Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Bir yâr sevdim nev-edâdır
Vechiarazbar
_
_
Şarkı
Ağır Düyek
Dilde tâkat kalmamıştır çekmez oldum cevrini
Vechiarazbar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Gönlümü bir şûh-i tavşan
Vechiarazbar
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kıldı zülfün-veş perîşân hâlimi hâlin senin
Vechiarazbar
Vardakosta Ahmet Ağa
Fuzûlî
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Ne bulur ehl-i safâ bende vefâdan gayrı
Vechiarazbar
Vardakosta Ahmet Ağa
Fuzûlî
Beste
Hafif
Yakma cânım nâle-i bî-ihtiyârımdan sakın
Vechiarazbar
Vardakosta Ahmet Ağa
Fuzûlî
Beste
Çenber
Yandırdı beni şevk-i cemâlin ey mâh
Vechiarazbar
Vardakosta Ahmet Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Yine bir gonce-i rengîn-edâya
Vechiarazbar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü