Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Açık tuttum kapımı çalmadan girsin diye
Bayatiaraban
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Ağla bu uzun yollara baktıkça derinden
Bayatiaraban
Necmi Pişkin
Sefer Eronat
Şarkı
Sengin Semai
Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler
Bayatiaraban
Necmi Pişkin
Bağdat'lı Rûhî
Şarkı
Ağır Aksak
Ağyâr ile ey gonce sen iç bâde-i gülgûn
Bayatiaraban
Hamparsum Limoncuyan
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir
Bayatiaraban
O. Nûri Özpekel
Fuzûlî
Şarkı
Curcuna
Ah yaramaz yavru ceylân
Bayatiaraban
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Aksak
Anam ben şimdi Mehmed'im
Bayatiaraban
Süleyman Girişit
Süleyman Girişit
Şarkı
Curcuna
Anlamaz zevk u safâdan dâima ağlar gezer
Bayatiaraban
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Artmada nâzı o mest-i nâzımın
Bayatiaraban
Asdik Ağa
_
Şarkı
Aksak
Arz-ı hâlim benim lûtf-i dilbere kalsın
Bayatiaraban
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Âşıkım ben şüphesiz mâhım sana
Bayatiaraban
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Aşkın nice esrarı uyurken yakacıkta
Bayatiaraban
Alâeddin Yavaşca
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Aşkınla sararan emel bağımda
Bayatiaraban
Vefik Ataç
Mustafa Savaş
Şarkı
Düyek
Ateştim kül oldum ışıktım söndüm
Bayatiaraban
Reyhan Karataş
İlkan San
Şarkı
Düyek
Bâde ver sâkî zîrâ gönül mahzundur
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Bağa girdim ay çıktı karşıma bir yâr çıktı
Bayatiaraban
Sâdi Hoşses
Sâdi Hoşses
Şarkı
Aksak
Bahr-i derd-i aşka dalmıştır gönül
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Bak yalvarıyor nâlesi âhımda rebâbın
Bayatiaraban
Sâdi Hoşses
Melek Hiç
Şarkı
Aksak
Bakıp ruhsârına âh eylemiştim
Bayatiaraban
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Bana n'oldu değişti şimdi hâlim
Bayatiaraban
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Aksak
Bana seyrân-ı cemâlindir emel
Bayatiaraban
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Aksak
Başladın ağyâr ile ünsiyyete
Bayatiaraban
Nûman Ağa
Sermet Efendi
Şarkı
Ağır Aksak
Be-hey bülbül nedir feryâd
Bayatiaraban
Doğan Ergin
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Bektaşi Raksı Evf.
Bekasız hüsnün güvenme ânına
Bayatiaraban
Lem'î Atlı
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Düyek
Beni bîgâne mi sandın a canım
Bayatiaraban
Sâlih Efendi (Arap)
_
Şarkı
Curcuna
Beni candan usandırdı cafadan yar usanmaz mı
Bayatiaraban
_
Fuzûlî
Nefes
Sofyan
Benim derdim yüzbin oldu
Bayatiaraban
Nikolâki (Kemençeci)
_
Şarkı
Aksak
Bin gönülle sevdim seni sultanım
Bayatiaraban
Fethi Karamahmudoğlu
Ayhan İnal
Şarkı
Düyek
Bir dilber-i hazır cevap
Bayatiaraban
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Aksak
Bir görüşte ey güzeller serveri
Bayatiaraban
_
_
Şarkı
Aksak
Bir güzeli aldım gönül bağına
Bayatiaraban
Ûdî Sâmi Bey
_
Şarkı
Sofyan
Bir hüsn-i melek etti beni hüsnüne hayrân
Bayatiaraban
Ali Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Bir peri masalı kulaklarına
Bayatiaraban
Nihat Adlim
Bekir Mutlu
Şarkı
Aksak
Bir sır gibi kalbimdedir aşkın senelerdir
Bayatiaraban
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Bir yâr sevdim geldim göze
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Sofyan
Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın
Bayatiaraban
Akın Özkan
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Düyek
Bizim sahrâların başı...
Bayatiaraban
_
_
Şarkı
Aksak
Burcu burcu kültür kokar havası
Bayatiaraban
Hüseyin Soysal
Vedat Fidanboy
Şarkı
Aksak
Bülbül-i dil ey gül-i rânâ senindir sen benim
Bayatiaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Beste
Hafif
Cevrin beni öldürse de aşkından usanmam
Bayatiaraban
Bîmen Şen
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Sengin Semai
Ceylan gözler umutların pınarı
Bayatiaraban
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Aksak
Çok bilen gördüm ben asla görmedim hâlden bilen
Bayatiaraban
Rüştü Eriç
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Semai
Derde saldın gösterirken bin devâ her derde sen
Bayatiaraban
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
Şarkı
Müsemmen
Derd-i aşkın kıldı cismim nâ-tüvân
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Dîde pür-nem dil esîr-i ıztırap
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Dilâ nihâl-i emel sanma râygân açılır
Bayatiaraban
Hamparsum Limoncuyan
_
Beste
Zencir
Dildârına gamzenle ne taşlar atışın var
Bayatiaraban
Emin Ongan
_
Şarkı
Türk Aksağı
Dili eyledi müşteri
Bayatiaraban
Kemençeci Usta Yani
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Dil-i zâre dilerse ol melek-peyker de yâr olsun
Bayatiaraban
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
_
Şarkı
Aksak
Diller nice bir çâh-ı zenahdânına düşsün
Bayatiaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Duymadık hiç bir sebepten nâleyi bir gam gibi
Bayatiaraban
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Düşme dağda gezen geyik ardına
Bayatiaraban
Nikolâki (Kemençeci)
_
Şarkı
Sofyan
Elverir lûtf eyle artık ettiğim âh ü figan
Bayatiaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Evvel zaman içinde geçmiş zaman içinde
Bayatiaraban
Bilge Özgen
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak-N.Sofyan
Ey bağ-ı edeb gel bezme bu şeb
Bayatiaraban
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Şarkı
Aksak
Ey benim çeşmimin nûru
Bayatiaraban
Hâşim Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey gül-i işve-nisâr
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Curcuna
Ey menba-ı cûy-bâr-ı rahmet
Bayatiaraban
Sâdettin Kaynak
İbn'ül Emin Mahmud Kemal İnal
İlahi
Düyek
Ey risâlet tahtının şâhı cihan peygamberi
Bayatiaraban
Doğan Ergin
_
İlahi
Devr-i Hindi
Ey rûh-i âli gül-i zîbende
Bayatiaraban
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Eyâ sen sanma ki senden bu güftâr-ı dehân söyler
Bayatiaraban
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Nakşî
İlahi
Düyek
Firâk-ı hasretinle oldu viran
Bayatiaraban
Aleksan Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gece gündüz uyku girmez gözüme
Bayatiaraban
Sâdettin Kaynak
Kayıkçı Kul Mustafa(17.yy)
Şarkı
Düyek
Gece gündüz ülfetini kurarım
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Geldi bir hâle gönül
Bayatiaraban
Sâdettin Kaynak
Mehmet B.Hayret Efendi
Şarkı
Curcuna
Geldim huzur-u hüsnüne peymâneler gibi
Bayatiaraban
Cinuçen Tanrıkorur
M. Nafiz Irmak
Fantezi
Türk Aksağı
Gelir geçer bir an gibi yaşanmamış zaman gibi
Bayatiaraban
Fethi Karamahmudoğlu
Oğuz Çetinel
Şarkı
Düyek
Giderken kapımı çalma istemem
Bayatiaraban
Fethi Karamahmudoğlu
Atalay Akçalı
Fantezi
Düyek
Gidiyorum gözyaşımı dökerim
Bayatiaraban
Nikoğos Ağa
Yahyâ Sezâi Efendi
Şarkı
Aksak
Gonca idik gül olduk
Bayatiaraban
Sâdettin Kaynak
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Sofyan
Gök mavisi gözlerini siyah saçın tellerini
Bayatiaraban
İsmâil Demirkıran
Şâhin Çangal
Şarkı
Aksak
Gönlüm aldın gösterip rûy-i vefâ
Bayatiaraban
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte
Bayatiaraban
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Gönlümü hicrâna yaktı âh o meh-veş n'eyleyim
Bayatiaraban
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Gönlümün hayli zaman özge perîşanlığl var
Bayatiaraban
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Gönül mazhardır envâr-ı cemâle
Bayatiaraban
Hâfız Hüsnü Efendi
Mehmet Nasûhî Efendi
İlahi
Düyek
Gözüm gözlerden kıskanır şirin yüzünü
Bayatiaraban
Akın Özkan
Akın Özkan
Şarkı
Aksak
Gözümde işvenümâdır hayâl-i bî-bedeli
Bayatiaraban
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Düyek
Gül bir daha yine rûhum güllerle bezensin
Bayatiaraban
Suphi Ezgi
_
Şarkı
Yürük Semai
Gül cemâlin bedr-i tâbân-ı cihan
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gül yaprağının üstüne düşmüş bir gözyaşıdır
Bayatiaraban
Fethi Karamahmudoğlu
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Güneş doğdu dağlara ay gömüldü bağlara
Bayatiaraban
Bedriye Hoşgör
_
Şarkı
Nim Sofyan
Hakikat cem'ine dahil olanlar
Bayatiaraban
_
Hilmi Dede (Baba)
Nefes
Curcuna
Hançer-i gamzen ile oldu vücûdum lâle-zâr
Bayatiaraban
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Hangi âhûya tutuldum ise nâlân oldum
Bayatiaraban
H. Sadettin Arel
K. Emin Bara
Şarkı
Devr-i Revan
Hicrâna nasıl katlanacaktım
Bayatiaraban
Nurhan Hekimoğlu
Ümit Gürelman
Şarkı
Türk Aksağı-Cur.
Hüsn âleminde yokmuş ezelden hicabımız
Bayatiaraban
Cinuçen Tanrıkorur
Memduh Cumhur
Gazel
Curcuna
İki geyik bir derede su içer
Bayatiaraban
_
_
Şarkı
Sofyan
İlkbahar aylarında gezerken sokaklarda
Bayatiaraban
Karnik Germiyan
_
Türkü
Sofyan
İsm-i sübhan virdin mi var
Bayatiaraban
Süleyman Erguner
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak
Bayatiaraban
Z. Arif Ataergin
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Aksak
Kalbin yine niçin küstü
Bayatiaraban
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan
Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa
Bayatiaraban
S. Suphi Soner
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Lûtfunu kestin a zâlim âşık-ı bî-çâreden
Bayatiaraban
Hacı Arif Bey
Süreyyâ Efendi
Şarkı
Aksak
Mâlik-i hüsn-i bahâsın
Bayatiaraban
Ethem Ulvi Efendi
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Ağır Aksak
Mecnûnun olup gönlümü âbâd etsem
Bayatiaraban
M. Nafiz Irmak
Lütfi Karadeniz
Şarkı
Aksak
Mest-i nâzım âşıka her dem tegâfül gösterir
Bayatiaraban
Hamparsum Limoncuyan
_
Beste
Çenber (Ağır)
Meyhâneyi tenhâ ve biraz loş gördüm
Bayatiaraban
Rüştü Eriç
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Aksak
Muhtefî zann ile her levha-i dilberde seni
Bayatiaraban
Suphi Ezgi
Hayrullah Tacettin Efendi
Şarkı
Aksak
Müştâk-ı cemâlin olalı mestinim
Bayatiaraban
Alâeddin Yavaşca
Reşat Özpirinçci
Nakş
Yürük Semai
Nar-ı aşkınla yandım hâlden agâh olmadın
Bayatiaraban
Mahmut Bilki
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Müsemmen/Curcuna
Nasıl sevmem nasıl sevmem seni a yârim
Bayatiaraban
Semahat Özdenses
İskender Özsoy
Şarkı
Düyek
Ne hoş lezzet verir cana sadâsı hatm-i Kur'anın
Bayatiaraban
Zeki Altun (Hâfız)
_
İlahi
Sofyan
Neden kalbim kırarsın bî-vefâsın
Bayatiaraban
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Nere gitsen güzelim arkan sıra gezerim
Bayatiaraban
Karnik Germiyan
_
Kanto
Sofyan
Neş'enle baharınla gelip gönlüme doldun
Bayatiaraban
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Aksak
Nev-civânım lûtfedip mesrûr-ı şâd eyle beni
Bayatiaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Beste
Çenber (Ağır)
N'eyleyeyim nic'edeyim olamam bir an
Bayatiaraban
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Şarkı
Aksak
Nîmet-i vaslın için ey gonce-leb
Bayatiaraban
Hâşim Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
O hülyâlı gözlerle öyle bir baktın
Bayatiaraban
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Düyek
Onikidir Manisa'nın dermeni
Bayatiaraban
_
_
Zeybek
Aksak
Ömrümün neş'esiz geçti baharı
Bayatiaraban
Sâdettin Kaynak
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Aksak
Pâdişahım âsmân kemter gulâmındır senin
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Methiye
Ağır Aksak
Raks eyleyicek nâz ile ol âfet-i Mısrî
Bayatiaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana
Bayatiaraban
Ûdî Ekrem Bey
Ziyâeddin Paşa (Vezir)
Şarkı
Ağır Aksak
Rüyâ gibi bir yazdı yarattın hevesinle
Bayatiaraban
S. Suphi Soner
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Aksak
Sâkıyâ şevk-i rûyinle çakalım
Bayatiaraban
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
_
Köçekçe
Aksak
Sarışın ay gibi tâbân o güzel çehrende
Bayatiaraban
Z. Arif Ataergin
Nâzım Özgünay (Florina'lı)
Şarkı
Aksak
Sen geldiğin an kalbimi hazlar bürümüştü
Bayatiaraban
Alâeddin Yavaşca
Asya Demirtaş
Şarkı
Aksak
Sen herkese yakın dost sâdece bana elsin
Bayatiaraban
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Sen ten'de canımmış gibi nabzımda vurursun
Bayatiaraban
Yılmaz Yüksel
G. Fahri Tüzün
Şarkı
Aksak
Senden geçemem sevgili sensiz olamam ben
Bayatiaraban
Ömür Gençel
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Seni bir şûh-i cihan derler idi gerçek imiş
Bayatiaraban
Hamparsum Limoncuyan
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Serviler kıskanıyor endâmı elif sanki
Bayatiaraban
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Aksak - Semai
Sevdâlı çiçekler sararıp soldu seninle
Bayatiaraban
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Aksak
Sevdiğim bir bakışla insanı mecnûn eder
Bayatiaraban
Mesut Caşka
Mesut Caşka
Şarkı
Düyek
Sevinçliyim kaderim gülüverdi yeniden
Bayatiaraban
Adem Şâhin
Adem Şâhin
Şarkı
Aksak
Sevip sen mâh-ı ruhsârı
Bayatiaraban
Nûman Ağa
_
Şarkı
Aksak
Soldu gönlüm beklemekten
Bayatiaraban
Burhan Durucu
Turgut Çelik
Şarkı
Ağır Aksak
Soydum kabayı aşkın elinden
Bayatiaraban
S.Eyyûbi Işıksal
İsmâil Hakkı(Bursavî)
İlahi
Sofyan
Sönmekte gurubun izi dem dem yüreğimde
Bayatiaraban
Akın Özkan
Niyâzi Ersan
Şarkı
Aksak
Sönmüş o güzel gözlerinin nûr-i nigâhı
Bayatiaraban
Halûk Recâî
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Şavkı söndü sevdamızın karardı
Bayatiaraban
Bilge Özgen
Hüseyin Balkancı
Fantezi
Düyek
Şimdi eyyâm-ı bahar oldu hele
Bayatiaraban
Hacı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Şîvesi nâzı edâsı handesi pek bî-bedel
Bayatiaraban
Akın Özkan
Nedîm
Şarkı
Müsemmen
Tâ ezelden demek uşşâka mukadder bu çile
Bayatiaraban
Cinuçen Tanrıkorur
A. Ulvi Kurucu
Şarkı
Aksak
Tâ gül-i ruhsârına müştâkım ey ebrû-keman
Bayatiaraban
Kemânî Sebuh
_
Şarkı
Aksak
Tâ yürekten kopuyormuş gibi hummâlı sesin
Bayatiaraban
Cinuçen Tanrıkorur
Besim Berkmen
Şarkı
Aksak
Tanışmak sevdânın en güzeliyle
Bayatiaraban
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Aksak
Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nevbahâr âteş
Bayatiaraban
M. İsmail Hakkı Bey
Es'ad Efendi (Şeyhülislam)
İlahi
Evsat
Tîr-i müjgânın gönülde yâresi
Bayatiaraban
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Ağır Aksak
Tükenir mi Erciyes'in doruğunda kar güzelim
Bayatiaraban
Müfit Kuraner
Azmi Aytaç
Şarkı
Aksak
Yakut mine zümrüt bana birdir kayalarla
Bayatiaraban
Fethi Karamahmudoğlu
Ş. Nihâl Başar
Şarkı
Aksak
Yâr bağında gönül çeken bülbülün
Bayatiaraban
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
_
Köçekçe
Raks Aksağı
Yârim beni her gece aldatıyor
Bayatiaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Yine bağrımda ufuklar boyu bir çöl yanıyor
Bayatiaraban
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Yüreğini verse bana
Bayatiaraban
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Zülf-i semen-bû mânend-i şeb-bû
Bayatiaraban
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Türk Aksağı
Zülf-i zer-târın gönüller bağıdır
Bayatiaraban
_
_
Şarkı
Yürük Semai
Ey şehenşâh-ı Felâtun-i cihan
Bayatiaraban
Yusuf Paşa
-
Şarkı
Devr-i Hindi
Karlar yağıyor rûhuma sensiz gecelerde
Bayatiaraban
Câvit Ersoy
Hanife Uzun
Şarkı
Aksak
Firakınla yanar sinem mürüvvet kıl bana cana
Bayatiaraban
Hasan fehmi Mutel
Hasan fehmi Mutel
Şarkı
Aksak
Nikab-ı zülfünü kaldır görünsün mah-ı vech ruyin
Bayatiaraban
Zeki Arif Ataergin
-
Şarkı
Curcuna
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Bayatiaraban
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak
Zeybek
_
Bayatiaraban
Sedat Öztoprak
Aksak
Saz Eseri
Bir Gecenin Hatırası
Bayatiaraban
Akın Özkan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Hasan Ferid Alnar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Kanuni Edhem Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Kemençeci Nikolaki
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Muhittin Erev
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Rauf Yekta
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Santuri Ethem Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Şeref Çakar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Tamer Alanyalı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Tanburi İsak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Ulvi Erguner
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bayatiaraban
Tanburi İsak
Çifte Düyek
Peşrev
_
Bayatiaraban
Cinuçen Tanrıkorur
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Bayatiaraban
Ferit Sıdal
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Bayatiaraban
Ulvi Erguner
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Bayatiaraban
Kemani Aleksan Ağa
Fahte
Peşrev
_
Bayatiaraban
Nayi Râşid Efendi
Fahte
Peşrev
_
Bayatiaraban
Akın Özkan
Frenkçin
Peşrev
_
Bayatiaraban
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Muhammes
Peşrev
_
Bayatiaraban
Hasan Ferid Alnar
Sofyan
Peşrev
_
Bayatiaraban
Hasan Soysal
Sofyan
Medhal
_
Bayatiaraban
Kanuni Edhem Efendi
Sofyan
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Bağa Girdim Ay Çıktı Karşıma Bir Yâr Çıktı
Bayatiaraban
Sâdi Hoşses
Sâdi Hoşses
Bana N'oldu Değişti Şimdi Hâlim
Bayatiaraban
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Diller Nice Bir Çâh-I Zenahdânına Düşsün
Bayatiaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Gözümde İşvenümâdır Hayâl-İ Bî-Bedeli
Bayatiaraban
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Figan-ı ah-ı suzandır benim aşkım
Bayatiaraban
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Gel ey derviş seninle söyleşelim
Bayatiaraban
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Nev-Civanım Lutfedip Mesrur-U Şad Et Beni
Bayatiaraban
Hacı Sadullah Ağa
Beste_Murabba
Çenber
Bülbül-İ Dil Ey Gül-İ Rana Seninder Sen Benim
Bayatiaraban
Hacı Sadullah Ağa
Beste_Murabba
Hafif
Rakseyleyicek Naz İle Ol Afet-İ Mısri
Bayatiaraban
Hacı Sadullah Ağa
Ağırsemai
Senginsemai