Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Âşık oldum ben yine bir âfet-i meh-peykere
Mahurbuselik
Zekâî Dede
_
Beste
Çenber
Ayâ ne edem ol şeh-i hûbâna hediye
Mahurbuselik
Dellalzâde
_
Beste
Zencir
Görünce reşk eder serv-i hırâmın
Mahurbuselik
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur
Mahurbuselik
Dellalzâde
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Hafif
Kûhl-i işve hâk-i pây-i çeşm-i fettânın senin
Mahurbuselik
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Mânend-i âh kimse bana hem-nefes değil
Mahurbuselik
Dellalzâde
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Mest ü harab mîrevem ez mey-i aşk-ı zülulâ
Mahurbuselik
Zekâî Dede
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Mîresed ey can bâd-ı baharî
Mahurbuselik
Zekâî Dede
_
Beste
Fer
Nice doyunca görem sen gül-i nâzik bedeni
Mahurbuselik
İbrâhim Ağa
_
Şarkı
Evsat
Niçin küstün a canım bana böyle
Mahurbuselik
Nûman Ağa
_
Şarkı
Düyek
Otur evreng-i vâlâ-yı Hilâfette saadetle
Mahurbuselik
Rızâ Efendi
_
Methiye
Devr-i Revan
Sevdim gönülden ey gül-dehen
Mahurbuselik
Suphi İdrisoğlu
Suphi İdrisoğlu
Şarkı
Raks Aksağı
Taht-gâh eyleyeli gülşeni sultân-ı nesîm
Mahurbuselik
Dellalzâde
Yahyâ Nazîm Efendi
Yürük Semai
Yürük Semai
Yakan her dem derûnum âh nâr-ı iştiyâkındır
Mahurbuselik
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Evfer
Bilmez misin ey gül dalı
Mahurbuselik
Engin Çır
Engin Çır
Ağır Semai
Aksak Semai
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Mahurbuselik
Tanburi Osman Bey
Ağır Hafif
Peşrev
_
Mahurbuselik
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahurbuselik
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahurbuselik
Hakan Alvan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahurbuselik
Kemani Todoraki
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü