Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda
Nikriz
İsmâil Ötenkaya
Orhan Veli Kanık
Şarkı
Sofyan
Ahû gözlü Ayşe'm
Nikriz
Erdinç Çelikkol
H. Lâmi Güray
Şarkı
Nim Sofyan
Akşam olur güneş iner tepeden
Nikriz
Nihat Adlim
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Aksak
Al rengi kandan
Nikriz
Ferhat Sarmusak
N. Alper/F. Sarmusak
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan/R. Aksağı
Alamazsın geriye geçen bir günü bile
Nikriz
Fethi Karamahmudoğlu
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Allı kızım güllü kızım
Nikriz
Turgut Tokaç
Mehmet Ekici
Şarkı
Aksak
Aman dostlar el vurmayın yarama
Nikriz
Fâruk Şâhin
Mustafa Arik Arık
Şarkı
Sofyan
An olur bendene lûtfun avunur aldanırım
Nikriz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Arşda gökte her yerde dermân olur her derde
Nikriz
Aslan Hepgür
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Nim Sofyan
Artık benden kaçamazsın güzelim
Nikriz
İlgün Soysev
Nûrettin Baykal
Şarkı
Düyek
Aslımı neslimi tarihlere sor
Nikriz
Fâruk Şâhin
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Sofyan
Âşıklar sadıklar işitmiş olun
Nikriz
Ahmet Irsoy
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Muhammes
Âşıklara gülerken inanmam aşka
Nikriz
Orhan Doğanay
Yâsemin Balkan
Şarkı
Aksak
Âşıkların her bir demi bir rûz-i mihendir
Nikriz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Aşk insanı sarhoş eder bir güzele vurulunca
Nikriz
İlgün Soysev
Sâmi Derintuna
Şarkı
Aksak (Yürük)
Aşkımla bu şeb işte perîşân olacaksın
Nikriz
Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
_
Şarkı
Sofyan
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
Nikriz
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Atatürk'üm karşımda
Nikriz
Selâhattin İçli
İlhan Demiraslan
Şarkı
Sofyan
Ateş olsa sağım solum bağlasalar elim kolum
Nikriz
Mustafa Malay
Kemâl Turhan
Şarkı
Düyek
Ateş olur kavurursun
Nikriz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Atımı bağladım yolun sağına
Nikriz
_
_
Türkü
Sofyan
Attığım adımın gittiğim yolun
Nikriz
Alâaddin Pakyüz
Zeki Çavdaroğlu
Şarkı
Düyek
Ay ışır iplik iplik gökten sevda dökülür
Nikriz
Fethi Karamahmudoğlu
Şâhin Çandır
Şarkı
Sofyan
Ayda yılda bir kerre mutlu oldum sanırım
Nikriz
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Aydın'da doğan erlere cepken yaraşır
Nikriz
Cinuçen Tanrıkorur
Mecdinevin Tanrıkorur
Şarkı
Aksak
Ayşe'm suya gider testi elinde
Nikriz
Nihat Adlim
Ahmet Acarer
Şarkı
Aksak
Bahar bizim köye geldiği vakit
Nikriz
Nihat Adlim
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Bahar geldi açıldı gül
Nikriz
_
_
Şarkı
Aksak
Bahar oldu düştük dile sende efgân eyle bülbül
Nikriz
Erol Başara
Âşık Ömer
Şarkı
Düyek
Bahçemdeki son goncada çehren gülüyor
Nikriz
Metin Everes
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Sofyan
Bahçemizden geçti artık ilkbahar
Nikriz
İ. Hakkı Fencioğlu
Turgut Çelik
Şarkı
Müsemmen
Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma
Nikriz
Kadri Çelebi(âmâ)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ben dost hevâsına düştüm
Nikriz
H. Sadettin Arel
Eşrefoğlu Rumi
Durak
Durak Evferi
Ben kime varıp arz edeyim hâlimi ey dost
Nikriz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Benim aşkım senin aşkın
Nikriz
Cevdet Çağla
Osman Cemâl
Şarkı
Düyek-Cur.
Benim cürmüm nihayetsiz
Nikriz
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Ağır Semai
Aksak Semai
Benim hâlim nicedir yar
Nikriz
Erdinç Çelikkol
Yalçın Benlican
Şarkı
Nim Sofyan
Benlerle bezenmiş gibi gerdânına yandım
Nikriz
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Aksak
Berây-ı ta'ne-i mâ in heme çi der cûşend
Nikriz
Şeştârî Murat Ağa
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Bir vefasız yâr için kaç yıl ah ettin gönül
Nikriz
Engin Çır
Eyüp Göksu
Şarkı
Düyek-Aksak
Bırak derdi kederi sana gülmek yaraşır
Nikriz
Metin Everes
Engin Nigâr
Şarkı
Sofyan
Bırakalım kırgınlığı unutalım dargınlığı
Nikriz
İsmâil Demirkıran
İlkan San
Şarkı
Sofyan
Bir ahdı kavî yâr ile peymânım olursa
Nikriz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Bir aşkın sırrını saklıyor gibi
Nikriz
M.Fatih Salgar
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Semai
Bir destan dolaşır Bolu dağının dumanında
Nikriz
Selâhattin İçli
H. Kaya Manioğlu
Fantezi
Türk Aksağı
Bir güzele gönül verdin delisin sen
Nikriz
Gündoğdu Doğan
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Bir hayâl oldu artık ne güzelmiş o günler
Nikriz
Nihat Adlim
A. Metin Sevencan
Şarkı
Aksak
Bir tebessüm bence kâfi gültenim
Nikriz
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Düyek
Bir umulmaz zamanda gel
Nikriz
Suphi İdrisoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Bir vakitler ufacıktım
Nikriz
_
_
Şarkı
Sengin Semai
Bir volkandan yok bir farkım
Nikriz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
Bir yâr sevdim etekleri yeldirme
Nikriz
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Düyek
Bolu dağı duman duman
Nikriz
Hüseyin Erbay
Nedim Uçar
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Bu sonbaharda deme sevgi hayâl
Nikriz
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
Bunda gelen eğer pir ü civandır
Nikriz
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Bülbül ne yatarsın yaz bahar oldu
Nikriz
Erol Başara
Gevherî
Şarkı
Sofyan
Bürünür al tüllere yeşil palmiyelerin
Nikriz
Yüksel Kip
Hakkı Petek
Şarkı
Aksak
Cân ü gönülden seversen
Nikriz
Cüneyt Kosal
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Candan bakışın rûhu sarıp nûr ediyor
Nikriz
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai
Cânı kullâb-ı ser-i zülfün çeker senden yana
Nikriz
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm)
Beste
Muhammes
Canım gülüm güzel gözlüm bir tânem
Nikriz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Semai
Cenneti andıran irem bağlara
Nikriz
Güldeniz Ekmen Agiş
İlkan San
Şarkı
Curcuna (Değ.)
Çam defne menevşe iğdeler
Nikriz
Bahri Altıntaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Curcuna
Çamurlu yollarda hep cefayı çeken kağnı
Nikriz
Fâruk Şâhin
Şükrü Yetimoğlu
Şarkı
Sofyan
Çoban kaval çaldı sordu bülbüle
Nikriz
Fâruk Şâhin
Ziyâ Gökalp
Fantezi
Düyek
Çocuk düşünüyor bulut olsaydım keşke
Nikriz
Alâeddin Yavaşca
Sedat Umran
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Çok sev ki muhabbette yarış haktır efendim
Nikriz
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Yürük Semai
Yürük Semai
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Nikriz
M. İsmail Hakkı Bey
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Dağ başında tüter duman
Nikriz
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Evfer
Dağlara gün vurur Karadeniz'den
Nikriz
Turhan Taşan
Yalçın Benlican
Fantezi
Devr-i Hindi-N.Sof.
Daha ilk bakışta gönlümü deldi
Nikriz
Erdinç Çelikkol
Galip Uzunca
Şarkı
Sofyan
Dedim "Dilber yanakların kızarmış"
Nikriz
Sâdettin Kaynak
Âşık Ömer
Şarkı
Sofyan
Deli gönül coşar gider
Nikriz
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Sofyan
Denizinle toprağınla taşınla
Nikriz
Sâdettin Çevik
Mehmet Reis
Şarkı
Düyek
Dervişlik baştadır tac'da değildir
Nikriz
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Devrân içinde durdum nurlar içinde gördüm
Nikriz
Kemâl Batanay
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Dil ceyş-i gamınla gehi virâneye benzer
Nikriz
Ali Rızâ Efendi (Şeyh)
_
Şarkı
Aksak
Dilber nigehin rûhumu gaşyeyledi gitti
Nikriz
Hacı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Diyorum ki bir yer olsa uzakta
Nikriz
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Nim Sofyan
Doğduğum şen köyümü ahşap olan evimi
Nikriz
Kemâl Olguncan
Sâniye Tekin
Türkü
Nim Sofyan
Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış
Nikriz
Sâim Gümüş
M. Nedim Güntel
Şarkı
Curcuna
Dün geçti yanımdan bir yosma civan
Nikriz
Refik Fersan
_
Şarkı
Aksak
Dünyada Van derler ahrette iman
Nikriz
Fâruk Şâhin
H. Cemilşensever
Şarkı
Nim Sofyan
Elâ gözlü benli dilber
Nikriz
Halûk Nâci Sürel
Karacaoğlan
Şarkı
Müsemmen
Elif kızın yüreğinde ateş var
Nikriz
Bilge Özgen
Ümran Çetin
Şarkı
Yürük Semai-Serb.
Elinde deste güzel dilinde beste güzel
Nikriz
Adnan Abana
Râfet Kıral
Şarkı
Aksak
Elmas senin yüzün gören
Nikriz
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Aksak
Emine'm erdin çağa
Nikriz
Alâeddin Yavaşca
Fevzi Bey
Şarkı
Sofyan
Erbâb-ı sûz eylese de hande bir zaman
Nikriz
Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
_
Beste
Hafif
Erdek Erdek güzel Erdek
Nikriz
M.Kâmil Dürüst
_
Şarkı
Curcuna
Eşini kaybetmiş bir garip kuşum
Nikriz
Yücel Aşan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Nim Sofyan
Ey âşıkan ey âşıkan hâl ile gevher bulmuşam
Nikriz
Cüneyt Kosal
Âşık Paşa
İlahi
Sofyan
Ey gafil uyan rıhlet-i nâ-gâhı unutma
Nikriz
H. Sadettin Arel
Şemseddîn Sivâsî
Durak
Durak Evferi
Ey hakîkat erenleri dost elinin rehberleri
Nikriz
Dede Efendi
Mehmet Muhyittin (Üftâde)
İlahi
Düyek
Ey kardeş yolcuyuz hazırlansana
Nikriz
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Ey misli cihanda olmayan yâr
Nikriz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Eylül'dü aylardan terkedip gittin
Nikriz
A. Rezzak Tuğcu
Meral Sözer
Şarkı
Düyek
Ferâyi'dir kızın adı Ferâyi
Nikriz
_
_
Türkü
Ağır Aksak
Gazûbâne nigâhın bî-amandır
Nikriz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Gece gündüz zikrimiz Lâ İlâhe İllâllah
Nikriz
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Geçti eyyâm-ı şebâbım mihnet ü hicrân ile
Nikriz
Kemânî Niyâzi Bey
_
Şarkı
Semai
Gel bahardan zevk alalım
Nikriz
Mahmut Oğul
A. Birgül Yılmaz
Şarkı
Aksak
Gel benim rûhumun gerçek sesi
Nikriz
Erdinç Çelikkol
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Nim Sofyan
Gel gönlümü yerden yere vurma güzel
Nikriz
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Mustafa Töngemen
Şarkı
Sofyan
Gelince çeşmine cânâ şarâb-ı nâb senin
Nikriz
Yusuf Çelebi
_
Beste
Zencir
Gelip geçti bilmedim kıymetini yılların
Nikriz
İsmâil Demirkıran
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Gökyüzünde tüten olsam
Nikriz
İsmâil Demirkıran
Karacaoğlan
Şarkı
Düyek
Gölge iner çay başına çınardan
Nikriz
Ali Ulvi Baradan
_
Şarkı
Düyek
Gönlüm senin aşkın ile hem bezm-i safâdır
Nikriz
İ. Hakkı Nebiloğlu
Bedri Noyan
Şarkı
Yürük Semai
Gönlüme düşünce hüznün gölgesi
Nikriz
Necip Gülses
Münire Aksaray
Şarkı
Düyek
Gönlüme tarifsiz hüzün veriyor
Nikriz
İ. Halil Taşkent
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Gönül kapım açık sana gir artık
Nikriz
M. Şen Sancakoğlu
Erol Karaokur
Şarkı
Aksak
Gönül ne için âteşlere yansın
Nikriz
Fâize Ergin
Rûhi Bey
Şarkı
Düyek
Gönül sevdi bir duhteri
Nikriz
_
_
Şarkı
Curcuna
Gönülden gönüllere coşan hey deli pınar
Nikriz
Gültekin Aydoğdu
Hüseyin Canbaba
Şarkı
Aksak
Gönüllerde yer edenler
Nikriz
Selâhattin İçli
Orhan Arıtan
Şarkı
Aksak
Gözden ırak olsan da gönül sendedir her dem
Nikriz
Akın Özkan
Tekin Para
Şarkı
Sengin Semai
Gözlerim sevgisiz bakmaktan bıktı
Nikriz
Alâeddin Şensoy
Oktay Zerrin
Şarkı
Düyek
Gözlerimde nur gibi yüreğimde kor gibi
Nikriz
Mustafa Malay
Gufran Taş
Şarkı
Nim Sofyan
Gözlerin deniz senin ...
Nikriz
Kaya Öztaş
Kaya Öztaş
Şarkı
Aksak
Gözlerin var sanki bitmez bir baharım var benim
Nikriz
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Beste
Devr-i Kebir
Gözünde yaşlarla karşıma çıkma
Nikriz
M. Şen Sancakoğlu
Engin Çır
Şarkı
Aksak
Gül bahçesine girdim de güzel ne oldu
Nikriz
Semahat Özdenses
Cansın Erol
Şarkı
Düyek
Gül ruhu gibi seyr-i safâ-yı bağ olmaz
Nikriz
Haham Şemoil Mendil
_
Beste
Zencir
Güller açsın gülünce güzel yüzünde
Nikriz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Güllerin karşımda her an
Nikriz
Cinuçen Tanrıkorur
Necmettin Okyay
Şarkı
Aksak
Gün batmada solmakta sular bir de yanık saz
Nikriz
Alâeddin Yavaşca
Seyfettin Başçıllar
Şarkı
Aksak
Güneş gibi şahsım olsa
Nikriz
İsmâil Demirkıran
Tâlibî Coşkun
Şarkı
Nim Sofyan
Güneşin şavkı vurur dağlara
Nikriz
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Hak bir gönül verdi bana
Nikriz
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Hani aşkın deme mâziyi bırak dinletme
Nikriz
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Devr-i Turan
Hasretle yaktın kavurdun yine
Nikriz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Hayâlin dîdeden zâil olunca
Nikriz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Hayat güzel sen sevince
Nikriz
Z. Levent Topçuoğlu
Ziyâ Z. Levent Topçuoğlu
Şarkı
Düyek
Hep gelecek günlerde güzellik var sanılıyor
Nikriz
Ömür Gençel
Sâmi Derintuna
Şarkı
Aksak
Her gün sevdâ çekip de gülünmüyor
Nikriz
Vefik Ataç
Güngör Sarkın
Şarkı
Düyek
Hiç tasavvur etmez iken böyle dil-sûz firkati
Nikriz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Hüdâ davet eder elhamdülillah
Nikriz
S.Eyyûbi Işıksal
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
İftirâkı câna yetti bakmıyor feryâdıma
Nikriz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
İnâyet sensin yâ Resûlallah meded senden
Nikriz
Cüneyt Kosal
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Düyek
İstediğimi buldum eşkere can içinde
Nikriz
Muammer Dede(Bender)
Yunus Emre
İlahi
Evfer
İstemem yâdelden gelen devâyı
Nikriz
İrfan Doğrusöz
Bahattin Hamşioğlu
Şarkı
Curcuna
İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu
Nikriz
İsmâil Demirkıran
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
İşimiz subh u mesâ cürm ü hatâ
Nikriz
H. Sadettin Arel
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Durak
Durak Evferi
Kahve Yemen'den gelir bülbül çemenden gelir
Nikriz
_
_
Türkü
Sofyan
Kapanmış nasîbim açılmaz
Nikriz
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai
Karaman'a hasretliğim üzüle üzüle bitmez
Nikriz
İlgün Soysev
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Düyek
Karanfil tüfek elde
Nikriz
Fahri Kopuz
_
Şarkı
Nim Sofyan
Karanlık rûhumu aydınlatacaksın sandım
Nikriz
Cevdet Çağla
C. Sâhir Erozan
Şarkı
Sofyan-Serbest
Karlı dağlar gibi başım dumanlı
Nikriz
Fâruk Şâhin
Fârûk Şahin
Türkü
Sofyan
Kemâle ermek için ne mi gerek can yârenim
Nikriz
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
İlahi
Sofyan
Kınalı parmakların sedeftir tırnakların
Nikriz
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kır saçlarının her teli bir haz yüreğimde
Nikriz
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Kızıl ırmaklara döndüm durulaştır beni gel
Nikriz
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Beste
Hafif
Kimbilir nerdeydin akşam kimbilir kimler için
Nikriz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Devr-i Hindi
Körfezinde dalgalar
Nikriz
Ali Ulvi Baradan
Güngör Önder
Zeybek
Nim Sofyan
Küçücüğüm pembe giyme
Nikriz
Suphi İdrisoğlu
Oğuz Çetinel
Şarkı
Düyek-Sofyan
Lâle sümbül menekşeler nazdadır
Nikriz
İsmâil Demirkıran
Nâdide Buluç
Şarkı
Sofyan
Lâzotlar saçak saçak
Nikriz
_
_
Şarkı
Sofyan
Manolyam desem sana
Nikriz
Cevdet Çağla
Ziyâ Polat
Şarkı
Sofyan
Meclis-i meyde sâkiyâ bana ne gül ne lâle var
Nikriz
Kassamzâde Mehmet Efendi
İsmail Asım Efendi
Yürük Semai
Yürük Semai
Mecnûn gibi duy özlemi Leylâ'yı hatırla
Nikriz
Kâni Karaca
Feyzi Halıcı
Şarkı
Aksak
Merâmım sanma bilmez bilir
Nikriz
Osman Efendi
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Mestâne-i aşkım ben ayamadım
Nikriz
Zekâî Dede
Hakkî
İlahi
Düyek
Mevsimler kış oldu bizim ellerde
Nikriz
Erdal Şâhin
Adnan Özbulut
Şarkı
Aksak
Mevsimler mi yoksa biz mi değiştik
Nikriz
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Sofyan
Meyhânede kaldık bu gece
Nikriz
Sâdi Hoşses
Cevdet Baybora
Şarkı
Aksak
Mor dağları mavi duman bürümüş
Nikriz
Ertuğrul Yalçınkaya
Jülide Gülizar
Şarkı
Sofyan
Mor sünbüllü dağların var
Nikriz
Hüseyin Erbay
Sâmi Derintuna
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Nar ağacı narlı çiçek
Nikriz
_
_
Köçekçe
Aksak
Nazın işveninde bir sınırı var
Nikriz
Suphi İdrisoğlu
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Nazlı küçük bir hırsız çalıp gitti kalbimi
Nikriz
Suphi İdrisoğlu
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Ne bir damla suyun ne yağmurun var
Nikriz
İlgün Soysev
Pervin Şakar
Şarkı
Düyek
Ne desem bilmem sana
Nikriz
Fethi Karamahmudoğlu
H. Lâmi Ergül
Türkü
Sofyan
Ne güzeldir Boğaziçi gidenin açılır içi
Nikriz
Ali Şenozan
Melek Han
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Ne sana ne bana kalır bu dünyâ
Nikriz
Amir Ateş
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Ne zaman düşünsem sizi titrerim
Nikriz
Fâruk Şâhin
A. Kutsi Tecer
Şarkı
Sofyan
Neden hiç dinmiyor gözyaşların bî-çâre gönlüm
Nikriz
Avni Anıl
Hilmi Soykut
Şarkı
Düyek
Nikrize ulaşmaksa murâdın sarıl aşka
Nikriz
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Kar-ı Natık
Muhammes
Nûş-i meyle sâkıyâ ref-i hicâb ettin bu şeb
Nikriz
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Beste
Çenber (Ağır)
O güzel saçlarına hercâî tak demedim
Nikriz
Emin Ongan
Hilmi Soykut
Şarkı
Curcuna
O yârin ismini ansam hitaba sığdıramam
Nikriz
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Düyek
Ondan umut kesti yürek
Nikriz
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
Şarkı
Devr-i Turan
Ömrümde sevmedim seni bu kadar
Nikriz
İsmâil Demirkıran
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Nim Sofyan
Penceresi yola karşı gelen geçen atar taşı
Nikriz
İskeçe Türküsü
_
Türkü
Aksak
Reh-i âmâle herkes buldu yol avare ben kaldım
Nikriz
İlhâmi Turan(Derleyen)
Harput Folklorundan
Şarkı
Düyek
Rüzgâr eser fısıldaşır uçan kuşlar haber taşır
Nikriz
İsmâil Demirkıran
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Türk Aksağı
Sabah olmaz güneş doğmaz
Nikriz
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Curcuna
Sabredip te bekler miydim yolunu
Nikriz
Alâeddin Şensoy
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Sakın çıkma aklımdan her gece rüyâma gir
Nikriz
Yücel Aşan
Sırrı Uzunhasanoğlu
Şarkı
Aksak
Sanma sevmek haramdır şimdi seven sevene
Nikriz
Rüştü Eriç
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Sarı saçlar sırma telli uzun boylu ince belli
Nikriz
Amir Ateş
Hayri Köroğlu
Şarkı
Sofyan
Savuşana yol var kavuşana kavşak
Nikriz
Rüştü Eriç
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Sofyan (Ağır)
Sembollerin yayla oktur
Nikriz
Kemal Olguncan
Kemal Kosif
Çocuk Şarkısı
Evfer
Sen körfezin incisisin İzmir'im
Nikriz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Aksak
Sen meleksin bu cihanda
Nikriz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Sende bugünlerde garip haller var
Nikriz
Râif Somer
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Senden bana bir gün bile bir fâide yokmuş
Nikriz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Evfer
Servi boylu ince belli tavrı mûnis ince belli
Nikriz
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Müsemmen
Sevdâ çekmek zor şeydir herkes çekmez...
Nikriz
Pınar Köksal
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Sevdâ o kadar rûhumu sarmış ki derinden
Nikriz
Bahri Altıntaş
_
Şarkı
Aksak
Sevdalı gönül bir bakışın ardına düşmüş
Nikriz
O. Nûri Özpekel
T. Başer Üçok
Şarkı
Aksak
Sevdiceğim gel kaçalım bir tenhada buluşalım
Nikriz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Sevdiğim bir ince beldir
Nikriz
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Ağır Aksak
Sevgi ile kucak kucak şehir kasaba köy bucak
Nikriz
Engin Çır
Engin Çır
Çocuk Şarkısı
Aksak
Sevginle inan gönlüme sen başka cihansın
Nikriz
Kâni Karaca
Ümit Gürelman
Şarkı
Türk Aksağı
Sevmek tanrı nîmetidir
Nikriz
Yelda Alpak
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Sevmek tanrı nîmetidir
Nikriz
Nihat Adlim
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
Seyrettim nazarında aşkın hiç olduğunu
Nikriz
Talât Er
Cemâl Sâfi
Şarkı
Sofyan
Sıra sıra duran dağlar
Nikriz
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Curcuna
Simsiyah gecede parlayan ışık
Nikriz
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Sofyan
Solmuş güle bülbül gibi ağlar özümüz
Nikriz
Ersin Ali Atlı
Nevin Emgen
Şarkı
Semai
Sonbahara erdik artık gönlümüz yaz olsa da
Nikriz
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Müsemmen
Söylemiştim meftûn oldum senin beyaz tenine
Nikriz
Mehmet Bey
_
Şarkı
Aksak
Söyleyenler bilmez esrarın bilenler söylemez
Nikriz
Rüştü Eriç
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sürmedim âsûde bir dem
Nikriz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Müsemmen
Şu dünyada aramızda yaşarken
Nikriz
Selâhattin Sağlam
Nedim Uçar
Şarkı
Sofyan
Şu yanan âşığı bir onurlandır
Nikriz
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Şarkı
Aksak
Tarih yine on kasım
Nikriz
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Toprağında filizlenip dal olduk
Nikriz
Mustafa Çalık
Engin Çır
Çocuk Şarkısı
Aksak
Tutuştu can yavaş yavaş
Nikriz
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Türkiye'min bağlarını çiçek çiçek dağlarını...
Nikriz
Reyhan Karataş
A. Emel Karataş-R.Karataş
Şarkı
Nim Sofyan
Uçtu bülbül bahçemizden
Nikriz
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Ağır Aksak
Unutuldum diye küsmem sana ben
Nikriz
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak (Yürük)
Uzağa gitme yakına gelme bütünü bölme
Nikriz
Bilge Özgen
Hülyâ Şenkul
Fantezi
Yürük Semai
Üzülme boş yere ayrıldık diye
Nikriz
Ömür Gençel
Sâmi Derintuna
Şarkı
Nim Sofyan
Vurdukça mızrâbını ud'unun tellerine
Nikriz
Erdinç Çelikkol
Gâlip Uzunca
Şarkı
Sofyan
Yâ Rab beni aşkınla perişân edecek mihneti ver
Nikriz
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Sofyan
Yâ Resûlallah cemâlin keşefeddücâ değil mi
Nikriz
_
Sâdî Bey
Tevşih
Düyek
Yâd ellerde kalan gönül
Nikriz
Sâdi Hoşses
Ali Çankaya
Şarkı
Curcuna
Yakışmıyor sana hüzün ceylanım
Nikriz
Ali Şenozan
Hüseyin Vasfi Taşyürek
Şarkı
Düyek
Yalçın kayaların orta yerinde
Nikriz
Hüseyin Erbay
Nedim Uçar
Şarkı
Sofyan
Yalova'nın şen kızı hüzün içinde
Nikriz
Selâhattin İçli
Selahattin İçli
Şarkı
Curcuna
Yalova'nın şen kızını kandıralım alalım
Nikriz
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Curcuna
Yanık tenli yörük kızı
Nikriz
Sâdun Aksüt
Karacaoğlan
Şarkı
Sofyan
Yaslan gönlüm eğer bir dağ bulursan
Nikriz
Yılmaz Karakoyunlu
Uğur Gür
Şarkı
Sofyan
Yaşamaz ölümü göze almayan
Nikriz
Aydın Şengül
F. Nafiz Çamlıbel
Çocuk Şarkısı
Türk Aksağı
Yaşanılan bir sevdâ var
Nikriz
Râfet Kıral
Vural Şâhin
Şarkı
Nim Sofyan
Yavru gül yanağını aşkın ateşi sandım
Nikriz
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Sofyan
Yazdım çizdim göklere gözlerinin rengini
Nikriz
T. Volkan Özselçuk
Halit Çelikoğlu
Şarkı
Sofyan
Yere düşsen eğilmezsin
Nikriz
İrfan Doğrusöz
Cansın Erol
Şarkı
Evfer
Yeşil gözlerinde nemler
Nikriz
İsmet Değer
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Curcuna
Yeter artık çilem dolsun
Nikriz
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Curcuna
Yıl bindokuzyüzondokuz
Nikriz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan-D.Turan
Yıllar bitecek bitmeyecek bizde bu sevdâ
Nikriz
Yücel Aşan
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Yudum yudum içtim güzelliğini
Nikriz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Zikrullahın zâkiri sensin Yâ Resûlallah
Nikriz
Sâdun Aksüt
Muhibbî Sefer Efendi
İlahi
Düyek
Sevda çekmek zor şeydir
Nikriz
Pınar Köksal
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Simsiyah bahtıma ay gibi doğdun
Nikriz
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Semai
Nikriz Ayin-i Şerifi
Nikriz
Kemal Batanay
-
Ayin
Devr-i Revan
Al yanaklı kor dudaklı halime
Nikriz
Faruk Şâhin
Faruk Şâhin
Türkü
Sofyan
Yalov'nın şen kızını kandıralım alalım
Nikriz
Yesari Asım Arsoy
Yesari Asım Arsoy
Şarkı
Curcuna
Ege'nin dağları serindir efem
Nikriz
Bülent Nuran
Cemalettin Turan
Şarkı
Düyek
Deli dolu yaşayan, çapkın, çılgın biriyim
Nikriz
Turhan Taşan
Gamze Adanalı Mehmetoğlu
Fantezi
Türk Aksağı
Binlerce Mehmedim yiğit kahraman
Nikriz
Murat Demirhan
Cemâlettin Turan
Şarkı
Türk Aksağı
Sevdim gönülden bir cânı heyhat
Nikriz
Faruk Şahin
Vedat Fidanboy
Şarkı
Curcuna/Raks Aksağı
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Nikriz
İzzet Altınbaş
Ağır Aksak
Oyun Havası
_
Nikriz
Mustafa Uyar
Ağır Aksak
Zeybek
_
Nikriz
_
Aksak
Zeybek
İzmir
Nikriz
_
Aksak
Zeybek
_
Nikriz
Tanburi Cemil Bey
Aksak
Zeybek
No:1
Nikriz
Tanburi Cemil Bey
Aksak
Zeybek
No:2
Nikriz
Kaya Bekat
Aksak - Sofyan
_
Rumeli Karşılaması
Nikriz
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
Eflâtun
Nikriz
Akın Özkan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nikriz
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nikriz
Fethi Karamahmudoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nikriz
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nikriz
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nikriz
Hasan Ferid Alnar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nikriz
Kemal Batanay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nikriz
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Nikriz
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2
Nikriz
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nikriz
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nikriz
Selâhattin Sağlam
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nikriz
Tanburi İsak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nikriz
Torun Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
Canpare
Nikriz
Mümin Ağa
Çenber
Peşrev
_
Nikriz
Sultan Mahmud 1.
Çifte Düyek
Peşrev
_
Nikriz
Sultan Mahmud 1.
Değişmeli
Saz Semaisi
_
Nikriz
H.Sadettin Arel
Devr-i Kebir
Peşrev
Karabatak
Nikriz
Kemal Batanay
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Nikriz
Nayi Râşid Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Nikriz
Tanburi İsak
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Nikriz
Torun Ağa
Düyek
Peşrev
Canpare
Nikriz
H.Aslan Hepgür
Evfer
Oyun Havası
_
Nikriz
_
Fahte
Peşrev
_
Nikriz
Muallim İsmail Hakkı Bey
Fahte
Peşrev
_
Nikriz
Akın Özkan
Frenkçin
Peşrev
_
Nikriz
Solakzade Mehmed Efendi
Lenk Fahte
Peşrev
_
Nikriz
Refik Fersan
Muhammes
Peşrev
_
Nikriz
Arif Sami Toker
Nim Sofyan
Sirto
_
Nikriz
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Longa
_
Nikriz
İsmail Demirkıran
Nim Sofyan
Sirto
_
Nikriz
İsmail Demirkıran
Nim Sofyan
Zeybek
_
Nikriz
Refik Fersan
Nim Sofyan
Sirto
_
Nikriz
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Sirto
Çargah Perdesinde
Nikriz
Tanburi Cemil Bey
Nim Sofyan
Longa
_
Nikriz
Arif Sami Toker
Nim Sofyan - Değ.
_
Çölde Deve ile Kısrak
Nikriz
Akın Özkan
Sofyan
Sirto
_
Nikriz
Orhan Kızılsavaş
Sofyan
Medhal
_
Nikriz
Tanburi Cemil Bey
Sofyan
Sirto
_
Nikriz
Ahmet Hakan Baş
Nim Sofyan
Sirto
-
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Elmas Senin Yüzün Gören
Nikriz
Tan. Mustafa Çavuş
Tan.Mustafa Çavuş
Neden Hiç Dinmiyor Gözyaşların
Nikriz
Avni Anıl
Hilmi Soykut
Yalovanın şen kızını kandıralım alalım
Nikriz
Yesâri Asım Arsoy
Yesâri Asım Arsoy
Ferayi dir kızın adı ferayi
Nikriz
-
-
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Ferayi dir kızın adı ferayi
Nikriz
-
-
Türkü
Sefer Karabük
Bulutları dağıtırım gönlünden
Nikriz
Cemil Altınbilek
Cansın Erol
Şarkı
Cemil Altınbilek
Manisa bir efsane
Nikriz
Cemil Altınbilek
Gazanfer Sanlıtop
Şarkı
Cemil Altınbilek
Aşkın Elinden
Nikriz
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Boşa Verme Ömrünü
Nikriz
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Yüreğimde binlerce kıvılcım yanar
Nikriz
Şahin Türkeşsiz
Nilüfer Özkan
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Kezan (Kezban) filiz idi gayrı dal oldu
Nikriz
Şahin Türkeşsiz
F.Şükrü Yersel
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Davet o mavi gözden o gül dudaktan geldi
Nikriz
Şahin Türkeşsiz
Ümit Yaşar Oğuzcan
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Akar ab-ı hayat biter yemişler
Nikriz
Şahin Türkeşsiz
Köroğlu
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Yurdunu Allah'a bırak çık Yola
Nikriz
Şahin Türkeşsiz
Mehmet Akif Ersoy
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Can mısın canan mısın-1
Nikriz
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
Şarkı
Cemil Altınbilek
Kim bu nuru buldu ise
Nikriz
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Yar elinden aşk meyin biz içmişiz
Nikriz
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Ümid ettiklerin ey dil
Nikriz
Cemil Altınbilek
Ahmet Vehbi Efendi
İlahi
Cemil Altınbilek
ALEMDE HER NE VARSA BİRALLAH DER BİR ALLAH
NİKRİZ
ERSİN ALİ ATLI
HAFIZABDULLAH NAZIRLI
İLAHİ
ERSİN ALİ ATLI
SOLMUŞ GÜLE BÜLBÜL GİBİ AĞLAR ÖZÜMÜZ
NİKRİZ
ERSİN ALİ ATLI
NEVİN EMGEN
ŞARKI
ERSİN ALİ ATLI
Âhu gözlüm, sen hülyâsın
Nikriz
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Çiftetelli
Mehmet Osman Erol Ünal
Gördü çeşmim seni bir an
Nikriz
Mehmet Osman Erol Ünal
Prof. Dr. İ. Hakkı Aydın
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Hayalimde Karşıyaka
Nikriz
Mehmet Osman Erol Ünal
Cumali Karataş
Fantezi
Mehmet Osman Erol Ünal
Ya sen çok geç kaldın gülüm
Nikriz
Mehmet Osman Erol Ünal
Mehmet Osman Erol Ünal
Fantezi
Mehmet Osman Erol Ünal
Mümine Bayram Oldu (Kadir Gecesi İlahisi)
Nikriz
Uğur ALKAN
Vural Şahin
İlahi
Uğur ALKAN
Bahçeye Diktim Fındık
Nikriz
Umut Tuncel
Umut Tuncel
Türkü
Ayşenur Kanat
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Gelince Çeşmime Cana Şarabı Nab Senin
Nikriz
Yusuf Çelebi
Beste_Murabba
Zencir
Erbabı Suz Eylese De Hande Bir Zeman
Nikriz
Hafız Rıfad Çelebi
Beste_Murabba
Hafif
Meramım Sanma Bilmez Bilir Ol Mahım
Nikriz
Osman Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai
Meclisi Meyde Sakıya Bana Ne Gül Ne Lale Vir
Nikriz
Kassamzade
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
Berayi Tanei Ma İn Heme Çi Der Cuşend
Nikriz
Abdülkadir Meragi
Ağırsemai_Nakış
A.Senginsemai
Canı Kullabı Seri Zülfün Çeker Senden Yana
Nikriz
Itri
Beste_Murabba
Muhammes
Güli Ruhi Gibi Sefayi Bağ Olmaz
Nikriz
Haham
Beste_Murabba
Zencir
Men Aşıkı Mahzunü Perişanı Unutma
Nikriz
Kadir Ağa
Yürüksemai
Yürüksemai
Elmas Senin Tüzün Gören
Nikriz
Tanburi Mustafa Efendi
Şarkı
Aksak