Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
A kuzum ettiğin cevr-ü sitemker
Muhayyer
Özcan Sönmez
Emrah(Erzurum'lu)
Şarkı
Düyek
Aceb bülbül ey melek feryâd eder mi kafeste
Muhayyer
Kemânî Bülbülî Sâlih Ef.
_
Şarkı
Aksak
Ada'ya gel gidelim bir gececik bizde kal
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Aksak
Ağlamaktan dîdeden aldı felek tâb ü fer'i
Muhayyer
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Ağyâri alma yanına lâyık değildir şânına
Muhayyer
Ali Rif'at Çağatay
_
Türkü
Sofyan
Ah bir güzele mi takıldı gönlüm
Muhayyer
M.Sabri Akçagül
M. Sabri Akçagül
Şarkı
Aksak
Ah felek aldın benim bir tânemi
Muhayyer
Bîmen Şen
Şeref Hanım (Kemânî)
Şarkı
Aksak
Aksu önünden Ayşe geçerdi
Muhayyer
Hasan Efendi(Ûdî)
_
Şarkı
Aksak
Alem-i işrette mest olmuş ne Cem'ler görmüşüz
Muhayyer
Mehmet Eşref (Hâfız)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ı
Muhayyer
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Mehmet Emin Efendi
İlahi
Sofyan
Anacığım nice olur hali yardan ayrılanın
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Necdet Rüştü Efe
Şarkı
Raks Aksağı
Ankara'nın Yürük Kızı ellerinde kınası
Muhayyer
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan
Ara sıra bile olsa güneş varken
Muhayyer
Turhan Taşan
Şeydâ Temuçin
Fantezi
Sofyan
Aşk dolu sevda dolu gönlüne girebilsem
Muhayyer
İsmâil Demirkıran
Celâl Çetin
Şarkı
Düyek
Aşk ile yandım sâhidir sandım
Muhayyer
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Aksak
Aşkın bana kısmet-i ezeldir
Muhayyer
Ahmet Irsoy
Veled İzbulak (Çelebi)
Şarkı
Curcuna
Aşkın dili hûn eyledi
Muhayyer
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Aşkınla gönül seyranda her gâh
Muhayyer
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Ateş-i aşkınla gayri âfetim
Muhayyer
Garbis Efendi(Kânûnî)
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Şarkı
Aksak
Ay batarsa batsın bakışın yeter
Muhayyer
Ziyâ Taşkent
Mehmet Erbulan
Şarkı
Aksak
Ay doğdu batmadı mı
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan
Ayrıldık boş yere uçtun yuvadan
Muhayyer
Ali Şenozan
Ferhat Dikses
Şarkı
Düyek
Ayrılık derdim değil derdim bu gün gönlümdedir
Muhayyer
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Ağır Aksak
Bağa gidersin üzüme
Muhayyer
İ. Hakkı Nebiloğlu
_
Şarkı
Sofyan
Bağlandı siyah zülfüne dîvâne mi gönlüm
Muhayyer
İbrâhim Tuğberk
_
Şarkı
Curcuna
Bahar erse yine sahra serâpâ lâlezâr olsa
Muhayyer
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bahar oldu düştün dile sende figan eyle bülbül
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Âşık Ömer
Şarkı
Düyek
Bak işte güzelim bahar başladı
Muhayyer
Yılmaz Yüksel
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Bak yine yemyeşil ağaçlar dallar
Muhayyer
Kâmuran Yarkın
Âşık Berrâki
Şarkı
Aksak
Baktığım oldu günâhım dikkat ile kaşına
Muhayyer
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bana deli diyen yârim aklımı sen almadın mı
Muhayyer
Niyâzi Şengül
Nâdide Gülpınar
Şarkı
Yürük Semai
Başımda duman var kalbimde sızı
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan
Başımda hasret yeli seni gördüm göreli
Muhayyer
Gültekin Aydoğdu
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Batan gün kana benziyor
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Necdet Rüştü Efe
Şarkı
Curcuna
Be-hey zâlim n'idersin sen
Muhayyer
Rif'at Bey
Mahmut Celâleddin Paşa
Şarkı
Düyek
Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana
Muhayyer
Hasan Refik Bey
Fuzûlî
Ağır Semai
Aksak Semai
Ben sana âşık değilim
Muhayyer
Dede Efendi
_
Şarkı
Yürük Semai
Ben sana takrîre imkân bulmadım ahvâlimi
Muhayyer
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ben sevgiye hasretim gerçek aşk yaşamadım
Muhayyer
Metin Everes
Abidin Kumbasar
Şarkı
Aksak
Ben yıllarca yanmışım sen de büsbütün yakma
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Necdet Rüştü Efe
Şarkı
Raks Aksağı
Bendedir gülleri açmaz bahçeler
Muhayyer
Ümit Mutlu
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Semai
Benim de vardı bir ümidim benim de bir emelim
Muhayyer
M. Nazmi Özalp
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Düyek
Benim ey dilber-i sevdâ-eserim
Muhayyer
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Bıçak düşmez belinden
Muhayyer
Şevkî Bey
_
Şarkı
Evfer
Bî-huzûrum nâle-i mürg-i dil-i dîvâneden
Muhayyer
Abdülaziz Han(Sultan)
Ahmet Feyzî Bey (Muâllim)
Şarkı
Devr-i Hindi
Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa
Muhayyer
Dürrî Tûran
Fevzi Öget
Şarkı
Yürük Semai
Bin yıl oldu belki de seni görmeyeli özleyeli
Muhayyer
Turan Yalçın
Tûran Yalçın
Şarkı
Sofyan
Bir ceylâna pusu kurdum
Muhayyer
Y. Asım Arsoy
_
Şarkı
Düyek
Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece
Muhayyer
Hacı Sâdullah Ağa
Enderûnî Vâsıf
Yürük Semai
Yürük Semai
Bir gönülde iki sevdâ sonu bilmem ne olur
Muhayyer
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Bir gün sevdiğimi anlayacaksın
Muhayyer
Ziyâ Taşkent
Seyhan Girginer
Şarkı
Sofyan
Bir incecik yolum gider Yemen'e
Muhayyer
_
_
Türkü
Aksak
Bir muhayyer şarkı yazdım yâd edin dostlar beni
Muhayyer
Aslan Hepgür
Ümit Gürelman
Şarkı
Müsemmen
Bir safa bahş edelim gel bu dil-i na-şâde
Muhayyer
M. Nûrettin Selçuk
Nedîm
Şarkı
Aksak-Y.Semai
Bir siyah çevre dolaşmış gibi kirpiklerine
Muhayyer
Râkım Elkutlu
O. Rahmi Gökçe
Şarkı
Aksak
Bir şarkıyı söylerken yaşarmışsa gözlerin
Muhayyer
Halûk Recâî
İsmet Bozdağ
Şarkı
Yürük Semai
Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler
Muhayyer
Tûran Yalçın
Tûran Yalçın
Şarkı
Ağır Aksak
Bitmez gönlümde kederim çâresizim
Muhayyer
Nihat Adlim
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Düyek
Bu çeng-ü çegane bana gerekmez
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Bu çiçeklerden kim alır
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Bu dağın mazıları çift gezer kuzuları
Muhayyer
_ (Der:Radife Erten)
_
Rumeli Türküsü
Devr-i Hindi
Bu gece mehtabı koynuna almış
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek-Aksak
Bu kaçıncı mevsim gittin gideli
Muhayyer
İ. Hakkı Özbilgin
A. Osman Yılmaz
Şarkı
Sofyan
Bu şahin nasıl şahin tüfeği var avı yok
Muhayyer
Burhan Bakışkan
Burhan Bakışkan
Türkü
Sofyan
Bu yaz Bebek'de gördüm bir yüzü ay güzel
Muhayyer
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Şarkı
Curcuna
Bugün ayın ondördü
Muhayyer
_
_
Türkü
Evfer
Bugün bayram eğlenelim gülelim zevk edelim
Muhayyer
Muzaffer İlkar
_
Şarkı
Aksak
Bulamadım şu gönülden anlayan
Muhayyer
Ömür Gençel
Şükrü Yetimoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Buldu gönlüm bir teselli vâde aldandıkca ben
Muhayyer
Mehmet Kasabalı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bülbülüm gel de dile ( Çile bülbülüm )
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Cânâ beni andınsa haber ver
Muhayyer
İ. Hakkı Nebiloğlu
_
Şarkı
Curcuna
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun
Muhayyer
İsmail Mâil
_
Şarkı
Curcuna
Cemâlin hüsnüne canlar fedâdır yâ Resûlallah
Muhayyer
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Taci Efendi
İlahi
Devr-i Hindi
Cümle hüccâc ile giydik yine ihrâm-ı abâ
Muhayyer
_
Kuloğlu
İlahi
Evsat
Çağlardım yücelerden düşemez oldum
Muhayyer
Turan Yalçın
Osman Kalay
Şarkı
Düyek
Çağlayan sular gibi kalplere akışın var
Muhayyer
Bahri Altıntaş
Ziyâ Polat
Şarkı
Aksak
Çalıma bakın efe'de iniyor tepeden
Muhayyer
Kenan Şavklı
Kenan Şavklı
Şarkı
Aksak
Çalınsın aşktan yana mutluluk şarkıları
Muhayyer
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşca
Şarkı
Düyek
Çayır ince biçemedim
Muhayyer
_
_
Türkü
Sofyan
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
Muhayyer
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Düyek
Çıkar yücelerden haber sorarım
Muhayyer
_
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Çok değil mi bu cefalar bu edâlar bu naz güzelim
Muhayyer
Suphi İdrisoğlu
Oğuz Çetinel
Şarkı
Düyek
Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana
Muhayyer
Bîmen Şen
Nedîm
Şarkı
Ağır Aksak
Dağlar ağardı kardan haber gelmedi yardan
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan-Serbest
Dedim "Bu kız ne güzel kız" "Nişanlıdır" dediler
Muhayyer
S. Ziyâ Özbekkan
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Derd-i hicrâna tabîbim bir devâ bilmez misin
Muhayyer
Tosunzâde Abdullah Efendi
_
Beste
Muhammes
Derdimden anlayanım bana acıyanım yok
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Devâ yokmuş neden bî-mâr-ı aşka
Muhayyer
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Dil'de rast geldi de dildâre gönül
Muhayyer
Şerif İçli
_
Şarkı
Aksak
Diller esîr-i bâde vü mahbûb değil mi
Muhayyer
_
_
Beste
Hafif
Dolaşsam dünyayı devran eylesem
Muhayyer
Cemalettin Turan
Cemalettin Turan
Şarkı
Düyek
Dönen mevsim gelen bahar sen misin
Muhayyer
M. Nazmi Özalp
Nihat Boydaş
Şarkı
Aksak
Dört mevsim içinde aşk ikliminde
Muhayyer
Ali Şenozan
Mukadder Taşçı
Şarkı
Düyek
Dün yine seninleydim bütün gün bütün gece
Muhayyer
Adem Şâhin
Neclâ Peker
Şarkı
Düyek
Dünyâ değil bu mihnet yuvası
Muhayyer
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Düştükçe yolun bâd-ı sabâ kûy-i nigâre
Muhayyer
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Elmanın alına bak dön de bir dalına bak
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Türkü
Nim Sofyan
Emirgân'ın gülleri şakraşır bülbülleri
Muhayyer
Burhânettin Deran
Burhanettin Deran
Türkü
Sofyan
Emsalsizi târif etmek mârifet
Muhayyer
Bilge Özgen
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Erzincan'ın dağlarını aşar giderim
Muhayyer
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Curcuna
Eserken meltem gibi udundaki nağmeler
Muhayyer
İsmâil Demirkıran
Cüneyt Tezsezen
Şarkı
Düyek
Esîr etti beni bir şûh-i gaddar
Muhayyer
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Aksak
Eski bir değirmen evimiz olsa
Muhayyer
Ali Şenozan
Ümran Çetin
Şarkı
Sofyan-Düyek
Esmerim kıyma bana
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Curcuna
Eşi yoktur bana bir sevgili vermiş ki felek
Muhayyer
Melâhat Pars
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Aksak
Evlerinin önü yoldur yolaktır
Muhayyer
_ (M.İ.H.B.'de)
_
Türkü
7/4 (Türkmen)
Ey âteş-i gam bağrımı yak kanlı kebâb et
Muhayyer
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey bu bahçelerde esen eski şarkılar nerdesiniz
Muhayyer
Necmi Pişkin
B. Süha Ediboğlu
Şarkı
Düyek-Aksak
Ey vefâsız böyle zâlim bilmiyordum ben seni
Muhayyer
Emin Akan
Emin Akan
Şarkı
Müsemmen
Ferâcemi giyemedim (Feracemin al yakası)
Muhayyer
_
_
Şarkı
Aksak
Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın
Muhayyer
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun
Muhayyer
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl
Muhayyer
Nûri Şeydâ Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Geçti her anım günahla
Muhayyer
Zeki Altun (Hâfız)
_
İlahi
Düyek
Geçti ömrüm öyle üzgün derde koydun kalbimi
Muhayyer
Adil Bozkurt
Muammer Akkaya
Şarkı
Devr-i Hindi
Gel yeter hicrinle artık dîdeler giryân olmasın
Muhayyer
İsmâil Demirkıran
Câfer Kılıç
Şarkı
Devr-i Hindi
Geliyorsun geçiyorsun ne bir selâm veriyorsun
Muhayyer
Mahmut Oğul
Turhan Taşan
Şarkı
Aksak
Geminin kıçına yaydırdık halı
Muhayyer
Bîmen Şen
_
Şarkı
Curcuna
Gezdim yürüdüm dün gece hicrânımı yendim
Muhayyer
Lem'î Atlı
Semih Mümtaz
Şarkı
Sengin Semai
Gideceğim gurbet eldir ya gelinir ya gelinmez
Muhayyer
_
_
Türkü
Sofyan
Gidenin peşinden âh edip yanma
Muhayyer
Kâmuran Yarkın
İlkan San
Türkü
Nim Sofyan
Gökte arar iken yerde bulduğum
Muhayyer
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Curcuna
Gökte yıldız sayılır mı çiğ yumurta soyulur mu
Muhayyer
_
_
Türkü
Sofyan
Gönlüm bir curcuna aşkım muhayyer
Muhayyer
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Curcuna
Gönlüme dolup da çağlayansın sen
Muhayyer
Ali Osman Güngör
Ömer Umutlu
Şarkı
Düyek
Gönlümü o güzel ellerine bilerek verdim
Muhayyer
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Aksak
Gönül aşk ateşi yelpâzelendi
Muhayyer
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönül âvâre kaldı yâr elinden
Muhayyer
_
_
Şarkı
Curcuna
Gönül bahardan uzak hayâl o yârdan uzak
Muhayyer
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Semai
Gönül dağlarıma kar yağdı yazın
Muhayyer
Erdinç Çelikkol
Halil Soyuer
Şarkı
Nim Sofyan
Gönül düşüp ham-ı geysû-yi yâre kalmıştır
Muhayyer
Yahyâ Nazîm Efendi
Sırrî (Şeyh)
Beste
Zencir
Gönül ikliminde fırtına bora
Muhayyer
Pınar Köksal
İbrahim Sağır
Şarkı
Düyek
Gönülde dağ-ı hicrandan eser var
Muhayyer
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak
Gönülden gönüle bir yol var dediler
Muhayyer
Alâeddin Yavaşca
T. Başer Üçok
Şarkı
Düyek
Görünce sevdi gönül inan vuruldu sana
Muhayyer
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Düyek
Gözden cemâlin çün ırağ olu
Muhayyer
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Gözlerim gözlerini seyre dalsın
Muhayyer
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Düyek
Gözlerimde yaş diye sen duruyorsun
Muhayyer
İlgün Soysev
Muharrem Gerçeker
Şarkı
Aksak
Gurbet elde yaman oldu hâlimiz
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Âşık Kerem
Şarkı
Curcuna
Gül ağlar bülbül ağlar bu dilin âh ü zârından
Muhayyer
Emin Akan
Emin Akan
Şarkı
Curcuna
Güle gül demişler bülbüle bakmış
Muhayyer
Sâdi Işılay
_
Şarkı
Aksak
Gün batarken allara morlara bürünür dağlar
Muhayyer
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Sofyan
Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim
Muhayyer
Ûdî Nevres Bey
İhsan Râif Hanım
Şarkı
Aksak Semai
Gün olur geceler ağarır sandım
Muhayyer
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Semai
Güneş gibi şahsım olsa
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Tâlibî Coşkun
Şarkı
Aksak
Güzeller içinde biricik sevdiğim Fadimem
Muhayyer
Necdet Varol
_
Şarkı
Nim Sofyan
Hâlâ genciz gönlümüzde
Muhayyer
İrfan Doğrusöz
Fuat Bayramoğlu
Şarkı
Aksak
Hâlâ gönlüm bir güzelde
Muhayyer
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Aksak
Hâl-i dilden kime şekvâ edeyim
Muhayyer
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Hâl-i siyehi gerden-i nâzik-terindedir
Muhayyer
Hacı Sâdullah Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Hangi akşam gün batar da gözlerimden yaş...
Muhayyer
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Düyek
Hayat budur giden gelmez
Muhayyer
Selâhattin İnal
_
Şarkı
Düyek
Hayat tatlı bir rüya
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Hayrânım o güzel gözlerine cânânım ben senin
Muhayyer
Kemânî Serkis Efendi
_
Şarkı
Aksak
Hengâm-ı safâdır yine sen nûş-i mey eyle
Muhayyer
Zekâî Dede
_
Beste
Darb-ı Fetih
Her derdimi bir gizli nigâhınla unuttum
Muhayyer
Bîmen Şen
M. Rüştü Bey
Şarkı
Semai
Her düştüğüm aşk yolunda
Muhayyer
Alâaddin Pakyüz
Şenol Eşref
Şarkı
Sofyan-Düyek
Her gün yeni bir naz yaratan yardan usandık
Muhayyer
Râkım Elkutlu
F. Edib Baksı
Şarkı
Curcuna
Her güzel bağından bir gül seçerdi
Muhayyer
Refik Fersan
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Düyek
Her hâlinle her şeyinle güzelsin
Muhayyer
Erol Sayan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Aksak
Hezâr mihen ü meşakla yoruldu cism-i nizârım
Muhayyer
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Hicrân gecesi yâdın ile çok oyalandım
Muhayyer
Ahmet Irsoy
_
Şarkı
Aksak
Hicrân-ı gam-ı yâre biraz eyle tahammül
Muhayyer
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Hiç çekinme vur sende şu gönlüme hançeri
Muhayyer
Metin Everes
Mehmet Yazıcı
Şarkı
Düyek
Hiç şansım olmadı sevdadan yana
Muhayyer
Ziyâ Taşkent
Nûrettin Baykal
Şarkı
Sofyan
Hoş gelir mutlak benim hâl-i melâlim çeşmine
Muhayyer
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Humârı yok bozulmaz meclisi meyhâne-yi aşkın
Muhayyer
Hacı Arif Bey
Sami Paşazâde Sezaî
Şarkı
Aksak
İçimdeki o yangından kalmadı hiçbir eser
Muhayyer
Alâeddin Yavaşca
Taner Çağlayan
Şarkı
Aksak
İçimdeki sevginle bıraktığın gibiyim
Muhayyer
Sâdun Aksüt
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
İlişti bir saçı Leylâ'ya gönlüm
Muhayyer
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
İltimas etmeye yâre varınız
Muhayyer
Hacı Ârif Bey
Hacı Ârif Bey
Şarkı
Aksak
İnanıp vâ'dine bel bağlayamam
Muhayyer
Şevket Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Aksak
İndim yâr bahçesine yine düştüm yâreli
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan
İpek saçlarını sal ki dağılsın
Muhayyer
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Devr-i Revan
İpek şala bürünür lavantalar sürünür
Muhayyer
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider
Muhayyer
_
_
Türkü
Raks Aksağı
İstediğin gönlümse sevgilim sen üzülme
Muhayyer
Bilge Özgen
Sürel Konuk
Türkü
Sofyan
İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk
Muhayyer
S.Eyyûbi Işıksal
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
İşte bahar açtı güller sevindi
Muhayyer
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Düyek
İşte seni seven benim
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Necdet Rüştü Efe
Şarkı
Düyek
Kahrın bize kaldı işven ellere
Muhayyer
Hüseyin Coşkuner
Rüştü Şardağ
Şarkı
Düyek
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini
Muhayyer
Kemâl Bey
Mehmet Ali Haydar Paşa
Şarkı
Ağır Aksak
Karanfil olacaksın
Muhayyer
_
_
Türkü
Curcuna
Karşıda kara yonca gel öpeyim doyunca
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Türk Aksağı
Keklik gibi kanadım süzmedim
Muhayyer
_
_
Şarkı
Sofyan
Kestim ümmîd-i fakat sîne-i sad-pâreden
Muhayyer
Niyâzi Şengül
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kıroğlan'ın davarı dereye iner
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan
Kış rüzgârı kadar haşin olsan
Muhayyer
Nezahat Soysev
Ayten İnal
Şarkı
Semai
Kız ellerin deste deste gül olmuş
Muhayyer
Nezahat Soysev
Nizâmi Nefesli
Şarkı
Aksak
Kız pınardan sular içtim kanmadan
Muhayyer
_
_
Türkü
Aksak
Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer
Muhayyer
Hacı Arif Bey
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Devr-i Hindi
Kordonboyu'nu başıma yıktı gitti İzmir'li kız
Muhayyer
Rüştü Şardağ
Uğur Gür
Şarkı
Sofyan
Mâhuru ayırsak güzelim bence miyâna
Muhayyer
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Mahzun olurum her ne zaman aklıma gelsen
Muhayyer
Mustafa Uyan
Aydemir Doğan
Şarkı
Aksak
Mâzi uyusun sandalın ardındaki izde
Muhayyer
Yücel Aşan
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Meclis-i ağyâre olma pertev-endâz-ı visâl
Muhayyer
Râkım Elkutlu
_
Beste
Çenber (Ağır)
Mest etti beni şimdicek ol nâz ü edâlar
Muhayyer
Hacı Fâik Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Mest olan câm-ı ezelden gayrı sahbâ istemez
Muhayyer
Şevkî Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin
Muhayyer
_
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Düyek
Meyhâne tarab-gâh-ı mey-âşâm-ı cihandır
Muhayyer
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Mihrican mı değdi gülün mü soldu
Muhayyer
Mümin Salman
Âşık Turâbî
Türkü
Düyek
Min yevmi firakike yâ hasenâ
Muhayyer
_
_
Şuğul
Sofyan
Mor dağların çiçekleri bir başka
Muhayyer
Arif Sâmi Toker
Mustafa İlbeyi
Şarkı
Düyek
Muhammed'in nurlu yolu
Muhayyer
Mahmut Oğul
Nizâmi Nefesli
Nefes
Sofyan
Mutlu olur her insan inanınca sevgiye
Muhayyer
Ömür Gençel
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Nar bahçesinin goncası gülgûn dehenindir
Muhayyer
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Aksak
Nâr-ı firkatle yanar cânım benim
Muhayyer
Nikoğos Ağa
Nevres Paşa
Şarkı
Aksak
Ne bahar kaldı bende ne yazın sıcaklığı
Muhayyer
İsmâil Demirkıran
Ertunç Toprakezen
Şarkı
Aksak
Ne zaman görsem onu ayaklarım dolaşır
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Sofyan
Nev-baharın en güzel leylinde sendin dinleyen
Muhayyer
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Niçin mahzûn bakarsın sen bana öyle
Muhayyer
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sofyan
N'ola fahr etse yazarken hâme na'tu midhatin
Muhayyer
Mustafa Uyan
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Naat
Düyek
O siyah gözlerine baktı vuruldu gönül
Muhayyer
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
O yeşil gizli bakış lâhzada çıldırttı beni
Muhayyer
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Şarkı
Aksak
Ok gibi hûblar beni yaydan yabana attılar
Muhayyer
_
Dertli
Şarkı
Düyek
Okka tila reng-i herengî
Muhayyer
Hind Eseri
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ol gonce-dehen bir gül-i handan olacaktır
Muhayyer
Şevkî Bey
_
Şarkı
Curcuna
Osman'ın bindiği arap küheylân
Muhayyer
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Ömrümün hazânında bahar getirdin
Muhayyer
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Curcuna
Öyle içten yanmasaydım kül olur muydum güzel
Muhayyer
Turan Yalçın
İlhâmi Güntel
Şarkı
Devr-i Hindi
Palandöken dağında kavalımın sesi var
Muhayyer
İzzettin Servet Bey
Ahmet Hakkı Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Penceremden seni görsem
Muhayyer
Bilge Özgen
Mübeccel Bingöl
Şarkı
Düyek
Peşinde koşmaktan yoruldum artık
Muhayyer
A. Atilla Sütşurup
Meryem Sevin
Şarkı
Düyek
Pür-lerze olur rûyini gördükçe cenânım
Muhayyer
Tanbûri Cemil Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Sahn-ı sînem yandı nâr-ı firkât-i cânâneden
Muhayyer
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Sâkî bu gece bezmimizin sâzı mükemmel
Muhayyer
Fahri Kopuz
K. Emin Bara
Şarkı
Curcuna
Sâkî içelim câmını dem-sâz ederek gel
Muhayyer
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Sâkî ki sen oldun su şarâb oldu demektir
Muhayyer
Z. Arif Ataergin
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Aksak
Salıvermiş saçlarını beline
Muhayyer
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Aksak
Sana çok güzel derler
Muhayyer
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Sofyan
Sana gül-gonca diyorlar bana şeydâ-bülbül
Muhayyer
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sana gülmek yaraşır
Muhayyer
M. Ünal Yılmazer
Abdullah Satoğlu
Şarkı
Aksak
Sana hasretliğim boşuna değil
Muhayyer
Bilge Özgen
Kemal Caner
Şarkı
Düyek
Sana sevgim biter sanma nasıl bitsin
Muhayyer
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Curcuna
Sana vardır bir sözüm
Muhayyer
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Sanki geldim de ne buldum bu harab-âbâde
Muhayyer
Şevkî Bey
Hikmet Bey (Niğde'li)
Şarkı
Aksak
Sarıyer'in ortasında var bir çeşme
Muhayyer
_
_
Türkü
Sofyan
Sen de kendin gibi bir şûha nigehbân oldun
Muhayyer
Akın Özkan
Nedîm
Şarkı
Aksak
Sen gittin gideli güldüm zannetme
Muhayyer
Ali Şenozan
Berran Yalçın
Şarkı
Sofyan-Değişmeli
Sen gittin peşinden daldı gözlerim
Muhayyer
Ali Şenozan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Sen saçları ilkbahar bakışları gülen yar
Muhayyer
İsmâil Demirkıran
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Sen serv-i nâzın ruhsâr-ı âli
Muhayyer
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
Senelerce hayal kurdum seninle
Muhayyer
Hüsnü Üstün
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Aksak (Yürük)
Seni uzaktan sevmek inan daha güzelmiş
Muhayyer
İsmâil Demirkıran
Şâhin Çangal
Şarkı
Düyek
Serâpâ hüsn ü ânsın dil-sitansın nâz-perversin
Muhayyer
Rahmi Bey
Nedîm
Şarkı
Aksak
Sevdiceğim âşıkını ağlatır
Muhayyer
Dede Efendi
_
Şarkı
Yürük Semai
Sevdiğim dil-haste-i hicrânınım
Muhayyer
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Sofyan
Sevdim seni yana yana
Muhayyer
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
Fâruk Bey
Şarkı
Sofyan
Sevgi gönüllerde açan bir çiçek
Muhayyer
Câvit Ersoy
Kâni Soylu
Şarkı
Nim Sofyan
Sevgili bayram bugün nice nice yıllara
Muhayyer
Alâeddin Yavaşca
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Değişmeli
Sevgiye açılmış gonca gül gibi
Muhayyer
Aydın Tekindor
Aydın Tekindor
Şarkı
Semai
Sevil sonra ayrılık gelsin
Muhayyer
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Sofyan
Sırma saçlı nazlı yârim
Muhayyer
Necdet Tokatlıoğlu
Necdet Tokatlıoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Sivasın dağları yüksek görünür
Muhayyer
İbrahim Uğuzlar
_
Şarkı
Düyek
Sivas'lı kız gelin olmuş Urfa'ya gider
Muhayyer
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan
Siyah benler sahip olmuş
Muhayyer
İsmâil Demirkıran
Nihâl Özyüksel
Şarkı
Aksak
Sorma saçımdaki gümüş telleri
Muhayyer
Akın Özkan
Taner Şener
Şarkı
Düyek
Söğüdün yaprağı nârindir nârin
Muhayyer
_
_
Türkü
Raksan
Söylerim söylerim hastadır gönlüm
Muhayyer
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Sofyan
Sözlerinden şarkı yaptım dinle cânân köşke gel
Muhayyer
A. Zeki Erdal
A. Zeki Erdal
Şarkı
Müsemmen
Suya gün vursa güzel gölgeni düşmüş sanırım
Muhayyer
Alâeddin Yavaşca
Hâmid Dilgan
Şarkı
Aksak
Sürmeyi göz öldürür âşıkı nâz öldürür
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Şafak söktü doğdu güneş
Muhayyer
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Aksak
Şâhâne bakışlarla o çeşmân-ı lâtîfin
Muhayyer
Bîmen Şen
Avram Naum
Şarkı
Sengin Semai
Şeb-i yeldâ-yı hicran içre kaldım
Muhayyer
Şevkî Bey
Bahriyeli Vâsıf
Şarkı
Aksak
Şu karşıki yeşil yurttan güzelim de ay doğdu
Muhayyer
_
_
Türkü
Sofyan
Tâ-be-key hicr ile giryân olayım
Muhayyer
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Tahammül mülkünü yıktın
Muhayyer
Akın Özkan
Nedîm
Şarkı
Aksak
Takıldı zülfüne akl ü şuûrum
Muhayyer
Rif'at Bey
_
Şarkı
Curcuna
Taştın yine deli gönül
Muhayyer
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Titrer yüreğim her zaman yâdıma gelsen
Muhayyer
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Aksak
Türkmen kızı al giyer gezer allanır
Muhayyer
Ömer Efendi
_
Şarkı
Nim Sofyan
Uyandı bahtım etmem artık şekvâ felekten
Muhayyer
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Sengin Semai
Uzaklardan gelmişim dur yüzüne bakayım
Muhayyer
Aytekin Çolakoğlu
Aytekin Çolakoğlu
Şarkı
Aksak
Ümîdimi aman mahvetme
Muhayyer
İsmet Bey
_
Şarkı
Aksak
Vakt-i subh oldu pür olsun kûşe-i meyhâneler
Muhayyer
Ahmet Çelebi (Nâne)
_
Beste
Çenber (Ağır)
Vaktidir gülzâre gel ey nev-nihâl
Muhayyer
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Vuslatınla gönlüm âbâd eyledin
Muhayyer
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Yâdımda o sevdâlı yeşil dîdelerin var
Muhayyer
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Aksak
Yaktın ey âteş-mîzâcım sîne-i sûzânımı
Muhayyer
_
_
Şarkı
Türk Aksağı
Yandım saçın teline
Muhayyer
Nedim Önol
Refik Gümüş
Türkü
Nim Sofyan
Yârimin gül goncesi var
Muhayyer
Rif'at Bey
_
Şarkı
Sofyan
Yaz gelince çalı diken gül açar
Muhayyer
Hasan Soysal
Nedim Uçar
Şarkı
Aksak (Yürük)
Yenilendi derdim neden bilemem
Muhayyer
Arif Sâmi Toker
Arif Sâmi Toker
Şarkı
Nim Sofyan
Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım
Muhayyer
Rahmi Bey
Nedîm
Şarkı
Curcuna
Yıllar yılı bakışırız seninle
Muhayyer
Nezih Gözonar
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Yıllarımız geçti boşa çekilirmiş gelen başa
Muhayyer
Bilge Özgen
Baha Koçak
Şarkı
Düyek
Yine bugün yârelendim
Muhayyer
_
_
Şarkı
Sofyan
Yine dumanlı dağlar yollar geçilmez oldu
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Tarık Işıtman (Muallim)
Şarkı
Sofyan-Curcuna
Yine mi süslendi dağlar
Muhayyer
Sâdun Aksüt
Halil Soyuer
Şarkı
Curcuna
Yol verin karlı dağlar
Muhayyer
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Sofyan
Yolculuk var
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Yörük Ali İzmir'in yaman efe'si
Muhayyer
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Aksak
Yükseldi baharın güneşi dilde safâ yok
Muhayyer
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Yüzündeki o benine
Muhayyer
Hüseyin Gökmen
_
Şarkı
Curcuna
Zannederdim gönlümü bir şuhâ bağlasam geçer
Muhayyer
Necmi Pişkin
Hakkı Bey (Çarşı'lı)
Şarkı
Ağır Aksak
Zehra'm bana görünsün...
Muhayyer
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan
Bana bir gül vermiştin ya
Muhayyer
Ali Şenozan
Ali Akçakent
Şarkı
Sofyan
Biz âşık-ı şeydâyız müştâk-ı cemâliz biz
Muhayyer
Cüneyt Kosal
Müştak Baba
İlahi
Sofyan
Habersiz gidiverdin vedâ bile etmeden
Muhayyer
Niyâzi Şengül
Niyâzi Şengül
Şarkı
Aksak (Yürük)
Kalbim yine aşk iksirini içti elinden
Muhayyer
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Seni sevmek ne güzel şey kaçalım bu gece
Muhayyer
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Ağır Aksak
Solan bir gül gibi ellerindeyim
Muhayyer
Metin Everes
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Leylâ Mecnûn için ağlar dağdan taştan feryât gelir
Muhayyer
Âmir Ateş
Şükran Işık
Şarkı
Sofyan
Senden daha rânâ ki bu âlemde bulunmaz
Muhayyer
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Ağır Semai
Aksak Semai
Aşkın ile gönül seyranda her gah
Muhayyer
Rıfat Bey
-
Şarkı
Aksak
Yeşerince kalpte bahar dalları
Muhayyer
Câvit Ersoy
Sevinç Atan
Fantezi
Aksak/Nim sofyan
Emirgan'ın gülleri şakraşır bülbülleri
Muhayyer
Burhanettin Deran
Burhanettin Deran
Türkü
Sofyan
Kara gözlüm efkarlanma
Muhayyer
Kadri Şençalar
B. Sıtkı Erdoğan
Gazel
Serbest
Gözüm gibi bahtım kara
Muhayyer
Turhan Taşan
Fatoş Koçarslan
Şarkı
Sofyan
Bahçelerde gezersin
Muhayyer
Rakım Elkutlu
--
Şarkı
Aksak
Aşk kalpte açan elde solan nâdide bir gül
Muhayyer
Volkan Gözübüyükoğlu
Vedat Fidanboy
Şarkı
Aksak
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Muhayyer
Bülbüloğlu
_
Peşrev
Nazire-i Büyük
Muhayyer
Hamdi Özbay
Ağır Evfer
Zeybek
Kerimoğlu
Muhayyer
Haydar Tatlıyay
Ağır Oynak
Zeybek
_
Muhayyer
Subhi Ezgi
Aksak
Hava
_
Muhayyer
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyer
A. Edip Yücelen
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyer
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyer
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyer
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyer
Küçük Osman Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyer
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyer
Musi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyer
Neyzen Sâlim Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyer
Sedat Öztoprak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyer
Tanburi Cemil Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyer
_
Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Muhayyer
_
Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Muhayyer
Neyzen Sâlim Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Muhayyer
Tanburi Cemil Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Muhayyer
Aydın Oran
Devr-i Turan
Oyun Havası
_
Muhayyer
Çengi Cafer
Düyek
Peşrev
Küçük Küme Peşrevi
Muhayyer
Haydar Tatlıyay
Düyek
Medhal
_
Muhayyer
Kanuni Edhem Efendi
Düyek
Peşrev
_
Muhayyer
Musi
Düyek
Peşrev
_
Muhayyer
Ziya Paşa
Muhammes
Peşrev
_
Muhayyer
Göksel Baktagir
Nim Sofyan
Saz Eseri
Harman Çeşitleme
Muhayyer
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Peşrev
_
Muhayyer
_
Yürük Semai
Saz Semaisi
Tekke
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Esmerim Kıyma Bana 
Muhayyer
_
_
Ay Doğdu Batmadı Mı
Muhayyer
Sadettin Kaynak
-
Batan Gün Kana Benziyor
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Necdet Rüştü Efe
Bir Gün Sevdiğimi Anlayacaksın
Muhayyer
Ziyâ Taşkent
Seyhan çalışkan
Bülbülüm Gel De Dile (Çile Bülbülüm)
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Ey Âteş-İ Gam Bağrımı Yak Kanlı Kebâb Et
Muhayyer
Hacı Ârif Bey
_
Güneş Gibi Şahsım Olsa
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Tâlibî Coşkun
Humârı Yok Bozulmaz Meclisi Meyhâne-Yi Aşkın
Muhayyer
Hacı Ârif Bey
Sami Paşazâde Sezaî
İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider
Muhayyer
_
_
Ol Gonca Dehen Bir Gülü Hadân Olacaktır
Muhayyer
Şevki Bey
Şevki Bey
Pür-Lerze Olur Rûyini Gördükçe Cenânım
Muhayyer
Tan. Cemil Bey
_
Söğüdün Yaprağı Nârindir Nârin
Muhayyer
_
_
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Adını anarken ben inan kalbim duruyor
Muhayyer
Mustafa Coşkun
Özlem Erden
Şarkı
Mustafa Coşkun
Sevdim seni bir kere
Muhayyer
Mustafa Coşkun
A.Arif Günay
Şarkı
Mustafa Coşkun
Ben Yoruldum Hayat
Muhayyer
Mümin Sarıkaya
Mümin Sarıkaya
Şarkı
Halit Yıldırım
Manisa'ya gidelim
Muhayyer
Cemil Altınbilek
Cemil Altınbilek
Şarkı
Cemil Altınbilek
Gönlünü dağlayan cananı için
Muhayyer
Şahin Türkeşsiz
Özgür Çoban
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Halvet yeridir kuşe-i meyhane seninle
Muhayyer
Şahin Türkeşsiz
Ömer Hayyam
yürük semai
Mehmet Türkeşsiz
Dilber cemâlin göreli
Muhayyer
Doğan Karaağaoğlu
Yunus Emre
Şarkı
Fatoş Yücel
Haktan Utan Olma Âsî
Muhayyer
Rûhî Ayangil
Eşrefoğlu Rûmî Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
Aşkla Kâim cümle âlem
Muhayyer
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Şahım bana oldu bu dem can
Muhayyer
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Sözlerinde Bin Sitem
Muhayyer
Burhan Bakışkan
Burhan Bakışkan
Şarkı
Burhan Bakışkan
Kahraman Yiğitler
Muhayyer
Abidin Özpek
Keziban Özpek
Türkü
Abidin Özpek
Ol Şehinşâh-ı Âzamsın ki Ancak Yâ Rasûlallah
Muhayyer
Dursun Çakmak
Şeref Hanım
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Yürüt Bizi Allah'ım, Nûru Sönmez Yolundan
Muhayyer
Dursun Çakmak
Emin Ali Sipahi
İlahi
Ömer Ünal
Uğruna Tendeki Cânım Fedâdır Yâ Rasûlallah
Muhayyer
Dursun Çakmak
Konyalı (Hacı) ?
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Açılalım Güller İle, Ötelim Bülbüller İle
Muhayyer
Dursun Çakmak
Aziz Mahmud Hüdâyî
İlahi
Ömer Ünal
Sanma ki ayrılık bir ömür sürer
Muhayyer
Mehmet Osman Erol Ünal
Nedim Saatçioğlu
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Yüce Dağ Başına Yağan Kar İdim
Muhayyer
Türkü
Osman Nuri Edalı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Gönül Düşüp Ham-I Gisu-Yi Yare Kalmıştır
Muhayyer
Nazım Efendi
Beste_Murabba
Zencir
Vakt-İ Subh Oldu Pür Olsun Kuşe-İ Meyhaneler
Muhayyer
Hafız Post
Beste_Murabba
Çenber
Bie Elif Çekti Yine Sineme Canan Bu Gece
Muhayyer
Hacı Sadullah Ağa
Yürüksemai
Yürüksemai
Peşrev
Muhayyer
Nayi Salim Bey
Peşrev
Devr-İ Kebir