Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Bahçede güller açtı her yana koku saçtı
Muhayyerbuselik
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Aksak
Bir düşün böyle mi çarpardı şu kalbim daha dün
Muhayyerbuselik
İ. Baha Sürelsan
Fuat Uluç
Şarkı
Aksak
Çekme zahm-ı dil içün merheme zahmet cânâ
Muhayyerbuselik
Dellalzâde
_
Beste
Zencir
Ey gonce-i nâzik tenim
Muhayyerbuselik
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Düyek
Gevher gibi rîzân olayım böyle gerektir bu
Muhayyerbuselik
Dellalzâde
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Gizli bir aşkın esîri oldum eyvâh neyleyim
Muhayyerbuselik
Yılmaz Karakoyunlu
Fâruk Şâhin
Şarkı
Müsemmen
Gömdüm her arzuyu ben kalmadı neş'em hevesim
Muhayyerbuselik
Mustafa Çağlar
Rahmi Duman
Şarkı
Devr-i Hindi
Gözleri elâdır yeşil arası...
Muhayyerbuselik
İ. Baha Sürelsan
Gıyas Akdeniz
Şarkı
Sofyan
Gülü seven bülbül gibi aşk bahçenin dalındayım
Muhayyerbuselik
Ömür Gençel
Sâmi Derintuna
Şarkı
Sofyan
Günler nasıl olsa geçiyor fakat ermiyor
Muhayyerbuselik
İ. Baha Sürelsan
Fuat Uluç
Şarkı
Yürük Semai
Her arzumu gönlümden çalıp ta giden yıllar
Muhayyerbuselik
İsmâil Demirkıran
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Hüzün dolu gönlüme giriversen ne olur
Muhayyerbuselik
İsmâil Demirkıran
Şâhin Çangal
Şarkı
Düyek
Kamet-i yâre nazar kıl nahl-i mevzûn böyledir
Muhayyerbuselik
Dellalzâde
_
Beste
Hafif
Kul olurdum halk-ı âlem olmasa kulun eğer
Muhayyerbuselik
Dellalzâde
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Mecnûn gibi nam istese efsane olurduk
Muhayyerbuselik
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sengin Semai
Ne zaman ol gözü mestâne gelir hâtırıma
Muhayyerbuselik
Yüksel Kip
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Aksak
Pınar başında sandım bir söğüt dalı Ayşem
Muhayyerbuselik
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Aksak
Sana ben olmuşum ümmet
Muhayyerbuselik
Zeki Altun (Hâfız)
_
Tevşih
Aksak
Serâpâ hüsn ü ânsın dil-sitansın nâz-perversin
Muhayyerbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
Nedîm
Ağır Semai
Aksak Semai
Sevdâlı elâ gamzede gölgen gülüyor
Muhayyerbuselik
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Yâdıyla uzaklarda düşer derde gönül
Muhayyerbuselik
Yılmaz Karakoyunlu
Fuat Bayramoğlu
Şarkı
Aksak
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Muhayyerbuselik
Tanburi İsak
Ağır Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Muhayyerbuselik
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyerbuselik
Tanburi İsak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyerbuselik
_
Çifte Düyek
Peşrev
Kenzü'l-Hayâlât
Muhayyerbuselik
Nayi Râşid Efendi
Fahte
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü