Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Almış ele câm-ı mülü
Sazkar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Bir dil olıcak ol meh-i hüsnün dîvânesi
Sazkar
İlya Efendi
İlya Efendi
Beste
Remel (Ağır)
Bir gariplik çöker ki vakit akşam olunca
Sazkar
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Yürük Semai
Biyâ ki kadd-i tü der bağ-can nihâli menest
Sazkar
İlya Efendi
İlyâ Efendi
Yürük Semai
Yürük Semai
Bülbüllerin ister seni ey gonca-dehen gel
Sazkar
Akın Özkan
Nedîm
Şarkı
Sofyan
Cânânımın o vech-i dil-ârâsına baktım
Sazkar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Cem gitti bozulmaktadır erkân-ı harâbat
Sazkar
Hâfız Yâkub Efendi
_
Şarkı
Aksak
Ey nahl-i gül dilber perî
Sazkar
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Gel gel yanalım âteş-i aşka
Sazkar
_
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Sofyan
Hemîşe dilde sühan elde saz kârımdır
Sazkar
Tab'î Mustafa Ef.
Tab'î Mustafa Efendi
Beste
Zencir
Kalbimin feryâdı Sazkâr ses verirken her gece (2)
Sazkar
Fâruk Şâhin
Fâruk Şâhin
Natık
Değişmeli
Nice bir bülbül-i nâlân gibi feryâd edeyim
Sazkar
İlya Efendi
İlya Efendi
Ağır Semai
Aksak Semai
Perçemin sevdâsı her şeb kıyl-ü kâlimdir benim
Sazkar
Şentürk Deveci
Şeyh Gâlib
Beste
Devr-i Kebir
Sensiz geçen günlerim cennet de olsa gönlüm ...
Sazkar
Halûk Recâî
Nâmık Kemâl
Şarkı
Müsemmen
Zehr-i hicrin yaktı beni esîr oldum zülfüne
Sazkar
_
_
Kanto
Düyek
Kalbimin feryâdı Sazkâr ses verirken her gece (1)
Sazkar
Fâruk Şâhin
-
Peşrev
Muhammes
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Sazkar
Behram Ağa
_
Peşrev
_
Sazkar
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sazkar
Ahmet Çağan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sazkar
Behram Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sazkar
Ferit Sıdal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sazkar
Gavsi Baykara
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sazkar
Hamparsum Limonciyan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sazkar
Kantemiroğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sazkar
Numan Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sazkar
Somuncu Hafız Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sazkar
Tanburi Emin Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sazkar
Somuncu Hafız Efendi
Çenber
Peşrev
_
Sazkar
_
Çifte Düyek
Peşrev
_
Sazkar
Hamparsum Limonciyan
Çifte Düyek
Peşrev
_
Sazkar
Musi
Darbeyn
Peşrev
_
Sazkar
Tanburi Emin Ağa
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Sazkar
Numan Ağa
Düyek
Peşrev
_
Sazkar
Kantemiroğlu
Hâvi
Peşrev
_
Sazkar
Korkut Samancı
Aksak Semai
Saz Semaisi
-
Sazkar
Sazkar
Fâruk Şâhin
Muhammes
Peşrev
-
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Erenlerin Yolları İnceden İnce İmiş
Sazkâr
Abidin Özpek
Yunus Emre (Hz.)
İlahi
Abidin Özpek
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Bir Dil Olıcak Ol Şehi Hüsnün Divanesi
Sazkar
İlya
Beste_Murabba
Remel
Hemişe Dilde Suhan Elde Saz Karımdır
Sazkar
Tab'i Mustafa Efendi
Beste_Murabba
Zencir
Nice Bir Bülbül-İ Nalan Gibi Feryad Edeyim
Sazkar
İlya
Ağırsemai
Ağırsemai
Biya Ki Kaddi Tü Der Bağı Can Nihali Menest
Sazkar
İlya
Yürüksemai
Yürüksemai