Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
A Fadimem hadi senle kaçalım
Hüseyni
_
_
Şarkı
Aksak
A kız dedikleri suna senmişsin
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
_
Şarkı
Sofyan
A kız uyanık mısın
Hüseyni
Leylâ Saz
Leylâ Saz
Türkü
Sofyan
Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın
Hüseyni
Rahmi Bey
Nedîm
Şarkı
Curcuna
Açıldı gonce-i baharım pür oldu
Hüseyni
Köm. Mehmet Efendi H.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Açtıkça rûyin saçtıkça zülfün yâr-i dil-âgâh
Hüseyni
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Ademi adem eden üç harfle beş noktadır
Hüseyni
_
Turâbî
Nefes
Semai
Ademoğlu dünyada düşmanlık bilmemeli
Hüseyni
Sâmi Derintuna
Sami Derintuna
Şarkı
Aksak
Adın yaşar dillerde kıskanırım sen Ayşe'm
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Sıtkı Can
Şarkı
Curcuna
Adını yaylaya vermiş de güzel
Hüseyni
Gültekin Aydoğdu
Muammer Kayahan
Şarkı
Aksak
Affet isyânım benim hâlim yaman Allahım
Hüseyni
Ahmet Özhan
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Affet isyânım benim hâlim yaman Allah'ım
Hüseyni
_
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Ağaç olsun seveceğin mutlu olup güleceğin
Hüseyni
Alâaddin Pakyüz
Sâmi Derintuna
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Hüseyni
Ersin Ali Atlı
Ahmet Hâşim Bey
Şarkı
Düyek
Ağır ağır giden gurbet kervanı
Hüseyni
Metin Everes
İsmet Parmaksız
Şarkı
Sofyan
Ağla ey vatan kara haber var
Hüseyni
Sıtkı Sahil
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Sofyan-N.Sofyan
Ağla sevdiceğim gül ruhlerinden
Hüseyni
Semahat Özdenses
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Curcuna
Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma
Hüseyni
Hacı Fâik Bey
Râsih Bey
Şarkı
Ağır Düyek
Ağlama yâr ağlama
Hüseyni
_
_
Türkü
Müsemmen
Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül
Hüseyni
Avni Öztürk
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Ağlarım çağlar gibi
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Curcuna
Ağlayıp da dökme güzel
Hüseyni
Hasan Soysal
A. Hikmet Hatipoğlu
Şarkı
Aksak
Ah eden kimdir bu saat kuytuda
Hüseyni
Selâhattin İçli
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Curcuna
Ah eyle gönül hacle-i dildâre dayansın
Hüseyni
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Sengin Semai
Ahu gözlüm böyle oyun duydum desem yalan olur
Hüseyni
Selâhattin Altınbaş
Cemâl Sâfi
Şarkı
Aksak
Akça tellerine gönül bağladım
Hüseyni
Ali Şenozan
Yüksel Küpelioğlu
Şarkı
Düyek
Aklardan bir saray kurdum karalar öldürür beni
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Aksâdeler giyer boylu boyunca
Hüseyni
_
_
Türkü
Aksak
Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Düyek
Aldandın yine gönül bu sevdâda aldandın
Hüseyni
Ali Ulvi Baradan
İ. Hakkı Baradan
Şarkı
Düyek
Alın yazımsın nasıl sileyim
Hüseyni
Mustafa Coşkun
Hülyâ Özel
Şarkı
Düyek
Ali Reis'in takası
Hüseyni
Mutlu Torun
Mutlu Torun
Çocuk Şarkısı
Devr-i Turan
Allahümme salli ve sellim ve bârik âlâ
Hüseyni
_ (Kâdirî Salâvâtı)
_
Salavat
Serbest
Altın gibi yurdumuz var insanımız güçlü soylu
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Çocuk Şarkısı
Aksak
Aman dostlar sevdiğimi bulayım
Hüseyni
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Aman gelsen güzel gözlüm
Hüseyni
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Ana başa tac imiş
Hüseyni
İ. Hakkı Özkan
Lâ Edri - N.Fazıl Kısakürek
Şarkı
Curcuna
Anadolu sen güzelsin çiçeksin
Hüseyni
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Aksak
Andelîb-i bâğ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ
Hüseyni
Zekâî Dede
Kâmil Efendi (Şeyh)
İlahi
Evsat
Andıkça hayâlin oluyor rûhuma hem-dem
Hüseyni
O. Şevki Uludağ
_
Şarkı
Aksak
Anladım ben olmamış hiç bir muhabbet sende yâr
Hüseyni
Nihat Adlim
_
Şarkı
Sengin Semai
Aramızda dağlar var aşılır mı bilemem
Hüseyni
Turhan Taşan
Turhan Taşan
Şarkı
Aksak
Ardına düşenlerden kaçıyor köşe bucak
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Semai
Ardında aşk yolu yol eder yürür kulu
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Lenk Fahte
Arş takı meskenindir yâ Hüseyn ibn-i Ali
Hüseyni
Rif'at Bey
Rif'at Bey
İlahi
Düyek
Artık yetişir şimdi yeminlerle de kanmam
Hüseyni
N. Halil Poyraz
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Sengin Semai
Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı
Hüseyni
Emin Ongan
_
Şarkı
Aksak
Âşık-ı yezdân der Allah Allah
Hüseyni
_
Kuddûsî
İlahi
Yürük Semai
Âşıkım cemâline yâ Muhammed Mustafa
Hüseyni
Aslan Hepgür
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Aşk elinden el-amandı hâl-i zârım el-aman
Hüseyni
Nihat Adlim
Câvidan Birkan
Şarkı
Devr-i Hindi
Aşka düştüm cân ü dil müft-i civânân oldu hep
Hüseyni
Z. Arif Ataergin
Nedîm
Şarkı
Curcuna
Aşka düştüm çâresiz ben nâgehân
Hüseyni
Sahak Hocasar (Kemânî)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Aşka düştüm diye kınama beni
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
G. Çiçek Tural
Şarkı
Düyek
Aşkın beni yanık yanık gezdirdi
Hüseyni
Fâruk Şâhin
Y.Güngör Özden
Şarkı
Sofyan
Aşkın çilesini çekmeye geldim
Hüseyni
Engin Çır
Ayhan İnal
Şarkı
Düyek
Aşkın gecesi gibi hasret hecesi gibi
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Sofyan
Aşkın gönüllerde adın dillerde
Hüseyni
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Aksak
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Hüseyni
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkın meyine ben kana geldim
Hüseyni
Hakan Alvan
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
Hüseyni
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkına düştüğüm ilk günden beri
Hüseyni
Bîmen Şen
_
Şarkı
Düyek-Curcuna
Aştım hasret dağlarını düze geldim biriciğim
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Cemâl Sâfi
Şarkı
Sofyan
Atatürk'ü kalbinde dünyaya ışık saçar
Hüseyni
Teoman Önaldı
Teoman Önaldı
Şarkı
Aksak
Ateşimsen ocağımdan gözyaşımsan
Hüseyni
Bilge Özgen
Doğan Tanır
Şarkı
Düyek
Atıyor sanki hazan ömrüme bir gizli adım
Hüseyni
Abidin Gerçeker
Cemâlettin Kıpçak
Şarkı
Aksak
Atmış üzerinden karı müjdeliyor ilkbaharı
Hüseyni
Yılmaz Yüksel
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Düyek
Avuçlarımın içinde ellerin
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Mustafa Karamelek
Şarkı
Semai
Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Ayda yılda bir değil her gün ara sor beni
Hüseyni
İsmâil Ötenkaya
İlkan San
Şarkı
Aksak
Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Sofyan-Curcuna
Bâde-i vuslat değildir içtiğin her katre âb
Hüseyni
İbrâhim Tuğberk
Muzaffer Nazlı
Şarkı
Devr-i Hindi
Bağ oldum bostan oldum
Hüseyni
İ. Hakkı Nebiloğlu
_
Şarkı
Aksak
Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Hüseyni
B. Sıtkı Sezgin
Nâbî
Şarkı
Müsemmen
Bağrıma bastığım kara taşları
Hüseyni
Hüseyin Soysal
Abdullah Satoğlu
Şarkı
Curcuna
Bağrıma taş basaydım
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Düyek
Bahar gelsin çiçek açsın sevenler
Hüseyni
Necdet Tokatlıoğlu
Oktay Zerrin
Şarkı
Aksak
Baharın bir başka yazın bir başka
Hüseyni
A. Atilla Sütşurup
Cumâli Karataş
İlahi
Değişmeli
Baharlar tez geçer yaz olmayınca
Hüseyni
İsmâil Ötenkaya
İlkan San
Şarkı
Aksak
Bahçede gördüm üç güzel
Hüseyni
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Düyek
Bahçendeki gonca gülmüş
Hüseyni
Câhit Deniz
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Baht-ı dûn etti beni pek bî-karar
Hüseyni
H. Sadettin Arel
K. Emin Bara
Şarkı
Devr-i Hindi
Bak işte akşam oldu inlesin kaval yine
Hüseyni
Fâruk Şâhin
Mustafa Arif Arık
Şarkı
Sofyan
Bak şu güzel köylüye işte bu kızdır perî
Hüseyni
Rızâ Bey(Danbeni)
Mustafa Nûri Bey(Hacı)
Şarkı
Curcuna
Bak vech-i yâre gelmiş kemâle
Hüseyni
Cüneyt Kosal
A. Ulvi Kurucu
Nefes
Sofyan
Bak yine geldi bahar yemyeşil oldu dağlar
Hüseyni
Mümin Salman
Şâkir Döşemeciler
Şarkı
Nim Sofyan
Bakarak herkese bu can yakıcı işve ile
Hüseyni
Nâzım Bey (Kanûni)
_
Şarkı
Yürük Semai
Baktıkça o güzel gamzene meftun olurum ben
Hüseyni
Cemil Muslu
_
Şarkı
Curcuna
Bana aşkı öğretensin
Hüseyni
Câhit Deniz
Câhit Deniz
Şarkı
Düyek
Bana gül gonca olursun nazlı cemâlim
Hüseyni
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Bana lûtf eyler iken sen
Hüseyni
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sofyan
Bana önce sözleri biraz mânâlı geldi
Hüseyni
A. Yektâ Madran
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Sofyan
Başı duman pare pare yol ver dağlar yol ver bana
Hüseyni
Mustafa Malay
Âşık Yener
Şarkı
Sofyan
Başımızda kavak yeli eser durur deli deli
Hüseyni
Erdoğan Berker
Yılmaz Yüksel
Fantezi
Düyek
Bayburt'un eğmeleri, beğenmem değmeleri
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Anonim
Türkü
Türk Aksağı
Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb
Hüseyni
İsak Varon
Münir Tevfik Uraz
Şarkı
Türk Aksağı
Bâzen bir çift göz olur gönlümü benden alan
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Aksak
Bazen serin esen bir yel gibisin
Hüseyni
Burhan Bakışkan
Güngör Karagözlü
Şarkı
Aksak
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Hüseyni
Hakan Alvan
Ahmet Dede (Köse)
İlahi
Sofyan
Ben bir çoban kızıyım
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Oynak-Düyek
Ben bir keklik olaydım
Hüseyni
_
_
Türkü
Aksak
Ben bir kulum sen yaratan ne olur
Hüseyni
Amir Ateş
Orhan Arıtan
İlahi
Sofyan
Ben bir küçücük sevdâlı kuştum
Hüseyni
Bilge Özgen
Yaşar Mîraç
Şarkı
Devr-i Turan-Sofyan
Ben bir Türk'üm nice yıl dedelerim cihâna
Hüseyni
M. İsmail Hakkı Bey
_
Fantezi
Sofyan
Ben bir yıldız olsaydım
Hüseyni
Bilge Özgen
İlter Yeşilay
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Ben bir yumak sevgiyim
Hüseyni
İsmail Akçapınar
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Ben bu meclislerde ibretler gördüm
Hüseyni
_
Yunus Emre
Nefes
Sofyan
Ben ezelden dîdenin meclûbuyum bilmez misin
Hüseyni
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
Kıymet Hanım
Şarkı
Ağır Aksak
Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz
Hüseyni
Tab'î Mustafa Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ben köylüyüm ne güzel raks ederim
Hüseyni
_
_
Türkü
Sofyan
Ben neler çektim neler gördüm
Hüseyni
Ethem Rûhi Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ben o kızın gözlerinde sevdâ sezdim derde düştüm
Hüseyni
Mustafa Töngemen
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Ben senden çok önce geçtim baharı
Hüseyni
Câvit Ersoy
Hasan Karakuş
Şarkı
Nim Sofyan
Ben ufacık bir bebeğim
Hüseyni
Mahmut Oğul
Sâdık Atay
Çocuk Şarkısı
Semai
Bende mâzînin her mevsimi yaz ve bahardır
Hüseyni
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Sengin Semai
Bende yüz yok pâyine yüz sürmeğe
Hüseyni
İsmet Ağa
_
Şarkı
Oynak
Bendeni gördükce sen ey mehlika
Hüseyni
İsmet Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
Hüseyni
Doğan Ergin
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Beni her görüşte handeler saçar
Hüseyni
Bîmen Şen
Rifat Ahmet Moralı
Şarkı
Aksak
Beni mecnûn eden sevda yüzünden
Hüseyni
Mustafa Uyan
İlkan San
Şarkı
Düyek
Benim güzel rûya görmem imkansız
Hüseyni
Muzaffer Özpınar
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Aksak
Benim güzel vatanım
Hüseyni
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Sofyan-D.Turan
Benim küçücük minik bebeğim
Hüseyni
Necdet Varol
Necdet Varol
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Benim yârim pencereden bakıyor
Hüseyni
_
_
Türkü
Curcuna
Benim yarim Taşkent'tir
Hüseyni
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Benzeri yok o sendeki gözlerin
Hüseyni
Mûsa Kumral
İlkan San
Şarkı
Sofyan
Beydağı'na yaslanmış sıralı yeşil dağlar
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bezm-i meyde dün gece peymâne gibi döndüm
Hüseyni
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Düyek
Bıçak gibi kesip bütün bağları
Hüseyni
Bilge Özgen
Yalçın Benlican
Fantezi
Sofyan
Bî-kes ü bî-vâyeyim kıldın beni âvâre
Hüseyni
Hâfız Yusuf Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bil ki yıllardan beri hasreti çekilensin
Hüseyni
Ümit Âşık
Erdoğan Ersan
Şarkı
Aksak-N.Sofyan
Bilirim bendedir bu suç bu günah
Hüseyni
M. Şen Sancakoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Bilmedik kıymetini sürerken gençliğimiz
Hüseyni
Nihat Sezer
Ali Egemen
Şarkı
Düyek
Bilmem ne füsûn etti ki sevdâlı sesiyle
Hüseyni
Refik C.Kalpakçıoğlu
Fâizîzâde Osman Bey
Şarkı
Sengin Semai
Bilmem n'ideyim aşkın elinden
Hüseyni
Cüneyt Kosal
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Bilmiyorsun kaç duasın kaç rüyasın her gece
Hüseyni
Özcan Sönmez
Veli Bostancı
Şarkı
Müsemmen
Binbir cefa etsen binbir naz etsen
Hüseyni
Ali Şenozan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Bingöllerden süzülürsün
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Nim Sofyan
Bir ağıt söyleyim dağlar dilinden
Hüseyni
Güldeniz Ekmen
Orhan Şâik Gökyay
Marş
Sofyan-Curcuna
Bir ay doğmuş Pasin'den
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Anonim
Şarkı
Sofyan
Bir bahar akşamı bırakıp beni
Hüseyni
M. Nazmi Özalp
Tûran Kekevi
Şarkı
Aksak
Bir bakışla gönlümü aldın benim ey nev-civan
Hüseyni
Lütfi Öztoprak
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir çoban yaslanmış pınar dibinde
Hüseyni
Fâruk Şâhin
Nevzat Erkol
Şarkı
Düyek
Bir dağ yolunun özlemidir
Hüseyni
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Bir damlaya hasret kaldık
Hüseyni
Suphi İdrisoğlu
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Bir dertliyim derdim vardır
Hüseyni
Cüneyt Kosal
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Sofyan
Bir dilberdir beni yakan
Hüseyni
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Bir düğün kurulur bir ışık yanar
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Curcuna
Bir gece gelsen bir gece kalsan
Hüseyni
Aytekin Çolakoğlu
Aytekin Çolakoğlu
Türkü
Aksak
Bir gonca gülsün gönlüm bağında
Hüseyni
Melâhat Pars
M. Celâleddin Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Bir görüşte ey perî yandım sana
Hüseyni
Kapril Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir gün gelecek ben gibi nâ-çâr olacaksın
Hüseyni
Bîmen Şen
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Sengin Semai
Bir güzel ki gözlerin denizin mâvisine
Hüseyni
Ali Şenozan
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Bir hoşça sada kalsa yeter kubbede bâkî
Hüseyni
M. Ali Çelikbaş
Câvit Tengiz
Şarkı
Aksak
Bir ılık yaz gecesi her taraf neş'e dolu
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
S.Kaynak-F.Hulusi Demirelli
Şarkı
Değişmeli
Bir inleyen nağmeyim tanburunun telinde
Hüseyni
Sâdun Aksüt
Nezihe Becerikli
Şarkı
Düyek
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed
Hüseyni
_
Mûsâ Dede(Neyzen)
Tevşih
Evsat
Bir kara sevdâ benim bağladı kaderimi
Hüseyni
Amir Ateş
Hamit Belli
Şarkı
Semai
Bir kuş ağzında bir haber
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Bir kuyudur kova değmez muammadır
Hüseyni
Tekin Uğurel
Semiha Ayverdi
İlahi
Sofyan
Bir lodos gibi esti sevgin gönlüme
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Düyek
Bir mahşerdir kopup gelen
Hüseyni
Aslan Hepgür
Agâh
İlahi
Raks Aksağı
Bir meleğin uğruna yaktılar beni
Hüseyni
_
_
Şarkı
Aksak
Bir öpüşde büyük ağrı sardı başımı
Hüseyni
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Curcuna
Bir perî-sîmâyı andım dil-fikâr oldum yine
Hüseyni
Abdülkâdir Töre
Fâik Bey (Mâbeynci)
Şarkı
Ağır Aksak
Bir safâ bahş edelim gel şu dil-i nâ-şâda
Hüseyni
Râkım Elkutlu
Nedîm
Şarkı
Aksak
Bir sevdanın esiriyim affı mümkün olmayan
Hüseyni
M.Ünal Yılmazer
İbrahim Yeşildağ
Şarkı
Düyek
Bir sevdiğim olacaksa bana gönül koyacaksa
Hüseyni
Türkay Altay
Aydın Osmanoğlu
Şarkı
Aksak
Bir susayan rüzgâr eser sevgine
Hüseyni
Yılmaz Yüksel
Gündoğdu Duran
Şarkı
Düyek
Bir taş attım kamışa
Hüseyni
_
_
Türkü
Sofyan
Bir tâze heves verdi gülen gözleri nazla
Hüseyni
Nihat Adlim
Rehâ Gizey
Şarkı
Aksak
Bir tutuk sevdada dil özlemler içinde
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
İbrâhim Minnetoğlu
Şarkı
Sofyan
Bir yana eğdir fes'in ey nev-civan
Hüseyni
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Aksak
Bir yâr sevdim etekleri yeldirme
Hüseyni
M.Sabri Akçagül
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Curcuna
Bir yastıkta var olsun gelin ile güveyi
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan
Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin
Hüseyni
Yorgo Bacanos
_
Şarkı
Sengin Semai
Bir yemyeşil yalnızlıkta nurdan harmansın
Hüseyni
Kadri Şençalar
Feyzi Halıcı
Şarkı
Düyek
Bir yeşil iklim misâli tatlı rüyâ gözlerin
Hüseyni
Nihat Adlim
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Bir yudum sevgiyi çok görme bana
Hüseyni
İlgün Soysev
Nedim Uçar
Şarkı
Düyek
Birlikte geçen bir gecenin yâdını hâlâ...
Hüseyni
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Boş yere bakma bana artık aslâ barışmam
Hüseyni
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Boşluğa bulut buluta yağmur
Hüseyni
Güneş Müftüoğlu
Bülent Ecevit
Şarkı
Düyek
Bu akşam dadaşlar bar oynadı
Hüseyni
Selâhattin İçli
Nûrettin Özdemir
Fantezi
Sofyan-Değişmeli
Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı
Hüseyni
Mehmet Bitmez
Uğur Gür
Şarkı
Sofyan
Bu aşka tehammül isteme benden
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
Zakir Erdoğan
Şarkı
Düyek
Bu bahar sen de çık sevdâ yoluna
Hüseyni
Erol Uzunöner
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Bu bir dilek çeşmesi dediler bana
Hüseyni
Bilge Özgen
Seyhan Girginer
Şarkı
Nim Sofyan
Bu dünya hep yalan kanmam kapıldım ...
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Düyek
Bu gönülden çektiğim acıları anlayan olmaz
Hüseyni
Fikret Kutluğ
_
Şarkı
Aksak
Bu Leylâ başka Leylâdır
Hüseyni
Rıdvan Tandoğan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Curcuna
Bu mâtemde olan derd ile hicrâne devâ olmaz
Hüseyni
_
_
İlahi
Evsat
Bu sabah uğradım ben bir geline
Hüseyni
Erol Sayan
Gültekin Yertut
Şarkı
Düyek
Bu sevdanın yerine bundan sonra hasret var
Hüseyni
Mahmut Oğul
Şeyda Timuçin
Şarkı
Aksak
Bu yalan dünyâda seven yok gibi
Hüseyni
Bilge Özgen
Şafak Atayman
Şarkı
Semai
Bu yerleri gel gör bahar gelende
Hüseyni
Fâruk Şâhin
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Bu yoldur pınar yolu
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
_
Şarkı
Aksak
Bu yolun ucunda sen duruyorsun
Hüseyni
Ertuğrul Ottekin
Şâhin Çandır
Şarkı
Düyek
Bugün yavaş yavaş ak coşup da dönme sele
Hüseyni
Cinuçen Tanrıkorur
Memduh Cumhur
Destan
Düyek
Bunca yıldır gurbet elde hasretinle ağlarım
Hüseyni
Niyâzi Şengül
Niyâzi Şengül
Şarkı
Ağır Aksak
Buralarda yalnız kaldım
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Bülbül olsam gülistanda şakırım
Hüseyni
_
Pîr Sultan Abdal
Nefes
Devr-i Hindi
Bülbüller sazda güller niyazda
Hüseyni
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Bütün eşyâ Hüdâ'yı zikreden bir sırr-ı hikmettir
Hüseyni
Amir Ateş
Mehmet Akif Ersoy
İlahi
Düyek
Cân ü dilde hâne kıldın âkıbet
Hüseyni
_
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Cânâ beni aşkınla ferzâne eden sensin
Hüseyni
Suphi Ezgi
_
Beste
Lenk Fahte
Canım buraların sensiz tadı yok
Hüseyni
Yılmaz Yüksel
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Sofyan
Canım kurban olsun senin yoluna
Hüseyni
Zeki Altun (Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Yürük Semai
Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm
Hüseyni
Ebû-Bekir Ağa
Es'ad Efendi (Şeyhülislam)
Beste
Remel
Canlar fedâ can yurduma
Hüseyni
Turhan Toper
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Cemâlin âteş-i câmıyle bir şem-i şebistandır
Hüseyni
Zaharya
Nâfiz (18 yy.)
Beste
Çenber (Ağır)
Cemâlin mihr-i âlem-tâb'a benzer
Hüseyni
Hâfız Kumral(Mehmet Efendi)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Cemilim cemâlinin hayranıyım ezelden
Hüseyni
N. Cemil Sangan
Kenan Sarıer
Şarkı
Curcuna
Cennet gibi vatan bizde
Hüseyni
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak (Yürük)
Cennet kokar havasında yavru kuşlar yuvasında
Hüseyni
Niyâzi Şengül
Cengizhan Altuntaş
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Ciğerim pâresi goncem bizi teşrif edecek
Hüseyni
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Cihan içre şâh eder
Hüseyni
_
Nûrî
İlahi
Sofyan
Cümle âzâdan gelir "Allah ü Ekber" nâresi
Hüseyni
H. Sadettin Arel
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Durak Evferi
Çadır kurdum düzlere
Hüseyni
_
_
Şarkı
Curcuna
Çaldım melâmet tablanı
Hüseyni
_
_
İlahi
Düyek
Çamlı dağlardan çiçekler derdim
Hüseyni
Fahri Bulut
Fahri Bulut
Şarkı
Düyek
Çamlıca'nın yolu ince yârim bekler gündüz gece
Hüseyni
_
_
Şarkı
Aksak
Çarşafımı giyineyim
Hüseyni
_
_
Şarkı
Yürük Semai
Çatlayan dudaklara
Hüseyni
Mahmut Oğul
Erol Martal
Şarkı
Aksak
Çatlayan dudaklara sararan yapraklara
Hüseyni
Mahmut Oğul
Erol Martal
Şarkı
Aksak
Çekilecek derd olsan katlanırdım severek
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Nim Sofyan
Çekmesin endişe gönlüm iftirâk-ı âtiye
Hüseyni
Şevkî Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Çektim el ümmîd-i vasl-ı yârdan şimden gerû
Hüseyni
Hâfız Post
_
Beste
Hafif
Çektim elimi gayri bu dünyâ hevesinden
Hüseyni
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Çektim elimi senden ey âfet beni yakma
Hüseyni
Şemsettin Ziyâ Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Çeşme başı bu mudur
Hüseyni
_
_
Şarkı
Düyek
Çeşme başında duran şu güzel köylü kızı
Hüseyni
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Sofyan
Çeşmeye giderdi sarışın bir kız
Hüseyni
Aleko Bacanos
_
Şarkı
Sofyan
Çeşm-i bed-keş be-çeşm-i mestet ne-rezed
Hüseyni
Şeştârî Murat Ağa
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Çıkar gidersen seni benden alırlar
Hüseyni
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Çıkar yücelerden yumak yuvarlak
Hüseyni
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Çıkayım gideyim Urumeli'ne
Hüseyni
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Çıkıpta yaylanın doruklarına
Hüseyni
Yücel Aşan
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Evfer
Çileler doldu gel bugün
Hüseyni
Burhan Bakışkan
Burhan Bakışkan
Şarkı
Sofyan
Çoban yıldızı gibi
Hüseyni
Fahri Kopuz
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Aksak
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Hüseyni
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Düyek
Çün sana gönlüm müptelâ düştü
Hüseyni
Hâfız Post
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Dağı aşıp çölü geçip ulaşalım Yûnuscana
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Sâdık Atay
İlahi
Düyek
Dağıldı gitti yurdu yuvası
Hüseyni
Nedim Şükrü Bey(Kemençeci)
_
Şarkı
Curcuna
Dağlar dağlar yüce dağlar firkat beni nice dağlar
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Düyek
Dağları aşarak geldim ben sana
Hüseyni
Kemal Kosif
Kemal Kosif
Şarkı
Sofyan
Dağları aştım da indim ovaya
Hüseyni
Bîmen Şen
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak
Daim salat olsun sana
Hüseyni
_
Sultan II.Mustafa (İkbâlî)
İlahi
Semai
Değmesin bu yâreme ağyar eli
Hüseyni
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Ağır Düyek
Demirciler demir döver tunç olur
Hüseyni
_
_
Türkü
Aksak
Derd ü mihnet her günüm tâkib eder
Hüseyni
Afet Mısırlıyan (Ûdî)
_
Şarkı
Sengin Semai
Derd-i hicrâna tabîbim bir devâ bilmez misin
Hüseyni
Molla Mehmet Efendi
_
Beste
Muhammes
Derdi var dağların büyük bir derdi
Hüseyni
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Düyek
Derdin nedir söyle gönül ağlama
Hüseyni
Kirkor Çulhayan
_
Şarkı
Düyek
Derinden derine ırmaklar ağlar
Hüseyni
Cevdet Şen
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Aksak
Derman arardım derdime
Hüseyni
_
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Dertli Fırat
Hüseyni
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Sofyan
Dervişlerin hırkasını
Hüseyni
İrfan Doğrusöz
Tâhir Kutsi Makal
İlahi
Türk Aksağı
Deva bulmaz onulmaz yâresin sen
Hüseyni
Ertuğrul Ottekin
Azmi Aytaç
Şarkı
Curcuna
Dil beytini pâk eden..
Hüseyni
_
Nûrettin Cerrâhi
İlahi
Sofyan
Dil verelden ey yüzü mâhım sana
Hüseyni
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Aksak
Dil verme gönül aşka ki aşk âfet-i candır
Hüseyni
Hacı Fâik Bey
Fuzûlî
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Dile benden ne dilersen vereyim
Hüseyni
Emin Akan
Emin Akan
Şarkı
Aksak
Dil-rübâsın sevdiğim yoktur nazîrin bî-riyâ
Hüseyni
Hâfız Mehmet Eşref Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Dinle bahar türküsünü çiçek yaprakla konuşur
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
F. Edib Baksı
Şarkı
Sofyan
Dinlense dizinde efkârlı başım
Hüseyni
Nûrettin Demirtaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Sofyan
Diyemem ben
Hüseyni
Şemsettin Ziyâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Doğadan öte bir büyü gözlere sor İzmir'imi
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Doğru gitsem yollar komaz
Hüseyni
İ. Hakkı Nebiloğlu
İ. Hakkı Nebiloğlu
Şarkı
Aksak
Doğru mu sözlerin arıyor musun
Hüseyni
M. Reşat Aysu
Cevdet Aktunç-Reşat Aysu
Şarkı
Düyek
Dolaşmışım izlerine kapanmışım dizlerine
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Frenkçin
Dost bağında açan gülde sevgi dolu
Hüseyni
Mümin Salman
Nedim Uçar
İlahi
Düyek
Dök dîdeden eşk-i teri sermâyesiz olmaz
Hüseyni
Tab'î Mustafa Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Döker kâküllerin sünbül
Hüseyni
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Düyek
Dökülen gözyaşımda bir günâhın yok senin
Hüseyni
Mustafa Coşkun
Nâdide Gülpınar
Şarkı
Aksak
Dön yüzünü benden yana
Hüseyni
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Dumanlı başları göklere ermiş
Hüseyni
M. Nûrettin Selçuk
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Dumanlı boranlı dağın başında
Hüseyni
İsmail Akçapınar
Nedim Uçar
Şarkı
Sofyan
Dumansız ateş gibi ...
Hüseyni
İsmail Akçapınar
Orhan Afacan
Şarkı
Nim Sofyan
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin
Hüseyni
Bîmen Şen
F. Ahmet Aykaç
Şarkı
Ağır Aksak
Durmadan yandı gönül herkese kandı gönül
Hüseyni
İlgün Soysev
Mine Sağır
Şarkı
Sofyan
Duvağı telli gelin gümüşten elli gelin
Hüseyni
Necip Gülses
Sabahattin Ergi
Şarkı
Sofyan
Dün gece yâr hânesinde eller aldı beni hey
Hüseyni
Mümtaz Doğan
Mümtaz Doğan
Şarkı
Aksak
Dün yine günümüz geçti berâber
Hüseyni
Bîmen Şen
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Çifte Sofyan-Y.Ak.
Dünyânın en güzel kızı olsaydın
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Nim Sofyan
Düşmüşem bir nâr-ı aşka tâ kıyâmet yanarım
Hüseyni
Hediye Akbulut (Kaynak kişi)
Şemsettin Akbulut(Derleyen)
İlahi
Sofyan
Düştüm de tâlihin gurbet burcuna
Hüseyni
Ali Şenozan
Yahyâ Akengin
Şarkı
Evfer
Ebedî aşk olamaz zevk bulamaz âlemde
Hüseyni
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Edâlı bir yosma kararım aldı
Hüseyni
Ali Rif'at Çağatay
Sâmih Rif'at Bey
Şarkı
Curcuna
Efendim gönlüm sendedir
Hüseyni
Serkis Nurlıyan (Şâir)
_
Şarkı
Düyek
Efe'nin elinde sedef bağlama
Hüseyni
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Aksak
Efil efil es bakalım
Hüseyni
Bilge Özgen
R. Yücel Alayalı
Şarkı
Düyek
Efsâne değil rûhuma hep sen doluyorsun
Hüseyni
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Aksak
Efsunlu baharında her an coştu cihanım
Hüseyni
Ferhat Sarmusak
Sevinç Atan
Yürük Semai
Yürük Semai
Eğme gülüm dallarını bülbül darılır
Hüseyni
Alâeddin Şensoy
Yasemin Atasever
Şarkı
Sofyan
Ehl-i hakka sıdk ile bel bağlayan âgâh olur
Hüseyni
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
_
İlahi
Düyek
Ekin ektim çöllere
Hüseyni
_
_
Türkü
Nim Sofyan
El basması yazma sevgim
Hüseyni
Bilge Özgen
T. Başer Üçok
Şarkı
Düyek
Ela gözlü benli dilber koma beni el yerine
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Karacaoğlan
Şarkı
Sofyan
Elden çıkardık mâhımız eflâke çıksın âhımız
Hüseyni
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
Elif henüz onbeşinde sürüsün otlatıyor
Hüseyni
Turan Yalçın
_
Şarkı
Curcuna
Elif kızın yüreğinde ateş var
Hüseyni
A. Atilla Sütşurup
Ümran Çetin
Şarkı
Aksak
Elif'in gözleri âhû kaşı yay dır Elif'in
Hüseyni
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Elim sensin kolum sen
Hüseyni
Zekâi Tunca
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Curcuna
Elimde silahım var, dilimde Allahım var
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Sofyan
Eller ile ol yâri görünce bakakaldım
Hüseyni
Şevkî Bey
_
Şarkı
Curcuna
Emine Emine nazlı Emine
Hüseyni
A. Yektâ Madran
C. Sâhir Erozan
Şarkı
Semai
Emine'm çeşme başında çekişi çekişi vermiş
Hüseyni
Rüştü Eriç
B. Sıdkı Erdoğan
Türkü
Nim Sofyan
Emine'm sılada yas tutup ağlar
Hüseyni
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Ali Hâdi Okan (Alâiye'li)
Şarkı
Düyek
Emine'yi vereceğiz bu gece
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
_
Şarkı
Aksak
Emrin başım üstündedir âmâdeyim el bağladım
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Devr-i Turan
Erzincan yüreğim yaktı dağladı
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Vehbi Cem Aşkun
Şarkı
Curcuna
Esen rüzgâr yâr iline gider mi
Hüseyni
Erol Uzunöner
Kaptan Sait Özöge
Fantezi
Nim Sofyan-Curcuna
Esmer bugün ağlamış
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Curcuna
Essalât ü vesselâm ü aleyke yâ Resûlallah
Hüseyni
_
_
Salavat
Serbest
Eş kır atım meydan bizim
Hüseyni
Mutlu Torun
Karacaoğlan
Şarkı
Curcuna
Ey Allah'ım ey Allah senden gayrı yok ilâh
Hüseyni
Cüneyt Kosal
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
Ey dil bize ver bir haber
Hüseyni
M. İsmail Hakkı Bey
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Ey dil sev ol perî-veş'i bu hüsn ü ân ile
Hüseyni
Tâhir Efendi (Halifezâde)
Tâhir Efendi (Halifezâde)
Ağır Semai
Aksak Semai
Ey enbiyâlar serveri ey evliyâlar rehberi
Hüseyni
Muhammed Sıddık
Yunus Emre
İlahi
Semai (Ağır)
Ey garip bülbül diyârın kandedir
Hüseyni
Ahmet Hatipoğlu
Niyâzî-i Mısrî
Şarkı
Aksak
Ey gonca-i bağ-ı safâ
Hüseyni
Zeki Altun (Hâfız)
Hazmi Efendi (Tuğra) (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Ey gonce-i nevres nihal aşkınla oldum bî-mecâl
Hüseyni
Rif'at Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Ey gönül sel gibi coştukça
Hüseyni
Mahmut Yivli
Cevdet Aslangül
Şarkı
Düyek
Ey gül yüzüne âşık olan gülşeni n'eyler
Hüseyni
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey güzel gönlünde bir yer ayırıp gitme
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Orhan Arıtan
Türkü
Nim Sofyan
Ey melek-sîmâ güzel ey şâh-ı hûbân-ı cihân
Hüseyni
Tevfik Efendi(Kılıçcı Ahmet)
_
Şarkı
Aksak
Ey Nebiy-yi ahir-zaman
Hüseyni
Zeki Altun (Hâfız)
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Aksak
Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ
Hüseyni
Zeki Altun (Hâfız)
İbrâhim Tennûrî (Âşık)
İlahi
Curcuna
Ey şeh-i kişver-i nâz ü nahvet
Hüseyni
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ey Vahid ü Ferdü's-Samed
Hüseyni
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Eylemem şimden gerû senden dilek âh felek
Hüseyni
Agopos Alyanak(Hânende)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ezelden âşînanım ben ezelden hem-zebânımsın
Hüseyni
Şerif İçli
Mehmet Akif Ersoy
Şarkı
Aksak
Fâriğ olmam meşreb-i rindâneden
Hüseyni
Y. Asım Arsoy
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ferhat olsam şu dağları delsem ben
Hüseyni
İrfan Özbakır
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Nim Sofyan
Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ
Hüseyni
S. Ziyâ Özbekkan
Mehmet Emin Çakıroğlu
Şarkı
Curcuna
Fırat kenarının ince dumanı
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Curcuna
Firkat-i cânan ile nâlân mı oldun ey gönül
Hüseyni
Civan Ağa
_
Şarkı
Aksak
Gamından ey saçı Leylâ yitirdim aklı Mecnûn'um
Hüseyni
Necmi Pişkin
Âşık Ömer
Şarkı
Aksak
Gamla dolsun sînemiz artık sürûra çâre yok
Hüseyni
Nihat Adlim
Âşık Ömer
Şarkı
Düyek
Ganî Mevlâ'm nasîb etse varsam ağlayu ağlayu
Hüseyni
_
Yûnûs
İlahi
Sofyan
Garip gönlüm aşkın esiri oldu
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşca
Şarkı
Curcuna
Geç kalma ki geçmektedir Eylül'de bu yaz da
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Rahmi Duman
Şarkı
Curcuna
Geçip hicran zamanları birer bulutmuş gibi
Hüseyni
Dürrî Tûran
N. Halil Onan
Şarkı
Türk Aksağı
Geçmesin sıcaklığı dudaklarından
Hüseyni
Ziyâ Taşkent
Bekir Mutlu
Şarkı
Sofyan
Geçti bahar geldi yazın turnam senin sunam senin
Hüseyni
Bilge Özgen
Veysel Şatıroğlu (Âşık)
Türkü
Nim Sofyan
Geçti o zevk ile geçen çağlarım
Hüseyni
Asdik Ağa
_
Şarkı
Curcuna
Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün
Hüseyni
Şükrü Tunar
H. Sîret Özsever
Şarkı
Müsemmen
Gel ağyâre güven olmaz
Hüseyni
Emin Akan
Emin Akan
Şarkı
Aksak
Gel beni vaslınla şâd et kıl kerem
Hüseyni
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gel bu akşam şarkımızı söyle mehtap dinlesin
Hüseyni
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Ağır Aksak
Gel ey Leylâ perîşân olduğum gör
Hüseyni
_
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gel gel yanalım âteş-i aşka
Hüseyni
_
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Sofyan
Gel gidelim Yeniköy'e güzelim
Hüseyni
Nûrettin Demirtaş
Fikret Erim
Şarkı
Sofyan
Gel toplayalım inciler aşkın denizinden
Hüseyni
Suat İsmail Gürkan
Tevfik Nevzat Bey
Şarkı
Aksak
Gelirim der gelemezsin gülerim der gülemezsin
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Sofyan
Gerçek sevgiyi göster
Hüseyni
Erdoğan Berker
Ayten Baykal
Şarkı
Aksak
Gidek bizim illere, çiçeklere güllere
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Türkü
Düyek
Gidişinle ardından hasretle içim yandı
Hüseyni
Ertuğrul Ottekin
Sevim Özhan
Şarkı
Düyek
Girdim aşkın denizine
Hüseyni
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Curcuna-Sofyan
Gitme gidenim gitme
Hüseyni
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Gittiğin ilk günden hasretin başlar
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Gittin artık gözlerim kan ağlasın
Hüseyni
Nihat Adlim
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Gittin de bıraktın beni böyle perişan
Hüseyni
Mehmet Yazar
Mehmet Yazar
Şarkı
Yürük Semai
Gittin döneceksin diye hep yollara baktım
Hüseyni
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Aksak
Göklere açtım elimi döndürdüm sana yönümü
Hüseyni
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Sofyan
Gökyüzünde sarı yıldız
Hüseyni
Cenan Akın
Cenan Akın
Şarkı
Nim Sofyan
Gökyüzünden dünyâya her gece
Hüseyni
Bilge Özgen
İlter Yeşilay
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Gönlüm bulut olmuş yürür dolu dolu
Hüseyni
Bilge Özgen
Nimet Gündoğan
Şarkı
Sofyan
Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n'oldu
Hüseyni
Süleyman Mertkanlı
_
Şarkı
Aksak
Gönlümü düşürdüm sende gezerken
Hüseyni
M. Şen Sancakoğlu
Halil Soyuer
Şarkı
Sofyan
Gönül civan ister boyu boyumca
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
R. Gökalp Arkın
Şarkı
Sofyan
Gönül çalabın tahtı
Hüseyni
Sâdun Aksüt
Yunus Emre
Türkü
Curcuna
Gönül derdiyle ah eyler derinden
Hüseyni
Uğur Şumnulu
M. Turan Yarar
Türkü
Curcuna
Gönül dinle sana bir çift sözüm var
Hüseyni
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Gönül doruklarından gelen
Hüseyni
Ali Şenozan
Cansın Erol
Şarkı
Yürük Semai
Gönül düştü yine gülzâr-ı zevke
Hüseyni
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah
Hüseyni
Remzi Oktar
Abdülkadir Keçeoğlu
İlahi
Düyek
Gönül sen kendini sanma ihtiyar
Hüseyni
İlgün Soysev
Kenan Akansu
Şarkı
Aksak (Yürük)
Gönül tellerini germe bu kadar
Hüseyni
Göksel Baktagir
Erol Güngör
Şarkı
Evfer
Gönül tezgâhımda şiir dokudum
Hüseyni
Osman Babuşcu
Abdurrahim Karakoç
Şarkı
Aksak
Gönülde sevda var nasıl da özler
Hüseyni
M.Nazmi Özalp
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Curcuna
Gönülden seni sevmek ne güzeldir Anadolu
Hüseyni
Gültekin Aydoğdu
Hüseyin Canbaba
Şarkı
Aksak
Gönülden sevmeyi bilemedikçe
Hüseyni
Cinuçen Tanrıkorur
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Aksak
Gönüller uğrusu bir yâr-i bî-amânım var
Hüseyni
Kara İsmail Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Gönüller yurdunun bahçelerinde
Hüseyni
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Şarkı
Düyek
Gör bana felek n'eyledi
Hüseyni
Leon Hancıyan
_
Şarkı
Yürük Semai
Gördüğüm gün rûyini ey mehlika
Hüseyni
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Göresin mi geldi beni meleğim
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Görmek ister gözlerim her dem seni
Hüseyni
Tanbûri Cemil Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Görünür mü gayrı âlem dîdeme
Hüseyni
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Göster güzelim hücre-i ezvâk-ı visâli
Hüseyni
Lem'î Atlı
Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li)
Şarkı
Sengin Semai
Gözler var anam gözler var
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Düyek-Türk Aksağı
Gözlerim boşluğa dalar sensiz bomboş
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Curcuna
Gözlerimde aşk aramak hiç aklına gelmedi mi
Hüseyni
Turhan Taşan
Şeyda Temuçin
Şarkı
Sofyan
Gözlerime bakmasaydın yüreğimi yakmasaydın
Hüseyni
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Nim Sofyan
Gözlerin ilkbahar saçların eylül
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
Şükrü Yetimoğlu
Şarkı
Düyek
Gözlerinden dâvet aldım gel diyor
Hüseyni
O. Nûri Özpekel
Ümit Gürelman
Şarkı
Müsemmen
Gözümde nazlı sîmânın hayâli
Hüseyni
Muzaffer İlkar
_
Şarkı
Aksak
Gözün gözüme baktı sözün kalbime aktı
Hüseyni
Hâfız Yaşar Okur
_
Şarkı
Sofyan
Gözünde büyütme gönül derdini
Hüseyni
Hüsnü Üstün
Hasan Karakuş
Şarkı
Sofyan
Gurbet elmiş benim bahtım
Hüseyni
Mustafa Malay
Ülker Aygün
Şarkı
Düyek
Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde
Hüseyni
Kasım İnaltekin
K. Kâmi Kamu
Şarkı
Semai
Gücenip küsme sakın koyma bu çöllerde beni
Hüseyni
Erol Uzunöner
Erol Uzunöner
Şarkı
Aksak
Gül gül yüzüne âşık olan gülşeni n'eyler
Hüseyni
Emin Akan
_
Şarkı
Semai
Gül mevsiminin ıydına gel mey içelim yâr
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak (Yürük)
Gül yüzünde gül derlesem dikenleri batar bana
Hüseyni
Pınar Köksal
G. Çiçek Tural
Türkü
Düyek
Gülen gözlerinin mânâsı derin
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Düyek
Güller koymuşsun vazoya yanakların gülden oya
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Şâhin Çandır
Fantezi
Raks Aksağı
Güller mi verir kız yüzüne kırmızı rengi
Hüseyni
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Semai
Gülşen-i âlemde bir nevres fidan eğler beni
Hüseyni
Nihat Adlim
Dertli
Şarkı
Düyek
Gülüstanın bahârıydık sarardık sonbahar olduk
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Curcuna
Gülüşün sanki çiçek...
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Aksak
Gün batar bülbül susar güller solar
Hüseyni
Nihat Adlim
Vâhit Özaydın
Şarkı
Ağır Aksak
Güneş çarptı sanki başım dönüyor
Hüseyni
Bilge Özgen
Şâhin Çandır
Şarkı
Sofyan
Güneş gibi billûr gibi nur gibi
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Güneş yüzlü sünbül yâr
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Aksak-Sofyan
Gümüşhane dağlarında kara yazımız
Hüseyni
Ertuğrul Yalçınkaya
Sebahattin Kömürcüoğlu
Ağıt
Sofyan
Güzel gözler menekşe yüce dağlar mor olur
Hüseyni
Avni Anıl
Ömer Çalışır
Şarkı
Curcuna
Güzel sana bir hâl olmuş kar mı yağmış dağlarına
Hüseyni
M. Nazmi Özalp
Hasan Bayrı
Şarkı
Sofyan
Güzel senin gözlerini süzüşün
Hüseyni
_
_
Türkü
Sofyan
Güzel yurdum dağlarını uzaktan göresim gelir
Hüseyni
Selâhattin İçli
Vasfi Mâhir Kocatürk
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Hacivat uzun ince
Hüseyni
Kemal Olguncan
Oktay Zerrin
Şarkı
Nim Sofyan
Hak şer'leri hayr eyler
Hüseyni
Abdülkâdir Şehitoğlu
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Semai
Hak'dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah
Hüseyni
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Aksak-A.Semai
Hak'dan özge nesne yokdur gayrıdan ümmîdi kes
Hüseyni
Hâfız Post
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Nim Evsat
Hakk'ı seven aşıkların eğlencesi tevhîd olur
Hüseyni
_
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Haktan inen şerbeti içdik Elhamdülillah
Hüseyni
Yılmaz Pamukçu
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Halsizim menbaı meçhûl ismi meçhûl derdimin
Hüseyni
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Ağır Aksak
Hangi sevda yaktı geçti söyle mahzun bağrını
Hüseyni
Yılmaz Karakoyunlu
Filiz Bedük
Şarkı
Müsemmen
Hasret kavuşturan geliyor
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan-Aksak
Hasretin büyüyorken her gün içimde
Hüseyni
Ertuğrul Ottekin
Şâhin Çandır
Şarkı
Düyek
Hasretin unutturdu beni bana
Hüseyni
Aleko Bacanos
_
Şarkı
Düyek
Hasretinden bî-karârım gel yetiş imdâdıma
Hüseyni
Nihat Adlim
Câvidan Birkan
Şarkı
Aksak
Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil
Hüseyni
Turan Yalçın
Seyfettin Başçıllar
Şarkı
Ağır Aksak
Hasretle hemişe gamla yoldaştı
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
K. Kâmi Kamu
Şarkı
Semai
Hasretle zâr ü zâr gönül
Hüseyni
S. Ziyâ Özbekkan
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Curcuna
Hasta-i zâr ü nizârım seni sevdim seveli
Hüseyni
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hâtıralar gülen yüzde can verir sevgiye
Hüseyni
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Semai
Haticem saçlarını dalga dalga taratmış
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Sofyan
Havada bulut yok bu ne dumandır
Hüseyni
_
_
Türkü
Curcuna
Hayâl deryâsına ben bâzı bâzı
Hüseyni
Selâhattin Pınar
Necdet Atılgan
Şarkı
Aksak
Hayâlinle başbaşa beni yalnız bırakma
Hüseyni
Alâeddin Şensoy
Gıyâsettin Keykubat
Şarkı
Düyek
Hayat coşkun dalgaları göğe çıkan bir umman
Hüseyni
Ali Şenozan
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Düyek
Hayat düğün evi olsun
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
T. Başer Üçok
Şarkı
Düyek
Hayıf benim bunca geçen ömrüme
Hüseyni
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Hayran gönül bir çift söze
Hüseyni
Hüseyin Erbay
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Raks Aksağı
Hazırlan bu hafta çoban gelecek
Hüseyni
Hayri Yenigün
C. Enver Koray
Şarkı
Semai
Hazin hazin çağlar pınar
Hüseyni
Yavuz Alaybeyoğlu
Yavuz Alaybeyoğlu
Şarkı
Curcuna
Hem cemâlin gösterip çekmek olur mu kendini
Hüseyni
Zeki Duygulu
Sâdık Atay
Şarkı
Müsemmen
Henüz sabah olmadan
Hüseyni
Erkin Mete
Zekeriya Çavuşoğlu
Çocuk Şarkısı
Curcuna
Hep ayrılık yazmış bana Yaradan
Hüseyni
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Hep nağme uçar neş'e doğar handelerinden
Hüseyni
Bîmen Şen
Fâik Ali Ozansoy
Şarkı
Sengin Semai
Hep neş'eli sevdâ dolu peymânen olaydım
Hüseyni
Cemâl Bey
_
Şarkı
Semai
Her güzele aldanma
Hüseyni
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Her seherde sen gelirsin aklıma
Hüseyni
Nihat Adlim
Siyâmi Özel
Şarkı
Düyek
Her söz zehirli bir ok
Hüseyni
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Düyek
Her şeyim toprak
Hüseyni
Tâhir Karagöz
İ.Hakkı Yılanlıoğlu
Şarkı
Aksak
Her yağmurda ıslanırsın
Hüseyni
Ali Şenozan
Eyüp Göksu
Şarkı
Düyek
Her yeri hüsnün gülistan eylemiş
Hüseyni
Haydar Akdemir
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Hicrân elemi ağlatıyor kalbimi her gün
Hüseyni
Kirkor Çulhayan
_
Şarkı
Sengin Semai
Hicrân oku sînem deler olmaktadır hâlim beter
Hüseyni
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Hammâmizâde İhsan Bey
Şarkı
Aksak
Hiç bitmeyen bir yol gibi
Hüseyni
Hüseyin Erbay
Dilek Özer
Şarkı
Aksak
Hiç bulunmaz akranı mahz-ı lutf-u yezdânî
Hüseyni
_
Himmetî
İlahi
Sofyan
Hiç eser etmez mi figânım felek
Hüseyni
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
_
Şarkı
Aksak
Hiç revâ mı inlesin aşkınla hep solsun gönül
Hüseyni
M. Reşat Aysu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Ağır Aksak
Hiç yalnız kalmadıysan hayâller kurmadıysan
Hüseyni
İlgün Soysev
Fatma Onur
Şarkı
Nim Sofyan
Hisar-ı aşka ben bir çoban buldum
Hüseyni
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sofyan
Hülyâmı yakan nur gibi âgûşuna yatsam
Hüseyni
Selâhattin Pınar
Zekâi Cankardeş
Şarkı
Sengin Semai
Hüsn ü ânın gönlümü kıldı esir
Hüseyni
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Hüsnünde varken bu âb ü tâbın
Hüseyni
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Düyek
Hüzünler gitsin artık
Hüseyni
Ali Şenozan
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Irmakla akıp taşmışım bulutla gezip şaşmışım
Hüseyni
Avni Anıl
M. Yeşilova
Şarkı
Düyek
Islandım aşk sağnağında deniz deryâ umman ne ki
Hüseyni
Mahmut Yivli
Münire Aksaray
Şarkı
Düyek
Islandım aşk yağmurunda deniz deryâ umman ne ki
Hüseyni
Güngör Önder
Münire Aksaray
Şarkı
Aksak
İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
B. Sıdkı Erdoğan
İlahi
Düyek
İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Yürük Semai
İçimdeki son arzuyu aşk denilen bu duyguyu
Hüseyni
Bahadır Sevik
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Düyek
İçimdeki yalnızlığın adını
Hüseyni
İlgün Soysev
Nedim Uçar
Şarkı
Düyek
İçtim aşk şarabını dün yine elinizden
Hüseyni
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Curcuna
İçtim suyunu şu coşkun derenin
Hüseyni
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
İdelim cevlan kılalım seyrân
Hüseyni
Mustafa Ef.(Çolakzâde)
Yunus Emre
İlahi
Nim Evsat
İftirakın ebedi ruhumu hüzne salıyor
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Kıymet Hanım
Şarkı
Ağır Aksak
İki karpuz bir koltuğa sığar mı
Hüseyni
_
_
Türkü
Aksak
İksîr-i âzâmdır nutk-ı ehlullah
Hüseyni
_
Emrah
Nefes
Müsemmen
İlkbahar geldi çiçekler açıyor
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Çocuk Şarkısı
Raks Aksağı
İmtihan-ı dehre çekti hükm-i takdir-i ilâh
Hüseyni
Arşak Çömlekciyan
_
Şarkı
Ağır Aksak
İpek saçın güzel gözün pembe tenin tatlı sözün
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Düyek
İstanbul'da Acıbâdem...
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
İster gündüz olsun isterse gece
Hüseyni
M.Ünal Yılmazer
Abdil Er
Şarkı
Sofyan
İsterse kadehi altından olsun
Hüseyni
Bilge Özgen
Şâkir Askan
Şarkı
Aksak
İşte geldi Iyd-i adhâ idelim canlar fedâ
Hüseyni
_
_
İlahi
Düyek
İştiyâkın hadden efzûn oldu gel
Hüseyni
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi (Ağır)
Kaç yıl oldu ayrılalı yuvadan
Hüseyni
Necdet Tokatlıoğlu
Necdet Tokatlıoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Kader dedim sensizliğin adına
Hüseyni
Ümit Mutlu
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Aksak
Kâfir olsa dine döner gelir çağrıma
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Cemâl Sâfi
Türkü
Nim Sofyan
Kahrolma bu gamhânede
Hüseyni
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Şarkı
Düyek
Kâkülün oldu esîr-i dil ü cânım ezeli
Hüseyni
Şevkî Bey
Mehmet Ali Efendi
Şarkı
Curcuna
Kâkülünden gamzesinden bin aşık ilham alır
Hüseyni
Turan Yalçın
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Ağır Aksak
Kalbimde biten güldür bu gönül şarkıları
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
R. Gökalp Arkın
Şarkı
Raks Aksağı
Kalmadı eski tavrın yok artık o bakışın
Hüseyni
Adem Şâhin
Adem Şâhin
Şarkı
Düyek
Kan ağlayarak sevdiceğim pâyine geldim
Hüseyni
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
_
Şarkı
Türk Aksağı
Kapıyı araladım...
Hüseyni
_
_
Türkü
Curcuna
Kara gözlü şirin yar sana bir çift sözüm var
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Özgen Bilgisel
Türkü
Düyek
Kara koyun yayılır zülüf kâkül dağılır
Hüseyni
_
_
Türkü
Düyek
Karanfilsin tarçınsın
Hüseyni
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Karış karış toprağınla dilimizde duâmızsın
Hüseyni
Hüseyin Erbay
Mehmet Akça
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Kasdetti vatana hâin düşman
Hüseyni
Rauf Yektâ Bey
_
Marş
Sofyan
Kaybolmasın ümitler sevgiler hiç bitmesin
Hüseyni
Mümin Salman
Şâkir Döşemeciler
Şarkı
Düyek
Kayısı dalda çiçek...
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Kayısı pişmedi mi dibine düşmedi mi
Hüseyni
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Türkü
Sofyan
Keklik dağlarda şağılar
Hüseyni
_
F. Nafiz Çamlıbel
Türkü
Sofyan
Kelimeler dilimde dökülecek yer arıyor
Hüseyni
Seniha Çelikkan
Seniha Çelikkan
Şarkı
Sofyan
Kına mı yaktın eline Emine
Hüseyni
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Düyek
Kınalı elinde bir çam bardağı
Hüseyni
Erol Uzunöner
Nizâmi Nefesli
Şarkı
Düyek
Kınalıdır kınalı yârimin o elleri
Hüseyni
İrfan Özbakır
Ertuğrul Akbaş
Şarkı
Sofyan
Kırdığın kadehte kalan ömrümden...
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Kıştan yaza yazdan kışa menkûl mütehayyil
Hüseyni
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Yürük Semai
Kız kalbimi süsleyen ilâhi bir incisin
Hüseyni
Cevat Asım Bey
Hikmet Fâik Bey
Şarkı
Aksak
Kızgın sahralarda sam eser gibi
Hüseyni
Ünsal Silleli
Cemâl Sâfi
Fantezi
Aksak
Kızıldağdan çıkarsın köpürerek taşarak
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan
Kilimlere nakış nakış düşeydik
Hüseyni
Bilge Özgen
M. Fikret Yılmaz
Şarkı
Nim Sofyan
Kim dervişlik ister ise aşk ile cûş etmek gerek
Hüseyni
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Kimi kez kabarır yüreğim birden
Hüseyni
Câvit Ersoy
Adnan Ozan
Fantezi
Türk Aksağı Evferi
Kimin mecbûr-i hüsn ü ânısın şûh-i şenin kimdir
Hüseyni
Refik Fersan
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Curcuna
Kimlerin çeşmine ol sîne bu şeb nûr oldu
Hüseyni
Akın Özkan
Nedîm
Şarkı
Müsemmen
Kimse bilmez hâlimi canım yanar
Hüseyni
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Aksak
Koklat tenin gonca gül
Hüseyni
Fehmi Tokay
Nâci Sıral
Şarkı
Evfer
Köşe başı beklerim
Hüseyni
_
_
Türkü
Curcuna
Köşküm var deryâya karşı
Hüseyni
_
_
Türkü
Sofyan
Köyümün benzeri yok bu ellerde
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Necdet Rüştü Efe
Şarkı
Sofyan
Kucağı neş'em kanadı gölgem
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Çocuk Şarkısı
Devr-i Hindi
Kurretü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Hüseyn
Hüseyni
Bolâhenk Nûri Bey
Arif Bey (Kahyâzâde)
İlahi
Evsat
Kurumuş dalına mendil bağladım
Hüseyni
Fâruk Şâhin
Nedim Uçar
Şarkı
Düyek
Kuzuları otlatırdım ben şu karşıki çayırda
Hüseyni
_
_
Şarkı
Nim Sofyan
Lâl olursun söylesem bir fıkra tab- ı sîneden
Hüseyni
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Lebinde açarken şebnemli bir gül
Hüseyni
Refik Fersan
S. Nüzhet Ergun
Şarkı
Curcuna
Leşker keşîd aşk dilem terk-i can girift
Hüseyni
Şeştârî Murat Ağa
Abdülkâdir Merâgi
Beste
Muhammes
Leylâk takıvermiş saçının tellerine
Hüseyni
Bahri Altıntaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Aksak
Lezzet almaz ne sazdan ne şimdi neyden gönül
Hüseyni
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Lûtf eyleyip bir gün nazar eylerse ger sultânımız
Hüseyni
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Mahzen-i esrâr-ı şâh-ı Mürtezâ'sın yâ Hüseyn
Hüseyni
Hacı Arif Bey
Arif Bey (Kahyâzâde)
İlahi
Evsat
Mahzun dilimi şâd edecek yâr ararım ben
Hüseyni
İsak Varon
_
Şarkı
Aksak
Marmara güneyinde şahane bir beldesin
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Galip Uzunca
Şarkı
Sofyan
Meded Allah sana sundum elimi
Hüseyni
_
Sinan Ümmî
İlahi
Sofyan
Meded senden meded sultanım Ali
Hüseyni
_
Derviş Tevfik
Nefes
Sofyan
Meh-cemâlin görmek için ağlarım
Hüseyni
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Düyek
Mehtap olup gir kalbime her gece
Hüseyni
Câhit Deniz
Hanife Kahraman
Şarkı
Düyek
Mehtapta geçen bir gecenin hâtırasından
Hüseyni
Rıdvan Lâle
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Melûl mahzun şu yerlerde dururum
Hüseyni
(Rusçuk şarkısı)
_
Şarkı
Aksak
Menekşe kokulu yârim
Hüseyni
_
_
Türkü
Raks Aksağı
Merhaba güzelim nerelerdeydin
Hüseyni
Necdet Tokatlıoğlu
Kemal Yakar
Şarkı
Düyek
Merhaba yâ şemsîdduha
Hüseyni
Muhammed Sıddık
Yunus Emre
İlahi
Semai (Ağır)
Merhamet kıl sevdiğim artık yeter
Hüseyni
Hüseyin Fahri Tanık
_
Şarkı
Curcuna
Meskenim kûşe-i zillet olalı şam ü seher
Hüseyni
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Mest ü hayrânım zâr ü giryânım
Hüseyni
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Mestane nigâhın görerek açtı çiçekler
Hüseyni
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sengin Semai
Mest-i zehr-i firkat-i hicrânınım
Hüseyni
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Meşeli dağlar meşeli
Hüseyni
_
_
Türkü
Aksak
Mevsimleri bile geri döndürsem
Hüseyni
Erol Sayan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Sofyan-Curcuna
Mihnet-i aşka devâ âsân değil
Hüseyni
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Mor sünbüllü dağların var
Hüseyni
Erdoğan Berker
Sâmi Derintuna
Çocuk Şarkısı
Aksak
Muhabbetin ocağında dost bağının kucağında
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Ömer Kalafat
İlahi
Sofyan
Mutluluğun yedi rengi yanağındaki çiçekte
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Sofyan
Mutluluk nedir mi diyordunuz
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Şâhin Çandır
Şarkı
Sofyan
Mutrib kerem et meclis-i mestâne düzülsün
Hüseyni
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
_
Şarkı
Ağır Düyek
Mübârek Ramazan geldi
Hüseyni
Tâhir Karagöz
Tahir Karagöz
İlahi
Düyek
Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün
Hüseyni
Râkım Elkutlu
Bâkî
Beste
Düyek
Müjgân-ı kalem kâkül işler ruh-i yâre
Hüseyni
Bolâhenk Nûri Bey
_
Beste
Hafif
Müşkil haldir benim hâlim
Hüseyni
Kirkor Mehteryan (Kanûni)
_
Şarkı
Düyek
Nâvek-i hicrin gönülde yâresi
Hüseyni
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ne ağlarsın elâ gözlüm gönül senden ayrılır mı
Hüseyni
_
_
Şarkı
Aksak
Ne çare gönül ne çare
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Ne dualar ettik yüce Mevlâ'ya
Hüseyni
Erdoğan Berker
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Ne Kerem'i ne Aslı'sı ne Ferhat'ı ne Şirin'i
Hüseyni
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Düyek
Ne olur anla beni koma bu canla beni
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
H. Lâmi Ergül
Şarkı
Düyek
Ne yazık sende unuttun beni ağlar yanarım
Hüseyni
Şeref Çakar
K. Şakir Yakar
Şarkı
Aksak
Ne zaman bir güle baksam
Hüseyni
Uğur Şumnulu
M. Turan Yarar
Ağıt
Nim Sofyan
Neden böyle yorgunsun Kızılırmak al ırmak
Hüseyni
Ömer Altuğ
_
Şarkı
Curcuna
Neden ey meh sana üftâde olan hor görünür
Hüseyni
Sâdettin Heper
Hicrî
Ağır Semai
Aksak Semai
Nedir bu çektiğin gözlerden gönül
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Evfer
Nedir bu hâletin ey meh-cemâlim
Hüseyni
Şevkî Bey
Hikmet Bey (Niğde'li)
Şarkı
Curcuna
Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna
Hüseyni
Arif Sâmi Toker
N. Hilmi Özeren
Yürük Semai
Yürük Semai
Nedir ey nûr-i dîdem söyle hâlin
Hüseyni
Ahmet Yardım (Neyzen)
Nedîm
Şarkı
Aksak
Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur
Hüseyni
H. Sadettin Arel
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Durak
Durak Evferi
Neler elendi geçti gönül denen elekten
Hüseyni
Yılmaz Yüksel
M. Aziz Bolel
Şarkı
Düyek
Neler ettin bana neler eyledin
Hüseyni
Bâki Duyarlar
_
Şarkı
Nim Sofyan
Nev goncesin bu dil hezâr
Hüseyni
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Aksak
N'eylesem ki gönül seni bir verdiler bine saydın
Hüseyni
Yücel Aşan
Halil Soyuer
Şarkı
Sofyan-Aksak
N'eyleyim bî-çâre dil encâmı kâr
Hüseyni
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
N'eyleyim sana ey gül-i bîvefâ
Hüseyni
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Nice bir hasret-i cânâna tahammül edeyim
Hüseyni
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Aksak Semai
Nice isyânımızı afveden Allah'a şükür
Hüseyni
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Sengin Semai
Nigâha ruhsat olmuş n'eyleyim ol âfitâbımdan
Hüseyni
Zaharya (Kürkçü)
_
Beste
Çenber
Niye dargın gibisin söyle niye
Hüseyni
Selâhattin İnal
F. Edib Baksı
Şarkı
Düyek
O güzel gözlerle bakmasını bil
Hüseyni
Lem'î Atlı
Emîr
Şarkı
Aksak
O kız bana yanmış ben ne bilem
Hüseyni
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Yürük Semai
O şûha sad cefâ sâmân ü sabrım bî-karar etti
Hüseyni
Râkım Elkutlu
_
Kar
Muhammes
O yeşil tarlalarda o serin yaylalarda
Hüseyni
Kaya Öztaş
Kaya Öztaş
Şarkı
Düyek
Obalardan saraylara elim günüm hoşgeldiniz
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Ahmet Sevgi
Şarkı
Sofyan
Od yanar duman olur
Hüseyni
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Sofyan
On yıl var ayrıyım
Hüseyni
İsmet Nedim
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Sofyan
On yıl var ayrıyım kına dağından
Hüseyni
Ümit Âşık
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Düyek
Ondan kalan tek hâtıra o yemyeşil bakışları
Hüseyni
Caner Bakır
Coşkun Ural
Şarkı
Düyek
Onsekizbin âlemde hayrân olan âşıklar
Hüseyni
Güldeniz Ekmen
Ahmet Yesevî (Hoca)
İlahi
Sofyan
Ölürüm terk edemem ey gül-i nevreste seni
Hüseyni
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Ömür boyu beklerim sevdiğini bileyim
Hüseyni
Ömür Gençel
Sâmi Derintuna
Şarkı
Aksak
Öte yakaya geçelim
Hüseyni
_
_
Türkü
Aksak
Öyle bir bayraksın ki bürünmüşsün allara
Hüseyni
Mustafa Malay
Mehmet Ceyhan
Şarkı
Düyek
Öyle çok mutluyum yaşamak güzel
Hüseyni
Hasan Soysal
Meryem Sevin
Şarkı
Düyek
Öyle esîr oldum ki sevdâlı bakışına
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Öyle kısa ki ömür her anını zevkle sür
Hüseyni
Mümin Salman
Enver Tunçalp
Şarkı
Semai
Özlem ektim yollarına
Hüseyni
Gültekin Aydoğdu
Fatma Onur
Şarkı
Aksak
Özlem şarkıları dudaklarımda
Hüseyni
Turan İnam
Şâhizer Benlioğlu
Şarkı
Semai
Özlemle geçiyor bütün günlerim
Hüseyni
Bahri Altıntaş
Ziyâ Polat
Şarkı
Semai
Özlerim ben seni seninle bile
Hüseyni
İ. Halil Taşkent
G. Çiçek Tural
Şarkı
Düyek
Özüm gibi seven kulmuş
Hüseyni
Bilge Özgen
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Parlak yüzüne gıpta eder fecri bu dehrin
Hüseyni
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sengin Semai
Pek arzu eyler görmeyi canım
Hüseyni
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak Semai
Pek cüdâ düştüm gülümden
Hüseyni
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Pınar başında çarşaf yıkar
Hüseyni
Erol Sayan
Erol Sayan
Türkü
Sofyan
Rabbim yâdı ulu yâddır
Hüseyni
Güldeniz Ekmen
Ahmet Yesevî (Hoca)
İlahi
Düyek
Ravzana çün yüz süren bulur aman
Hüseyni
Lâtif Efendi
Abdullah Efendi(Himmetzâde)
Tevşih
Evsat
Rind-i mihnet-perverim meyhâneler ağlar bana
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
Mehmet Celâl
Şarkı
Müsemmen
Rûhumdan uçan nağmelerim yâre ulaştı
Hüseyni
İbrâhim Tuğberk
Hayri Tümer
Şarkı
Türk Aksağı
Rûyini örtmüş görünce saçları pür iltihâb
Hüseyni
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Rüyâ gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın
Hüseyni
Necmi Pişkin
Nedim Harmankaya
Şarkı
Sengin Semai
Rüyâ gibi o gülüşün gelip gidip süzülüşün
Hüseyni
Râif Somer
Ömer Kalafat
Şarkı
Nim Sofyan
Rüzgâr gibi gel fırtınalar gönlümü sarsın
Hüseyni
Gündoğdu Duran
Gündoğdu Duran
Şarkı
Aksak
Rüzgârlar önünde hep sen savruldun
Hüseyni
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Rüzgârlara kapılmış kuru yaprak misâli
Hüseyni
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Semai
Sabah akşam karşımdasın
Hüseyni
Tâhir Karagöz
Bestâmi Yazgan
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Sabah uyanan ağlar, aşka boyanan ağlar
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Sabahı olmayan geceler benim
Hüseyni
Suphi İdrisoğlu
Orhan Altınbaşak
Şarkı
Düyek-Semai
Sabahtan kalktım ki güneş parlıyor
Hüseyni
Ali Rif'at Çağatay
_
Türkü
Düyek
Sabredenler muradına ermişler
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Sabrımı özlemli yıllara saldım
Hüseyni
Yılmaz Yüksel
Semrâ Nazlıben
Şarkı
Curcuna
Saçın büklümleri gönül bağıdır
Hüseyni
Hâfız Yusuf Efendi
Mustafa İsmet Münir Bey
Şarkı
Curcuna
Saçların aşkımın örgüsü gibi
Hüseyni
Ferit Sıdal
Mehmet Erbulan
Şarkı
Semai
Safha-i sadrında dâim âşıkın efkârı Hû
Hüseyni
Cihangirî Dede(Ahmet Efendi)
Cemâl-i Halvetî
İlahi
Sofyan
Sâhilde gönlümce yürür giderken
Hüseyni
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
Sakın âşık olma kızım ateşlerde yanarsın
Hüseyni
İlgün Soysev
Betül Yücer
Şarkı
Düyek
Saklıyor içimde yüzen hayâli
Hüseyni
Necip Altın
Serpil Koca
Şarkı
Aksak
Salli alâ Muhammedü'l Muhtar
Hüseyni
_
_
Salavat
Sofyan
Sana açtım ellerimi
Hüseyni
Erdoğan Berker
İsmail Demir
Şarkı
Aksak
Sana benden efendim tuhfe-i cânım selâm olsun
Hüseyni
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Sana olan aşkımı bir bilene danıştım
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Cemâl Sâfi
Şarkı
Yürük Semai
Sana yok hiç diyecek söz meleğim
Hüseyni
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Sana yolladığımı mektuplarımı
Hüseyni
Bilge Özgen
T. Başer Üçok
Şarkı
Düyek
Sanırım ismini kuşlar heceler
Hüseyni
İsmail Birateş
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Sofyan
Sarardım ben sarardım senin için sarardım
Hüseyni
_
_
Türkü
Sofyan
Sarı bir şal sarıyor gönüllere sonbahar
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Değişmeli
Sarı giymiş kanarya el girmesin araya
Hüseyni
Nihat Adlim
Siyâmi Özel
Şarkı
Aksak
Sâz-ı sînem ile ben nağmeler îcâd edeyim
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Leylâ Saz
Şarkı
Aksak
Sazımdaki her telden anlattım sana
Hüseyni
Mustafa Günay
Özdemir Kiper
Şarkı
Sofyan
Seher vakti erken erken
Hüseyni
Ertuğrul Ottekin
Sevinç Atan
Çocuk Şarkısı
Düyek
Seher vakti garip garip ötme bülbül
Hüseyni
Kemâl Gürses
_
Şarkı
Sofyan
Seher vakti senin ah ü zârından
Hüseyni
_
_
Türkü
Sofyan
Selim Han oldu hünkar
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Türkü
Sofyan
Semine'min gül gibidir kolları
Hüseyni
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Aksak
Sen bu aşkın kıymetini bilmedin
Hüseyni
İlgün Soysev
Vural Şahin
Şarkı
Düyek
Sen de benim gibi sev aşk dağlasın rûhunu
Hüseyni
Turan Yalçın
Ragıp Gönülşen
Şarkı
Düyek
Sen dün gece yangın gibi yandın bülbül
Hüseyni
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Şarkı
Sengin Semai
Sen gamlı hazan akşamı geçtin mi Boğaz'dan
Hüseyni
Halûk Recâî
Halûk Recâî
Şarkı
Aksak
Sen gidersen tad kalır mı haz kalır mı bir tânem
Hüseyni
Turan Yalçın
Yavuz Özen
Şarkı
Devr-i Hindi
Sen gonce-dehen serv-i revân şûle-feşansın
Hüseyni
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca
Hüseyni
Fâiz Kapancı
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Aksak
Sen güneşsin ben mehtap senden gelir ışığım
Hüseyni
Metin Everes
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Düyek
Sen kır çiçeğim cevrine taş olsa dayanmaz
Hüseyni
Bahri Altıntaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Aksak
Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül
Hüseyni
Tanbûri Ali Ef.
Nevres-i Cedîd
Şarkı
Yürük Semai
Senelerdir durmadan çağlamış gözyaşları
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Sofyan
Seni ben bekliyorum göğsüm açık bağrım açık
Hüseyni
İrfan Doğrusöz
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Aksak
severim ben seni candan içerû
Hüseyni
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Seni bende buldum sende kaybettim
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
Mustafa Töngemen
Şarkı
Aksak
Seni gördü deli gönlüm kışı bilmez yazı bilmez
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
Mehmet Akça
Şarkı
Curcuna
Seni gördüm meftûn oldum
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
Seyfi Güldağı
Şarkı
Aksak
Seni kusursuz yaratanı sev
Hüseyni
Amir Ateş
Yılmaz Çiçek
İlahi
Düyek
Senin hicrinle güzel kız yine kalbim yanıyor
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
_
Şarkı
Aksak
Senin yazın kışa benzer
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Âşık Hasan
Şarkı
Curcuna
Senin'çün hâb-ı rahat çeşm-i giryânıma düşmandır
Hüseyni
Ebû-Bekir Ağa
_
Beste
Zencir
Sensin bize bizden yakın
Hüseyni
Mustafa Ef.(Çolakzâde)
Yunus Emre
İlahi
Nim Evsat
Sensin Kerîm sensin Rahîm Allah sana sundum elim
Hüseyni
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Sensizliğe söylendi bütün şarkılar
Hüseyni
İlgün Soysev
Seyhan Girginer
Şarkı
Aksak
Serde sevdâ dilde gam sînemde peykân-ı keder
Hüseyni
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sesinde hicrandan dalgalar coşar
Hüseyni
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Aksak
Sesini duydum geldim, gönlüme uydum geldim
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Sessiz esen rüzgârlar sormadınız hâlimi
Hüseyni
Şermin Urcan
Şermin Urcan
Şarkı
Düyek
Sevdâ ehli dağlar yıkar
Hüseyni
Müfit Kuraner
Fuat Azgur
Şarkı
Türk Aksağı
Sevdadır çevre yanımda bir nice nöbet tutmuştur
Hüseyni
Zafer Sakıncı
Feyzi Halıcı
Fantezi
Nim Sofyan
Sevdâlı eyledin beni âsûde-hâl iken
Hüseyni
Vecdi Seyhun
İsmail Safâ Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Sevdâsına gönlün yine Mecnun olarak gel
Hüseyni
Esin Seçkin
İlhan Seçkin
Şarkı
Aksak
Sevdâyı aşkınla yandım efendim
Hüseyni
Refik Demirci
Ahmet Eski
İlahi
Sofyan
Sevdiğim cemâlin çünki göremem
Hüseyni
Mahmut Celâleddin Paşa
Nedîm
Şarkı
Aksak
Sevdiğim etsem ibâdet çok değildir hüsnüne
Hüseyni
Zeki Duygulu
F. Şükrü Yersel
Şarkı
Ağır Aksak
Sevdim bir dilberi ruhlar serveri
Hüseyni
_
_
Türkü
Sofyan
Seven yok sevdiğim dil-hûn eder çok
Hüseyni
İ. Baha Sürelsan
Halit Uzel
Şarkı
Curcuna
Seveyim sevdiğini âh bilerek
Hüseyni
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Sevgi mi döndürür dünyâyı bilmem
Hüseyni
Hasan Soysal
Osman Yıldız
Şarkı
Aksak
Sevgi yağmurlarla gelir
Hüseyni
Turhan Toper
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Sevgin ile dolmak için mutluluğu bulmak için
Hüseyni
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Sevinçle bitmeli kadehimde mey
Hüseyni
Ali Şenozan
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Sevmek bilen elbet bulur aşkı da sende
Hüseyni
Kadri Şençalar
Şükrü İnce
Şarkı
Yürük Semai
Sevmek nedir hiç bilmedin
Hüseyni
Alâaddin Pakyüz
Câhit Deniz
Şarkı
Sofyan
Seyr ederken sebz-i sahn-ı gülşeni
Hüseyni
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Aksak
Seyyah olup şol alemi ararsın
Hüseyni
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Sık sık buluşurdu yeşille yağmur
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Sıra dağlar mordu sular kırmızı
Hüseyni
Selâhattin İçli
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Curcuna-N.Sofyan
Sînemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı
Hüseyni
Harput'lu Hâfız Hayri
Harput'lu Hâfız Hayri
Türkü
Curcuna
Sislerle örtülü ince yollara
Hüseyni
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
_
Şarkı
Aksak
Sitem etmem bir daha boş yere nâz etmezsen
Hüseyni
İrfan Özbakır
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Curcuna
Siyah kâküllerin dökmüş kızıl güllere
Hüseyni
M. Nazmi Özalp
Köroğlu
Türkü
Türk Aksağı
Son bahârın hüznü var ömrümün son deminde
Hüseyni
Gültekin Aydoğdu
Orhan Altınbaşak
Şarkı
Düyek
Sor şu yıldızlara sor doğan aya
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Düyek-Aksak
Sormayın hiç hâlimi neden perîşân gönül
Hüseyni
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Söğütler sıra sıra su verilir mısıra
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan
Söğütler sıra sıra su verilir mısıra
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Türk Aksağı
Söyle bülbül güle sevdâ-yı dil-ârâyı yine
Hüseyni
Cinuçen Tanrıkorur
Mustafa Tahralı
Şarkı
Ağır Aksak
Söyle ey bî-vefa söyle nerdesin
Hüseyni
Niyazi Şengül
Niyazi Şengül
Şarkı
Aksak (Yürük)
Söyle rûhum sevdân beni kaç yıl yakacak
Hüseyni
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Şarkı
Aksak
Söylenmemiş şarkılarda yaşanmamış anılarda
Hüseyni
Nevzat Demir
Turan Tekdoğan
Şarkı
Aksak
Sular çağlar öter kuşlar şakır gülşende bülbüller
Hüseyni
B. Sıtkı Sezgin
A. Ulvi Kurucu
Şarkı
Curcuna
Sular susmuş ses vermiyor
Hüseyni
Nezih Gözonar
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Susturmaya çalışma duygularını
Hüseyni
İlgün Soysev
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Sünbül aldım destime
Hüseyni
Sebuh
_
Şarkı
Düyek
Sürmesin mi âşıkın bir dem seninle hiç safâ
Hüseyni
Kemânî Memduh Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Süze süze öze vardık gönüldeki göze vardık
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Ayten Uğuralp
İlahi
Sofyan
Şafak ol sen ruhuma bitsin artık hicranım
Hüseyni
N. Cemil Sangan
Orhan Tokmakoğlu
Şarkı
Curcuna
Şâhâ zî lûtf eger nazarî sûy-i mâ
Hüseyni
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Kar
Muhammes
Şah-ı iklim-i risalet doğduğu şebdir bu şeb
Hüseyni
Rif'at Bey
Ulvî
İlahi
Devr-i Hindi
Şâh-ı merdânın avâzı turna derler bir kuştadır
Hüseyni
Süleyman Erguner (Torun)
Pir Sultan Abdal
Nefes
Serbest
Şaşırdım güneş mi ay mıdır bilemem
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Curcuna
Şebnem gibi saçılsın hûn-i eşk-i pür-revânım
Hüseyni
Zaharya
_
Beste
Berefşan
Şeh-i iklîm-i hüsn-i mutlakın dîvânesiyim ben
Hüseyni
Kâzım Bey (Muâllim)
Elif Efendi
İlahi
Düyek
Şem'-i hüsnün rûyine pervâneyim
Hüseyni
Şivelioğlu Yorgaki
_
Şarkı
Ağır Aksak
Şimdi oldum âleme ibret-nümâ
Hüseyni
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Düyek
Şimşîr-i nigâhınla vuruldum ciğerimden
Hüseyni
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu
Hüseyni
_
Yunus Emre
İlahi
Curcuna
Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu
Hüseyni
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Şu dağların meşesi gönlümün menekşesi
Hüseyni
_
_
Türkü
Oynak
Şu dumanlı karlı dağlar aşam desem aşılmaz ki
Hüseyni
İlgün Soysev
Eyüp Göksu
Şarkı
Düyek
Şu dünyaya tekrar gelsem yine seni yâr seçerim
Hüseyni
Sâmi Derintuna
Sâmi Derintuna
Şarkı
Aksak
Şu gönlümü derde saldın
Hüseyni
Amir Ateş
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Şu köylünün yosma kızı yanakları kıpkırmızı
Hüseyni
Şefik Bey
_
Şarkı
Curcuna
Şükür bizi bu meydana getirenin demine Hû
Hüseyni
_
Pîr Sultan Abdal
Nefes
Aksak
Tâcir kızı tâcir kızı
Hüseyni
Hâfız Yusuf Efendi
_
Şarkı
Türk Aksağı
Tâkat mı gelir cevrine ey ruhleri gülgûn
Hüseyni
İsak Varon
Hâzım Bey
Şarkı
Sengin Semai
Takıldı kaldı gönül zülfünün tellerine
Hüseyni
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Talas yollarını seller bürüdü
Hüseyni
_
_
Türkü
Curcuna
Tal'atın devr-i kamerde mihri âlem-tâb eder
Hüseyni
Zaharya
Nâfiz (18.yy)
Ağır Semai
Aksak Semai
Tâlihim yâr olmuyor bilmem neden
Hüseyni
Nihat Adlim
A. Hikmet Gökoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Tam kırk sene doldurdum o bomboş güğümü
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Sengin Semai
Tam zamanı yavru kuşum
Hüseyni
Tülây Arıcı
Tülây Arıcı
Fantezi
Aksak
Tarf-ı çemenzâre bakar ağlarım
Hüseyni
Şekerci Cemil Bey
_
Şarkı
Curcuna
Tarifsiz bir güzellik var yüzünde
Hüseyni
Nabi Çakar
Samim Cebeci
Fantezi
Aksak
Târihten gelme adınla heybetlisin şanlısın
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
_
Şarkı
Aksak
Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
Hüseyni
İ. Halil Taşkent
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Tatlı bakışlar ile kalbimi delen
Hüseyni
Salih Urhan
Sâlih Urhan
Şarkı
Düyek
Tedbirini terkeyle takdîr Hüdâ'nındır
Hüseyni
_
Şeyh Gâlip Dede
İlahi
Sofyan
Tek bir dileğim var kadir Mevlâ'dan
Hüseyni
İsmâil Ötenkaya
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
Tel olayım tamburanın göğsünde
Hüseyni
Gülen Ertek
Aslan Koyuncu
Şarkı
Aksak
Temennaya geldim erenler
Hüseyni
_
Pîr Sultan Abdal
Nefes
Sofyan
Teshire seni çâre yok ey reşk-i perî
Hüseyni
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
_
Şarkı
Sengin Semai
Teşrif eyle gel yanıma
Hüseyni
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Tez geçse de her sevgide bin hâtıra vardır
Hüseyni
Selâhattin İnal
Necdet Atılgan
Şarkı
Sofyan
Toprağın yoğrulmuş tertemiz kanla
Hüseyni
Akın Özkan
Sâmi Derintuna
Şarkı
Nim Sofyan
Toprağına hasret suyuna hasret
Hüseyni
Yılmaz Yüksel
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Toprak gibi ıslanıp hep hasret kokuyorsun
Hüseyni
Kadri Şarman
Bekir Mutlu
Şarkı
Nim Sofyan
Torosları aşıp düze inince
Hüseyni
Engin Çır
Cumâli Karataş
Şarkı
N. Sof.- Aksak
Turna geçmez dağlarından bağrı yanmış gönlümün
Hüseyni
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Düyek
Tutam yâr elinden tutam
Hüseyni
Fehmi Tokay
Âşık Emrâh (Erzurum'lu)
Şarkı
Curcuna
Tutunca bir yiğit gurbet yolunu
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Tükenmez özlemle bakar yollara
Hüseyni
Şükrü Birbaş
Sami Derintuna
Şarkı
Düyek
Türkmen kızı çıkıvermiş oyuna
Hüseyni
_
_
Köçekçe
Düyek-Serbest
Ufacık tefeciksin sana çitlenbik derler
Hüseyni
H.Hüsnü Üstün
Rüştü Üstün
Şarkı
Aksak
Ufkun dalga dalga göğsün çiçekti
Hüseyni
Nâlân Aksoy
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Sofyan
Umud heybesini sırtıma vurup
Hüseyni
Pınar Köksal
Gülten Çiçek
Şarkı
Düyek
Umutlarım çaldı kara sensiz günü ben bilirim
Hüseyni
İsmâil Akçapınar
Tâki Koçak
Şarkı
Sofyan
Umutlarım pırıl pırıl hangisini istersen al
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Unutmadığım kopamadığım hasretiyle yandığım
Hüseyni
Câvit Ersoy
Fazıla Atabek
Fantezi
Sofyan-Aksak
Unuttun gözlerimde gözlerini al da git
Hüseyni
Erdoğan Berker
Ayten Baykal
Şarkı
Düyek
Urfa'lıyam bahçeliyem bağlıyam
Hüseyni
Sedat Öztoprak
_
Türkü
Devr-i Hindi
Uyan ne yatursun şafak söküldü
Hüseyni
_
Ali Baba (Sersem)
Nefes
Devr-i Hindi
Uyan yârim uyan söndü yıldızlar
Hüseyni
Fırat Kızıltuğ
N. Fazıl Kısakürek
Şarkı
Sofyan
Uzayıp gitse de gurbet yolları
Hüseyni
Sıtkı Sahil
Tâhir Yüksel
Şarkı
Düyek
Uzun saçlarının sırma telleri bağlar
Hüseyni
A. Yektâ Madran
_
Şarkı
Ağır Düyek
Üzdün incittin felek dil-hânemi
Hüseyni
_
_
Şarkı
Düyek
Üzme kendin nâfile kanmam söze
Hüseyni
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sofyan
Vâd-i vuslatdan haber çıkmaz neden
Hüseyni
Rüştü Eriç
Hayrullah Yalım
Şarkı
Semai
Vadideki dağlar bakışır durur
Hüseyni
Cemalettin Turan
Camalettin Turan
Şarkı
Sofyan
Varalım kûy-i dil-ârâya gönül"Hû" diyerek
Hüseyni
M. Nûrettin Selçuk
Sebkatî (I.Mahmut)
Şarkı
Aksak
Varam dedim nazlı yârin yanına
Hüseyni
Kâzım Narmanlı
Kâzım Narmanlı
Şarkı
Curcuna
Varsam bir âmile sorsam hâlimi
Hüseyni
Kemâl Efendi (Balat Şeyhi)
Yunus Emre
İlahi
Devr-i Revan
Vaslınla cânâ pek neş'elendim
Hüseyni
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Vücûdum şehrini seyrân eyledim
Hüseyni
_
Hatâyî (Şah İsmâil)
Nefes
Ağır Düyek
Yâ Rabbi şükür doğdu Muhammed
Hüseyni
_
_
İlahi
Düyek
Yâ rahmeten lil'âlemin
Hüseyni
Cüneyt Kosal
A. Hikmet Gökoğlu
İlahi
Sofyan
Yağan karda doğan günde
Hüseyni
Bülent Türkeli
Bekir Mutlu
Şarkı
Aksak
Yağan karda doğan günde
Hüseyni
Hasan Dede Dinç
Bekir Mutlu
Şarkı
Curcuna
Yağız atlar kişnedi meşin kırbaç şakladı
Hüseyni
Şentürk Deveci
F. Nafiz Çamlıbel
Seyr-i Natık
Sofyan
Yağmur mu var gökyüzü hep bulutlu
Hüseyni
Yılmaz Yüksel
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Sofyan
Yağmur yağar taş üstüne
Hüseyni
_
_
Rumeli Türküsü
Devr-i Turan
Yakına gel yakına
Hüseyni
_
_
U.H.
Serbest
Yaktı cismim âteş-i sûzân-ı aşk
Hüseyni
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Yalnız geçen her geceyi dilimdeki tek heceyi
Hüseyni
Eyüp Uyanıkoğlu
İlkan San
Şarkı
Nim Sofyan
Yalnız onu sevdim o hayâlimdeki kuştu
Hüseyni
Yücel Aşan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Yalnız seni sevmekle düşünmekle harabım
Hüseyni
Kanuni Vital Efendi
Fahrettin Osman Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Yalvarırım ne olur el gibi tutma beni
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Frenkçin
Yanakların al olmuş
Hüseyni
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Şarkı
Nim Sofyan
Yanarım sevgine cânan
Hüseyni
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Aksak
Yandı gönlüm Mustafâ'nın aşkına
Hüseyni
Amir Ateş
Hüseyin Top
İlahi
Düyek
Yandım sana esmer güzeli aşk ile yandım
Hüseyni
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Yandır beni yandır beni aşk meyine kandır beni
Hüseyni
Anonim (Eskişehir)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Aksak-Sofyan
Yanmakdan usanmazam pervanemiyem bilmem
Hüseyni
_
Abdülehad Nuri (Şeyh)
İlahi
Sengin Semai
Yâr yâr olmaz bana gider yabana
Hüseyni
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Yârim mektup göndermiş
Hüseyni
Bilge Özgen
Levent Öker
Türkü
Aksak
Yaslanıp yatmış firâş-ı nâzına ân-ı seher
Hüseyni
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Yaslansa başım göğsüne hasret yine dinmez
Hüseyni
Rüştü Eriç
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Düyek
Yaşanmamış günlerin uykusuz gecelerin
Hüseyni
Câvit Ersoy
Nesrin Çakır
Şarkı
Düyek
Yavru ceylân dün gördüm dağda seni
Hüseyni
Halûk Nâci Sürel
Halûk Nâci Sürel
Şarkı
Curcuna
Yaz geldi çiçeklerle yüzü güldü zemînin
Hüseyni
Arif Sâmi Toker
İ. Fennî Ertuğrul
Şarkı
Semai
Yeniköy'de bir kız gördüm
Hüseyni
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Yeşil dalları kurutma
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Yeşil gözlerin varken bir başka bahar olmaz
Hüseyni
Nezih Gözonar
Y. Doğan Ergeneli
Şarkı
Aksak
Yeşil ırmak ne akarsın boşuna
Hüseyni
Kayhan Şentin
H.Harun Yörgüç
Türkü
Düyek
Yetmez mi harâb eylediğin böyle gurûrum
Hüseyni
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Yetti gayrı çektiğim baht-ı siyâhımdan benim
Hüseyni
Artaki Candan
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yıkılma üstüme akşam
Hüseyni
Bilge Özgen
Baha Koçak
Şarkı
Düyek
Yıldırımlarla yanık bağrımızın uğraşı var
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Türkü
Düyek
Yıllar oldu sen nerdesin
Hüseyni
Necip Gülses
Fatma Onur
Şarkı
Düyek
Yıllar var yaşarım bu gizli derdi
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
Nedim Uçar
Şarkı
Sofyan
Yıllar yılı çok bekledim
Hüseyni
Caner Bakır
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Yıllar yılı kapı kapı dolaştı bulmadı
Hüseyni
Bilge Özgen
H. Nusret Zorlutuna
Şarkı
Düyek
Yıllarca senin aşkın ile gizlice yandım
Hüseyni
Cevdet Baybora
Cevdet Baybora
Şarkı
Sengin Semai
Yıllarca senin hasretini derdini çektim
Hüseyni
Rıdvan Lâle
Orhan Ete
Şarkı
Aksak
Yıllardır aradığın ne gülde ne bülbülde
Hüseyni
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Yıllardır seninle ağlar gülerim
Hüseyni
Alâaddin Pakyüz
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Yiğidimsen kızanımsan beni anlat beni söyle
Hüseyni
Engin Çır
Sâdettin Kaplan
Şarkı
Nim Sofyan
Yine bahar sensiz oldu nazlı yar
Hüseyni
M. Şen Sancakoğlu
Engin Çır
Şarkı
Aksak
Yine lûtfeyleyip müşerref oldum
Hüseyni
Hopçuoğlu Şâkir Efendi
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Sofyan
Yine yol göründü nazlı cânâne
Hüseyni
Enderûnî Vâsıf
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Yine yol göründü sevdâ eline
Hüseyni
Şerif İçli
_
Şarkı
Aksak
Yine yüzünü gördüm yine yüreğim yandı
Hüseyni
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Yirmi üç Nisan bizlerin günüdür
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Çocuk Şarkısı
Raks Aksağı
Yok sende vefa anlıyorum gayrı yüzünden
Hüseyni
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Yol ver çıkayım özlediğim dağlara gurbet
Hüseyni
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Yol vermez geçmeye kaldım çâresiz
Hüseyni
Alâeddin Şensoy
İbrâhim Güleç
Şarkı
Sofyan
Yollarını gözlüyorum belki dönersin diye
Hüseyni
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Yûnûs'un yolunda aşka vardık
Hüseyni
İrfan Doğrusöz
Tâhir Kutsi Makal
İlahi
Türk Aksağı
Yüce dağ başında yatmış uyumuş
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Yüce dağlar sırayla başları duman duman
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Düyek-Curcuna
Yüreğim aşkla yaşar bir keder bir neş'eyi
Hüseyni
Nihat Sezer
İlkan San
Şarkı
Düyek
Yüreğin kırık mıdır düşünürsün pek derin
Hüseyni
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Türkü
Nim Sofyan
Yüreğinde sevgilerin örgüsü
Hüseyni
İlgün Soysev
Münire Aksaray
Şarkı
Aksak
Yürük değirmenler gibi dönerler
Hüseyni
Doğan Ergin
Yunus Emre
İlahi
Yürük Semai
Yüz sürüben geldik sana yâ Rabbenâ
Hüseyni
Remzi Oktar
Cemâlî
İlahi
Sofyan
Yüz yerinden yaralanmış kırılmış
Hüseyni
M. Şen Sancakoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Curcuna
Yüzbinler uyur koynumda
Hüseyni
Hasan Şanlıtürk
M. Nâci Ünver
Fantezi
Sofyan-Düyek
Yüzün gördüm dedim Elhamdulillâh
Hüseyni
_
Seyyîd Nesîmî
Nefes
Sofyan
Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz
Hüseyni
_
Muhyî Efendi
İlahi
Sofyan
Zaman olur ki ânın hacle-i visâlinde
Hüseyni
Lem'î Atlı
Fâik Ali Ozansoy
Şarkı
Düyek
Zevkim bu idi zevk ile eyyâmı geçirmek
Hüseyni
Kanûni Reşat Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi-Cur.
Zevkim hevesim hep sen ile pür-elem olsun
Hüseyni
Aleko Bacanos
Mahmut İmre
Şarkı
Sengin Semai
Zeyno'm Zeyno'm aman sılam
Hüseyni
Ali Rif'at Çağatay
_
Şarkı
Sofyan
Zeytin gözlüm sana meylim nedendir
Hüseyni
Selâhattin İçli
Hüceste Aksavrın
Şarkı
Sofyan
Zeytûniler giyer boylu boyunca
Hüseyni
_ (Azerî)
_
Türkü
Devr-i Hindi
Zülfün teline gönlümü sen bağlamadın mı
Hüseyni
Amir Ateş
Melek Hiç
Şarkı
Nim Sofyan
Gidiyorum azım kaldı
Hüseyni
Pınar Köksal
Ferit Müftü
Şarkı
Sofyan
Âbidân-ı Mustafâ'yız biz Hüseynilerdeniz
Uşşak
Hüseyin Sebilci
M. Hilmi Dede
İlahi
Düyek
Bildin duygumu benim
Hüseyni
Câvit Ersoy
Hasan Karakuş
Çocuk Şarkısı
Aksak-Raks Aksağı
Bir günde dört mevsim yaşar
Hüseyni
Câvit Ersoy
Hanife Uzun
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Uzaklardan bana selam yollama
Hüseyni
Engin Çır
Nalan Arslan Yurtbaşı
Şarkı
Düyek
Hüseyni Ayin-i Şerifi
Hüseyni
-
-
Ayin
Devr-i Revan
Kaç bin yiğidin can verecek (Çanakkale)
Hüseyni
Câvit Ersoy
Sevinç Atan
Fantezi
Aksak
Bıktım elinden artık ben
Hüseyni
Bimen Şen
-
Şarkı
Aksak
Dağları aştım ta geldim buraya
Hüseyni
Burhanettin Deran
Burhanettin Deran
Şarkı
Düyek/Türk Aksağı
Hangi gülşenden kopan bir gonce-i pür-neş'esin
Hüseyni
Kemani Hayri Bey
-
Şarkı
Devr-i Hindi
Hem aşkım hem ümmidim hem de neş'emsin
Hüseyni
Kemani Hayri Bey
-
Şarkı
Curcuna
Sen inleme ta inlesin gökte melekler
Hüseyni
Bimen Şen
-
Şarkı
Sengin Semai
Sermest-i mey-i ikbal olanın hâline eyvah
Hüseyni
Kanuni Garbis Uzanyan
-
Şarkı
Sengin Semai
Ben senin peşinden düştüm yollara
Hüseyni
Fâruk Şahin
Hamza Demirdağ
Şarkı
Aksak
Kasımpaşa kıyıları tersâne
Hüseyni
Yalçın Tura
Oktay Rıfat
Türkü
Düyek
Yastık olsa dizlerin yar
Hüseyni
Cavit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Ağıraksak
El emeği göz nuru,bir şaheser dokunmuş
Hüseyni
Bülent Nuran
Meliha Handan Yazıcı
Şarkı
Nim Sofyan
Bin gamlı hazan geçti o yaz bahçelerinden
Hüseyni
Bülent Nuran
Güler Turan
Şarkı
Türk Aksağı
Düşman geldi akın akın
Hüseyni
Bülent Nuran
Cemalettin Turan
Şarkı
Düyek
Hayâlin gölgesi düşmüş
Hüseyni
Bülent Nuran
Cemalettin Turan
Şarkı
Düyek
Aşk başımda duman
Hüseyni
İ. Halil Taşkent
Esin Şenkal
Şarkı
Düyek
Dertle doldu sağım solum
Hüseyni
Turhan Taşan
Yonca Şahin Şimşek
Şarkı
Sofyan
Mor kâkülü düşmüş gözünün üstüne
Hüseyni
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Şarkı
Aksak
Yokluğunla yalnız kaldım
Hüseyni
Korkut Samancı
Engin Çır
Şarkı
Düyek
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Hüseyni
_
_
Oyun Havası
Dokuzlu
Hüseyni
A. Yekta Madran
_
Oyun Havası
Ege Zeybek
Hüseyni
_
Ağır Aksak
Zeybek
_
Hüseyni
Muallim İsmail Hakkı Bey
Ağır Aksak
Zeybek
_
Hüseyni
Osman Pehlivan
Ağır Aksak
Zeybek
Sarı Zeybek
Hüseyni
_
Ağır Oynak
Zeybek
Kırkağaç
Hüseyni
M. Okyay Yiğitbaş
Aksak
Oyun Havası
Çemende Perilerin Raksı
Hüseyni
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
Büyük
Hüseyni
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
A. Edip Yücelen
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Alâeddin Yavaşça
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Andon
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Arif Sami Toker
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Aydın Oran
Aksak Semai
_
Etüd Kapris
Hüseyni
Cemil Beşir
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Ekrem Karadeniz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Emin Akan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Gültekin Aydoğdu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Hüseyni
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:4
Hüseyni
Hacı Ârif Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Hüseyni
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2 Dağlar
Hüseyni
Hayati Kandaz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Hüsnü Özkartal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Kemençeci Nikolaki
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Leon Hancıyan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Hüseyni
Muzaffer Özpınar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Sadun Aksüt
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Salih Berkmen
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Sefa Yelden
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Selami Bertuğ
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Sultan Selim 3.
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Şeyh Hüseyin Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Şükrü Tunar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Tatyos Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Yılmaz Yüksel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Yusuf Paşa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüseyni
Mutlu Torun
Aksak-Evfer
Oyun Havası
Saz Eseri
Hüseyni
_
Çenber
Peşrev
Ateş-feşan
Hüseyni
Şerif
Çenber
Peşrev
_
Hüseyni
_
Çifte Düyek
Peşrev
Şükufezar
Hüseyni
Muallim İsmail Hakkı Bey
Çifte Düyek
Peşrev
No:2
Hüseyni
Tanburi İsak
Çifte Düyek
Peşrev
Gamzekar
Hüseyni
Müfit Kuraner
Devr-i Hindi
Oyun Havası
_
Hüseyni
Arif Sami Toker
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hüseyni
Dede Salih Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hüseyni
Gavsi Baykara
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hüseyni
Giriftzen Âsım Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hüseyni
Hasan Fehmi Mutel
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hüseyni
Kul Mehmet
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hüseyni
Sultan Selim 3.
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hüseyni
Şehzade Korkut
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hüseyni
Aydın Oran
Devr-i Turan
Oyun Havası
No:2
Hüseyni
H.Sadettin Arel
Devr-i Turan
Oyun Havası
Düğün Evinde
Hüseyni
Mutlu Torun
Devr-i Turan
Saz Eseri
Oyun Havası
Hüseyni
Göksel Baktagir
Evfer
Saz Eseri
Toprak
Hüseyni
H.Hüsnü Üstün
Evfer
Oyun Havası
Kıvrak Kız
Hüseyni
Rauf Yekta
Evsat
Oyun Havası
Kavuklu
Hüseyni
Fethi Karamahmudoğlu
Hâvi
Peşrev
_
Hüseyni
Andon
Muhammes
Peşrev
_
Hüseyni
Hasan Soysal
Muhammes
Peşrev
_
Hüseyni
Kemençeci Nikolaki
Muhammes
Peşrev
_
Hüseyni
Sadun Aksüt
Muhammes
Peşrev
_
Hüseyni
_
Nim Sofyan
Peşrev
Urfa Divanı
Hüseyni
Göksel Baktagir
Nim Sofyan
Saz Eseri
Köyüm
Hüseyni
İsmail Demirkıran
Nim Sofyan
Longa
_
Hüseyni
İsmail Demirkıran
Nim Sofyan
Saz Eseri
Köyde Bir Sonbahar
Hüseyni
Pınar Köksal
Nim Sofyan
Saz Eseri
Anadolu
Hüseyni
Rafet Kıral
Nim Sofyan
Longa
_
Hüseyni
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Oyun Havası
_
Hüseyni
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Peşrev
_
Hüseyni
Tanburi Cemil Bey
Nim Sofyan
Oyun Havası
Çeçen Kızı
Hüseyni
Turan Yalçın
Nim Sofyan
Sirto
Anadolu
Hüseyni
Arif Sami Toker
Semai/Değ.
Medhal
_
Hüseyni
Alaeddin Pakyüz
Sofyan
Medhal
_
Hüseyni
Alâeddin Yavaşça
Sofyan
Medhal
_
Hüseyni
Aydın Oran
Sofyan
Oyun Havası
Neşeli Köy
Hüseyni
Cevdet Çağla
Sofyan
Oyun Havası
Köyde Cümbüş
Hüseyni
H.Sadettin Arel
Sofyan
Oyun Havası
Kına Gecesi
Hüseyni
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Medhal
_
Hüseyni
Hüseyin Erbay
Sofyan
Oyun Havası
_
Hüseyni
Muallim İsmail Hakkı Bey
Sofyan
_
Milli Anadolu Havası -2
Hüseyni
Nayi Râşid Efendi
Sofyan
Peşrev
_
Hüseyni
Muzaffer
Zencir
Peşrev
_
Hüseyni
Göksel Baktagir
Düyek-Devri Hindi
Saz Eseri
Göç
Hüseyni
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
Saz Semaisi (2)
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
A Fadimem Hadi Senle Kaçalım
Hüseyni
_
_
Ağlarım Çağlar Gibi
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Ay Doğarken Gecelerden Harelenir Garip Garip
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Bağrıma Taş Basaydım
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
F. Hulûsi Demirelli
Bana Aşkı Öğretensin
Hüseyni
Câhit Deniz
Câhit Deniz
Ben Gibi Sana Âşık-I Üftâde Bulunmaz
Hüseyni
Tab'î Mustafa Efendi
_
Bir Dilberdir Beni Yakan
Hüseyni
Tan. Mustafa Çavuş
_
Bugün Yavaş Yavaş Ak Coşup Da Dönme Sele
Hüseyni
Cinuçen Tanrıkorur
Memduh Cumhur
Değmesin Bu Yâreme Ağyar Eli
Hüseyni
Medenî Aziz Efendi
_
Ezelden Âşînanım Ben Ezelden Hem-Zebânımsın
Hüseyni
Şerif İçli
Mehmet Akif Ersoy
Hasta-İ Zâr Ü Nizârım Seni Sevdim Seveli
Hüseyni
Bîmen Şen
_
Hatice'm Saçlarını Dalga Dalga Taratmış
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Havada Bulut Yok Bu Ne Dumandır
Hüseyni
_
_
Hayâl Deryâsına Ben Bâzı Bâzı
Hüseyni
Selâhattin Pınar
Necdet Atılgan
İki Karpuz Bir Koltuğa Sığar Mı
Hüseyni
_
_
Menekşe Kokulu Yârim
Hüseyni
_
_
Neler Ettin Bana Neler Eyledin
Hüseyni
Bâki Duyarlar
_
Rüzgârlara Kapılmış Kuru Yaprak Misâli
Hüseyni
Zeki Müren
Zeki Müren
Yüz Sürüben Geldik Sana Yâ Rabbenâ
Hüseyni
Remzi Oktar
Cemâlî
Yüzün gördüm dedim "Elhamdülillâh"
Hüseyni
-
Nesimi
Âbidân-ı Mustafayız, biz Hüseynilerdeniz
Uşşak
Hüseyin Sebilci
M.Hilmi Dede
Bülbüller sazda güller niyazda
Hüseyni
Hüseyin Sebilci
Aşk-î-Şeyh Muzaffer Ozak
Mest-ü hayranım zâr ü giryânım
Hüseyni
Âşkî- Muzaffer Özak
Kuddûsî
Aksâdeler giyer boylu boyunca
Hüseyni
-
-
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin
Hüseyni
Bimen Şen
Fâzıl Ahmet Aytaç
Hasret kavuşturan geliyor
Hüseyni
Sadettin Kaynak
-
Haticem saçlarını dalga dalga taratmış
Hüseyni
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Bülbüller saz da güller niyaz da
Hüseyni
Hüseyin Sebilci
Aşkî-Şeyh Muzaffer Ozak
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Hüseynik'ten Çıktım Seher Yoluna
Elazığ
Hafız Osman Öge
Banttan Yazıldı
Mehmet Özbek
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Saz Havası (Hüseyni Gezinti)
Şanlıurfa
Aziz Çekirge
-
Trt Müzik Dai.Başk.
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Can mısın canan mısın
Hüseyni
Cemil Altınbilek
Ken'an Büyükaksoy
Şarkı
Cemil Altınbilek
Güzel sevdasından geçmek isterim
Hüseyni
Cemil Altınbilek
Şahanoğlu
Türkü
Cemil Altınbilek
Yoksa Gelen Sen Misin
Hüseynî
Ahmet Dalkılıç
Hıfzı Altümsek
Türkü
Ahmet Dalkılıç
Bir kez olsun dur sözünde
Hüseynî
Mustafa Coşkun
Canan Karadeniz
Şarkı
Mustafa Coşkun
Dökülen göyaşımda bir günahın yok senin
Hüseynî
Mustafa Coşkun
Nadide Gürpınar
Şarkı
Mustafa Coşkun
Bir Kuş Gibi Çırpınıyor Yüreğim
Hüseynî
Mustafa Coşkun
Gül Deniz Soylu
Fantezi
Mustafa Coşkun
Derinden derine ırmaklar çağlar
Hüseyni
Cemil Altınbilek
F. Nafiz Çamlıbel
Türkü
Cemil Altınbilek
Tutsam o ipek elini
Hüseynî
Mustafa Coşkun
Cumali Karataş
Şarkı
Mustafa Coşkun
Kangaldan Gel
Hüseyni
Doğan Karatepe
Doğan Karatepe
türkü
Doğan Karatepe
Şehitlerin ser çeşmesi
Hüseyni
Ahmet Kadri Rizeli
Yunus Emre
İlahi
Ahmet Gökmen
Arş-ı Azam sallanır
Hüseyni
Ümit Arslan Yılmaz
Alvarlı Efe HZ.(Lutfi)
İlahi
Ahmet Gökmen
Hicran Oku Sinem Deler
Hüseyni
Şevki Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Bülent Taşpınar
Bir Gün Gelecek Ben Gibi Nâ-çâr Olacaksın
Hüseyni
Bimen Şen
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Bülent Taşpınar
Oldu Peygamber
Hüseyni
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Tenimde her bir hücre seni haykırır durur
hüseyni
Şahin Türkeşsiz
Nilüfer Özkan
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Bozkırda bozbulanık akan ırmak o bendim
hüseyni
Şahin Türkeşsiz
Ümit Yaşar Oğuzcan
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Ol bahar gelip de güller açanda
hüseyni
Şahin Türkeşsiz
Turan Civelek
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Tir-i ecele hiç siperin faydası olmaz
hüseyni
Şahin Türkeşsiz
Ömer Hayyam
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Gel vücudun perdesin
hüseyni
Şahin Türkeşsiz
Üsküdarlı Yahya Efendi
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Bozdoğan
Hüseyni
Erdal Güney
Mustafa Nuhut
Şarkı
Anıl Karagümüş
Zâhidlere Karşı Bu Dem
Hüseynî
Rûhî Ayangil
Şeyh Ahmed Şerîf Efendi
İlâhî
Rûhî Ayangil
Sana duygularımı sana hasretimi
Hüseynî
Mustafa Coşkun
Nazan Şara Şatana
Şarkı
Mustafa Coşkun
Hüseyni Saz Semaisi
Hüseyni
Turgut İçten
Turgut İçten
Açma gönül yaramı için için kanıyor
Hüseynî
Mustafa Coşkun
Ahmet Erdoğan
Şarkı
Mustafa Coşkun
Dile benden ne dilersin sevgilim
HÜSEYNÎ
Emin Ongan
.
Şarkı
.
Çanakkale Türküsü
Hüseyni
Anonim
Anonim
Türkü
ALUCRALI
Karşı yerde bir gül açmış
Hüseyni
Prof.Dr. Hanefi Özbek
Kaya Özbek
Türkü
Prof.Dr. Hanefi Özbek
Kıvrım kıvrım n'olur dökme beline
Hüseyni
Prof.Dr. Hanefi Özbek
Prof.Dr. Hüseyin Karadağ
Şarkı
Prof.Dr. Hanefi Özbek
Canlar vatanından kopup
Hüseyni
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Can mısın canan mısın-2
Hüseyni
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Ey vuslatı dildarı talep eyleyen aşık
Hüseyni
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Hüseyni'yiz Ali'den
Hüseyni
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Kuluyuz Allahımızın şükrederiz biz
Hüseyni
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Rıfai seyyid Ahmettir figanım
Hüseyni
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Seni sevdim kimi sevdim
Hüseyni
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Soyun varından arından
Hüseyni
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Yâ Rıfai ben seeninle
Hüseyni
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Ah minel aşk
Hüseyni
S.Eyyubi Işıksal
S.Eyyubi Işıksal
Şarkı
S.Eyyubi Işıksal
Gelin gönderelim şehr-i siyamı
Hüseyni
Düzenleme (S.Eyyubi Işıksal )
Meçhul
İlahi
S.Eyyubi Işıksal
Hz. Fâtıma (R.Anhâ) Ninnisi
Hüseyni
Muhammed Sıddîk (R.A.)
Hz. Fâtıma (R.Anhâ)
Şuğul
ALUCRALI
Göster Cemâlin Şem'ini
Hüseyni
Şems-i Sivâsî [K.S.]
Nefes
ALUCRALI
Vücudum Şehrini Seyran Eyledim
Hüseyni
Hatâyî
Nefes
ALUCRALI
Yolunu Göster
Hüseynî
Necmeddin Çörekcioğlu
Niyazî-i Mısrî
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Kurumuş Bir Yaprak Gibi
Hüseynî
Ahmet Dalkılıç
Yurdagül Süklün
Türkü
Ahmet Dalkılıç
Neş'e Bulmak Bu Devirde Çok Zordur
Hüseyni
Burhan Bakışkan
Burhan Bakışkan
Şarkı
Burhan Bakışkan
HÜSEYNİ PEŞREV
HÜSEYNİ
ERSİN ALİ ATLI
PEŞREV
ERSİN ALİ ATLI
AĞIR AĞIR ÇIKACAKSIN BU MERDİVENLERDEN
HÜSEYNİ
ERSİN ALİ ATLI
AHMET HAŞİM
ŞARKI
ERSİN ALİ ATLI
O MEVSİM BİZİM DEĞİL
HÜSEYNİ
ERSİN ALİ ATLI
MEHMET NARLI
ŞARKI
ERSİN ALİ ATLI
YANAĞININ RENGİ YOKMUŞ GÜLLERDE
HÜSEYNİ
DERYA ÖYÜNÇ
MEDİHA ŞEN SANCAKOĞLU
ŞARKI
İDİL BİLGE
Sen gelince uyanır içimdeki o çocuk
Hüseyni
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Gün ağardı şimdi şafak söküyor
Hüseyni
Mücahit Eren
İbrahim Taşdemir
Şarkı
Mücahit Eren
Ey Türbe-i Mes'ude
Hüseyni
Tanburi Ali Efendi
?
İlahi
Ömer Ünal
Biz dünyadan gider olduk
Hüseyni
Mehmet Osman Erol Ünal
Yunus Emre
Türkü
Mehmet Osman Erol Ünal
Derdimi anlayan yok
Hüseyni
Mehmet Osman Erol Ünal
Prof. Dr. İ. Hakkı Aydın
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Sürüb Dergâhına Rûy-i Siyahım
Hüseyni
Dursun Çakmak
Mahmud Gafûrî Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Mâh-ı Muharrem Erişti, Tende Cân Ağlar Bugün
Hüseynî
Dursun Çakmak
Cevâbî (XIX. Asır Bektâşi Saz Şâiri)
İlahi (Mersiye)
Ömer Ünal
Âşıklara Edin Salâ, Oruç Ayı Geldi Yine
Hüseyni
Dursun Çakmak
Üftâde (Mehmed Muhyiddin)
İlahi
Ömer Ünal
Ümitsiz Değilim Günahkârsam da
Hüseyni
Dursun Çakmak
Hüseyin Öztürk
İlahi
Ömer Ünal
Ey Güzel Rabbim, Bize Rahmeyle
Hüseyni
Dursun Çakmak
Erdal Erdem
İlahi
Ömer Ünal
Kuşlar İle Kuşluk Vakti, Görünerek Sana Geldim
Hüseyni
Dursun Çakmak
Hasan Demir
İlahi
Ömer Ünal
Gül, Bülbülü Çok Sever (Çay İlahisi)
Hüseyni
Dursun Çakmak
?
İlahi
Ömer Ünal
Gönül Bezminde Uşşâka Safâsın Yâ Rasûlallah
Hüseyni
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Gönül Yine Hac Zamânı Beytullâha Varsam Diyor
Hüseyni
Dursun Çakmak
Nurhan Ustabaş
İlahi
Ömer Ünal
Derdine Derman Bulunsa, Şâdolsa Gönlüm Şâdolsa
Hüseyni
Dursun Çakmak
M. Kamil Orhanlı
İlahi
Ömer Ünal
Gel Fırsatı Fevt Etme, Nefsin Râhına Gitme
Hüseyni
Dursun Çakmak
Yozgatlı Hüznî
İlâhi
Ömer Ünal
Allah, Allah, Yâ Rahîm, Merhamet Eyle Bana
Hüseyni
Dursun Çakmak
Hasan Fehmi Ulus
İlahi
Ömer Ünal
Âlemde Âlem Olan, Lâ İlâhe İllâllah
Hüseyni
Dursun Çakmak
Osman Kemâlî Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Cemâlin Hüsnüne Canlar Fedâdır Yâ Rasûlallah
Hüseyni
Zeki Altun
Hayrullah Tâceddin Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Değil Yalnız Sarıköy'de, Yûnus Yaşar Her Gönülde
Hüseyni
Âmir Ateş
Nedim Uçar
İlâhî
Ömer Ünal
Hacıbektaş Ocağında
Hüseyni
Kemal Külah
Nedim Saatçioğlu
Şarkı
Abidin Kırkoç
Hak'tan İnen Şerbeti İçtik Elhamdülillah
Hüseyni
Âmir Ateş
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Bülbüller Sazda, Güller Niyâzda
Hüseynî
Hüseyin Okurlar (Sebilci)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Ömer Ünal
Seni Kusursuz Yaratanı Sev
Hüseyni
Âmir Ateş
Yılmaz Çiçek
İlahi
Ömer Ünal
Yandı Gönlüm Mustafâ'nın Aşkına
Hüseyni
Âmir Ateş
Hüseyin Top
İlahi (Mersiye?)
Ömer Ünal
Varsam Bir Âmile Sorsam Hâlimi
Hüseyni
Balat Şeyhi Kemal Efendi
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Uykumda alnımı okşayan bir el
Hüseyni
Mehmet Osman Erol Ünal
Tümay Başer Üçok
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Uzayıp giden ıssızlıklarda
Hüseyni
Mehmet Osman Erol Ünal
Mehmet Osman Erol Ünal
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Yürük Değirmenler Gibi Dönerler
Hüseyni
Doğan Ergin
Yûnus
İlâhi
Ömer Ünal
Senden Bilirim Yok Bana Bir Faide Ey Gül
Hüseyni
Tanburi Ali Efendi
Nevres-i Kadim
Şarkı
Osman Nuri Edalı
Neden Şekva Bu Nefsinden
Hüseyni
İzzeddin Hümâyi Elçioğlu
Kenan Rifâî
İlahi
Ömer Ünal
Dinlersen Duyarsın Gönül Sesimi
Hüseyni
Ahmet Kağızman
Gülderen Aklıfazla
Şarkı
Ahmet Kağızman
Nasıl Yar Diyeyim Ben Böyle Yare
Hüseyni
Ali Ekber ÇİÇEK
Pir Sultan ABDAL
Türkü
Osman Nuri Edalı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü