Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Bî-tü nefesî hoş nezedem hoş ne nişestem
Pençgah
Abdülkâdir-i Merâgi
Hâfız-ı Şîrâzî
Ağır Semai
Aksak Semai
Biz fedâi milletiz merd oğlu merd Türkleriz
Pençgah
Suphi Ezgi
Tevfik Fikret
Mehter
Sofyan
Bu gülşende hezâr-ı bî nevâyım yâ Resûlallah
Pençgah
Ali Şîrüganî (Dede)
Süleyman Nahîfî Efendi
Tevşih
Evsat
Dinle sevgilim dinle rüzgârın tatlı fısıltısını
Pençgah
Göksel Baktagir
Emel Sönmez
Şarkı
Sofyan
Ey ân ki der nücûm alimet hânend
Pençgah
Gulâm Şâdî
_
Kar
Ağır Sengin Semai
Ey cemâl-i Hakk'a tâlib
Pençgah
H. Sadettin Arel
Azîzî
Durak
Durak Evferi
Gazûbâne nigâhın bî-amandır
Pençgah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Gel sürelim dem Hû diyelim Hû
Pençgah
_
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Gönlüm aldı bir nihâl-i dil-nevâz
Pençgah
Neyzen Rızâ Bey
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Düyek
Hem sohbet-i dildâr ile mesrûr idik evvel
Pençgah
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Beste
Firengifer
Kâfer tü kücâ ve ilm-i edvâ kücâ
Pençgah
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Kar
Ağır Sengin Semai
Külleme hebbet riyâhun min münâ
Pençgah
Zeki Altun (Hâfız)
Seyyîd Sabri Şemi
Şuğul
Düyek
Müştâk-ı lebet şeker fürûşan
Pençgah
Acem'lerin
_
Yürük Semai
Yürük Semai
N'ola tâcım gibi başımda getürsem dâim
Pençgah
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Sultan I.Ahmet (Ahmedî)
Tevşih
Çenber-Fahte
Pây-i yâre düşmeğe ağyârdan nevbet mi var
Pençgah
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Beste
Çenber
Tutamadım dilimi
Pençgah
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Sofyan
Yâ Resûlallah cemâlin keşefeddücâ değil mi
Pençgah
_
Sâdî Bey
Tevşih
Sofyan
Yine teşrîf etti hilâl-i Recep...
Pençgah
_
_
İlahi
Sofyan
Pençgâh Ayin-i Şerifi
Pençgah
-
-
Ayin
Devr-i Revan
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Pençgah
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
Gül-i Gülistan
Pençgah
Behram Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Pençgah
Kantemiroğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Pençgah
Kantemiroğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2
Pençgah
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Pençgah
Süleyman Erguner
Aksak Semai
Saz Semaisi
Mevlevi
Pençgah
_
Çifte Düyek
Peşrev
Gül-i Gülistan
Pençgah
Dede Salih Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Pençgah
Kantemiroğlu
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Pençgah
Behram Ağa
Düyek
Peşrev
_
Pençgah
Muallim İsmail Hakkı Bey
Semai
Saz Eseri
Menekşe
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Hem Sohbet-İ Dildâr İle Mesrûr İdik Evvel
Pençgah
Itrî
_
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Eyan Ki Der Nücum Alimet
Pençgah
Gulam Şadi
Senginsemai
Kafer Tü Küca Vü İlm-İ Edvar
Pençgah
Abdülkadir Meragi
Senginsemai
Pay-İ Yare Düşmeğe Ağyardan
Pençgah
Itri
Çenber
Hem Sohbet-İ Dildar İle
Pençgah
Itri
Beste_Murabba
Fer
Bi Tü Nefes-İ Hoş Nezedem
Pençgah
Abdülkadir Meragi
Aksaksemai
Müştaki Lebet
Pençgah
Acemler
Yürüksemai
Peşrev
Pençgah
Dede Salih Efendi
Peşrev
Devrikebir
Saz Semaisi
Pençgah
Kantemiroğlu
Saz Semaisi
Aksaksemai