Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Rast geldim iki câne
Acemaşiran
_
_
Türkü
Sofyan
Bir bahar akşamı rastladım size
Hicaz
Selâhattin Pınar
F. Edib Baksı
Şarkı
Aksak
Rastladım ömür boyu aradığım sevgiye
Hicaz
Rüştü Eriç
Şinâsi Özdenoğlu
Şarkı
Düyek
İnan çok uğraştım unutamadım
Hüzzam
Erol Sayan
_
Şarkı
Düyek
Rast gelmiş idim dün sana ben semt-i Vefâ'da
Hüzzam
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Düyek
Bir rastlantı bir bakıştı
Kürdilihicazkar
İlhâmi Turan
Gül Conkara
Şarkı
Düyek
Sana rastladığım günden bu yana
Mahur
Amir Ateş
Ali Coşkun
Şarkı
Düyek
Dil'de rast geldi de dildâre gönül
Muhayyer
Şerif İçli
_
Şarkı
Aksak
Sana rastladığım dost meclisinde
Muhayyer Kürdi
Amir Ateş
Ali Coşkun
Şarkı
Düyek
Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime
Muhayyer Kürdi
Yıldırım Gürses
Yıldırım Gürses
Şarkı
Semai
Dün sabah rastladım ben bir güzele
Nihavend
Necip Gülses
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Sofyan
Rastladım ömür boyu aradığım sevgiye
Nihavend
Pınar Köksal
Şinâsi Özdenoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Aczi idrak etmeyen benlik güder bulmaz felâh
Rast
Yılmaz Karakoyunlu
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Müsemmen
Açık hava müzesi yurdumun her köşesi
Rast
Hüseyin Erbay
Yalçın Benlican
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi
Rast
Drama'lı Hasan Hasgüler
Drama'lı Hasan Hasgüler
Şarkı
Nim Sofyan
Açıldı ezhâr-ı bahar çiçekleri pek severim
Rast
_
_
Şarkı
Semai
Açmak için suyu neyler goncaya
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Firengifer
Adın sevdâ mı senin
Rast
İsmail Akçapınar
Yâsemin Balkan
Şarkı
Aksak
Adını andıkça yansa dudaklar
Rast
İrfan Özbakır
Turgut Yarkent
Şarkı
Sofyan
Aff'ederim bil dönersen
Rast
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşca
Fantezi
Düyek
Afitâb-ı subh-i mâ evhâ Habîb-i Kibriyâ
Rast
Yusuf Çelebi
Yahyâ Nazîm Efendi
Tevşih
Evsat
Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
Rast
Refik Fersan
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Curcuna
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede
Rast
İsmâil Demirkıran
Câhit Öney
Şarkı
Devr-i Hindi
Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur
Rast
Gülbenkyan
_
Şarkı
Curcuna
Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler
Rast
Bahâ Bey (Sermüezzin)
Dede Efendi
Şarkı
Aksak
Âh etmedeyim her gece sensiz yeniden
Rast
Şentürk Deveci
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Türk Aksağı
Ah ki kûned kavmî beyâkîn
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Kar
Devr-i Revan
Ahen şevkâi ilâ diyâri li kayd-ı fiha...
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Kar
Düyek
Ahım gibi kansa da hicrana kansa gönül
Rast
N. Cemil Sangan
Orhan Tokmakoğlu
Şarkı
Curcuna
Ahû biyâ mîrzem âhû biyâ
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ahu gibi bir baktı ümit verdi o gözler
Rast
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Sengin Semai
Akan çeşme durulur mu
Rast
Rüştü Eriç
_
İlahi
Sofyan
Akıyor bir engine damla damla
Rast
Abit Karaca
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Aklımı başımdan aldı gözlerin
Rast
Bilge Özgen
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek-Evfer
Aklımı yellere verdim
Rast
Yalçın Tura
_
Şarkı
Yürük Semai
Akşam oluşundan çözülür gönlüme derdin
Rast
Selâhattin Pınar
Selim Aru
Şarkı
Aksak
Akşam yine çöktü gönlüme kasvet dolu his
Rast
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Düyek
Akşamki baloda güzelim beni görünce
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Akşamlar sesini çağırır bana
Rast
Erol Başara
Mustafa Birinci
Şarkı
Sofyan
Al alma allanıptı
Rast
_
_
Türkü
Sofyan
Aldattın kalbimi sen
Rast
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Semai
Âlemde vefâkâr olacak yâr-ı vefâ yok
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Aleme bir başka âlemdir dem-i evvel bahar
Rast
Hüsnü Bey(Hâfız)
Nazîm
Şarkı
Ağır Aksak
Alemi ihâtâ kıldı ateşiyle âhımız
Rast
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
_
İlahi
Müsemmen
Alevleri esen rüzgâr körükler
Rast
Bilge Özgen
Kâni Soylu
Şarkı
Düyek
Allah Allah deyip ettik sefer Allah yekdir
Rast
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan
Allah diyelim daim Mevlâ görelim n'eyler
Rast
Fehmi Tokay
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Almak dilersen bu dil-rübâyı
Rast
Rif'at Bey
Ahmet Feyzî Bey (Muâllim)
Şarkı
Sofyan
Aman Ayşe'm kunduranı tek tek bas
Rast
_
_
Türkü
Oynak
Amasya'mdan nasıl geçsem civanım
Rast
Fâruk Şâhin
A. Cemal Aytaç
Şarkı
Devrihindi
Amasya'nın yalı boyu evleri
Rast
İrfan Özbakır
Gülseren Ertopçu
Şarkı
Sofyan
Amed nesîm-i subh-dem
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Beste
Düyek
Anarım ismini daim yanarım sızlanırım
Rast
İsmâil Demirkıran
İsmail Safâ Bey
Şarkı
Aksak
Andelîb-i sahn-ı aşka gülşenim
Rast
Dellalzâde
_
Şarkı
Düyek
Andım seni yine bugün
Rast
Ahmet Uzel
Türkân Uzel
Şarkı
Curcuna
Anılar sussun bu gece
Rast
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Sofyan
Anlamadın bu aşkı sen
Rast
Bilge Özgen
Kâni Soylu
Şarkı
Düyek
Anlat bana gül bahçesi gördün mü
Rast
Erdoğan Berker
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Semai
Anlatayım hâlimi dildâre ben
Rast
Tanbûri Ali Ef.
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Anlattı erenler bir bahar değil
Rast
Hayri Yenigün
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Yürük Semai
Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı
Rast
Rif'at Bey
_
Marş
Nim Sofyan
Ararım seni her gün derdine yana yana
Rast
Nevzat Akay
Sâmi Akay
Şarkı
Düyek
Ardından ne söylesem ifâdeler az gelir
Rast
Güner Donat
Güner Donat
Şarkı
Düyek
Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede
Rast
Cinuçen Tanrıkorur
Y. Kemal Beyatlı
Destan
Aksak-Y.Semai
Artık mümkün müdür sana inanmak
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Artık sona erdi bülbülün devri
Rast
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
Arz etsem acep hâlimi ol sevgili yâre
Rast
Ömer Lütfi Dede
_
Şarkı
Aksak
Arzun ne ise âgâh et beni
Rast
Klârnetçi İbrâhim Ef.
_
Şarkı
Düyek
Asûde fikrim âvârelendi
Rast
Hâfız Yusuf Efendi
_
Şarkı
Türk Aksağı
Aşığım dostlarım deliler gibi
Rast
Amir Ateş
Sami Derintuna
Şarkı
Semai-Düyek
Âşık oldum inan sana
Rast
Adnan Koray
_
Şarkı
Raks Aksağı
Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına
Rast
Hacı Arif Bey
Fuzûlî
Şarkı
Curcuna
Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin
Rast
Ekrem Güyer
Nef'î
Şarkı
Müsemmen
Âşıkım dağlara kurulu tahtım
Rast
Fahri Kopuz
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Düyek
Âşıkların kaleminden dökülen bir şiirsin
Rast
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Düyek
Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir
Rast
Cinuçen Tanrıkorur
Mustafa Tahralı
Kar
Ağır Aksak
Aşk ağını öremezsek pembe düşler göremezsek
Rast
İsmâil Ötenkaya
Ferhat Dikses
Şarkı
Düyek
Aşk bahçemde kalmadı
Rast
Sâdun Aksüt
İlkan San
Şarkı
Düyek
Aşk çiçektir soldurursun
Rast
Niyâzi Şengül
Cengizhan Altuntaş
Şarkı
Sofyan
Aşk denilen ateşe yanalım mı
Rast
Erol Sayan
_
Şarkı
Sofyan
Aşk elinden derde sal
Rast
Ö. Ulaş Doğanoğlu
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Ağır Aksak
Aşk oduna yandı gönül
Rast
Ali Şenozan
Cengizhan Altıntaş
Şarkı
Düyek
Aşka doymak ilk ölümdür
Rast
Rüştü Eriç
M. Nedim Güntel
Şarkı
Düyek
Aşka düşmek iptilâdır firkati hem çok belâ
Rast
Fehmi Tokay
Sâdık Açar
Şarkı
Devr-i Hindi
Aşka düştüm âşık-ı âvâreyim
Rast
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Aksak
Aşka paydos demiş de kapatmışım defteri
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Hûlki Öğreten
Şarkı
Curcuna
Aşkı hüznümle yarattım bu gece
Rast
M. Niyâzi Ayomak
K. Şakir Yakar
Şarkı
Aksak
Aşkı muhabbet gibi sandı gönül
Rast
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Curcuna
Aşkım güzel cânânım güzel
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Aşkın ateşi sönmeden
Rast
Yılmaz Yüksel
Taner Şener
Şarkı
Düyek
Aşkın habîbim bizleri yaksın
Rast
Sâdun Aksüt
Muhibbî Sefer Efendi
İlahi
Düyek
Aşkın o büyük dâvetini duy da nihâyet
Rast
Sabahattin Volkan
Sabâhattin Volkan
Şarkı
Yürük Semai
Aşksız hayat olmaz desem
Rast
Bilge Özgen
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Aşktan yana yazdım yaprak da tükendi
Rast
Ali Şenozan
Cengizhan Altıntaş
Şarkı
Aksak
Ateş saçıyor gözlerinin şûlesi dilber
Rast
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Sengin Semai
Attın beni dünyâya garip kul diyerek
Rast
S. Sami Güney
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Aksak
Avâre gönlüm sana düştü düşeli
Rast
Nebahat Üner
_
Şarkı
Curcuna
Avcumdan bahtımı okuyan falcı
Rast
Celâl Abacı
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Ay gülsün ufuktan sana sen bak ona gül de
Rast
İ. Baha Sürelsan
Hilmi Özgen-M.Karman
Şarkı
Aksak
Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin
Rast
Selâhattin Pınar
Burhan Bey
Şarkı
Curcuna
Aylar yıllar geçse de mevsimler değişse de
Rast
Alâeddin Yavaşca
Mehmet Urcan
Şarkı
Sofyan
Aylardır çektiğim acılar dindi
Rast
Aslan Hepgür
İlkan San
Şarkı
Düyek
Aynaya yaklaşıp görmek istedim
Rast
Arif Sâmi Toker
Ziyâ Polat
Şarkı
Aksak-Y.Semai
Ayrılalı kaç yıl oldu saymadım
Rast
H. Cemil Şensever
H. Cemil Şensever
Şarkı
Düyek
Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden
Rast
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Badî Nedim
Şarkı
Curcuna
Ayrılık şarkıları söylüyor bak rüzgarlar
Rast
Seyfi Güldağı
Zerrin Çulhaoğlu
Şarkı
Düyek
Ayrılık vakti geldi sevgilim güle güle
Rast
Hasan Dede Dinç
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Ayrılık yazılmış n'eylersin sere
Rast
Ertuğrul Yalçınkaya
Erdoğan Ünver
Şarkı
Semai
Badeler gelsin içilsin gönlüme neş'e saçılsın
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Bâd-ı âhımdır sana te'sir eden
Rast
Rif'at Bey
_
Şarkı
Sofyan
Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir
Rast
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Müsemmen
Bağından her güzel bir gül seçerdi
Rast
S. Suphi Soner
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Curcuna
Bahar erdi gönüllere
Rast
Sabahattin Volkan
Sabahattin Volkan
Şarkı
Curcuna
Bahar geldi çiçek açtı
Rast
Bilge Özgen
Bilge Özgen
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Bahar geldi güzelim gülleri dermek gerek
Rast
Turhan Taşan
Civan Argönül
Fantezi
Sofyan
Bahar gelir bülbül öter
Rast
Drama'lı Hasan Hasgüler
Drama'lı Hasan Hasgüler
Şarkı
Düyek
Bahar kadar güzelsin
Rast
Hasan Özçivi
_
Şarkı
Düyek
Bahar oldu, tabiat gülüyor için için
Rast
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Nim Sofyan
Bahar rengi gözlerin şirin tatlı sözlerin
Rast
İrfan Özbakır
Aşkın Tuna
Şarkı
Semai
Bahar sultan otağını kuralı
Rast
Fâruk Şâhin
M. Afif Arık-E.Çiğdem Arık
Fantezi
Sofyan
Bahar yeli gibi eser yorulmaz
Rast
Suphi İdrisoğlu
Suzan İdrisoğlu
Şarkı
Düyek
Bahârımdr gelir gitmez hayâlin
Rast
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
Curcuna
Baharın gülleri açtı yine mahzundur bu gönlüm
Rast
Drama'lı Hasan Hasgüler
Drama'lı Hasan Hasgüler
Şarkı
Düyek
Baharlar tez geçer yaz olmayınca
Rast
Hasan Şanlıtürk
İlkan San
Şarkı
Değişmeli
Bahçede güllerle görmüşler seni
Rast
Burhan Durucu
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Bahçeme kış hüznü çökmüş
Rast
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Aksak
Bahçende açılmış sana güller seni okşar
Rast
Muzaffer İlkar
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Curcuna
Bahçende safâ hükmediyorken solayım
Rast
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Şarkı
Curcuna
Bahçendeki bülbülleri dinle güle âşık
Rast
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Bahr-i cürme daldı zatım yâ Resûlâllah
Rast
Mehmet Efendi (Eyyûbî)
_
Tevşih
Evsat
Bahta isyân edip tâlihe küsüp
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Bahtıma bir ufuk geceme bir yıldızsın
Rast
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Ayşe Taşbaş
Şarkı
Semai
Bahtımda benim uğruna yanmak kaderim yar
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Bahtiyârım son demimde âteş-i can olmasa
Rast
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Aksak
Bâis-i berbâdım oldu can yakıcı gözlerin
Rast
Nubar Efendi(Kânûnî)
_
Şarkı
Düyek
Bak şimdi ben hiç görmezsem
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Fantezi
Semai
Bak şu kırlar hep yeşermiş
Rast
Kâzım Nâmi Erdölen
_
Şarkı
Semai
Bakışın yaktı beni
Rast
Bâki Çallıoğlu
Ümit Utku
Şarkı
Sofyan
Bakışları umutlu bâzı günler bulutlu
Rast
Amir Ateş
Melike Arıt
Şarkı
Düyek
Bakma bakma dayanılmaz
Rast
Sâdun Aksüt
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Nim Sofyan
Bakma cânân kusuruma
Rast
Agopos Alyanak
_
Şarkı
Curcuna
Bakma sakın kimseye öyle gülerek
Rast
Erol Güldiken
Özdemir Kiper
Şarkı
Düyek
Bakmayın dar-ı dilin hâline dildâra bakın
Rast
Rüştü Eriç
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Düyek
Baktıkca gözlerine eririm ben eririm
Rast
Ali Çankaya
Ünal Suner
Şarkı
Düyek
Bana aşkımı sorma gönlüme sor
Rast
Ziyâ Alşan
Ziyâ Alşan
Şarkı
Düyek
Bana aşkın yetişir başka tesellî dilemem
Rast
Yılmaz Karakoyunlu
M. Turan Yarar
Şarkı
Sofyan
Bana benden yakınsın her zaman
Rast
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Şarkı
Düyek
Bana nasıl "vaz geç" dersin
Rast
Alâeddin Yavaşca
Fikri Akurgal
Şarkı
Düyek
Baş eğmemiş bir ulusum
Rast
Pınar Köksal
Sâmi Derintuna
Şarkı
Nim Sofyan
Başımı kaldırıp baktım semâya
Rast
Halûk Şâhin
Halûk Şâhin
Şarkı
Düyek
Başka bir aşk istemez sevginle çarpar
Rast
Mûsa Süreyyâ Bey
C. Edhem Yeşil
Marş
Sofyan
Başkumandan ay sanki her Mehmetçik bir yıldız
Rast
Pınar Köksal
Miyaser Gülsen
Marş
Sofyan
Beklemekle geçen gün ne kadar uzun bilsen
Rast
Süleyman Mertkanlı
Ümran Baykal
Şarkı
Düyek
Bekletme yeter artık hasretinle harâbım
Rast
Necdet Dönmez
Necdet Dönmez
Şarkı
Düyek
Belâ-yı firkatin cânâ hayâl oldu ...
Rast
Sâdık Bey
_
Şarkı
Curcuna
Belki bir sabah geleceksin lâkin
Rast
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Düyek
Ben andıkça adını aşk açar kanadını
Rast
Amir Ateş
Kenan Akansu
Şarkı
Düyek
Ben de tattım aşk denilen şarabı
Rast
Alâeddin Yavaşca
M. Müeyyet Berkman
Şarkı
Düyek
Ben esîrim sana artık beni öldür beni yak
Rast
Amir Ateş
Kemâl Gürses
Şarkı
Aksak
Ben ham idim olgunlaştım
Rast
Sâdettin Çevik
Mehmet Reis
İlahi
Sofyan
Ben helâk olmayı dil erbabına tarz eylemem
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Ben isterim ki müslüman kadınları
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
Arif Efendi (Muâllim)
Fantezi
Sofyan
Ben kalender meşrebim güzel çirkin aramam
Rast
_
_
Kanto
Aksak
Ben küskünüm feleğe düştüm bitmez çileye
Rast
Bâki Duyarlar
Baki Duyarlar
Şarkı
Düyek
Ben meydanda saklıyım
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Curcuna
Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı
Rast
Mustafa Ef.(Çolakzâde)
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Durak Evferi
Ben senin ellerin gibisini hiç görmedim
Rast
Yılmaz Yüksel
Şâhin Çandır
Fantezi
Düyek
Ben sevdâ dokuyorum yıllardır usanmadan
Rast
Fâruk Şâhin
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Ben severken niçin kaçtın
Rast
Haydar Tatlıyay
_
Şarkı
Düyek
Ben varım gözyaşında saçlarında tel benim
Rast
Gündoğdu Duran
Gündoğdu Duran
Şarkı
Düyek
Ben yaralı ceylânım yaralı ceylân
Rast
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Yürük Semai
Bende sevda sevdada sır sırlarda sen
Rast
Ertuğrul Ottekin
Eyüp Göksu
Şarkı
Düyek
Benden aldıklarını sen geri vermiyorsun
Rast
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Şarkı
Düyek
Benden ayrılsan da sen uzaklaşsan da yine
Rast
Abidin Gerçeker
Melahat Tandoğan
Şarkı
Semai
Beni benden alıyor
Rast
İrfan Özbakır
Turhan Taşan
Şarkı
Sofyan
Beni benden koparan tatlı elemler nerde
Rast
Rüştü Eriç
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Beni bu şarkı öldürecek göreceksin
Rast
Amir Ateş
Turhan Oğuzbaş
Şarkı
Düyek
Beni bûyun ile gel mest ü rehâvî ediver
Rast
Cinuçen Tanrıkorur
Besim Berkmen
Şarkı
Aksak
Beni dil-sîr ederken âh visâli
Rast
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Aksak
Beni gönlüne alsan orda uyuyup kalsam
Rast
Özgen Gürbüz
Uğur Gür
Fantezi
Düyek
Beni ister köle ister mahkûm et
Rast
S. Sami Güney
Abdullah Yeşilırmak
Şarkı
Sofyan
Benim güzel bülbülüm bir tânecik şen gülüm
Rast
M. Reşat Aysu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Semai
Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım
Rast
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Sofyan
Benim serencânım sizde söylenir
Rast
Oğuz Şenler
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai
Benimsin yoktur bunun hiç bir çâresi
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Benzer mi mâha vech-i münîrin
Rast
Leylâ Saz
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Düyek
Besteler kaldı yarım şarkılarda bu akşam
Rast
Yılmaz Yüksel
Şükrü Yetimoğlu
Şarkı
Düyek
Bıktım gam-ı hûbân-ı zamandan yeter olsun
Rast
Arşak Çömlekciyan
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Sengin Semai
Bırak beni beni bırak
Rast
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Düyek
Bırak böyle kalalım bir dargın bir barışık
Rast
Selâhattin İçli
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Nim Sofyan
Bırak dalında kalsın bana güller getirme
Rast
Ali Şenozan
Bekir Mutlu
Şarkı
Sofyan
Bildin duygumu benim yendin korkumu benim
Rast
Yaşar Bedük
Hasan Karakuş
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Bilgi bahçesinin gülü
Rast
Tâhir Karagöz
Bestâmi Yazgan
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Biliyorsun bir tanem sensin gönlümdeki yâr
Rast
Pınar Köksal
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Bilmedim hicrânımı dindirmeyi
Rast
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Aksak
Bilmem hatırlar mısın ikimizde çocuktuk
Rast
Oktay Tem
Bekir Mutlu
Fantezi
Sofyan
Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun
Rast
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Bilmem kime yâhut neye uyduk gittik
Rast
Râkım Elkutlu
Y. Kemal Beyatlı
Yürük Semai
Yürük Semai
Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana
Rast
Rüştü Eriç
Fâik Ali Ozansoy
Şarkı
Ağır Aksak
Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı
Rast
Ahmet Arifî Bey
Sabrî
Şarkı
Aksak
Bilseydim seni bir gün görüp seveceğimi
Rast
Selâhattin Altınbaş
Abidin Kumbasar
Şarkı
Aksak
Bin cân ile sevdim seni
Rast
Tanbûri Osman Bey(Büyük)
_
Şarkı
Aksak
Bin dertle yanan gönlüme bir zerre devâ yok
Rast
Melâhat Pars
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Bir acâib hâb-ı gaflete düştüm
Rast
Civan Ağa
_
Şarkı
Düyek
Bir alev yağmurudur gözlerinin her bakışı
Rast
Refik Fersan
_
Şarkı
Aksak
Bir alevdir içimde sevgilinin özlemi
Rast
Cevdet Çağla
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Nim Sofyan
Bir an duramam yâre nigâh eylemedikçe
Rast
Melâhat Pars
Celâl Kadızâde
Şarkı
Aksak
Bir bakışla bağladın zülfüne şeydâ dili
Rast
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Aksak
Bir başıma yaşamaktan yorulurum sakın gitme
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Bir başka şarap var şu kızın câm-ı lebinde
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Bir çığ gibi senden koparak âha sığındım
Rast
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Bir çiçek bahçesidir benim ışıklı Türk'çem
Rast
Hüseyin Erbay
_
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Bir dâme düşürdü ki beni baht-ı siyâhım
Rast
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
Bir damla dedim sen bana deryâ verdin
Rast
Azmi Tuğrul
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
Bir damla sevgiyi mumla ararken
Rast
Alâeddin Şensoy
S. Sâlim Kır
Şarkı
Düyek
Bir dans güzeli aldattı beni
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şarkı
Sofyan
Bir derde bin eklenir akşam saatlerinde
Rast
Sâdun Aksüt
Rüştü Şardağ
Şarkı
Curcuna
Bir derin uykudadır şimdi gönlüm
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Bir diyârım ben ki ötmez bülbülüm
Rast
Oğuz Şenler
M. Turan Yarar
Şarkı
Düyek
Bir dokunuş bir an seni sevmek
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Zencir
Bir gamlı seher vakti çıkarsın yola erken
Rast
Erol Sayan
Ekrem Gürenli
Şarkı
Aksak
Bir gemi kalkar sessizce uzak diyarlardan
Rast
Teoman Önaldı
_
Şarkı
Yürük Semai
Bir gönlüm var ki hep kırılıp
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Sengin Semai
Bir gönlüme bir hâl-i perîşânıma baktım
Rast
Tatyos Efendi
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Sengin Semai
Bir gönül taşıdım mutluluk dolu
Rast
Ziyâ Taşkent
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış
Rast
Ferit Sıdal
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Düyek
Bir görüşte sana ümit bağladım
Rast
Ziyâ Taşkent
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Bir göz aşinalığı var aramızda
Rast
Avni Anıl
Ülkü Aker
Şarkı
Semai
Bir gülüşün yeter bana
Rast
Necmi Pişkin
Necmi Pişkin
Şarkı
Sofyan
Bir gün bu ayrılık biter diyordun
Rast
Ziyâ Taşkent
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Bir gün geleceksin diyerek yollara düştüm
Rast
Ziyâ Taşkent
Orhan Ete
Şarkı
Aksak
Bir gün gidişin sanki bana yıl gelecektir
Rast
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Aksak
Bir gün ölüp gidersem beni hiç anma sakın
Rast
Nilgün Demirağ
Fâruk Oray
Şarkı
Düyek
Bir gündü bana sen yaşamak zevkini verdin
Rast
Rüştü Eriç
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Sofyan
Bir günüm geçmez âsûde âh ü efgan etmeden
Rast
Halûk Recâî
Şâir Eşref
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir güzel peri kızı şu gönlümün yıldızı
Rast
Ertuğrul Yalçınkaya
Ertuğrul Yalçınkaya
Şarkı
Sofyan
Bir güzele ömür verdin
Rast
Hüseyin Erbay
Mustafa Töngemen
Fantezi
Aksak (Yürük)
Bir güzeli görüp te âşık olursan
Rast
Suat Yıldırım
Uğur Gür
Şarkı
Nim Sofyan
Bir hasta güvercin gibi sessiz
Rast
Alâeddin Yavaşca
Muammer Gözalan
Şarkı
Sofyan
Bir hâtırânın izleridir kalpte kalan
Rast
Rüştü Eriç
Rıfat Necdet Evrimer
Beste
Berefşan
Bir hayâle bir ümîde bağlandı kaldı gönül
Rast
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Düyek
Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün
Rast
M. Ayhan Zeren
Gıyas Akdeniz
Şarkı
Tek Vuruş
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed
Rast
Kemâl Gürses
Mûsâ Dede(Neyzen)
İlahi
Düyek
Bir lâhza rehâ bulmadı âlâm-ı cihandan
Rast
Mustafa Nûri Ef. (Melekzet)
_
Şarkı
Curcuna
Bir lâhzada sevdim seni sevgili gel geliver
Rast
Semahat Özdenses
Semahat Özdenses
Şarkı
Düyek
Bir minik kuş gibi sevmek istedim
Rast
Ali Şenozan
Ayten Uğuralp
Şarkı
Düyek
Bir minik serçe omzuma kondu
Rast
Mahmut Sözer
Mahmut Sözer
Çocuk Şarkısı
Yürük Semai
Bir penbe incisin sen
Rast
Refik Fersan
Semih Mümtaz
Şarkı
Semai-Sofyan
Bir sevgidir doyulmaz
Rast
Uzman Sağlık
Uzman Sağlık
Şarkı
Sofyan-Semai
Bir sır gibi sakladım senelerce sevgimi
Rast
Ziyâ Taşkent
Erol Araz
Şarkı
Düyek
Bir siyah çevredir gözlerin hâresi
Rast
Rüştü Şardağ
_
Şarkı
Yürük Semai
Bir tatlı tebessüme kapıldı kandı gönül
Rast
Abdülkâdir Gökmen
Abdülkâdir Gökmen
Fantezi
Semai
Bir tavr-ı zibâ yosma civandır
Rast
Rızâ Efendi
_
Şarkı
Sofyan
Bir tesâdüfle nasılsa sevdi gönlüm pek seni
Rast
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir vakte erdi ki bizim günümüz
Rast
Sâdettin Kaynak
Ruhsati
Şarkı
Sofyan
Bir yalnız kalbim vardı hep hayâlle yaşardı
Rast
Oktay Tem
Bekir Mutlu
Fantezi
Düyek
Bir yaş gibi gözden süzülüp kalbime aktın
Rast
İsak Varon
H. Bekir Sabarkan
Şarkı
Türk Aksağı
Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin
Rast
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Curcuna
Bir yaz sıcaklığı öptüm avuçlarından
Rast
Necdet Erdemli
M. Sâdık Kırımlı
Şarkı
Düyek
Bir yolcu gibiydin gönül bahçemde
Rast
Ali Şenozan
Ahmet Mertkanlı
Şarkı
Düyek
Birdenbire bir aşk bu sırasız zamansız
Rast
Avni Anıl
Rûhi Karakaş
Şarkı
Düyek
Birgün şu elleri seyran ederken
Rast
Fâruk Şâhin
Mustafa Arik Arık
Fantezi
Sofyan
Bitmeyen bir bekleyişle geçti yıllar böylece
Rast
Nihat Adlim
Günsel Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Bitti acılarım senin yanında
Rast
Selâhattin İçli
Aylâ Peken
Şarkı
Sofyan
Bitti artık bu sevda sana uğurlar olsun
Rast
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Düyek
Biyâ ey âşkı tâ ber rûzigârı hişiten
Rast
_
_
Kar
Darb-ı Türki
Biz âlûde-i sâgar-ı bâdeyiz
Rast
Hâfız Post
Veysî (Kadı Üveys Efendi)
Yürük Semai
Yürük Semai
Biz Atatürk çocukları yurdumuzun umutları
Rast
Erdoğan Berker
Erdoğan Berker
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Biz göçüp gitsek aşkımız kalacak
Rast
Gültekin Çeki
Mehmet Çınarlı
Şarkı
Nim Sofyan
Biz günahkâr kullarız Tanrı'm bizi bağışla
Rast
Rıdvan Tandoğan
Rıdvan Tandoğan
İlahi
Nim Sofyan
Biz şi'ri böyle söyledik
Rast
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemal Beyatlı
Kar
Nim Hafif
Biz volkanız, Deryalarla çarpışırız sönmeyiz
Rast
Sâdettin Kaynak
Nureddin Rüştü Bingöl
Marş
Sofyan
Boş yere ömrü tükettim dem-be-dem âvâreyim
Rast
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Düyek
Bu aşk bitti diye gezme âvâre
Rast
M. Şen Sancakoğlu
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Bu benim baht-ı siyâhım bana yâr olmayacak
Rast
Arif Hikmet Gökoğlu
A. Hikmet Gökoğlu
Şarkı
Aksak
Bu dünyânın sonu boş kalırsa viran kalır
Rast
Erol Sayan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Bu gece rüyâma efkârlı gir
Rast
Tuncay Yalın
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Bu hüsn ile sen dilberâ bir bî-vefâ cânânesin
Rast
Dede Efendi
_
Şarkı
Sofyan
Bu kadar yürekten çağırma beni
Rast
Rüştü Şardağ
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Nim Sofyan
Bu karanlık geceler hep çile ile kalbimde dolar
Rast
İ. Baha Sürelsan
Ayşe Salkaya
Şarkı
Aksak
Bu koca yaşlı dünyâda biri sevenleri korur
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Bu seven kalbimi gör bendene şeydâ gibi gel
Rast
Esin Seçkin
İlhan Seçkin
Şarkı
Aksak
Bu şarkıda gönlümün çırpınışı var
Rast
Amir Ateş
Belkıs İlker
Şarkı
Düyek
Bu zevk u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz
Rast
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Sengin Semai
Bugün hâl-i firak-ı yâr ile bî-tâb ü giryânım
Rast
Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu)
_
Şarkı
Aksak
Bugün hiç bakmadın ey mâh yüzüme
Rast
Neyzen Mehmet Efendi
Tahsin Bey (Doktor)
Şarkı
Düyek
Bugün sensiz Meram pek neş'esiz durgun
Rast
İ. Baha Sürelsan
M. Nedim Güntel
Şarkı
Curcuna
Bulan özünü gören yüzünü
Rast
Refik Fersan
Niyâzî-i Mısrî
Şarkı
Ceng-i Harbî
Bulma bin türlü bahane üzme beni bahar dalım
Rast
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Bunca sevmek bir hatâdır sevgilim sen haklısın
Rast
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Beste
Lenk Fahte
Bülbül uyanık uyuyormusun
Rast
Sâdettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Can alır gibi bakma öyle Allah aşkına
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Can kafeste daralır yürek yaralı kalır
Rast
Ertuğrul Ottekin
Şâhin Çandır
Şarkı
Sofyan
Cân ü dilden mâil oldum bir saçı Leylâ'ya ben
Rast
Emin Akan
Âşık Ömer
Şarkı
Müsemmen
Cânâ tercih eyler iken şîvekârım ben seni
Rast
Aleko Bacanos
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Cânımın cânânısın sen gönlümün sultânısın sen
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Canından özü verdin
Rast
Alâaddin Pakyüz
Alâeddin Pakyüz
Çocuk Şarkısı
Sofyan/Evfer
Canlar canını buldum bu canım yağma olsun
Rast
İsmâil Ötenkaya
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Cem olmuş dervişleri
Rast
Zeki Altun (Hâfız)
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Düyek
Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların
Rast
Şerif İçli
H. İbrahim Akçam
Şarkı
Ağır Aksak
Cihandan göç ederim Yâ Kerim Allah
Rast
Sâdettin Kaynak
_
İlahi
Sofyan
Cûylarla kûhsarda çağlardı kûhken
Rast
Zekâî Dede
_
Beste
Zencir
Cüdâ düştü gözümden gül-izârın
Rast
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Aksak
Cüdâ düştüm sevdiğimden n'eyleyim
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
Niyâzi Bey
Şarkı
Aksak
Cümle âlem âşina ben arada bîgâneyim
Rast
H. Sadettin Arel
Şemseddîn Sivâsî
Durak
Durak Evferi
Cümle millet ferâhlandı gülüyor
Rast
Muhittin Akyüz (Paşa)
_
Şarkı
Düyek
Cümle şarkılar yarım gözlerinde bu akşam
Rast
Erol Sayan
Halil Soyuer
Şarkı
Sofyan
Çakmak çakmak yakan gözler
Rast
Pınar Köksal
Miyaser Gülşen
Marş
Sofyan
Çaresiz dert gibisin yüreğimi dağladın
Rast
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Değişmeli
Çekme gam destgîrdir Allah
Rast
S.Eyyûbi Işıksal
Şeyh Gâlip Dede
İlahi
Curcuna
Çekmeyen bar-i gamın döne döne gerdûnun
Rast
Arif Sâmi Toker
Âşık Paşa
Şarkı
Düyek-Curcuna
Çekmiş yüzüne nikab-ı işve
Rast
Taşçızâde Recep Çelebi
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Çelik gibi kollu tunçtan ayaklı göğsü îmanlı
Rast
Kâzım Karabekir
_
Marş
Nim Sofyan
Çeşm-i cellâdın ne kanlar döktü Kağıthâne'de
Rast
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma
Rast
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Çık balkona sen her gece imdâdıma koş gel
Rast
İ. Baha Sürelsan
M. Nedim Güntel
Şarkı
Sengin Semai
Çırpınır görmek için yurdumun her yanını
Rast
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Çiçeğin dalındadır
Rast
Ertuğrul Ottekin
Yalçın Benlican
Çocuk Şarkısı
Düyek
Çiçek açan dallar nerde
Rast
Hasan Şanlıtürk
İlkan San
Şarkı
Düyek
Çiçek açar gönlümde
Rast
Alâeddin Şensoy
Rızâ Aydın
Şarkı
Nim Sofyan
Çiçek çiçek sevgiler senin için dereyim
Rast
Mahmut Oğul
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Çiçek çiçek sevgiler senin için dereyim
Rast
Fâruk Şâhin
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Çiçekleri takarsın bahar gibi kokarsın
Rast
Suphi İdrisoğlu
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Çocuklar eğlenin
Rast
Güldeniz Ekmen
Güldeniz Ekmen
Çocuk Şarkısı
Semai
Çok çekici yakıcısın olursa bu kadar olur
Rast
Osman Ergen
Ömer Aslan
Şarkı
Düyek
Çok şey istemedim sevginden başka
Rast
İlgün Soysev
Altan Demirel
Şarkı
Düyek
Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer'de
Rast
Selâhattin İçli
Atıf Kahraman
Şarkı
Nim Sofyan
Çoktan beridir çâre ne mahrûm-i visâlim
Rast
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Sengin Semai
Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın
Rast
Akın Özkan
Nedîm
Şarkı
Ağır Aksak
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Rast
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Çünki bildin mü'minin kalbinde Beytullah var
Rast
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
Nesîmi
İlahi
Düyek
Dâden dem ezel secdeber-i rûy-i âlem râ
Rast
_
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Dağda güderiz koyun biz çobanız
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Dağda kar çölde su gibi aşkımız
Rast
Ergüder Öktem
Ömer Kalafat
Şarkı
Aksak
Dağda kırda ve çölde yıldızlar ötesinde
Rast
Güner Donat
Güner Donat
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Dağda tavşan kovarım ninni
Rast
_
_
Şarkı
Sofyan
Dağı taşı düz eder
Rast
Nihat Adlim
Mustafa Piranoğlu
İlahi
Düyek
Dal sarkar kartal kalkar
Rast
N. Kemal Aktan
N. Kemal Aktan
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Dalda açan gonca gülü gülde şakıyan bülbülü
Rast
Hasan Soysal
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak (Yürük)
Darıldın mı gülüm bana hiç bakmıyorsun bu yana
Rast
_
_
Kanto
Nim Sofyan
Davul gümbürdesin çekilsin tuğlar
Rast
Fâruk Şâhin
Mustafa Arif Arık
Şarkı
Sofyan
Değil yüzünü görmek sesini duymak için
Rast
İsmet Çetinsel
İsmet Çetinsel
Şarkı
Aksak
Değişir bir güne kalmaz o sitemkâr bakışın
Rast
Yılmaz Karakoyunlu
İhsan Biçiçi
Şarkı
Aksak
Dehrin gülüşü sahte bu ezvâka inan yok
Rast
İ. Hakkı Nebiloğlu
İ. Hakkı Nebiloğlu
Şarkı
Türk Aksağı
Deli ırmak durulsun saz meclisi kurulsun
Rast
Ali Şenozan
Tayfun Levent
Şarkı
Sofyan
Demen bana demen gerçeği düşü
Rast
Erol Sayan
A. Tufan Şentürk
Şarkı
Düyek
Demiryolu demiryolu nûra boğdun sağı solu
Rast
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Sofyan
Denizleri dağları engelleri bir bir aş
Rast
Mahmut Oğul
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Derdimi ben söyledim ben dinledim
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Derdimi bir Allah bilir bir de ben
Rast
Gültekin Çeki
A. Tûfan Şentürk
Şarkı
Yürük Semai
Derd-mend-i aşk bî-derdî nemîdâned ki çist
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Beste
Devr-i Revan
Derd-mendim mücrimim dermâna geldim ya Resûl
Rast
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
İsâ Mahvî Efendi
Tevşih
Sofyan
Dere boyunda saz olur sevilende pek naz olur
Rast
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Sofyan
Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
Nevres
Yürük Semai
Yürük Semai
Dertliyim dert üstüne nice bin mihnet gelir
Rast
Burhânettin Deran
Burhânettin Deran
Şarkı
Curcuna
Devran bu devran seyran bu seyran
Rast
Sadettin Rifâî Efendi
Sırrî Efendi (Üsküp'lü)
İlahi
Sofyan
Dil bir güzele meyl etti hele
Rast
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Sengin Semai
Dil-i zârım dem-â-dem cevr-i yâr-i firkatin söyler
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Dinle canım beni baştan
Rast
Zeynettin Maraş
Hasan Karakuş
Şarkı
Düyek
Dinle sen bir lahza gönlümün feryâdını
Rast
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Curcuna
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem
Rast
Zâkir Ahmet Efendi(Şeyh)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Doğdu ol Şems-i Hakîkat Burc-ı Vahdet'ten bu şeb
Rast
Lâtif Ağa
_
İlahi
Evsat
Doğdu ol Şems-i Hakîkat Burc-ı Vahdet'ten bu şeb
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Tevşih
Sofyan
Doğmazdı kalbe îman
Rast
Sâdettin Kaynak
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Düyek
Doğru özlü erleriz meydandadır ef'âlimiz
Rast
Rauf Yektâ Bey
Nûri Bey
Mehter
Semai
Dokunsan ağlayacak sevdâlı bir gül gibi
Rast
Ertuğrul Ottekin
Şâhin Çandır
Şarkı
Sofyan
Dol gönlüme doldur beni
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Lenk Fahte
Dost diye çırpındım gelen olmadı
Rast
İrfan Özbakır
Turhan Taşan
Şarkı
Düyek
Dostum âlem senin çün ger olup düşman bana
Rast
Rüştü Şardağ
Fuzûlî
Şarkı
Aksak Semai
Doymadın mı ağlatmaya ateşlere dağlatmağa
Rast
Alâeddin Şensoy
Hayri Şâhin Akbilgi
Şarkı
Sofyan
Doyulmaz asla aşka aşk dediğin bambaşka
Rast
Ali Şenozan
Aytaç Oy
Şarkı
Sofyan
Döktüğüm her damla yaştan
Rast
Yılmaz Karakoyunlu
Fâruk Şâhin
Şarkı
Müsemmen
Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin
Rast
Amir Ateş
Celâl Çetin
Şarkı
Düyek
Dönüverdi tâlih bu ya elâ gözlüm gülümsedi
Rast
Mahmut Yivli
Fuat Azgur
Şarkı
Sofyan
Dudağın gülümser gözün azarlar
Rast
M. Şen Sancakoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Duman duman üstüne
Rast
Sâdettin Kaynak
_
Türkü
Sofyan
Dumanını yel alır yanar da tüter
Rast
Câvit Ersoy
Engin Çır
Çocuk Şarkısı
Aksak-N.Sofyan
Dur gitme beni dinle neler anlatacağım
Rast
Hüseyin Erbay
Halit Çelikoğlu
Şarkı
Sofyan
Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar
Rast
Muzaffer İlkar
Selim Aru
Şarkı
Curcuna
Durmaz işler tâ ciğerden hançerinin yâresi
Rast
Zekâî Dede
_
Şarkı
Sengin Semai
Duyarım aşkını tende yakışın anlatıyor
Rast
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Dün eski bir albümde onun resmini buldum
Rast
Rüştü Eriç
Ümit Gürelman
Şarkı
Semai
Dün gece bekledim gelmedin niye
Rast
İrfan Özbakır
Hüceste Aksavrın
Şarkı
Düyek
Dünyâ böyle kurulmuş gün gelir bayram olur
Rast
Vedat Çetinkaya
Tuncer Gülensoy
Şarkı
Düyek
Dünyâda bizi kim ayırır birbirimizden
Rast
Muzaffer İlkar
Reşat Özpirinçci
Yürük Semai
Yürük Semai
Dünyanın parlayan yıldızıdır o
Rast
Mahmut Oğul
Mahmut Oğul
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Dünyâsı yerle bir deli gönlüm
Rast
İsmâil Demirkıran
M. Turan Yarar
Şarkı
Düyek
Dünyayı dolaşsam birbir arasam
Rast
Turhan Taşan
Halit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Dürr-i meknûna müşâbih iken ey gül feminiz
Rast
Hakkı Bey (Dr)
_
Şarkı
Aksak
Düşmüş amma aşka izhâr etmiyor
Rast
Hâfız Hüsnü Efendi
_
Şarkı
Evfer
Düştü gönlüm sana şimdi ey perî
Rast
Ali Ağa (Kemânî)
Şemseddîn Sivâsî
Şarkı
Ağır Düyek
Efeyim severim ben bu zevk u safâyı
Rast
_
_
Şarkı
Aksak
Ehl-i dil isen kendine zevk eyle cefâyı
Rast
Hacı Arif Bey
Ziyâ Paşa (Vezir)
Şarkı
Devr-i Hindi
El uzatsam ellerine sevgi sersem yollarına
Rast
Yücel Aşan
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Yürük Semai
Elâ gözlü bebeğim sevimli kelebeğim
Rast
Teoman Önaldı
Teoman Önaldı
Şarkı
Semai
Elâ gözlüm sana bilmem can mı dayanır
Rast
Sâdi Hoşses
Sâdi Hoşses
Şarkı
Aksak
Elâ yâ eyyüha's-sâki
Rast
Hacı Arif Bey
Hâfız-ı Şirâzî
Şarkı
Devr-i Hindi
Ele kartalken şahinken bir tek sana güvercinim
Rast
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Şarkı
Semai
Elhamdü Lillâhi'llezi sultânühü na'tü'l ezel
Rast
Zekâî Dede
Abdülkâdir Geylâni
Şuğul
Düyek
Elimde değil bir kere sevmiş bulundum seni
Rast
Aslan Hepgür
Aslan Hepgür
Şarkı
Düyek
Elimde olsa eğer bir an bakmam yüzüne
Rast
İsmet Nedim
_
Şarkı
Düyek
Ellerinde çözülüyor hayâtımın bilmecesi
Rast
Turhan Taşan
Şeyda Temuçin
Fantezi
Sofyan
Elli milyon Türk olduk kalbi seninle atan
Rast
Kaya Bekat
Kaya Bekat
Marş
Sofyan
Elvedâ deme sakın
Rast
M. Reşat Aysu
Şükrü Yetimoğlu
Şarkı
Düyek
Elvedâ hayâllerim elvedâ umutlarım
Rast
Adem Şâhin
Nilgün Özerden
Şarkı
Düyek
Encâm-ı hayatı bir hesab et
Rast
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Raks Aksağı
Erdi bahar sardı yine neş'e cihânı
Rast
M. Nûrettin Selçuk
Vecdi Bingöl
Şarkı
Yürük Semai
Erişmek ne mümkün o şâhikaya
Rast
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Erler demine destur alalım
Rast
Tâhsîne Hanım
M. Nusert Dura (Uşşaki)
İlahi
Sofyan
Ertuğrul'un ocağında uyandın
Rast
İ. Hümâyi Elçioğlu
_
Mehter
Nim Sofyan
Eserken sahilde güzel bir meltem
Rast
Rıdvan Tandoğan
Rıdvan Tandoğan
Fantezi
Semai
Eski bir şarkıdır sevdânın sesi
Rast
Ali Münir Gökçan
Ali Münir Gökçan
Şarkı
Semai
Estağfirullah'el azîm murâînin işlerine
Rast
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Düyek
Esti nesîm-i nev-bahar
Rast
Hacı Arif Bey
Nef'î
Şarkı
Türk Aksağı
Evimizin direğisin gözümüzün bebeğisin
Rast
Necmi Pişkin
Rakım Çalapala
Şarkı
Semai
Evlâd-ı vatan hamle-i a'da ya bedendir
Rast
Rif'at Bey
_
Şarkı
Sofyan
Evlerinin önü handır
Rast
_
_
Türkü
Sofyan
Evvel Allah âdını yâd edelim
Rast
M. Nûrettin Selçuk
_
İlahi
Düyek
Evvelce benim hâlime baktıkca acırdın
Rast
Marko Çolakoğlu (Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Ey benim nazlı cânânım
Rast
Ahmet Çağan
Âşık Mustafa Gevherî
Şarkı
Türk Aksağı
Ey dilber-i âlî-neseb
Rast
Hâfız Mehmet Efendi
Besim Bey
Şarkı
Sofyan
Ey dillere cân ü hayat bahşeyleyen şahım yetiş
Rast
_
İrşâdî
İlahi
Sofyan
Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış
Rast
Yücel Aşan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Semai
Ey gönül döndün nihâyet sen de bir vîrâneye
Rast
Refik Fersan
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Müsemmen
Ey gülleri handân eden bülbülleri nâlân eden
Rast
S.Eyyûbi Işıksal
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Ey gül-nihâl-i işvebâz
Rast
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Ey güzellerden güzel rûhum
Rast
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Tâcettin Hayrullah Efendi
İlahi
Devr-i Hindi
Ey Hûda'dan lûtf u ihsan isteyen
Rast
Kâni Karaca
Abdurrahman Ef.(Nefeszâde)
İlahi
Devr-i Hindi
Ey kaşı-keman işvelerin nârına yandım
Rast
Sabahattin Volkan
_
Şarkı
Yürük Semai
Ey kerem-fermâ şehinşâh-ı cihan
Rast
Rif'at Bey
_
Dua
Düyek
Ey mâh-ı men der mektebest...
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ey milletimin lâhzada halk'ettiği ordu
Rast
Sâdettin Kaynak
Mehmet Akif Ersoy
Marş
Sofyan
Ey nevâziş-perverim âlem beğenmiş hâlini
Rast
Selâhattin Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey nûr-i mînû ey çeşm-i âhû
Rast
Nûman Ağa
_
Şarkı
Yürük Semai
Ey padişâh-ı saltanat-ârâ-yı yegâne
Rast
Rif'at Bey
_
Methiye
Sofyan
Ey rûh-i müşahhas ki bütün canlara cansın
Rast
Z. Arif Ataergin
Mahmut Kemal (İbn'ül Emin)
Şarkı
Ağır Düyek
Ey serv-i hırâman çeşmime nûr oldu cemâlin
Rast
Sabahattin Volkan
Sabâhattin Volkan
Şarkı
Aksak
Ey sevgili ey gül-beden
Rast
Amir Ateş
Amir Ateş
Şarkı
Semai
Ey sevgisi ay neş'esi mihrâb-ı hayâtım
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
Arif Efendi (Muâllim)
Şarkı
Sengin Semai
Ey şûh-i rânâ ey mâh-ı tâbân
Rast
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey vatanperver yine gel gayrete
Rast
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sofyan
Ey yâr-i vefâ çektirme cefâ
Rast
Abdi Efendi (Tellal)
_
Şarkı
Aksak Semai
Eyledi fikrimi berbâd merak oldu bana
Rast
Hüsnü Bey
_
Şarkı
Curcuna
Ez şevk-i tü an zülf-i tü
Rast
Şeyh Abdül Ali
_
Kar
Hafif
Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden
Rast
A. Yektâ Madran
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Müsemmen
Fazlın ile yâ Rabbenâ kaldır kuvamızdan kesel
Rast
Hasan Efendi (Hatib Zakiri)
Hasan Efendi (Hatib Zakiri)
İlahi
Sofyan
Feryâd ediyor âşık-ı hasret-zede her an
Rast
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Feryâdımı cihan almaz âlemi tutsada ahımız
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Semai
Fesaddaknâke yâ hayral berâ yâ Resûlallah
Rast
Sâdettin Kaynak
Neccarzâde
Şuğul
Düyek
Feyizler akseder binbir hitâb-ı mânevisinden
Rast
Zeki Altun (Hâfız)
Nûri Baş
İlahi
Düyek
Fırtınalar kopar şimşekler iner
Rast
Pınar Köksal
Gülten Çiçek
Şarkı
Sofyan
Fikrinde midir eşk-i rîzân
Rast
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Düyek
Firkatinle dil-i bî-çâreyi bîmâr ettin
Rast
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Fitneler gizlemiş mahmûr gözüne
Rast
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Yürük Semai
Gaflet uykusunda yatar uyanmaz
Rast
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Genç Abdal
İlahi
Sofyan
Gamdan âzâde heman
Rast
Rif'at Bey
_
Şarkı
Curcuna
Garibi olmuşum ben bu diyârın
Rast
Necmi Pişkin
_
Şarkı
Düyek
Gece Leylâ'yı ayın ondördü..
Rast
Kemâl Niyâzi Seyhun
Y. Kemal Beyatlı
Fantezi
Sofyan
Gecelerde artık mehtap olmuyor
Rast
İlgün Soysev
Miyaser Gülşen
Şarkı
Aksak
Gecelerden bir gece seni bana getirdi
Rast
Ferit Sıdal
Ferit Sıdal
Şarkı
Düyek
Geceleri süsleyen ışıl ışıl yıldızlar
Rast
Teoman Önaldı
Teoman Önaldı
Şarkı
Semai
Geceleyin bir ses böler uykumu
Rast
Gültekin Çeki
A. Kutsi Tecer
Şarkı
Semai
Gecenin hüznü gibi içimdeki dertlerim
Rast
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Düyek
Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır
Rast
Tanbûri Hikmet Bey
Leylâ Saz
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Geçip gitti seneler sadece özlem kaldı
Rast
Kadri Şarman
Muharrem Gerçeker
Şarkı
Düyek
Geçmesin sıcaklığı dudaklarından
Rast
Oktay Tem
Bekir Mutlu
Şarkı
Semai
Geçmiş güzel günleri hayâl edip yanmadan
Rast
İrfan Özbakır
Nemika Mürseloğlu
Şarkı
Sofyan
Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl
Rast
Hacı Arif Bey (Kânûnî)
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Geçsin günler haftalar aylar mevsimler yıllar
Rast
Erol Sayan
E. Behiç Koryürek
Şarkı
Semai
Geçti aylar geçti yıllar geçmedi derdin gönül
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Geçti hüsran ile ömrüm ne zevk kaldı ne heves
Rast
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Türk Aksağı-Cur.
Geçti sensiz bu kadar yıl aradan
Rast
İrfan Özbakır
Vâhit Özaydın
Şarkı
Sofyan
Geçtin yine içimden
Rast
Melâhat Pars
Mustafa Karpuz
Şarkı
Düyek
Gel artık gel artık gelme zamanın geldi
Rast
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Curcuna
Gel artık gel sîneme gel
Rast
Dürrî Tûran
Süheylâ Muhterem Hanım
Şarkı
Semai
Gel demiştin işte geldim
Rast
Yener Elmas
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Ağır Aksak
Gel gönlümü yerden yere vurma
Rast
Alâeddin Şensoy
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Gel gör güzelim hâlimi gel gör neye döndü
Rast
Necip Gülses
Ümit Gürelman
Şarkı
Sofyan
Gel gülşene gonce ki gülşende safâ yok
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Geldi eyyâm-ı bahâr oldu safâlar âşikâr
Rast
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Türk Aksağı
Geldiğim yolları bilsen ne uzak
Rast
Necdet Tokatlıoğlu
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Semai
Geldim uzaklardan dünyâ şehrine
Rast
Amir Ateş
Halil Soyuer
Şarkı
Sofyan
Gelince meclise cânâ...
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Gelirsin geçersin acep cihanda
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Geliyor bezmime handân yüzü meh
Rast
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Gelme artık istemem sorma içimde kim var
Rast
Selâhattin Altınbaş
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Gelme böyle bahar ben güzü aşıyorum
Rast
Adem Şâhin
Handan Bilgütay
Şarkı
Düyek
Gelmez oldu hiç sesin söyle canım nerdesin
Rast
Drama'lı Hasan Hasgüler
Drama'lı Hasan Hasgüler
Şarkı
Nim Sofyan
Gelse o şûh meclise nâz ü tegafül eylese
Rast
Hâfız Post
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Gençlik uçtu uzaklara
Rast
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Nefes
Curcuna
Ger tiğ-i bâred der kûy-i on mâh
Rast
Acem'lerin
_
Beste
Ağır Düyek
Gerçek aşıklara salâ denildi
Rast
Tacettin Hayrullah Ef.
Emir Sultan
İlahi
Sofyan
Gezinirken rüzgâr saçlarının her telinde
Rast
Cevdet Çağla
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Semai
Gidelim hâne-i dildâreye mihman olalım
Rast
M. Ali Çelikbaş
Câvit Tengiz
Şarkı
Aksak
Gidiyorsun demek ki sana henüz doymadan
Rast
Süleyman Mertkanlı
Vahit Özaydın
Şarkı
Sofyan
Gir melâmet mülkine mâlik olan ol şâhı
Rast
Sâdettin Kaynak
Dertli
Nefes
Düyek
Girme artık kalbime o çünki sahipsiz değil
Rast
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Müsemmen
Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular
Rast
Necdet Tokatlıoğlu
İlkan San
Şarkı
Sofyan
Gitti başımdan hümânın sâyesi
Rast
B. Sıtkı Sezgin
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Düyek
Gittiğin yolları yakın sanarak
Rast
Ali Şenozan
Tevfik Baykara
Şarkı
Düyek
Gittikçe güzel gözlerinin nûru süzüldü
Rast
Şerif İçli
_
Şarkı
Aksak
Gittin bırakıp sevgimi soldurmadı yıllar
Rast
Emin Ongan
_
Şarkı
Aksak
Gittin diye bahçemde güller bitmiyor
Rast
Selâhattin Altınbaş
Manolya Keleşoğlu
Şarkı
Düyek
Gökler benim çıkaram
Rast
Kâzım Narmanlı
Kâzım Narmanlı
Şarkı
Curcuna
Göklerden son ilâm Allah bir bir islâm
Rast
Yılmaz Pakalınlar
N. Fazıl Kısakürek
İlahi
Sofyan
Gönlüm geziver sâhili mehtapla kucaklaş
Rast
Nûrettin Demirtaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Aksak
Gönlüm gibi elimden düştü kırıldı ud'um
Rast
Kaya Bekat
Hayri Mumcu
Şarkı
Semai
Gönlüm yanıyor kor gibi mey sun bana sâkî
Rast
Vehbi Gül
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Aksak
Gönlümde sevdânın ateşi söndü
Rast
Yılmaz Pakalınlar
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Gönlüme gir dersem giremem deme
Rast
Alâaddin Pakyüz
Sâmi Derintuna
Şarkı
Sofyan
Gönlümle başbaşa düşündüm demin
Rast
İrfan Özbakır
N. Hikmet Ran
Şarkı
Sofyan
Gönlümü engin bakışlı gözlerindir bağlayan
Rast
Alâeddin Yavaşca
Reşad Özpirinççi
Şarkı
Aksak
Gönlümün esrârını kader semâya yazmış
Rast
Vefik Ataç
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Düyek
Gönlümün ezhâr içinde gül gibi dildârı var
Rast
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık
Rast
Selâhattin İnal
Ali Sarcan
Şarkı
Düyek
Gönül bahçemize gelip girenler
Rast
Amir Ateş
Emine Ertem
Şarkı
Düyek
Gönül dağlarıma kar yağdı yazın
Rast
Yücel Aşan
Halil Soyuer
Şarkı
Evfer
Gönül denen bu handan kaç yolcu geldi geçti
Rast
Uzman Sağlık
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Gönül kurtulmuyor derd ü elemden
Rast
Garbis Efendi
_
Şarkı
Aksak
Gönülden çıkmıyor artık bu sevda gizli bir dertmiş
Rast
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Düyek
Gördüğüm en güzel rüyâsın
Rast
İlgün Soysev
Arzu Bayar
Şarkı
Düyek
Gördükçe ben ey meh-cemâl
Rast
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gördüm seni gördüm de o gün kendimi bildim
Rast
Oktay Tem
Refik Erçiğ
Şarkı
Aksak
Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vefâ
Rast
İsmâil Demirkıran
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Görsem seni doyunca
Rast
Dede Efendi
Mahfî
Şarkı
Düyek
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Rast
Sâdi Hoşses
Süleyman Nahîfî Efendi
Şarkı
Aksak
Göz görmüş gönül sevmiş
Rast
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Göz göz oldu yüreğim o hicran yarasından
Rast
Selâhattin İnal
Selâhattin İnal
Şarkı
Düyek
Göz süzer baş döndürür
Rast
Ertuğrul Ottekin
Ertuğrul Ottekin
Şarkı
Düyek
Gözden kalbe akıverdin ateş olup bir yak yeter
Rast
Alâaddin Pakyüz
G. Çiçek Tural
Şarkı
Aksak
Gözlerde bakış gibi nehirde akış gibi
Rast
Osman Ülkü
G. Çiçek Tural
Şarkı
Sofyan
Gözlerimde yaş olup çağlayan pınarsın sen
Rast
Aydın Tekindor
Aydın Tekindor
Şarkı
Düyek
Gözlerimin içine derin derin bak
Rast
Alev Erguner
Alev Erguner
Şarkı
Sofyan
Gözlerin gülsün dilârâ zâr-ü giryân olmasın
Rast
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Müsemmen
Gözlerinde her gece canlanan bir hayâle
Rast
Gündoğdu Doğan
Engin Çır
Şarkı
Semai
Gözlerinde sisli bir sevdâ seli
Rast
İsmet Kocabeyler
Sevdâ Caner
Fantezi
Nim Sofyan
Gözlerinin renginde buldum aşkı sevgiyi
Rast
Güner Donat
Güner Donat
Şarkı
Düyek
Gözüm sende açıldı yine sende kapansın
Rast
Melâhat Pars
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Gözümde dâim hayâl-i cânâ
Rast
Dede Efendi
_
Kar
Ağır Düyek-Sem.
Gözümde kimseler yok bir sen varsın bir de ben
Rast
Suat Yıldırım
Ahmet Ertüm
Fantezi
Düyek
Gözümde özleyiş gönlümde acı
Rast
Alâeddin Şensoy
Şemsi Belli
Şarkı
Düyek
Gözümden damlayan o son yaş oldun
Rast
M. Şen Sancakoğlu
Fatma Onur
Şarkı
Düyek
Gözümden ey perî-rûyim
Rast
Rif'at Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Gözümü hiç budaktan esirgemem
Rast
İ. Halil Taşkent
Oktay Zerrin
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Gücendim bunca cefâdan cânıma ey felek
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Gücendim sevgilim ...
Rast
Müfit Kuraner
_
Şarkı
_
Gül ağacı değilem her gelene eğilem
Rast
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Semai
Gül de bülbül gibi ağlasın her yaz
Rast
Şerif İçli
_
Şarkı
Curcuna
Gül deste ses beste mevsimler yarı
Rast
Ali Ulvi Baradan
Vehbi Kızılgün
Şarkı
Sofyan-Curcuna
Gül karanfil sanmayın
Rast
Şeref Yaman
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Semai
Gül kokla dediler çiğdem yerine
Rast
Hasan Şanlıtürk
M. Nâci Ünver
Fantezi
Nim Sofyan
Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez
Rast
Rüştü Eriç
R. Polat Akkoyunlu
Şarkı
Aksak
Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
Rast
M. Nûrettin Selçuk
Ahmet Paşa
Karçe
Devr-i Hindi
Güle diken sana sitem yaraşır
Rast
Âmir Ateş
Metin Vural
Şarkı
Sofyan
Güler yüzlülükle bir tatlı dille
Rast
Câvit Ersoy
Yüksel Yumlu
Fantezi
Sofyan
Gülistanda var bir fidan
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Kanto
Semai
Gülistân-ı letâfette yetişmiş bir sanevbersin
Rast
Bahâ Bey (Sermüezzin)
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Güllerin bağına girdik ezelden
Rast
İsmail Akçapınar
Yurdagül Özay
Şarkı
Curcuna
Gülmüyor artık yüzüm sensiz geçen günlerde
Rast
İrfan Özbakır
Mustafa Eral
Şarkı
Sofyan
Gülşende bu akşam yine
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Gülşende yine âh ü enin eyledi bülbül
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Gülünce baharsın desem az gelir
Rast
Alâaddin Pakyüz
Metin Vural
Şarkı
Semai
Gülüşün cana yakın pek kaçamak sözlerin
Rast
Ş. Ayhan Özışık
Turhan Taşan
Şarkı
Düyek
Gün altun başını yine koydu yurdun sinesine
Rast
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Gün batışım hoşgeldin hoşgeldin kalp atışım
Rast
Ersin Ali Atlı
Berrin Arslan
Şarkı
Nim Sofyan
Gün olur âşıka Mecnun gibi Leylâ görünür
Rast
Doğan Ergin
Doğan Ergin
Şarkı
Aksak
Güne mutlu başlarım rüyada görsem seni
Rast
Turhan Taşan
Sami Derintuna
Fantezi
Sofyan
Güneş güneş can güneş
Rast
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan-N.Sofyan
Güzel de sen hoş da sen
Rast
Amir Ateş
Yavuz Yaman
Şarkı
Düyek
Güzel mevsimdir sonbahar
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Haber ver yolunu bekleyeceğim
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Füsun Ocakçıoğlu
Fantezi
Düyek
Hâb-gâh-ı yâre girdim arz için ahvâlimi
Rast
Giriftzen Asım Bey
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Müsemmen
Hadi nazlım yaylamıza gidelim
Rast
Sâim Gümüş
Fikret Çeliksırt
Şarkı
Nim Sofyan
Hâfız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış
Rast
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Sengin Semai
Hakk'a âşık olanlar zikrullahdan kaçar mı
Rast
Ali Şîrüganî (Dede)
Mehmet Muhyittin (Üftâde)
İlahi
Sofyan
Hakk'a giden erenler pür-nûr olur gelirler
Rast
Nil Ergül
Nil Ergül
İlahi
Sofyan
Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân
Rast
Erdinç Çelikkol
_
İlahi
Müsemmen
Hangi dağ ardına kaçıp gittiniz
Rast
Selâhattin Altınbaş
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Hangi duygu anlatır gözlerden daha iyi
Rast
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Hangi kalbe düşmüş de aşk ateşi yakmamış
Rast
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Hangi rüzgâr attı kapıma seni
Rast
Suphi İdrisoğlu
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Hangi yüzle döndün bana al aşkını git buradan
Rast
Suphi İdrisoğlu
Şükrü Yetimoğlu
Şarkı
Düyek
Hangisini anlatayım içimdeki dertlerin
Rast
Metin Everes
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Aksak
Hani bir yaz akşamı yapayalnız gelmiştin
Rast
Bilge Özgen
Mehmet Aykutoğlu
Şarkı
Düyek
Hani gözyaşlarında olmaz derdin riyâ
Rast
İsmâil Demirkıran
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Hasret içimde bir kor
Rast
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Hasretin azabını gelişinle
Rast
İrfan Özbakır
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Sofyan
Hasretin azâbını gelişinle atıver
Rast
İrfan Özbakır
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Sofyan
Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil
Rast
İskeçe'li Mehmet Bey
Besim Bey
Şarkı
Müsemmen
Hasretin meltem gibi karışmış saçlarıma
Rast
Alâeddin Yavaşca
Rüştü Şardağ
Şarkı
Düyek
Hasretin onulmaz bir yara bende
Rast
Ferit Sıdal
Nezahat Tuna
Şarkı
Aksak
Hasretin onulmaz bir yara bende
Rast
Süleyman Mertkanlı
N. Tuna-A. Taşbaş
Şarkı
Düyek
Hasretin yerini sevgin almadı
Rast
Ferit Sıdal
Ömer Umutlu
Fantezi
Sofyan
Hasretinden çektiğim bir gün değil
Rast
Turan Yalçın
Seyfettin Başçıllar
Şarkı
Ağır Aksak
Hasretinden dil-hûnum ben
Rast
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Şarkı
Curcuna
Hasretteyim sevdan ile
Rast
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Türk Aksağı
Hastayım aşkınla ey yâr ah ağlarım
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Hatıralar uçuşmuş kaçmış uzaklara
Rast
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Hâtırımdan çıkmaz asla ahd ü peymânın senin
Rast
Hacı Ârif Bey
Hacı Ârif Bey
Şarkı
Curcuna
Hayâl ufkunda uçan binbir renkler
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Hayâli cihandır sevilen yârin
Rast
Zeki Duygulu
Kâmil Bozdağ
Şarkı
Aksak
Hayat mısın ölüm müsün nesin
Rast
M. Nûrettin Selçuk
Ü. Yaşar Oğuzcan
Fantezi
Düyek
Hayat ne tatlı ipek kanatlı
Rast
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Hayat suyum can damarım
Rast
Amir Ateş
Tülin Dursun
Şarkı
Düyek
Haydi gam çekme gönül gam tükenir...
Rast
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Beste
Zencir
Haydi ihvân-ı safâ vakt-i kerahat geldi
Rast
S. Süha Ansen
Ahsen Gürtin
Şarkı
Aksak
Hazan indi rûhuma goncadan
Rast
Orhan Kızılsavaş
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Hazan mevsiminde kuru bir dal gibiyim
Rast
Bilge Özgen
Hüsâmettin Olgun
Fantezi
Değişmeli
Hem aldandım hem aldattım
Rast
Refik Fersan
Şemsettin Ziyâ Bey
Şarkı
Yürük Semai-Sof.
Hem kamer hem zühre vû hem müşterî der âsman
Rast
Acem'lerin
_
Beste
Devr-i Revan
Hep aldınız vermediniz her şeyimi yalan yıllar
Rast
Güngör Önder
Bedri Derin
Şarkı
Semai
Hep gözyaşı ve elem dolmadı gitti çilem
Rast
Sâdi Hoşses
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Hep senin ardından düştüm
Rast
Erdoğan Berker
Halil Gökkaya
Şarkı
Düyek
Her bahar gönlümde açan çiçeksin
Rast
Bilge Özgen
Baha Koçak
Şarkı
Sofyan
Her gönülde hasreti çekilen biri vardır
Rast
Selâhattin İnal
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Her güzel bir başka âfet başka bir hicran bana
Rast
İ. Baha Sürelsan
M. Nedim Güntel
Şarkı
Yürük Semai
Her meclise hoş gelensin
Rast
Erol Güngör
Nagâhan Akay
Şarkı
Türk Aksağı
Her nağmen ile ruhuma sen et de bir ihsan
Rast
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Sengin Semai
Her nefeste her yerde...
Rast
Turhan Toper
Turhan Toper
İlahi
Düyek
Her tebessüm sende başlar
Rast
Yener Topaloğlu
Filiz Bedük
Şarkı
Ağır Aksak
Her telden ol meh çalmıyor
Rast
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Düyek
Her yalana kanmışım her söze inanmışım
Rast
Alâeddin Şensoy
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Nim Sofyan
Her yaşın ayrı bir güzelliği var
Rast
Erdoğan Berker
Sâmi Derintuna
Şarkı
Semai
Her yerde gün ışıyor gönül sevgi taşıyor
Rast
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Hesaplar kabardı aşk defterinde
Rast
İsmâil Akçapınar
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Hevâ-yı aşkına şâhım düşürdüm bu dil-i zârım
Rast
Nâilçezâde Mehmet Ef.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Heyecen okunur handelerinde
Rast
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Hicrân olacaksa bu aşkın sonu
Rast
Ferit Sıdal
Ferit Sıdal
Şarkı
Düyek
Hiç bir şey kâr etmez deli gönlüme
Rast
Ziyâ Taşkent
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Hiç bulunmaz böyle dilbaz
Rast
Şâkir Ağa
Nûri
Şarkı
Aksak
Hiç sinmedi içime bu yıl gezdiğim yerler
Rast
Tahsin Karakuş
Seniha Kambay
Şarkı
Aksak
Hiç sorma sakın kimseye
Rast
İsmâil Demirkıran
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Hiçlik ile varlık neden iç içe
Rast
İrfan Özbakır
İbrahim Agâh Çubukçu
Şarkı
Nim Sofyan
Hortu'lu Abdullah onun babası
Rast
Hüseyin Soysal
Muharrem Kubat
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Hoş geldin güzel bebek
Rast
Bilge Özgen
T. Başer Üçok
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Hoş gör güzelim içtiğimiz bâde-i nâbı
Rast
Niyâzi Ergin
Münib Pekin
Şarkı
Curcuna
Hoşçakal deyipte ayrıldığım gün
Rast
Ali Şenozan
Jâle Yıldırım
Şarkı
Düyek
Hûbân içinde ser-firâz
Rast
Vecdi Seyhun
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Aksak
Hülyâlı gözlerine dalar huzur bulurum
Rast
Orhan Altınbaşak
Orhan Altınbaşak
Şarkı
Düyek
Hülyâma doğan son güneşim son hevesimdi
Rast
M. Nûrettin Selçuk
M. Nafiz Irmak
Yürük Semai
Yürük Semai
Hüsnüne olmadan mağrur
Rast
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Şarkı
Düyek
Islak daha ıslak öp beni
Rast
Rüştü Şardağ
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Nim Sofyan
İbrişim örmüyorlar
Rast
_
_
Türkü
Sofyan
İç iç bitiremezsin tasta mey yarım kalır
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
İçimde bir ateş durmadan yansa
Rast
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin
Rast
Ş. Ayhan Özışık
B. Süha Ediboğlu
Şarkı
Düyek
İçimde solmayan bir gül gibisin
Rast
Bilge Özgen
Şâkir Askan
Şarkı
Düyek
İçimde sönmedi sevdân alev alev yanıyor
Rast
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Düyek
İçimde yıllar yılı yaşadın git demedim
Rast
Câhit Ünyaylar
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
İçimdeki hasretinle
Rast
Sâmi Derintuna
Sami Derintuna
Şarkı
Aksak
İçime hep hüzün doluyor
Rast
Yıldırım Gürses
Yıldırım Gürses
Şarkı
Curcuna
İftardaki naz Allah'a niyaz
Rast
Fâruk Şâhin
Bestâmi Yazgan
İlahi
Raks Asağı-Sofyan
İkide bir ayrılıktan söz etme
Rast
Suphi İdrisoğlu
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
İkilik yok birlik var yalnız bunda dirlik var
Rast
Remzi Oktar
O. Seyfi Orhon
İlahi
Sofyan
İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir
Rast
Tâhir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
İltifat etmeyeli hayli zamandır güzelim
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
Avram Naum
Şarkı
Devr-i Hindi
İltifatın eyledi ihyâ beni
Rast
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
İmşeb ki rûhaş çerağ-ı bezm-i men bud
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Beste
Hafif
İnanılmaz amma sâhi bakışın başka kız senin
Rast
Alâeddin Yavaşca
Ömer Aslan
Şarkı
Yürük Aksak
İncindi biraz sözlerime münfail oldu
Rast
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Türk Aksağı
İnilte yari has saba
Rast
_
_
Şuğul
Düyek
İnledik hasretle hep bin vâde kandık sevgili
Rast
Gevherî Osmanoğlu
F. Ahmet Aykaç
Şarkı
Sofyan
İntisâbım tâ ezeldendir cenâb-ı Ahmed'e
Rast
Sâdî Bey
Sâdî Bey
İlahi
Düyek
İntizârın bana bildirmedi bir dem rahatı
Rast
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Şarkı
Yürük Semai-Düy.
İstanbul'u artık hiç sevmiyorum
Rast
Erol Sayan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
İstemem artık ışık râyiha renk âlemini
Rast
Ahmet Çağan
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Semai
İstemem Leylâ'yı eller sevmesin
Rast
Sinan Sipahi
Özgen Bilgisel
Şarkı
Devr-i Hindi
İster isen marifetle olasın âli cenap
Rast
Rüştü Eriç
Niyâzî-i Mısrî
Şarkı
Sofyan
İzin ver lûtf eyle darılma sakın
Rast
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Jâleler saçsın nesîm gülzâra dönsün cûybâr
Rast
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
Kâbe'nin yolları bölük bölüktür
Rast
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Kaç sonbahar taşıdı umudumu bahâre
Rast
İsmâil Demirkıran
Enver Özçağlayan
Şarkı
Sofyan
Kaderde bize hiç yâr olmadı gitti felek
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Kaderime küskünüm gül desen de gülemem
Rast
Nezih Gözonar
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Kaderin cilvesi buymuş ne şikâyet edeyim
Rast
Metin Everes
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Kahraman ırkıma sızmış ihânet
Rast
Müşerref Akay
Mahmut Tezcan
Marş
Sofyan
Kalbden kalbe bir yol varmış
Rast
Vefik Ataç
Şinâsi Revi
Şarkı
Semai-Curcuna
Kalbi mahzun olan ağlar
Rast
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Düyek
Kalbim hasretle dolu rûhum ağlar her zaman
Rast
Teoman Önaldı
Ahmet Yaşar Mumcu
Şarkı
Sofyan
Kalbimde aşk ateşi var geziyorum diyar diyar
Rast
İrfan Özbakır
Ahmet Demiray
Şarkı
Nim Sofyan
Kalbimde senden kalan ilk aşkın izleri var
Rast
Alâeddin Şensoy
Ceyhun Savaşan
Şarkı
Düyek
Kalbimi çalan güzel gönlüme giren güzel
Rast
Aslan Hepgür
Şâhin Çangal
Şarkı
Düyek
Kalbin ufk-ı siyehinde dolaşırken bir elem
Rast
Mûsa Süreyyâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Kanımdan canımdan daha sıcaksın
Rast
Sâdi Hoşses
Alper Önal
Şarkı
Aksak
Kapılmışım rüzgârına ardın sıra sürünürüm
Rast
Bilge Özgen
Yalçın Benlican
Fantezi
Düyek
Kar yağıyor yatağıma her gece
Rast
M. Şen Sancakoğlu
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Kara gözlüm efkârlanma gül gayrı
Rast
Gültekin Çeki
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Kardeşce yaşayıp asırlar boyu
Rast
Pınar Köksal
Sâmi Derintuna
Marş
Nim Sofyan
Kâr-ı Abdülkâdir ile Rast getirdim ben sözü
Rast
O. Nûri Özpekel
O. Nuri Özpekel
Kar-ı Natık
Kar Raksanı
Karlı dağı aştım geldim
Rast
Rif'at Bey
_
Şarkı
Sofyan
Karlı dağlar geçit vermez
Rast
Aydın Tekindor
Aydın Tekindor
Şarkı
Semai
Karşıda görünen Çamlıca tepeleri
Rast
Semahat Özdenses
Gönül Halıcı
Şarkı
Düyek
Kavli de kaddi gibi rast olsa ol mehveşin
Rast
Ahmet Avni Konuk
_
Kar-ı Natık
Muhtelif
Kavrulan çölleri geçerim inan
Rast
Bilge Özgen
Şafak Atayman
Şarkı
Düyek
Kaybolan yıllarım gençliğim nerde
Rast
Suphi İdrisoğlu
Suphi İdrisoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Kedim koşup oynuyor
Rast
Pınar Köksal
Sami Derintuna
Çocuk Şarkısı
Düyek
Kendi hüsnün vechi dilberden hüveyda kıldı aşk
Rast
Alâeddin Yavaşca
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Müsemmen
Kestim ümmîd-i ifakat sîne-i sad-pâreden
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Kıbrıs'ın dağlarında şehitler yatar
Rast
Zübeyde Öktem
Zübeyde Öktem
Türkü
Sofyan
Kınığın yolları iki
Rast
_
_
Türkü
Aksak
Kırda renk renk çiçek açar
Rast
Erol Sayan
Erol Sayan
Çocuk Şarkısı
Aksak
Kırdığın kalbimin her zerresinde
Rast
Ümit Aşık
Mehmet Akça
Şarkı
Düyek
Kırmadın tekdîre hâcet görmedin asla beni
Rast
Oğuz Şenler
M. Turan Yarar
Şarkı
Müsemmen
Kıskanır her gece senden
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Kışları yaz yapan hüner dildedir
Rast
Erdoğan Berker
Sâmi Derintuna
Şarkı
Semai
Kız bana bakma çapkın çapkın
Rast
_
_
Şarkı
Nim Sofyan
Kilis mehdi vücûdum mevlîdim ilk âşiyânımdır
Rast
Alâeddin Yavaşca
Rif'at Bİlge(Muâllim)
Şarkı
Düyek
Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter
Rast
İrfan Özbakır
Nemika Mürseloğlu
Şarkı
Düyek
Kim derdi ki gönlüm de sana bağlanacakmış
Rast
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Sengin Semai
Kimi dertten içermiş kimi neş'eden
Rast
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Sofyan
Kimi zaman mutluluk dudaklarda söz olur
Rast
Mahmut Oğul
Taner Şener
Şarkı
Aksak
Kimse bilmez kalb-i mahzûnum benim
Rast
Neveser Kökdeş
Suat Güngören
Şarkı
Curcuna
Kimseye etmem sitem çünki buna hakkım yok
Rast
Fahri Bildik
Cemalettin Turan
Şarkı
Düyek
Kirpik dedim söz dedim seni anlatamadım
Rast
Amir Ateş
Metin Vural
Şarkı
Semai
Kopardın gönlümün nazlı gülünü
Rast
Mete Cevâhir
Pervin Şakar
Şarkı
Düyek
Kordonboyu seyrine düştü
Rast
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Evfer
Kudretinden şüphe yok
Rast
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Müsemmen
Kumrular ötmüyor kalmış yuvada
Rast
Alâeddin Şensoy
Rızâ Aydın
Şarkı
Semai
Kurumuş çöllerde bir damla suya râzıyım
Rast
Orhan Doğanay
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Düyek
Kuşdili'nde bir gece ay denize inince...
Rast
Rüştü Şardağ
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Kûyinde figanımla acep gûlgûle yok mu
Rast
Mandoli Artin
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Küllense de sevgimiz hâlâ beni yakıyor
Rast
İsmâil Demirkıran
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Lâ fâile illâllah lâ mevcûde illâllah
Rast
Mehmet Efendi(Zâkir)
Zeki Zakir Asım Efendi
İlahi
Sofyan
Lâ nazîrsin yok bahâne
Rast
Pançoğlu
_
Şarkı
Düyek
Leb-i rengînine bir gül konsun
Rast
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Düyek
Levm eder tâ haşredek gönlüm bana
Rast
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Mahmûr gözün gâyet güzel
Rast
Dede Efendi
_
Şarkı
Düyek
Mâilim bir nazlı yâre
Rast
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Marmara bana hep seni anlatır
Rast
Ferrûh Atbaşoğlu
Ferrûh Atbaşoğlu
Şarkı
Düyek
Mâvi atlaslar giyersin
Rast
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Türk Aksağı
Mâvi gözlerin tatlı şirin sözlerin
Rast
Haydar Tatlıyay
_
Şarkı
Nim Sofyan
Mâzide kalan hâtıranın yıldızısın sen
Rast
İsmâil Demirkıran
Arif Rüştü Görgün
Şarkı
Yürük Semai
Mâzideki aşkımızı ansa gönlüm neye yarar
Rast
Halit Tekinyılmaz
Halit Tekinyılmaz
Şarkı
Düyek
Mâzinin her hüznünü kır saçlarım anlatır
Rast
Kenan Şavklı
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Semai
Mâziyi anarken hayâlde öptüm
Rast
Ertuğrul Ottekin
Faik Tozoğlu
Şarkı
Semai
Mâziyi nasıl taşlara çizmişse denizler
Rast
Nihâl Erkutun
Muvakkar Ekrem Talû
Şarkı
Aksak
Mecnûn koşar "Leylâ" diye efsâneden efsâneye
Rast
Cevdet Çağla
Hüseyin Mayadağ
Şarkı
Semai
Mecnunam artık bana biçare desinler
Rast
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Sengin Semai
Medhini oku yâre koymaya seni nâre
Rast
Aslan Hepgür
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Mehpâreler elinde kalmış şikeste gönlüm
Rast
M. Nûrettin Selçuk
M. Nafiz Irmak
Beste
Lenk Fahte
Mehtapta geçerken gece gül bahçelerinden
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Men şüdem bende-i Rûmî-i hakîkat gû
Rast
İ. Baha Sürelsan
Nedim Ökmen
İlahi
Düyek
Merhabâ ey mevlîd-i peygamberî
Rast
Nalbûrizâde
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
Tevşih
Evsat
Merhabâ ey şûle-i âyine-i sırr-ı Hüdâ
Rast
Yusuf Çelebi (Tiznam)
Nakşî "Akkirmanî"
Tevşih
Düyek
Merhaba güneşe merhaba aya
Rast
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Düyek
Mesud bugün gönüller, gülelim eğlenelim
Rast
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Sofyan
Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin
Rast
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
İkiz Aksak
Mevsim-i gül geldi yine
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Mevsimler başka başka
Rast
Amir Ateş
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Meyhane meyhane dolaşıp yine
Rast
Ziyâ Taşkent
Berran Yalçın
Şarkı
Sofyan
Mey-i lâlinle dil mestâne olsun
Rast
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Meyl-i sevdâ eylemez mi ey güzel
Rast
Selânikli Ahmet Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Mihnet elinin derd ü gamından
Rast
Kemânî Serkis Efendi
_
Şarkı
Düyek
Milk-i dil hükmeyle sultanım senin...
Rast
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Milletim aç bağrını sevinçle aç ta ısın
Rast
M. Nûrettin Selçuk
B. Kemâl Çağlar
Marş
Nim Sofyan
Mor sünbüllü dağların var
Rast
Yücel Aşan
Sâmi Derintuna
Çocuk Şarkısı
Sofyan-Aksak
Muâllâ gavs-i sübhânî...
Rast
Zekâî Dede
Bahaeddin Efendi
Şuğul
Düyek
Muhabbet nazlı bir kuştur
Rast
M. Sabahattin Ezgi
Ragıp Rıfkı Özgürel
Şarkı
Yürük Semai
Mûsâ'nın Tûr'u hakkı'çün
Rast
_
_
İlahi
Düyek
Mutluluğa doğru hep emekledim
Rast
Ali Şenozan
Aynur Saydam
Şarkı
Nim Sofyan
Mûy-i jülidem oluptur serde anka lânesi
Rast
Şâkir Ağa
Hasbî (18.yy)
Şarkı
Ağır Aksak
Müjdeler olsun size yâ mü'minin...
Rast
Râkım Elkutlu
Behçet Efendi
Tevşih
Devr-i Hindi
Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi
Rast
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Nâr-ı aşkın yaktı beni
Rast
İsmet Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Nasıl sevdim seni nasıl bilemezsin
Rast
Adem Şâhin
Neclâ Peker
Şarkı
Düyek
Nasıl unutsam seni bilmem nasıl
Rast
Güneri Tecer
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Nâzın çeker mi dil sana üftâde olmasa
Rast
Vecdi Seyhun
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Sengin Semai
Nazın işveninde bir sınırı var
Rast
Hüsnü Üstün
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Ne anlatır bu okunmaz bakış neler söyler
Rast
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Düyek
Ne bambaşka bir dünyâ
Rast
Mahmut Koçbay
Oktay Zerrin
Şarkı
Müsemmen
Ne beni eyleyecek bir nigârım var
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Ne dünyanın tadı var ne hoş günün yâdı var
Rast
Necâti Konan
Bahâ Koptagel
Şarkı
Semai
Ne güzel ne içten gülüşün vardı
Rast
Ertuğrul Ottekin
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Ne hûn-rîzdir o nev-civan
Rast
Markar Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Ne kadar gizlesen kendini benden...
Rast
Kenan Günel
Mehmet Erbulan
Şarkı
Aksak
Ne kadar güzeldir elâ gözleri
Rast
Güner Donat
Güner Donat
Şarkı
Nim Sofyan
Ne kadar istesem sana gelemem
Rast
Metin Everes
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
Ne olur gitmesen böyle her akşam
Rast
İrfan Özbakır
Turhan Taşan
Şarkı
Düyek
Ne olur yüzüme son bir defa bak
Rast
Amir Ateş
Belkıs İlker
Şarkı
Düyek
Ne sabahsız gecedir ne cevapsız bilmece
Rast
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Sofyan
Ne sensiz olurum ne senden uzak
Rast
Eyüp Uyanıkoğlu
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Semai
Ne sevincin ömrü varmış
Rast
Mehmet Ilgın
Kâmil Bozdağ
Şarkı
Semai
Ne şarkılarda hüzün ne gözde yaş olacak
Rast
Ömer Dilek
Zeki Çavdaroğlu
Şarkı
Düyek
Ne zaman görsem onu gönül hep şâd olur
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Semai
Neden bir çift gözün derdiyle
Rast
Fahri Kopuz
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Semai
Neden bu işve bu naz
Rast
İ. Kemâl Sincer
İ. Kemâl Sincer
Şarkı
Düyek
Neden dil o geçen günleri anar
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Nedendir bu dil-i zârın figanı
Rast
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Nedendir bunca elem
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Nedir derdin senin bu mâtemin ne
Rast
Şerif Efendi (Bursalı)
Şâkir Efendi
İlahi
Düyek
Nefesim daralır ele bakarsan
Rast
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Raks Aksağı
Neler çekti gönlüm senin elinden
Rast
Metin Everes
Seyhan Girginer
Şarkı
Nim Sofyan
Nerde kaldın n'eylemişsin kendine
Rast
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Şarkı
Müsemmen
Nerden gönül verdim sana
Rast
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Nim Sofyan
Nereden gördüm seni
Rast
Necdet Tokatlıoğlu
Necdet Tokatlıoğlu
Şarkı
Aksak
Neş'e onlar sevinç onlar
Rast
Nâlân Aksoy
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
Neş'eli kuşlar gibi
Rast
Erdoğan Berker
Vicdan Ersoy
Çocuk Şarkısı
Düyek
Nev-bahar goncası mı göğsündeki siyah gül
Rast
Nezahat Soysev
Celâl Çetin
Şarkı
Curcuna
Nev-hırâmım sana meyleyledi can bir dil iki
Rast
Dilhayat Kalfa(Hanım)
_
Beste
Hafif (Ağır)
Neyle teskin edeyim âteş-i hüsrânımı
Rast
Neveser Kökdeş
Hikmet Aydınalp
Şarkı
Müsemmen
N'eyledi gör bana ol mâh-ı mehi
Rast
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek
Rast
Amir Ateş
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Nice bir eşk-i firakınla pür olsun gözümüz
Rast
M. Nûrettin Selçuk
Münif Paşa
Şarkı
Aksak
Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle
Rast
İsmâil Demirkıran
A. Ziyâeddin Paşa
Şarkı
Düyek
Nihansın dîdeden ey mest-i nâzım
Rast
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Curcuna
Nihâyet sözü mızrap ve tel aldı bu gece
Rast
_
_
Şarkı
Curcuna
Nüh-felek seyrine çıkmış deli dîvâne gönül
Rast
Cinuçen Tanrıkorur
Mustafa Tahralı
Karçe
Aksak
Nümûne ist be gûş-i sipihr
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Kar
Düyek
O dil-rübânın herkes esîri
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor
Rast
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Sofyan
O güzel gözlerine gönlümü verdim vereli
Rast
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar
Şarkı
Aksak
O güzel gözlerini çevir bana göreyim
Rast
E. Kayhan Özışık
E. Kayhan Özışık
Şarkı
Düyek
O kadar dolu ki toprağın şanla
Rast
Cinuçen Tanrıkorur
H. Fahri Ozansoy
Çocuk Şarkısı
Sofyan
O kızı sevdin de ne oldu
Rast
İsmâil Akçapınar
Kenan Budak
Şarkı
Sofyan
O mâvi gözlerinin ateşiyle yandım ben
Rast
Nebahat Üner
_
Şarkı
Düyek
O muydu yanımdan geçen
Rast
Ş. Ayhan Özışık
Bekir Bahar
Şarkı
Düyek
O toz penbe dünyâyı aşkla dolu rüyâyı...
Rast
İrfan Özbakır
Aşkın Tuna
Şarkı
Sofyan
O yeşil gözlerin ömrüme bahardı
Rast
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Düyek
O yosun gözlerinden beni yoksun bırakma
Rast
Nevzat Demir
Mustafa Töngemen
Şarkı
Aksak
Ocak Şubat Mart gelir geçer
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Semai
Oduncular gelmez oldu odundan
Rast
_
_
Türkü
Aksak
Okuduğum kitapsın yaprak yaprak açtığım
Rast
İrfan Özbakır
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi
Rast
Zeki Altun (Hâfız)
Zîver Paşa
İlahi
Sofyan
On dokuz mayıs açtı kurtuluş kapısını
Rast
Akın Özkan
Şâhin Çandır
Şarkı
Sofyan
Ondokuz Mayıs geldi uyan ey Samsun uyan
Rast
Zübeyde Öktem
Zübeyde Öktem
Marş
Sofyan
Onsekiz yaşına basmış tam sevgi çağı
Rast
M. Sabahattin Ezgi
_
Şarkı
Curcuna
Ordumuz etti yemin titredi hâk ü zemin
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Marş
Sofyan
Otomobilim süratli
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Kanto
Semai
Oynar meyâle bak imtiyâle
Rast
Nûman Ağa
_
Şarkı
Türk Aksağı
Öğretmenim öğretmenim sevgi kaynağımsın benim
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Öldür beni sen aşkımın en tatlı çağında
Rast
Hamdi Tokay
_
Şarkı
Türk Aksağı
Ömrümce hep adım adım
Rast
İrfan Özbakır
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Ömrümde bütün sevgi sona erdi serapla
Rast
İ. Baha Sürelsan
Halit Üzel
Şarkı
Aksak
Ömrümde bütün sevgi sona erdi serapla
Rast
Teoman Alpay
Halit Üzel
Şarkı
Aksak
Ömrümün hasretle geçen her günü
Rast
Mustafa Seyran
N. Halil Onan
Şarkı
Düyek
Ömrümün hiç kalmadı ne baharı ne yazı
Rast
Mücehher Gülçığ
Mücehher Gülçığ
Şarkı
Düyek
Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti
Rast
Yektâ Akıncı
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Sengin Semai
Ömür boyu tatmadım doyumsuz sevgilerden
Rast
İsmet Değer
İsmet Değer
Şarkı
Semai
Öpünce gönülden öp sevince candan okşa
Rast
Rüştü Eriç
Şinâsi Özdenoğlu
Şarkı
Düyek
Ötme ey bülbül-i şûrîde o yârim uyusun
Rast
S. Suphi Soner
Basri
Şarkı
Curcuna
Öyle bırak git vedâ etme sakın
Rast
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Düyek
Öyle bir derde ben giriftâr oldum
Rast
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Curcuna
Öyle derin bir yara ki şifâ bulmaz yıllar geçse
Rast
Ali Şenozan
Râfet Kurşunlu
Şarkı
Düyek
Öyle güzel ki gözlerin bakmasını bir bilsen
Rast
Yılmaz Yüksel
Cemâl Bora
Şarkı
Sofyan
Öyle zâlim ki vefâsız kahr eder âşıkı nazla
Rast
İ. Baha Sürelsan
Fuat Uluç
Şarkı
Semai
Öylesine özledimki anılardan kaçılmıyor
Rast
Ümit Malkoç
Şansel Saatçioğlu
Şarkı
Düyek
Özenme sen güllere güller sana özensin
Rast
Alâaddin Pakyüz
Necdet Civelek
Şarkı
Düyek
Özlem çiçekleri ektin gönlüme
Rast
Suphi İdrisoğlu
Şükrü Yetimoğlu
Şarkı
Düyek
Parlayan yıldızların kaynağı sensin
Rast
Yalçın Mıhçı
Yalçın Mıhçı
Şarkı
Düyek
Pây-i a'dâdan halâs oldu mukaddes yurdumuz
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
Ömer Lâtif Bey (Muâllim)
Marş
Yürük Semai
Pek perîşan oldu gönlüm n'eyleyim
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Ağır Aksak
Penbe beyaz açan bahar dalları
Rast
Ertuğrul Ottekin
Ufuk Kılıç
Şarkı
Düyek
Penbe-i dağ-ı cünûn içre nihandır bedenim
Rast
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Perîşan saçların aşkımın ağıdır
Rast
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Semai
Pervâne olup şem'ine nûr-i ezelînin
Rast
_
Kâzım Paşa
Nefes
Sofyan
Rast deyüb girdim bu fihrist-i makamat seyrine
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
_
Kar-ı Natık
Düyek
Rast geldi gönül çeşm-i sitemkâr-ı nigâre
Rast
Bîmen Şen
_
Şarkı
Türk Aksağı
Rast geldim merg-zâr içre o şûh-i dilkeşe
Rast
Hatipzâde Osman Efendi
_
Kar-ı Natık
Çenber
Rast getirip fend ile seyretti hümâyı
Rast
Dede Efendi
Keçecizâde İzzet Molla
Kar-ı Natık
Yürük Semai
Reftârı nâzik bî-bedel
Rast
Kemânî Rızâ Efendi
Behçet
Şarkı
Sofyan
Reng-i mevc-i âb-ı zümrütten boyandı câmesi
Rast
Zaharya
Nâfiz (18.yy)
Beste
Çenber (Ağır)
Reng-i ruhsârına gülgûn dediler
Rast
Erol Sayan
Sait Efendi (Üryânizâde)
Şarkı
Aksak
Rengi solmuş güllerimin bu bağ hazan bağıdır
Rast
Vedat Özdemir
Vedat Özdemir
Şarkı
Düyek
Re'sül hikmeti mehâfetullah
Rast
Kâni Karaca
_(Hadis-i Şerif)
Hadis
Sofyan
Rüyâ gibi geçtiyse nasıl hızla o dünler
Rast
Melâhat Pars
_
Şarkı
Aksak
Rüyâ gibi her hâtıra her yaşantı bana
Rast
Mehmet Ilgın
Cengizhan Altuntaş
Şarkı
Nim Sofyan
Rüyâlarda görüyorum sevdiğini biliyorum
Rast
Mesut Duran
Dilek Özer
Fantezi
Düyek
Rüzgar eserken dal sallanırken
Rast
Fâruk Şâhin
Azmi Aytaç
Fantezi
Raks Aksağı
Saatlerdir bekliyorum gözüm yolda böyle dalgın
Rast
Abdülkadir Salar
Ali Akçeken
Fantezi
Aksak
Sabahlar ne güzeldir gün doğarken erkenden
Rast
Güner Donat
Güner Donat
Şarkı
Sofyan
Saçını ben bağlayıp ben açmak istiyorum
Rast
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Düyek
Saçının tellerine gönlümü taktı kader
Rast
Selâhattin İnal
Tarık Hatusil
Şarkı
Düyek
Saçları ipek gibi gözler zeytin irisi
Rast
Ertuğrul Ottekin
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Saçların târ ü mâr gözlerinde nem
Rast
Ş. Ayhan Özışık
Erdoğan Ünver
Şarkı
Düyek
Saçta ak yüzde çizgi gönülde bin yara var
Rast
İrfan Özbakır
Nemika Mürseloğlu
Şarkı
Düyek
Sâgarda değil sâkî-i zîbâda gözüm yok
Rast
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Sağlıklı bir yaşam için havasız yerlerden kaçın
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Sakın inanma ele ben seninle bütünüm
Rast
Ali Şenozan
Arslan Tunçata
Şarkı
Düyek
Sakın unuttum deme unutmuyor gözlerin
Rast
Necdet Tokatlıoğlu
Rüştü Şardağ
Şarkı
Düyek
Sâkî hâlime bir bak elemlerle dolmuşum
Rast
Râdife Erten
_
Şarkı
Aksak
Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız
Rast
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemal Beyatlı
Ağır Semai
Aksak Semai
Sâkî şarabı sun elemin câna yetmesin
Rast
Mûsa Süreyyâ Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Salına salına gelir geçersin
Rast
_
_
Türkü
Yürük Semai
Salınır söğüt dalları kıpırdaşır yaprakları
Rast
Necip Gülses
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Sofyan
Samsun'da o gün doğdu Türk'ün eşsiz güneşi
Rast
Alâeddin Yavaşca
R. Gökalp Arkın
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Sana bir çift sözüm var nasıl etsem de söylesem
Rast
Mustafa Günay
Mustafa Günay
Şarkı
Semai
Sana bir çift sözüm var sakın kimse duymasın
Rast
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Sana hasret ölmekse bu dünyada kaderim
Rast
Rıdvan Tandoğan
Mustafa Sevilen
Fantezi
Curcuna
Sana pervane gibi can verecek ben olayım
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Sana şiirler okuyacağım gitme
Rast
Mutlu Torun
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Sofyan
Sanki daha önce yaşamadım hiç
Rast
Erkan Yüksel
Metin Pütmek
Şarkı
Düyek
Sanma ki üzgünüm ayrıldık diye
Rast
İlgün Soysev
Nûrettin Baykal
Şarkı
Nim Sofyan
Sanmaki şevkin sonu yok ilkbahar senden geçer
Rast
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Müsemmen
Sanmam ki geçen günleri özlemle ararsın
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Serpil Yazıcı
Şarkı
Aksak
Sarhoş değilim meyhanelerde
Rast
Amir Ateş
M. Ali Eşmeli
Şarkı
Sofyan
Sarmış matem buraları saz benizli ovaları
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
Kemalettin Kamu
İlahi
Sofyan
Sâzın gibi sînem dahi bir nağme-zen'indir
Rast
Lem'î Atlı
Tevfik Sâmih Bey (Lâmî)
Şarkı
Sofyan
Seherin jâle saçan meltemi olsaydım eğer ben
Rast
Ali Ulvi Baradan
Atıf Ölmez
Şarkı
Aksak
Sen akşamlar kadar büyülü sıcak
Rast
Aydın Tekindor
A. Hamdi Tanpınar
Şarkı
Düyek
Sen ayrı gönülde ben ayrı yerde
Rast
Bilge Özgen
İlter Yeşilay
Fantezi
Düyek
Sen bende ne bahar ne de son güzsün
Rast
Bilge Özgen
Fevzi Şahingöz
Şarkı
Düyek
Sen benim ilk ve tek sevdiğimsin
Rast
Hüseyin Soysal
Özdemir Kiper
Şarkı
Semai
Sen böyle istedin dediğin olsun
Rast
Selâhattin Altınbaş
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Sen de sev çiçekleri sen de sev böcekleri
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Sen de söylersin elbet kırk yaşın şarkısını
Rast
İbrahim Ekdemir
Ardan Okay
Şarkı
Düyek
Sen doymadan yitirdiğimsin
Rast
Sâdun Aksüt
Semra Sayar
Şarkı
Semai
Sen filiz gül dalında pembe pembe açacak
Rast
Ertuğrul Ottekin
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Sen geldiğin akşam açılır bağda çiçekler
Rast
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Düyek
Sen gideli özleminle bilsen nasıl yanıyoruz
Rast
İlgün Soysev
Sami Derintuna
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Sen gittin kalmadı gönlümde bahar
Rast
Bilge Özgen
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Sen miydin ansızın gönlümü çalan
Rast
Engin Çır
Suzan Alptekin
Şarkı
Nim Sofyan
Sen nazla gezerken güzelim güller içinde
Rast
Kâzım Nâmi Erdölen
H. Rifat Işıl-K.Nami Erdölen
Şarkı
Aksak
Sen olmayınca bu yerler yetim olur
Rast
Ali Ulvi Baradan
İ. Hakkı Baradan
Şarkı
Düyek
Sen ordasın ben burada
Rast
Ali Şenozan
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek-Sofyan
Sen vefâsız bir peri sen zâlimin birisin
Rast
Ünsal Silleli
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Sen yanımda gibisin işte resmin elimde
Rast
Erdoğan Berker
Bekir Mutlu
Şarkı
Düyek
Sende bu güzellik bu işve varken
Rast
Ali Hasırcı
Ali Hasırcı
Şarkı
Düyek
Sende doğmuştur Muhammed Mustafâ
Rast
Sâdun Aksüt
Abdülahad Nûri
İlahi
Düyek
Sende gözüm güzelim gel beraber gezelim
Rast
N. Kemal Aktan
Zeki Eröktem
Şarkı
Düyek
Sende son günlerde garip haller var
Rast
Yılmaz Yüksel
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Senden ayrı geçti günler
Rast
Süleyman Mertkanlı
Nevin Örnek
Şarkı
Düyek
Senden ayrı yaşayamam çünki çok sevdim seni
Rast
Hüseyin Coşkuner
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Senden başka kimseyi görmedi hiç gözlerim
Rast
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Fantezi
Sofyan
Senden kesmedim henüz ümîdimi büsbütün
Rast
Rüştü Şardağ
F. Edib Baksı
Şarkı
Müsemmen
Senden uzak günlerim zindân oluyor
Rast
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Düyek
Senelerce evveldi bir deniz ülkesinde ...
Rast
Erol Sayan
E.Allen Poe-M. Cevdet Anday
Fantezi
Düyek
Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var
Rast
Drama'lı Hasan Hasgüler
_
Şarkı
Düyek
Seni benden beni benden aldı gitti şu yıllar
Rast
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Düyek
Seni bir gün göremezsem inan ki çok üzülürüm
Rast
Necdet Erdemli
Necdet Erdemli
Şarkı
Semai
Seni bir gün görmesem inan ki yaşamazdım
Rast
Erol Bingöl
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Düyek
Seni candan bile fazla seviyordum biliyorsun
Rast
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Seni çılgın gibi sevdim de derinden derine
Rast
Oğuz Şenler
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Seni çok sevmeseydim bir ömür beklemezdim
Rast
Suphi İdrisoğlu
Celâl Çetin
Şarkı
Düyek
Seni görüyorum baktığım her yerde
Rast
Hasan Şanlıtürk
M. Nâci Ünver
Şarkı
Düyek
Seni hasretinde buldum kaç kere
Rast
Suphi İdrisoğlu
Metin Pütmek
Şarkı
Aksak
Seni nasıl sevdim bunu bil ki
Rast
İrfan Özbakır
Asuman Polat
Şarkı
Nim Sofyan
Seni ne zaman görsem düşüncelisin
Rast
Alâeddin Yavaşca
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Sofyan-Semai
Seni sevdim güneşin doğduğu yerde
Rast
İsmâil Ötenkaya
Nihal Özyüksel
Şarkı
Aksak
Seni yeniden yaşatır bende kalan mektupların
Rast
Yılmaz Yüksel
Metin Pütmek
Şarkı
Düyek
Senin aşkın gamı attı beni engîn-i hicrâna
Rast
Rif'at Bey
_
Şarkı
Curcuna
Senin aşkınla çâk oldum
Rast
Basmacı Abdi Efendi
_
Şarkı
Düyek
Senin aşkınla nâlânım
Rast
Bîmen Şen
_
Şarkı
Semai
Senin güzel gözlerini gönül kıran sözlerini
Rast
Nezih Gözonar
Münire Aksaray
Şarkı
Düyek
Senin için sevgilim boynum kıldan incedir
Rast
Sâdun Aksüt
Sâdun Aksüt
Şarkı
Düyek
Senin sesin ne güzel senin sesin ne hoş
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Semai
Seninle düştüm dile
Rast
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Düyek
Seninle kışlar biter baharlar erişirdi
Rast
İrfan Özbakır
Vâhit Özaydın
Şarkı
Sofyan
Seninle neş'eyâbım ben
Rast
Dellalzâde
_
Şarkı
Evfer (Ağır)
Sensin canım yazım kışım
Rast
Necmi Pişkin
Mustafa Ruhi Şirin
Şarkı
Sofyan
Sensiz bu gönül Cennet-i Alâ'da da gülmez
Rast
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
Sensiz cihanda âşıka işret revâ mıdır
Rast
Necdet Dönmez
Nahîfî
Şarkı
Semai
Sensiz geçen günlerde bir hoşluk var içimde
Rast
Erol Sayan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Sensiz hayât ölümden ayrılıktan zor bana
Rast
Yener Topaloğlu
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Sensiz inan günlerim gecelerim geçmiyor
Rast
Vedat Çetinkaya
Vedat Çetinkaya
Şarkı
Nim Sofyan
Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virâne
Rast
İrfan Özbakır
Memduha Olgun
Şarkı
Düyek
Sensiz ömrüm geçiyor kime feryâd edeyim
Rast
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar
Şarkı
Sofyan
Sensizlik dinmeyen bir ağrı gibi
Rast
Metin Everes
Mustafa Töngemen
Şarkı
Aksak
Sergüzeştim şerh edersem âlemi kan ağlatır
Rast
(O. Pehlivan'dan alın.)
_
Şarkı
Nim Sofyan
Serhoşum efzûn o çeşm-i neş'eyâbından senin
Rast
Vecdi Seyhun
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Ağır Aksak
Serıver yollara gür saçlarını
Rast
Hakkı Zambak
Feyzi Halıcı
Şarkı
Semai
Sert eser iklim-i hüsnün gezmeye imkân mı var
Rast
Alâeddin Yavaşca
Hafız Mecid Sesigür
Şarkı
Ağır Aksak
Ser-tâ-kadem ey penbe ten
Rast
Giriftzen Asım Bey
Mekkî Bey
Şarkı
Aksak
Sevdâ çiçeği gibi kalplerde geziyorsun
Rast
Erol Sayan
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Sevdâ çiçek gibi açılır solar
Rast
Sâime Kazazoğlu
Nurten Yaşar
Şarkı
Düyek
Sevdâ ile dillendi bu son şarkı sesinle
Rast
M. Nûrettin Selçuk
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Sengin Semai
Sevdâya düşüp şevk ile efgan bir olurmuş
Rast
Hayri Yenigün
_
Şarkı
Yürük Semai
Sevdi gönül bir dilberi
Rast
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sevdiğim âzâde-i hicrânınım
Rast
Rif'at Bey
Kenan Bey
Şarkı
Aksak
Sevdiğim çeşm-i siyâhım niçin benden kaçarsın
Rast
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Sevdiğin el alır bahtın gülmezse
Rast
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Düyek
Sevdim seni aşkı anladım
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Sevdim seni aşkım da hayâtım da senindir
Rast
Alâeddin Yavaşca
Cemâlettin Yavaşça
Şarkı
Aksak
Sevdim seni canım gibi
Rast
Ziyâ Azbazlar
Ziyâ Azbazlar
Şarkı
Semai
Sevdim seni ey gül peri
Rast
Ertuğrul Ottekin
Azmi Aytaç
Şarkı
Semai
Sevdim yine bir nev-civan
Rast
Basmacı Abdi Efendi
_
Şarkı
Yürük Semai
Sevdimse seni zâlim sanma kalbim yetimdir
Rast
Kasım İnaltekin
Hülyâ Rüyâ
Şarkı
Aksak
Severim çehreni bir gül diye ben
Rast
Nigâr Gâlib Ulusoy
_
Şarkı
Aksak
Sevgi çiçekleri ektin gönlüme
Rast
A. Atilla Sütşurup
A. Atilla Sütşurup
Fantezi
Nim Sofyan
Sevgi dolu kalbinde gizlenir alem
Rast
Selâhattin Altınbaş
Seyhan Girginer
Şarkı
Sofyan
Sevgi dolu nağmelerle kalpler gelir birden aşka
Rast
Selâhattin Altınbaş
Sâmi Derintuna
Şarkı
Nim Sofyan
Sevgiden sevgiye koşarken gönül
Rast
Aydın Tekindor
Aydın Tekindor
Şarkı
Semai
Sevgilerden örülmüş ömür boyu dostluğu
Rast
F.Kaya Pınarses
İlkan San
Şarkı
Düyek
Sevgilim dedim inanmadın
Rast
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Düyek
Sevgilim güvenme güzelliğine
Rast
Rıdvan Tandoğan
K. Kâmi Kamu
Şarkı
Düyek
Sevgilim uzakta bensiz yaşıyor
Rast
Aslan Hepgür
Şâhin Çangal
Şarkı
Aksak
Sevgim öksüz büyüdü
Rast
Seyfi Güldağı
Tarık Kılıçarslan
Şarkı
Düyek
Sevgin yaşatır beni sevivermen öldürür
Rast
Avni Anıl
M. Sâmi Aşar
Şarkı
Semai
Sevgine karşılık bekleme benden
Rast
Aydın Tekindor
Hasan Karakuş
Şarkı
Semai
Sevginin baharı mı derdinle geçen her dem
Rast
Avni Anıl
_
Şarkı
Curcuna
Sevginin düşüne dal da göreyim
Rast
İsmâil Demirkıran
Enver Tunçalp
Şarkı
Nim Sofyan
Sevgisi zehir aşkı da baştanbaşa kindir
Rast
Şükrü Tunar
Müeyyet Birol
Şarkı
Düyek
Sevilen neş'eli seven umutlu
Rast
Fâruk Şâhin
Cânip Avcı
Şarkı
Sofyan
Sevilme okşanma uzaklarda sen
Rast
İrfan Özbakır
Kenan Akansu
Şarkı
Sofyan
Sevilmeyi tatmayan sevmek nedir bilir mi
Rast
İrfan Özbakır
Nemika Mürseloğlu
Şarkı
Düyek
Seviyorsan canını vücûduna iyi bak
Rast
Zekâi Tunca
Vehbi Cem Aşkın
Çocuk Şarkısı
Aksak
Seviyorum derdin ya sözlerini unuttum
Rast
Rüştü Eriç
G. Çiçek Tural
Şarkı
Sofyan
Sevme beni sevme sakın yeşil gözlü meleğim
Rast
Ali Şenozan
Cengizhan Altıntaş
Şarkı
Düyek
Sevmediklerinle gönül avutma
Rast
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
H. Bekir Sabarkan
Şarkı
Curcuna
Sevmek seni ateşi öpmek demekse
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fikret Özışık
Şarkı
Düyek
Sevmek seni bir suç ise
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Sevmekten kim usanır tadına doyum olmaz
Rast
Teoman Alpay
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Düyek
Sevmekten öte var mı güzelim yoktur bulamazsın
Rast
İrfan Özbakır
Günsel Çelikoğlu
Şarkı
Sofyan
Sevmesini bilemem gül desen de gülemem
Rast
Suphi İdrisoğlu
Bedri Appak
Şarkı
Düyek
Seyl ü âteşten emin olmaz yapılmış hâneler
Rast
Hacı Arif Bey
Keçecizâde İzzet Molla
Şarkı
Türk Aksağı
Seyr eyle o billûr-beden tâze firengi
Rast
Tab'î Mustafa Ef.
_
Beste
Hafif
Seyr-i gül-i gülşen bî-tü harâmest
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Beste
Fer
Seyyah olsam sana koşsam
Rast
Doğan Koçer
Atilla Damar
Şarkı
Semai
Sıra sıra siniler ...
Rast
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Sırası mı gönlüm aşık olmanın
Rast
Amir Ateş
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Düyek
Sis çökmüş dağlar gibi kurumuş bağlar gibi
Rast
İsmâil Demirkıran
_
Şarkı
Düyek
Sivastopol önünde yatan gemiler
Rast
Rif'at Bey
_
Marş
Nim Sofyan
Solmadan bağın geçmeden çağın
Rast
Cüneyt Kosal
İsmail Hakkı(Bursavî)
İlahi
Sofyan
Solmasın o tatlı güzel yüzün
Rast
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşça
Şarkı
Düyek
Solsa da ermez zevâle gönlümde açan lâleler
Rast
Suat Yıldırım
Abdullah Satoğlu
Şarkı
Sofyan
Soluyor yanaklarım bahar yanaklım hani
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Son akşam döküver örgüleri de..
Rast
Avni Anıl
Hilmi Soykut
Şarkı
Nim Sofyan
Son aşkımdın sevgilim sen ellere değiştin beni
Rast
Süleyman Şen
Süleyman Şen
Şarkı
Aksak
Son bâdeyi isterse gönül kolların ezsin
Rast
Refik Fersan
Halit Uzel
Şarkı
Aksak
Son kışı savdı savalı
Rast
Gökçer Çır
Sadettin Kaplan
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Sordular Mecnûn'a Leylâ'nın saadet hânesin
Rast
Avni Anıl
_
Şarkı
Curcuna
Sorma niçin kırık sazım
Rast
Ali Ulvi Baradan
Necmettin Berin
Şarkı
Nim Sofyan
Sormayın âyâ ne oldum
Rast
Civan Ağa
_
Şarkı
Aksak
Söyle canım dargın mısın
Rast
Engin Çır
Sâdettin Kaplan
Şarkı
Düyek
Söyle ey şevk-i hayâtım hûrî-yi Cennet misin
Rast
Kanûni Nubar Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Söyle neler gizliyor gölgeli bakışların
Rast
Uzman Sağlık
A. Selçuk İlhan
Şarkı
Semai
Söylemek istesem gönüldekini
Rast
Selâhattin Pınar
Vecdi Bingöl
Şarkı
Aksak
Söylesen bilmem ki günâhım nedir
Rast
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Semai
Sözlerinle bir an "gelme" desen de
Rast
Hüseyin Soysal
Özdemir Kiper
Şarkı
Düyek
Sundun bana aşk iksirini gözbebeğinden
Rast
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Aksak
Sürsün mü tahassür a canım
Rast
İ. Hakkı Nebiloğlu
İ. Hakkı Nebiloğlu
Şarkı
Curcuna
Şafak kâselere dökülür
Rast
Selâhattin İçli
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Sofyan-Semai
Şâh Hüseyn'in firkatine ağlayan gelsin beri
Rast
_
Fuâdî (Fuad Ef.-Şeyh)
İlahi
Sofyan
Şâhım senin dâim heman müzdâd olsun
Rast
_
_
Şarkı
Düyek
Şara'tü bi tevhîdil ilâhi mübesmilen
Rast
Kemâl Efendi (Piyâle İmamı)
Abdülkâdir Geylâni
Şuğul
Düyek
Şarkılar gömülürken sulara hece hece
Rast
Erdoğan Berker
Ayten Baykal
Şarkı
Semai
Şarkılar söyleyip avutsam seni
Rast
Mücehher Gülçığ
Mücehher Gülçığ
Şarkı
Semai
Şarkım oldun türküm oldun
Rast
Rüştü Eriç
M. Zeki Akdağ
Şarkı
Düyek
Şebâbet gitti de elden
Rast
Şekerci Cemil Bey
_
Şarkı
Curcuna
Şehirlerin mükerremi Mekke şehri selâm sana
Rast
Mümin Salman
Ahmet Cesur (Hacı-Hafız)
İlahi
Düyek
Şem'-i hüsnünün pervânesiyim
Rast
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Şen gözlerinin şiirine ben kalbimi verdim
Rast
Ferit Sıdal
Y.Sinan Ozan
Şarkı
Türk Aksağı
Şiirde şarkıda sazda güzeldir
Rast
Suphi İdrisoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Semai
Şimşek gibi kanatlı, yıldırımlardan atlı
Rast
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Marş
Sofyan
Şu dünyanın üstünde ne varsa güzel diye
Rast
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Düyek
Şu dünyâyı taş topraktan sanıyorsan aldanırsın
Rast
Erol Sayan
Samim Arıksoy
İlahi
Düyek
Şu gönlümün sazına sevdâ teli takıver
Rast
İsmâil Demirkıran
Seyfi Güldağı
Şarkı
Aksak
Şu meçhûl âleme bir durak kaldı
Rast
Arif Sâmi Toker
Sevim Toker
Şarkı
Düyek
Şu yaşlı gözlerime son defâ bir bak da git
Rast
Nurettin Gökmen
Nâdide Gülpınar
Şarkı
Düyek
Tahrirli elâ gölgeli bal gözlere yandım
Rast
Rüştü Şardağ
_
Şarkı
Yürük Semai
Taht kurdun güzelim gönlüm içinde
Rast
Mete Cevahir
Pervin Şakar
Şarkı
Düyek
Takarlar tüfekleri asarlar fişekleri
Rast
Refik Fersan
_
Şarkı
Sofyan
Talâ'al bedr u aleynâ
Rast
_
_
Şuğul
Nim Sofyan
Tâlihsiz aşkını şarkıda bırak
Rast
İsmâil Acar
Erol Güngör
Şarkı
Düyek
Tanrıma şükür olsun seni gördüm düşümde
Rast
Rıdvan Tandoğan
Rıdvan Tandoğan
Şarkı
Yürük Semai
Târifsiz acılar versen de bana
Rast
Erdoğan Berker
Nûrettin Baykal
Şarkı
Düyek
Tarîk-i Rast'ı sor râh-ı aşkın müptelâsından
Rast
Refik Fersan
Ferit Efendi(Yenişehir'li)
Kar
Hafif
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Rast
_
Yunus (Aşık Yunus)
İlahi
Sofyan
Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
Rast
Hüseyin Erbay
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Tatlı cefamsın benim gönlümde esen yelsin
Rast
Ünsal Silleli
H. Hüseyin Sefer
Şarkı
Düyek
Tebessüm arama solgun yüzümde
Rast
İsmâil Demirkıran
Nedim Saatçioğlu
Şarkı
Düyek
Tez gel desem arz ettiği ammâ ya da hay hay
Rast
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai
Tîr-i müjgânınla oldu sîne mecrûh dil harâb
Rast
Rif'at Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Titresin ney seslerinden
Rast
Rüştü Eriç
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Müsemmen
Toprağında korkusuzca yaşatan
Rast
Engin Çır
Hasan Karakuş
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Tutsaklığı yok etti Türk Ulusu azmiyle
Rast
Zübeyde Öktem
Zübeyde Öktem
Marş
Sofyan
Tutuşan gönüllere âh eden bülbüllere
Rast
Fâruk Şâhin
Muhammet Yılman
Şarkı
Sofyan
Tükenmez dertler açtım garib dertsiz başıma
Rast
M. Reşat Aysu
Uğur Gür
Şarkı
Semai
Türbe-i ravza-i sultan-ı risalettir bu
Rast
Sâdettin Kaynak
Neccarzâde Rıza Efendi
İlahi
Düyek
Türk çalış güven öğün
Rast
Kaya Öztaş
Kaya Öztaş
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Türk kavminin beşbin yıllık yuvası
Rast
Ahmet Muhtar Paşa
Ahmet Muhtar Paşa
Marş
Sofyan
Türk olmakla övünür
Rast
Cengiz Cermen
Oktay Zerrin
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Türkiye Azerbaycan ikisi de tek bir can
Rast
Abdülkadir Şendal
Abdülkadir Şendal
Şarkı
Sofyan
Türkiye'min asil genci Atatürk'ten bu emanet
Rast
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Marş
Sofyan
Türklüğün gerçeği nedir
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Türkmen kızı bakraç takmış koluna
Rast
Fâruk Şâhin
Süleyman Şenel
Şarkı
Düyek
Ufukta her akşam kaybolurken günlerim
Rast
Nusret Ersöz
Erol Serin
Şarkı
Düyek
Uğruna her şeyi göze alırım
Rast
Engin Çır
Nadide Gülpınar
Şarkı
Düyek
Uğruna kahrolduğum sevgili şimdi nerde
Rast
Selâhattin Sağlam
Nilgün İşgüden
Şarkı
Düyek
Umut kapılarına kilit vurdum bu gece
Rast
Saffet Avanoğlu
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım
Rast
Şükrü Tunar
Ahmet Kaçar
Şarkı
Düyek
Unut sen beni unut hâtırandan sil artık
Rast
İsmet Çetinsel
İsmet Çetinsel
Şarkı
Curcuna
Unuttum seni ben yüzüme gülme
Rast
Drama'lı Hasan Hasgüler
_
Şarkı
Sofyan
Unutulmuş birer birer eski dostlar
Rast
Gültekin Çeki
Hayri Mumcu
Şarkı
Yürük Semai
Usandım bu hayattan hasretle yaşamaktan
Rast
Metin Çıra
Orhan İşseven
Şarkı
Düyek
Uyan behey gâfil hâb-ı gafletten
Rast
Hayrullah Tâcettin Efendi
Derviş Himmet
İlahi
Düyek
Uyan prenses uyan prenses
Rast
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Değişmeli
Uykusuzum hayâlin gözlerimde tütüyor
Rast
İsmâil Demirkıran
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Uyusam göğsüne koysam da şu hummalı başı
Rast
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Aksak
Uzaktan severim sevdiğim seni
Rast
Fâruk Şâhin
Ferda Akıncı
Şarkı
Düyek
Üfâdenem ey bî-vefâ
Rast
Dede Efendi
Şemseddîn Sivâsî
Şarkı
Düyek
Ümit bir kıvılcım çakıp gidiyor
Rast
Yılmaz Yüksel
Vefa Moral
Şarkı
Düyek
Ümitlerin yıkılmış tek başına kalmışsın
Rast
İrfan Özbakır
Atalay Akçalı
Şarkı
Düyek
Ümitsiz bir muhabbetle harâb oldu vücûdum âh
Rast
Hâfız Hüsnü Efendi
_
Şarkı
Müsemmen
Ürkek deniz köpükleri vurdukça çehrene
Rast
Ayhan Zeren
Yusuf Mardin
Şarkı
Sofyan
Üzerine bastığını yol diyerek geçme tanı
Rast
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Üzülme sen nâfile dönsün zamanın çarkı
Rast
İlhâmi Güreşin
Sıtkı Angınbaş
Şarkı
Nim Sofyan
Vaktiyle şu yollarda gönül sevgiyi tatdı
Rast
Alâeddin Yavaşca
Rahmi Duman
Şarkı
Düyek-Semai
Varalım bezmi vakittir meyi bekletmeyelim
Rast
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Curcuna
Vazgeç bu inattan güzelim gel beni dinle
Rast
Özcan Sönmez
Vedat Fidanboy
Şarkı
Aksak
Ver elini mâvi dağları yurdumun
Rast
Mutlu Torun
Mutlu Torun
Çocuk Şarkısı
Aksak-Serbest
Vuslatın hicrinden elemli mi ki
Rast
Ali Şenozan
Sâmi Bozok
Şarkı
Devr-i Hindi
Vuslatından gayrı el çektim yeter ey bî-vefâ
Rast
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Yâ Habiballah Resûl-i Hâlık-i Yektâ tüyi
Rast
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Şems-i Tebrizî
Naat
Darb-ı Türki
Ya Rab bize aşkın ver tevhîd edelim tevhîd
Rast
Haydar Akdemir
Haydar Akdemir
İlahi
Yürük Semai
Yâ Resûlallah şefaat eyle Allah aşkına
Rast
Zekâî Dede
_
İlahi
Devr-i Hindi
Yâ Resûlallah yâ mahbûb-i Rabb'il-âlemin
Rast
Kenan Rifâî
Kenan Rifâi
İlahi
Devr-i Hindi
Yâdın akla düşende
Rast
Erol Sayan
Erol Sayan
Türkü
Yürük Semai
Yağmurlarda yıkanan yeşil yaprağım benim
Rast
M.Sabri Akçagül
Ülkü Armağan
Şarkı
Düyek
Yaklaşıyor gün be gün ömrümüz son mevsime
Rast
Selâhattin İnal
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Yaksan bile sen gönlümü bir zerre gamım yok
Rast
Alâeddin Yavaşca
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Yaktı cihanı âteşin
Rast
Refik Fersan
Senih
Şarkı
Türk Aksağı
Yaktığın ateşi söndürmez yıllar
Rast
Rüştü Eriç
Necmettin Çanga
Şarkı
Düyek
Yalnız benim ol el yüzüne bakma sakın
Rast
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Yalnızlıktan korkarak sen hep bana sarılsan
Rast
Hilmi Atalay
Hilmi Atalay
Şarkı
Düyek
Yana yana kül oldum bir esmere kul oldum
Rast
_
_
Türkü
Sofyan
Yanakta gül aldan tatlı
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Firengifer
Yanarım vuslat gerek hasretim çoktur sana
Rast
Özcan Seyhan
Aydoğan Ünsal
Şarkı
Semai
Yangının alevi ne ise
Rast
İrfan Özbakır
M. Aziz Bolel
Şarkı
Semai
Yanımda olmazsan nasıl gülerim
Rast
Pınar Köksal
Münire Aksaray
Şarkı
Düyek
Yanımda olsaydın yeterdi inan
Rast
Vedat Çetinkaya
Nilgün Aygül Bingöl
Şarkı
Düyek
Yapmacık çiçekler açan yüzünü görmez olaydım
Rast
Amir Ateş
Cemâl Sâfi
Şarkı
Semai
Yârin kirpiğinden süzülüp akan
Rast
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Aksak
Yaş otuzbeş yolun yarısı eder
Rast
Amir Ateş
C. Sıtkı Tarancı
Şarkı
Sofyan
Yaşa Ankara yaşa Ankara
Rast
Sâdettin Kaynak
_
Marş
Düyek
Yaşanılan an oldun
Rast
Hasan Dede Dinç
Vâhit Özaydın
Fantezi
Düyek
Yaşatan ölmez yaşar gönüllerdedir yeri
Rast
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Marş
Sofyan
Yaşıyordum dağlar gibi sevgimle
Rast
İlgün Soysev
Münire Aksaray
Şarkı
Aksak
Yavru kuşlar ötüşür dağlarda tarlalarda
Rast
(Talât Tokdil'den alın.)
_
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Yaz kış bahar güz demedim
Rast
Amir Ateş
Hayri Köroğlu
Şarkı
Sofyan
Yazdığın mektuba canım sıkıldı
Rast
Alâeddin Şensoy
Oktay Zerrin
Şarkı
Düyek
Yazdım yine mısraları kurşun kalemimle
Rast
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Yedi tepe üstünde yedi cennet kurulu
Rast
Amir Ateş
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Düyek
Yediveren güller gibisin
Rast
Müfit Kuraner
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Semai
Yemin ettim anmam artık bir dahi hiç ismini
Rast
Fahri Gürsoydan
Fahri Gürsoydan
Şarkı
Curcuna
Yemin ettim bir kere dönmem geri bunu bil
Rast
Selâhattin İnal
Neclâ Gürer
Şarkı
Düyek
Yeni açmış bir bahar dalında gonca
Rast
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Nim Sofyan
Yeni açmış gül gibisin
Rast
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Sofyan
Yeter artık bu kadar renc ü elem
Rast
Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Yıl bindokuzyüzondokuz
Rast
Mutlu Torun
C. Sâhir Erozan
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Yıldızlar oynaşıyor ışıl ışıl o nasıl göz
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Şâhin Çandır
Fantezi
Aksak
Yıldızların altında otur sâhili seyr et
Rast
Ümit Gürelman
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Yıllar geçse de aradan güzel yaratmış yaradan
Rast
Suphi İdrisoğlu
Mehmet Cem Yiğit
Şarkı
Aksak
Yıllar oldu şu gönlüm sevda nedir bilmedi
Rast
Özgen Gürbüz
Uğur Gür
Şarkı
Sofyan
Yıllar sonra aynı gün aynı sokakda
Rast
Alâeddin Yavaşca
T. Başer Üçok
Şarkı
Düyek
Yıllar sonra elime geçti onun mektubu
Rast
İlgün Soysev
Betül Yücer
Şarkı
Sofyan
Yıllar süren aşkımız böylece son bulamaz
Rast
İsmâil Demirkıran
Saadet Vural
Şarkı
Düyek
Yıllar var ben onu hiç unutmadım
Rast
Kasım İnaltekin
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Semai
Yıllar yılı hep yalvarır dururum
Rast
Metin Everes
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
Yıllarca kederle yoruldum durdum
Rast
Erdoğan Berker
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Yıllarca senin uğruna hicran ile yandım
Rast
Sâim Gümüş
_
Şarkı
Curcuna
Yıllardır görevdeyim bileğim bükülmedi
Rast
Pınar Köksal
Y. Pakalınlar-H. Kaya
Marş
Sofyan
Yine âhlar etti peydâ
Rast
Dede Efendi
_
Şarkı
Düyek
Yine bir gül-nihâl aldı bu gönlümü
Rast
Dede Efendi
_
Şarkı
Semai
Yine dalgın bakışın rûhu sarıp nûr ediyor
Rast
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Yine eller beyaz beyaz niyazdan mı geliyorsun
Rast
Rüştü Eriç
Zeki Ömer Defne
Fantezi
Nim Sofyan
Yine gönlüm hasretinle özleminle bu gece
Rast
Sevinç Tevrüz
Günsel Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Yine yorgun yüreğimden geçiyorken anılar
Rast
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak-Curcuna
Yok gayri bizlere uyku dinek vay
Rast
M. Nûrettin Selçuk
B. Kemâl Çağlar
Mersiye
Sofyan-Cur.-Serb.
Yok mu cânâ âşıka hiç şefkatin
Rast
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Düyek
Yokluğum üzdü mü bir tanem seni
Rast
Orhan Kızılsavaş
Ebrû Uzel
Şarkı
Düyek
Yoksun bu gece âh yine zehroldu şarâbım
Rast
Zeki Müren
Turgut Bey
Şarkı
Curcuna
Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak
Rast
Erol Sayan
Yılmaz Topuz
Şarkı
Semai
Yollara düşüyorum sen başlıyorsun
Rast
Avni Anıl
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Düyek
Yollarını beklediğim adını hiç bilmediğim
Rast
Sedat Erdoğdu
Sedat Erdoğdu
Şarkı
Sofyan
Yolunda gençliğim sönse de yine
Rast
Fethi Karamahmudoğlu
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Düyek
Yoruldu gözler artık sevdiğini demekten
Rast
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Semai
Yurdunu Allah'a bırak çık yola
Rast
Fâruk Şâhin
Mehmet Akif Ersoy
Marş
Bileşik Sofyan
Yüreğimin derdi çok ağlarım
Rast
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Düyek
Yüz yıl yüz yıl seninle olmak
Rast
Kaya Bekat
Kaya Bekat
Marş
Nim Sofyan
Yüzlerce yıl geçmiş değil gibi
Rast
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Çocuk Şarkısı
Türk Aksağı
Yüzüme bakarak gözleri nemli
Rast
Alâaddin Pakyüz
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Yüzündür cihanı münevver eden
Rast
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Yürük Semai
Zaman akıp gider bir an durmadan
Rast
Aydın Oran
Aydın Oran
Fantezi
Semai
Zamanla ağarır insanda saçlar
Rast
Pınar Köksal
Halil Soyuer
Şarkı
Nim Sofyan
Zannetme unuttum seni dil-sûz u elem-sâz
Rast
Nebahat Üner
_
Şarkı
Düyek
Zevki yok artık bu renksiz kapkaranlık günlerin
Rast
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Semai
Zincir kâr eylemez bizlere sofu
Rast
_
Mir'atî
Nefes
Aksak
Zülf ü zencîrin şu bahtım bağlıyor
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Zülf-i siyeh gönlümü hep bağlıyor
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Zülfünü perîşân etmiş serv-revânım geliyor
Rast
Hamparsum Limoncuyan
_
Beste
Sakil
Zülfünün târ-ı şuâı bâsıramdır şânesi
Rast
Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî)
Bahâ Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Zülfünün zincirine bend eyledi şâhım beni
Rast
Emin Ongan
Fatih Sultan Mehmet
Şarkı
Müsemmen
Zümre-i hûbân içinde pek beğendim ben seni
Rast
Kemânî Rızâ Bey
Fehim-i Cedîd
Şarkı
Ağır Aksak
Zümrüt kıyılarda sisler gibisin
Rast
Erdoğan Berker
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Ah eden kimdir bu saat kuytuda
Rast
Okyay Yiğitbaş
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Semai
Al renginle süslenir güzel yurdum toprağım
Rast
H. Sadettin Arel
H.Fehmi Süerdem
Mehter
Nim Sofyan
Alemler nûra gark oldu Muhammed doğduğu gece
Rast
Mustafa Ef.(Çolakzâde)
Yunus Emre
Tevşih
Evsat
Aşkın içimde rüyâ kalbimde duya duya
Rast
İrfan Özbakır
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Düyek
Aşkınla cihan beste lûtfeyle inâyet kıl
Rast
Hasan Efendi (Hatib Zakiri)
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Bir uykuyu cânânla berâber uyuyanlar
Rast
Râdife Erten
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Düyek
Bir yüzden idi yâr ile üslûb-ı muhabbet
Rast
Abdürrahim Dede
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Bu dervişlik yoluna sıdk ile gelen gelsin
Rast
B. Sıtkı Sezgin
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Nim Sofyan
Bu gönül tahtını kırdınsa da kurdun sayarım
Rast
Zafer Oytun
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Bu güzellik sana elbet soyundan
Rast
Âmir Ateş
Hayri Köroğlu
Şarkı
Sofyan
Bu şeb hurşîd-i evreng-i risâlet geldi dünyâye
Rast
Zâkirbaşı Ahmet Efendi
Abdurrahman Refia Ef.
Tevşih
Sofyan
Büyük Itrî'ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri
Rast
Cinuçen Tanrıkorur
Y. Kemal Beyatlı
Destan
Düyek-Serbest
Çalıma bak efe'de
Rast
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Aksak
Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade
Rast
Sâdık Efendi
Sezâî
İlahi
Sofyan
Ey rahmeti bol padişâhim
Rast
_
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Gelmiyorsun yakıyor bağrımı hicrânın eli
Rast
N. Hakkı İzmirli
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Gül yüzünü rüyâmızda görelim yâ Resûlallah
Rast
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Hacı Kişi (Konyalı)
İlahi
Düyek
Hak sûretidir âlem-i imkân ile Adem
Rast
Yusuf Ömürlü
Kenan Rifâi
İlahi
Aksak
Hakk'ın metin kal'ası nûr burcunun bâlâsı
Rast
Hüseyin Tolan (Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Hep fesat işlerime estâğfirullah tövbe
Rast
_
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Sofyan
İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu
Rast
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Meded yâ Gavsü'l Azâm
Rast
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Mevlâya salli ve sellim dâimen ebeda
Rast
Kenan Rifâî
Busûrî (İmam)
Şuğul
Sofyan
Ne bülbül-sûz ne giriftâr-ı reng ü bû oluruz
Rast
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Neden bu hıçkırıklar bu gözyaşları niye
Rast
Erol Sayan
Taner Şener
Şarkı
Düyek
Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan ey gözlerim
Rast
Ahmet Ağa(Küçük)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Sendin rüyâlarda inan gördüğüm
Rast
Rüştü Eriç
Mustafa Sevilen
Şarkı
Semai
Tanrımız tek bir ilâh yok bize başka penâh
Rast
_
_
İlahi
Sofyan
Tevbe edelim zenbimize tübt ü İllâllah yâ Allah
Rast
Zekâî Dede
Kâmil Efendi (Şeyh)
İlahi
Düyek
Gel hayattan zevk alıp eğlenelim
Rast
Fârûk Şâhin
Fârûk Şâhin
Şarkı
Sofyan
Kardan adam kardan adam
Rast
Câvit Ersoy
Hüseyin Balkancı
Çocuk Şarkısı
Aksak
Senden uzaklarda başka diyarda
Rast
Câvit Ersoy
Hanife Uzun
Fantezi
Semai-Düyek-Aksak
Rast Ayin-i Şerifi
Rast
Nâyi Osman Dede
-
Ayin
Düyek
Ayşe'nin duası
Rast
M. Sabahattin Ezgi
-
Şarkı
Nim Sofyan / Semai
Beni sevmez bilirim de yine sevsin dilerim
Rast
Udi Arşak Çömlekçiyan
-
Şarkı
Ağır Aksak
Bürünüp bir penbe zare
Rast
Kemani Sarkis Ef.
-
Kanto
Semai
Felek yıktı evim barkım temelden
Rast
Ali Salâhi Bey
-
Şarkı
Sofyan
Gün gelir de cana beni ararsa
Rast
Bimen Şen
İhsan Raif Hanım
Şarkı
Semai/Sofyan
İpek saçların altın telleri
Rast
Udi Nuri Bey
-
Şarkı
Semai
Her akşam özlemle beklerim seni
Rast
Fâruk Şahin
Fâruk Şahin
Şarkı
Düyek
meleklerde bu mu adet
Rast
Tan. Osman Pehlivan
-
Şarkı
Sofyan
Çiçek çiçek dalımız var
Rast
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Çocuk Şarkısı
Sofyan
İki Sevdalı Yürek Düşlere Dalmış
Rast
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
Sofyan
Gel seninle bir kadeh
Rast
Özdemir Hafızoğlu
Rüştü Okyar
Şarkı
Düyek
Yıllar gelip geçti acım dinmedi
Rast
Özdemir Hafızoğlu
Yağmur Atılal
Şarkı
Düyek
Dervişlik dedikleri bir acaip tuzaktır
Rast
Tahir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Duy şikayet etmede her an bu ney
Rast
Tahir Karagöz
Hz. Mevlânâ
İlahi
Düyek
Bahçeye girdim ki asma salıncak
Rast
-
-
Şarkı
Nim Sofyan
Önce tuttun elimden sonra neden bıraktın
Rast
Suat Sayın
Salih Korkmaz
Şarkı
Sofyan
Masmavi göklerden ay yıldızınla
Rast
Bülent Nuran
Vural Şahin
Marş
Nimsofyan
Ah Ki Küned Kavmi Beyakîn (Rast-Kar-I Muhteşem )
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
-
Kâr
Devrirevan
Benimle oynuyor halden anlamaz
Rast
Turhan Taşan
Şafaknur Yalçın
Şarkı
Düyek
Güneşe benziyordu ısıtır beni sandım
Rast
Turhan Taşan
Dr. Adnan Güzelöz
Şarkı
Sofyan
Hiç boşuna arama vefâ diye bir şey yok
Rast
Turhan Taşan
Ömer Kalafat
Şarkı
Düyek
Ne kendisi kaldı aşkın
Rast
Turhan Taşan
Hasan Hüseyin Anmak
Şarkı
Sofyan
Nereden rastladı bilmem gözlerim
Nihavend
Turhan Taşan
Fatoş Koçarslan
Fantezi
Sofyan
Ben seni yürekten sevdim bir tanem
Rast
Turhan Taşan
Vural Şahin
Fantezi
Sofyan
Kardeş demek can demek
Rast
Turhan Taşan
Fatoş Koçarslan
Çocuk Şarkısı
Nin Sofyan
Dün gece bekledim seni mehtabım
Rast
Turhan Taşan
İbrahim Kahraman
Şarkı
Düyek
Ne kadar gizlesende çok belli ediyorsun
Rast
Turhan Taşan
Canan Karadeniz
Fantezi
Sofyan
Gönlümüzde açmalı lâleler sünbüller
Rast
Mehmet Bozkaya
Mehmet Bozkaya
Şarkı
Düyek
Geçtim senin geçtiğin yollardan koşa koşa
Rast
Faruk Şahin
Gül Deniz Soylu
Şarkı
Düyek
Sahn-ı çemende âlemi seyretmede güller
Rast
Mehmet Bozkaya
Mehmet Bozkaya
Şarkı
Curcuna
Aşkımla alay etme sakın kalbimi kırma
Rast
Volkan Gözübüyükoğlu
Vedat Fidanboy
Şarkı
Aksak
Bu Cihânın Ve Bu Aşkın Sonu Var
Rast
Faruk Şahin
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai
Hani bana söz vermiştin
Rast
Mehmet Osman Erol Ünal
Mehmet Osman Erol Ünal
Fantezi
Sofyan
Şarkım sanadır, duy güzelim
Rast
Cavit Ersoy
Şahin Çangal
Şarkı
Aksak
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Rast
Yıldırım Gürses
_
Saz Semaisi
_
Rast
Küçük Ahmed Bey
Ağır Düyek
Peşrev
_
Rast
Abdullah Özmaya
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Âdem Şâhin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Adnan Abana
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Ahmed Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Ahmet Görür
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Ahmet Hatipoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Ali Paşa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Ayhan Zeren
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Behram Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Benli Hasan Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Cemil Beşir
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Erol Özbayram
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Esin Seçkin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Farabi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Fâruk Şâhin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Gevheri Osmanoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Giriftzen Âsım Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Hamza Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Hatice Sevtap Bayraktar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Hızır Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Kâmran Yıldırım
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Kantemiroğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Kul Mahmud Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Mesut Duran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Muhittin Erev
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Mustafa Sunar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Muzaffer İlkar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Mümin Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Münir Mazhar Kamsoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Nayi Şeyh Osman Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Reşat Aysu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Safvet Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Selâhattin Sağlam
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Solakzade
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Sultan Selim 3.
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Şevki Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Talat Er
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Tanburi Emin Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Tanburi Osman Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
-
Rast
Tarık Kip
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Tatyos Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Tevfik Kudmanizade
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Vecdi Seyhun
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Yener Elmas
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Yusuf Paşa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rast
Ali Paşa
Berefşan
Peşrev
_
Rast
Farabi
Berefşan
Peşrev
_
Rast
Kul Mahmud Dede
Berefşan
Peşrev
_
Rast
Selim Dede
Çenber
Peşrev
_
Rast
Sırrı Abdülbaki Dede
Çifte Düyek
Peşrev
_
Rast
Mümin Ağa
Darbeyn
Peşrev
_
Rast
Muzaffer
Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Rast
Nayi Şeyh Osman Efendi
Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Rast
Giriftzen Âsım Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Rast
Mıskali
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Rast
Nayi Râşid Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Rast
Yusuf Paşa
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Rast
_
Devr-i Revan
Peşrev
_
Rast
Erdinç Çelikkol
Devr-i Turan
Saz Eseri
_
Rast
H.Aslan Hepgür
Düyek
Oyun Havası
_
Rast
İ. Halil Taşkent
Düyek
Oyun Havası
_
Rast
Kantemiroğlu
Düyek
Peşrev
_
Rast
Kenan Olguncan
Düyek
Oyun Havası
_
Rast
Sadettin Kaynak
Düyek
Uvertür
_
Rast
Safvet Bey
Düyek
Peşrev
_
Rast
Tatyos Efendi
Düyek
Peşrev
_
Rast
Derviş Mustafa
Evsat
Peşrev
_
Rast
Ahmed Ağa
Fahte
Peşrev
_
Rast
Solakzade
Fahte
Peşrev
_
Rast
Tanburi Emin Ağa
Hafif
Peşrev
_
Rast
Sultan Selim 3.
Hâvî
Peşrev
_
Rast
Musi
Muhammes
Peşrev
_
Rast
_
Nim Sakil
Peşrev
_
Rast
_
Nim Sofyan
Sirto
_
Rast
Esma Karamancı
Nim Sofyan
Longa
_
Rast
İsmail Demirkıran
Nim Sofyan
Sirto
_
Rast
Muallim İsmail Hakkı Bey
Nim Sofyan
Sirto
_
Rast
Rifat Kayakök
Nim Sofyan
Longa
_
Rast
Santuri Ethem Bey
Nim Sofyan
Longa
_
Rast
Turhan Yalçın
Nim Sofyan
Sirto
_
Rast
Zâti Bey
Nim Sofyan
Sirto
_
Rast
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan-Sofyan
Oyun Havası
_
Rast
Muallim İsmail Hakkı Bey
Oynak
Zeybek
_
Rast
Akın Özkan
Sâkil
Peşrev
_
Rast
Benli Hasan Ağa
Sâkil
Peşrev
_
Rast
Ahmet Çağan
Sofyan
Medhal
_
Rast
Alâeddin Yavaşça
Sofyan
Medhal
_
Rast
Ali Rıfat Çağatay
Sofyan
Medhal
_
Rast
Amir Ateş
Sofyan
Medhal
_
Rast
Ferit Sıdal
Sofyan
Medhal
_
Rast
Göksel Baktagir
Sofyan
Sirto
_
Rast
Sadun Aksüt
Sofyan
Medhal
_
Rast
_
Ağır Aksak
Zeybek
_
Rast
Anonim
Ağır Aksak
Zeybek
Ege Bölgesi
Rast
Erol Sayan
Ağır Aksak
Saz Eseri
Zeybek
Rast
Nayi Mehmet Dede
Ağır Düyek
Peşrev
Murassa
Rast
Zâti Bey
Ağır Düyek
Peşrev
Cankurtaran
Rast
_
Ağır Oynak
Zeybek
İzmir Kordon
Rast
_
Aksak
Zeybek
Aydın Zeybek Havası
Rast
_
Aksak
Zeybek
Geyve Zeybeği
Rast
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak
Zeybek
Çargah'da
Rast
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Rast
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2
Rast
Fehim Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
Peyker
Rast
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
Hasret
Rast
Handan Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
Çeng-ü Çegâne
Rast
İ. Halil Taşkent
Aksak Semai
Saz Semaisi
Mehtapta Dans
Rast
Kul Mahmud Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
Âlem-ârâ
Rast
Mehmet Çelebi
Aksak Semai
Saz Semaisi
Mevc-i Aşk
Rast
Mıskali
Aksak Semai
Saz Semaisi
Dilküşâ
Rast
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Rast
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2
Rast
Muzaffer
Aksak Semai
Saz Semaisi
Gulgule Naziresi
Rast
Mümin Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
Rast-ı Atik
Rast
Nayi Ali Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
Mevc-i Aşk
Rast
Nayi Ali Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
Sünbül
Rast
Nayi Şeyh Osman Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
Dil-âbâd
Rast
Nedim Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
Şevk-i Can
Rast
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Rast
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2
Rast
Reftar Kalfa
Aksak Semai
Saz Semaisi
Bezm-Âver
Rast
Sultan Selim 3.
Aksak Semai
Saz Semaisi
Benefşezar
Rast
Tanburi İsak
Aksak Semai
Saz Semaisi
Benefşezar
Rast
Tiryaki
Aksak Semai
Saz Semaisi
Mevc-i Derya
Rast
Veli Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
Sebzezâr
Rast
Yahya Çelebi
Aksak Semai
Saz Semaisi
Kûhsâr
Rast
Fehim Bey
Çifte Düyek
Peşrev
Peyker
Rast
Reftar Kalfa
Çifte Düyek
Peşrev
Bezm-Âver
Rast
Veli Dede
Darbeyn
Peşrev
Sebzezâr
Rast
Musi
Darb-ı Fetih
Peşrev
Muzaffer
Rast
Vedat Özdemir
Değişmeli
Saz Eseri
Hayat
Rast
Kemani Melekset
Devr-i Kebir
Peşrev
Fihrist Peşrevi
Rast
Nayi Ali Dede
Devr-i Kebir
Peşrev
Gül Devri
Rast
Nayi Ali Dede
Devr-i Kebir
Peşrev
Sünbül
Rast
Nayi Şeyh Osman Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
Gül Devri
Rast
Aydın Oran
Devr-i Turan
Oyun Havası
No:2
Rast
Handan Ağa
Düyek
Peşrev
Çeng-ü Çegâne
Rast
Hüseyin Dede
Düyek
Peşrev
Lâlezar
Rast
Kul Mahmud Dede
Düyek
Peşrev
Alem-ârâ
Rast
Mehmet Çelebi
Düyek
Peşrev
Mevc-i Derya
Rast
Nayi Ali Dede
Düyek
Peşrev
Mevc-i Aşk
Rast
Nayi Şeyh Osman Efendi
Düyek
Peşrev
Dil-âbâd
Rast
Sultan Selim 3.
Düyek
Peşrev
Benefşezâr
Rast
Mutlu Torun
Evfer - Değ.
Saz Eseri
Baharda Kuşlar
Rast
Nedim Ağa
Fahte
Peşrev
Şevk-i Can
Rast
Refik Fersan
Hafif
Peşrev
Musahabat-ı Musikiyye
Rast
Yahya Çelebi
Hafif
Peşrev
Kûhsâr
Rast
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Oyun Havası
No:1 Çargâh Üzerinde
Rast
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan - Değ.
Oyun Havası
Hûrilerin Dansı
Rast
Mutlu Torun
Sengin Semai - Değ.
Saz Eseri
Bir Aile
Rast
Aydın Oran
Sofyan
Oyun Havası
No:1 Çigan Tarzı
Rast
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Medhal
No:1
Rast
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Medhal
No:2
Rast
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Oyun Havası
Çiftetelli
Rast
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Oyun Havası
No:2
Rast
Muallim İsmail Hakkı Bey
Sofyan
Saz Eseri
Teferrüc
Rast
Pınar Köksal
Sofyan
Saz Eseri
Coşku
Rast
Şükrü Tunar
Sofyan
Oyun Havası
Arap Çiftetellisi
Rast
Haydar Tatlıyay
Sofyan-Nim Sofyan
Oyun Havası
No:3
Rast
_
Yürük Semai
Oyun Havası
Azerbaycan-14
Rast
_
Yürük Semai
Oyun Havası
Güreş Havası
Rast
Selâhaddin İçli
Yürük Semai - Değ.
Saz Eseri
Hep Sen
Rast
Muzaffer
Zencir
Peşrev
Gulgulesâz Naziresi
Rast
Korkut Samancı
Aksak Semai
Saz Semaisi
-
Rast
İsmail Hakkı Bey
Aksak
Zeybek
Zeybek-2
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Rast Geldim İki Câne
Acemaşiran
_
_
Yıllar Sonra Rastladım Çocukluk Sevgilime
Muhayyer Kürdi
Yıldırım Gürses
Yıldırım Gürses
Açılan Bir Gül Gibi Gir Kalbe Gönül Gibi
Rast
Hasan Hasgüler
Hasan Hasgüler
Ah Ki Küned Kavmi Beyakîn (Rast-Kar-I Muhteşem )
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Aklımı Yellere Verdim
Rast
Yalçın Tura
_
Amed Nesîm-İ Subh-Dem Tersem Ki Âzâreş Küned
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Aşk Denilen Ateşe Yanalım Mı
Rast
Erol Sayan
_
Ay Gülsün Ufuktan Sana Sen Bak Ona Gül De
Rast
İ. Baha Sürelsan
H. Özgen/M.Karman
Aylar Geçiyor Sen Bana Hâlâ Geleceksin
Rast
Selâhattin Pınar
Burhan Bey
Bahar Gelir Bülbül Öter
Rast
Hasan Hasgüler
Hasan Hasgüler
Baharın Gülleri Açtı Yine Mahzundur Bu Gönlüm
Rast
Hasan Hasgüler
Hasan Hasgüler
Belki Bir Sabah Geleceksin
Rast
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Ben Yaralı Ceylânım Yaralı Ceylân
Rast
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Beni Gönlüne Alsan Orda Uyuyup Kalsam
Rast
Özgen Gürbüz
Uğur Gür
Bin Cân İle Sevdim Seni
Rast
Tan. Osman Bey
_
Bir Dâme Düşürdü Ki Beni Baht-I Siyâhım
Rast
Hacı Fâik Bey
_
Bir Gönlüme Bir Hâl-İ Perîşânıma Baktım
Rast
Tatyos Efendi
A. Râsim Bey
Bir Gönül Vardı Bende Henüz Aşkı Tatmamış
Rast
Ferit Sıdal
Sedat Ergintuğ
Bir Göz Aşinalığı Var Aramızda
Rast
Avni Anıl
Ülkü Aker
Bir Gün Bu Ayrılık Biter Diyordun
Rast
Ziyâ Taşkent
Berran Yalçın
Bir Yaş Gibi Gözden Süzülüp Kalbime Aktın
Rast
İsak Varon
Halit Bekir Sabarkan
Cümle Şarkılar Yarım Gözlerinde Bu Akşam
Rast
Erol Sayan
Halil Soyuer
Çoktan Beri Bir Kız Tanırım Ben Sarıyer'de
Rast
Selâhattin İçli
Atıf Kahraman
Darıldın Mı Gülüm Bana
Rast
_
_
Dil Bir Güzele Meyl Etti Hele
Rast
Dede Efendi
Dede Efendi
Erdi Bahar Sardı Yine Neş'e Cihânı
Rast
M. Nûrettin Selçuk
Vecdi Bingöl
Erler Demine Destur Alalım
Rast
Tâhsîne Hanım
M. Nusert Dura (Uşşaki)
Ey Milletimin Lâhzada Halk'ettiği Ordu
Rast
Sâdettin Kaynak
Mehmet Akif Ersoy
Geçsin Günler Haftalar Aylar Mevsimler Yıllar
Rast
Erol Sayan
E. Behiç Koryürek
Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular
Rast
Necdet Tokatlıoğlu
İlkan San
Gittin Bırakıp Sevgimi Soldurmadı Yıllar
Rast
Emin Ongan
_
Gönül Aşkınla Gözyaşı Dökmekten Usandı Artık
Rast
Selâhattin İnal
Ali Sarcan
Gözümde Dâim Hayâl-İ Cânâ (Kâr-I Nev)
Rast
Dede Efendi
_
Gül Ağacı Değilem Her Gelene Eğilem
Rast
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Gül Yüzünde Göreli Zülf-İ Semen-Sây Gönül
Rast
M. Nûrettin Selçuk
Ahmet Paşa
Hâb-Gâh-I Yâre Girdim Arz İçin Ahvâlimi
Rast
Giriftzen Asım Bey
Mustafa Reşit Bey
Haydarname (Numûne İst Be..)
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Hicrân Olacaksa Bu Aşkın Sonu
Rast
Ferit Sıdal
Ferit Sıdal
İçime Hep Hüzün Doluyor
Rast
Yıldırım Gürses
Yıldırım Gürses
İkilik Yok Birlik Var
Rast
Remzi Oktar
O. Seyfi Orhon
Kalbim Seni Özler Yollarını Gözler
Rast
Hasan Hasgüler
Hasan Hasgüler
Kara Gözlüm Efkârlanma Gül Gayrı
Rast
Gültekin Çeki
B. Sıtkı Erdoğan
Kimi Dertten İçermiş Kimi Neş'eden
Rast
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Kordonboyu Seyrine Düştü (Efe)
Rast
Erol Sayan
Erol Sayan
Kûyinde Figanımla Acep Gûlgûle Yok Mu
Rast
Mandoli Artin
_
Leb-İ Rengînine Bir Gül Konsun
Rast
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Mey-İ Lâlinle Dil Mestâne Olsun
Rast
Tatyos Efendi
_
Mükedder Derd-İ Peyderpeyle Şimdi
Rast
Hacı Ârif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Nihansın Dîdeden Ey Mest-İ Nâzım
Rast
Hacı Fâik Bey
_
O Dudaklar Yine Yaz Geldi De Bülbülleşiyor
Rast
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Saçların Târ Ü Mâr Gözlerinde Nem
Rast
Ş. Ayhan Özışık
Erdoğan Ünver
Senden Uzak Günlerim Zindân Oluyor
Rast
Alâeddin Yavaşça
Alâeddin Yavaşça
Seninle Düştüm Dile
Rast
Sabri Süha Ansen
Sabri Süha Ansen
Sensiz Kalan Gönlümde Bil Ki Hayat Virâne
Rast
İrfan Özbakır
Memduha Olgun
Sensiz Ömrüm Geçiyor Kime Feryâd Edeyim
Rast
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar
Sevmekten Kim Usanır Tadına Doyum Olmaz
Rast
Teoman Alpay
H. Münir Ebcioğlu
Şarkılarırn Tadı Başka
Rast
Selahattin Altınbaş
Sami Derintuna
Yalnız Benim Ol El Yüzüne Bakma Sakın
Rast
Selâhattin Pınar
M. Nâfiz Irmak
Yine Bir Gül-Nihâl Aldı Bu Gönlümü
Rast
Dede Efendi
_
Aşk-ı Tü Nihâl Hayret Âmed (Müşterek Kâr )
Rast
Dede Ef./Mahmud Ef.
Hâfız-ı Şirâzî
Hayâl ufkunda uçan bin bir renkler
Rast
Neveser Kökdeş
-
Sevdim seni aşkı anladım
Rast
Neveser Kökdeş
-
Sevmek seni bir suç ise
Rast
Neveser Kökdeş
-
Beni bûyin ile gel mest-ü rehavi ediver
Rast
Cinuçen Tanrıkorur
Besim Berkmen
Artık mümkün müdür sana inanmak
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Akşam oluşundan çözülür gönlüme
Rast
Selâhattin Pınar
Selim Aru
Şarkı
Remzi Oktar
Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin
Rast
Selâhattin Pınar
Burhan Bey
Şarkı
Remzi Oktar
Bir bahar akşamı rastladım size
Hicaz
Selâhattin Pınar
Fuad Edip Baksı
Şarkı
Remzi Oktar
Rami
Rast
Nihat İncekara
Adnan Büyüksoy
Şarkı
Nihat İncekara
Unuttuk dostu yoldaşı
Rast
Mehmet Altınköprü
Fuat Edip Baksı
Şarkı
Mehmet Altınköprü
nar çiçeği dudakların bana yardan haber versin
Rast
Mustafa Coşkun
Nadide Gürpınar
Şarkı
Mustafa Coşkun
Şu Ömrümün Dağları
Rast
Ahmet Dalkılıç
Mehmet Yırtıkgöz
Şarkı
Ahmet Dalkılıç
Türkistan'dan gelmişiz hepimiz de Yeseviyiz
Rast
Cemil Altınbilek
-
İlahi
Cemil Altınbilek
Beni bûyin ile gel mest-ü rehavi ediver
Rast
Cinuçen Tanrıkorur
Besim Berkmen
Şarkı
Sefer Karabük
Yüreğim Seni Sevdi
Rast
Mustafa Fahlioğulları
Ayfer Erdoğan
Şarkı
Mustafa Fahlioğulları
Gönlümdeki yarayı silip silip kanatma
Rast
Mustafa Coşkun
Tahir Kaya
Şarkı
Mustafa Coşkun
Sığın yüce Allah'a
Rast
Abdulkadir Şehitoğlu
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Acep bu benim canım
Rast
Ümit Arslan Yılmaz
Yunus Emre
İlahi
Ahmet Gökmen
Durmaz Yanar Vücudum Allah
Rast
İlahi
Ercan BAŞ
Ağlasam Gözyaşımı Ne Gören Ne Silen Var
Rast
Ahmet Dalkılıç
Mehmet Özata
Şarkı
Ahmet Dalkılıç
Seni Sevmek Ne Güzel
Rast
Ahmet Dalkılıç
Kenan Cingöz
Şarkı
Ahmet Dalkılıç
Azgındır Çanakkale Düşmana Geçit Vermez
Rast
Tacettin Tınaz
Salim Yarar
Marş
Tacettin Tınaz
Dalgalandığın yerde Türklüğün simgesisin
Rast
Şahin Türkeşsiz
Nilüfer Özkan
Marş
Mehmet Türkeşsiz
Bir kapı aç bağları çöz çünkü şahsın sen bana
Rast
Şahin Türkeşsiz
Ömer Hayyam
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Hayli rüsvayım medet
Rast
Şahin Türkeşsiz
Mehmet Yılmaz
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Zikrin ile olmuşum ratbül lisan
Rast
Şahin Türkeşsiz
Necip (3.Ahmet Han)
Münacaat
Mehmet Türkeşsiz
Alev sarmış bacayı ateş sensin kor sensin
Rast
Şahin Türkeşsiz
Turan Civelek
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Ardında derin gölgelerin kaldı silinmez
Rast
Şahin Türkeşsiz
Ekrem Güyerli
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Haksız değilim hep senin olmak diliyorsam
Rast
Şahin Türkeşsiz
Ümit Yaşar Oğuzcan
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Yollarıma Karanfiller Güller Döksen Ne Fayda
Rast
Mustafa Coşkun
Suna Hezer
Şarkı
Mustafa Coşkun
Ağlayan Gümüş, Tâlib Ol Tâlib
Rast
Rûhî Ayangil
Mustafa Aczî
İlâhî
Rûhî Ayangil
Hû Durur Cezbeleri Dervişlerün
Rast
Rûhî Ayangil
Şeyh Üftâde Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
Gahi Kendime Gelirem
Rast
Mustafa Topşir
Eşrefoğlu Rumi
İlahi
Kısa Sürer Bu Ayrılık
Rast
Ahmet Dalkılıç
Ahmet Dalkılıç
Şarkı
Ahmet Dalkılıç
Gözlerine Hüzün dolmasın
Rast
Prof.Dr. Hanefi Özbek
Prof.Dr. Şükrü Arslan
Şarkı
Prof.Dr. Hanefi Özbek
Sultânü'l-Evliyâ [Ahmed er-Rifai]
Rast
Lâ Edrî
Lâ Edrî
İlahi
ALUCRALI
Hasretin Yerini Sevgin Almadı (Ne Hâlin Varsa Gör Benden Bu Kadar)
Rast
Ferit Sıdal
Ömer Umutlu
Şarkı
Ömer Umutlu
Bin dokuz yüz yirmide geldi yirmi üç Nisan
Rast
Mustafa Coşkun
Nurgül Ekeke
Marş
Mustafa Coşkun
Aşktır insana kâmil nâmını tevcih eden
Rast
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Hak suretidir alem-i imkan ile adem-2
Rast
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Türkistan'dan gelmişiz
Rast
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Yeter artık terket beni diyorsun
Rast
S.eyyubi ışıksal
Refik Özcan
Şarkı
S.Eyyubi Işıksal
İstiklal Marşı
Rast
S.Eyyubi Işıksal
M.Akif Ersoy
Marş
S.Eyyubi Işıksal
Hayat Kısa Bir Yolculuk
Rast
Ramazan Özyurt
Uğur Kılıç
Fantezi
Ramazan Özyurt
Yalnızlar Rıhtımı
Rast
Popüler Müzik
ALUCRALI
Ne Sensiz Olurum Ne Senden Uzak
Rast
Eyüp Uyanıkoğlu
Şadi Kurtuluş
TSM
ALUCRALI
Ordu Marşı
Rast
Muallim İsmail Hakkı Bey
-
Marş
ALUCRALI
Sivastopol Marşı
Rast
Sermüezzin Rifat Bey
-
Marş
ALUCRALI
Bahr İçinde Katreyim
Rast
Necmeddin Çörekcioğlu
Niyazî-i Mısrî
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Gelin Diyelim Şevk İle
Rast
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud Hüdâî Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Beni Şah Damarımdan Vurabilirsin
Rast
Ahmet Dalkılıç
Mehmet Kındap
Türkü
Ahmet Dalkılıç
Gözlerin Her Zaman Mahzun ve Derin
Rast
Aziz Zafer Tekin
Yasemin Mirahmetoğlu
Şarkı
Yasemin Mirahmetoğlu
Yeminler Etmiştik O Sonbaharda
Rast
Y. Türker Atik
Yasemin Mirahmetoğlu
Şarkı
Yasemin Mirahmetoğlu
Bitmez Sönmez Sevgiler Ver Bana Ya İlahi
Rast
Mustafa Necati Bursalı
İlahi
ALUCRALI
GÜN BATIŞIM HOŞ GELDİN
RAST
ERSİN ALİ ATLI
BERRİN ARSLAN
ŞARKI
ERSİN ALİ ATLI
LÂ İLÂHE İLLÂLLAH
RAST
ERSİN ALİ ATLI
HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI
İLAHİ
ERSİN ALİ ATLI
SEVGİLERİ ANLATMALI
RAST
ERSİN ALİ ATLI
NADİDE GÜRPINAR
ŞARKI
ERSİN ALİ ATLI
Rast Zeybek
Rast
Tanburi Cemil Bey
-
Oyun Havası
Anıl Karagümüş
Canım canım dedikçe
Rast
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Çok uzun yıllar geçti merhaba demeyeli
Rast
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Fantezi
Mehmet Osman Erol Ünal
Ey Resûl-i Kibriyâ, Ey Sînesi Saf Enbiya
Rast
Fahri Dede (?)
Nâmi (?)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Dil Hanesi Pür-nur Olur
Rast
Kemal Batanay
I. Ahmet
İlahi
Ömer Ünal
Tevbe Edelim Zenbimize
Rast
Zekai Dede Efendi
Şeyh Kamil Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Ey Güzellerden Güzel Ruhum Resul-i Kibriya
Rast
Hüseyin Okurlar (Sebilci)
Hayrullah Taceddin Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Ya Rasulallah Şefaat Eyle Allah Aşkına
Rast
Zekai Dede Efendi ?
?
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Barbaros Marşı
Rast
M. Cahit Atasoy
Yahya Kemal Beyatlı
Marş
Ömer Ünal
Bir nehir gizliyorsun yemyeşil gözlerinde
Rast
Mehmet Osman Erol Ünal
Mehmet Osman Erol Ünal
Fantezi
Mehmet Osman Erol Ünal
Bu Âlem Buldu Nûrunla Bidâyet Yâ Rasûlallah
Rast
Kemal Tezergil
Hazmi Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Sebeb-i Hilkat-i Âlem Yüceden Sesleniyor
Rast
Dursun Çakmak
Hafız Mecid Sesigür
İlâhi (Tevşih)
Ömer Ünal
Sev Beni, Sevdir Beni, Billah Severim Seni
Rast
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Haddim Değil Amma, Nideyim Canım Efendim
Rast
Dursun Çakmak
Şevket Özdemir
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Ey Canların Cananı, Ey Gönüller Sultanı
Rast
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Hak Tanınsın; Kimse Gaddar, Kimse Mağdur Olmasın
Rast
Dursun Çakmak
Halide Nusret Zorlutuna
İlahi
Ömer Ünal
Selamım Söyleyin Ol Ulu Şâha
Rast
Kemal Tezergil
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Senin Aşkınla Yansın Bu Tenim
Rast
Dursun Çakmak
İbrahim Peker
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Emr-i Bülendsin Ey Ezân-ı Muhammedî
Rast
Kemal Gürses
Yahya Kemal Beyatlı
İlahi
Ömer Ünal
Yıkıldı Kalmadı Zulmet, Kuruldu Adl İle Himmet
Rast
Yusuf Kalyoncu
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Mürşidim, Halk İçinde Gerçeği Kimse Bilmez
Rast
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Döndüm Allah'ım Döndüm, Döndüm Kapına Geldim
Rast
Dursun Çakmak
?
İlahi
Ömer Ünal
İsmidir Ahmed Muhammed Mustafa
Rast
Dursun Çakmak
Rüştü Sabancı
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Oldu Habîb-i Kibriyâ, Fahr-i Cihân Efendimiz
Rast
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Göynük'te İki Velî, Himmetleri Pek Âlî
Rast
Dursun Çakmak
Ahmet Cesur
İlahi
Ömer Ünal
Allâhü ekber Allâhü ekber (Tekbir)
Rast
Amir Ateş
?
Tekbir
Ömer Ünal
Başka Bir Şey İstemezdim Ömrümde (Olmaz mı)
Rast
Kemal Külah
Hamza Demirdağ
Şarkı
Abidin Kırkoç
Neyleyeyim Dünyayı, Bana Allah'ım Gerek
Rast
Âmir Ateş
Aziz Mahmud Hüdâyî
İlahi
Ömer Ünal
Merhabâ Yâ Merhabâ Sad Merhabâ Yâ Merhabâ
Rast
Kemal Tezergil
?
İlahi
Ömer Ünal
Âlemler Nûra Garkoldu
Rast
Hüseyin Tolan
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Doğdu Ol Şems-i Hakîkat
Rast
Lâtif Ağa
?
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Bilirim Bende Sensin Allah'ım
Rast
Dellâlzâde İsmâil Efendi
Sezâi-yi Gülşenî
İlahi
Ömer Ünal
Fahr-i Âlem Enbiyânın Zât-ı Müstesnâsıdır
Rast
Âmir Ateş
Îsâzâde Mehmed Sa'deddîn Efendi
İlâhi (Tevşih)
Ömer Ünal
Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
Rast
Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi
Dede Ömer Rûşenî
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Yine giymiş mor fistanı
Rast
Mehmet Osman Erol Ünal
Mehmet Osman Erol Ünal
Kanto
Mehmet Osman Erol Ünal
Zerreyim, sensin güneş burcumda
Rast
Mehmet Osman Erol Ünal
Hz. Mevlana
İlahi
Mehmet Osman Erol Ünal
Bir Gün Bu Ayrılıklar Biter Diyordun
Rast
Ziya Taşkent
Berran Yalçın
Şarkı
Osman Nuri Edalı
Taştın Yine Deli Gönül
Rast
Mehmet Osman Erol Ünal
Yunus Emre
İlâhî
Mehmet Osman Erol Ünal
Sevgi Baht Olmuş Ezelden Bize
Rast
Tahir Karagöz
İbrahim Yurtören
İlahi
Ömer Ünal
Dil Hanesi Pür Nûr Olur
Rast
Hafız Kemal Batanay
Sultan I. Ahmet
İlahi
Ömer Ünal
Allah Diyelim Dâim, Mevlâ Görelim N'eyler
Rast
Fehmi Tokay
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
When The Saints Go Marching In
Rast
Gospel
ALUCRALI
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Rast Geldim Mürgizar
Rast
Hatipzade Osman
Çenber
Ez Şevk-İ Tü An Zülf-İ Cemal-İ Tü Ne Didim
Rast
Abdülkadir Meragi
Kar
Hafif
Ehinnu Şevkan İla Diyari
Rast
Abdülkadir Meragi
Kar
Ağırdüyek
Haydarname
Rast
Abdülkadir Meragi
Kar
Ağırdüyek
İmşeb Ki Ruhaş Çerağı Bezmi Men Bud
Rast
Abdülkadir Meragi
Beste_Nakış
Hafif
Kar-I Muhteşem
Rast
Abdülkadir Meragi
Kar
Devrirevan
Amed Nesimi Subhidem
Rast
Abdülkadir Meragi
Beste_Nakış
Ağırdüyek
Gözümde Daim Hayali Canan (Kar-I Nev)
Rast
Dede Efendi
Kar
Ağırdüyek
Aşkı Tü Nihali Hayret Amed
Rast
Dede Efendi - Mahmud Ef.
Kar
Hafif
Kar-I Natık
Rast
Kar
Yürüksemai
Seyri Gülü Gülşen Bi Tü Haramest
Rast
Abdülkadir Meragi
Beste_Nakış
Fer
Kar-I Natık
Rast
Kar
Ağırdüyek
Zan Etme Meyli Ol Gül-İ Alin Vefayedir
Rast
Numan Ağa
Beste_Murabba
Remel
Ahu Biya Mirzam Ahu Biya, Biya Vü Revim Ezin
Rast
Abdülkadir Meragi
Yürüksemai
Yürüksemai
Rengi Mevci Abi Zümrüt Den Boyandı Camesi
Rast
Zaharya
Beste_Murabba
Ağırçenber
Seyreyle O Billur Beden Tazi Frengi
Rast
Tab'i Mustafa Efendi
Beste_Murabba
Hafif
Hem Kamer Hem Zühre Vü Hem Müşteri
Rast
Acemler
Beste_Nakış
Devrirevan
Bir Yüzden İdi Yar İle Uslub-İ Muhabbet
Rast
Şeyda Hafız
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
Nev Hıramım Sana Meyleyledi Can Bir Dil Ki
Rast
Dilhayat Kalfa
Beste_Murabba
Hafif
Dadendem Ezel Secde Beri Ruyi Sanem Ra
Rast
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
Mahi Men Der Mektebü Men Der Seri Reh Muntazır
Rast
Abdülkadir Meragi
Ağırsemai
Aksaksemai
Gelse O Şuh Meclise Nazü Tegafül Eylese
Rast
Hafız Post
Yürüksemai
Yürüksemai
Havayı Aşkına Şahım Düşürdüm Bu Dili Zarım
Rast
Ağırsemai
Aksaksemai
Derdimendi Aşk Biderdi Nemi Daned Ki Çist
Rast
Abdülkadir Meragi
Beste_Nakış
Devrihindi