Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Ey mihr-i sipihr-i şân ü şevket
Nevabuselik
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Düyek
Ah Ey sipihr-i gaddar vey tali-i sitemkâr
Nihavend
_
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
İlahi
Sofyan
Nümûne ist be gûş-i sipihr
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Kar
Düyek
Açıl ey gonce-leb nûr eylesin bezm-i tekellümler
Sipihr
Tanbûri Ali Ef.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma
Sipihr
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Hafif
Cûybâre döndü eşkim hasretinle çağlıyor
Sipihr
Z. Arif Ataergin
Mahmut Kemal (İbn'ül Emin)
Şarkı
Ağır Aksak
Çıkmada âhım sipihr'e yine ol şeh nâz eder
Sipihr
Zekâî Dede
_
Beste
Devr-i Revan
Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
Sipihr
Tanbûri Ali Ef.
Nevres
Beste
Remel
Hâlât-ı dil'i benzetemem hâlet-i sihre
Sipihr
Zekâî Dede
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Kaç takvim eskidi dön de şöyle bak
Sipihr
Fethi Karamahmudoğlu
Şâhin Çandır
Şarkı
Sofyan
Kana kana içelim mey kanalım sahbâdan
Sipihr
Tanbûri Ali Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Kûşe-i gamda nişînim seni sevdim seveli
Sipihr
Tanbûri Ali Ef.
_
Beste
Devr-i Kebir
Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek
Sipihr
Tanbûri Ali Ef.
Selîmî (Yavuz Sultan)
Beste
Hafif
Mürg-i evc-i uzletim kevn ü mekân ağlar bana
Sipihr
Tanbûri Ali Ef.
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Vardım yanaşıp fülk-i şerâb ile suyunca
Sipihr
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Cân-ü dilde hâne kıldın âkibet
Sipihr
Alâeddin Yavaşca
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
Şarkı
Müsemmen
Düştüm yine sevdâsına bir tâze civânın
Sipihr
Tanbûri Ali Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Gönül âvâre kaldı yâr elinden
Sipihr
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Curcuna
Kalmadı zevki gülün hiç ne de bahçesinin
Sipihr
Alâeddin Yavaşca
Vahit Özaydın
Şarkı
Aksak
Yine bu gece çıkardım sipihre nâlemi ben
Sipihr
Tanbûri Ali Ef.
_
Beste
Zencir
Der sipihr-i sîneem dağ-ı muhabbet kevkebet
Şevkutarab
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Şeyh Gâlip Dede
Kar
Hafif
A erlerin başı söyle
Sipihr
Mehmet Osman Erol Ünal
Hz. Mevlana
Fantezi
Devr-i Hindi
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Sipihr
Dilhayat Kalfa
Muhammes
Peşrev
_
Sipihr
Selim Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sipihr
Zeki Arif Ataergin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sipihr
Zeki Arif Ataergin
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü