Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım
Acemaşiran
Zekâî Dede
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Acı bir rüzgar ile kalbimi yaktı
Acemaşiran
Yılmaz Karakoyunlu
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Düyek
Açıldı ser-te-ser güller
Acemaşiran
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Şarkı
Aksak Semai
Açtı ol mihr-i cemâlinden izâr
Acemaşiran
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Ağaç bütün meyve bütün ışık bütün
Acemaşiran
Arif Sâmi Toker
B. Rahmi Eyüboğlu
Şarkı
Semai
Akşamları gel bekliyorum meyler elinde
Acemaşiran
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Alev alev gözleri bir şimşek çakar gider
Acemaşiran
Selâhattin İçli
Orhan Yüksel
Şarkı
Semai
Allah'ı seversen yeter hicrânı uzatma
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sengin Semai
Alsam seni âguşuma yâr-i sitemkâr
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Semai
Artar cihatla şânımız
Acemaşiran
(S.II Mahmud) Öztuna'da
_
Mehter
Sofyan
Arz-ı hâl için sultâna geldim
Acemaşiran
Lâtif Ağa
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Âşık oldum tâli'im efkendedir
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Aşk bir kuru ses derler sunturlu yalan
Acemaşiran
Ferhat Sarmusak
Hz. Mevlâna
Şarkı
Yürük Semai
Aşk ehline hicrân ile ülfette safa var
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Aşkın beni sermest ediyorken keder olmaz
Acemaşiran
Hayri Yenigün
Hasan Alî Yücel
Şarkı
Semai
Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi
Acemaşiran
Aslan Hepgür
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Aksak
Aşkınla hep bu fakîrin
Acemaşiran
Zeki Altun (Hâfız)
Zeki Altun
İlahi
Düyek
Aşkınla şûride n'ide hüsnün görüp aklı gide
Acemaşiran
Abdi Efendi
_
Şarkı
Düyek
Ateş-i aşkınla câna dil harâb olmaktadır
Acemaşiran
Emin Ongan
Rızâ Savaşkan
Şarkı
Curcuna
Ayların sultanı hoşgeldin mübarek Ramazan
Acemaşiran
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
İlahi
Müsemmen
Bahar geldi çiçek açtı
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sofyan
Bahar geldi gönlüme güldü diye gözlerin
Acemaşiran
H. Kamran Ayıkgezmez
H. Kamran Ayıkgezmez
Şarkı
Düyek
Bak kalbime sevgin acı bir iz gibi kaldı
Acemaşiran
Selçuk Kurt
_
Şarkı
Sengin Semai
Bak şu kıza ne çok ağlıyor
Acemaşiran
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Semai
Bakma sakın benden yana
Acemaşiran
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Bakup camâli yâre
Acemaşiran
Asım Molla
Niyâzi Mısrî
İlahi
Yürük Semai
Bana hep böyle cefâ etme karışmam küserim
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
Alâeddin Öcal
Şarkı
Aksak
Bana sevda dersleri verme ey güzel
Acemaşiran
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Sofyan
Bana sorarsan nesine mâil oldum handesine
Acemaşiran
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Aksak
Bana tavr-ı nigâhın âh mizâcımca değil ey mâh
Acemaşiran
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Raks Aksağı
Ben ben isem canda değil
Acemaşiran
İ. Hümâyi Elçioğlu
Kenan Rifâî
İlahi
Sofyan
Ben bir âşıkım sana gönül verdim
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
M. İsmail Hakkı Bey
Fantezi
Aksak
Ben günleri aylar bilirim ayları yıllar
Acemaşiran
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
Ben sende bulup kendimi yalnız sana verdim
Acemaşiran
Rüştü Eriç
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Ben yürürem yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Acemaşiran
Cüneyt Kosal
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Acemaşiran
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Beni mecnun eden yeşil gözlerin
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Curcuna
Beni terk etti sultânım
Acemaşiran
Arif Sâmi Toker
Sultan III.Ahmet
Şarkı
Düyek
Ber-küşâ-yı mâ'delet hâkân-ı devrân dâima
Acemaşiran
Basmacı Abdi Efendi
_
Beste
Devr-i Kebir
Bırakma böyle mahzûn hayâlinle başbaşa
Acemaşiran
Arif Sâmi Toker
A. Nedim Hergül
Şarkı
Semai
Bileydi dil gibi dilber gam-ı cihan nicedir
Acemaşiran
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Billâhî salli yâ hazır ale'n nebîy Mekki'l tâhir
Acemaşiran
_
Halil Nablusi
Şuğul
Düyek
Bilmem beni bir lâhza felek şâd edecek mi
Acemaşiran
Münip Bey (Melekzâde)
Münip Bey (Melekzâde)
Şarkı
Ağır Aksak
Bilmem niye yâr dîde-i giryânıma bakmaz
Acemaşiran
S. Ziyâ Özbekkan
Reşat Özpirinçci
Yürük Semai
Yürük Semai
Bin cefâ görsem ey sanem senden
Acemaşiran
Zekâî Dede
_
Beste
Muhammes
Bir alevi yangından ayıramazsın
Acemaşiran
Turhan Taşan
Aysel Gürel
Fantezi
Sofyan-N.Sofyan
Bir anda doldun içime
Acemaşiran
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Bir bakışla ol civan
Acemaşiran
Ali Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Düyek
Bir gün ne hayâlim ne de gölgem kalacak
Acemaşiran
Âmir Ateş
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Curcuna
Bir gün ne olur bâdeyi sun kendi elinle
Acemaşiran
Nûrettin Ulueren
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Sengin Semai
Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir kimseye açılmaz idim dâmenin olsam
Acemaşiran
Bîmen Şen
Nedîm
Şarkı
Sengin Semai
Bir nihâyet bulsun ihsânınla hicrânım benim
Acemaşiran
İsmet Danış
_
Şarkı
Semai
Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye
Acemaşiran
Şerif İçli
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Ağır Aksak
Bir yeşil gözlü kız gördüm Bursa'da
Acemaşiran
M. Sabahattin Ezgi
M. Sabahattin Ezgi
Şarkı
Semai
Bir yıl beni etti esîr nazlı bir endam
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Bitmesin bu rüyâ bitmesin desem
Acemaşiran
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Düyek
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez
Acemaşiran
Refik Fersan
Ramî Mehmet Paşa
Şarkı
Devr-i Hindi
Bu hâl zuhur etmesin bir daha
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Cemalettin Altıntaş
Şarkı
Düyek
Bu nasıl aşk nasıl sevda güzelim
Acemaşiran
Erol Özbayram
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
Budur ricam benim senden
Acemaşiran
_
_
Şarkı
Düyek
Bulutlar kokunu getirir bana
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
R. Gökalp Arkın
Şarkı
Düyek
Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda
Acemaşiran
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Semai
Cama vuran damlalara gönüldeki şarkılara
Acemaşiran
Alâeddin Şensoy
Oktay Zerrin
Şarkı
Aksak
Câmın o beyaz sunduğu zambak gibi eller
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
Cüneyt Bey
Fantezi
Sengin Semai
Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n'eylerem
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu
Acemaşiran
Ali Rızâ Avni(Tınaz)
Ali Rızâ Avni(Tınaz)
Şarkı
Sengin Semai
Canlandı ağaçlar sular yürüdü
Acemaşiran
Erdoğan Kıralboğa
Erdoğan Kıralboğa
Şarkı
Semai
Cennetten bir köşedir İzmir ışık selinde
Acemaşiran
Ertuğrul Ottekin
Yalçın Benlican
Fantezi
Sofyan
Coşkun deniz coşkun deniz
Acemaşiran
Kasım İnaltekin
_
Şarkı
Sofyan
Çekerim gözyaşı hâlinde sızan hasretini
Acemaşiran
Rıdvan Lâle
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Çekmiyor yâr-i sitemkâr hayli demdir nâzımız
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
Hilmi Özgen
Yürük Semai
Yürük Semai
Çıkıver vâdiye bir akşam üstü
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Rüştü Şardağ
Şarkı
Düyek
Çoban yıldızı gibi
Acemaşiran
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Sofyan
Çün bahar irüb seçerler sebz-ü revnâk gir olur
Acemaşiran
_
Gafuri
Durak
Düyek
Dağlar geçit verin konup göçeyim
Acemaşiran
Bülent Uyaroğlu
Karacaoğlan
Şarkı
Düyek
Daha sevdâmı açarken
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Dalga dalga saçını omzuna dökme yine
Acemaşiran
Erdoğan Köroğlu
_
Şarkı
Düyek
Dalınca gözüm gözüne Suhâ
Acemaşiran
Yorgo Bacanos
_
Şarkı
Semai
Demet demet güllerle ince nârin ellerle
Acemaşiran
M. Şen Sancakoğlu
Ömer Kalafat
Şarkı
Aksak
Deniz yosunu gözlerin bakışın derin mi derin
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Mesrure Oral
Fantezi
Düyek
Derdi dert zincirine eklemekten usandım
Acemaşiran
Suphi İdrisoğlu
G. Çiçek Tural
Şarkı
Düyek
Dilde derd-i iştiyâkı çekmeğe takat mı var
Acemaşiran
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Curcuna
Dinle sözüm ey dil-rübâ
Acemaşiran
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Şarkı
Aksak
Diyorum bir gece olsun bana gel
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Donandı her yer kandiller ile
Acemaşiran
_
_
İlahi
Sofyan
Dün akşam yine gölgen gibi peşinde bendim
Acemaşiran
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Şarkı
Aksak
Dünyâya baksan da gülümser gibi
Acemaşiran
_
_
Şarkı
Curcuna
Düşme gör sevdâ belâ gözlerdedir
Acemaşiran
Refik Fersan
Hasan Alî Yücel
Şarkı
Müsemmen
Düştüm bir yol sevdâsına
Acemaşiran
Ali Rızâ Avni (Tınaz)
Bedri Noyan
Şarkı
Aksak
Efendim gel zevk edelim gâh ü gâh
Acemaşiran
Samatya'lı Sebuh
_
Şarkı
Sengin Semai
Ehl-i melâmet oldum nihayet
Acemaşiran
Erol Başara
Ahmet Güneren(Rindi)
İlahi
Türk Aksağı
El-aman ey şûh-i âşık perverim
Acemaşiran
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Elvedâ bizden sana ey şehr-i rahmet elvedâ
Acemaşiran
_
_
İlahi
Devr-i Hindi
Elveda şehr-i saadet elveda
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Devr-i Hindi
Eski şarkıları çoktan bıraktım
Acemaşiran
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Şarkı
Nim Sofyan
Ey bağ-ı hüsnün dilcû nihâli
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Ey benim güzel kuşum
Acemaşiran
Reşat Erer (Kemânî)
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Semai
Ey benim sevgili mevlâm
Acemaşiran
İzmirli Hacı Mehmet Efendi
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ey benim sevgili mevlâm senin aşkın kimde var
Acemaşiran
Mahmud Efendi(İzmirli-Hacı)
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Ey büt içmişsin yine zannım şerab
Acemaşiran
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Aksak
Ey çeşm-i âhû mehlika cürmüm nedir söyle bana
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Semai
Ey derde derman isteyen
Acemaşiran
H. Sadettin Arel
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Durak Evferi
Ey dergeh-i cümlenin penâhı
Acemaşiran
H. Sadettin Arel
_
İlahi
Evsat
Ey dil bu yeter iki cihanda sana iz'an
Acemaşiran
Hacı Fâik Bey
_
İlahi
Düyek
Ey gül-i rânâ seni bir gül diye sevdim
Acemaşiran
Neveser Kökdeş
Suat Güngören
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey Kerîm Allah ey Ganî Sultan
Acemaşiran
Sâdun Aksüt
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Müsemmen
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
Acemaşiran
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Sengin Semai
Ey Resul-i hazret-i Hak ve'y Habîb-i Kibriyâ
Acemaşiran
_
Sezâî
Tevşih
Evsat
Ey şehenşâh-ı melek-haslet ruhun pür-tâb-ı nur
Acemaşiran
Dellalzâde
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey şehenşâh-ı zamansın
Acemaşiran
Nûman Ağa
_
Methiye
Sofyan
Ey şehr-i nüzûl-i sûre bais oldun çok sürure
Acemaşiran
Bolahenk Nûri Bey
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Düyek
Ey şûh-i âfet darıldım gâyet
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Semai
Ey tâlib-i dîdâr olan
Acemaşiran
_
Aziz Mahmut Hüdâyi
İlahi
Düyek
Ey yosma şûh-i pür-edâ
Acemaşiran
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Eyâ şâhenşeh-i taht-ı hümâyun zîb-i Osmânî
Acemaşiran
Dellalzâde
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Eyleyen ihyâ beni hep iltifâtındır şehâ
Acemaşiran
İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi)
_
Şarkı
Aksak
Eyyûb'am dîl müptelâyım derde dermân isterem
Acemaşiran
Haydar Akdemir
Yunus Emre
İlahi
Fer
Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden
Acemaşiran
İsmâil Demirkıran
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Devr-i Hindi
Fer bulur dîdem cemâlinle şehâ
Acemaşiran
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Düyek
Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır
Acemaşiran
Fahri Kopuz
_
Şarkı
Sengin Semai
Feyz-i Hüda nûr-i safa Ahmed Muhammed Mustafa
Acemaşiran
_
_
İlahi
Düyek
Firâkınla benim dağ-ı nihânım âşikâr oldu
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gam çekme güzel n'olsa bahârın sonu yazdır
Acemaşiran
Arif Sâmi Toker
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Curcuna
Gam neşterini vurmadasın sîneme her an
Acemaşiran
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Sengin Semai
Gamlı gönlüm seni gördükçe duyar zevk u safâ
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Cemâlettin Yavaşça
Şarkı
Ağır Aksak
Geçen günler sevgimizi örtmüşse söyle
Acemaşiran
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Curcuna
Geçse de aylar yıllar gönlüm hep seni arar
Acemaşiran
Mahmut Yivli
Mustafa Malkoç
Şarkı
Aksak
Gel bu gece deniz güzel mehtap güzel ay güzel
Acemaşiran
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Gel ey denizin nazlı kızı nûş-i şarab et
Acemaşiran
Aleko Bacanos
_
Şarkı
Semai
Geldikçe güzellik getirip her sözüme
Acemaşiran
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Geldin geri gider misin
Acemaşiran
Ahmet Irsoy
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Düyek
Geliyor başbuğumuz ulu türk'ün önderi
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Sofyan
Gider mi pîş-i çeşmimden hayâl-i dâğ-dârın
Acemaşiran
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Müsemmen
Gidişinle durdu zaman
Acemaşiran
Suphi İdrisoğlu
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Gökyüzünde saf saf olmuş melekler
Acemaşiran
Hasan Şanlıtürk
Yılmaz Çiçek
İlahi
Düyek
Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam
Acemaşiran
Selâhattin İnal
Karacaoğlan
Şarkı
Düyek
Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
Turgut Tarhan
Şarkı
Aksak
Gönlüm içli saz oldu bak inliyor elinde
Acemaşiran
Ali Ulvi Baradan
İsmet Çetinsel
Şarkı
Semai
Gönlüm neden feryâd eder
Acemaşiran
Münip Bey (Mu.-Melekzâde)
Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
Şarkı
Semai
Gönlüm yeni bir sevgili mümkün mü beğensin
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Gönlüme bu sevgin düştü düşeli
Acemaşiran
Özgen Gürbüz
Sevim Sürer
Şarkı
Semai
Gönül aşkından oldu pâre pâre
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Curcuna
Gönül coşar ince ince
Acemaşiran
Akın Özkan
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Gönül hıçkırıklı rûh üzgün sessiz
Acemaşiran
İsmet Kavanozlar
_
Şarkı
Semai
Gönül hicrinle kan ağlar harabdır
Acemaşiran
Aleksan Efendi(Kemânî Ağa)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönül sana tapalı
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Sofyan
Gönül seni ayık bulsam sorsam hâlin nedir diye
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Gönül verdim bir güzele
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sofyan
Gönülden özlüyorsak yolları gözlüyorsak
Acemaşiran
İsmâil Demirkıran
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Gördükçe seni âteş-i hicrânımı yendim
Acemaşiran
İbrâhim Tuğberk
Hayri Tümer
Şarkı
Sengin Semai
Gördüm seni gönlüm yine hayretlere daldı
Acemaşiran
Münip Bey (Mu.-Melekzâde)
Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
Şarkı
Semai
Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin
Acemaşiran
İrfan Doğrusöz
H. Sîret Özsever
Şarkı
Aksak
Gurubun rengini içmiş kanarak titriyor dalında
Acemaşiran
F.Kaya Pınarses
Faruk Oray
Şarkı
Düyek-Semai
Gurubunla ne mâtemler gönülde eyledin cânâ
Acemaşiran
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gül devridir mevsim bahar
Acemaşiran
Ömür Gençel
Reşat Özpirinççi
Şarkı
Raks Aksağı
Gül müdür bilmem ki ruhsârın senin
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Güle güle git sende bahar meltemi essin
Acemaşiran
Yener Topaloğlu
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Sengin Semai
Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz
Acemaşiran
Nevzat Demir
Adnan Üryâni
Şarkı
Müsemmen
Gülşen-i feyzinde bülbül pür figân
Acemaşiran
Memduh Cumhur
M. Nafiz Irmak
İlahi
Düyek
Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın
Acemaşiran
H. Fehmi Mutel
Nedîm
Şarkı
Türk Aksağı
Gün batıyor tepelerden yanlızlığımın üstüne
Acemaşiran
Kenan Günel
Metin Pütmek
Şarkı
Düyek
Gün doğarken ayıldım
Acemaşiran
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Aksak
Güzel görsem içim titrer
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Hadi gel bir türkü söyle coşku sarsın dorukları
Acemaşiran
Fethi Karamahmudoğlu
M. Zeki Akdağ
Şarkı
Sofyan
Hak müyesser etse varsam
Acemaşiran
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Hak yoluna gidenlerin âsâ olsam ellerine
Acemaşiran
Kemâl Efendi(Hâfız)
Seyrânî
İlahi
Düyek
Hakkını verin bu sazın
Acemaşiran
Selâhattin İçli
Gülay Elgin
Şarkı
Evfer
Hâlimi Mecnûn görse rahm eder ağlar bana
Acemaşiran
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Hani nerde beni öpen dudaklar
Acemaşiran
İlgün Soysev
Nûrettin Baykal
Şarkı
Sofyan
Hasret delice eser rüzgâr rüzgâr gönülde
Acemaşiran
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Hasretin alev alev yakıyorken bağrımı
Acemaşiran
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Turhan Taşan
Şarkı
Düyek
Hasretinden çektiğim bir gün değil
Acemaşiran
Suat Akgün
Seyfettin Başçılar
Şarkı
Müsemmen
Hasta kalbim bak seninçün durmayıp yanıyor
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Devrihindi
Hayalimden çıkmıyor bir dakika gül yüzün
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sofyan
Hayâtın cümleye sûr-u-sürûr-u şevket-efzâdır
Acemaşiran
Dellalzâde
_
Beste
Zencir
Hayâtın yüzün kadar mânâlı parlak olsun
Acemaşiran
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Hazret-i Hakk'ın Habîbi sevgili bir tânesi
Acemaşiran
_
Sezâî
İlahi
Düyek
Hem sevip hem yakadan attın beni
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hep beraber oynardık hep beraber gezerdik
Acemaşiran
Amir Ateş
Hasip Uras
Şarkı
Sofyan
Her biri bir gonce efkâr
Acemaşiran
Hamparsum Limoncuyan
_
Şarkı
Düyek
Her çocukla yeni bir dünyâ doğar yeniden
Acemaşiran
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Şarkı
Aksak
Her lâhza senin hasretin ağlar üzerimde
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Cemâlettin Yavaşça
Şarkı
Curcuna
Her şey yabancı hissime yalnız sen âşinâ
Acemaşiran
Nezahat Soysev
M. Fâik Ozansoy
Şarkı
Curcuna
Her yaprak bir gülüştür bir öpüştür her çiçek
Acemaşiran
Mahmut Yivli
Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)
Şarkı
Aksak
Herkesin güldüğü günler bana ağlayacak sensin
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Düyek
Hırâm-ı dil-fezâ kıl dil-pesendim
Acemaşiran
Kemânî Rızâ Efendi
Fâik
Şarkı
Düyek
Hicrânın ölümdür vuslatın hayat
Acemaşiran
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
_
Şarkı
Semai
Hoş gelirdi câna bezm-i ülfetin
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Semai
Hüsnü güzel bir nev-civan
Acemaşiran
Asdik Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
İbtidâdan yol sorarsan yol Muhammed Ali'nindir
Acemaşiran
Selâhattin Demirtaş
Hatâyî (Şah İsmail)
İlahi
Devr-i Hindi
İçmeden sarhoşum güzelliklerden
Acemaşiran
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
İki mavi bir yeşil ilmek ilmek dokunmuş
Acemaşiran
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Sofyan
İlâhî n'eylesin n'itsin gönül sensiz karar etmez
Acemaşiran
Selâhattin Demirtaş
Fahrettin Efendi (Şeyh)
İlahi
Düyek
İncecik kıvrak belinden bir gün olsun sıkmadım
Acemaşiran
Fahri Kopuz
Necdet Rüştü Efe
Şarkı
Semai
İrfan meclisine erişebilsem
Acemaşiran
Selâhattin Demirtaş
Atıf Efendi
İlahi
Sofyan
İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk
Acemaşiran
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Kaç yıl sana bir bilmecenin sırrını sordum
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden
Acemaşiran
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Arif Bey (Kahyâzâde)
İlahi
Sofyan
Kalbimi bir güzele ne ettim verdim ele
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Yürük Semai
Kalbimizin üstünde açan o güller
Acemaşiran
Muzaffer Ünal
Muzaffer Ünal
Fantezi
Sofyan
Kalbini bağ-ı cinân et ravzâ-i tevhîd ile
Acemaşiran
_
_
İlahi
Düyek
Kârın sitem oldu yeter
Acemaşiran
Yusuf Paşa
_
Şarkı
Aksak
Karşı dağlar bizi bekler
Acemaşiran
Cengiz Cermen
Sevinç Atan
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Keloğlan isterse eğer
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Curcuna
Keman ebrûlerindir kıble-gâhım
Acemaşiran
Sadrettin Şükrü Bey
_
Şarkı
Aksak
Kerîm Allah Rahîm Allah...
Acemaşiran
Zekâî Dede
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Kıble-i mihrabımızdır hazret-i pîr Hüdâî
Acemaşiran
Mustafa Düzgünman
Mustafa Düzgünman
İlahi
Düyek
Kıldı teşrif sağ ü şen
Acemaşiran
İsmet Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Kim aldı o peymâneyi sâkînin elinden
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
Cüneyt Bey
Fantezi
Aksak
Kime hâlim diyeyim kime feryâd edeyim
Acemaşiran
Fâize Ergin
_
Şarkı
Ağır Düyek
Kimsesizdim ağladım yoktu derdim dinleyen
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Devrihindi
Kimsin beni fethetmeye bak yetti bu hâlin
Acemaşiran
Teoman Önaldı
Gündoğdu Sanımer
Şarkı
Semai
Korktum kıyamet gününden Muhammed unutma bizi
Acemaşiran
Aslan Hepgür
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Küffar sanır hüccet almış Eğri'ye
Acemaşiran
_
_
S.T.
Aksak
Küntü kenzin serteser sırr-ı nihânı sendedir
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
Muhyî Efendi (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Lûtf edip âlemde dildâr olmadın
Acemaşiran
İsmet Ağa
_
Şarkı
Aksak
Lûtf eyle meded rahmeyle şehâ
Acemaşiran
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Lûtf eyleyip bir kez nazar eylerse ger sultânımız
Acemaşiran
Zekâî Dede
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Durak
Durak Evferi
Mahveder her neş'eyi üftâdelik dildâdelik
Acemaşiran
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Mâzi uyusun sandalın ardındaki izde
Acemaşiran
Erdoğan Köroğlu
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Meleğimsin küçücük elli yeşil gözlü perim
Acemaşiran
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Merhaba şehr-i Ramazan
Acemaşiran
Hasan Şanlıtürk
Yılmaz Çiçek
İlahi
Düyek
Merhem koyup onarma sînemde kanlı dağı
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Fuzûlî
Beste
Lenk Fahte-S.Sem.
Meşâm-ı hâtıra bûy-i gül-i safâ bulagör
Acemaşiran
Dede Efendi
_
Beste
Zencir
Mızrap vurarak fecri ağartsam çok olur mu
Acemaşiran
O. Nûri Özpekel
Atik Bilimer
Şarkı
Aksak
Misli yok bir şûha oldum müptelâ
Acemaşiran
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Muğber misin hâlâ bana sen nazlı civanım
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Semai
Müjde mü'minler size ihsân-ı rahman'dır gelen
Acemaşiran
Dursun Çakmak
Ahmet Remzi Dede
İlahi
Düyek
Mümkünse yaşatmak beni bir saniye sensiz
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sengin Semai
Müştak olup özlediğim
Acemaşiran
Hasan Şanlıtürk
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Nâfile ağlayarak sızlama ağyâre gönül
Acemaşiran
Ekrem Karadeniz
Yâkup Bey (Dr.)
Şarkı
Türk Aksağı
Nâil-i bezm-i visâlin olmadan ey dil-rübâ
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Nâz etme gel ey meh-likâ
Acemaşiran
Tanbûri Hikmet Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Nazîrin gelmemiş asla cihâna
Acemaşiran
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ne acımı dindiren ne teselli eden var
Acemaşiran
Ahmet Özkök
Yılgör Atçı
Şarkı
Düyek
Ne hevâ-yı bağ sâzed ne kenar-ı kişt mârâ
Acemaşiran
Dede Efendi
_(İlk beyit Figanî-i Şîrazî)
Yürük Semai
Yürük Semai
Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebâr oldu
Acemaşiran
Lem'î Atlı
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Müsemmen
Neden kalbim seni sevdi
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Curcuna
Neş'e doldu kâinat huzur buldu tüm mekân
Acemaşiran
Erdinç Çelikkol
Lütfü Alacalar
İlahi
Düyek
Neş'eyâb ol neş'elensin bezmimiz ey sîm-ten
Acemaşiran
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Devr-i Hindi
N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek
Acemaşiran
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
N'ideyim bilmem elinden senin
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Nûr ile doldu yine kevn ü mekân
Acemaşiran
Ahmet Irsoy
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
O gülen gözlerini hayal etsem de bir an
Acemaşiran
İbrahim Umut
İbrahim Umut
Şarkı
Sofyan
O tebessüm o tavırlar o levendâne hıram
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Aksak
O terkedip gitti diye insan böyle üzülmez ki
Acemaşiran
Ömür Gençel
Metin Pütmek
Şarkı
Düyek
Oldu gönül üftâde
Acemaşiran
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Olursa ruhsatın gayetle esrar
Acemaşiran
Nûman Ağa
_
Şarkı
Aksak
Öptükçe siyah saçları göğsüm yanıyordu
Acemaşiran
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Sengin Semai
Papatyalar sünbüller kanaryalar bülbüller
Acemaşiran
İbrahim Köker
Çetin Günday
Şarkı
Düyek
Pençe-i gamdan âzâd kıl
Acemaşiran
Kemençeci Usta Yani
_
Şarkı
Düyek
Rast geldim iki câne
Acemaşiran
_
_
Türkü
Sofyan
Ravzana çün yüz süren bulur aman
Acemaşiran
Abdullah Ef.(Himmetzâde)
Abdullah Ef.(Himmetzâde)
Tevşih
Düyek
Rûhumda derin yaralar kalbimde derin acılar
Acemaşiran
Kemâl Gürses
_
Şarkı
Düyek
Rûy-i âlemdir kulûb-ı nâs'ı hep mesrûr eden
Acemaşiran
Dellalzâde
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Rüyâda gibiyim mutlu bir kişiyim
Acemaşiran
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Sofyan
Rüyada gördüm seni
Acemaşiran
Amir Ateş
Mustafa Güney
Şarkı
Düyek
Saffet-i kalple kapıldım aşkın âlâsına
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Devrihindi
Sanma cânım herkesi sen sâdıkâne yâr olur
Acemaşiran
Kaya Bekat
Sultan Selim (Yavuz-Selîmî)
Şarkı
Semai
Sanma şâhım alemi sen sadıkane yar olur
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Yavuz Sultan Selim Han
Şarkı
Düyek
Sardım bugün yâri kendimden geçtim
Acemaşiran
Kâzım Narmanlı
Kâzım Narmanlı
Şarkı
Semai
Sarı saçlı bir civâne
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Sarıyor rûhumu bir kor gibi candan bakışın
Acemaşiran
Yücel Aşan
Niyâzi Ersan
Şarkı
Aksak
Sen bana ben sana umut vermiştik
Acemaşiran
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Semai-Aksak
Sen cevrine ol yâri peşîmân edemezsin
Acemaşiran
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Yürük Semai
Sen misin gönülde fırtınalar yaratan
Acemaşiran
Serap Arısan
Serap Arısan
Şarkı
Aksak
Sen şehenşâh-ı zamansın
Acemaşiran
Nûman Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Seni ben de sevdim ey güzel İstanbul
Acemaşiran
Göksel Baktagir
Erol Güngör
Şarkı
Nim Sofyan
Seni ellerle gezerken görüverdim bu sabah
Acemaşiran
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Senin aşkın ey dil-rübâ bir belâdır
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Curcuna
Senin için ey mehveşim
Acemaşiran
Neyzen Râşit Efendi
_
Şarkı
Aksak
Senin için söylediğim bu şarkıyı biraz dinle
Acemaşiran
Rüştü Eriç
Ümit Gürelman
Şarkı
Nim Sofyan
Seninle kışlar bile yaz gibi gelir bana
Acemaşiran
Amir Ateş
Engin Çır
Şarkı
Sofyan
Sensin benim âlemde a gül-gonce zâhîrim
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Ser-fürü eyler görenler serv-i reftârın senin
Acemaşiran
_
_
Şarkı
Semai
Sermest-i aşkım lûtf eyle sâkî
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Sevdim seni ben âh güzelim aşkına düştüm
Acemaşiran
Sabahattin Volkan
Sabahattin Volkan
Şarkı
Aksak
Sevdim seni ben sevmeye lâyık diye sevdim
Acemaşiran
Abdullah Uysal(Dr.)
_
İlahi
Yürük Semai
Sevdim seni bir zamanlar masal gibi geçti yıllar
Acemaşiran
İbrahim Umut
İbrahim Umut
Şarkı
Semai
Sevdim seni gel ey peri
Acemaşiran
Kemençeci Usta Yani
_
Şarkı
Sofyan
Sevdim seveli o kızı aşkı yüreğimde sızı
Acemaşiran
Amir Ateş
G. Hamza Berkay
Şarkı
Curcuna
Sevgi dolu cesur ana korudu
Acemaşiran
Selâhattin İçli
Selâhattin İçli
İlahi
Sofyan
Sevgi varsa gönülde bir gülüştür gözlerde
Acemaşiran
Erol Bingöl
Nilgün Bingöl
Şarkı
Aksak
Sevmek başka sevilmek başka şey
Acemaşiran
Rıdvan Tandoğan
Rıdvan Tandoğan
Şarkı
Semai
Sîm-ten gonce-dehan bir dil-rübâ
Acemaşiran
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Düyek
Sohbetimi gerçek sandın vah zavallı pek aldandın
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sonbaharın kararsız haşin rüzgârları mı...
Acemaşiran
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Sorma dostum hâlimi âvâreyim
Acemaşiran
N. Halil Poyraz
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Semai
Sormayın gönlüme şimdi ağlamaktan ne bulur
Acemaşiran
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Söndü neş'em söndü ömrüm yıldızım
Acemaşiran
Suphi İdrisoğlu
Câhit Öney
Şarkı
Semai
Söz verdim adına "gelecek" diye
Acemaşiran
Fethi Karamahmudoğlu
Erol Uzunöner
Şarkı
Sofyan
Sultân-ı kerem şâh-ı adâletsin efendim
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Kar
Hafif
Sultan-ı kevneyn kabrinden kalkınca
Acemaşiran
Selâhattin Demirtaş
_
İlahi
Düyek
Şarkıların şiirlerin tadı yok
Acemaşiran
İlgün Soysev
Erol Karaokur
Şarkı
Nim Sofyan
Şeh-i genc-i sahâvetsin sen ey şâh-ı kerem-kârım
Acemaşiran
Dellalzâde
_
Beste
Hafif (Ağır)
Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu
Acemaşiran
Arif Sâmi Toker
Yunus Emre-Yahyâ K.Beyatlı
Fantezi
Türk Aksağı-Düy.
Şu İzmir'in dağlarında bülbül öter bağlarında
Acemaşiran
Tahsin Karakuş
_
Şarkı
Aksak
Şu puslu ve ıslak şafaklarında
Acemaşiran
Erol Özbayram
Cevdet Aktunç
Şarkı
Sofyan
Şu Samsun'un güzel kızı...
Acemaşiran
Erdem Gürcan Avcı
Şâhin Çangal
Şarkı
Sofyan
Tâ dil verelden sünbüle "sünbüliler" derler bize
Acemaşiran
Mustafa Ef.(Çolakzâde)
Fahrî(Sünbülî)
İlahi
Muhammes
Tadı olmaz hayatın sensiz geçerse eğer
Acemaşiran
Amir Ateş
Orhan Tokmakoğlu
Şarkı
Düyek
Taş atmayın ağaçlara
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Titrek sâhillere güneş doğunca
Acemaşiran
Erol Başara
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Aksak
Tutuldum türlü derd-i bî-menende
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Ufkun kızaran rengine baktıkca hatırla
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Ercüment Alacakaptan
Şarkı
Düyek
Unutmak için seni nasıl çırpındım bilsen
Acemaşiran
M.Sabri Akçagül
M. Sabri Akçagül
Şarkı
Curcuna
Uzak bir semt gibiydim gözlerinde bu akşam
Acemaşiran
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Düyek
Vakti firkatde tahayyül eyledikçe cismini
Acemaşiran
Kanunî Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Var mı zâlim kavlimizde başka bir yâr peylemek
Acemaşiran
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Semai
Var mıdır âlemde hiç bir nesne bu candan lezîz
Acemaşiran
Zekâî Dede
Hakkı
İlahi
Düyek
Yâ Resûlallah acep kimdir bize senden yakîn
Acemaşiran
Zeki Altun (Hâfız)
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Devr-i Hindi
Yağmur ol bir acı sonbaharla gel
Acemaşiran
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Semai
Yanar sînem benim her bâr
Acemaşiran
İsmet Ağa
_
Şarkı
Aksak
Yandı dil aşkınla ey şûh-i şenim
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yâr ile ettiğin ahdi unutma
Acemaşiran
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Yârelerim çok derin
Acemaşiran
_
_
Şarkı
Düyek
Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfâdıyız
Acemaşiran
Hüsnü Öncü
C.Şâkir Çetinel
Marş
Nim Sofyan
Yıllarca fırtınalar içinde geçti ömür
Acemaşiran
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Yokmuş bir âh'a ey gül-i rânâ tahammülün
Acemaşiran
Bîmen Şen
Şeyh Gâlip Dede
Şarkı
Devr-i Hindi
Yoktur zaman gel mâhım heman gel
Acemaşiran
İsmâil Demirkıran
_
Şarkı
Semai
Yol açıldı gün bu gündür gönderin illâ demiş
Acemaşiran
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Aksak
Yüreğimde hep bir yara kanar durur ara sıra
Acemaşiran
İsmâil Demirkıran
Ercan Atalay
Şarkı
Aksak
Yüreğimde sevgi denen pınar var
Acemaşiran
Tuncay Sağlam
Sâmi Derintuna
Şarkı
Sofyan
Zehrolsa bile nûş edelim câm-ı şarâbın
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Zeytinden örülmüş şanlı tâcın var senin
Acemaşiran
Erdinç Çelikkol
Necip Artan
Şarkı
Aksak
Yaşamak mümkün değil
Acemaşiran
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Acemaşiran Ayin-i Şerifi
Acemaşiran
Hüseyin Fahrettin Dede
-
Ayin
Düyek
Yine susmuş gece bir kez daha sessiz soluyor
Acemaşiran
Bülent Nuran
Güler Turan
Şarkı
Aksak
Zaman akıp giderken, taşar hisler bendinden
Acemaşiran
Bülent Nuran
Cemalettin Turan
Şarkı
Düyek
Hadi tut ellerimi gözlerime dal gitsin
Acemaşiran
Turhan Taşan
Miyaser Gülşen
Fantezi
Düyek
Bir başka sevgiyi hiç düşünmedim
Acemaşiran
Bilge Özgen
Turhan Taşan
Şarkı
Semai
Mutluluktan söz edilemez
Acemaşiran
Volkan Gözübüyükoğlu
Vedat Fidanboy
Şarkı
Müsemmen
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Acemaşiran
Ali Fuat Aydın
Ağır Aksak
Zeybek
Beyaz Örtü
Acemaşiran
Sedat Öztoprak
Aksak
Zeybek
_
Acemaşiran
Arif Sami Toker
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Acemaşiran
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2
Acemaşiran
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:3
Acemaşiran
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:4
Acemaşiran
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:5
Acemaşiran
Baki Duyarlar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Cavit Cenkoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Cemal Şenneyli
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Cinuçen Tanrıkorur
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Emin Ongan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Fâruk Şâhin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Ferit Sıdal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Fulya Akaydın
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Gavsi Baykara
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
Bahar - 2
Acemaşiran
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
Füsunkar
Acemaşiran
Hakkı Bey (Sermüezzin)
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Acemaşiran
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Hüsnü Özkartal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
İbrahim Y. Sevinç
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Mısırlı İbrahim Efendi (Udi)
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Münir Mazhar Kamsoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Neyzen Ali Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Nezahat Soysev
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Rebâbi Yusuf Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Refik Talat Alpman
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Reis Mahmud Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Reşat Aysu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Rıdvan Lale
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Selâhattin Altınbaş
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Şeref Çakar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Şükrü Tunar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Tamer Alanyalı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Tanburi Emin Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Tanburi İsak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Tarık Kip
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Teoman Alpay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Ümit Mutlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
Zeki Duygulu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acemaşiran
H.Aslan Hepgür
Devr-i Hindi
Oyun Havası
_
Acemaşiran
Dede Salih Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Acemaşiran
Tanburi İsak
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Acemaşiran
Nuri Halil Poyraz
Frenkçin
Peşrev
_
Acemaşiran
Tanburi Emin Ağa
Hafif
Peşrev
_
Acemaşiran
Tanburi İsak
Hafif
Peşrev
Fihrist Peşrevi
Acemaşiran
Arabzade
Muhammes
Peşrev
_
Acemaşiran
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Muhammes
Peşrev
_
Acemaşiran
H.Sadettin Arel
Muhammes
Peşrev
_
Acemaşiran
İbrahim Y. Sevinç
Muhammes
Peşrev
_
Acemaşiran
Refik Fersan
Muhammes
Peşrev
Hasb-ı Hal-i Mûsiki
Acemaşiran
Ahmet Mükerrem Akıncı
Nim Sofyan
Sirto
_
Acemaşiran
Aydın Oran
Nim Sofyan
Longa
No:2
Acemaşiran
Göksel Baktagir
Nim Sofyan
Saz Eseri
Maraton
Acemaşiran
H.Sadettin Arel
Nim Sofyan
Oyun Havası
_
Acemaşiran
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Longa
_
Acemaşiran
Haydar Tatlıyay
Semai
Mazurka
_
Acemaşiran
_
Sofyan
Sirto
_
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşça
Sofyan
Medhal
_
Acemaşiran
Aydın Oran
Sofyan
Longa
No:1
Acemaşiran
Aydın Oran
Sofyan
Medhal
No:1
Acemaşiran
Aydın Oran
Sofyan
Medhal
No:2
Acemaşiran
Erol Sayan
Sofyan
Saz Eseri
_
Acemaşiran
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Peşrev
_
Acemaşiran
Kâmrân Yıldırım
Sofyan
Saz Eseri
Hüzün
Acemaşiran
Özdemir Hafızoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
İlkay
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Bin Cefâ Görsem Ey Sanem Senden
Acemaşiran
Zekâî Dede
_
Bir Haber Ver Ey Sabâ N'oldu Gülistânım Benim
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Bir Teselli Beklerim Gönlümdeki Bin Yâreye
Acemaşiran
Şerif İçli
M. Nâfiz Irmak
Dinle Sözüm Ey Dil-Rübâ
Acemaşiran
Sultan III.Selim
_
Düştüm Bir Yol Sevdâsına
Acemaşiran
Ali Rızâ Avni
Bedri Noyan
Ey Çeşm-İ Âhû Mehlika Cürmüm Nedir Söyle Bana
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Gam Çekme Güzel N'olsa Bahârın Sonu Yazdır
Acemaşiran
Arif Sâmi Toker
F. Nâfiz Çamlıbel
Gel Ey Denizin Nazlı Kızı Nûş-İ Şarab Et
Acemaşiran
Aleko Bacanos
_
Gönlüm Düşüyor Çırpınarak Gizli Kemende
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
Turgut Tarhan
Gönül Sana Tapalı
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
F. Hulûsi Demirelli
Gördüm Seni Sevdim Güzelim Gonce-İ Tersin
Acemaşiran
İrfan Doğrusöz
H. Sîret Özsever
Kime Hâlim Diyeyim Kime Feryâd Edeyim
Acemaşiran
Fâize Ergin
_
Merhem Koyup Onarma Sînemde Kanlı Dağı
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Fuzûlî
Neden Kalbim Seni Sevdi
Acemaşiran
Mehmet Yürü
_
N'ideyim Bilmem Elinden Senin
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
O Tebessüm O Tavırlar O Levendâne Hıram
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
Bedri Ziyâ Aktuna
Rast Geldim İki Câne
Acemaşiran
_
_
Ahû Bakışlı Bir Civan
Acemaşiran
Dâniş Bey
_
Ey gul-i rana seni bir gul diye sevdim
Acemaşiran
Neveser Kökdeş
Suat Güngören
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Bülbül sesi ah oldu bu yıl faslı baharda
Acemaşiran
Selâhattin Pınar
Mustafa Ramiz Bey
Şarkı
Remzi Oktar
Bir şah-ı felek mertebedir
Acemaşiran
Cemil Altınbilek
K. Edip Kürkçüoğlu
Şarkı
Cemil Altınbilek
Gönlümü Efkâr Bastı
Acemaşîran
Ahmet Dalkılıç
Mehmet Yırtıkgöz
Şarkı
Ahmet Dalkılıç
Bir tatlı gülüşle kalbimi çaldın
Acemaşiran
Mustafa Coşkun
Yurdagül Tepebaşı
Şarkı
Seda Aker
A Sultanım sen var iken
Acemaşiran
Dellalzâde İsmail Efendi
Yunus Emre
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Ay doğmamış yıldız yok
acemaşiran
Şahin Türkeşsiz
Şevki Dinçal
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Bir Sevda Bahçesinde
Acemaşiran
Rûhî Ayangil
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Rûhî Ayangil
Hadden Aştı İştiyâkım
Acemaşiran
Rûhî Ayangil
Sivaslı Şeyhî (Abdülmecid)
İlâhî
Rûhî Ayangil
Goncasından gülşenin bülbül şikâyet eyledi
ACEMAŞÎRAN
Emin Ongan
Sıtkı SAZBİLEN
Şarkı
.
Rabbime Nidamız (Hoş Geldin Ramazan)
Acemaşiran
Uğur ALKAN
Vural Şahin
İlahi
Uğur ALKAN
Sayd oldu gönül aşkına
Acemaşiran
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
Şarkı
Cemil Altınbilek
Yine getirdiğin yeşil bir sisi
Acemaşiran
S.eyyubi ışıksal
M.Necati Karaer
Şarkı
S.Eyyubi Işıksal
Yaklaşıyor Mutluluk
Acemaşiran
Y. Türker Atik
Yasemin Mirahmetoğlu
Şarkı
Yasemin Mirahmetoğlu
ACEMAŞİRAN PEŞREV
ACEMAŞİRAN
ERSİN ALİ ATLI
PEŞREV
ERSİN ALİ ATLI
Rûhumda bir neş'e var sevgi çağlar ırmağım
Acemaşiran
Seda Aker
Ahmet Erdoğan
Şarkı
Mustafa Coşkun
Yâ Rasûlallah Acep Kimdir Bize Senden Yakîn
Acemaşiran
Zeki Altun
Ali Ulvi Kurucu
İlahi
Ömer Ünal
Yeşil pencerenden bir gül at bana
Acemaşiran
Mehmet Osman Erol Ünal
Ahmet Muhip Dranas
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Peşrev
Acemaşiran
T. Emin Ağa
Peşrev
Hafif
Meşam-I Hatıra Buy-İ Gül-İ Safa Bulagör
Acemaşiran
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
Bin Cefa Görsem Ey Sanem Senden
Acemaşiran
Zekai Dede
Beste_Murabba
Muhammes
Ey Lebleri Gonca Yüzü Gül Serv-İ Bülendim
Acemaşiran
Dede Efendi
Ağırsemai
Aksaksemai
Saz Semaisi
Acemaşiran
T. Emin Ağa
Saz Semaisi
Aksaksemai
Yandı Dil Aşkınla Ey Şuh-İ Şenim
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
Şarkı
Ağıraksak