Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Ben sana bendim sensin efendim
Pesendide
Nûman Ağa
İzzet
Şarkı
Yürük Semai
Benim serv-i ser-efrâzım
Pesendide
Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Şarkı
Aksak
Bir aşk masalıymış nesi kalmış ki elimde
Pesendide
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Buldu ferâh cümle ibâd
Pesendide
İsmet Ağa
Senih
Şarkı
Düyek
Etti eser aşk cânıma
Pesendide
Hâfız Abdullah Ağa(Şeydâ)
Ahmet İzzet Efendi
Şarkı
Ağır Düyek
Ey âfet-i cân-ı âşık-âzâr
Pesendide
Dede Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ey benim âlî-pesendim
Pesendide
Kemençeci Usta Yani
_
Şarkı
Aksak
Gözyaşlarım dinmiş sinmiş gibiyim
Pesendide
Fethi Karamahmudoğlu
Tâhir Üstündağ
Şarkı
Düyek
Güne yaklaş geceden kendini kurtar güzelim
Pesendide
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Beste
Hafif
Hele bir kış geçüp eyyâm-ı bahâran gelsûn
Pesendide
Alâeddin Yavaşca
Rıfkı Melûl Meriç
Şarkı
Değişmeli
Her ne dem sâkî elinde sâgâr-ı işret gelir
Pesendide
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Beste
Çenber (Ağır)
Kimse imdad etmesin durmaz durulmaz gönlüme
Pesendide
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Beste
Devr-i Kebir
Kudüm-i yümn-i ikbâlin cihanı eyledi şâdân
Pesendide
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Küllenmede rûhum yeniden gönlümü yak gel
Pesendide
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Yürük Semai
Yürük Semai
Ne zaman ol gözü mestâne gelir hâtırıma
Pesendide
Küçük Mehmet Ağa
Enderûnî Vâsıf
Beste
Hafif
Olalı endişe-i zülfünle gönlüm serseri
Pesendide
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Serv-i bülendimsin benim
Pesendide
Kemençeci Usta Yani
_
Şarkı
Aksak
Seven bağrında sultânım elem yüz bin gönül tektir
Pesendide
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Ağır Semai
Aksak Semai
Zîver-i sîne edip rûh-i revânım diyerek
Pesendide
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Pesendide
Göksel Baktagir
_
Saz Eseri
Başka Bir Alem
Pesendide
Sultan Selim 3.
Ağır Hafif
Peşrev
_
Pesendide
Akın Özkan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Pesendide
Cinuçen Tanrıkorur
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Pesendide
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Pesendide
Sultan Selim 3.
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Pesendide
Akın Özkan
Çifte Düyek
Peşrev
_
Pesendide
Cinuçen Tanrıkorur
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ey Âfet-İ Cân-I Âşık-Âzâr
Pesendide
Dede Efendi
_
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Her Ne Dem Saki Elinde
Pesendide
Iıı.Selim
Beste_Murabba
Ağır Çenber
Ne Zaman Ol Gözü Mestane
Pesendide
K. Mehmed Ağa
Hafif
Ziveri Sine Edüp Ruh-İ Revanım
Pesendide
Iıı.Selim
Aksaksemai
Peşrev
Pesendide
Iıı.Selim
Peşrev
Hafif