Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Açarken her seher bahçende güller
Eviç
Teoman Önaldı
H. Lâmi Güray
Şarkı
Curcuna
Açık konuş seni bu güne kadar benim gibi
Eviç
İlgün Soysev
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede
Eviç
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Müsemmen
Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gûn için
Eviç
Tanbûri Ali Ef.
_
Beste
Çenber
Akşamın sabahı da vardır bir tânem
Eviç
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Akşamları hep aynı sokaktan geçiyorsun
Eviç
Bilge Özgen
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Aksak
Aleyke sallâllah yâ hayre halkıllâh
Eviç
Kenan Rifâî
Kenan Rifâî Hz.
Şuğul
Düyek
Allah u Rabb-i lâyezâl
Eviç
Ali Şîrüganî (Dede)
Sultan II.Mustafa (İkbâlî)
İlahi
Düyek
Alma tenden cânımı aman Allah'ım aman
Eviç
Hâlit Bey (Sermüezzin)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Artık deli gönlümdeki çarpıntı düzelsin
Eviç
Fethi Karamahmudoğlu
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Arzuma dizgin sevgime zincir vuramazsın
Eviç
İsmâil Ötenkaya
Çiğdem Akbulut
Şarkı
Aksak
Âşıklar eskidenmiş aşklar yine eskiden
Eviç
M. Nazmi Özalp
Tûran Kekevi
Şarkı
Aksak
Aşkınla harab olduğumu söyleyebilsem
Eviç
Artaki Candan
Y.Sinan Ozan
Şarkı
Sengin Semai
Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ
Eviç
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi
Eviç
_
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Ayağına giymiş sedef nalini
Eviç
_
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Bağ-ı sînemde açıp lâle gibi dağ-ı derûn
Eviç
Mehmet Bey(Neyzen)
_
Şarkı
Düyek
Bak şu Hakk'ın hikmetine ne güzeller yaratmış
Eviç
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Bazen girerim altına dehrin
Eviç
Sâdettin Çevik
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Sofyan
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu
Eviç
Tanbûri Ali Ef.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ben gedayım şöhret-i darâyı versen istemem
Eviç
Ahmet Uzel
_
Şarkı
Müsemmen
Ben helâl ettim sana kendi elimle kanımı
Eviç
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Aksak
Benim yârim görünsün sürmeleri sürünsün
Eviç
_
_
Şarkı
Aksak
Beyhûde yere cilve-i cânândan usandım
Eviç
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Aksak
Bezmimizden gitti dildâr ağla ey dil ağla sen
Eviç
Nihat Adlim
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bezminde yaşanmış ne güzel günlerimiz var
Eviç
Esin Seçkin
İlhan Seçkin
Şarkı
Aksak
Bi sultâner Rifâî yâ seyyîd Ahmed
Eviç
_
Kabûlî
İlahi
Nim Sofyan
Bilmedim nedendir gönlüm huzursuz
Eviç
Hasan Özçivi
Aydemir Doğan
Şarkı
Düyek
Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana
Eviç
Fethi Karamahmudoğlu
Fâik Ali Ozansoy
Şarkı
Müsemmen
Bir alevdin söndün artık başka hicran isteme
Eviç
Niyâzi Şengül
Niyâzi Şengül
Şarkı
Ağır Aksak
Bir bakışla doldurdun kalbimdeki boşluğu
Eviç
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Bir damlaya hasret çölden sel geçtiği görülmüş mü
Eviç
Selâhattin Sağlam
Sâdık Atay
İlahi
Nim Sofyan
Bir esmere gönül verdim takıldım
Eviç
Kemânî Serkis Sucuyan
_
Kanto
Nim Sofyan
Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi
Eviç
Ali İçinger
A. Refik Altınay
Şarkı
Ağır Aksak
Bir nazarda kalmayalım gel dost'a gidelim gönül
Eviç
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Bir nigâh et âşık-ı nâlânına
Eviç
Atıf Bey(Mızıka'lı)
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir sebeple sen gücenmişsin bana
Eviç
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bi-vücudem aşk odu bilmem benim nem yandırır
Eviç
_
Gülşenî (Şeyh-İbrahim)
İlahi
Sofyan
Burma da burma duman tüter
Eviç
_
_
Rumeli Türküsü
Yürük Semai
Bülbül gibi coşalım gel
Eviç
Rüştü Eriç
Nihâyet Ağçay
İlahi
Sofyan
Bülbül-âsâ rûz u şeb kârım nevâ
Eviç
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Can yine bülbül oldu
Eviç
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Cânân aradım sende meğer can imişsin sen
Eviç
Alâeddin Yavaşca
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Canım kurban olsun senin yoluna
Eviç
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Canın kimi isterse görüş gayrı karışmam
Eviç
Erol Sayan
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Aksak
Cemâlin âleme mihr-i münevver yâ Resûlallah
Eviç
Bolahenk Nûri Bey
Sahvî
İlahi
Evsat
Çal söyle güzel nağmelerin mest-i müdâm et
Eviç
Şâhin Uçar
Şâhin Uçar
Şarkı
Curcuna
Çayır uzun biçilmez
Eviç
Fâiz Kapancı
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Çeşm-i mahmûr-ı siyâhın süzme
Eviç
Basmacı Abdi Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Çevrilir başıma cihan dar olur
Eviç
Emin Ongan
_
Şarkı
Aksak
Çırçır suyu gözyaşlarıdır aşkıma sel sel
Eviç
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Sofyan
Çok mu figanım ol gül-i zibâ-hıram için
Eviç
Dilhayat Kalfa(Hanım)
_
Beste
Remel
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Eviç
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Düyek
Dağları sararken ince bir duman gölgeler
Eviç
Yücel Aşan
Nedim Uçar
Şarkı
Düyek
Dehr-i dûnun gam-keşânı olmuşuz hayfa gönül
Eviç
M. Ali Çelikbaş
İrfan Zülfikâr
Şarkı
Müsemmen
Deli gönlüm seni her dem anıyor
Eviç
O. Nûri Özpekel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Aksak
Derd-i Hakk'a tâlib ol dermâna erem dersen
Eviç
H. Sadettin Arel
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Durak Evferi
Devran odur kim devrini devr-i felek bilmez ola
Eviç
Ali Şîrüganî (Dede)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Evsat
Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben
Eviç
_
_
Beste
Çenber (Ağır)
Dıştan viran bağlıyım
Eviç
Fahri Kopuz
Hasan Alî Yücel
Türkü
Sofyan
Dil beytini pâk eden..
Eviç
Kemâl Tezergil
Nûrettin Cerrâhi
İlahi
Sofyan
Dinmiyor içimde hasretin seli
Eviç
İsmâil Demirkıran
Mehmet Akça
Şarkı
Sofyan
Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi
Eviç
Sâdettin Kaynak
Cenap Şahâbettin
Şarkı
Sofyan
Dönse de ansızın vakit geç artık
Eviç
İsmâil Demirkıran
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n'ideyim
Eviç
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Düğünde toplandılar meşvereti kurdular
Eviç
_
_
Rumeli Türküsü
Ağır Aksak
Dünyâda bizi kim ayırır birbirimizden
Eviç
Dursun Karaca
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Düyek
Düştüm aşkın seline vardım Bağdat iline
Eviç
Zeki Altun (Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Düşünmek istemem ama âh gelmiyor elden
Eviç
Bedriye Hoşgör
Kâzım Ömer Bey
Şarkı
Aksak
Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde
Eviç
Dede Efendi
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Şarkı
Ağır Aksak Semai
El mutluyum sanıyor heyhat içim yanıyor
Eviç
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Oynak
Elâ gözlerini sevdiğim dilber göster cemâlini
Eviç
Sâdettin Kaynak
Karacaoğlan
Türkü
Sofyan
Elvedâ dost deli gönül elvedâ
Eviç
_
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Eski hava türkülerde düğün vardır Rumeli'de
Eviç
Aluş Nuş
Aluş Nuş
Türkü
Düyek
Ey âşık-ı sâdıklar gel Hû diyelim yâ Hû
Eviç
Cüneyt Kosal
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Sofyan
Ey benim mestâne gözlüm şimdi buldum ben seni
Eviç
(O. Pehlivan'dan alın.)
_
Türkü
Aksak
Ey dil bu civanlık o sitemkâre de kalmaz
Eviç
Fuat Sorguç(Tanbûri)
_
Şarkı
Aksak
Ey gonce-i sevdâ bana bir handeni göster
Eviç
Amir Ateş
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Yürük Semai
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ey maksad-ı âşıkın olan Mevlâna
Eviç
İsmail Dede Efendi
Dede Efendi
İlahi
Yürük Semai
Ey sanem n'oldun câna kastın var
Eviç
Tâlip Bey(Bursa'lı)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Ey şâh-ı felek kevkebe-i devran senindir
Eviç
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Ey şûh-i cihan sevdi seni can
Eviç
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Şarkı
Aksak
Ez gül-izâr-ı rengîn hoş-bûy-i dil-güşâ hem
Eviç
Ebû-Bekir Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Felek senden ben şikâyet eylemem
Eviç
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Gayet güzelsin ey melek
Eviç
Zeki Mehmet Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Gecenin zûlmeti bitmez şeb-i yeldâya tutuldum
Eviç
Sâdettin Çevik
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Aksak
Geçmem değil amma geçemem doğrusu meyden
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Geçmiş ol dem-i işret gayrı safâ yok
Eviç
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Gel beklediğim sevgili akşamlar olunca
Eviç
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Gel ey bâd-ı sabâ lûtf eyle bir dem
Eviç
H. Sadettin Arel
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Durak Evferi
Gel gel yanalım âteş-i aşka
Eviç
_ (Dede Efendi olabilir)
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Aksak
Gel gel yanalım âteş-i aşka
Eviç
_
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Sofyan
Gel kalbime gir rûhuma serpil güzelim
Eviç
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Geldi cevher tiği âteş-bârına âyineden
Eviç
_
_
Karçe
Nim Hafif
Gelirse meclise ol âfet-i cihânı görün
Eviç
Ebû-Bekir Ağa
_
Beste
Hafif
Gelmekte idin bezmimize şimdi çekildin
Eviç
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Curcuna
Gökten düşen sular gibi
Eviç
Bahri Altıntaş
Abdullah Akay
Şarkı
Düyek
Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte
Eviç
Mustafa Bilgiç
M. Turan Yarar
Yürük Semai
Yürük Semai
Gönlümdeki ümitler söndüler birer birer
Eviç
İsmâil Demirkıran
Azize Emel Karataş
Şarkı
Düyek
Gönül gitmek ister gurbet illere
Eviç
Ahmet Hatipoğlu
Emrah
Şarkı
Aksak
Gönül yüz sürmek ister hak-i pâye yâ Resûlâllah
Eviç
Ahmet Efendi (Mutafzâde)
Vahyî
İlahi
Düyek
Gönülden isteseydin gönlümde sen olurdun
Eviç
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek-Sofyan
Gördüm ki etrafını almış hep ağyâr
Eviç
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Sengin Semai
Gözümde birikmiş yaş tanburumda efkârsın
Eviç
Alâeddin Şensoy
Adem Şâhin
Şarkı
Düyek
Göz yaşlarınız kalbime toplanmış emeldi
Eviç
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Güzel kızlar kadınlar biliniz ne isterim
Eviç
Sâdettin Kaynak
Necdet Rüştü Efe
Şarkı
Curcuna- Raks Ak.
Hacle-i bî-yâre benzer sahn-ı gülzâr-ı bahar
Eviç
Sultan Vahdettin
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hak'dan bana nazar oldu
Eviç
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Hâl-i perîşânıma merhamet et ey perî
Eviç
İ. Hümâyi Elçioğlu
_
Şarkı
Müsemmen
Halis altundan o saçlar tel tel
Eviç
N. Cemil Sangan
Behçet Yazar
Şarkı
Aksak
Halka-i zülf-i siyâhı fark olunmaz dâmdan
Eviç
Rauf Yektâ Bey
_
Beste
Çenber
Hasretim gönülden özlediğimsin
Eviç
Tahsin Karakuş
Hüsnü Kayıran
Şarkı
Curcuna
Hasretin dağlar kadar aşsam desem aşamam
Eviç
İsmâil Demirkıran
Ercan Akbay
Şarkı
Sofyan
Hatıramdan çıkmaz oldun can gülüm
Eviç
Amir Ateş
Hüseyin Top
Şarkı
Curcuna
Havada turnam sesi gelir kanadı burma
Eviç
_
_
Rumeli Türküsü
Yürük Semai
Hayâtımın çiçeği sıcak bağrında solsam
Eviç
Amir Ateş
Kenan Akansu
Şarkı
Düyek
Her dalgası bir başka denizdik otuzüç yıl
Eviç
İ. Baha Sürelsan
Fuat Uluç
Şarkı
Türk Aksağı
Her dem Allah Allah diyen lisan olayım...
Eviç
Suphi İdrisoğlu
Hamdi Özer
İlahi
Sofyan
Her gece rüyamda işin ne senin
Eviç
İsmâil Ötenkaya
Cemâl Sâfi
Şarkı
Sofyan
Her gönle bahtsın başlarda taçsın
Eviç
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Türk Aksağı
Hıçkırır her nefesinde yine bî-çâre gönül
Eviç
Yüksel Kip
Melek Hiç
Şarkı
Aksak
Hicrân şeb-i târ-ı mâ nedâred
Eviç
Ebû-Bekir Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Hicrinle gözümden acaba kan mı boşandı
Eviç
Tanbûri Ali Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
İçimde kalmadı sanki ne hasreti ne adı
Eviç
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Düyek
İçimdeki bir ses diyor ki bana
Eviç
Hüseyin Soysal
İnci Tun
Şarkı
Aksak
İçtiğim su kadar muhtacım sana
Eviç
Celâl Abacı
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
İmânımız Allah'dan kadri yüce Mevlâ'dan
Eviç
Ahmet Özhan
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
İmrûz hevâ-yı bagest
Eviç
Abdülalî Efendi (Hâce-i sânî)
_
Kar
Hafif
Kaç zamandır yol gözlerim
Eviç
İsmâil Demirkıran
Ali Akçeken
Şarkı
Aksak
Kâkülleri lüle lüle gel karşıma güle güle
Eviç
(O. Pehlivan'dan alın.)
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün
Eviç
İsak Varon
H. Bekir Sabarkan
Şarkı
Türk Aksağı
Kaldığım günden berû bu âleme ben bî-karar
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Kalplerde yanan hâle-i mehpâre misin
Eviç
Yılmaz Karakoyunlu
Uğur Şumnulu
Şarkı
Aksak
Kar mı yağmış kasabanın dağına
Eviç
Denizoğlu Ali Bey
Denizoğlu Ali Bey
Türkü
Aksak
Kara bahtım diye ah eylemenin var mı yeri
Eviç
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Karasu'yun her tarafı ormandır
Eviç
_
_
Türkü
Aksak
Kavakta turna sesi var canım
Eviç
_
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Kokladım yar elinden güllerin güzelinden
Eviç
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Aksak
Kullarında yok sana lâyık meta
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Devr-i Hindi
Kullarında yok sana lâyık meta
Eviç
Muzaffer Ozak (Aşkî)
_
İlahi
Düyek
Kumral başı bir saksı ıtır penceresinde
Eviç
Muzaffer İlkar
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Aksak
Küncî-yü ketabî-yü harifî dü se yek reng
Eviç
Şeştârî Murat Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn
Eviç
Lem'î Atlı
Hânende Zâhide Hanım
Şarkı
Sengin Semai
Mefhâr-i cümle cihânsın ey şefaât mâdeni
Eviç
Hacı Fâik Bey
Vefâ Efendi (Şeyh)
Tevşih
Evsat
Mendilimi al isterim
Eviç
_
_
Şarkı
Aksak
Merhabâ yâ merhabâ yâ Remezan
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Devr-i Hindi
Mest etti beni dâire sâgar mı nedir bu
Eviç
Ebû-Bekir Ağa
Seyyîd Vehbî
Yürük Semai
Yürük Semai
Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile
Eviç
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Müjdeler olsun yine geldi mah-ı mübarek
Eviç
Amir Ateş
Amir Ateş
İlahi
Düyek
Nâr-ı hicrânın ile ey gonca-leb
Eviç
Hasan Sabri Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Nazîrin yok senin ey mâh yerde
Eviç
Tanbûri Cemil Bey
_
Şarkı
Aksak Semai-Cur.
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
Eviç
Servet Ali
Şerâfettin Özdemir
Şarkı
Aksak
Ne olur sevgili mehtab bırakıp her sebebi...
Eviç
İ. Baha Sürelsan
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Ne vefâ var ne şifâ var dil-i bî-çâreye yârdan
Eviç
S. Ziyâ Özbekkan
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Ne yârânı ne de vefâsı kaldı dünyânın
Eviç
Rüştü Eriç
_
Şarkı
Düyek
Nedir ey çeşm-i nâzım sende bu müjgân ü ebrûlar
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Niye küstün niye tavrın yine bir başka biçim
Eviç
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Nûr-i Hak'dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa
Eviç
Rüştü Eriç
Hüseyin Top(Hafız)
İlahi
Sofyan
O bezm-i dil-güşâde devreyledikçe sakî
Eviç
Ahmet Şâhin (Neyzen)
Alvar'lı Efe (Lütfî)
İlahi
Sofyan
O güzellik sende ey yâr tıpkı bir şiir gibi
Eviç
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Oduncular dağdan odun indirir
Eviç
_
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Ol ey Hüdâî subh u şam
Eviç
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi
Eviç
Şevket Efendi
Zîver Paşa
İlahi
Sofyan
On kere demedim mi sana sevme dokuz yâr
Eviç
_
_
Şarkı
Yürük Semai
Ömrümce görünsün bana çeşmindeki rüyâ
Eviç
Yektâ Akıncı
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Sengin Semai
Ömrümüzde mevsimler bir rüzgâr gibi eser
Eviç
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Ötme ey bülbül-i şûrîde o yârim uyusun
Eviç
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ötmez oldu bülbül-i sevdâ-zede bilmem neden
Eviç
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Öyle çok severdim inan ki seni
Eviç
Ali Ulvi Baradan
Zeki Uluruh
Şarkı
Semai
Pek güzelsin ey perî
Eviç
_
_
Şarkı
Aksak
Pırıl pırıl bir kalbin var
Eviç
Suphi İdrisoğlu
Suphi İdrisoğlu
Şarkı
Sofyan
Rehgüzâr-ı vaslına rîzân olan dürdâneler
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
Şâdiye Hanım (Kemânî)
Şarkı
Devr-i Hindi
Ruhlerin kıldık temâşa zülf-i anber-fâme dek
Eviç
Zekâî Dede
_
Beste
Çenber (Ağır)
Sabah oldu uyansana
Eviç
_
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Sabreyleyemem ol güle "canım"demedikçe
Eviç
Osman Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Sâf-be-sâf olsun dizilsin meclise meh-pâreler
Eviç
İ. Hümâyi Elçioğlu
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Sarı çiçek mor çiçek
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Sâye saldı ehl-i îman üstüne
Eviç
Zeki Altun (Hâfız)
İsmail Hakkı(Bursavî)
İlahi
Aksak
Sebeb sevdâ-yı aşkın âh ü zâre
Eviç
Râif Korel(Kanûni)
_
Şarkı
Aksak
Sen cânânına cânân efendim
Eviç
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Sen gel de yeter en kısa yoldan varırım
Eviç
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam
Eviç
Ali Rızâ Avni (Tınaz)
Nedîm
Şarkı
Devr-i Hindi
Senin o nur yüzün ne kadar güzel
Eviç
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Raksan
Senin olmuş bu gönül sevgili sensiz olamaz
Eviç
İ. Baha Sürelsan
Mustafa Salkaya
Şarkı
Aksak-Curcuna
Sensiz doğacak günleri akşam biliriz
Eviç
Mustafa Uyan
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Aksak
Sevdiğim bir goncasın sen açma
Eviç
Nihat Adlim
Mustafa Saruhanoğlu
Şarkı
Düyek
Sevdim bir gonca-i rânâ
Eviç
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Severim her çiçeği rengini senden alıyor
Eviç
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Ağır Aksak
Sevgi coşkun bir pınardır yoksa n'eyler gönlümüz
Eviç
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Devr-i Hindi
Sevgilim bu akşam guruba kadar
Eviç
Nubar Tekyay
_
Şarkı
Aksak
Son ayrılığın mâtemi tâ rûhumu sardı
Eviç
İsak Varon
_
Şarkı
Sofyan
Söylemem derdimi hem-derdim olan âh'a bile
Eviç
Tanbûri Ali Ef.
Hızırağazâde Said Bey
Beste
Hafif
Söyleyin ol nev-civâne
Eviç
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Aksak
Sûz-i aşk-ı dağ-ı hicrin şerhine bî-irtiyâb
Eviç
Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
_
Şarkı
Ağır Düyek
Sûz-i firkat sînemi dağlar benim
Eviç
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sübhâne'l Melikü'l Mevlâ
Eviç
Zekâî Dede
_
Tesbih
Sofyan
Şâhâne gözler şâhâne
Eviç
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Şefkat eden yok dil-i âvâreye
Eviç
_
_
Şarkı
Ağır Aksak
Şeydâ-ter eyledi beni hûy-gerde gerdenin
Eviç
Ebû-Bekir Ağa
_
Beste
Muhammes
Şol dem gördüm dîdârını dîvâneyim
Eviç
Ahmet Hatipoğlu
Şems-i Hudâ (Akbıyık)
İlahi
Sofyan
Taht-gâh etti vücûdum milkini sultân-ı aşk
Eviç
Yusuf Çelebi (Tiznam)
Gafûrî (Mahmud)
Durak
Durak Evferi
Tâlihim yâr olmuyor bilmem neden
Eviç
Nihat Adlim
A. Hikmet Gökoğlu
Şarkı
Semai
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
Yûnûs (Âşık Yûnûs)
İlahi
Sofyan
Tehî sanman siz beni dost yüzün görüp geldim
Eviç
Ali Şîrüganî (Dede)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Tende bir can canda cânân
Eviç
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Müsemmen
Terkedip te gitmemi sakın isteme benden
Eviç
Mahmut Yivli
Mustafa Malkoç
Şarkı
Düyek
Teveccüh eyledim Beyt-ül-Harâma yâ Resûallah
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Devr-i Hindi
Turnalar uçar yüceler aşar
Eviç
Necdet Varol
_
Türkü
Nim Sofyan
Urfa'lıyım yâr gibi
Eviç
Sâime Kazazoğlu
Sâime Kazazoğlu
Türkü
Aksak
Uyan behey gafil uyan
Eviç
Seyfettin Osmanoğlu (Şehzade)
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Uyan ey gözlerim gafletden uyan
Eviç
Ali Ufkî
Sultan III.Murad (Muradî)
İlahi
Semai
Uyu yavrum dizime yat nenni
Eviç
Kanûni Mehmet Bey
_
Ninni
Devr-i Hindi
Ürkek bakışınla kalbimi çalıverdin
Eviç
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Yürük Aksak
Va'd et bana artık bu benim son çilem olsun
Eviç
Sâdi Işılay
Rüştü Şardağ
Şarkı
Aksak
Vuslat gibi ni'met mi olur
Eviç
H. Sadettin Arel
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Durak
Durak Evferi
Yalnız onu sevdim o hayâlimdeki kuştu
Eviç
S. Suphi Soner
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Yanımda olsaydın olmazdı derdim
Eviç
Nedim Önol
Nedim Önol
Şarkı
Curcuna
Yaradanım ne güzel yaratmış seni dedim
Eviç
Gültekin Aydoğdu
Muammer Kayahan
Şarkı
Aksak
Yaz günleri gelsinde açılsın içimiz
Eviç
İ. Baha Sürelsan
M. Nedim Güntel
Şarkı
Curcuna
Yemenisi penbeden sohbet etmez gülmeden
Eviç
_
_
Türkü
Curcuna
Yeter dost meclisinde keşf-i râz et
Eviç
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Yetmişden artıkdır îman budağı
Eviç
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yoksa da iltifat yârdan bizlere
Eviç
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Yürük Semai
Yürüdükçe servi de boyun sallanır
Eviç
_
_
Türkü
Aksak
Ziyâ-yı mihr edüp neşve-i hicâb sana
Eviç
Ebû-Bekir Ağa
_
Beste
Zencir
Ey gönül gel gayriden geç aşka eyle iktidâ
Eviç
Hulûsi Gökmen
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Nazeninim buselerden toplayıp Mevlâ seni
Eviç
Bimen Şen
-
Şarkı
Ağır Aksak
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Eviç
Akın Özkan
Ağır Düyek
Peşrev
_
Eviç
H.Aslan Hepgür
Aksak
Oyun Havası
_
Eviç
Alâeddin Yavaşça
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Erdoğan Tekdağlı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
Op. 1, No:8
Eviç
Hâlûk Recai
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Kemençeci Nikolaki
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Kenan Yakar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Küçük Osman Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Mehmet İhsan Özer
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Münir Mazhar Kamsoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Nayi Ali Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Sadun Aksüt
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Sedat Öztoprak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Sultan Bayezid 2.
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Sultan Mahmud 1.
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Tamer Alanyalı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Zeki Duygulu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Eviç
Tanburi İsak
Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Eviç
H.Aslan Hepgür
Devr-i Hindi
Oyun Havası
_
Eviç
Suphi Ezgi
Devr-i Hindi
Peşrev
Gemici
Eviç
Küçük Osman Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Eviç
Muallim İsmail Hakkı Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Eviç
Nayi Ali Dede
Devr-i Kebir
Peşrev
Gül Devri
Eviç
Refik Fersan
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Eviç
Sultan Bayezid 2.
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Eviç
H.Sadettin Arel
Devr-i Revan
Peşrev
_
Eviç
H.Aslan Hepgür
Devr-i Turan
Oyun Havası
_
Eviç
Nayi Râşid Efendi
Düyek
Peşrev
_
Eviç
Sultan Mahmud 1.
Hafif
Peşrev
_
Eviç
Alâeddin Yavaşça
Muhammes
Medhal
_
Eviç
Aydın Oran
Muhammes
Peşrev
_
Eviç
Sadun Aksüt
Muhammes
Peşrev
_
Eviç
Erol Başara
Nim Devir
Medhal
_
Eviç
Aydın Oran
Nim Sofyan
Longa
_
Eviç
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Oyun Havası
_
Eviç
Zakir
Sâkil
Peşrev
_
Eviç
Cavit Cenkoğlu
Sofyan
Medhal
_
Eviç
Korkut Samancı
Aksak Semai
Saz Semaisi
-
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Göz yaşlarınız Kalbime Toplanmış Emeldi
Eviç
Selâhattin Pınar
M. Nâfiz Irmak
Kâkülleri Lüle Lüle Gel Karşıma Güle Güle
Eviç
(O. Pehlivan'dan alın.)
_
Şâhâne Gözler Şâhâne
Eviç
_
_
Yürüdükçe Servi De Boyun Sallanır
Eviç
_
_
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Gel beklediğim sevgili akşamlar olunca
Eviç
Selâhattin Pınar
Mustafa Nâfiz Irmak
Şarkı
Remzi Oktar
Bir kasedir alev dolu gönlüm
Eviç
S.Eyyubi Işıksal
Rabia Hatun
Şarkı
S.Eyyubi Işıksal
Gönül bahçemde güller açar
Eviç
S.Eyyubi Işıksal
S.Eyyubi Işıksal
Şarkı
S.Eyyubi Işıksal
Gel vücudun perdesin kaldır cemal-i yar-i gör
eviç
Şahin Türkeşsiz
Üsküdarlı Yahya Efendi
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Ne yapraklar yemyeşil ne güller toz pembe
eviç
Şahin Türkeşsiz
İsmail Hakkı Koçar
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Öyle şeyda bülbül gibi
eviç
Şahin Türkeşsiz
İsmet Tahtacıoğlu
ağır semai
Mehmet Türkeşsiz
Eviç saz semaisi
eviç
Şahin Türkeşsiz
saz semaisi
Mehmet Türkeşsiz
Daim akmaktadır çeşmimin yaşı
eviç
Şahin Türkeşsiz
Aşık Gedayi
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
TAKILIP ZÜLFÜNE YARIN
EVIÇ
AHMET ERDURSUN
SAKIR KÜÇÜKKÖMÜRCÜ
SARKI
AHMET ERDURSUN
Kullarında Yok Sana Lâyık Metâ
Eviç
İsmail Hakkı Bey
?
İlahi
Ömer Ünal
Yâ Rabbi Kerem Eyle Bu Şehr-i Sıyam İçre
Eviç
Dursun Çakmak
Îsâ Mahvî Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Sana Hasretti Kandil, Sana Hasret Minâre
Eviç
Dursun Çakmak
Hüseyin Öztürk
İlahi
Ömer Ünal
Çalın Davulları Çaydan Aşağıya
Eviç
Türkü
Osman Nuri Edalı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü