Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Dün Fener'de gördüm ol nâzik teni
Selmek
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gamınla dilfikâr olsun
Selmek
Nesim Silviya (Haham)
_
Şarkı
Sengin Semai
Gelişin âşık-ı küstâhını âzâre midir
Selmek
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Beste
Fahte
Hayâlimden geçen dâim benim kaşı Kemânîmdır
Selmek
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Mecnûn kodu sahraları âvâre ben oldum
Selmek
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Şarkı
Aksak
Nâr-ı firkat yaktı dil-bîçâremi
Selmek
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Rahmı yok bir yâre düştüm ey gönül yok çâresi
Selmek
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Sîne-bendin feth edip açtıkca sen sîm ü tenin
Selmek
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Evsat
Yâre derdim diyemem bezm-i şarâb olmayıcak
Selmek
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Selmek
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Selmek
Veledi Mehmed Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Selmek
Veledi Mehmed Ağa
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü