Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim
Suzinak
_
_
Şarkı
Oynak
Affet beni sevgilim aşkı ben ettim heder
Suzinak
Kaya Bekat
Kaya Bekat
Şarkı
Semai
Ağlar mısın güler misin hasret çekip özler misin
Suzinak
Uzman Sağlık
Sâmi Derintuna
Şarkı
Sofyan
Ağlarım yoktur gelen imdadıma
Suzinak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Ağlayış ve gülüşlerim seninleyse başka güzel
Suzinak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Semai
Ah bu güzel gence eden işkence
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Ah ne yazık ümid ile yâre inandım
Suzinak
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Şarkı
Curcuna
Ahû bakışlım ey dil-pesendim
Suzinak
Râşit Efendi(Neyzen)
_
Şarkı
Sengin Semai
Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden
Suzinak
Neyzen Rızâ Bey
_
Kar
Hafif
Akasyalar altında
Suzinak
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Aksak
Akıl ermez şu feleğin oy'nu çok
Suzinak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Aklımı verdi hevâya hâl-i anber-bûlerin
Suzinak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Alem ağlarken bugün benim dil-i nâ-şâdıma
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Semai
Alem-i mehtâba çıksak bir şeb ey âlîcenab
Suzinak
Râşit Efendi(Neyzen)
_
Şarkı
Düyek
Alınca gönlümü mihr-i cemâli
Suzinak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Ali almış sancağını eline
Suzinak
Cüneyt Kosal
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Altınordu himmetinle kurtuldu al sancağım
Suzinak
Ali Rızâ Bey(Eyyûbi)
_
Marş
Sofyan
Artık duy sesimi rûhumu yakma
Suzinak
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Arz etmek için halimi dildârıma
Suzinak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Asümâna çıktı âhım
Suzinak
Said Mehmet Efendi
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Aksak
Âşık oldum sana ey gonce-dehen
Suzinak
Tanbûri Ali Ef.
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Aşk büyülü bir heves yaşanır nefes nefes
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
T. Başer Üçok
Şarkı
Semai
Aşk ile yanmaktadır cân ü tenim
Suzinak
Ali Bey (Enderûnî)
_
Şarkı
Düyek
Aşk yalan boşuna yanma diyorlar
Suzinak
Bilge Özgen
Semra Türel
Şarkı
Semai
Aşkımda vefâ bekler iken gözlerinizden
Suzinak
Muzaffer İlkar
Nâci Özkazanç
Şarkı
Aksak
Aşkın bana mâzideki son hâtırâ olsun
Suzinak
Abdülhalik Bey
_
Şarkı
Semai
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Suzinak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkınla yanmaktadır cân ü tenim
Suzinak
_
_
Şarkı
Düyek
Ateş ve kül arası
Suzinak
Kaya Bekat
Necmettin Berin
Şarkı
Düyek
Atfetme sakın hançer-i müjgânını nâgâh
Suzinak
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Sengin Semai
Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin
Suzinak
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Düyek
Ayrı düştüm sevgilimden dünyâ bana dar oldu
Suzinak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Curcuna
Ayrılık şarkısı düşmez dilinden
Suzinak
Mustafa Malay
Nihat Özgüven
Şarkı
Düyek
Bağ-ı dehrin kalmamıştır neşvesi sünbül hazîn
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
Şâdiye Hanım (Kemânî)
Şarkı
Aksak
Bahçemde açan goncaların hepsi dökülsün
Suzinak
Kâni Karaca
Ümit Gürelman
Şarkı
Türk Aksağı
Bak hâlime cânâ ne kadar etti tebeddül
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Bak şimdi de gönlüm seni andı sana yandı
Suzinak
Şevki Sevgin (Neyzen)
Şevki Sevgin (Neyzen)
Şarkı
Sengin Semai
Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Baktın güldün düşündün anladım ki unuttun
Suzinak
Selâhattin İçli
Tunç Kemâl
Şarkı
Curcuna
Balıkçılar
Suzinak
Cenan Akın
Cenan Akın
Çocuk Şarkısı
Devr-i Turan
Bana bahar yaz gelip fırtınalar koparma
Suzinak
Amir Ateş
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Bana sitem dolu gözle bakma güzel bakma güzel
Suzinak
Ertuğrul Ottekin
Azmi Aytaç
Şarkı
Sofyan
Başladın ağyâr ile ünsiyyete
Suzinak
Hacı Arif Bey
Sermet Efendi
Şarkı
Devr-i Hindi
Başları dumanlı yemyeşil dağlar
Suzinak
Nihat Adlim
Ahmet Acarer
Şarkı
Sofyan
Beklemekten bıktım artık gelmiyorsun sevdiğim
Suzinak
Bedri Aybars
Bedri Aybars
Şarkı
Müsemmen
Belli artık sevmiyorsun sevdiğini söyleme
Suzinak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Ağır Aksak
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Suzinak
Dede Efendi
Ahmet Dede (Köse)
İlahi
Sofyan
Ben de sizin kadarken sevdâ nedir bilmezdim
Suzinak
Rüştü Eriç
Yusuf Ziyâ Ortaç
Fantezi
Nim Sofyan
Ben gezerken hüzn ile bir hâl-i mahzûnânede
Suzinak
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Curcuna
Ben gülşen-i aşkında nevâ-sâz-ı sühendim
Suzinak
Ûdî Sâmi Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Ben harâb oldum elinden dilfikârım gamla senin
Suzinak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Ağır Aksak
Ben harâbım yâr elinden hastayım çoktan beri
Suzinak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Ben mi yandım bu cihan mi yanıyor
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Beni bîgâne-i hâb etti keder
Suzinak
Mehmet Cemil Bey (Kânûnî)
_
Şarkı
Türk Aksağı
Beni bîzâr ederken serzenişler
Suzinak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Beni candan usandırdı cefadan yâr usanmaz mı
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
Fuzûli
Şarkı
Ayin Devr-i Revanı
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Suzinak
Hacı Arif Bey
Fuzûlî
Şarkı
Türk Aksağı
Benim en son dalım sensin
Suzinak
Ömür Gençel
Turgut Çelik
Şarkı
Curcuna
Benim yârem gibi yâre bulunmaz
Suzinak
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Benimdir cümle isyan ü kabahat yâ Resûlallah
Suzinak
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
_
Tevşih
Düyek
Beylerbeyi'nin âb ü hevâsı ne güzeldir
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Bezm-i ağyâre varıp zevk u safâ niyyetine
Suzinak
Vardakosta Ahmet Ağa
_
Beste
Çenber (Ağır)
Bezm-i uşşâka niçin gelmezsin
Suzinak
Hâfız Mehmet Efendi
Besim Bey
Şarkı
Aksak
Bırak aşkın kalbimi yaksın
Suzinak
Muzaffer İlkar
Nâfia Ersavcı
Şarkı
Düyek
Bıraktı beni âvâre düşkün
Suzinak
Bîmen Şen
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak Semai
Bî-baht olarak devr-i şebâbı heder ettin
Suzinak
Hacı Fâik Bey
Es'ad Ef.(Şeyhülislam)
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Bilmeden istemeden sen o güzel eski sesin
Suzinak
Ahmet Hatipoğlu
G. Fahri Tüzün
Şarkı
Aksak
Bilmem bana baktıkça neden hep gülüyorsun
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Curcuna
Bilmem ki a sevdiğim sen mi gurup mu güzel
Suzinak
Rüştü Şardağ
Ümit Utku
Şarkı
Sofyan
Bilmem ki ne var cân ile cânân arasında
Suzinak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Sengin Semai
Bin gülle bahâr etmedesin hayli zamandır
Suzinak
Gavsi Baykara
Hilmi Soykut
Şarkı
Aksak
Bir anda bütün her şeyi yık gel diyemem ki
Suzinak
Kâni Karaca
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Bir dil ki esîr-i gam olur neş'ever olmaz
Suzinak
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir dilde ki zâhir ola envâr-ı Muhammed
Suzinak
B. Sıtkı Sezgin
O. Şems Nûreddin
İlahi
Aksak
Bir gamlı hayâl kaldı da yıllarca emekten
Suzinak
Cevdet Çağla
Sâhire Diker
Şarkı
Türk Aksağı
Bir gonce idin rûhuma te'sir ediyorken
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Bir gözyaşıdır kalbime damlar gibi dinmez
Suzinak
Rifat Ayaydın
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bir gün bile açmaz bu gönül gülleri sensiz
Suzinak
Rüştü Eriç
Erdinç Beylem
Şarkı
Aksak
Bir gün geleceksin diye sevdâmı avuttum
Suzinak
İsak Varon
Hüseyin Rifat Işıl
Şarkı
Türk Aksağı
Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter
Suzinak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir günü paylaşsak seninle ikimiz
Suzinak
İsmâil Demirkıran
Ercan Akbay
Şarkı
Curcuna
Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden
Suzinak
B. Sıtkı Sezgin
Şâir Eşref
Şarkı
Müsemmen
Bir güzele ben de gönül bağladım
Suzinak
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Aksak
Bir güzele kul oldum
Suzinak
Hânende Aleksan Ef.
_
Şarkı
Sofyan
Bir hayâl âleminde uyutulmuş gibiyim
Suzinak
Rüştü Eriç
İlkan San
Şarkı
Düyek
Bir kış geçti senden ayrı sevdamızın üzerinden
Suzinak
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Nilây Yöney
Şarkı
Semai
Bir lâle yüzün mihneti kalmış eserimde
Suzinak
Rüştü Eriç
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Bir melâl var hep içimde a canım efendim
Suzinak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Bir melek-sîma nâzenin
Suzinak
Şerbetçi İbrâhim Ağa
_
Şarkı
Düyek
Bir nev-civân oldu peydâ
Suzinak
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Aksak
Bir nigâhınla kapıldım gönlümü verdim sana
Suzinak
Bogos Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Bir nokta idim kıldı beni kamet-i Tuba
Suzinak
_
Kenan Rifâî Hz.
İlahi
Sofyan
Bir nûr-i mücessemdi çıkıp gitti elimden
Suzinak
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Aksak
Bir ömre bedeldir seni görmek yakından
Suzinak
Cengiz Dişçioğlu
Ahmet Nâzım
Şarkı
Aksak
Bir penbe ateş var gülün en tâze yerinde
Suzinak
Metin Everes
Ersan Merhacı
Şarkı
Aksak
Bir perî-rû sevmişim nevrestedir
Suzinak
Râşit Efendi(Neyzen)
_
Şarkı
Düyek
Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te'sir
Suzinak
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Aksak
Bir uzun yıl sanki günler
Suzinak
Cengiz Kılıç
_
Şarkı
Müsemmen
Bir yana sâkîlerin peymanesi
Suzinak
Servet Ali
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir yudum su olup aktın içime nazlı kadın
Suzinak
Ferit Tan
Ferit Tan
Şarkı
Aksak
Bir zamanlar bu gönül aşkına inanmıştı
Suzinak
Sâdi Işılay
Bahâ Bey
Şarkı
Yürük Semai
Biraz hasret çektik diye o yüreğin üzülmesin
Suzinak
Erdinç Çelikkol
Sami Derintuna
Şarkı
Sofyan
Bitmesin dilde elem gözdeki nem
Suzinak
Refik Fersan
Hasan Alî Yücel
Şarkı
Curcuna
Bitti tâkat gayri ey mâh
Suzinak
Hâfız Mehmet Eşref Ef.
_
Şarkı
Aksak
Biyâ sâkî an mey ki hâl âverd
Suzinak
Zekâî Dede
Hâfız-ı Şîrâzî
Yürük Semai
Yürük Semai
Boş değildir sevdiğim nâz ettiğin
Suzinak
Kanûni Hâlit Bütek
_
Şarkı
Aksak
Bu aşk gizli kalmasın bilmeyen bilsin artık
Suzinak
Amir Ateş
Uğur Gür
Şarkı
Düyek (Değişmeli)
Bu tertemiz hislerimin sonu hicran olacak
Suzinak
Rüştü Eriç
Rüştü Eriç
Şarkı
Düyek
Bu zulmet def'ü ref olsun
Suzinak
Ethem Efendi (İlhâmî)
Ethem Efendi (İlhâmî)
İlahi
Düyek
Bugünlerde a sultânım
Suzinak
Kudümzenbaşı Ali Dede
_
Şarkı
Aksak
Bugünlerde seni görsek
Suzinak
Ûdî Sâmi Bey
_
Şarkı
Semai
Bulabilsem izini düşerim yollarına
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Sofyan
Buluşalım bir tenhâda
Suzinak
Sâlih Ağa
_
Şarkı
Nim Sofyan
Bulut bulutun üstüne
Suzinak
Safiye Torun
_
Şarkı
Curcuna
Bülbül olmaz bu dilin nağmesi
Suzinak
Cinuçen Tanrıkorur
Mustafa Tahralı
Şarkı
Ağır Aksak
Bülbüller eylesin feryâd
Suzinak
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Aksak
Bütün eşyâ Hüdâ'yı zikreden bir sırr-ı hikmettir
Suzinak
Rüştü Eriç
Mehmet Akif Ersoy
Şarkı
Aksak
Bütün rüyâlarım sende gözüm yolda
Suzinak
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Devr-i Revan
Bütün sözler yarım kalmış
Suzinak
Rüştü Eriç
Ümit Gürelman
Şarkı
Curcuna
Câm-ı aşkın içtim oldum derd-nâk
Suzinak
Şevkî Bey
Reşad Paşa
Şarkı
Ağır Aksak
Can verir cânân elinden derde derman isteyen
Suzinak
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Cânâ firâk-ı aşkın ile sûznâkinim
Suzinak
Dede Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Cânânım ömre bedel gül yüzünle gülende
Suzinak
Selâhattin Altınbaş
Hüseyin Tansever
Şarkı
Aksak
Canım dediğim kastediyor canıma vallah
Suzinak
Şekerci Udi Cemil Bey
Şekerci Udi Cemil Bey
Şarkı
Aksak
Canım kurban olsun senin yoluna
Suzinak
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Canın kimi isterse görüş gayrı karışmam
Suzinak
Refik Fersan
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Sofyan
Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın
Suzinak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Cevr etme bana böyle
Suzinak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Nim Sofyan
Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr
Suzinak
O. Nihat Akın
Celâdet Barbarosoğlu
Şarkı
Aksak
Cevrin yetişir sanma aman ol ki sitemkâr
Suzinak
Şerif İçli
B. Kemâl Çağlar
Şarkı
Türk Aksağı
Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
Suzinak
Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
İsmail Safâ Bey
Şarkı
Aksak
Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenânın
Suzinak
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Çektiği âlâm-ı aşkın oldu dil bîgânesi
Suzinak
Sultan Vahdettin
_
Şarkı
Ağır Aksak
Çeşm-i âlem görmedik
Suzinak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Curcuna
Çeşm-i cellâdın bu yaşta girdi artık kanıma
Suzinak
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Çile çektim çile çektim
Suzinak
Râfet Kıral
Râfet Kıral
Şarkı
Nim Sofyan
Dağ-dar-ı hasret ettin hicr ile cân ü teni
Suzinak
Civan Ağa (Lavtacı)
_
Şarkı
Ağır Aksak-Cur.
Dağıtıp âleme peymâneyi sun zehri bana
Suzinak
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Curcuna
Daldım yine bir engine umman mı o gözler
Suzinak
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Dâm-ı hüsn-i yârimin özge şikârıdır gönül
Suzinak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Darılıp kaçma benim kalbimi hiç dinlemeden
Suzinak
Ali Ulvi Baradan
A. Ulvi Baradan
Şarkı
Aksak
Dedim "Ey gönül Sultanı aman ey cânımın cânı"
Suzinak
Dellalzâde
Dellalzâde
Şarkı
Aksak
Dem-â-dem eylerim feryâd elinden
Suzinak
Kemânî Rızâ Efendi
Kemânî Rızâ Efendi
Şarkı
Aksak
Dem-â-dem eyleriz tahsil-i ilme şevk ile gayret
Suzinak
Zekâî Dede
_
Şarkı
Sofyan (Ağır)
Derd-i firkat kalb-i mahzûnumu delip
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Derdini söyle bana ben sana dermân olayım
Suzinak
Hâfız Mehmet Eşref Ef.
_
Şarkı
Aksak
Dil şevk-i lebet müdam dâred
Suzinak
Zekâî Dede
Hâfız-ı Şîrâzî
Kar
Hafif
Dil-i mahzûnumu şâd eyle bir gün
Suzinak
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Evfer
Dilimden düşürmem o güzel adını
Suzinak
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Şâhin Çangal
Şarkı
Düyek
Doğduğum günden beri
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Dokunma kalbime zîra çok incedir kırılır
Suzinak
Gavsi Baykara
_
Şarkı
Düyek
Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin
Suzinak
Ümit Mutlu
Celâl Çetin
Şarkı
Curcuna
Döneceksin diye hergün ümitle bekliyorum
Suzinak
Süleyman Mertkanlı
Nurçin Pamukçu
Şarkı
Düyek
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin
Suzinak
M. Nûrettin Selçuk
F. Ahmet Aykaç
Şarkı
Devr-i Hindi
Duydum ki yeşil gözlerinin rengi sararmış
Suzinak
Drama'lı Hasan Hasgüler
_
Şarkı
Aksak
Dün açan gül dökülürken güzelim
Suzinak
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Curcuna
Dünyâda biricik sevdiğim sensin
Suzinak
Fâiz Kapancı
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Curcuna
Düştüm bu gönül derdine
Suzinak
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Edemem kimseye hâlim hikâyet
Suzinak
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Efendim nev-civansın sen
Suzinak
Serkis Nurlıyan (Şâir)
_
Şarkı
Türk Aksağı
Eğer dosttan belli haber sorarsan
Suzinak
H. Sadettin Arel
Himmet
Durak
Durak Evferi
Ehl-i aşka bir belâ zindanıdır bu Mâsivâ
Suzinak
_
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İlahi
Devr-i Hindi
Ehl-i derdin derdine dermân iken tekrâr-ı Hû
Suzinak
H. Sadettin Arel
Müderris
Durak
Durak Evferi
Eksilmez artar cevrin a zâlim
Suzinak
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Aksak
El erdirmek visâl-i yâre pek güç
Suzinak
Akın Özkan
_
Şarkı
Düyek
El sürmediğim dert ile peymânemi kaldı
Suzinak
Murat Kadir Gök
Halil Soyuer
Şarkı
Türk Aksağı
Elem geçer dedik ammâ hakîkat öyle değil
Suzinak
Fahri Kopuz
Muhiddin Bey
Şarkı
Düyek
Elin elime alaydım
Suzinak
_
_
Şarkı
Aksak
Ellere uzaktan bak bana yakın gel
Suzinak
O. Nihat Akın
K. Şakir Yakar
Şarkı
Aksak
Elvedâ demek için uzanırken ellerim
Suzinak
Mahmut Yivli
Mustafa Malkoç
Şarkı
Düyek
Erenlerin sohbeti ele giresi değil
Suzinak
Mesûd Efendi
Ümmî Sinan
İlahi
Evsat
Eski hâli hiç göremem
Suzinak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Eskiyen yıllar değil ay değil günler değil
Suzinak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Eş oldum bülbüle ben bil gülün aşkındayım
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşca
Şarkı
Curcuna
Etmiyor hiç merhamet cânan benim efganıma
Suzinak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ettin bana cevr ü cefâ
Suzinak
Denizoğlu Ali Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey cihan-ârâ hâlim nic'olur
Suzinak
Abdurrahman Nesib Ef.
İsmâil Hakkı(Bursavî)
İlahi
Sofyan
Ey dil heves-i vuslat-ı cânân sana düşmez
Suzinak
Küçük Mehmet Ağa
Hüseyin Fâzıl Bey
Yürük Semai
Yürük Semai
Ey gonca-i gülzâr-ı nevâziş
Suzinak
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Düyek
Ey gül-i gülşen-serây-ı hüsn ü ân
Suzinak
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey hilâl-ebrû kamer-tal'at nigâr-ı dilsitan
Suzinak
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey hünerver dil-rübâ ey nazlı nâzik nağmekâr
Suzinak
Bîmen Şen
Leylâ Saz
Şarkı
Ağır Aksak
Ey nice dağlar başında böyle efgan edeyim
Suzinak
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Aksak
Ey şehenşâh-ı cihan adliyle etmiş lem-yezel
Suzinak
Rif'at Bey
_
Dua
Nim Sofyan
Ey vatan evlâdı sâdık kahraman ünvanlılar
Suzinak
Zekâî Dede
_
Şarkı
Sengin Semai
Ey veliyyü'n-nîmet-i bî-minnetim
Suzinak
Râşit Efendi(Neyzen)
_
Methiye
Türk Aksağı
Ey ye's-i envâr-ı cihan tâb-ı muhabbet
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Eyledi inamı vuslat nazlı yar
Suzinak
N. Cemil Sangan
Cemil Molla
Şarkı
Sengin Semai
Fecr-i hüsnün görmeğe yok kudretim
Suzinak
S. Suphi Soner
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Müsemmen
Feryâd ederim hâlime imdâd edecek yok
Suzinak
Emin Ongan
_
Şarkı
Sengin Semai
Feryâd ki hep gönlümün nevâsıdır
Suzinak
İsmâil Demirkıran
Selim Aru
Şarkı
Düyek
Firâkınla işim sahrâ-yı gamda âh ü zâr olsun
Suzinak
Hâfız Sâdık Efendi
_
Şarkı
Aksak
Firkatine can dayanmaz
Suzinak
Şekerci Cemil Bey
Leyla Saz
Şarkı
Curcuna
Firkatinle beni mecnûn ettin
Suzinak
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Düyek
Gamdan beni azad et yâ hazret-i Nureddin
Suzinak
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Şeref Hanım (Kemânî)
İlahi
Düyek
Geçti âlâm-ı firâkın cânıma
Suzinak
Klârnetçi İbrâhim Ef.
_
Şarkı
Düyek
Geçti aman hayli zaman seveli
Suzinak
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Firengifer
Geçti ömrün baharı perîşân oldu bugün
Suzinak
Cemil Kıvanç
_
Şarkı
Düyek
Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel
Suzinak
Erdinç Çelikkol
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Aksak
Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel
Suzinak
Yılmaz Karakoyunlu
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Sofyan
Gel de güzelim beni sevindir
Suzinak
Neveser Kökdeş
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Aksak
Gel deyip de gelmeyen sev deyip de sevmeyen...
Suzinak
İsmâil Demirkıran
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Semai
Gel elâ gözlüm efendim yanıma
Suzinak
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Müsemmen
Gel ey tavrı melek-âde
Suzinak
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Düyek
Gel inan gel dilde sâz-ı aşkını sensin çalan
Suzinak
Şükrü Şenozan
Münir Hamdi Bey
Şarkı
Yürük Semai
Gel seninle yeni bir aşka giriftar olalım
Suzinak
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Gel şu üstü küllenmiş ateşe bir nefes var
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Curcuna
Geldiğim demde bu mihnet-hâneye ben ağladım
Suzinak
Hâfız Sâlis Efendi
_
Şarkı
Aksak
Gidiyorsun yine yalnız bırakıp burda beni
Suzinak
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
Girdinse bu gülzâra gülün dermeğe bak
Suzinak
Rüştü Eriç
Erol Uzunöner
Şarkı
Aksak
Gökyüzüm olsan seni dağ gibi sevsem
Suzinak
Sâdun Aksüt
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Curcuna
Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam
Suzinak
Necmi Pişkin
Karacaoğlan
Şarkı
Semai
Gönlüm dudağından alev almış gibi korda
Suzinak
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında
Suzinak
Cevdet Çağla
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Semai
Gönlümde müebbet yaşayan tatlı emelsin
Suzinak
Mûsa Süreyyâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Gönlümü aldı bir hûrî tâl'at
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak Semai
Gönlümün baş hânesinde saklasam canım seni
Suzinak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Gönül ikliminde hazanmış mevsim
Suzinak
Demir Karabaş
Coşkun Bağır
Şarkı
Curcuna
Gönül kuşum takıldı saçının ağına
Suzinak
Amir Ateş
Ceyhun Savaşan
Şarkı
Semai
Gönül sevdâyı arar kûşe-i meyhânede
Suzinak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Gördüğüm yerde seni büht ile ey gonce-dehen
Suzinak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gördüm yine bir dilber-i pâkize-cemâli
Suzinak
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Düyek
Görünce gerdeninde çifte hâli
Suzinak
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Aksak
Göz ağlar eşki eyyamü safaya
Suzinak
Şekerci Udi Cemil Bey
Leyla Saz
Şarkı
Curcuna - Aksak
Gözlerde bakış gibi nehirde akış gibi
Suzinak
Rüştü Eriç
G. Çiçek Tural
Fantezi
Nim Sofyan
Gözlerimde sanki bir esrar arar şen gözlerin
Suzinak
İbrâhim Tuğberk
Fahriye Ongun
Şarkı
Müsemmen
Gözlerin aşkımın nazar boncuğu
Suzinak
Müfit Kuraner
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Semai
Gözlerin bir içim su içim yandı doğrusu
Suzinak
Ferit Sıdal
K. Şakir Yakar
Şarkı
Aksak
Gözlerin bir mavi yazdı saçlarınsa sonbahar
Suzinak
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Müsemmen
Gözlerinden gönlüme ılık bir bahar indi
Suzinak
Teoman Alpay
Esen Özbek
Şarkı
Semai
Gözlerini gördüğüm an bir su gibi akar zaman
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Yürük Semai
Gözümden gitmiyor bir dem hayâlin
Suzinak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Gözüme külhan olur sahn-ı gülistan sensiz
Suzinak
Zekâî Dede
_
Beste
Zencir
Gurbet akşamlarında hüzün dolar yüreğim
Suzinak
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Düyek
Gül ki güller dereyim goncaların saçılsın
Suzinak
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Gül soldu o bülbül yine bir hâre mi düştü
Suzinak
Hüseyin Mayadağ
_
Şarkı
Sengin Semai
Güller o güzel alnına değmiş yaralanmış
Suzinak
Hasan Akıncı
Turgut Çelik
Şarkı
Türk Aksağı
Güllerle çiçeklerle konuştum bu sabah
Suzinak
Rüştü Eriç
Ali Sevim
Şarkı
Sofyan
Gülşeninde seyrettim ben gül renkli çehreni
Suzinak
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Gülüp geçtin ben ağlarken şimdi sitemin niye
Suzinak
Muzaffer İlkar
Rifat Ayaydın
Şarkı
Curcuna
Gülzâr-ı hüsnün gülleri
Suzinak
Eyyûbî Mehmet Bey
Pertev Bey
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Günden güne efzûn oluyor kahr ü azâbın
Suzinak
Mehmet Eşref Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Günler oluyor görmeyeli rûyini mâhım
Suzinak
Fahri Kopuz
Saffet Kurt
Şarkı
Aksak
Güzel gözlerinle gözlerime bak
Suzinak
İlhâmi Güreşin
A. Hamdi Tanpınar
Şarkı
Nim Sofyan
Güzelim gözlüğünü çeşmine tak
Suzinak
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Aksak
Güzelim zehre gerek yok bana yettin bu gece
Suzinak
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai
Güzelliğin bir bahar âhengin ney demektir
Suzinak
İsmâil Demirkıran
Enver Tunçalp
Şarkı
Düyek
Hâb-gâhınken efendim gülşenim
Suzinak
Kemâl Emin Bara
K. Emin Bara
Şarkı
Aksak
Hakk'a teslim etmeyen cân ü dilin
Suzinak
H. Sadettin Arel
Gafûrî
Durak
Durak Evferi
Hâlâ eski bir aşkın sevgisi var içimde
Suzinak
Bâki Duyarlar
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Aksak
Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh
Suzinak
Şekerci Cemil Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Sengin Semai
Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim
Suzinak
Rüştü Eriç
M. Nedim Güntel
Şarkı
Sofyan
Hasret çeken gözlerimde
Suzinak
Fethi Karamahmudoğlu
Necâti Dilsizoğlu
Şarkı
Düyek
Hasreti kadehlerden ümitle içiyorum
Suzinak
Rüştü Eriç
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Aksak
Hasretin gönlümü yakar
Suzinak
Ali Şenozan
Yıldız Batırbaygil
Şarkı
Sofyan-Düyek
Hasretinin ateşi yakıyorken içimi
Suzinak
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Celâl Çetin
Şarkı
Düyek
Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim
Suzinak
Emin Ongan
Hilmi Soykut
Şarkı
Aksak
Hastayım zevk u safâdan uzak
Suzinak
Semahat Özdenses
Semahat Özdenses
Şarkı
Curcuna
Havf eder tiğ-i belâ nâvek-i müjgânından
Suzinak
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Düyek
Hayâlim gözünden gitmesin diye...
Suzinak
Alâaddin Pakyüz
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Semai
Hayâlin dîdede âteşler bıraktı cânıma
Suzinak
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Düyek
Hayli demdir görmedim cânânımı
Suzinak
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül
Suzinak
Burhânettin Ökte
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Hazan ermiş gülzâra bülbülden de yok eser
Suzinak
Nezahat Soysev
Orhan Altınbaşak
Şarkı
Düyek
Her dil seni sevda ile söyler avunur
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Semai
Her gece birkaç şiir gönderiyorum sana
Suzinak
Özgen Gürbüz
Sevinç Atan
Şarkı
Semai
Her gün seni beklerdim o yollarda ümitsiz
Suzinak
Sâdun Aksüt
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Her lâhza seni görmek için âh ederim ben
Suzinak
Ali Gâlip Türkkan
_
Şarkı
Curcuna
Her sabah yanında ben olmalıyım
Suzinak
Ertuğrul Ottekin
Şâhin Çandır
Şarkı
Düyek
Her şey seni sevdiğim o akşamla başladı
Suzinak
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Türk Aksağı
Her umuttan arda kalmış
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
Turgut Çelik
Şarkı
Curcuna
Her zerrede başım dünyam dönüyor
Suzinak
Sâlih Berkmen
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Heyecanlar yaşatır bende senin bir bakışın
Suzinak
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Hicâb etme benden böyle
Suzinak
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Hicran dolu geceler bahtım gibi karadır
Suzinak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Hicrân olsa da yoldaş her seferinde
Suzinak
Emin Ongan
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Hicrânımı hisset azıcık şarkıma bak da
Suzinak
Necmi Pişkin
Nedim Harmankaya
Şarkı
Sengin Semai
Hicrânımı söyler sana mehtâb da seher de
Suzinak
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Aksak
Hicranla elemler okunur yüzdeki izden
Suzinak
Rüştü Eriç
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Hicranla yanan kalbime bak âhımı dinle
Suzinak
Yaşar Bedük
Ertuğrul Ottekin
Şarkı
Aksak
Hicrinle senin revnâk-ı çeşmim soluverdi
Suzinak
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Sengin Semai
Hoş edâlı bir civan..
Suzinak
Numan Ağa
İzzet
Şarkı
Düyek
Hüsn âlemini tuttu senin şöhret ü şânın
Suzinak
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Yürük Semai
İçimde bir arzu var seninle kaçsam gibi
Suzinak
Fahri Bulut
Anonim/Fahri Bulut
Şarkı
Curcuna
İlk aşkımın dolmaz yeri
Suzinak
Râfet Kıral
Sâmi Derintuna
Şarkı
Sofyan
İnleyen kalbim benim artık emellerden uzak
Suzinak
M. Nafiz Irmak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Devr-i Hindi
İsterim geceler pek uzun olsun
Suzinak
Hüseyin Coşkuner
_
Şarkı
Curcuna
Kaç bahar kaç yaz geçti bir haberin gelmedi
Suzinak
Süleyman Mertkanlı
Celâl Çetin
Şarkı
Sofyan
Kaç kere unutmak istedim seni
Suzinak
İsmâil Demirkıran
Mehmet Akça
Şarkı
Semai
Kadıköy'ünün âb ü hevâsı ne güzeldir
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Kâkülün dökmüş hilâl kaş üstüne
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Evfer (Ağır)
Kalbimizin cilâsı rûhumuzun gıdası
Suzinak
Zeki Altun (Hâfız)
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
Kalbin acı bilmezse ona halimi göster
Suzinak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Kalbinden silerek attında beni
Suzinak
Alâeddin Şensoy
Necati Dilsizoğlu
Şarkı
Düyek
Kapanmaz bu yaralar figan olur içimde
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
Mustafa Sevilen
Şarkı
Curcuna
Kapıldı kaldı gönlüm bir şîvekâre
Suzinak
_
_
Şarkı
Curcuna
Kapılır her gören ol şûh-i cihan-âşûbu
Suzinak
Küçük Mehmet Ağa
Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî)
Ağır Semai
Aksak Semai
Kâr etmedi zâlim sana bu âh ü enînim
Suzinak
Ali Rif'at Çağatay
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Sengin Semai
Kara bahtım kanayan sineme ağlar öreli
Suzinak
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Kara kız ah yaramaz kız kara kız
Suzinak
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Karanlık gecelerde dillerde hecelerde
Suzinak
Fethi Karamahmudoğlu
Ülker Aygün
Şarkı
Nim Sofyan
Kasrın açılan penceresinden leb-i deryâ görünür
Suzinak
Amir Ateş
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Aksak
Kaşların yay kirpiğin ok
Suzinak
Yılmaz Yüksel
Fuat Uluç
Şarkı
Curcuna
Katleden âşıkı müjgân ile ebrûlerdir
Suzinak
Lütfi Bey (Mızıkalı)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kestim ümmîdi nihâyet sîne-i sad-pâreden
Suzinak
Ûdî Hasan Sabri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kulağımda çınlıyor sazındaki nağmeler
Suzinak
S.Sami Güney
Halide Eral
Şarkı
Aksak
Kurban oldum adına
Suzinak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan
Kûyinde senin yer bulunur sanmış iken ben
Suzinak
Santûri Ethem Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Kuzucağım ne kaçarsın benden
Suzinak
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Düyek
Küstün bana sînem yara kalbim yara yâr
Suzinak
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Türk Aksağı
Lûtfeyle güzel gel de benim gönlümü şâd et
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
Arif Rüştü Görgün
Şarkı
Aksak
Mahrûm-i emel etmeyiniz vuslatınızdan
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Mahrûm-i emel kalmış iken sözlerinizden
Suzinak
Ekrem Güyer
Hâşim Nezîhi Okay
Şarkı
Curcuna
Mâvi gözlüm ne kadar dilber imiş
Suzinak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Meclis bezendi sun bâde sâkî
Suzinak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Meded Allah sana sundum elimi
Suzinak
Celâl Altınbaş
Sinan Ümmî
İlahi
Aksak
Mehd içinde eşk-i mihnetle açılmış gözlerim
Suzinak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Mehtâbı suda seyredelim can ü gönülden
Suzinak
Celâl Kıvılcım
_
Şarkı
Sengin Semai
Meleğimsin gonca gülümsün siyah gözlü perim
Suzinak
Necmi Pişkin
Câhit Öney
Şarkı
Semai
Merhamet kıl deşme canan
Suzinak
Burhan Durucu
Serdar Öncül
Şarkı
Curcuna
Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni
Suzinak
A. Yektâ Madran
Nedîm
Şarkı
Semai
Mevsimlerden bir ilkbahar
Suzinak
Cemil Derelioğlu
Cemil Derelioğlu
Şarkı
Düyek
Meylin niçin elden yana
Suzinak
Hafız Efendi
_
Şarkı
Aksak
Min hicrike yâ munyeti innî lealilû
Suzinak
Zeki Altun (Hâfız)
Es'ad Efendi (Şeyhülislam)
Şuğul
Aksak
Muntazır ruhsârına gönlüm benim
Suzinak
Hâfız Osman Ef.(Mevlidhan)
_
Şarkı
Aksak
Müptelâ-yı derd olan diller devâdan geçtiler
Suzinak
Şükrü Şenozan
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Müştâk-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeydâ
Suzinak
Dede Efendi
_
Beste
Darbeyn
Nâz ü reftar ile gülzâre buyur
Suzinak
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Nazlı cânân gel artık üzme beni
Suzinak
Ûdî Şevki Bey
_
Şarkı
Curcuna
Ne bu hüzün ne bu keder
Suzinak
Mustafa Malay
Mehmet Akça
Şarkı
Düyek
Ne bülbülde o figan ne gülde sitem kaldı
Suzinak
Sâdi Işılay
Turgut Yarkent
Şarkı
Curcuna
Ne çabuk geçti baharın unutulmaz seheri
Suzinak
Gültekin Çeki
M. Fâik Ozansoy
Şarkı
Aksak
Ne çok çektim hasretini bilsen Ahsen
Suzinak
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Curcuna
Ne gönül bir aşk arar ne de sevilmek ister
Suzinak
Sâdi Işılay
_
Şarkı
Curcuna
Ne güzeldi ümitlerim kırdı gitti sevdiklerim
Suzinak
Erol Bingöl
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Ne kadar kandı gönül o güzel sözlerine
Suzinak
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Aksak
Ne kadar sevdim seni sözlerle anlatamam
Suzinak
Rüştü Eriç
G. Çiçek Tural
Şarkı
Aksak
Ne müşkülmüş seni sevmek sana yâr olmak
Suzinak
O. Nihat Akın
_
Şarkı
Curcuna
Neden niçin sevdim seni
Suzinak
Necdet Erdemli
_
Şarkı
Semai
Nedir bu cevr ü tegafül zaman zaman güzelim
Suzinak
Hâfız Yusuf Efendi
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Yürük Semai
Nedir bu sendeki hâlet
Suzinak
Tâhir Ağa
_
Şarkı
Aksak Semai
Nerde kaldı benim nazlı meleğim
Suzinak
Kirkor Mehteryan (Kanûni)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Nerdesin sînemde ateş ufku sardı mâh-tâb
Suzinak
Z. Arif Ataergin
A. Refik Altınay
Şarkı
Ağır Düyek
Nesin sen a güzel nesin hûrî mi ya melek misin
Suzinak
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Neş'eyâb etmekte hüzn-i kalb-i nâ-şâdım seni
Suzinak
Hâfız Yusuf Efendi
Tevfik Fikret
Şarkı
Devr-i Hindi
Ney'de nağme dilde şarkım gözde
Suzinak
Bahri Altıntaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Devr-i Hindi
Neyle zaptetsem dil-i dîvânemi
Suzinak
Necip Paşa
_
Şarkı
Düyek
N'eyledi gör bana ol mâh-ı mehi
Suzinak
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Nice bir dağdağ-ı rehb ile berbad olalım
Suzinak
İ. Hakkı Nebiloğlu
_
Şarkı
Yürük Semai
Nice sevdim seni ey dîdeleri sürmeli yâr
Suzinak
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Nihâl-i gülşen-i hüsn-i ezelsin
Suzinak
Emin Ongan
_
Şarkı
Yürük Semai
Nûş eden sahbâ-yı lâ'lin cûş eder mi
Suzinak
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Müsemmen
O çapkın büsbütün yaramaz oldu
Suzinak
Ümit Gürelman
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Curcuna
O ellere ben dokunup o gözlere ben baksam
Suzinak
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
O siyah gözlerinin sihrine dil bağlayalı
Suzinak
Refik Fersan
_
Şarkı
Aksak
O yeşil gözlerinden vaz geçemem
Suzinak
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Kenan Akansu
Şarkı
Nim Sofyan
Okşa uyut dizinde bûselerle uyandır
Suzinak
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek-Aksak
Ol gül-i nevres beni cevr ile nâlân eder
Suzinak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Curcuna
Ömrümün son şevki sensin
Suzinak
Ş. Muhittin Targan
B. Kemâl Çağlar
Şarkı
Müsemmen
Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti
Suzinak
Sâdi Işılay
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Düyek
Öyle bir yâre düştü ki gönlüm
Suzinak
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Türk Aksağı
Öyle yorgun öyle üzgün derbeder hâlim yine
Suzinak
Adem Şâhin
Adnan Ürey
Şarkı
Devr-i Hindi
Özlemlerim suskun kaldı sana gitme diyemedim
Suzinak
Mustafa Malay
Şevki Dinçal
Şarkı
Düyek
Pâ-bûsuna ermek üzre ey yâr
Suzinak
Hacı Arif Bey
Ahmet Feyzî Bey (Muâllim)
Şarkı
Curcuna
Pek güzelsin sevdiğim
Suzinak
Nesim Silviya (Haham)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Pek merak oldu bana ey sîm-ten
Suzinak
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
Pek özledim o demleri seninle bu yerleri
Suzinak
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Pek revâdır sevdiğim ettiklerin
Suzinak
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Curcuna
Peygamberim sultânım dü cihanda penâhım
Suzinak
Veysel Dalsaldı
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
Pîşivâ-yı kâmilândır Seyyîd Ahmed Bedevî
Suzinak
Mehmet Efendi (Şeyh)
_
İlahi
Düyek
Rahm edip hâl-i dil-i sûzânıma
Suzinak
Kanûni Hâlit Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Rahm eyle gel feryâdıma
Suzinak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Rahmetdi görüp halimi pervane bana
Suzinak
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Sofyan
Rakibi yanına alıp gezersin
Suzinak
Yusuf Paşa
_
Şarkı
Aksak
Renk almış ipek saçları akşam güneşinden
Suzinak
Şükrü Tunar
Vecdi Bingöl
Şarkı
Curcuna
Revâ mı ey perî gülmek
Suzinak
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Düyek
Rûhumda karanlık bir akşam olur
Suzinak
Fethi Karamahmudoğlu
Ahmet Kaçar
Şarkı
Düyek
Rûhumdaki gençlik demidir sel gibi çağlar
Suzinak
_
_
Şarkı
Türk Aksağı
Rum'da acemde âşık olduğum
Suzinak
Hasan Efendi(Hâfız)
Yûnûs
İlahi
Düyek
Rûz u şeb âh eylemekten çâk-çâk oldum yeter
Suzinak
Küçük Mehmet Ağa
Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî)
Beste
Muhammes
Rûz u şeb âh eylemekten gözlerimde bitti âb
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Rûz u şeb kan ağlarım âh eylerim ol mâh için
Suzinak
Sâdi Hoşses
Nevres Paşa
Şarkı
Müsemmen
Sabreyleyen diller şâdân olur elbet
Suzinak
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Tek Vuruş
Saçımda akları görme ne olur
Suzinak
Erdinç Çelikkol
Selçuk Öden
Şarkı
Düyek
Sâkî yeni sevdim bana sen eski şarap sun
Suzinak
Sâdettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Aksak
Sâki yetişir uyan aman gel
Suzinak
İrfan Doğrusöz
Namık Kemal
Şarkı
Aksak
Saklayıp kalb-i mükedderde seni
Suzinak
Ûdî İzzet Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Aksak
Sâlike olmaz âyân İllâllah Hû
Suzinak
Zekâî Dede
Hakkı
İlahi
Düyek
Sana bağlanan gönül boş yere bekledi
Suzinak
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Düyek
Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin
Suzinak
Rüştü Eriç
Ali Sevim
Şarkı
Aksak
Sana bir kerre gücendi küstü darıldı gönül
Suzinak
Erdoğan Berker
Erdoğan Berker
Şarkı
Curcuna
Sana güzel diye bakan çok olur
Suzinak
Fethi Karamahmudoğlu
Samim Cebeci
Şarkı
Düyek
Sana pervane gibi can verecek ben olayım
Suzinak
M.Fatih Salgar
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Sazımda bir gönül hikâyesi var
Suzinak
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Semai
Sâzın gibi al sînene vur kalbimi inlet
Suzinak
Cevdet Çağla
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Sen ayrılık çekmedin ki bilesin
Suzinak
Ömer Dilek
Gül Kansu
Şarkı
Düyek
Sen beni bir bûseye ettin fedâ
Suzinak
Kemâl Gürses
Mahmut Celâleddin Paşa
Şarkı
Devr-i Hindi
Sen beni bir hiç yüzünden terk edip gittin
Suzinak
Süleyman Mertkanlı
Ayşe Taşbaş
Şarkı
Düyek
Sen bezmimize geldiğin akşam seher olmaz
Suzinak
Hasan Ali Yücel
Hasan Alî Yücel
Şarkı
Curcuna
Sen giderken ağlayan ben
Suzinak
Mustafa Malay
Mehmet Akça
Şarkı
Düyek
Sen gittin kalmadı gönlümde bahar
Suzinak
Alâeddin Şensoy
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Sen yıllanmış şarapsın
Suzinak
Selâhattin Altınbaş
Y. Nesrin Aksoyer
Şarkı
Düyek
Senden ayrı geçti günler
Suzinak
Süleyman Mertkanlı
Nevin Örnek
Şarkı
Düyek
Senden geçemez lütfen acı kalb-i harâba
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Seni çok kıskanıyorum
Suzinak
Suphi İdrisoğlu
G. Çiçek Tural
Şarkı
Nim Sofyan
Seni gördüğüm gün beğendim sevdim
Suzinak
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Seni sevmek mi günâhım
Suzinak
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Aksak Semai
Seni terk etti sandığın yâr geldi uyan
Suzinak
Celâl Kıvılcım
_
Şarkı
Aksak
Seninle bu aşkı kaldığı yerden
Suzinak
İsmâil Demirkıran
Saadet Vural
Şarkı
Düyek
Sensiz bu sabah bir acı rüyâyla uyandım
Suzinak
M. Nafiz Irmak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Sensiz geceler geçti hayâlât ile bî-hâb
Suzinak
Mûsa Süreyyâ Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Sensiz yaşamak bil ki ölümden de acı
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Serde hevâ-yı kâkül dilde hayâl-i cânan
Suzinak
Zekâî Dede
_
Beste
Lenk Fahte
Serde mihnet dilde feryâd sîne pejmürde harâb
Suzinak
Halûk Recâî
Halûk Recâî
Şarkı
Müsemmen
Sevdâları yorgun gecemin son seherinde
Suzinak
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Sevdâya düşen kurtulamaz ben gibi çeker
Suzinak
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Curcuna
Sevdâyı dudaktan dudağa kaç gece içtik
Suzinak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Aksak
Sevdâ-zedeyim derdime yok çâre bu sinde
Suzinak
Şefik Gürmeriç
_
Şarkı
Sengin Semai
Sevdiğim gözden nihansın vefâdan yok hiç eser
Suzinak
Nebahat Üner
_
Şarkı
Curcuna
Sevdiğim lûtf eyle bir gün gidelim
Suzinak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Sevdiğim o yâri ne olur bulun
Suzinak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Sevdim seni ben gülşen-i ömrümde civanım
Suzinak
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Sevdim seveli sen güzeli gitti şuûrum
Suzinak
Z. Arif Ataergin
Kirâmeddin Efendi (Şeyh)
Şarkı
Curcuna
Sevginin güneşinde gül gibi kavrulurum
Suzinak
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Sevilmeye hasretim
Suzinak
Selâhattin Altınbaş
Abidin Kumbasar
Şarkı
Düyek
Sevince kışların olur ilkbahar
Suzinak
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Semai
Sevme beni sakın artık mâzideki sevgimizle
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Semai-Curcuna
Seyr eyleyüp yandım meh cemâline
Suzinak
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Fehmî
Tevşih
Sofyan
Seyrana geldim ben seni
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
İlhami Güntel
Şarkı
Curcuna
Sil bu gözyaşlarını ömrün zehrini içme
Suzinak
H. Fehmi Mutel
Celîle Ayyıldız
Şarkı
Aksak
Sînede bir lâhza ârâm eyle gel cânım gibi
Suzinak
Dellalzâde
Nedîm
Beste
Devr-i Kebir
Soldum bu küçük yaşta yazık gül gibi soldum
Suzinak
Selânik'li Ahmet Ef.
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Son kez olsun seni görsem
Suzinak
Sâdettin Çevik
Sâdettin Çevik
Şarkı
Aksak
Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül
Suzinak
M. Nafiz Irmak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Ağır Aksak
Sonsuz acı duydum bu gece
Suzinak
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Sorma bana söylemem kalbimin feryâdını
Suzinak
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Düyek
Söyle gönül böyle kime dargınsın
Suzinak
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşça
Şarkı
Düyek - Sofyan
Söz olmaz hüsnüne sen bir hûb-zîbâ musavversin
Suzinak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Su hava güneş gibi suya bir ateş gibi
Suzinak
Amir Ateş
Zeyneddin Özalkan
Şarkı
Düyek
Sultanıdır ateşli bir aşk ülkesinin bu
Suzinak
Yılmaz Karakoyunlu
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Suzinak etme beni ey mehveşim
Suzinak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Suzinak-i âteş-i aşkım yetiş imdâda gel
Suzinak
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Suzinak-i fasl-ı aşkı söyleyim dinle yeter
Suzinak
Tatyos Efendi
Ahmet Râsim Paşa
Şarkı
Ağır Aksak
Sürmedi bir an bile bezmindeki akşam
Suzinak
Rüştü Eriç
Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Şefkatinle nur yağardı dallara
Suzinak
A. Atilla Sütşurup
Münire Aksaray
Şarkı
Aksak
Şem'a-i dildâre yaktım gönlümü sâd âh ile
Suzinak
Leon Hancıyan
_
Şarkı
Curcuna
Şen gözlerinin şi'rine ben kalbimi verdim
Suzinak
Artaki Candan
Y.Sinan Ozan
Şarkı
Yürük Semai
Şerâr-ı nâr-ı hasret sîneden pertev-feşândır
Suzinak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Şimdi her zerremdesin gönülde cânımdasın
Suzinak
Halûk Recâî
Halûk Recâî
Şarkı
Müsemmen
Şimdi uzaklardasın gönül hicranla doldu
Suzinak
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Semai
Şu çeşme ne güzelmiş su içecek tası yok
Suzinak
Süleyman Mertkanlı
Ayşe Taşbaş
Şarkı
Düyek
Şu gönül hep seni bekler
Suzinak
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Yürük Semai
Şu tertemiz kalbimle bir seni seviyorum
Suzinak
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Sevim Taşbaş
Şarkı
Düyek
Şu yanan bağrıma yaslan duyacaksın nesi var
Suzinak
Hasan Esen
Mehmet Gökkaya
Şarkı
Aksak
Tâ cemâlin gördüğüm günden beri
Suzinak
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Aksak
Takıldı kaldı gönlüm zülf-i yâre
Suzinak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Tek bir söz diyemem sevdâ üstüne
Suzinak
İsmâil Ötenkaya
Gülser Bal
Şarkı
Düyek-Aksak
Teli sazdan beni hazdan ayırıp gitme güzel
Suzinak
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
Terennüm et biraz tizden
Suzinak
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Düyek
Terk-i cihân eylemeyen n'eyledi...
Suzinak
Erol Başara
Şemseddîn Sivâsî
İlahi
Yürük Semai
Teselli bulurum ney ile mey'de
Suzinak
Şeref Çakar
Seçkin Esatoğlu Ermiş
Şarkı
Düyek
Unutma a canım sonbahar olunca
Suzinak
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Semai
Uslanmadı hâlâ emeli bitmedi gönlüm
Suzinak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Ümitsiz bir sevişle zülfüne dil bağlayanlar var
Suzinak
M. Nafiz Irmak
İzzet Sâlih Bey
Şarkı
Curcuna
Va'd eylemiştin ey perî
Suzinak
Hâfız Mehmet Eşref Ef.
Keçecizâde İzzet Molla
Şarkı
Düyek
Vakarıyla hırâm etse o tâze kadd-i bâlâsı
Suzinak
Necip Paşa
_
Şarkı
Düyek
Vakf-ı râh-ı aşkın etmişken bütün cân ü teni
Suzinak
Zekâî Dede
Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li)
Şarkı
Ağır Aksak
Var mı hâcet söyleyim ey gül-beden
Suzinak
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Aksak
Vâsıl-ı sem'in değil mi âh ü feryâdım benim
Suzinak
Klârnetçi İbrâhim Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Vech-i pür-nûrun dururken âfitâbı istemem
Suzinak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Visâl için o civâna ricâlar eylendi
Suzinak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Vuslat-ı cânân hutur etse dile
Suzinak
Aşir Efendi
_
Şarkı
Aksak
Yâdigâr-ı tâli'imdir bunca mihnetler gönül
Suzinak
Tanbûri Aziz Mahmut Bey
_
Şarkı
Curcuna
Yağmurlu gecelerde hâlâ...
Suzinak
Mahmut Yivli
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
Yaktı dil-i vîrânemi yıktı temelinden
Suzinak
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
_
Şarkı
Aksak
Yaktığın bu ateşler inan sönmedi hâlâ
Suzinak
M. Nazmi Özalp
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Yalnızım diye üzülürken ben bu yerde
Suzinak
Necdet Erdemli
_
Şarkı
Semai
Yalvaran gönülle bakıp güzel gözlerine
Suzinak
Neveser Kökdeş
Sâime Ayaz
Şarkı
Curcuna
Yanacak şûle arar her gece pervâne gönül
Suzinak
_
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Aksak
Yanarım ömrüme seni sevdiğim için
Suzinak
Abdullah Yüce
_
Şarkı
Curcuna
Yandım o güzel gözlere ey şûh-i sitemkâr
Suzinak
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Yâr istese hicrânına dermân mı bulunmaz
Suzinak
Akın Özkan
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Yâre te'sir eylemiş de hâlim olmuş girye-nâk
Suzinak
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Curcuna
Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim
Suzinak
Akın Özkan
Nedîm
Şarkı
Aksak
Yeşil gözlerinle pembe yüzünle
Suzinak
Tâhir Karagöz
Fuat Tamer
Şarkı
Curcuna
Yeter artık ağlatma hasretinle harâbım
Suzinak
Süleyman Mertkanlı
Necdet Dönmez
Şarkı
Düyek
Yeter artık özletme sevgim inan taşacak
Suzinak
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Şâhin Çangal
Şarkı
Düyek
Yeter hicranlı sözler geçtim ümmîd-i visâlinden
Suzinak
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Aksak
Yıllar boyu ömrümce süren hatıralar
Suzinak
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Yıllar önce beni de seven bir güzel vardı
Suzinak
Fethi Karamahmudoğlu
Tevfik Baykara
Şarkı
Düyek
Yıllarca hayâlin dolu rüyâyı düşündüm
Suzinak
Nûrettin Demirtaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Aksak
Yıllardan beri her an ümitle bekliyorum
Suzinak
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Arda Alpagot
Şarkı
Düyek
Yıllardır kalbimdesin unutmadım seni ben
Suzinak
Süleyman Mertkanlı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Düyek
Yine bir muğ-beçe nevreste fidanım
Suzinak
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Şarkı
Aksak
Yine gönlüm hasretinle özleminle bu gece
Suzinak
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Gülser Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Yine mürg-i seher âvâzelendi
Suzinak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Yine tenhâ elime girdi hele cânânım
Suzinak
Bîmen Şen
Nedîm
Şarkı
Ağır Aksak
Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal
Suzinak
Mahmut Yivli
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
Yüzün gördüm bu dem hayrânın oldum
Suzinak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Zahme-i sevdâ-nisârım vur ki ey feyyâz-ı aşk
Suzinak
Kâni Karaca
Tâhir-ül Mevlevî
Şarkı
Devr-i Hindi
Zâr oldu gönül nazra-i sûziş eserinden
Suzinak
Ali Gâlip Türkkan
_
Şarkı
Curcuna
Zevk alır zâlim bugün ölsem mematımdan
Suzinak
Kemânî Bülbülî Sâlih Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden
Suzinak
Manyasîzâde Refik Bey
Nâmık Kemâl
Şarkı
Sengin Semai
Zülf-i siyehe bağladığım kalbimi dinle
Suzinak
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Türk Aksağı
Suzinâk Ayin-i Şerifi
Suzinak
Zekâi Dede Efendi
-
Ayin
Düyek
Bir seni gördü gözüm
Suzinak
İ. Halil Taşkent
Hüceste Aksavrın
Şarkı
Düyek
Dilbera ver bize bir cam-ı safa
Suzinak
Asdik Ağa
-
Şarkı
Aksak
Kalmadı dilde sefa-yı aşk-ı yar
Suzinak
Bimen Şen
-
Şarkı
Sengin Semai
Candan geçerim gözlerinin güldüğü anlar
Suzinak
Faruk Şâhin
Faruk Şâhin
Şarkı
Türk Aksağı
Bir nigâh etti cânân, bin naz ile gönlüme
Suzinak
Bülent Nuran
Cemalettin Turan
Şarkı
Düyek
Temizlik var kalbimde söküp attım ağrısız
Suzinak
Turhan Taşan
Şafaknur Yalçın
Fantezi
Sofyan
Gülmeyi sen öğrettin
Suzinak
Yusuf Nalkesen
Turhan Taşan
Şarkı
Düyek
Gülün güzel kokusu çekip aldı yanına
Suzinak
Turhan Taşan
İbrahim Taşdemir
Fantezi
Sofyan
Ben senin gölgende yandım
Suzinak
Volkan Gözübüyükoğlu
Vedat Fidanboy
Şarkı
Semai
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Suzinak
_
_
Longa
_
Suzinak
Göksel Baktagir
_
Sirto
_
Suzinak
Tatyos Efendi
_
Peşrev
_
Suzinak
_
Ağır Aksak
Zeybek
No:1
Suzinak
_
Ağır Aksak
Zeybek
No:2
Suzinak
A. Fuat Aydın
Ağır Aksak
Zeybek
Ali Çavuş Zeybeği
Suzinak
Akın Özkan
Ağır Düyek
Peşrev
_
Suzinak
_
Aksak
Zeybek
Selanik Zeybeği
Suzinak
H.Aslan Hepgür
Aksak
Zeybek
_
Suzinak
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Suzinak
Özdemir Hafızoğlu
Nim Sofyan
Longa
Minel aşk
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Yanarım ömrüme sevdiğim için
Suzinak
Abdullah Yüce
M. Şişmanoğlu
Şarkı
Remzi Oktar
Eylülde melal oldu gönül soldu da lale
Suzinak
Şahin Türkeşsiz
Edip Ayel
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Kıblesi aşıkların daim camal-i yardır
Suzinak
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
Şarkı
Cemil Altınbilek
Usat-ı Ümmetinden
Suzinak
Kemal Gürses
?
İlahi
Ömer Ünal
Geçmiyor, sensiz gönülden neş'e geçmiyor
Suzinak
Mehmet Osman Erol Ünal
Tümay Başer Üçok
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Kimseden bir vefâ beklemiyorum
Suzinak
Mehmet Osman Erol Ünal
Nedim Saatçioğlu
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Ne hâlimden anlayan, ne aşkımı bilen var
Suzinak
Mehmet Osman Erol Ünal
Prof. Dr. İ. Hakkı Aydın
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Ey Varlığı Varı Var Eden Var
Sûzinâk
Zâkir Yaşar Baba
Ziya Paşa
İlahi
Ömer Ünal
Ey Varlığı, Vârı Vâr Eden Vâr
Sûzinâk
Zâkir Yaşar Baba
Ziya Paşa
İlahi (Tevhid)
Ömer Ünal
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Müştak-I Cemalin Gece Gündüz
Suzinak
Dede Efendi
Beste_Murabba
Darbeyn
Sinede Bir Lahza Aram Eyle
Suzinak
Dellalzade
Beste_Murabba
Devrikebir
Nesin Sen A Güzel Nesin
Suzinak
Dede Efendi
Ağırsemai
Aksaksemai
Bezm-İ Ağyare Varup Zek-U Safa
Suzinak
Ahmed Ağa
Beste_Murabba
Çenber
Ruz-Ü Şeb Aheylemekten
Suzinak
Mehmed Ağa
Beste_Murabba
Muhammes
Kapışır Her Gören Ol Şuh-İ Cihan
Suzinak
Mehmed Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai
Peşrev
Suzinak
T.Emin
Peşrev
Devrikebir