Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Mevsim-i Nevruz erişti geldi eyyâm-ı bahar
Arazbarbuselik
Hacı Sâdullah Ağa
Şâkir (Enderûnî)
Kar
Hafif (Ağır)
Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan
Ferahfeza
Tanbûri Ali Ef.
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Nevruze erdin ey gönül
Ferahnak
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan
Hicazkar
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Sofyan
Nevruz erişti bağa şarab istemez misin
Irak
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Erdi nevrûzu baharın
Nevruz
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Şarkı
Ağır Düyek
Esmerliği yıldız dolu bir yaz gecesiydi
Nevruz
M. İsmail Hakkı Bey
Hüseyin Avni Bey
Şarkı
Yürük Semai
Ey dehâsı kudret-i azmiyle kudretler yapan
Nevruz
M. İsmail Hakkı Bey
Neş'et Bey
Kar
Devr-i Revan
Feryâdımız ol yâre de ağyâre de kalmaz
Nevruz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
İşte geldi nevrûz bahar
Nevruz
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Şarkı
Aksak
Neş'e buldum hâlet-i sevdâ-fezâ-yı nağmeden
Nevruz
İ. Hümâyi Elçioğlu
_
Şarkı
Aksak
Söz yoktur ol sîmîn-ten'e
Nevruz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Yâreler açmaktadır her bir nigâhın cânıma
Nevruz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Hafif
Zevkim bu idi zevk ile eyyâmı geçirmek
Nevruz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Can sevdi ey dilber seni
Nevruz
İ. Hümâyi Elçioğlu
_
Şarkı
Raks Aksağı
Fasl-ı nevrûzu küşâde etti üstâd-ı şehir
Nevruz
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Nevruz-i bahar erdi nahl-i gül gonce döker
Nevruz
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Beste
Devr-i Kebir
Safâlar vaktidir mîrim efendim gel safâ eyle
Nevruz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Çağırdı beni uykuda bir hâtif-i esrâr
Saba
Zekâi Efendi
Nevruz
İlahi
Yürük Semai
Gönlüm yine bir gonce-i nevrûza tutuştu
Şedaraban
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Bestenigar
Muhittin Erev
Aksak Semai
Saz Semaisi
Nevrûziye
Nevruz
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nevruz
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nevruz
Yahya Çelebi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nevruz
Muallim İsmail Hakkı Bey
Fahte
Peşrev
_
Nevruz
Yahya Çelebi
Hafif
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Mevsim-İ Nevruz Erişti Geldi Eyyam-I Bahar
Arazbar Bus.
Hacı Sadullah Ağa
Kar
Hafif