Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Acıyor elleme kalbimde yarandır kanayan
Nev-Eser
Yektâ Akıncı
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Aksak
Akşamın kucağında renkler erir gibi
Nev-Eser
Fethi Karamahmudoğlu
Şâhin Çandır
Fantezi
Nim Sofyan
Alevler geçti bağımdan
Nev-Eser
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Curcuna
Ayrılığa yürüdüğüm yollarda izim ağlar
Nev-Eser
Ali Şenozan
Şevki Dinçal
Şarkı
Düyek-Sofyan
Bahar erdi yeşillendi çemenler
Nev-Eser
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Bahr içinde katrayım bahr olur hayran bana
Nev-Eser
H. Sadettin Arel
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Durak Evferi
Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına
Nev-Eser
Akın Özkan
_
Şarkı
Ağır Aksak
Batan günle gelen donuk bir yüzdür
Nev-Eser
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Bekledim yıllarca geçmez intizârımdan melâl
Nev-Eser
Rüştü Eriç
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir gün erce gelendensin
Nev-Eser
Erdinç Çelikkol
Bahar Gökfiliz
İlahi
Sofyan
Bir telâş içinde geçiyor günler
Nev-Eser
Fethi Karamahmudoğlu
Tâhir Üstündağ
Şarkı
Curcuna-Sofyan
Bu cihânın ve bu aşkın sonu var
Nev-Eser
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai
Çıkıversen yollarıma yeniden
Nev-Eser
İlgün Soysev
Erol Karaokur
Şarkı
Aksak-Sofyan
Çok zamandır ayrı düştüm sevdiğimden
Nev-Eser
Ömür Gençel
O. Nuri Özpekel
Beste
Hafif
Dil değiliz dilber için
Nev-Eser
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Yürük Semai
Yürük Semai
Dilber içre bî-mesel dil-cû musun
Nev-Eser
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Dinle dilber evvelâ baştan ne söyler perçemin
Nev-Eser
Erol Sayan
Dertli
Şarkı
Müsemmen
Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir
Nev-Eser
Dede Efendi
Enderûnî Vâsıf
Yürük Semai
Yürük Semai
Durgun suya uygun akıyor şimdi zaman da
Nev-Eser
Nezahat soysev
M. Fâik Ozansoy
Şarkı
Türk Aksağı
Dün kalbimi dinledim seni anlattı bana
Nev-Eser
İsmâil Demirkıran
Ertunç Toprakezen
Şarkı
Sofyan
Egeli kız hem anlısın hem şanlısın
Nev-Eser
Hamdi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Ey gözleri âhû misal
Nev-Eser
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Eyâ mâh-ı münîr-i burc-ı ısmet
Nev-Eser
Rif'at Bey
Rif'at Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Eylül'de melûl oldu gönül yandı da lâ'le
Nev-Eser
O. Nûri Özpekel
Edip Ayel
Şarkı
Aksak
Gece sâhilde ağlayan dalgalar
Nev-Eser
Muzaffer İlkar
_
Şarkı
Aksak
Gönlüm alıp ey kâşıyâ...
Nev-Eser
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Aksak
Gönül desem çiçek sanır
Nev-Eser
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Gördüm bugün ol âfeti hûban arasında
Nev-Eser
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Beste
Çenber
Gözde pınar çağlar yüzde bahar ağlar
Nev-Eser
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Yürük Semai
Yürük Semai
Gözüm gönlüm yolun bekler
Nev-Eser
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Ağır Semai
Aksak Semai
Gurbette benim yârelerim
Nev-Eser
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Gül senin zülfünü kimler tarıyor
Nev-Eser
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Gülüm takmış takıştırmış
Nev-Eser
Bağdasar
_
Şarkı
Sofyan
Günaydın aşkımın ilk sonbahârından
Nev-Eser
Ömür Gençel
O. Nuri Özpekel
Ağır Semai
Aksak Semai
Günler geçmiyor dakikalar yıl
Nev-Eser
Fethi Karamahmudoğlu
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Hangi esrârı tutsun bunca solgun bet-beniz
Nev-Eser
Rüştü Eriç
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Ağır Aksak
Hevâ-yı aşkı ta'lim eyleyen
Nev-Eser
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Hicrânla harab oldu da sevdâ eli gönlüm
Nev-Eser
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Aksak
Hiç kimseye elbette bu dünyâ kalmaz
Nev-Eser
Rüştü Eriç
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Türk Aksağı
İçerimde koca bir dağ gizlidir
Nev-Eser
Mahmut Yivli
N. Fazıl Kısakürek
Şarkı
Sofyan
İmtihanda güzelim aldı yine zikri cemil
Nev-Eser
N. Cemil Sangan
Kenan Sarıer
Şarkı
Sengin Semai
İsteyen yârin hâk eder varın
Nev-Eser
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Kalbindeki nûr yüzünden yayılır bizi sarar
Nev-Eser
Aydın Oran
Aydın Oran
Şarkı
Aksak
Köpürsün bâdeler peymâneler fevvareler gelsin
Nev-Eser
Şükrü Şenozan
_
Şarkı
Yürük Semai
Lâleler her yıl açar bak mest-i nâz hep uykuda
Nev-Eser
İ. Baha Sürelsan
M. Nedim Güntel
Şarkı
Curcuna
Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsus
Nev-Eser
Köm. Mehmet Efendi H.
Enderûnî Vâsıf
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Mutlu oldum ellerinde
Nev-Eser
İsmâil Acar
İsmâil Acar
Şarkı
Müsemmen
Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor
Nev-Eser
Afet Mısırlıyan (Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün
Nev-Eser
Dede Efendi
Enderûnî Vasıf
Beste
Zencir
Nâz ile süzdün o çeşm-i fülfülü
Nev-Eser
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle
Nev-Eser
Ahmet Hatipoğlu
Câhit Öney
Şarkı
Curcuna
Ne irfandır veren ahlâka ulviyyet
Nev-Eser
Rüştü Eriç
Mehmet Akif Ersoy
Şarkı
Düyek
Nev-eser bir şarkı yazdım yâd edin dostlar beni
Nev-Eser
B. Sıtkı Sezgin
Ümit Gürelman
Şarkı
Ağır Aksak
O güzel gözlerinin sihrine kandım
Nev-Eser
Alâeddin Yavaşca
Arif Rüştü Bey
Şarkı
Aksak
O nihâl-i nâzın âyâ saran âşinâsı var mı
Nev-Eser
Köm. Mehmet Efendi H.
Enderûnî Vâsıf
Beste
Berefşan
Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir
Nev-Eser
Halûk Recâî
Halûk Recâî
Şarkı
Devr-i Hindi
Penbeler içinde güldün
Nev-Eser
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Semai
Rakîbin şansı yâverdir
Nev-Eser
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Curcuna
Sanma bârân-ı bahar üstüne devrân ağlar
Nev-Eser
Hâşim Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû
Nev-Eser
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Sen güzellerden güzelsin
Nev-Eser
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Seni âh anmadan aşkınla yanmadan
Nev-Eser
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Seni bir gurup gibi mehtap gibi seyretsem
Nev-Eser
Suphi İdrisoğlu
Arif Nihat Aka
Şarkı
Düyek
Seni rüyâlarımda gördüğüm gün
Nev-Eser
Cevdet Çağla
_
Şarkı
Curcuna
Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor
Nev-Eser
S. Ziyâ Özbekkan
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Sengin Semai
Sevda damıtır kalpteki güller severek
Nev-Eser
Akın Özkan
Şâhin Çandır
Şarkı
Aksak
Sevdâ pınarında bir mola versek
Nev-Eser
Uğur Güçlüten
Fethi Dinçer
Şarkı
Düyek
Seyr edelden hüsn-i dîdârını hayrânım sana
Nev-Eser
Hâşim Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Sığındım Cenâb-ı Rabbü'l-âlem'e
Nev-Eser
Kâzım Baba
Kâzım Baba
Nefes
Sofyan
Sırdır senin aşkın bana bir sırr-ı ezeldir
Nev-Eser
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Süzdükçe çeşm-i nergisin
Nev-Eser
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Şimdi bahar gönlümde çünkü o yâr gönlümde
Nev-Eser
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Devr-i Hindi
Turna geçmez dağlarından bağrı yanmış gönlümün
Nev-Eser
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Düyek
Vaslın ile bir dem beni şâd eyle nigârım
Nev-Eser
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Verd-i nâzım hasretinle ağlarım
Nev-Eser
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Yine rüyâya çağırmak seni tek çâre güzel
Nev-Eser
Rüştü Eriç
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Zamanla küllenir bu aşk demişdim
Nev-Eser
Rüştü Eriç
Cansın Erol
Şarkı
Düyek
Alem yüzüne saldı ziyâ Al-i Muhammed
Nev-Eser
Hüseyin Baba
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Yürük Semai
Bahar akşamlarının sihirli gecesinden ...
Nev-Eser
İsmâil Demirkıran
Cumâli Karataş
Şarkı
Düyek
Bülbül oldum gül yanımda
Nev-Eser
Erol Başara
Âşık Ömer
Şarkı
Müsemmen
Canım rûhum gözbebeğim sevdiğim
Nev-Eser
Suphi İdrisoğlu
İsmail Arslan
Şarkı
Aksak
Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade
Nev-Eser
Selâhattin Demirtaş
Sezâî
İlahi
Düyek
Söndü neş'em söndü ömrüm yıldızım
Nev-Eser
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Müsemmen
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Nev-Eser
_
_
Zeybek
_
Nev-Eser
Ali Fuat Aydın
Ağır Aksak
Zeybek
_
Nev-Eser
Ahmet Çağan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nev-Eser
Ali Rıza (Avni) Tınaz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nev-Eser
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nev-Eser
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nev-Eser
Gülşeni Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nev-Eser
Hakan Alvan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nev-Eser
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Nev-Eser
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2
Nev-Eser
Kantemiroğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nev-Eser
Kanuni Ömer Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nev-Eser
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nev-Eser
Necdet Yaşar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nev-Eser
Ömür Gençel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nev-Eser
Rüştü Eriç
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nev-Eser
Yekta Akıncı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nev-Eser
Yusuf Paşa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nev-Eser
Numan Ağa
Berefşan
Peşrev
_
Nev-Eser
Rüştü Eriç
Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Nev-Eser
Dede Salih Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Nev-Eser
Buhurcu
Düyek
Peşrev
_
Nev-Eser
İsmail Demirkıran
Düyek
Peşrev
_
Nev-Eser
Yusuf Paşa
Hafif
Peşrev
Cankurtaran
Nev-Eser
Kantemiroğlu
Muhammes
Peşrev
_
Nev-Eser
Adil Bozkurt
Sofyan
Medhal
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Bâis Oldu Çeşm-İ Mestin Âşıkın Berbâdına
Nev-Eser
Akın Özkan
_
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Nev-Eser Saz Eseri 
Orhan Gencebay
Orhan Gencebay
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Peşrev
Nev-Eser
Salih Dede
Peşrev
Devr-İ Kebir
Nasıl Eda Bilir Ol Dilber-İ Fedayı Görün
Nev-Eser
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
O Nihal-İ Nazın Aya Saran Aşinası Var Mı
Nev-Eser
Köm. Hafız Mehmed Ef.
Beste_Murabba
Berefşan
Mecliste Bu Revnak Bu Şetaret Sana Mahsus
Nev-Eser
Köm. Hafız Mehmed Ef.
Ağırsemai
Aksaksemai
Ey Gözleri Ahu-Misal
Nev-Eser
Rifat Bey
Şarkı
Düyek