Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Açtı güller andelîb eyler figan
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Revan
Akl ü fikrim târumâr eden âh giysûler midir
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Devr-i Kebir
Aşk bağında üzüm olsam ömür boyu
Ferahfeza
İsmâil Demirkıran
Erol Güngör
Şarkı
Düyek
Aşkın izi gizlenemez solgun izden anlaşılır
Ferahfeza
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Devr-i Turan
Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
Rızâ Savaşkan
Şarkı
Ağır Aksak
Ateşli râşeler veriyor iştiyâkınız
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
Hidâyet
Şarkı
Yürük Semai
Bağ-zâr-ı aşka girdim kokladım bir verd-i ter
Ferahfeza
O. Şevki Uludağ
Abdülbâki Baykara (Şeyh)
Ağır Semai
Aksak Semai
Bahar oldu açtı sünbül
Ferahfeza
Kemânî Serkis Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Baharın yeşilinde sanki sen varsın
Ferahfeza
Nezahat Soysev
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Ben sevgiyi gözden tanırım
Ferahfeza
Fethi Karamahmudoğlu
Erol Uzunöner
Şarkı
Aksak
Beni kul etti de bir gözleri ahûya felek
Ferahfeza
Ömür Gençel
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım
Ferahfeza
Ahmet Hatipoğlu
Kânûnî Sultan Süleyman
Ağır Semai
Aksak Semai
Billûr suyu sordum bulanık nehre karışmış
Ferahfeza
Suphi İdrisoğlu
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Bin nazla büyüttüm ufacık kalbine sığmaz
Ferahfeza
Yılmaz Karakoyunlu
Şahin Çandır
Şarkı
Aksak
Bir başka felâket dilemem yetti bu sevdâ
Ferahfeza
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Bir beyaz zanbak hayâl ettim ben seni
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesna
Ferahfeza
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Bir gonca güldür ruhsâr-ı âli
Ferahfeza
Rif'at Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım
Ferahfeza
Suphi İdrisoğlu
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Bir gün sana sunsam şu kırık telli sazımla
Ferahfeza
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bir verd-i rânâ ettim temâşâ
Ferahfeza
Dede Efendi
_
Şarkı
Semai
Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim
Ferahfeza
Dede Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Bu şeb mahrûm-ı hâb oldum
Ferahfeza
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
_
Şarkı
Curcuna
Bugün ey meh senin ile gidelim
Ferahfeza
Leon Hancıyan
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bülbül-i hoş-nevâ
Ferahfeza
Dede Efendi
_
Şarkı
Semai
Çağlayan cûy-i sirişkle çeşm-i pür-hûnum mudur
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Devr-i Revan
Darbe-i âhım aman vâh bar olur
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Derdin fazla geldiyse
Ferahfeza
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Sofyan
Dertli olan kullarına kıl devâ
Ferahfeza
Seyfettin Osmanoğlu (Şehzade)
_
İlahi
Nim Evsat
Dil âteş dîde âteş sîne âteş rûy-i yâr âteş
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde
Ferahfeza
Lem'î Atlı
Necdet Rüştü Efe
Şarkı
Yürük Semai
Dinleyin sevdâ-fezâdır âh-ı mahzûnânemi
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
El benim'çün seni sarmış biliyor
Ferahfeza
Dede Efendi
Şemseddîn Sivâsî
Şarkı
Ağır Aksak
Endâmına râm oldu gönül düştü belâya
Ferahfeza
İ. Baha Sürelsan
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Erdi bahar ey dil-nevâz
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Raks Aksağı
Ey gözleri âhû senin aşkınla harâbım
Ferahfeza
Râkım Elkutlu
Akif Salı (Müftü)
Şarkı
Sengin Semai
Ey kaşı-keman tîr-i müjen cânıma geçti
Ferahfeza
Dede Efendi
Abdullah Salâhî (Şeyh)
Beste
Firengifer
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim
Ferahfeza
Şeref Çakar
Şeyh Gâlip Dede
Şarkı
Aksak
Ey sîne sana n'oldu yanar âteşe döndün
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ey tâlib-i dîdâr olan gel Hakk'a pervâz edelim
Ferahfeza
Seyfettin Osmanoğlu (Şehzade)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Ey vekil-i Fahr-i âlem Pâdişâh-ı kâm-rân
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Dua
12/8-Sofyan
Eyâ âlemlerin şâhı tecelli kıl teselli kıl
Ferahfeza
H. Sadettin Arel
Merkez Efendi
Durak
Durak Evferi
Fırsat yarat Allah'ı seversen bana bir gel
Ferahfeza
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Sengin Semai
Firkatin nâriyle yandım yâ Habîbullah meded
Ferahfeza
Doğan Ergin
Kenan Rifâi
İlahi
Müsemmen
Gayetle dilber bir şîvekâre
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yâri gör
Ferahfeza
H. Sadettin Arel
Yahyâ Efendi
Durak
Durak Evferi
Gezindi bir ses yine uzakta hâre gibi
Ferahfeza
Şerif İçli
Selim Aru
Şarkı
Düyek
Gönlüm kuru bir yaprak gibi uçmakta sana
Ferahfeza
Yılmaz Karakoyunlu
Filiz Bedük
Şarkı
Aksak
Gönlüm seni ey şûh-i sitem-ger sever oldu
Ferahfeza
İsmâil Demirkıran
Gedâyî
Şarkı
Yürük Semai
Gönül zâten aşka aşık serseri
Ferahfeza
Alâeddin Yavaşca
T. Başer Üçok
Şarkı
Semai
Gülüşün baharlar getirir bana
Ferahfeza
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek-Değişmeli
Günler boyu mecnun gibiyim ben yine sensiz
Ferahfeza
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Halâs et kalbimiz Hubb-ı Sivâdan...
Ferahfeza
Seyfettin Osmanoğlu (Şehzade)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Hayat garip bir rüyadır hep tesadüflerle dolu
Ferahfeza
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Her dem cefâ-yı aşk ile nâlânsın ey gönül
Ferahfeza
Hâfız Sâlis Efendi
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Her güzel nağmeyle sevgini andım
Ferahfeza
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Semai
Her şarkıda aşkın dili sensin
Ferahfeza
Alâeddin Yavaşca
Seyfettin Başçıllar
Şarkı
Aksak
Hicrinle solan tan gibisin tüller içinde
Ferahfeza
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
İçip içip de bu akşam seninle mest olalım
Ferahfeza
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Düyek
İlk yazın çiçeğisin gözlerin mâvi deniz
Ferahfeza
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Kalbim bu gece sensiz elemle atıyor ah
Ferahfeza
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay
Ferahfeza
Dede Efendi
Dede Efendi
Kar
Muhammes
Kısmet tomurcuk güllerde kalmış
Ferahfeza
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Türk Aksağı
Kilitlenir gönül kapım çalan mı var senin kadar
Ferahfeza
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn
Ferahfeza
_
Hânende Zâhide Hanım
Şarkı
Sengin Semai
Mâil olma dünyeye çün bî-vefâdır bî-vefâ
Ferahfeza
H. Sadettin Arel
Hakkî
Durak
Durak Evferi
Meded ey seyyîdinâ Hazret-i Abdülkâdir
Ferahfeza
Hasan Efendi(Balat İmamı)
_
İlahi
Düyek
Mehtapta güzel olur Bogaziçi âlemi
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Melek mi nâm ü şöhretin
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Mest ü bî-tâbım füsunkâr işvelerden ey perî
Ferahfeza
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Ağır Aksak
Nâle ettikçe gönül sen de gül ey reşk-i melek
Ferahfeza
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Nazenin bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi
Ferahfeza
Ethem Efendi (Şeyh)
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok
Ferahfeza
Râkım Elkutlu
F. Edib Baksı
Şarkı
Semai
Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan
Ferahfeza
Tanbûri Ali Ef.
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Nice vasf eylesin zâtın sühandan
Ferahfeza
Sâdullah Efendi
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
O Eylül melâli şimdi yok oldu
Ferahfeza
Orhan Kızılsavaş
Esin Ünal
Şarkı
Düyek
O güzel gözleri baktıkça içim kıskanıyor
Ferahfeza
Yücel Aşan
Niyâzi Ersan
Şarkı
Aksak
Ölsem de seni unutmam
Ferahfeza
Karnik Germiyan
_
Şarkı
Müsemmen
Pinhân ediyorsun niye ruhsârını dilber
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Fantezi
Semai
Sâkî bu fenâ âleme meyhâne desinler
Ferahfeza
Ali İçinger
_
Şarkı
Türk Aksağı
Sâkîye sitem etme boşalmış diye câmın
Ferahfeza
İ. Baha Sürelsan
Ercüment Berker
Şarkı
Türk Aksağı
Sanki bir ses derinden hasret muhtemel diyor
Ferahfeza
İsmâil Demirkıran
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Savrulur aklım başımdan sen esersin her fasıl
Ferahfeza
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Devr-i Hindi
Sen gülünce güzel dünyâm her şey güzel
Ferahfeza
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
Sen ki ferman dinlemezsin cânıma cânân gönül
Ferahfeza
Yılmaz Karakoyunlu
İ. Hakkı Aydın
Şarkı
Devr-i Hindi
Sen reng-i şafaktan daha nevvâr ve güzelsin
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Seni bir başka yaratmış yaratan gökle yeri
Ferahfeza
Murat Kadir Gök
G. Fahri Tüzün
Şarkı
Aksak
Sensiz dil-i nâ'şâdın efendim işi bitti
Ferahfeza
Nesim Silviya (Haham)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Sevdâlar döndürüyor hayat denen bu çarkı
Ferahfeza
M.Sabri Akçagül
Yüksel Satoğlu Gemalmaz
Şarkı
Aksak
Sevdim ammâ ol perî-peykeri eyvâh olsun
Ferahfeza
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sevdim seni ben ey çeşm-i âfet
Ferahfeza
Nikolâki (Kemençeci)
_
Şarkı
Aksak Semai
Sevdim yine bir mehveşi
Ferahfeza
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Şarkı
Düyek
Sevmişken seni rûhum sevgimi anlatmadım
Ferahfeza
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Şâkir Bey
Şarkı
Aksak
Seyr etmek için seyrini ey rûh-i revânım
Ferahfeza
İsak Varon
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Sengin Semai
Sıcağı anlatırken yanmak gerekmez
Ferahfeza
Selâhattin İçli
Yâsemin Balkan
Şarkı
Curcuna
Söyletme beni hâlimi tafsîle girişmem
Ferahfeza
Selânik'li Ahmet Ef.
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Sengin Semai
Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne
Ferahfeza
Şefik Gürmeriç
Râsih Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Şeb-i vuslattaki gözler süzülür dûş açılır
Ferahfeza
H. Fehmi Mutel
Mehmet İhsan (Trabzon'lu)
Şarkı
Ağır Aksak
Tasvir edemem sen gibi bir ülkeyi asla
Ferahfeza
O. Nûri Özpekel
Ümit Gürelman
Şarkı
Türk Aksağı
Tutarak kalbimin üstünde cefâkâr elini
Ferahfeza
Cinuçen Tanrıkorur
Feyzi Halıcı
Şarkı
Aksak
Vuslatınla kâm-yâb ettin beni
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Semai
Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi
Ferahfeza
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Yahyâ Nazîm Efendi
Şarkı
Sengin Semai
Yanayım o güzel gözlerine hayrân olayım
Ferahfeza
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yârimi gördüm bugün dünyâ görünmez dîdeme
Ferahfeza
Eyyûbî Mehmet Bey
Sâlih Hayri Efendi
Beste
Çenber
Yıldızların ardında gözlerim seni arar
Ferahfeza
İsmâil Demirkıran
Ali Akçeken
Şarkı
Düyek
Yıldızlarısın leyl ile hurşid-i nehârın
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Bah.
Sofyan
Yıllarca ben seni aradım durdum
Ferahfeza
Nevres Bey(Ûdî)
Nevres Bey(Ûdî)
Şarkı
Devr-i Hindi-Semai
Zahm-ı müjgânınla gönlüm yâresi
Ferahfeza
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Zamanı var ki her bezmim anarsın
Ferahfeza
Lâtif Ağa
Sermet Efendi
Şarkı
Ağır Aksak
Gönlüm nar çiçeği akşamların ardından koştu
Ferahfeza
Câvit Ersoy
Sevinç Atan
Fantezi
Semai
Ferahfeza Ayin-i Şerifi
Ferahfeza
Dede Efendi
-
Ayin
Devr-i Revan
Aşkın bu karanlık gecesinde
Ferahfeza
Rakım Elkutlu
--
Şarkı
Yürük Semai
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Ferahfeza
Arşak Çömlekçiyan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahfeza
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahfeza
Bilge Özgen
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahfeza
Emin Akan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahfeza
Erol Sayan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahfeza
Esma Karamancı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahfeza
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Ferahfeza
Orhan Özpekin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahfeza
Reyhan Karataş
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahfeza
Şerif Muhiddin Targan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahfeza
Tamer Alanyalı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahfeza
Tanburi Cemil Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahfeza
Tanburi Osman Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Ferahfeza
Tarık Kip
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahfeza
Zeki Duygulu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahfeza
Dede Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Ferahfeza
Muallim İsmail Hakkı Bey
Fahte
Peşrev
_
Ferahfeza
Tanburi Cemil Bey
Muhammes
Peşrev
_
Ferahfeza
Zeki Mehmet Ağa
Muhammes
Peşrev
_
Ferahfeza
Mutlu Torun
Nim Sofyan
Longa
_
Ferahfeza
M. Sadık Yiğitbaş
Sofyan
Peşrev
_
Ferahfeza
Orhan Kızılsavaş
Sofyan
Medhal
_
Ferahfeza
Sedat Öztoprak
Sofyan
Longa
_
Ferahfeza
Serap Arısan
Sofyan
Medhal
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Bu Gece Ben Yine Bülbülleri Hâmûş Ettim
Ferahfeza
Dede Efendi
_
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Bileyim kaşların neden çatık
Ferahfeza
S.Eyyubi Işıksal
S.Eyyubi Işıksal
Şarkı
S.Eyyubi Işıksal
Saçlarını belik belik örmüşsün
Ferahfeza
S.Eyyubi Işıksal
S.Eyyubi Işıksal
Şarkı
S.Eyyubi Işıksal
Aşık Seni Bulsa N'ola
Ferahfezâ
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud HÜDÂYÎ Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Peşrev
Ferahfeza
Dede Efendi
Peşrev
Devr-İ Kebir
Kasr-I Cennet Havz-I Kevser Ab
Ferahfeza
Dede Efendi
Kar
Muhammes
Ey Kaşı Keman Tir-İ Müjen Canıma Geçti
Ferahfeza
Dede Efendi
Beste_Murabba
Firengi Fer
Yarimi Gördüm Bugün Dünya Görünmez Dideme
Ferahfeza
Eyyubi Mehmet Bey
Beste_Murabba
Çenber
Bir Dilber-İ Nadide Bir Kamet-İ Müstesna
Ferahfeza
Dede Efendi
Ağırsemai
Senginsemai