Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Acı sözler dilimizde
Bayati
Metin Everes
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Açılan bir gülsün inan içimde
Bayati
Ertuğrul Yalçınkaya
Ertuğrul Yalçınkaya
Şarkı
Sofyan
Ağlatma beni incitme aman
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak Semai
Ah derde ne derman ne de em var geceler
Bayati
Burhan Durucu
Serdar Öncül
Şarkı
Aksak/Yürük Semai
Ahenin recâ kalmadı âhımda sesimde
Bayati
Mustafa Nûri Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden
Bayati
Bolâhenk Nûri Bey
_
Kar
Hafif
Aklımdan geçenleri bir bilebilsen
Bayati
Arif Sâmi Toker
Mustafa İlbeyi
Şarkı
Düyek
Alemi sensiz nice bir hoş göreyim
Bayati
Mümin Salman
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Sofyan
Aman ey yâr-i cefâ-pîşe nizâr etme beni
Bayati
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe
Bayati
Abdülaziz Ef.(Hekimbaşı)
Abdülazîz Ef. (Hekimbaşı)
Ağır Semai
Ağır Sengin Semai
Artık yetişir çektiğim insafsız elinden
Bayati
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Ağır Sengin Semai
Artırır her rûz u şeb feryâdımı
Bayati
Ethem Efendi(Kânûnî)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Arz-ı dîdâr eyledikde âşıka cânâneler
Bayati
Hamparsum Limoncuyan
_
Beste
Hafif
Aşk akıyor duru duru
Bayati
Akın Özkan
B. Sâdık Yalçın
İlahi
Yürük Semai
Aşk bir yalan değil de ne
Bayati
Ali Şenozan
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Sofyan
Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek
Bayati
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Aşk-ı Habîbin bizleri yaksın
Bayati
Cüneyt Kosal
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
Aşk-ı sevdâ çekecek kalmadı bende mecâl
Bayati
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Aşkın bana mazideki son hatıra olsun
Bayati
İsmâil Demirkıran
_
Şarkı
Yürük Semai
Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül
Bayati
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek-Raks Ak.
Aşkınla harab kalbimi bir lâhza sevindir
Bayati
Şerif İçli
Betül Erselik
Şarkı
Türk Aksağı
Ateş-i aşk olmada her dem sebep berbâdıma
Bayati
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ayrılmaya kararlıysan son defa bir bakta git
Bayati
Metin Everes
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Düyek
Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir
Bayati
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Devr-i Revan
Bedenimde duran benimle olan
Bayati
Câvit Ersoy
Ömer Umutlu
Şarkı
Düyek
Beklediğin gelmiyormuş
Bayati
İ. Halil Taşkent
İlkan San
Şarkı
Sofyan
Ben aşkı bilmiyordum onu senden öğrendim
Bayati
Metin Everes
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Aksak
Ben bu aşka düşeli Allah'la bilişeli
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Ben neler çekmekteyim bilsen elinden âh senin
Bayati
Ömür Gençel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Devr-i Hindi
Bende oldum bir dilbere
Bayati
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Bende-i yarın oldu aşık-ı nâlân sana
Bayati
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Beni vurdu güzeller
Bayati
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Oynak
Benimsin sevdiğim sen neden hor bakıyorsun
Bayati
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Benzemez kimse sana tavrına hayrân olayım
Bayati
Fehmi Tokay
Rüştü Şardağ
Şarkı
Aksak
Bilmem n'ideyim aşkın elinden
Bayati
Fehmi Tokay
Yunus Emre
İlahi
Devr-i Hindi
Bilmezsin düşündüğüm ağladıklarım nedir
Bayati
Râkım Elkutlu
O. Rahmi Gökçe
Şarkı
Curcuna
Bin ah dökülür tanbûrumun nağmelerinden
Bayati
Cemil Muslu
_
Şarkı
Curcuna
Bin cefâ görsem ey sanem senden
Bayati
Suphi Ezgi
_
Beste
Berefşan
Bin gözyaşının incileşip aktığı andı
Bayati
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Sengin Semai-Cur.
Bir beste mi sarsan seni bir güfte mi oldu
Bayati
Hamdi Tokay
_
Şarkı
Sengin Semai
Bir bî-bedel şûh-i cihan
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Sofyan
Bir böyle güzel âşıka bilmem neler eyler
Bayati
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Sengin Semai
Bir derde bin eklenir akşam saatlerinde
Bayati
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Şarkı
Semai
Bir dilber-i rânâyı gözüm gördü Bebek'te
Bayati
Rif'at Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Bir eski zaman aşkı mı var söyle adında
Bayati
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
Bir gonca-fem'in yâresi vardır ciğerimde
Bayati
Dede Efendi
_
Beste
Hafif
Bir gün gelecek sen de gönül şâd olacaksın
Bayati
S. Ziyâ Özbekkan
Suphi Ziyâ Özbekkan
Şarkı
Aksak-Y.Semai
Bir güneş bıraktın sen avuçlarıma gittin
Bayati
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
Bir güzel yüzünden ne hale düştün
Bayati
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Düyek
Bir hüzün yoludur hayat ip ince
Bayati
İsmâil Ötenkaya
Aydemir Doğan
Şarkı
Düyek
Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-i fenâdan
Bayati
Şevkî Bey
Ziyâ Paşa (Vezir)
Şarkı
Ağır Aksak-Aksak
Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem
Bayati
Bolâhenk Nûri Bey
_
Beste
Remel
Bir saat sonra dedim bir saat önce dedim
Bayati
Sâdi Işılay
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Müsemmen
Bir ses ki gelir körfezi kalbim gbi yoklar
Bayati
Sâdettin Çevik
Sevinç Atan
Şarkı
Türk Aksağı
Bir tatlı nevaziş gibidir hasreti dilde
Bayati
N. Cemil Sangan
Haldun Menemencioğlu
Şarkı
Sengin Semai
Birlikte geçen günleri mümkün mü unutmak
Bayati
Emin Ongan
_
Şarkı
Yürük Semai
Bizim sahraların başı, pare pare duman şimdi
Bayati
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek-Raks Ak.
Bu bir dilek çeşmesi dediler bana
Bayati
Celâl Abacı
Seyhan Girginer
Şarkı
Düyek
Bu hasret biterse günün birinde sevgiye doyarız
Bayati
Pınar Köksal
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Bu rütbe derd-i firâkın edip esir beni
Bayati
Eyyûbî Mehmet Bey
_
Beste
Zencir
Bulunmaz derdime çâre
Bayati
Kör Hasadur
_
Şarkı
Evfer
Buyruk senin ferman senin
Bayati
H. Sadettin Arel
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Durak
Durak Evferi
Bülbül güle meftun şarkılar söyler
Bayati
Erdinç Çelikkol
Mehmet Aykutoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde
Bayati
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Yürük Semai
Bülbül-i şeydâya döndüm dehri görmez gözlerim
Bayati
Şerif İçli
Mesut Kaçaralp
Şarkı
Ağır Aksak
Bülbül-i şûrîdeyim gülden nasîbim var benim
Bayati
İbrâhim Efendi (Nâlîzâde)
Osman Dede (Sîneçâk)
Durak
Durak Evferi
Bülbülleri kıskandıralım gel de bu akşam
Bayati
H.Hüsnü Üstün
Kemal Yakar
Şarkı
Türk Aksağı
Cânâ bana lûtfunla neden kahrediyorsun
Bayati
O. Nûri Özpekel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Aksak
Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım
Bayati
Sinan Mikail
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Çeker kahrın oncasını derer gülün goncasını
Bayati
Suphi İdrisoğlu
Ayhan İnal
Şarkı
Düyek
Çıkalım sayd-ı şikâre
Bayati
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Çıkmaz derûn-i dilden efendim mahabbetin
Bayati
Tab'î Mustafa Ef.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Çılgın gibi sevmiştim tanrı elimden aldı
Bayati
Hüsnü Üstün
Uğur Gür
Şarkı
Nim Sofyan
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Bayati
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Dâim seni ben arardım
Bayati
Ali Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Düyek
Dayanacak dermanım tükendi bitti
Bayati
Arif Sâmi Toker
Mustafa İlbeyi
Şarkı
Düyek-Curcuna
Değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarâb şimdi
Bayati
Yahyâ Nazîm Efendi
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Nim Devir
Delisin deli gönlüm
Bayati
Selâhattin Pınar
M. Ömer Karakoyun
Şarkı
Aksak-Curcuna
Derd-i aşkın tek devâsı şîşe-i peymânedir
Bayati
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Ağır Aksak
Derûnumda olan hâlet ne hâlettir ânı bilmem
Bayati
H. Sadettin Arel
_
Durak
Durak Evferi
Dîdî çî kerdi çî kerdi
Bayati
Yahyâ Nazîm Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Dilberâ sâzın nevâsı âşıkın artar hevâsı
Bayati
Tanbûrî İsak
_
Şarkı
Düyek
Dile gelse ızdırabım bülbüle destan olur
Bayati
Alâeddin Yavaşca
Abdullah Celkan
Şarkı
Devr-i Hindi
Dil-i âşıkları bend etmede bir pehlivansın sen
Bayati
Hacı Sâlih Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Dinle cânâ sesimde aşk dile gelip çağlıyor
Bayati
Fehmi Tokay
Melâhat Akan
Şarkı
Düyek
Dün gece vaslınla kıldın neş'e-mend ey meh beni
Bayati
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Aksak
Düşel'den derdine yoktur kararım yâ Resûlâllah
Bayati
Hasan Efendi (Manisa'lı)
Kenzî
Tevşih
Nim Evsat
Düşmüşse firak sîneye susmak ne yamandır
Bayati
Süleyman Erguner (Torun)
Mustafa Tahralı
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Efendim gîsû-yi siyehkârında
Bayati
Erol Başara
Âşık Ömer
Şarkı
Aksak
Ehl-i zikrin zikrine bürhan olur vakt-i seher
Bayati
Selâhattin Demirtaş
Fahrettin Efendi (Şeyh)
İlahi
Düyek
Elinde var billûr şişe beni düşürdü ateşe
Bayati
_
_
Türkü
Curcuna
Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var
Bayati
Şevkî Bey
_
Şarkı
Sofyan
Eren erdi vuslatına
Bayati
Necdet Tanlak
Reşat Sakarya
İlahi
Sofyan
Eşi bulunmaz bir güldün sevdi gönül
Bayati
Azize Gürses
Kemâl Yıldırım
Şarkı
Sofyan
Ey gamze söyle zahm-ı dilimden zebânım ol
Bayati
Hekimbaşı Abdülaziz Ef.
Nedîm
Beste
Hafif
Ey gamzesi fettan hemi giysûsuna men dîdem
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey gonce-i bağ-ı edâ
Bayati
Neyzen Rıza Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey risâlet tahtının hurşîd ü mâh-ı enveri
Bayati
B. Sıtkı Sezgin
Gazalî
Tevşih
Fahte
Ey şâh-ı cihan eyleye Hâk ömrünü efzûn
Bayati
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Ey Zelihâ-rû yeter ağlatma çeşm-i pür-nemi
Bayati
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Eyyühe'l bedrül-etem
Bayati
_
_
Şuğul
Yürük Semai
Feleğin kahrına bakma bana yaklaş güzelim
Bayati
Ferit Tan
Ferit Tan
Şarkı
Aksak
Feryâd-ı dil-i zârıma dem-sâz mı kaldı
Bayati
Hamparsum Limoncuyan
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Gamınla dilfikâr olsun
Bayati
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sofyan
Gece gündüz bekliyorum gelmiyorsun güzelim
Bayati
Necmi Pişkin
Necmi Pişkin
Şarkı
Aksak
Gece gündüz hep sensin benim kaygım kederim
Bayati
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Geçiyorken görürüm pencerede
Bayati
Necdet Varol
K. Şakir Yakar
Şarkı
Sofyan
Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün
Bayati
N. Halil Poyraz
H. Sîret Özsever
Şarkı
Ağır Aksak
Gel ey sâkî bu gece mest olalım
Bayati
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Curcuna
Gel ey sâki seninle bu gece mest olalım
Bayati
Necmi Yar
_
Şarkı
Düyek
Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir
Bayati
Necmi Pişkin
Fâik Ali Ozansoy
Şarkı
Devr-i Hindi
Gel nazlı gülüm sazını çal şarkımı söyle
Bayati
Alâeddin Yavaşca
Faika Mücellâ
Şarkı
Curcuna
Gezdim yine dün gece meyhâneden meyhâneye
Bayati
Şükrü Tunar
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Giderken ağlama sakın peşimden
Bayati
Mahmut Oğul
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Semai
Gitmiyor gözümden bir dem hayâlin Leylam
Bayati
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Düyek
Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu
Bayati
Şükrü Tunar
Yâkup Bey
Şarkı
Curcuna
Gökyüzünü sarıp gezen bulutlar
Bayati
İlgün Soysev
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Gönlüm geri dön yok ki mecâlin gidemezsin
Bayati
Kasım İnaltekin
_
Şarkı
Aksak
Gönlüm gülü gülşende görüp sevmeye kandı
Bayati
Nâdir Hilkat Çulha
_
Şarkı
Aksak
Gönlüm o yeşil gözleri yâdetti bu akşam
Bayati
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Yürük Semai
Gönlümde aşk çiçeğimdin
Bayati
Mümin Salman
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Gönlümde yanan aşk ateşi ile virân olayım
Bayati
Alâeddin Yavaşca
Kemâl Kaplancalı
Şarkı
Yürük Semai
Gönlümün ilhâmını gözlerinde buldumdu
Bayati
Fehmi Tokay
Melâhat Akan
Şarkı
Düyek
Gönlüne giden yolu bir bulabilsem
Bayati
Alâeddin Şensoy
Uğur Gür
Şarkı
Sofyan
Gönül bu derde salan bir elâ gözdü seni
Bayati
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Gönül telim titremiş kulak veren var mı ki
Bayati
Erdinç Çelikkol
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Düyek
Gönülde buldum esrâr-ı Üveys'i
Bayati
Osman Bey(Neyzen)
Osman Şems Efendi
İlahi
Düyek
Gönülde dağ-ı gam-ı aşkını nihân buldum
Bayati
Tâhir Efendi
_
Beste
Zencir
Gönülden gönüle çağlar geçersin
Bayati
Alâeddin Yavaşca
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Düyek
Gönüllerde tesellidir o eski şarkılar
Bayati
Alâeddin Yavaşca
Fazilet Bilge
Şarkı
Düyek
Gördüğüm günden beri ey şîvekâr
Bayati
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Gördüğümle ey gül-beden irâdetim gitti elden
Bayati
Markar ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vefâ
Bayati
Erdinç Çelikkol
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Görürüm görmeyi zâit seni görmezsem eğer
Bayati
Erdinç Çelikkol
Tuğrul İnançer
Şarkı
Aksak
Gözdeki ışıltı gibi parlak
Bayati
Yaşar Bedük
Songül Özsoy
Şarkı
Düyek
Gözlerimde gezersin gözlerini süzersin
Bayati
_
_
Şarkı
Düyek
Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah
Bayati
Rıfat Bey(Sermüezzin)
_
İlahi
Düyek
Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok
Bayati
Rahmi Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Ağır Aksak
Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey
Bayati
Tab'î Mustafa Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Güller kadar tâze bahar kadar şen
Bayati
Âmir Ateş
Yaşar Nûri Öztürk
Şarkı
Düyek
Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış
Bayati
Bolâhenk Nûri Bey
Nâbî
Beste
Devr-i Kebir
Gün olur ki seni her an yaşıyormuş gibiyim
Bayati
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Günlerce uzak kalmış iken gözlerinizden
Bayati
Rüştü Eriç
Hâşim Nezihi Okay
Şarkı
Aksak
Güzellik damla damla birikmiş de sen olmuş
Bayati
Rüştü Şardağ
Osman Feyzoğlu
Şarkı
Düyek
Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana
Bayati
M. Ali Çelikbaş
Nedîm
Şarkı
Müsemmen
Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin
Bayati
Zâkir Ahmet Çelebi
Abdülmecid Şeyhî(Sivas'lı)
İlahi
Düyek
Hased eyler bu bezme el
Bayati
Nûman Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hasret çöktü savdamızın üstüne
Bayati
İsmâil Ötenkaya
Rümeysa Çakmak
Şarkı
Sofyan
Haydi çocuklar oynamaya
Bayati
Yalçın Tura
Yalçın Tura
Çocuk Şarkısı
Aksak
Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül
Bayati
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Düyek
Her dem edip meyl-i cefâ
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Her dem ki nâz ile o melek-rû kelâm eder
Bayati
Mustafa Ağa (Müezzin)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir
Bayati
Fethi Karamahmudoğlu
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Lenk Fahte
Her sînede bir gam gelen ağlar giden ağlar
Bayati
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hevâ-yı aşkına elbet düşerdi müşk-i hatâ
Bayati
Eyyûbî Mehmet Bey
_
Beste
Havi
Hiç elem çekmezdim seveydin beni
Bayati
Mustafa Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Aksak
İçen bir daha ayılmaz
Bayati
Selâhattin Pınar
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek-Curcuna
İlâhi bir güneşsin nûruna pervânedir âlem
Bayati
Amir Ateş
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Düyek
İnanıp kalbimi verdimde senin ellerine
Bayati
S. Suphi Soner
Vahit Özaydın
Şarkı
Aksak
Kaç gönülü bağladın saçlarının teliyle
Bayati
M.Sabri Akçagül
Neriman Yurttaş
Şarkı
Aksak
Kader böyle yazılmış değişmez silemezsin
Bayati
M. Reşat Aysu
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Düyek
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden
Bayati
Selâhattin Pınar
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Curcuna
Kalbimdeki bu ateş niye sönmez bilemem
Bayati
Aslan Hepgür
F.Neclâ Hepgür
Şarkı
Düyek
Kaldı mı derdinden çektirmediğin
Bayati
Metin Everes
Tuncay Sağlam
Şarkı
Sofyan
Kapına geldiler ümmet Muhammed canım
Bayati
Salihzâde (Edirne'li)
Sezâî
İlahi
Düyek
Kapısı yok bacası yok
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Karşıdan yâr güle güle yârim geldi canım geldi
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Kefer Rifâî şerefa
Bayati
_
_
Şuğul
Yürük Semai
Kesti târ-ı tâkatım tiğ-i edâ
Bayati
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Evfer (Ağır)
Kırmadık bir yer mi kaldı kalb-gâhımda benim
Bayati
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Curcuna
Levh-i dilde nakş olundu mihr-i yâr
Bayati
Kâzım Uz (Muâllim)
Behçet Efendi
İlahi
Düyek
Lûtf et efendim sen heman
Bayati
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Meclise gel gönlüm eyle
Bayati
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Mecnûn'a sordular Leylâ nic'oldu
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Meskenimiz kûşe-i meyhânedir
Bayati
Musallî Mustafa Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile
Bayati
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Yürük Semai
Meyl eyledi gönlüm sana
Bayati
Tanburî İsak
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Muhabbetin dilimi dağdâr eder bir gün
Bayati
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Beste
Çenber
Mutluluk bâki değil insana hiç bir zaman
Bayati
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Mücessem rûhsun timsâl-i ânsın yamansın
Bayati
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Türk Aksağı
Münâdiler nidâ eyler
Bayati
Ahmet Irsoy
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Hafif
Müptelâyım ey gül-i rânâ sana
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Nâle etmezdim mey-i aşkınla pür-cûş olmasam
Bayati
Yahyâ Nazîm Efendi
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Çenber (Ağır)
Nâr-ı firkat şûlepâş oldukça sînem dağlıyor
Bayati
Mahmut Celâleddin Paşa
Mahmut Celâleddin Paşa
Şarkı
Devr-i Hindi
Ne arzu var ne tâkat visâl dillerde kaldı
Bayati
Râkım Elkutlu
O. Rahmi Gökçe
Şarkı
Aksak
Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var
Bayati
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Ağır Aksak
Ne dem ki nâz ile o melek-rû kelâm eder
Bayati
Mustafa Ağa (Müezzin)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ne gelende ümit ne gönülde sefa
Bayati
Nevzat Demir
Nevzat Demir
Şarkı
Aksak
Ne semtten canım bu geliş
Bayati
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Aksak
Ne vardı beni yalnız bırakıp da gidecek
Bayati
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Düyek
Nerdesin gözden uzaksın ey güzel
Bayati
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Semai
Nice bir aşkınla feryâd edeyim
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Nice bir uyursun uyanmaz mısın
Bayati
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
Yunus Emre
Durak
Durak Evferi
Nice enginlere daldım nice dardan geçerek
Bayati
Câvit Ersoy
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Nice enginlere daldım nice dardan geçerek
Bayati
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Nisanda bahar müjdesi leylâkla gelir
Bayati
Adem Şâhin
Adnan Ürey
Şarkı
Aksak
Niye solgun niye bîtâb yine ruhsâr-ı terim
Bayati
Akın Özkan
_
Şarkı
Aksak
Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın
Bayati
Zekâî Dede
_
Beste
Devr-i Kebir
Olmasın âşık zelîl âlemde binbir yâreden
Bayati
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Öyle yüce ki sevgin erişmek sana zordur
Bayati
Akın Özkan
Arslan Tunçata
Şarkı
Düyek
Öyle zor geçirdim sensiz günleri
Bayati
Özcan Korkut
Halit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Pek güzelsin ey şeh-i milk-i vefâ
Bayati
Köm. Mehmet Efendi H.
_
Şarkı
Devr-i Revan
Rengi solmuş atılmış ateşlerde yakılmış...
Bayati
Hasan Esen
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Ruhsârın üzre tâze hat müşk bû mudur
Bayati
Hamparsum Limoncuyan
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Rûhuma sunduğun mukaddes günah
Bayati
Sâdettin Kaynak
Neyzen Tevfik Kolaylı
Şarkı
Sofyan
Sâkîye sitem etme boşalmış diye câmın
Bayati
Ali Şenozan
Ercüment Berker
Şarkı
Yürük Semai
Sanki hasret şu kalbimde
Bayati
Ömür Gençel
Sami Derintuna
Şarkı
Sofyan
Sanma başka bir sevgiyle şu kalbimi avuturum
Bayati
Halil Karaduman
Aşkın Tuna
Fantezi
Sofyan
Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur
Bayati
Erdinç Çelikkol
Sultan Selim (Yavuz-Selîmî)
Şarkı
Müsemmen
Sebep ne bakmıyor yârim yüzüme
Bayati
Markar Ağa
Sermet Efendi
Şarkı
Aksak
Sen sev de gönül koy deli dîvâne desinler
Bayati
Sâdi Hoşses
Melek Hiç
Şarkı
Aksak
Sen ten'de canımmış gibi nabzımda vurursun
Bayati
Mutlu Torun
G. Fahri Tüzün
Şarkı
Yürük Semai
Sen vefâsız bir peri sen zâlimin birisin
Bayati
Kadri Şarman
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Seni de üzdü mü bilmem ayrılık
Bayati
Bilge Özgen
Berran Yalçın
Şarkı
Semai
Seni görmek emeliyle güzelim dağ aşarım
Bayati
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Aksak
Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin
Bayati
Erol Sayan
Neclâ Gürer
Şarkı
Düyek
Senin şu yaptığını aklım fikrim almıyor
Bayati
İ. Halil Taşkent
Ömer Kalafat
Şarkı
Aksak
Senin'çün düştüm dillere
Bayati
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Düyek
Seninle el ele bir yaz akşamı
Bayati
M. Nazmi Özalp
Tûran Kekevi
Şarkı
Sofyan
Sevdâ savaşlarım bitiyor derken
Bayati
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Şarkı
Düyek
Sevdalar demiydi bülbül çilerdi
Bayati
Ümit Âşık
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Düyek
Sevgi defterini açma yeniden
Bayati
Bahri Altıntaş
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Sevinciyle kederiyle ömür güzel dünyâ güzel
Bayati
Erdinç Çelikkol
Yalçın Benlican
Şarkı
Nim Sofyan
Seviyormuş gibi bak yine bir gün derinden
Bayati
Rifat Ayaydın
_
Şarkı
Curcuna
Sînede her gamze-i şimşîrden bir yâre var
Bayati
Mehmet Efendi (Küçük Hoca)
_
Beste
Muhammes
Sonbaharın bizi daldırdığı rüyâ geçici
Bayati
Rüştü Şardağ
Mehmet Çınarlı
Şarkı
Aksak
Sonu yok bir aşk için gece gündüz ağladım
Bayati
Zeki Duygulu
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Söyle ey yâr-i cefâ nerde seyran ü safâ
Bayati
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Söyle güzel rûh-i musavver misin
Bayati
Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı)
Abdülazîz Ef. (Hekimbaşı)
Yürük Semai
Yürük Semai
Söylen ol âfete dünyâyı harâb eylemesin
Bayati
Bolâhenk Nûri Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Söz gümüşse sukût altın diyerek susma sultanım
Bayati
Selâhattin Altınbaş
G. Çiçek Tural
Şarkı
Düyek
Sun sâgarı sâkî bana mestâne desinler
Bayati
Bolâhenk Nûri Bey
Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm)
Yürük Semai
Yürük Semai
Sundu bir yudum sevgi yüreğimi eritti
Bayati
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Şimdi benim rahatım aldı felek
Bayati
Eyyûbî Mehmet Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Şol demde ki can çeşmime sultan göründü
Bayati
B. Sıtkı Sezgin
Abdullah Efendi(Zâkirzâde)
Durak
Durak Evferi
Şu dağın ıssız yolunu otlar bürümüş
Bayati
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Terkeyle hicâbı güzelim neş'e-nisâr ol
Bayati
H. Sadettin Arel
K. Emin Bara
Şarkı
Aksak Semai
Ummazdı gönül derdine dermân yâr elinden
Bayati
Fehmi Tokay
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Urum'dan çıktım yürüdüm...
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ümit yolu serap mı
Bayati
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Vasl-ı dilber geliyor hâtırıma
Bayati
Markar Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Vîrân olmuş o bağın lâlezârı
Bayati
İsmâil Demirkıran
Melek Hiç
Şarkı
Düyek
Yana yana kül olmuşum
Bayati
İsmâil Demirkıran
Yalçın Benlican
Şarkı
Nim Sofyan
Yıllarca neden geçmedi âsûde bahârım
Bayati
Rüştü Eriç
Erol Uzunöner
Şarkı
Aksak
Yıllarca özlem gönlümde elem benim
Bayati
Alâeddin Yavaşca
Mebrûke Çağla
Şarkı
Curcuna
Yine Şâban mâh'ı irdi Habîbullah mâh'ım dedi
Bayati
_
_
İlahi
Düyek
Yok ümidim lâkin gönül bekliyor
Bayati
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşca
Şarkı
Aksak
Yollarda yürürken yere düşmemki
Bayati
Yaşar Öncan
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Yüklüyüm dertlerden yana
Bayati
Yusuf Nalkesen
F. Edib Baksı
Şarkı
Semai
Yüzüme yavru yavru bakınınca ağlarım
Bayati
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Aksak
Yüzünden kaldır kâkülün
Bayati
_
_
Şarkı
Düyek
Zaman içinde ömür bir gün gibi çok kısa
Bayati
Semahat Özdenses
Şâhin Çağatay
Şarkı
Düyek
Bayatibuselik Ayin-i Şerifi
Bayatibuselik
Zekâi Zâde Ahmet Ef.
-
Ayin
Devr-i Revan
Bayati Ayin-i Şerifi
Bayati
Köçek Mustafa Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Yeni bir nağmeye dil düştü (1)
Bayati
Fâruk Şâhin
-
Peşrev
Muhammes
Yeni bir nağmeye dil düştü (2)
Bayati
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Kar-ı Natık
Değişmeli
Yeni bir nağmeye dil düştü (3)
Bayati
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Kar-ı Natık
Değişmeli
Bir temmuz akşamı
Bayati
Murat Demirhan
Cemâlettin Turan
Şarkı
Düyek
Yoksa bir dost, yoksa bir yâr -(1. sayfa)
Bayati
Faruk Şahin
Vedat Fidanboy
Kâr-ı Nâtık
Değişmeli
Yoksa bir dost, yoksa bir yâr -(2. sayfa)
Bayati
Faruk Şahin
Vedat Fidanboy
Kâr-ı Nâtık
Değişmeli
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Bayati
Hızır Ağa
Ağır Düyek
Peşrev
Saat Peşrevi
Bayati
Subhi Ezgi
Aksak
Hava
_
Bayati
Subhi Ezgi
Aksak
Saz Eseri
Bahariye
Bayati
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
Arap
Bayati
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
Aşıklar
Bayati
Ahmet Hatipoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Ahmet Uzel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Ali Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Arif Sami Toker
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Behram Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Bayati
Bekir Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Gevheri Osmanoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
Aşık
Bayati
Hamdi Tokay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Hüsnü Özkartal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Kanuni Ömer Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Muzaffer Özpınar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Nayi Şeyh Osman
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Necmi Kıran
Aksak Semai
Saz Semaisi
Bayati'ye Bir Damla
Bayati
Subhi Ezgi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Şeref Çakar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Şerif İçli
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Tamer Alanyalı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Tanburi İsak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Tanburi Oskiyam
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Turhan Yalçın
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Udi Hafız Mehmed Eşref
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Yümni Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayati
Acemler'in
Çifte Düyek
Peşrev
_
Bayati
Tanburi İsak
Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Bayati
_
Devr-i Kebir
Peşrev
Aşıklar
Bayati
Behram Ağa
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Bayati
H.Sadettin Arel
Devr-i Kebir
Peşrev
Karabatak
Bayati
Nayi Emin Dede
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Bayati
Selâhattin Pınar
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Bayati
Yümni Dede
Devr-i Kebir
Peşrev
Bayatî-i Kadim
Bayati
Artaki Candan
Düyek
Peşrev
_
Bayati
Behram Ağa
Düyek
Peşrev
Kasr-ı Cankurtaran
Bayati
Orhan Kızılsavaş
Düyek
Medhal
_
Bayati
Rebâbi Âkif Dede
Düyek
Peşrev
Cankurtaran
Bayati
Süleyman Erguner
Düyek
Peşrev
Niyaz
Bayati
Seyfettin Osmanoğlu
Hafif
Peşrev
_
Bayati
Sultan Mahmud 1.
Hâvi
Peşrev
_
Bayati
Çengi Said Efendi
Muhammes
Peşrev
_
Bayati
İsmail Safa Olcay
Muhammes
Peşrev
_
Bayati
Şeyh Osman Efendi
Muhammes
Peşrev
_
Bayati
Şerif
Nim Berefşan
Peşrev
_
Bayati
Alâeddin Yavaşça
Sofyan
Medhal
_
Bayati
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Peşrev
Arap
Bayati
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Saz Eseri
Diyarbakır Geceleri
Bayati
Rebâbi Âkif Dede
Yürük Semai
Saz Semaisi
Cankurtaran
Bayati
Fâruk Şâhin
Muhammes
Peşrev
-
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Benzemez Kimse Sana Tavrına Hayrân Olayım
Bayati
Fehmi Tokay
Rüştü Şardağ
Bir Gonca-Fem'in Yâresi Vardır Ciğerimde
Bayati
Dede Efendi
_
Çıkmaz Derûn-İ Dilden Efendim Mahabbetin
Bayati
Tab'î Mustafa Efendi
_
Gül Hazin Sünbül Perişân Bağ-ı Zârın Şevki Yok
Bayati
Rahmi Bey
R. Mahmut Ekrem
Gül Yüzlülerin Şevkine Gel Nûş Edelim Mey
Bayati
Tab'î Mustafa Efendi
_
Karşıdan Yâr Güle Güle Yârim Geldi Canım Geldi
Bayati
Dede Efendi
_
Seni Ne Çok Sevdiğimi Söylesem De Bilemezsin
Bayati
Erol Sayan
Neclâ Gürer
Yüklüyüm Dertlerden Yana
Bayati
Yusuf Nalkesen
Fuat Edip Baksı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Bayatişiraz renk
Azerbaycan
-
Muzaffer Sarısözen
-
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Artık yetişir çektiğim insafsız elinden
Bayati
Selâhattin Pınar
Mustafa Nâfiz Irmak
Şarkı
Remzi Oktar
Delisin deli gönlüm
Bayati
Selâhattin Pınar
Ömer Karakoyun
Şarkı
Remzi Oktar
gönülde buldum esrarı
Bayati
Hamami Osman Bey
Osman Şems
İlahi
Ahmet Gökmen
Mardin Peşrevi(Zengül Bayati Peşrevi)
Uşşak
T. Tüfekçi-İ. ilgiçoğlu- E.Gürdal
Peşrev
Zekeriya Okut
Sultan-ı rüsul
bayati
Şahin Türkeşsiz
Şeyh Galip
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Âşıkım,aklım perîşân hemdemim dîvâneler
BAYÂTÎ
Emin Ongan
Necdet ATILGAN
Şarkı
.
Bunca özlem yeter sana gönlümde
Bayati
Prof.Dr. Hanefi Özbek
Dt. Yasemin Avanoğlu
Şarkı
Prof.Dr. Hanefi Özbek
İnsandadır aşkın kemali
Bayati
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Sevgilim güvenme güzelliğine
Bayati
S.Eyyubi Işıksal
Kemalettin Kamu
Türkü
S.Eyyubi Işıksal
CANDAN CANA YOL VAR BİLİRİZ
BAYATİ
ERSİN ALİ ATLI
NEVİN EMGEN
ŞARKI
ERSİN ALİ ATLI
ESMA'ÜL HÜSNA
BAYATİ
ERSİN ALİ ATLI
ZİKİR
ERSİN ALİ ATLI
Kalmam diye gelsende
Bayati
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Âsafın Mikdârını Bilmez Süleyman Olmayan
Bayati
Abidin Özpek
Ziya Paşa
Şarkı
Abidin Özpek
Aşkının Eseri Kaybolan Yıllarım
Bayatî
Emirhan Temur
Emirhan Temur
Şarkı
Emirhan Temur
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Bir Gonca Femin Yaresi Vardır Ciğerimde
Bayati
Dede Efendi
Beste_Murabba
Hafif
Değil Cam-I Mey Açıldı Gül-İ Bağ-I Tarab Şimdi
Bayati
Nazım Efendi
Beste_Murabba
Nim Devir
Dil-İ Aşıkları Bend Etmede Bir Pehlivansın Sen
Bayati
Muslih Efendi
Ağırsemai
Aksaksemai
Peşrev
Bayati
Tanburi İsak
Peşrev
Darb-I Fetih