Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Aşk ile nûş eyleyen bezm-i ezel peymânesin
Ferahnüma
H. Sadettin Arel
_
Durak
Durak Evferi
Ben inandım gönül lutf eyle sen de inan
Ferahnüma
H. Sadettin Arel
K. Emin Bara
Şarkı
Curcuna
Benden ey ma'şûkam enzârın girîzan olmasın
Ferahnüma
H. Sadettin Arel
Fâik Ali Ozansoy
Şarkı
Aksak Semai
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim
Ferahnüma
H. Sadettin Arel
Süleyman Nazif
Şarkı
Müsemmen
Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını
Ferahnüma
H. Sadettin Arel
Ali Hâdi Okan (Alâiye'li)
Şarkı
Aksak
Ey güzel dudağınla dudağımı yakıver
Ferahnüma
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Curcuna
Ey sevgilim olmasın sakın gamın esefin
Ferahnüma
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Curcuna
Güzel kız fidan oldun ben oldum sarmaşığın
Ferahnüma
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Curcuna
Hayat dolu toprak hayat dolu su
Ferahnüma
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek-Semai
Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana
Ferahnüma
H. Sadettin Arel
Ziyâeddin Paşa (Vezir)
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Sevgini ilgini benden çeksen de
Ferahnüma
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Sevmemiş bir sevdiğim var anlamaz sevdâ nedir
Ferahnüma
H. Sadettin Arel
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Devr-i Hindi
Yarısı benim gülüşlerinin
Ferahnüma
Suphi İdrisoğlu
Hüceste Aksavrın
Şarkı
Sofyan
Yine sensiz geldi sonbahar tanrıçam
Ferahnüma
Erol Sayan
Erol Altınok
Şarkı
Sofyan-Semai
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Ferahnüma
Erol Sayan
Aksak Semai
Saz Semaisi
Martı
Ferahnüma
Fethi Karamahmudoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnüma
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnüma
T. Yılmaz Öztuna
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnüma
H.Sadettin Arel
Düyek
Peşrev
_
Ferahnüma
T. Yılmaz Öztuna
Muhammes
Peşrev
Op.2
Ferahnüma
H.Sadettin Arel
Nim Sofyan
Oyun Havası
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Benden Ey Ma'şûkam Enzârın Girîzan Olmasın
Ferahnüma
H. Sâdettin Arel
Fâik Ali Ozansoy
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü