Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
A canım gel açma sırr-ı pinhânı
Hüzzam
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûrî Mustafa Çavuş
Şarkı
Düyek
Aceb lûtfun seherinde
Hüzzam
_
Yûnûs
İlahi
Düyek
Acı bir gözyaşı oldun yine yaktın beni sen
Hüzzam
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Acı her an içimde neş'eyi hiç görmedim
Hüzzam
İrfan Özbakır
Ayhan İlter
Şarkı
Düyek
Acısıyla tatlısıyla hayat güzeldir sevgili
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Ali Sevim
Şarkı
Aksak
Aç o billûr sîneni sana sîmin desinler
Hüzzam
İlgün Soysev
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Açıldı verd-i nev-bahar bülbüller etsin
Hüzzam
Zekâî Dede
_
Şarkı
Aksak Semai
Açmam açamam söyleyemem çünki derinde
Hüzzam
Mehmet Yürü (Nasib'in)
A. Refik Altınay
Şarkı
Sengin Semai
Açtım yüzünü tal'at-ı dildârına baktım
Hüzzam
Civan Ağa
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Ada'nın yeşil çamları aşkımıza yer olsun
Hüzzam
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Aksak
Adım adım gelişi naz sitemi naz gülüşü naz
Hüzzam
Turhan Taşan
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Semai
Adım adım yaklaşıyor sonbahar
Hüzzam
Vedat Özdemir
Vedat Özdemir
Şarkı
Düyek
Adım anılınca eş dost yanında
Hüzzam
Ertuğrul Ottekin
Musa Kalkınç
Şarkı
Düyek
Adın her an dilimde
Hüzzam
Turhan Toper
Turhan Toper
Şarkı
Düyek
Afitâb-ı şûledâr aşkımı tanzir eder
Hüzzam
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymanede
Hüzzam
Hasan Esen
Câhit Öney
Şarkı
Devr-i Hindi
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede
Hüzzam
Avni Anıl
Câhit Öney
Şarkı
Düyek
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede
Hüzzam
Arif Sâmi Toker
Câhit Öney
Şarkı
Müsemmen
Ağlamakla âh ile geçti hayâtım ser-te-ser
Hüzzam
M. İsmail Hakkı Bey
Şeref Hanım (Kemânî)
Şarkı
Devr-i Hindi
Ağlaya ağlaya giderim diyor
Hüzzam
Avni Anıl
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Ağlıyor kalbim benim derdime eş ararım
Hüzzam
Nâci Tektel
_
Şarkı
Curcuna
Ah eden kimdir bu saat kuytuda
Hüzzam
T. Volkan Özselçuk
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Aksak
Ah eyle gönül vuslat-ı cânân ise maksûd
Hüzzam
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Ağır Sengin Semai
Ahım gibi âh var mı aceb ahlar içinde
Hüzzam
O. Nihat Akın
_
Şarkı
Curcuna
Ahüvan üftâde olmuş dîde-i mahmûruna
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Hâtif
Şarkı
Ağır Aksak
Aklımı başımdan aldın da güzel
Hüzzam
M. Reşat Aysu
_
Şarkı
Aksak
Aklımı başımdan almamış gibi
Hüzzam
Yılmaz Karakoyunlu
Uğur Gür
Şarkı
Sofyan
Aksa da yaşlarımız çağlar mı susmuş pınar
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Akşam dönüşü geçtim o esrârlı bağından
Hüzzam
Marko Çolakoğlu (Ûdî)
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Akşam oldu hüzün bastı bağrıma
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Akşam oldu yine bastı kâreler
Hüzzam
_
_
Türkü
Sofyan
Akşam yine akşam gurbet elinde
Hüzzam
Mümin Salman
H. Lâmi Güray
Şarkı
Düyek
Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun
Hüzzam
Avni Anıl
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Düyek
Akşamın rengi gibi ufuklarda solgunum
Hüzzam
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Düyek
Akşamla esen rüzgarı ben yâr diye sardım
Hüzzam
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Akşamla gönül öyle garip hâle büründü
Hüzzam
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Al elini kalemi sor bu aşkı bileni
Hüzzam
Mehmet Ökkeş Ümit
Mehmet Ökkeş Ümit
Şarkı
Semai
Al gülün dalında diken var diye
Hüzzam
İsmet Kocabeyler
Yalçın Benlican
Fantezi
Nim Sofyan
Al gülün dalında diken var diye
Hüzzam
Nevzat Göl
Yalçın Benlican
Şarkı
Nim Sofyan
Al kalbini ondan bana ver görmeden eller
Hüzzam
Adem Şâhin
K. Şakir Yakar
Şarkı
Aksak
Alamam doğrusu dest-i emele
Hüzzam
M. İsmail Hakkı Bey
Hakkı Sühâ Gezgin
Şarkı
Aksak
Albümlere baktım da bende resmin kalmamış
Hüzzam
Erol Eryılmaz
Recep Gayretli
Şarkı
Düyek
Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme
Hüzzam
Köm. Mehmet Efendi H.
_
Beste
Remel (Ağır)
Âlemde tâ ezelden ilahi nefesti can
Hüzzam
Cinuçen Tanrıkorur
Memduh Cumhur
Şarkı
Curcuna
Alem-i rüyâda olsun lutf ile şâd et beni
Hüzzam
İbrâhim Vefâ Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Alevin ateşin söndüğü yerde
Hüzzam
Serap Arısan
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Sofyan
Alıp gittiğin mazi gözlerimde yaşıyor
Hüzzam
Gültekin Aydoğdu
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Alışamam ayrılığa demiştin alışırsın güzelim
Hüzzam
Saffet Avanoğlu
Orhan Arıtan
Şarkı
Düyek
Alıverin bağlamamı çalayım
Hüzzam
_
_
Türkü
Sofyan
Ali'min evleri çamdan
Hüzzam
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Düyek
Alma tenden cânımı aman Allah'ım aman
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Alnımda gül gibi kaldı bûsesi
Hüzzam
Burhan Durucu
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Aman dayler yol verin a beyler
Hüzzam
_
_
Şarkı
Aksak
Andım seni ağlayarak ah ederek yâr
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Semai
Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler
Hüzzam
Emin Ongan
Cevdet Paşa
Şarkı
Aksak Semai
Anladım hicranını mahzun bakışlarından
Hüzzam
Metin Çıra
Orhan İşseven
Şarkı
Düyek
Anlamadım ayrılığa sebep ne
Hüzzam
Amir Ateş
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz
Hüzzam
İsak Varon
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Türk Aksağı
Anlatmaya çalışsam söylenmez biliyorum
Hüzzam
Pınar Köksal
Gülten Çiçek
Şarkı
Sofyan
Anlattı erenler bir bahar değil
Hüzzam
_
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Curcuna
Anma hiç adımı unut diyorsun
Hüzzam
İ. Hakkı Özbilgin
Eyüp Göksu
Fantezi
Semai
Arabaya taş koydum
Hüzzam
_
_
Şarkı
Aksak
Arada bir hatırımı sor diyorum sormuyorsun
Hüzzam
Sâlih Berkmen
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Arasam âh ile mâzîde geçen demlerimi
Hüzzam
Oğuz Şenler
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Ardın sıra savrulduğum nicedir
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Ayhan İnal
Şarkı
Düyek
Artık bu bahçede ötmesin bülbül
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Aksak
Artık kapım çalmaz oldun
Hüzzam
İsmâil Ötenkaya
İlkan San
Şarkı
Aksak
Artık yetişir çektiğim insafsız elinden
Hüzzam
S. Suphi Soner
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Artık yetişir girye-i hicranımı dindir
Hüzzam
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Sengin Semai
Arzu ediyorsun diye yazdım hadi dinle
Hüzzam
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Türk Aksağı
Asker oldum piyâde
Hüzzam
Burhan Çakır
_
Türkü
Sofyan
Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin
Hüzzam
Abdülaziz Efendi
Nef'î
Beste
Çenber
Âşıkın hâlini zâlim bilmiyor
Hüzzam
Artaki Candan
_
Şarkı
Curcuna
Âşıkına peyvestesin
Hüzzam
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Aksak
Aşk bağından çiçek verirsin diye
Hüzzam
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Nim Sofyan
Aşk dolu yüreğim öyle efkarlı
Hüzzam
Turgay Özüfler
Sami Derintuna
Şarkı
Evfer
Aşk için sevdâ için ne şarkılar yazılmış
Hüzzam
Necip Altın
Tarık Çıtak
Şarkı
Düyek
Aşk insanda nasıl başlar gözünde mi sözünde mi
Hüzzam
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Aşk mısın hayat mısın
Hüzzam
Yıldırım Gürses
_
Şarkı
Düyek
Aşk yolunda bağrı yanık yolcular
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Aşkımı hep gizledim hasret dolu kalbimde
Hüzzam
Erdoğan Berker
Nevin Tali
Şarkı
Düyek
Aşkımı yıllarca susturdum
Hüzzam
N. Cemil Sangan
_
Şarkı
Curcuna
Aşkımın kıymetini bilmedi kader
Hüzzam
Zekâi Tunca
Uğur Gür
Şarkı
Sofyan
Aşkımın tahtını gönlüme kurdum
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yâr
Hüzzam
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Türk Aksağı
Aşkın beni bak gülme ne müşküllere saldı
Hüzzam
Aleko Bacanos
_
Şarkı
Sengin Semai
Aşkın beni yakıyor niye hâlâ kaçıyorsun
Hüzzam
Necdet Tokatlıoğlu
_
Şarkı
Düyek
Aşkın ezeli sesini afakımı sardı
Hüzzam
N. Cemil Sangan
Ali Bey
Şarkı
Curcuna
Aşkın ezvâk-ı visâlinde yoktur emelim
Hüzzam
İbrâhim Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Aşkın ile aşıklar yansın Yâ Resûlâllah
Hüzzam
Sâdun Aksüt
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkın o sihirli hecesi var dudağında
Hüzzam
Z. Levent Topçuoğlu
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Aşkına kanamadım hicrinle yaktın beni
Hüzzam
Kenan Güreşçi
_
Şarkı
Curcuna
Aşkını çektim gözyaşı döktüm
Hüzzam
Necdet Tokatlıoğlu
_
Şarkı
Düyek
Aşkınız gönlümde tutuştu birden
Hüzzam
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Devr-i Turan
Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi
Hüzzam
Aslan Hepgür
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
Aşkınla sürünsem yine aşkınla delirsem
Hüzzam
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Aşkınla yanan kalbimin âlâmını dindir
Hüzzam
Abdülkâdir Gökmen
Abdülkâdir Gökmen
Şarkı
Aksak
Aşkınla yanıp geçti gönül her hevesinden
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Sengin Semai
Aşkla dolup taştığımı sen bilmezsen kim bilecek
Hüzzam
Bilge Özgen
Sibel Karabaş
Şarkı
Nim Sofyan
Ateş-i aşkınla yandım nûr-ı îmânım Ali
Hüzzam
Kenan Rifâî
Kenan Rifâi
İlahi
Düyek
Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı
Hüzzam
_
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Yürük Semai
Ateşim yanmaz oldu dumanım tütmez oldu
Hüzzam
Yılmaz Yüksel
Cemâl Bora
Türkü
Düyek
Avâre gönül yine sensiz hicrâne daldı
Hüzzam
Melâhat Pars
Yegâne Teksel
Şarkı
Aksak
Avlusunda eriği var
Hüzzam
_
_
Şarkı
Aksak
Ay buluttan süzülmüş öpmüş gülü gizlice
Hüzzam
Necip Gülses
Özgen Bilgisel
Şarkı
Düyek
Ay öperken suların göğsünü sâhilde yıkan
Hüzzam
Şükrü Tunar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadîm
Hüzzam
_
Nesîmî
İlahi
Nim Sofyan
Aylar oldu tek bir satır yazmadın sen neredesin
Hüzzam
Suphi İdrisoğlu
Şükrü Yetimoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Aylar yıllar geçti yok senden bir haber
Hüzzam
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Düyek
Aynada bu gece bir resim gibi
Hüzzam
Cemil Derelioğlu
Aysel Gürel
Şarkı
Düyek
Ayrılığın üstünden seneler geçse bile
Hüzzam
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Düyek
Ayrılık ne demek hasret ne demek
Hüzzam
Sevinç Tevrüz
Günsel Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir
Hüzzam
Avni Anıl
Şahap Gürsel
Şarkı
Curcuna
Ayrılıkmış bilmiyordum gözlerinden öptüğüm
Hüzzam
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Ağır Aksak
Ayrılırken dökülen iki damla gözyaşı
Hüzzam
Teoman Önaldı
Refik Özcan
Şarkı
Düyek
Ayrılırsan gözlerimden gelme artık bir daha sen
Hüzzam
Hârun Zeki Öztemiz
Hârun Zeki Öztemiz
Şarkı
Düyek
Bağ-ı hüsnünde efendim lâleler buldu kemâl
Hüzzam
Sâlih Dede
_
Şarkı
Ağır Düyek
Bağından her güzel bir gül seçerdi
Hüzzam
Teoman Alpay
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Düyek
Bağından her güzel bir gül seçerdi
Hüzzam
Ümit Aşık
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Semai
Bağladın zülüf telinden
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın
Hüzzam
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bağlardın yürekten beni bağlardın
Hüzzam
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Curcuna
Bağrıma taş basmışken yine girdin dünyâma
Hüzzam
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Fantezi
Düyek
Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır
Hüzzam
_ (Dede olabilir)
Seyfullah Nizamoğlu
Tevşih
Düyek
Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır
Hüzzam
Ahmet Özhan
Seyfullah Nizamoğlu
İlahi
Sofyan
Bağrımı yaktın kadın yeter büktün belimi
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Bahar gözlerinde bir ıslak Eylül
Hüzzam
Yaşar Bedük
Münire Aksaray
Şarkı
Düyek
Bahar oldu beyim evde durulmaz
Hüzzam
Şeyh Edhem Ef.
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bahar oldu sular akar çayıra
Hüzzam
Hacı Ârif Bey
Hacı Ârif Bey
Şarkı
Düyek
Baharın gülleri solana kadar
Hüzzam
Yılmaz Yüksel
Şükrü Yetimoğlu
Şarkı
Sofyan
Baharlar hazan olur açmadan solar gülüm
Hüzzam
Recep Güçlüler
Recep Güçlüler
Şarkı
Düyek
Bahçemdeki son gonceyi rüzgâr koparırken
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Ali Özokur
Şarkı
Yürük Semai
Bahs etme o aşkın bana en son gecesinden
Hüzzam
Ümit Gürelman
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Bahtı inkâr ile ey yâr yeni bir baht olmaz
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Bak gözlerinin rengi ateşler gibi yanmış
Hüzzam
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bak kalbime sevgin acı bir iz gibi kaldı
Hüzzam
Avni Anıl
_
Şarkı
Düyek
Bakışı yaz sıcağı gülüşü bahar gibi
Hüzzam
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Semai
Bakışlar kapanır düşlere bir gün
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Bakışlar tutsak olur bir güzel göze
Hüzzam
İlgün Soysev
Betül Yücer
Şarkı
Düyek
Balkonda saatlerce düşündüm seni andım
Hüzzam
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Aksak
Bana bakmakta yine gamze ile dîdelerin
Hüzzam
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bana göre yâr değilsin istemem seni
Hüzzam
Sibel Taşbaş
Gülse Yöney
Şarkı
Düyek
Bana hep dert veriyorsun deme candan olurum
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Bana nemli bakışlarla ...
Hüzzam
Aydın Tekindor
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Bana sev deme gönlüm sonbahar
Hüzzam
İsmâil Ötenkaya
Ahmet Sıvacı
Şarkı
Nim Sofyan
Bana yardan söz etmeyin
Hüzzam
Gültekin Aydoğdu
Ferhunde Şehitoğlu
Şarkı
Düyek
Başını göğsüme koy gönlümdeki derdi dinle
Hüzzam
Ekrem Güyer
_
Şarkı
Curcuna
Başka bir âlem gerektir gönlümü seyrân için
Hüzzam
Gevherî Osmanoğlu
Abdülazîz Ef. (Hekimbaşı)
Şarkı
Semai
Başkaları gibi sevemem seni
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
Batarken ufukta bu akşam güneş
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Atıf Zühtü
Şarkı
Düyek-Curcuna
Bâzen ümit bâzen neş'e bâzen keder geldi gitti
Hüzzam
Zeynettin Maraş
Taner Şener
Şarkı
Düyek
Bekle demiştin o yerde bekledim yine
Hüzzam
Hasan Sözeri
Hasan Sözeri
Şarkı
Düyek
Bekledim bekledim gözler ufukta
Hüzzam
İlgün Soysev
Alper Şirvan
Şarkı
Düyek
Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi
Hüzzam
Azmi Tuğrul
Osman Dokuzoğuz
Şarkı
Düyek
Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr
Hüzzam
Râkım Elkutlu
Hüseyin Mayadağ
Şarkı
Ağır Aksak
Beklemekten bıkmadın mı bırak artık bu aşk bitsin
Hüzzam
Celâl Abacı
Sâmi Derintuna
Şarkı
Semai
Bekler deli gönlüm seni gündüz gecelerde
Hüzzam
Mustafa Çalık
N. Nâmi Keskinbora
Şarkı
Aksak
Bekler gönül bekler gönül derde bin dert ekler gönül
Hüzzam
Hayrunnisâ Aydınlıoğlu
Hayrunnisâ Aydınlıoğlu
Şarkı
Düyek
Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Rahmi Duman
Şarkı
Devr-i Hindi
Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben
Hüzzam
İ. Hakkı Nebiloğlu
Rahmi Duman
Şarkı
Düyek
Beli ince yüz peçeli
Hüzzam
_
_
Şarkı
Aksak
Belki bir melek peri belki çılgın bir heves
Hüzzam
Ümit Mutlu
Orhan Arıtan
Şarkı
Düyek
Ben bahar bekliyordum gonceler neden soldu
Hüzzam
Zeynettin Maraş
_
Şarkı
Düyek
Ben bahçende ararken katmer gülün hasını
Hüzzam
Serap Arısan
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Ben bir gün ölürsem sana hasret yaşamakla
Hüzzam
Cinuçen Tanrıkorur
A. Ulvi Kurucu
Şarkı
Curcuna
Ben daha dün mutluluk sarayında şah iken
Hüzzam
Bilge Özgen
Medar Gören
Şarkı
Düyek
Ben dervişim diyen kişi iş bu yola âr gerekmez
Hüzzam
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Aksak
Ben esîr-i aşkınım çoktan beri çeşm-i edâ
Hüzzam
Arşak Çömlekciyan
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ben giderim ıstırâbın üstüne
Hüzzam
Suat Yıldırım
Mustafa Demiray
Şarkı
Sofyan
Ben her bahar gelince hicranla yanmazmıyım
Hüzzam
Recep Güçlüler
Recep Güçlüler
Şarkı
Düyek
Ben mi sevdim sâde sen meh-peykeri
Hüzzam
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Ben senin kapında kula dönmezdim
Hüzzam
Necdet Tokatlıoğlu
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Ben vefasız birinin hasretini çekerim
Hüzzam
Mustafa Sağyaşar
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Ben yolun sonuna gelmişim artık
Hüzzam
Erol Sayan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Semai
Bende mi suç sende mi yoksa ikimizde mi
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Beni ağlar görürsen aşkınla sürünürsem
Hüzzam
Câhit Ünyaylar
Savaş Büke
Şarkı
Aksak
Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli
Hüzzam
Ali Şenozan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Sofyan
Beni her an üzer dağlar yârelerim var
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Beni hüznümle bırak, istemiyorum seni
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Beni mes'ud sanmayın
Hüzzam
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
_
Şarkı
Düyek
Beni nasıl yakmışsın
Hüzzam
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Aksak
Beni sevdâya saldı ümit verdi aldattı
Hüzzam
Rüştü Eriç
Cansın Erol
Şarkı
Aksak
Beni tenhâ kodun ey şîvekârım
Hüzzam
Râif Korel(Kemânî)
_
Şarkı
Türk Aksağı
Beni unutma ki sana yanmışım
Hüzzam
M. Nafiz Irmak
_
Şarkı
Düyek
Beni yalnız gecelerde dolaşırken arar mısın
Hüzzam
Hüseyin Mayadağ
_
Şarkı
Düyek
Beni yine sev sev ne olur
Hüzzam
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Sengin Semai
Benim derdim yamandır
Hüzzam
Kenan Rifâî
Kenan Rifâi
İlahi
Düyek
Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ "Hû"
Hüzzam
H. Sadettin Arel
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Durak
Durak Evferi
Benim şu yollardan üzgün geçtiğim
Hüzzam
Sâdettin Öktenay
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Benim yârem çâre bulmaz kimden imdâd arayım
Hüzzam
Kanûni Nubar Efendi
_
Şarkı
Düyek
Benzemezsin kimseye billâhi fevkalâdesin
Hüzzam
Kâzım Uz (Muâllim)
_
Şarkı
Semai
Berk urmada vechinde senin hüsn-i melâhat
Hüzzam
Cevdet Kalpakçıoğlu
_
Şarkı
Aksak
Bezme buyur ey mâh-i rû
Hüzzam
Ahmet Efendi(Kız Ahmet)
_
Şarkı
Aksak
Bezm-i aşkta kimse sormaz neydi hicrânın diye
Hüzzam
S. Suphi Soner
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Müsemmen
Bezm-i ezel bahçesinde gördüğümüz rüyâ böyle
Hüzzam
Özcan Seyhan
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Düyek
Bıktım güzelim ben seni sevmekten usandım
Hüzzam
Mithat Akgökçe
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Bırakıp cismini yâd ellere canım gidiyor
Hüzzam
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bî-behre bir âşık gibi tetkîke ne hâcet
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Bî-çâreliğinden arayıp derdine çâre
Hüzzam
Servet Ali
_
Şarkı
Aksak
Bilemem ben de nasıl düştüm o zâlim eline
Hüzzam
İsak Varon
Rûhi Vâmık Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Bilirim daha sen pek küçüceksin
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Bilmedim kim oldu bâis hüzn ile berbâdıma
Hüzzam
O. Nûri Özpekel
Sıbgatullah
Şarkı
Ağır Aksak
Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım
Hüzzam
O. Nihat Akın
Necdet Atılgan
Şarkı
Aksak
Bilmem daha ne versin kendini saymaz gönül
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Bilmem hatırlar mısın tanıştığımız yeri
Hüzzam
İrfan Özbakır
Kadir Kutlu
Şarkı
Düyek
Bilmem ki beni sen ne zaman şâd edeceksin
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Bilmem ki hâtıralar ne istersiniz benden
Hüzzam
Necdet Varol
C. Sıtkı Tarancı
Şarkı
Semai
Bilmem ne için açmıyor bahtımda gül
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Bilmem niye sînemdeki yârem yine sızlar
Hüzzam
Selâhattin Pınar
Şeref Şatana
Şarkı
Curcuna
Bilmiyor musun seni çok sevdiğimi
Hüzzam
Bilge Özgen
Bilge Özgen
Şarkı
Düyek
Bilmiyordum bir bakışta mest edermiş gözlerin
Hüzzam
Sedat Oytun
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Devr-i Hindi
Bî-mekânım bu cihanda
Hüzzam
Cinuçen Tanrıkorur
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bin derde şifâ imiş senin bir tebessümün
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Tûran İnam
Şarkı
Aksak
Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Rahmi Duman
Şarkı
Düyek
Bir akşam ufuklarda silinirken yolcular
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Sâdun Aksüt
Şarkı
Düyek-Curcuna
Bir beste olup yükseliyor ruhtaki nâle
Hüzzam
Kâzım Nâmi Erdölen
_
Şarkı
Sengin Semai
Bir bilsen bakışların sonbaharı andırır
Hüzzam
Z. Levent Topçuoğlu
Z.Levent Topçuoğlu
Şarkı
Düyek
Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin
Hüzzam
Z. Arif Ataergin
E. Behiç Koryürek
Şarkı
Türk Aksağı-Cur.
Bir damla süzülsün ne olur kirpiğinizden
Hüzzam
Şeref Çakar
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
Bir deli rüzgârdır sevdâ dediğin
Hüzzam
Metin Everes
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
Bir denizin mâvisi bir baharın yeşili
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Semai
Bir eski şarap lezzeti buldum dudağında
Hüzzam
Bilge Özgen
Mecdinevin Tanrıkorur
Şarkı
Aksak
Bir gece bir sabah bir akşam üstü
Hüzzam
Hüseyin Soysal
İ. Hakkı Koçar
Şarkı
Düyek
Bir gizli günâh işleterek kor gibi yaktın
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Turgut Tarhan
Şarkı
Aksak
Bir gonca-i nevres-fidan
Hüzzam
Râif Korel(Kemânî)
_
Şarkı
Aksak
Bir gonce-dehen yâr ile ülfet yenilendi
Hüzzam
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Bir gönül avcısı avladı beni
Hüzzam
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Yürük Semai
Bir gül bulamam kokladığım gül gibi koksun
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Bir gül kokusundan daha baygın nefesin var
Hüzzam
Hayri Yenigün
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Bir gül-i rânâya gönül bağladım
Hüzzam
Hacı Emin Efendi(Notacı)
_
Şarkı
Düyek
Bir gülle benim gönlümü gülzâra çevirsen
Hüzzam
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Aksak
Bir gülün mecbûruyum gönlüm ânın dîvânesi
Hüzzam
Arşak Çömlekciyan
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir gün beni dildâr acaba şâd edecek mi
Hüzzam
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Bir gün daha oldu uzayan gölgelerde
Hüzzam
Burhan Durucu
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Bir gün gelecek sen de nihâyet solacaksın
Hüzzam
Hayri Yenigün
M. Cenâni Kandiye
Şarkı
Düyek
Bir gün gelir de gidersen eğer
Hüzzam
Ali Şenozan
Saadet Özkeleş
Şarkı
Düyek
Bir gün ne olurdu güzelim başbaşa kalsak
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
İhsan Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Bir gün olacak ben gibi nâ-çâr olacaksın
Hüzzam
Kemânî Serkis Efendi
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Düyek
Bir gün sen de beni ararsan eğer
Hüzzam
Kenan Olguncan
Semâ Sancak
Şarkı
Düyek
Bir günâhım varsa şâyet özlemek sevmek seni
Hüzzam
Fahri Gürsoydan
Fahri Gürsoydan
Şarkı
Curcuna
Bir güzel aldattı beni
Hüzzam
_ (Öztuna'da Dede Efendi)
_
Şarkı
Yürük Semai
Bir güzel kız içimde yanakları al mı al
Hüzzam
Nâci Derçin
Nâci Derçin
Şarkı
Düyek
Bir hâlet-i mestâne ki saklanması pek zor
Hüzzam
Halûk Recâî
Halûk Recâî
Şarkı
Aksak
Bir hicransın bir hüsran
Hüzzam
Halil Şakir Taşçıoğlu
Halil Şakir Taşçıoğlu
Şarkı
Düyek
Bir hüzün var gibi bakışlarında
Hüzzam
Şükran Onat
R. Yücel Alayalı
Şarkı
Semai
Bir ışıksın yine rûhumda alevlerle yanan
Hüzzam
Nihat Adlim
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Bir iç sızısı duymasam her hâtırasında
Hüzzam
Ekrem Güyer
_
Şarkı
Aksak
Bir ilâhi emir almış gibi sevdim seni ben
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
İlhâmi Güntel
Şarkı
Aksak
Bir kez yüzün görmeyi değişmem bin sevgiye
Hüzzam
Turhan Özek
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin
Hüzzam
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bir kış günü çöllerde nilüferler açarsa
Hüzzam
Amir Ateş
Metin Vural
Şarkı
Düyek
Bir kördüğüm kalbimde çözemedim yıllar var
Hüzzam
Yener Topaloğlu
Yener Topaloğlu
Şarkı
Düyek
Bir lâhza bile ayrılamam şen kucağından
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Fitnat Sağlık
Şarkı
Türk Aksağı
Bir mızrap inliyor udun bağrında
Hüzzam
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Sofyan
Bir nev-civânın hüsn-i cemâli
Hüzzam
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bir nigâhın gönlümü lerzân eder.
Hüzzam
Ûdî Azmi Bey
_
Şarkı
Düyek
Bir perde çekilmiş gibi mâziyle aramızda
Hüzzam
Talât Özarın
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Aksak
Bir rivâyet var ki gûyâ ben seni aldatmışım
Hüzzam
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir sayfa da bana ayır o hâtıra defterinde
Hüzzam
Yılmaz Yüksel
Metin Pütmek
Şarkı
Düyek
Bir selâm göndersen seher yeliyle
Hüzzam
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Şarkı
Semai
Bir sen anlıyorsun benim dilimden
Hüzzam
Alâeddin Şensoy
Uğur Gür
Şarkı
Sofyan-Semai
Bir sen kaldın içimde bir de o hâtıralar
Hüzzam
İrfan Özbakır
Mustafa Sevilen
Şarkı
Curcuna
Bir sızım var Lokman'ım yok yemyeşil gözler ateş
Hüzzam
Burhan Durucu
Turgut Çelik
Şarkı
Semai
Bir sonbahar misâli sararan ömrümde
Hüzzam
İlgün Soysev
Ali Atakul
Şarkı
Nim Sofyan
Bir söz söyle ne olur yalnız tek bir söz söyle
Hüzzam
Sâdettin Çevik
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Düyek
Bir şarkı söyle bana dolsun gözlerim
Hüzzam
Yener Topaloğlu
Şûle Özmen
Şarkı
Aksak
Bir şen gecenin hâtırası kaldı dilimde
Hüzzam
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bir şiir yazsam sana hiç okunmamış
Hüzzam
Ünsal Silleli
Oral Pektaş
Şarkı
Sofyan
Bir şiirde şarkıda beni bulursan eğer
Hüzzam
Z. Levent Topçuoğlu
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Semai
Bir tebessüm aklım aldı ya gülersen neler olur
Hüzzam
Turan Yalçın
Tûran Yalçın
Şarkı
Aksak
Bir ümit belki de gelirsin diye
Hüzzam
İrfan Özbakır
Şeydâ Temuçin
Şarkı
Semai
Bir vecd-i cünûn-sâze düşüp el ele kalsak
Hüzzam
Sultan Vahdettin
Fâik Ali Ozansoy
Şarkı
Türk Aksağı
Bir vuslata değmez bu kadar göz yaşı mihnet
Hüzzam
S. Suphi Soner
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Bir yalancı sevgi için yanma gönlüm için için
Hüzzam
İrfan Özbakır
Ayten Baykal
Şarkı
Düyek
Bir yangın sonrası şimdi yüreğim
Hüzzam
Selâhattin Altınbaş
Y.Nesrin Aksoyer
Şarkı
Düyek
Bir yanım karanlık bir yanım ışık
Hüzzam
Burhan Durucu
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Bir yâre kalır kalbime her nazlı güzelden
Hüzzam
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Aksak
Bir yer ki sabah olmayacaktır adı gönlüm
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir yudum umut ver ömrüme
Hüzzam
Enver Özçağlayan
Enver Özçağlayan
Şarkı
Düyek
Bir zamanlar gönlüme aşkı yakından çağladı
Hüzzam
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir zamanlar mâziye bak ne kadar şendik
Hüzzam
Şükrü Tunar
O. Nihat Akın
Şarkı
Curcuna
Bitmez denilir ömrün çilesi
Hüzzam
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Raks Aksağı
Bitsin şu mâcerâmız kapansın şu yaramız
Hüzzam
Rüştü Eriç
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Bî-vefâya aldanmazdım
Hüzzam
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Düyek
Biz şevkine hayrân oluruz fasl-ı baharın
Hüzzam
Gâlip Çolakoğlu
Beşir Ayvazoğlu
Yürük Semai
Yürük Semai
Bizde hasretle bu feryâd kalır mı bilmem
Hüzzam
Kemânî Corci Efendi
_
Şarkı
Aksak Semai
Boyu fidan salınır
Hüzzam
Necdet Varol
_
Şarkı
Sofyan
Böyle çıkıp gitme çok ıslanırsın
Hüzzam
Mahmut Oğul
Nurettin Baykal
Şarkı
Düyek
Böyle imiş takdir-i ezel kime şekvâ edeyim
Hüzzam
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Müsemmen
Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgâr
Hüzzam
Teoman Alpay
Teoman Alpay
Şarkı
Düyek
Böylesine bir aşk nerde görülmüş
Hüzzam
Pınar Köksal
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Bu akan yaşları dindir güleyim fecre kadar
Hüzzam
Arif Sâmi Toker
Şahap Ataseven
Şarkı
Aksak
Bu derd-i gam ile hâlâ üzme beni a gönül
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Bu dert beni öldürse de yüzüne bakmam
Hüzzam
Selçuk Kurt
Kasım İnaltekin
Şarkı
Semai
Bu dil düştü sana yârim âh bu dem
Hüzzam
Dede Efendi
_
Şarkı
Düyek
Bu dünyadan biz de bir gün gideriz
Hüzzam
İsmâil Ötenkaya
M. Necâti Karaer
Şarkı
Düyek
Bu gökler bu dağlar sevenler için
Hüzzam
Yâsin Garra Gülen
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Curcuna
Bu hazan yine kalbim mâzîden daha kırık
Hüzzam
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Düyek
Bu Hüzzam sana o güzel gözlerine
Hüzzam
Alâaddin Pakyüz
Alâeddin Pakyüz
Şarkı
Semai
Bu muhabbet bu gönül bende iken bitmeyecek
Hüzzam
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bu nağmeler unutulur sazdaki teller de susar
Hüzzam
Amir Ateş
G. Hamza Berkay
Şarkı
Düyek
Bu nazlar yalvarışlar görünmüyorsun neden
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Curcuna
Bu ne sevgi ah bu ne ıstırab
Hüzzam
Abdullah Yüce
Hasan Bayrı
Şarkı
Sofyan
Bu sevdâdan perişândı perişân olduğun bilmez
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Curcuna
Bu şarkı sana ait sevgili dinle
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Düyek
Bu şehirde bir kadın var çâresiz
Hüzzam
Bilge Özgen
Ümran Çetin
Şarkı
Düyek
Bu tesâdüf benim için dünyâlara değer
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Curcuna
Bu yalvarışlar nedir bu ağlayışlar neden
Hüzzam
Hüseyin Mayadağ
Hüseyin Mayadağ
Şarkı
Düyek
Bu yaz kemençeyi bir dinledinse Kanlıca'da
Hüzzam
Kâmuran Yarkın
Y. Kemal Beyatlı
Fantezi
Düyek
Bu yaz sevdâyı tattım
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Bugün can hayâline dalmak içimden geldi
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Sofyan
Bugün ey meh senin ile gidelim
Hüzzam
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bugün yine ben gülleri dermeğe gittim
Hüzzam
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Düyek
Bugünlerde çok bunaldım çok dertliyim bilmelisin
Hüzzam
Dursun Karaca
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Buğulanan hayâllerde geçip giden
Hüzzam
Râif Somer
Ali Akçeken
Şarkı
Düyek
Bukle saçlar mavi gözler
Hüzzam
Turan Yalçın
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Müsemmen
Buna zûlüm denir gönül dilinde
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Taner Çağlayan
Şarkı
Düyek-Semai
Bundan daha güzel müjde mi olur
Hüzzam
Zekâî Tunca
Cemâl Sâfi
Şarkı
Nim Sofyan
Bûyini senden alır her bir çiçek
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Büklüm büklüm sırma saçın Emine'm
Hüzzam
Fâiz Kapancı
Fâiz Kapancı
Şarkı
Düyek
Büklüm büklüm şu yollar beni sana getirmeyecek
Hüzzam
Rıdvan Tandoğan
Rıdvan Tandoğan
Şarkı
Sofyan
Bülbül güle âşıkmış sanki bundan güle ne
Hüzzam
Bâki Çallıoğlu
İhsan Aşkın
Şarkı
Düyek
Bülbüllerin ister seni ey gonca-dehen gel
Hüzzam
Akın Özkan
Nedîm
Şarkı
Aksak
Bülbülüm baharımsın
Hüzzam
M. Nafiz Irmak
_
Şarkı
Sofyan-Curcuna
Can mısın cânân mısın bildir bana
Hüzzam
Lâtif Ağa
İsmet
Şarkı
Aksak
Cânân gibi gülerek şu kalbimi dinle
Hüzzam
Ali Şenozan
Muharrem Gerçeker
Şarkı
Düyek
Cânânım mavi gözlüm bana bekle diyorsun
Hüzzam
İsmâil Ötenkaya
Çetinkaya Bağatır
Şarkı
Curcuna
Canımdasın kanımdasın gölge gibi yanımdasın
Hüzzam
Mûsa Kumral
İlkan San
Şarkı
Düyek
Canımı cânân diye verdim sana ey gül-dehen
Hüzzam
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Düyek
Canlandı bu sessiz gecenin şi'ri denizde
Hüzzam
Adnan Koray
Hıfzı Tevfik Gönensoy
Şarkı
Türk Aksağı
Canlandı hayâlimde gözlerin
Hüzzam
Necdet Varol
_
Şarkı
Sofyan
Cemâl-i şîvekâre bak
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Düyek
Cihanda en büyük nîmet saadet yâ Resûlallah
Hüzzam
İsmail Nısfet(Hafız)
Hüseyin Vassaf Bey
İlahi
Sofyan
Çalıyorum kapını seneler sonra yine
Hüzzam
Suphi İdrisoğlu
Ömer Aslan
Şarkı
Sofyan
Çaresiz bir derde düştüm gurbet eller ağlasın
Hüzzam
Bahri Altıntaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Devr-i Hindi
Çâresiz bir derde düştüm gurbet eller ağlasın
Hüzzam
Şeref Çakar
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Çekemezler sevgimizi bilemezler kalbimizi
Hüzzam
Yılmaz Yüksel
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Düyek
Çekerim cevrini çekmem yine ben şânına yuf
Hüzzam
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Çektiğim âlâm-ı dehri gör de gel rahm et bana
Hüzzam
M. İsmail Hakkı Bey
Şeref Hanım (Kemânî)
Şarkı
Devr-i Hindi
Çektiğim çile yeter hâlime bir bak
Hüzzam
Nâci Tektel
_
Şarkı
Düyek
Çektiğim hicrânı kimseler bilmez
Hüzzam
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Curcuna
Çektiğin ızdırabı bilmek zorundamıyım
Hüzzam
Amir Ateş
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Çeşm-i âhûlerinin hâtırası ta ezeli
Hüzzam
Şeyh Edhem Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Çıkar yücelerden haber sorarım
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Curcuna
Çıkardım gönlümden sevgilim seni
Hüzzam
Nezih Gözonar
Nihâl Özyüksel
Şarkı
Düyek
Çıkayım gideyim dağlar başına
Hüzzam
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Oynak
Çıktım erik dalına anda yedim üzümü
Hüzzam
Şâhin Uçar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Çiçek açmaz dallardayım
Hüzzam
Arif Sâmi Toker
Zafer Kemâl Erken
Şarkı
Sofyan
Çiçekleri dalları gökteki bulutları
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Çiğneyip geçtiğin yol olsam bile
Hüzzam
Zafer Sakıncı
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız
Hüzzam
Teoman Alpay
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Semai
Çok çabuk geçtik inan sevdânın yollarından
Hüzzam
Turhan Taşan
Aşkın Tuna
Şarkı
Düyek
Çok çektirdin sen bana varsın boş kalsın elim
Hüzzam
Zafer Sakıncı
Zafer Sakıncı
Şarkı
Düyek
Çok isterdim aramıza kara kedi girmesin
Hüzzam
Selâhattin İnal
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Çoktan pişmânım amma dönemem artık geri
Hüzzam
Ahmet Üstün
Nemika Mürseloğlu
Şarkı
Düyek
Çözülmeyen düğüm vurmuş ellerin
Hüzzam
Yılmaz Pakalınlar
Mehmet Arslan
Şarkı
Düyek
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Hüzzam
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Düyek
Dâd ey maâli himem ü şâh-ı yegâne
Hüzzam
Fethi Paşa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Dağlar yârimi gördün mü
Hüzzam
M. İsmail Hakkı Bey
Öksüz Âşık (Dede)
Şarkı
Aksak
Dağların başı kardır
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Dalgın geceler el ele geldik
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Aksak
Dallarda sarı rüzgâr ağar saçlarım ağar
Hüzzam
Ali Şenozan
Hüseyin Çapkın
Şarkı
Sofyan
Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Değildi böyle evvel tarz ü tavrın bî-karar oldu
Hüzzam
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Değişsin âlem yeniden
Hüzzam
S. Süha Ansen
Ülkü Aker
Şarkı
Curcuna
Deli gönlü bir dilbere bağladım
Hüzzam
_
_
Türkü
Sofyan
Delice seviyorken bu aşk hiç bitmez derdik
Hüzzam
Muzaffer Özpınar
Aşkın Tuna
Şarkı
Sofyan
Dem-i vaslın düşürüp ayş-i dem-â-demcesine
Hüzzam
_
_
Beste
Çenber (Ağır)
Denizde kaya balık yüreğim sana yanık
Hüzzam
_
_
Türkü
Oynak
Derde derman katmasan da
Hüzzam
Nâci Derçin
Engin Çır
Şarkı
Düyek-Aksak
Derd-i dil bitmez derûnumda ne ateşler yanar
Hüzzam
İsak Varon
Avram Naum
Şarkı
Ağır Aksak
Derdim izhar edemem bezm-i şarab olmayıcak
Hüzzam
Zekâî Dede
_
Beste
Hafif
Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben
Hüzzam
Nurhan Hekimoğlu
Nef'î
Şarkı
Sengin Semai
Derdimin dermânı sensin ey perî
Hüzzam
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Derdin ne be-hey âşık bî-çâre neden oldun
Hüzzam
Sinan Efendi(Şeyh)
Şemseddîn Sivâsî
İlahi
Nim Sofyan
Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
Hüzzam
Necmi Rızâ Ahıskan
Nevres
Şarkı
Sengin Semai
Derman bulurum neş'e veren her gülüşünden
Hüzzam
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Dertliyim derdime çâre bulunmaz
Hüzzam
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Semai
Devâ bulmayacak mı kalbimdeki bu yara
Hüzzam
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Düyek
Devâ-sâzım bugün sensiz hayâtım pek garîbâne
Hüzzam
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Düyek
Dîde sebep hâlet-i dilsûzuma
Hüzzam
Şekerci Cemil Bey
Mahmut Şükrü Bey
Şarkı
Sengin Semai
Dil bülbülü sad zâr-ı gülistân-ı cemâlin
Hüzzam
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Aksak
Dil firâk-ı yâr ile zâr ü nizâr
Hüzzam
Yusuf Paşa
_
Şarkı
Aksak
Dil hastasıyım bu dile hep âh gelecektir
Hüzzam
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Dil uyur mest olarak yârı dil-ârâ söyler
Hüzzam
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Aksak
Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim
Hüzzam
Zekâî Dede
Enderûnî Vâsıf
Yürük Semai
Yürük Semai
Dile geldi yürekler Allah Allah diyerek
Hüzzam
Mücehher Gülçığ
Mücehher Gülçığ
İlahi
Düyek
Dile revnâk getirir şimdi beyim seyr-i çemen
Hüzzam
Hâfız Abdullah Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Dile yâdın gelir bakınca ay'a
Hüzzam
Semahat Özdenses
Kemâl Tözem
Şarkı
Curcuna
Dil-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben
Hüzzam
Bîmen Şen
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Semai
Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını
Hüzzam
Selâhattin Altınbaş
Arslan Tunçata
Şarkı
Düyek
Dilin tatlı yüzün güler bakışın kalbime dolar
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Ömer Aslan
Şarkı
Sofyan
Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar
Hüzzam
Selâhattin İnal
Ahmet Kaçar
Şarkı
Düyek
Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım
Hüzzam
Ziyâ Taşkent
Mehmet Erbulan
Şarkı
Aksak
Diyemem derdimi bir başkasına
Hüzzam
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Sofyan
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı ferş üzre kadem
Hüzzam
Abdülkâdir Töre
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Devr-i Hindi
Doğru söyle beyim sever misin
Hüzzam
Kemânî Serkis Efendi
_
Kanto
Nim Sofyan
Dolamaç dolamaç yolun olayım
Hüzzam
_
_
Türkü
Sofyan
Dolaştım dünyanın dört bir yanını
Hüzzam
Amir Ateş
Ali Coşkun
Şarkı
Düyek
Dolmuyor ilk aşkın yeri
Hüzzam
Erdal Şâhin
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Dost bağından çiçekler verirsem kucak kucak
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Nedim Ertürk
Şarkı
Düyek
Doymazsa gönül aşkına dünyâyı ne yapsın
Hüzzam
Esin Seçkin
İlhan Seçkin
Şarkı
Aksak
Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin
Hüzzam
Güngör Önder
Celâl Çetin
Şarkı
Curcuna
Döktüm derdimi tanburda
Hüzzam
Akın Özkan
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Curcuna
Dönsen de artık sevemem seni
Hüzzam
Mehmet Bürün
_
Şarkı
Sofyan
Duman duman tütüyorsun gözümde
Hüzzam
Gültekin Aydoğdu
Tarık Çıtak
Şarkı
Düyek
Duman duman tütüyorum o yaktığın yerdeyim ben
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Dur böyle el gibi çekilip gitme
Hüzzam
Bilge Özgen
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Durdur artık ey felek verdiğin elem yeter
Hüzzam
Yılmaz Yüksel
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Düyek
Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar
Hüzzam
Nihat Adlim
Selim Aru
Şarkı
Türk Aksağı
Durmadan ağlar çoşarım gözlerim gözler seni
Hüzzam
Sahak Hocasar (Kemânî)
_
Şarkı
Curcuna
Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Durup durup ayrılıktan söz etme
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Duyarsın sesimi duymak istesen
Hüzzam
Kâmuran Yarkın
Servet Özkan
Şarkı
Düyek
Duymasın kimse yine kalbi olan feryâdımı
Hüzzam
Leylâ Saz
Leylâ Saz
Şarkı
Ağır Aksak
Dün gece bir şûhun bezmine gittim
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Dün gece hasretle aradım seni
Hüzzam
İrfan Doğrusöz
İrfan Doğrusöz
Şarkı
Aksak
Dün gece mâzinin kollarındaydım
Hüzzam
İsmet Kocabeyler
Sevdâ Caner
Fantezi
Nim Sofyan
Dün gece mehtâba dalıp hep seni andım
Hüzzam
Semahat Özdenses
M. Nedim Güntel
Şarkı
Düyek
Dün yine bekledim yoktun o yerde
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Seyfi Güldağı
Şarkı
Düyek
Dünyâ kadar sevdiğim
Hüzzam
Halil Aksoy
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Semai
Dünyâ kadeh sevgim bir mey doldu taştı
Hüzzam
Mesut Duran
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Dünyâda ne ikbâl ne de servet dileriz
Hüzzam
Râkım Elkutlu
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Düriye'min güğümleri kalaylı
Hüzzam
_
_
Türkü
Aksak
Düşeli aşkın bu canım iline
Hüzzam
Yusuf Çelebi
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Muhammes
Düştü gönlüm yandı nâre
Hüzzam
_
_
Kanto
Nim Sofyan
Düştü yollara gözlerim gibi ümitlerim
Hüzzam
Nurettin Gökmen
Nâdide Gülpınar
Şarkı
Semai
Düştün a gönül aşkına bir şûh-i cihanın
Hüzzam
_
_
Şarkı
Sengin Semai
Düşüncemde düşümdesin kalbimin içindesin
Hüzzam
Sibel Taşbaş
Ayşe Taşbaş
Şarkı
Düyek
Düşüncemden atıp seni bir yabancı sayıp seni
Hüzzam
Rüştü Eriç
Münire Aksaray
Şarkı
Düyek
El ele göz göze
Hüzzam
M. Reşat Aysu
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Düyek
Elini bir tutsam kalbim duracak
Hüzzam
Aydın Tekindor
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Elinle dergiğin o çiçekleri ...
Hüzzam
Metin Everes
İsmet Parmaksız
Şarkı
Sofyan
Eller güzel gözler güzel
Hüzzam
Bilge Özgen
Emine Ertem
Fantezi
Nim Sofyan
Elleri gözleri gözde yaşları
Hüzzam
Suphi İdrisoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Semai
Emine'm oturmuş kurna başına
Hüzzam
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Yürük Semai
En güzel duygular şimdi peşimde
Hüzzam
M. Şen Sancakoğlu
Yâsemin Balkan
Şarkı
Düyek
En güzel yıllarım hep heder oldu
Hüzzam
Alâaddin Pakyüz
Metin Vural
Şarkı
Semai
En tatlı şarkılara açıp ufka yelkeni
Hüzzam
Necmi Pişkin
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Curcuna-Düyek
Endâmının hayâlini gözlerimden silemem
Hüzzam
Bîmen Şen
A. Refik Altınay
Şarkı
Ağır Aksak
Erenlerin sohbeti ele giresi değil
Hüzzam
_
Ümmî Sinan
İlahi
Nim Sofyan
Eridim inlemeden katı yürekli güzel
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak-Türk Aks.
Eski bir şarkıdan ezgiler gibi
Hüzzam
Necip Altın
Muharrem Gerçeker
Şarkı
Düyek
Eski libas gibi aşığın gönlü
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Seyrani
Türkü
Sofyan
Eşk-i çeşmim hasretinle çağlıyor
Hüzzam
Santûri Ethem Ef.
Ethem Efendi (Şeyh)
Şarkı
Aksak
Ettiğin cevri bile kendime nîmet bilirim
Hüzzam
Cinuçen Tanrıkorur
G. Fahri Tüzün
Şarkı
Aksak
Ettiğin va'd-i vefâlar gelmiyor mu yâdına
Hüzzam
Necmi Pişkin
Y. Nezihi Bükülmez
Şarkı
Ağır Aksak
Evlerinin önü bilecek mâvî boyalı
Hüzzam
_
_
Şarkı
Aksak
Evvel bahar yaz ayları doğunca
Hüzzam
Nihat Adlim
_
Şarkı
Semai
Evvelâ başla Hüzzam'a varalım sonra Segâh'a
Hüzzam
Abdürrahim Dede
Abdürrahim Dede
Kar-ı Natık
Yürük Semai
Ey Allah'ım beni senden ayırma
Hüzzam
Hulûsi Gökmen
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Sofyan
Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa
Hüzzam
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Müctebâ
İlahi
Devr-i Hindi
Ey bülbül-i nâlende
Hüzzam
Ahmet Hatipoğlu
Sezâî
Şarkı
Düyek
Ey cefâcû dâd elinden
Hüzzam
Şâkir Ağa
Sâkıp
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey gönlümde öten bülbül tanıdım seni
Hüzzam
Mahmut Oğul
E. Kayhan Özışık
Şarkı
Aksak
Ey gözde nur biricik heves
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Lenk Fahte
Ey gözleri kalbinden kalbi gözlerinden güzel kız
Hüzzam
Tâhir Karagöz
Tâhir Karagöz
Şarkı
Curcuna
Ey gül-i bağ-ı edâ
Hüzzam
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Ey habîb-i Kibriyâ ve'y matla-i nûr-i Hüdâ
Hüzzam
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
Durak
Serbest
Ey hüsn-i cemâl âleme sen darb-ı meselsin
Hüzzam
Ahmet Irsoy
_
Şarkı
Aksak
Ey melek-hûb hayâl-i kemterî
Hüzzam
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey melek-sîmâ-yı dilber
Hüzzam
İbrâhim Vefâ Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey nazlı cânân hâlimi gör
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Sengin Semai
Ey nübüvvet tahtının şâhı Habîb-i Kibriyâ
Hüzzam
Hacı Fâik Bey
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
İlahi
Evsat
Ey rûh-i müşahhas ki bütün canlara cansın
Hüzzam
İsmail Nısfet(Hafız)
Mahmut Kemal (İbn'ül Emin)
İlahi
Sofyan
Ey saadet burcunun mahı Muhammed Mustafa
Hüzzam
Hüseyin Efendi(Tab. Şeyhi)
Ahmet Efendi(Halvetî Şeyhi)
İlahi
Düyek
Ey sabâh-ı hüsn ü ânın âfitâb-ı enveri
Hüzzam
Leylâ Saz
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey sâkî câmında nedir bu esrâr
Hüzzam
Mümtaz Doğan
Dertli
Şarkı
Sofyan
Ey sonsuz çöllerin garip yolcusu
Hüzzam
Rıdvan Tandoğan
Rıdvan Tandoğan
Fantezi
Düyek
Ey şûh-i gülten sevdim seni ben
Hüzzam
Rif'at Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Eyleme hiddet bakarsam sîne-i semen-ber'e
Hüzzam
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Farkında değil yandığımın derdine cânân
Hüzzam
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
_
Şarkı
Sengin Semai
Fedâ sana sevgilim benliğim bütün varlığım
Hüzzam
Alâeddin Şensoy
Kenan Akansu
Şarkı
Düyek
Felâh bulmadı bir türlü derd ü mihnetten
Hüzzam
Refik Fersan
Orhan Veli Kanık
Şarkı
Aksak
Felek bizi pek ağlattı gülmesini bilmez gönül
Hüzzam
Kâzım Narmanlı
Kâzım Narmanlı
Şarkı
Curcuna
Fersûde hisarlar gibi yorgun
Hüzzam
Fâruk Şâhin
Fâruk Şâhin
Şarkı
Aksak
Feryâd ki hep gönlümün nevâsıdır
Hüzzam
Râkım Elkutlu
Selim Aru
Şarkı
Aksak
Fikr ü zikrim peymâne oldu
Hüzzam
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
_
Şarkı
Sengin Semai
Firâkın cevr-i hicrânın usandım ıztırâbından
Hüzzam
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun
Hüzzam
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak-Curcuna
Gece her yer dalıyor uykulara
Hüzzam
H. Münir Ebcioğlu
M. Fâruk Gürtunca
Şarkı
Aksak
Geceler karanlık olur
Hüzzam
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Gecelerden gelen bir ses duyarım
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Rauf Alanyalı
Şarkı
Düyek-Semai
Gecenin gündüze döndüğü ansın
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Aşkın Tuna
Şarkı
Düyek
Gecenin mâtemini aşkıma örtüp sarayım
Hüzzam
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Geçen günler biten yıllar merak ederdim sizi hep
Hüzzam
Şahin Çangal
Saffet Aralan
Fantezi
Düyek
Geçen yıllar neler etmiş yüzüne ellerine
Hüzzam
Raziye Keskin
Vedat Özdemir
Şarkı
Düyek
Geçer sensiz güzel yıllar nasıl candan anar gönlüm
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Curcuna
Geçip gitme yanımdan ne olur eller gibi
Hüzzam
Erdoğan Berker
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Geçti bahar hazan erdi bu yerde
Hüzzam
Süleyman Mertkanlı
Melâhat Akan
Şarkı
Sofyan
Geçti günler geçti aylar bilemedim hâlâ ben
Hüzzam
Erol Bingöl
Önder Göçgün
Şarkı
Düyek
Geçti ömrün baharı vefâsız yâr dönmedi
Hüzzam
Kenan Güreşçi
Kenan Güreşçi
Şarkı
Düyek
Geçtiğin yollarda bekler hasretin hiç durmadan
Hüzzam
Feridun Darbaz
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Ağır Aksak
Geçtik bu kadar sevgiliden mihneti kaldı
Hüzzam
Eyüp Uyanıkoğlu
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
Gel bahar geçmeden dil hüzün seçmeden
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Semai
Gel benim ey şûh-i ferdim
Hüzzam
Nûman Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Gel benim gönlüm perîşân eyleyen cân ü tenim
Hüzzam
Adem Şâhin
İlhan Seçkin
Şarkı
Ağır Aksak
Gel bu sevdâ bahçesinden bir demet gül der gönül
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Curcuna
Gel de her derdini bir bir çözelim
Hüzzam
Ercan Karadamlı
Cevdet Aslangül
Şarkı
Düyek
Gel dedin geldim işte söyle neden mahzunsun
Hüzzam
Ferit Sıdal
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Gel deniz bakışlım sel gibi çoş gel
Hüzzam
Fevzi Demirkol
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Sofyan
Gel diyorsun gelirim
Hüzzam
Celâl Abacı
Halil Sezer
Şarkı
Nim Sofyan
Gel etme bana şûh-i şenim cevr ü eziyyet
Hüzzam
Sâlih Efendi ( Zencî )
_
Şarkı
Aksak
Gel ey bülbül tutuşmuş canlarız biz
Hüzzam
Yâsin Garra Gülen
Rüştü Şardağ
Şarkı
Curcuna
Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
Mustafa Töngemen
Şarkı
Sofyan
Gel gül güzelim yâreme bir çâre bulunsun
Hüzzam
Tonbul (Abdi)
_
Şarkı
Sengin Semai
Gel sevgili gel sar beni aşkınla sevindir
Hüzzam
Erol Güldiken
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Gel sevgimle çiçeklenen gönül
Hüzzam
Özgen Gürbüz
Sevgi Ersoy
Fantezi
Sofyan
Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel
Hüzzam
Niyâzi Ergin
A. Refik Altınay
Şarkı
Curcuna
Gel şöyle bir sarıl bana
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşça
Şarkı
Semai
Gel yanıma gel ey nev-civânım
Hüzzam
İstavri Efendi
_
Şarkı
Aksak
Gel yine ceylân gözlüm
Hüzzam
Erdoğan Berker
Mehmet Erbulan
Şarkı
Sofyan
Geldin ya nihâyet bana bir yazla berâber
Hüzzam
Erol Uzunöner
Erol Uzunöner
Şarkı
Aksak
Gelince bezme mestâne
Hüzzam
Neş'et Molla (Kırım'lı)
_
Şarkı
Aksak
Gelirim demiştin gelmedin niye
Hüzzam
Vural Doğu
Turgut Yarkent
Şarkı
Semai
Gelmiyor beklediğim günler aylar geçse de
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Gelsen yanıma gül yüzünü görsem a zalim
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Sengin Semai
Gelsen yine ne olur saçlarımı okşasan
Hüzzam
Sâdun Aksüt
Kâmuran Erdoğru
Şarkı
Düyek
Gene rûhumda bu akşam kanayan bir yara var
Hüzzam
Gültekin Çeki
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Gene suskun ama gözler ne sitemler taşıyor
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
T. Başer Üçok
Şarkı
Aksak
Gerçi o güzel gözlerine mâil olan var
Hüzzam
Klârnetçi İbrâhim Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Gezdiğim dikenli aşk yollarında
Hüzzam
Kadri Şençalar
Necdet Atılgan
Şarkı
Nim Sofyan
Gidenin peşinden âh edip yanma
Hüzzam
Erol Sayan
İlkan San
Türkü
Nim Sofyan
Giderken kalbimi al götür benden
Hüzzam
Burhan Durucu
A. Birgül Yılmaz
Şarkı
Aksak
Giderken kalbimi al götür benden
Hüzzam
İlgün Soysev
A. Birgül Yılmaz
Şarkı
Düyek
Gidişinle durdu zaman belli değil sabah akşam
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
Gidiyorum artık sensiz oluşa
Hüzzam
Altan Türkoğlu
Işın Ergüney
Şarkı
Sofyan
Git artık istemem sendeki bahar
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Gitme artık kal benimle özledim gel sev yine
Hüzzam
Yener Topaloğlu
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Ağır Aksak
Gitme ne olursun gitme bu akşam
Hüzzam
İsmâil Ötenkaya
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Gitmeden hasretin çöktü içime
Hüzzam
Zekâî Tunca
Altay Altınok
Şarkı
Düyek
Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var
Hüzzam
Şeref Çakar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Gittiğin yerlerde unutma beni
Hüzzam
Erol Uzunöner
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Gittiğin yolları yakın sanarak
Hüzzam
Necdet Tokatlıoğlu
Tevfik Baykara
Şarkı
Düyek
Gittin Ada'nın her şeyi her zevki de gitti
Hüzzam
S. Suphi Soner
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Gittin de bütün neş'emi nâçâr elem aldı
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Göğsünde açılmış iki goncayla baharsın
Hüzzam
M. Nafiz Irmak
_
Şarkı
Ağır Aksak
Göğsüne takınmış güller
Hüzzam
S. Süha Ansen
_
Şarkı
Aksak
Gönlüm gözündeki mehtâba daldı
Hüzzam
Haydar Tatlıyay
_
Şarkı
Sengin Semai
Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında
Hüzzam
M.Fatih Salgar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında
Hüzzam
Rıdvan Lâle
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Gönlüm nice bir senden uzak günleri saysın
Hüzzam
M. Nafiz Irmak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sengin Semai
Gönlüm oldu aşkının âvâresi
Hüzzam
Sâdun Aksüt
Atâyi
Şarkı
Aksak
Gönlüm öpüşürken saçının dalgalarında
Hüzzam
Sahak Hocasar (Kemânî)
_
Şarkı
Sengin Semai
Gönlüm özler kaybolan mânâlı mahzûn çehreni
Hüzzam
Amir Ateş
Rehâ Gizey
Şarkı
Düyek
Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Gönlüm sevdi de seni bir türlü vaz geçmiyor
Hüzzam
Necdet Dönmez
Cemil Çataloğlu
Şarkı
Semai
Gönlüm sızlar derinden ufukta gün solunca
Hüzzam
Hasan Dede Dinç
Fatma Şala
Şarkı
Semai
Gönlüm yaşanacak günlere dargın
Hüzzam
Yener Elmas
Ali Çağlayan
Şarkı
Düyek
Gönlümde derin bir sızı vardır elinizden
Hüzzam
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Gönlümde özleminle yolunu bekliyorum
Hüzzam
Necdet Tokatlıoğlu
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Gönlümde saadet diye bir his bulamazsın
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Cemâlettin Yavaşça
Şarkı
Yürük Semai
Gönlümde ümit dilde bahar
Hüzzam
Enver Özçağlayan
Enver Özçağlayan
Şarkı
Aksak
Gönlümdeki özlem bilemezsin ne büyüktür
Hüzzam
Emin Değirmenci
Hikmet Orhan
Şarkı
Aksak
Gönlümdeki sabır taşı bahar yapar bazan kışı
Hüzzam
Bilge Özgen
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Gönlümdeki son çiçek yıllar boyu solmasın
Hüzzam
Mustafa Günay
Mustafa Günay
Şarkı
Düyek
Gönlüme dert oldu dargın gidişin
Hüzzam
Ali Arıkan
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Düyek
Gönlümü dinmeyen bir sızı sardı
Hüzzam
S. Süha Ansen
Güner Ceylân
Şarkı
Düyek
Gönlümün bahçesinde öyle bir çiçeksin ki
Hüzzam
Ali Ulvi Baradan
İ. Hakkı Baradan
Şarkı
Düyek
Gönlümün her gece açar sevdâsı
Hüzzam
Erdoğan Berker
Şafak Atayman
Şarkı
Düyek
Gönlümüzü biliyorlar
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Veli Bakırlı
Şarkı
Aksak
Gönlünde olsam sevdalı yarim
Hüzzam
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Curcuna/Semai
Gönlünü açsan da yâre sana olmaz yine çâre
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Gönül bir şûh-i devrâne ...
Hüzzam
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gönül bu ne durur ne de söz dinler
Hüzzam
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Aksak
Gönül dostu istiyorsan gönlüne
Hüzzam
Niyâzi Şengül
Cengizhan Altuntaş
Şarkı
Yürük Aksak
Gönül durup dururken bir güle uçtu kuş gibi
Hüzzam
Şükrü Tunar
Selim Aru
Şarkı
Curcuna
Gönül düşme bu rütbe âh ü zâre
Hüzzam
Râif Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Gönül düştü çâre yoktur
Hüzzam
Kemençeci Usta Yani
_
Şarkı
Aksak
Gönül gülmeyi unuttu
Hüzzam
Nihat Adlim
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Düyek
Gönül neş'esini seninle buldu
Hüzzam
_
_
Şarkı
Curcuna
Gönül öyle bir esrar ki sarılmış tüller gibi
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Gönül verdim bir civâne
Hüzzam
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Şarkı
Aksak
Gönülde aşk denen mutluluk varken
Hüzzam
Alâaddin Pakyüz
Sami Derintuna
Şarkı
Düyek
Gönülden gönüle çağlar geçersin
Hüzzam
Muzaffer İlkar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Gönülden gönüle yol olur gözler
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Sofyan
Gönüllerin hep coştuğu...
Hüzzam
Şâdiye Özkır
Şâdiye Özkır
Şarkı
Düyek
Gör hâlimi cânâ bana hicrin neler etti
Hüzzam
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Gördüğün her güzele ne çıkar yansan gönül
Hüzzam
Adem Şâhin
Kemâl Aksoy
Şarkı
Düyek
Gördüm amma hâli meh-rû
Hüzzam
Markar Ağa
_
Şarkı
Aksak
Gördüm ki halin pek derbeder'dir
Hüzzam
Mustafa Uyan
Mustafa Uyan
Şarkı
Türk Aksağı
Gördüm ki sarmış yârimin etrâfını ağyar
Hüzzam
Süleyman Erguner
Süleyman Erguner
Şarkı
Semai
Gören üftâde olur hüsn-i bî-bahânesine
Hüzzam
Dede Efendi
_
Beste
Zencir
Görmedim âlemde vefâ hiç kimseden
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Görmedim uysun felek âmâlime
Hüzzam
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Görmek ister bu gönlüm hâlâ seni
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Görmemiş çeşm-i felek hiç
Hüzzam
S. Suphi Soner
M. Nafiz Irmak
İlahi
Serbest
Görünce sevdâsı doldu gönlüme
Hüzzam
Yüksel Kip
Melek Hiç
Şarkı
Curcuna
Göründü gözümde yine hayâlin
Hüzzam
Ali Korkut
_
Şarkı
Aksak
Göster güzelim hücre-i ezvâk-ı visâli
Hüzzam
Selânik'li Ahmet Ef.
Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li)
Şarkı
Ağır Aksak
Göz gözü görmeyecek kadar mıydı
Hüzzam
Kadri Şarman
Tekin Gönenç
Şarkı
Düyek
Göz ucuyla bir baktı her tarafı kıvraktı
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Gözden uzak olanlar gönülden de olurmuş
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Semai
Gözlerim boş yere aradı
Hüzzam
Hasan Soysal
Taner Çağlayan
Şarkı
Düyek
Gözlerim gözlerine hayrandır
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Gözlerim gözlerinin üstüne düşsün de yansın
Hüzzam
S. Suphi Soner
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Gözlerimde aradım hayâlini gizlice
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Gözlerimde buram buram bir tüten var
Hüzzam
İsmâil Akçapınar
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Gözlerimde yağmur saçımda rüzgâr
Hüzzam
Mahmut Oğul
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Gözlerimde yaşlarla bakarım
Hüzzam
Orhan Kızılsavaş
Zerrin Erdem
Şarkı
Düyek
Gözlerimde yıldızları saçlarımda geceleri
Hüzzam
Selâhattin Sağlam
Cafer Okutan
Şarkı
Nim Sofyan
Gözlerin canımı sûzan ediyor
Hüzzam
Veli Kanık
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gözlerin ele verdi aşkını bakışıyla
Hüzzam
Nihat Adlim
Günsel Çelikoğlu
Şarkı
Semai
Gözlerin gözümde dizin dizimde
Hüzzam
_
_
Şarkı
Curcuna
Gözlerin karanlık geceler gibi
Hüzzam
Ali Şenozan
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
Gözlerin senin gözlerin beni nar rengi ...
Hüzzam
Avni Anıl
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Düyek
Gözlerin sevdâ saçıyor dudakların bir başka
Hüzzam
Metin Everes
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Düyek
Gözlerin sevgi dolu heyecanlı tutkulu
Hüzzam
Cansın Erol
Cansın Erol
Şarkı
Sofyan
Gözlerinde yaşlarla hüzünlere yer var mı
Hüzzam
İlgün Soysev
Bekir Şahlı
Şarkı
Düyek
Gözlerine bakar bakar erirdim
Hüzzam
Bilge Özgen
Mülâzım Yıldırım
Şarkı
Düyek
Gözlerine söylenmiş nice güzel söz var ki
Hüzzam
Nihat Adlim
Turgut Yarkent
Şarkı
Semai
Gözlerinin içinde bütün sevgi arzular
Hüzzam
Rüştü Eriç
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Gözüm hasretle giryandır
Hüzzam
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Aksak
Gözüm ki kane boyandı
Hüzzam
_
Saffet Efendi
İlahi
Nim Sofyan
Gözümden öpme beni belki ayrılık olur
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Gözünün rengine bağlansada bahtım kaderim
Hüzzam
Necip Altın
Aydemir Doğan
Şarkı
Aksak
Gözünün rengini sordum
Hüzzam
Selâhattin Pınar
Vecdi Bingöl
Şarkı
Aksak
Gurbet elde çoktur elbet kavrulan
Hüzzam
Mustafa Demiray
Mustafa Demiray
Şarkı
Düyek
Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş
Hüzzam
Şükrü Tunar
O. Nihat Akın
Şarkı
Düyek
Gurbet mi hasret mi nedendir bilmem
Hüzzam
Câhit Deniz
Câhit Deniz
Şarkı
Düyek
Gurbetçim geliyor yazla berâber
Hüzzam
Gültekin Çeki
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Düyek
Gül gül dedi bülbül güle gül gülmedi gitti
Hüzzam
Ahmet Özkök
Ali Bektaş
Şarkı
Türk Aksağı
Gül kokulu saçların menekşe bakışların
Hüzzam
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Düyek
Gül mevsimi gelmişti bugün bağ-ı hezârın
Hüzzam
Melâhat Pars
_
Şarkı
Aksak
Gül olsam ya sünbül olsam beni koklar mısın
Hüzzam
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Aksak
Gül uykudadır ötme garip bülbül uyandırma yazıktır
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Gül yüzlüm ismini nerede ansam
Hüzzam
Ömer Altuğ
Ömer Altuğ
Şarkı
Curcuna
Gül yüzünün rengi uçmuş sanki kalbim yorulmuş
Hüzzam
N. Cemil Sangan
Haldun Menemencioğlu
Şarkı
Sengin Semai
Güldür artık ağlatma
Hüzzam
Selâhattin Altınbaş
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Gülemem ben ağlamaktır kaderim
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Güller açıldı geldi yaz
Hüzzam
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Ethem Pertev Paşa
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Gülmedim güldürmedin bilmem kabahat kimdedir
Hüzzam
Yorgo Bacanos
Celâlettin Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Gülmedim hiç gülmedim senden ayrı kalınca
Hüzzam
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Düyek
Gülmek ne güzel şey nesi var hüznün
Hüzzam
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Gül-penbe tebessümlerinin sihrine yandım
Hüzzam
Sabri Bey (Hânende)
_
Şarkı
Aksak
Gülsün diye hep gül yüzüne gülleri serdim
Hüzzam
Kadri Şençalar
Seyit Karamanoğlu
Şarkı
Curcuna
Gülü sevdiyse gönül hüsnüne benzer diyedir
Hüzzam
S. Ziyâ Özbekkan
F. Ahmet Aykaç
Şarkı
Curcuna
Gülüşün gül gibi açsın
Hüzzam
Kâzım Ünlütürk
Kâzım Ünlütürk
Şarkı
Sengin Semai
Gülüşün güllere benzer güzelim gül gibisin
Hüzzam
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Gülüşün içimde sanki bahardı
Hüzzam
Gültekin Aydoğdu
Muammer Kayahan
Şarkı
Düyek
Gülüşünde inciler gözlerinde yaşlar var
Hüzzam
Fahri Bildik
Fahri Bildik
Şarkı
Düyek
Gün doğmayacak pencerelerden bana artık
Hüzzam
Fâruk Şâhin
Fâruk Şâhin
Şarkı
Aksak
Gün gelir unutulur o dost bildiklerimiz
Hüzzam
İrfan Özbakır
Turhan Oğuzbaş
Şarkı
Düyek
Günâhımsın sevâbımsın hem kışım hem baharımsın
Hüzzam
Yılmaz Pakalınlar
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Güneşin doğduğu yerde misin
Hüzzam
Rıdvan Tandoğan
Rıdvan Tandoğan
Fantezi
Curcuna
Güneşin her batışında...
Hüzzam
İlgün Soysev
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Nim Sofyan
Güneşin kavurduğu rüzgârın savurduğu
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Nim Sofyan
Günler geçer aylar geçer ...
Hüzzam
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Yürük Semai
Günlerce okşayıp avuttun beni
Hüzzam
M. Nafiz Irmak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Günlerce uzak kalmış iken sözlerinizden
Hüzzam
Enver Özçağlayan
Haşim Nezihi Okay
Şarkı
Aksak
Güzel gözlü sarı dilber bu kadar naz etme yeter
Hüzzam
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Düyek
Güzel gün görmedi âvâre gönlüm
Hüzzam
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Güzel terk etme beni
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan
Güzeller elinde bir gonca idin
Hüzzam
Mahmut Yivli
Hulûsi Çekiç
Şarkı
Curcuna
Güzeller güzeli gel artık bana
Hüzzam
Amir Ateş
Hurşit Ungan
Şarkı
Düyek
Güzellerde ne bu hâlet
Hüzzam
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Aksak
Güzellere olmaz inan
Hüzzam
_
_
Şarkı
Türk Aksağı
Hadi ben öfkemi yenemedim de
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Hak bir gönül verdi bana
Hüzzam
Şâhin Uçar
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Hak eğer yardım murad eylerse biz âcizlere...
Hüzzam
B. Sıtkı Sezgin
Nûri Baş
İlahi
Düyek
Hâleli gözlerin hayâle döndü
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Düyek
Hâl-i dil-i zârımı duysa cihan
Hüzzam
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Hâlik'im sensin ma'bûdum Allah
Hüzzam
_
_
İlahi
Devr-i Hindi
Halime'dir kız senin adın Halime
Hüzzam
_
_
Türkü
Sofyan
Hâlimi bir kerre takrir eylesem sultânıma
Hüzzam
Dede Efendi
Vasıf
Şarkı
Ağır Düyek
Hangi sevdâ yaktı geçti söyle mahzûn bağrını
Hüzzam
Hüseyin Erbay
Filiz Bedük
Şarkı
Müsemmen
Hangi suçum oldu sebep hicrine
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Sofyan
Harâb-ı intizâr oldum aman gel
Hüzzam
Leylâ Saz
_
Şarkı
Curcuna
Hasret denizinde seni ben aşkla ararken
Hüzzam
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Hasretim onun haz dolu sözlerine
Hüzzam
Turhan Toper
Muhittin Fisunoğlu
Şarkı
Düyek
Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil
Hüzzam
Ekrem Güyer
Besim Bey
Şarkı
Müsemmen
Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Seyfettin Başçıllar
Şarkı
Aksak
Hasretinle geçip gitti bir ömür
Hüzzam
Metin Everes
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Hasretle dün akşam yine ben hep seni andım
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Ümit Gürelman
Şarkı
Düyek
Hasta kalbimde yanan derdi niçin anlamadın
Hüzzam
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Hasta rûhumda bitmiyor derdin
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Sengin Semai
Hatırımdan ne geçer sorma gönül sorma neler
Hüzzam
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Semai
Hatırında kalsın ey reşk-i melek
Hüzzam
Ahmet Irsoy
Hüseyin Fahrettin Dede
Şarkı
Ağır Aksak
Havalandı gönül kuşu
Hüzzam
M. Nûrettin Selçuk
Vecdi Bingöl
Şarkı
Aksak
Hayâlimiz vardı yolun başında
Hüzzam
Mustafa Malay
Zeki Akdoğan
Şarkı
Düyek
Hayâlini kurduğum özlemini duyduğum
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
Serap Sönmez
Şarkı
Düyek
Hayâlmiş teselliymiş gönül senden çok çektim
Hüzzam
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Curcuna
Hayat budur sevgilim geçenler unutulur
Hüzzam
Hüseyin Mayadağ
_
Şarkı
Düyek
Hayata hiç doymadan
Hüzzam
Arif Sâmi Toker
Sevim Toker
Şarkı
Düyek
Hayatta yalnızım arayanım yok
Hüzzam
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Curcuna
Hayrânım gözlerine baş koydum dizlerine
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Sofyan
Hazan rüzgârı esti kalan umutlar yorgun
Hüzzam
Mustafa Fahlioğulları
Mustafa Fahlioğulları
Şarkı
Curcuna
Hele ettin şu gönlümü güzel sana müptelâ
Hüzzam
Hamparsum Limoncuyan
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hele ol dilber-i rânâ arada bir çakıyor
Hüzzam
Mustafa Nûri Ef. (Melekzet)
_
Şarkı
Aksak
Hep ayrılık vardı baktığım falda
Hüzzam
Ziyâ Taşkent
Nûrettin Baykal
Şarkı
Düyek
Hep ye's ile dökmede iken dîdelerim kan
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Semai
Her akşam güneşin battığı yerde
Hüzzam
Vehbi Tezcan
Taner Çağlayan
Şarkı
Düyek-Semai
Her arzumu gönlümden çalıp ta giden yıllar
Hüzzam
Mümin Salman
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Her atışı kalbimin seninle çarpıyor inan
Hüzzam
Süleyman Mertkanlı
Ayşe Taşbaş
Şarkı
Düyek
Her damlası gözyaşlarımın sel olacaktır
Hüzzam
Câvit Ersoy
Güler Turan
Şarkı
Aksak
Her gece yollarda gözledim seni
Hüzzam
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Şarkı
Semai
Her giden yıl bir şeyler alır götürür
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
Her günümde bu sevdânın izi var
Hüzzam
Ziyâ Taşkent
Berran Yalçın
Şarkı
Aksak
Her güzel dediğim şey solmuş bir gül gibi bak
Hüzzam
Ekrem Güyer
_
Şarkı
Curcuna
Her güzelde sevgi olmaz bakma öyle gözlere
Hüzzam
Suphi İdrisoğlu
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Devr-i Hindi
Her güzelden yâr olur mu
Hüzzam
Niyazi Şengül
Yavuz Özen
Şarkı
Aksak
Her güzeli Leylâ sanıp sevdâlara daldı gönül
Hüzzam
Suphi İdrisoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Sofyan
Her lâhzada sevgin bana dünyaya bedel
Hüzzam
Ali Şenozan
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Türk Aksağı
Her sabah her akşam aynı hikâye
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Curcuna
Her şeb göreyim gül yüzünü arz-ı cemâl et
Hüzzam
Tanbûri Aziz Mahmut Bey
_
Şarkı
Curcuna
Her şey bana göz süzüp baktığın an başladı
Hüzzam
İlgün Soysev
Beşir Kara
Şarkı
Düyek
Her taraf karanlık görmüyor gözüm
Hüzzam
Sâdi Işılay
_
Şarkı
Düyek
Her zaman bir olur mu ey hunrîz nigâhım
Hüzzam
Melâhat Pars
Melâhat Pars
Şarkı
Curcuna
Her zaman her yerde inan sen varsın
Hüzzam
İlgün Soysev
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Düyek
Herkesi kendine meftun ederek gitti canım gönül
Hüzzam
Yaşar Bedük
Filiz Bedük
Şarkı
Yürük Semai
Hicr ile günler geçer aylar geçer gelmez sesin
Hüzzam
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Curcuna
Hicrân ü elem sîne-i pür-hûnumu dağlar
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Ali Şevket Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Hicrân yine hicrân mı bu aşkın sonu söyle
Hüzzam
Şerif İçli
Selim Aru
Şarkı
Aksak
Hicrin ile yaktın teni
Hüzzam
Kanûni Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Hiç düşmedi dilimden ne hâtıran ne adın
Hüzzam
Kâni Karaca
Mustafa Sevilen
Şarkı
Semai
Hiç haber vermedin çekip giderken
Hüzzam
Fâruk Şâhin
Turgut Önal
Şarkı
Düyek
Hûdâyâ keştî-i cürm içre kaldım
Hüzzam
H. Sadettin Arel
İsâ Mahvî Efendi
Durak
Durak Evferi
Hurşîd-i âlemsin rûy-i âlim
Hüzzam
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Aksak Semai
Hülyâmı saran hâreli bir çift göze daldım
Hüzzam
Sâdi Işılay
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Sengin Semai
Hüsnünle bu kadar niçin öğündün
Hüzzam
Akın Özkan
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Semai
Hüzün yağmurları düşer gözümden
Hüzzam
İsmâil Akçapınar
Faika Sarp
Şarkı
Düyek
Hüzzamda bahar yazda segâh kışta nevâsın
Hüzzam
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Ilık ılık esen akşam rüzgârı
Hüzzam
Ertuğrul Yalçınkaya
Jülide Gülizar
Şarkı
Sofyan
Islandım aşk sağnağında
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Münire Aksaray
Şarkı
Curcuna-Aksak
Islandım aşk yağmurunda
Hüzzam
Caner Bakır
Münire Aksaray
Şarkı
Aksak
Issız gecede aşkımı hicrânımı dinle
Hüzzam
Muzaffer Yalıncak
Muzaffer Yalıncak
Şarkı
Aksak
İçim sızlıyor inan gördükçe balkonları
Hüzzam
Tülây Arıcı
Tülây Arıcı
Şarkı
Sofyan
İçimde bin türlü keder
Hüzzam
Avni Anıl
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
İçimde bir başka hüzün var bu gece
Hüzzam
S. Suphi Soner
Salih Suphi Soner
Şarkı
Düyek
İçimde kim vardır bir bilebilsen
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
İçimde yaşıyorsun kimse görmüyor seni
Hüzzam
Yener Topaloğlu
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
İçimdeki kanayan devâsız bir yarasın
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
İçime dolar hüzünler
Hüzzam
Nilgün Demirağ
Ercan Azaz
Şarkı
Düyek
İçimizin yangını sönecek gibi değil
Hüzzam
Hüsnü Üstün
Aşkın Tuna
Şarkı
Sofyan
İftirâkın urdu zahmı bu dil-i sad-pâreye
Hüzzam
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak Semai
İki gönül bir olup sabrı sevdaya kattı
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Düyek
İlâhel âleminsin Rabb-i alâ
Hüzzam
Zekâî Dede
_
İlahi
Düyek
İlk aşkın hâtırası kalbimdedir anarım
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Seyfi Güldağı
Şarkı
Curcuna
İltifatınla bekâm ettiğin günler beni
Hüzzam
Mızıkalı Lütfi Bey
_
Şarkı
Aksak
İnan çok uğraştım unutamadım
Hüzzam
Erol Sayan
_
Şarkı
Düyek
İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelâmını
Hüzzam
Selânik'li Ahmet Ef.
Cenap Bey
Şarkı
Yürük Semai
İnan ki sende buldum sevmeyi
Hüzzam
İzzet Kamış
İzzet Kamış
Şarkı
Düyek
İndim havuz başına bir kız çıktı karşıma
Hüzzam
_
_
Türkü
Sofyan
İndirip yerlere benden kaçırıp gözlerini
Hüzzam
Cinuçen Tanrıkorur
G. Fahri Tüzün
Şarkı
Aksak
İnleyen udum mu yoksa ben miyim
Hüzzam
Selâhattin Pınar
Süheylâ Moray
Şarkı
Ağır Aksak
İsteme sen artık kalbimde bir yer
Hüzzam
Yusuf Yıldırım
Kemâlettin Baykan
Şarkı
Aksak
İstemem âlemde sensiz rûzigâr
Hüzzam
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Müsemmen
İstemem gülmesin artık bana tâlih yüzünü
Hüzzam
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Düyek
İsterim ki bu hasretin beni yakıp durmasın
Hüzzam
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Düyek
İşittim ey gül-i gülzâr
Hüzzam
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
İşte geldi bahar yaz
Hüzzam
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Sofyan
İşte işve işte naz işte bahar işte yaz
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Erol Uzunöner
Şarkı
Sofyan
İşte sînemde sıkıştırdım seni ey gül-beden
Hüzzam
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
İşvebâzsın sevdiğim âh işvebâz
Hüzzam
M. İsmail Hakkı Bey
Niyâzi Bey
Şarkı
Aksak
Kabil midir hiç var mı benim derdime çâre
Hüzzam
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Kaç gündür durmadan gözüm seğriyor
Hüzzam
Pınar Köksal
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Kaç mevsim değişti kaç sene geçti
Hüzzam
M. Nazmi Özalp
Tûran Kekevi
Şarkı
Aksak
Kaç yıl beni sen tâze yalanlarla avuttun
Hüzzam
İsak Varon
_
Şarkı
Aksak
Kaçma benden güzelim seven ağyâr olur mu
Hüzzam
Cengiz Dişçioğlu
Hâdi Koçdemir
Şarkı
Düyek
Kaddin görüp âdem nice dâmânına düşmez
Hüzzam
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Kadehlerde gözyaşların sevdâ olup akıyor
Hüzzam
İ. Hakkı Fencioğlu
Sâlih Zeki Toz
Şarkı
Düyek
Kader ayırsa bile hayâlimden gitmedin
Hüzzam
Semahat Özdenses
Nemika Mürseloğlu
Şarkı
Düyek
Kader dedim sensizliğin adına
Hüzzam
Fâruk Şâhin
İrfan Türkoğuz
Fantezi
Düyek
Kadın bir gül aşk bir mevsim tez geçer
Hüzzam
Selâhattin İnal
Hüseyin Kalaba
Şarkı
Düyek
Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden
Hüzzam
Tanbûri Mehmet Bey
Arif Bey (Kahyâzâde)
İlahi
Hafif
Kafünun hitabı izhar olmadan
Hüzzam
_
Edip Ahmet Bey (Harabî)
Nefes
Düyek
Kahkaha atsam bile hep hüzün
Hüzzam
Arif Sâmi Toker
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Kalbe dolan sesini ısıtan nefesini
Hüzzam
Adem Şâhin
Neclâ Orer
Şarkı
Düyek
Kalbi hicran yarası sîneyi gam öldürür
Hüzzam
Mustafa Coşkun
Nâdide Gülpınar
Şarkı
Düyek
Kalb-i nâ-şâdıma tesir edecek var mı devâ
Hüzzam
İbrâhim Tuğberk
Hayri Tümer
Şarkı
Ağır Aksak
Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Curcuna
Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam
Hüzzam
Talât Er
Cengizhan Altuntaş
Şarkı
Aksak
Kalbimde hicran var yaslı gibiyim
Hüzzam
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Şarkı
Düyek
Kalbimde kendini arama sakın
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Kalbimdeki ateşi rüzgâr olup savurma
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Kalbime koy başını doktor nabzımı bırak
Hüzzam
Muzaffer İlkar
Şâyeste Hanım
Şarkı
Curcuna
Kalbimi yıllarca sevdâya bağladım
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Kalbimin içinde bağın bahçen var
Hüzzam
Erol Erdiş
İlkan San
Şarkı
Düyek
Kalbimin sahibi sensin orda yalnız sen varsın
Hüzzam
Ş. Ayhan Özışık
Muazzez Kürdan
Şarkı
Düyek
Kaleden top atarlar
Hüzzam
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Kalmadı ümidim yazda baharda
Hüzzam
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Semai
Kanaryamın süslü temiz küçücük bir kafesi var
Hüzzam
Nazmi Atlığ
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Nim Sofyan
Kanayan kalbimdeki son yara
Hüzzam
Selâhattin Altınbaş
Abidin Kumbasar
Şarkı
Aksak
Kapılıp her güzelin hüsnüne hayran oluyor
Hüzzam
Orhan Ete
Orhan Ete
Şarkı
Aksak
Kapın her çalındıkca "O mudur"diyeceksin
Hüzzam
Doğan Koçer
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Kara kazan koldadır, yarim uzak yoldadır
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Anonim
Türkü
Nim Sofyan
Kara kışlar gördüm kaç kez ömrümde
Hüzzam
İlgün Soysev
Münire Aksaray
Şarkı
Düyek
Karanlık dünyamda doğan güneşsin
Hüzzam
Râif Somer
G. Çiçek Tural
Şarkı
Düyek
Karanlık gecemin ışığı sensin
Hüzzam
Çetin Seçkiner
Leman Subaşı
Şarkı
Düyek
Karşımda ne ruhsun ne bedensin diyemem
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Çenber
Kaybolan ömrümün hazan çağında
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Şükrü Yetimoğlu
Şarkı
Semai
Kaybolmuşluğun yalan sendeyim seninleyim
Hüzzam
Ömür Gençel
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Kerem et saklama benden ey dil-şikâr
Hüzzam
Hâfız Efendi
_
Şarkı
Aksak
Kerem eyle mestâne kıl bir nigâh
Hüzzam
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Aksak Semai
Keşke görmeydi gözüm sen gibi yektâ güzeli
Hüzzam
Klârnetçi İbrâhim Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kınalı bir kuzum var bağda salkım üzüm var
Hüzzam
Aluş Nuş
Aluş Nuş
Türkü
Nim Sofyan
Kısmet deme hayâllerime usandım sanırım
Hüzzam
Avni Anıl
Alâattin Semerci
Şarkı
Düyek
Kim anlar hâlim kim bilir
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Kim derdi ki bir gün bana cânân olacaksın
Hüzzam
Avni Anıl
_
Şarkı
Aksak
Kim görmüş uysun felek gönlünün âmaline
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Kimler geldi kimler geçti
Hüzzam
Nezahat Soysev
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Aksak
Kimselere söyleme bu aşkın bittiğini
Hüzzam
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Düyek
Kimsesiz yolcuyum bu handa ben çâresiz
Hüzzam
Süleyman Girişit
Süleyman Girişit
Şarkı
Düyek
Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken
Hüzzam
Artaki Candan
Y.Sinan Ozan
Şarkı
Sengin Semai
Koklasam bir kerrecik âh o güzel sînesini
Hüzzam
Mehmet Kasabalı
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Ağır Aksak
Koşa koşa gel yanıma
Hüzzam
Arif Sâmi Toker
_
Türkü
Düyek
Kumral saçının gölgesi hülyâmı çiçekler ...
Hüzzam
M. Nafiz Irmak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Kumral saçının telleri sarmış beni gûyâ
Hüzzam
Zeki Duygulu
Mithat Bey (Kemânî)
Şarkı
Türk Aksağı
Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle
Hüzzam
Hacı Fâik Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Kurratü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Hüseyn
Hüzzam
Hacı Arif Bey
Arif Bey (Kahyâzâde)
İlahi
Devr-i Hindi
Kurulmaz her güzele gönül denen bu tuzak
Hüzzam
Hüseyin Soysal
Şemsi Belli
Şarkı
Düyek
Kutsal bir ışık aşkı yazar tayfa doyulmaz
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Kuyu başında testi kemer belimi kesti
Hüzzam
_
_
Türkü
Evfer
Küçük yaşta aldım sazı elime
Hüzzam
_
_
Türkü
Sofyan
Küşâde tâli'im hem bahtım uygun
Hüzzam
Şevkî Bey
_
Şarkı
Curcuna
Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur
Hüzzam
Lem'î Atlı
Hamid Refik Bey
Şarkı
Müsemmen
Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa
Hüzzam
Tevfik Soyata
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Leylâkların hayâli salkımların emeli
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Curcuna-Düy.
Lûtf et güzelim sen beni aşkınla sevindir
Hüzzam
Metin Everes
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Aksak
Mâdem ayrılacağız buruk bir vedâ ile
Hüzzam
Alâeddin Şensoy
Cengizhan Mutlu
Şarkı
Düyek
Madem ki veda bile etmeden gidiyorsun
Hüzzam
İlgün Soysev
Altan Demirel
Şarkı
Düyek
Mâdem küstün dargındın neden geldin ağladın
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Curcuna
Madem sözlerim yalan gözlerime ne dersin
Hüzzam
Ziyâ Taşkent
Yusuf Ergin
Şarkı
Sofyan
Mahzûn duruşun âşıka bin ömre bedeldir
Hüzzam
Ekrem Güyer
_
Şarkı
Sengin Semai
Mahzûn gönül hey hât şâd olacak mı sanıyorsun
Hüzzam
Kemânî Sâlih Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Mahzûn kalbim günden güne aşkınla eriyor
Hüzzam
Semahat Özdenses
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Mânâda güzel ruhta güzel tende güzelsin
Hüzzam
Sâdi Işılay
Rüştü Şardağ
Şarkı
Aksak
Masal mıydın bitiverdin adın kaldı dudağımda
Hüzzam
İlgün Soysev
Münire Aksaray
Şarkı
Aksak
Mâzi yaşıyor gönlümüzün bahçelerinde
Hüzzam
Hüseyin Soysal
H. Şinasi Önol
Şarkı
Türk Aksağı
Mazide kalan şarkımızın son demidir bu
Hüzzam
Ahmet Sedat Mete
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Aksak
Mâziye karışmış sararan günleri andım
Hüzzam
Yücel Aşan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak Semai
Mecnûn ile sahralara düşmüş gibiyim
Hüzzam
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâna
Hüzzam
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Meğer çok sevilenler bir gün unutulurmuş
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Curcuna
Mehcûr bırakıp sen beni yâd ellere gitme
Hüzzam
Fahri Kopuz
İhsan Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Mehtap gece sessiz süzülüp gökte
Hüzzam
Yaşar Bedük
Ertuğrul Ottekin
Şarkı
Aksak
Mehtap sulara mâziden bir iz gibi aktı
Hüzzam
Nezahat Soysev
Şule Özmen
Şarkı
Türk Aksağı
Mehtap suya inerken seni gördüm dün gece
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Ali Akçeken
Şarkı
Curcuna
Mehtaplı gecelerde biz sâhile inerdik
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Devr-i Hindi
Mehtapta dün akşam yine hüznümle buluştum
Hüzzam
Rüştü Eriç
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Mehtapta geçen bir gecenin hâtırasından
Hüzzam
Feridun Darbaz
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Mehtapta seni kollarıma sardığım zaman
Hüzzam
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Semai
Mektuplar gönderdim sana özlemle
Hüzzam
Bilge Özgen
Sürel Konuk
Şarkı
Düyek
Mektuplarının hepsini yaktım
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Meleğim mûterifim cürmümü affetme beni
Hüzzam
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Hâfız Yusuf Efendi(Enderûnî)
Şarkı
Devr-i Hindi
Menbâ-ı ilm-i Hüdâ'sın yâ Muhammed Mustafa
Hüzzam
Hacı Fâik Bey
İsmail Hakkı(Bursavî)
Tevşih
Evsat
Menekşe gözlerde hiç vefâ yokmuş
Hüzzam
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Düyek
Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ
Hüzzam
Hacı Fâik Bey
Adile Sultan
İlahi
Düyek
Merhamet eyleme hiç sen de bana ey nazlı yâr
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Mest ü hayrânım zâr ü giryânım
Hüzzam
Aslan Hepgür
Kuddûsî
İlahi
Nim Sofyan
Mevsim gene gülden çile çekmek
Hüzzam
Şevki Sevgin (Neyzen)
Selim Aru
Şarkı
Curcuna
Mevsim mevsim üzerinden gelip geçtik
Hüzzam
Selâhattin İnal
Mehmet Çakırtaş
Şarkı
Aksak
Mey seni gonce-i nâz açtı da bülbül etti
Hüzzam
Bîmen Şen
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Curcuna
Meyl edip ağyâri aldın yanına
Hüzzam
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Meyli o şûhun acep ağyâre mi
Hüzzam
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Şarkı
Yürük Semai
Mızrabından dökülen nağmede kaldı bu gönlüm
Hüzzam
Semahat Özdenses
Semahat Özdenses
Şarkı
Düyek
Mızrabını tanburuna vur kalbime vurma
Hüzzam
Haydar Tatlıyay
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Aksak
Mihnetle geçen ömrüme bir pembe şafaksın
Hüzzam
S. Suphi Soner
Reşat Bilgin
Şarkı
Aksak
Misli yok bir şûh-i rânâ
Hüzzam
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni
Hüzzam
Hacı Faik Bey
_
Şarkı
Aksak
Münkir terket nizayı
Hüzzam
Hüsnü Sarıer (Himmeti)
_
İlahi
Aksak
Müştekidir merhametsiz gözlerinden gözlerim
Hüzzam
Klârnetçi İbrâhim Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Nasıl başlarsa hayat öyle bitermiş
Hüzzam
Selâhattin İnal
Ahmet Kaçar
Şarkı
Sofyan
Nasıl olsa gideceksin herşeyimi alıp gitme
Hüzzam
İlgün Soysev
Berran Yalçın
Şarkı
Aksak
Nasıl unuturum seni güzelim
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Ali Sevim
Şarkı
Düyek
Nasıl yaşanır sensiz bir türlü bilemedim
Hüzzam
Erdoğan Berker
Özdemir Kiper
Şarkı
Düyek
Nasılsa dönecek diye bekleme
Hüzzam
Eyüp Uyanıkoğlu
İbrâhim Sezer
Şarkı
Düyek
Ne aşkıma bir cevap ne başka şey beklerim
Hüzzam
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Sofyan
Ne bahar âlemi gördüm ne yaz'ın neş'esini
Hüzzam
Rıdvan Lâle
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Ne bekledim sevgiden ne kaldı bak elimde
Hüzzam
Ziyâ Taşkent
Nizâmi Sunguroğlu
Şarkı
Sofyan
Ne çarhın inkîlâbından bana kâm üzre bir dem var
Hüzzam
Danbeni Rızâ Bey
_
Şarkı
Düyek
Ne dert kalır ne hüzün neşeyle dolar yüzün
Hüzzam
Bedri Aybars
İlkan San
Şarkı
Düyek
Ne dökmek istesem yaş var
Hüzzam
Sâdi Hoşses
Y. Nezihi Bükülmez
Şarkı
Aksak-Curcuna
Ne durursun gâfil insan îmânın sorsalar gerek
Hüzzam
Fehmi Tokay
_
İlahi
Düyek
Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle
Hüzzam
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Düyek
Ne günün şi'ri sabahlarla biter
Hüzzam
Hasan Soysal
A. Ö. Hacıtâhiroğlu
Şarkı
Aksak
Ne hazindi o akşam bırakıp gittin beni
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Kadri Kalfaoğlu
Şarkı
Aksak
Ne kadar gözyaşı döksem bu alev sönmeyecek
Hüzzam
Hamdi Tokay
_
Şarkı
Aksak
Ne olur açma arayı bağlatma sakın karayı
Hüzzam
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Ne olur çiçeklerin rengi solmasa
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Semai
Ne olur gelirsen erken çık biraz
Hüzzam
Yılmaz Pakalınlar
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Ne sevinç ne mutluluk gönlümde hep gam tasa
Hüzzam
Ali Arıkan
Kâmil Atay
Fantezi
Düyek
Ne şekerde ne balda ne çiçek açmış dalda
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Yalçın Benlican
Şarkı
Nim Sofyan
Ne yıllar korkutur beni ne ecel
Hüzzam
İlgün Soysev
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Neden böyle hayatta sevenler hep bahtsızdır
Hüzzam
Kenan Günel
Yaşar Batamoğlu
Şarkı
Düyek
Neden böylesine geç neden böyle umutsuz
Hüzzam
Zekâi Tunca
Şinâsi Özdenoğlu
Şarkı
Curcuna-N.Sofyan
Neden gelip aradın unutmadan seni ben
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Neden gözlerine yaş doldu deme
Hüzzam
Fâruk Şâhin
A. Selçuk İlhan
Şarkı
Sofyan
Neden kaçtın uzaklara
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Semai
Nedendir bu ayrılıklar insanlara kader midir
Hüzzam
Sâlih Berkmen
Şâkir Döşemeciler
Şarkı
Düyek
Nedir keyifsizliğin söyle bileyim
Hüzzam
Hâfız Abdullah Ağa
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Şarkı
Düyek
Nerde akşam orda sabâh eyledim
Hüzzam
Alâeddin Şensoy
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Nerde kaldın gelmedin ey gonce-fem
Hüzzam
Akın Özkan
Yaşar Nezihe(Vecihe Engin)
Şarkı
Ağır Düyek
Neş'e-i gam şarabından nice kullar içmemiş
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Neş'elerle dolmak ister
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Yürük Semai
Neş'em ve sevincim çok kısa bir an
Hüzzam
Yılmaz Yüksel
Eyüp Göksu
Şarkı
Sofyan
Neş'enle emeller gülüyor kalbime ey mâh
Hüzzam
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
Zekâî Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Neş'eyâb-ı lûtfun olsun bu ser-i şûrîdemiz
Hüzzam
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ney'den dökülen nağme olup kalbine aksam
Hüzzam
Ömer Altuğ
Ömer Altuğ
Şarkı
Türk Aksağı
Nice bir hasret ile rûz u şeb efgan edeyim
Hüzzam
Hâfız Yusuf Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle
Hüzzam
Nikoğos Ağa
A. Ziyâeddin Paşa
Şarkı
Düyek
Nîm-nigâhın katle ferman ibtisâmın can alır
Hüzzam
Abdi Efendi (Selânik'li-Ûdî)
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Nûr-i Hak'dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa
Hüzzam
Hasan Şanlıtürk
Hüseyin Top(Hafız)
İlahi
Düyek
Nursun mahbûb-ı sübhânım Muhammed Mustafa
Hüzzam
Kâzım Uz (Muâllim)
Hüseyin Vassaf Bey
İlahi
Devr-i Revan
Nurunla yanan gönlüm ümidim gibi yüksek
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Devr-i Hindi
O ceylân bakışlara vuruldun yine gönül
Hüzzam
Akın Özkan
_
Şarkı
Düyek
O dönüp gülerek baktığın akşam
Hüzzam
Burhan Durucu
Orhan Ete
Şarkı
Aksak
O güzel gözlere yandım
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Sengin Semai
O güzel yüz beni berbâd ü perîşân ediyor
Hüzzam
Klârnetçi İbrâhim Ef.
_
Şarkı
Sofyan
O hasretin oldu keder
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Galip Uzunca
Şarkı
Düyek
O kara gözlerine güzelim dalıyorum
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Sofyan
O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak-Curcuna
O siyah saçından uçan yaşmağı
Hüzzam
Yılmaz Karakoyunlu
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Nim Sofyan
O şarkı söylenirken sesinde sitem vardı
Hüzzam
Amir Ateş
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Curcuna
O şûhun aldanma bir bûsesine
Hüzzam
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Aksak
O yârin sunduğu aşk şarabından
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Ali Sevim
Şarkı
Curcuna
O yemyeşil gözlere o sıcacık sözlere
Hüzzam
Erol Bingöl
Nilgün Bingöl
Şarkı
Nim Sofyan
O zalim kastediyor cânıma dağlar gibi
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Okşuyor rûhumu boğazın sakin gezinen suları
Hüzzam
Yaşar Bedük
Bülent Coşkun
Şarkı
Sofyan
Ol gonca gülün seyr-i cemâlinde sefa var
Hüzzam
Necmi Pişkin
Mehmet Sâdi Bey
Beste
Remel
Ol lâle-ruh'un tarh-ı gülistânı güzeldir
Hüzzam
Ebû-Bekir Ağa
_
Beste
Muhammes
Ol meh'in uşşâkını gördüm bu şeb mehtabda
Hüzzam
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Oldu bu üftâdenin her kârı güç
Hüzzam
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Oldu gönlüm bir perînin âşık-ı âvâresi
Hüzzam
Ahmet Tevfik Efendi
Kaytazzâde Nâzım Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Olmadığın geceler odamı keder sarar
Hüzzam
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
Olmasaydın sen gözüm görmezdi
Hüzzam
N. Cemil Sangan
A. Refik Altınay
Şarkı
Sengin Semai
Olsa âlem reşk-i gülzâr-ı İrem
Hüzzam
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Onsekizbin âlemin cümlesi bir içinde
Hüzzam
Merih Göksu
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Öldür beni bir gün buralardan gideceksen
Hüzzam
O. Nûri Özpekel
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Ölsemde unutmam beklerim seni
Hüzzam
Fahri Bildik
Fevzi Şahingöz
Şarkı
Düyek
Ölümden çok beterdir ümitsiz bu gözleyiş
Hüzzam
Selâhattin Kaya
Selahattin Kaya
Şarkı
Düyek
Ölürsem unutursun sevgimi derdin hani
Hüzzam
Suat Yıldırım
Ahmet Erdoğan
Şarkı
Düyek
Ölürsem yazıktır sana kanmadan
Hüzzam
Hayri Yenigün
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Yürük Semai
Ömrüm bir kadehtir ki içinde sen dolusun
Hüzzam
Tâhir Sıral
Nevin Konuk
Şarkı
Sofyan
Ömrüm seni sevmekle nihâyet bulacaktır
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Fitnat Sağlık
Şarkı
Curcuna
Ömrümün baharında açılan nazlı çiçek
Hüzzam
Burhan Durucu
Lütfü Alacalar
Şarkı
Düyek
Ömrümün kaç yılını uğruna fedâ ettim
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
İbrâhim Kalkan
Şarkı
Düyek
Ömrümün tadı kalmadı artık
Hüzzam
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Düyek-Semai
Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık
Hüzzam
Selâhattin Altınbaş
Orhan Arıtan
Şarkı
Düyek
Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur
Hüzzam
Avni Anıl
Onur Şenli
Şarkı
Semai
Ömrünün sermâyesin verme yele
Hüzzam
S.Eyyûbi Işıksal
Hulûsi Ateş
İlahi
Sofyan
Öpsem güzelim gözlerini gözbebeğinden
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Türk Aksağı
Övünme sen yarim elbet benim gibi ağlarsın
Hüzzam
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Sengin Semai
Öyle bakma güzel gözlüm
Hüzzam
Semahat Özdenses
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Öyle bir sarmış ki aşkın sanki bir sevda ağı
Hüzzam
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Öyle çok ağladım ki kederimden bu gece
Hüzzam
Metin Everes
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Sofyan
Öyle doluyum ki bulutlar gibi
Hüzzam
Celâl Abacı
Muhlis Eroğul
Şarkı
Düyek
Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir
Hüzzam
Yusuf Ömürlü
Fuzûlî
Şarkı
Ağır Aksak
Öyle sev öyle sev ki görenler deli sansın
Hüzzam
Ziyâ Taşkent
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Öyle üzdün öyle ağlattın ki gülmem bir daha
Hüzzam
Oğuz Şenler
M. Turan Yarar
Şarkı
Müsemmen
Özlemlere son verecek bir kucak huzurla gelse
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Özlesem de seni her an
Hüzzam
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Nim Sofyan
Parlak saçını bir gececik okşayabilsem
Hüzzam
Zeki Duygulu
Santûri Şükûfe Hanım
Şarkı
Türk Aksağı
Parlayan gözlerimde hasret özlemi
Hüzzam
Arif Sâmi Toker
Ahmet Acarer
Şarkı
Semai-Curcuna
Perîşan kâkülü âşûb-i candır
Hüzzam
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Peşinden koşarken yorulan benim
Hüzzam
Haluk Yücel
Eyüp Göksu
Şarkı
Düyek
Peşinden koştuğumu sevince coştuğumu
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Münire Aksaray
Şarkı
Nim Sofyan
Peteksiz bal olur mu
Hüzzam
Eyüp Uyanıkoğlu
Eyüp Uyanıkoğlu
Şarkı
Düyek
Pınar gibi ak da gel
Hüzzam
Sadık Selçukkaya
Engin Çır
Şarkı
Sofyan
Pişmân olur da bir gün dönersen bana geri
Hüzzam
İrfan Özbakır
Ayhan İlter
Şarkı
Düyek
Rahm eder mi sana sandın a gönül
Hüzzam
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Rahm eyle bakıp hâlime bir kerre a canım
Hüzzam
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Sengin Semai
Rahnedâr ettin dil-i vîrânımı
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Curcuna
Rast gelmiş idim dün sana ben semt-i Vefâ'da
Hüzzam
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Düyek
Ravza-i hüsnünde güller münkeşit güldükçe sen
Hüzzam
Sâdi Erden (Ûdi)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Recâ-yı vasl için ol gül-izâre
Hüzzam
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül
Hüzzam
Dede Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Resûl-i müctebâ nesli Rifâi seyyîd Ahmed'dir
Hüzzam
Ali Rızâ Bey(Neyzen)
Rızâ Kuddûsî
İlahi
Düyek
Revan'ın her yanı al kana döndü
Hüzzam
_
_
Marş
Sofyan
Rûhum bir uzak hâtıranın uğruna yandı
Hüzzam
Cevdet Çağla
B. Süha Ediboğlu
Şarkı
Curcuna
Rûhum seni sevdi sana yandı sana yârdır
Hüzzam
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
A. Refik Altınay
Şarkı
Türk Aksağı
Rûhumda aşkın saklanıp kalsa
Hüzzam
Marko Çolakoğlu (Ûdî)
_
Şarkı
Aksak
Rûhumda baharımda açan tatlı emelsin
Hüzzam
Nihat Adlim
_
Şarkı
Sengin Semai
Rûhumda bir duygu yaşatır seni
Hüzzam
Necip Altın
Muharrem Gerçeker
Şarkı
Düyek
Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Türk Aksağı
Rûhumda gizli bir emel mi arar
Hüzzam
Turan Yönaç
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Düyek-Curcuna
Rûhumu sardı özlem bu sonbahar gününde
Hüzzam
Teoman Önaldı
Teoman Önaldı
Şarkı
Düyek
Rûz u şeb feryâdıma sensin sebeb
Hüzzam
Hâfız İbrâhim Efendi
_
Şarkı
Aksak-D.Hindi
Rüya gibi uçup giden düşler gibi tezce biten
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Rüzgâr susmuş ses vermiyor nedendir
Hüzzam
Ziyâ Taşkent
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Sofyan
Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız
Hüzzam
Kâzım Uz (Muâllim)
C. Muhittin Kozanoğlu
Şarkı
Sengin Semai
Saatlerce başbaşa kaldığımız geceler
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Curcuna
Sabah oldu aman et arz-ı dîdâr
Hüzzam
Sâdi Erden (Ûdi)
_
Şarkı
Aksak
Sabrım bile isyân etti şimdi hangi yerdesin
Hüzzam
Ünsal Silleli
Ünsal Silleli
Şarkı
Düyek
Sabrımı gamzelerin sihr ile târâc edeli
Hüzzam
Bîmen Şen
Nazif Surûri Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Saçların dağılmış görünmez yüzün
Hüzzam
Yılmaz Pakalınlar
Gökhan İpek
Şarkı
Sofyan
Sâhilden uzaklaştık elin şimdi elimde
Hüzzam
M. Nûrettin Selçuk
M. Fâik Ozansoy
Şarkı
Yürük Semai
Sâhile pek yakın bir yuva kurdum
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Aksak
Sâkî ki sen oldun su şarâb oldu demektir
Hüzzam
Fehmi Tokay
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Aksak
Sâkî yetiş imdâda gel
Hüzzam
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Sakladım söylemedim derdimi
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Saklama boşuna geçiyor zaman
Hüzzam
Fâruk Şâhin
İrfan Türkoğuz
Fantezi
Düyek
Saklarım sînede her an seni cânım diyerek
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Sâlik meratip kat'eder tekrarı Hû yâ Hû ile
Hüzzam
Ahmet Hatipoğlu
Senâî
İlahi
Sofyan
Sana bağlandımsa suçlu ben miyim
Hüzzam
İlgün Soysev
Süleyman Sandal
Şarkı
Sofyan
Sana bahar yağmuru diyorlar yanılıp da
Hüzzam
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin
Hüzzam
Şeref Çakar
Ali Sevim
Şarkı
Aksak
Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin
Hüzzam
İsmâil Akçapınar
Ali Sevim
Şarkı
Sofyan
Sana ben safvet-i kalbimle perestiş ederim
Hüzzam
Klârnetçi İbrâhim Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sana bin can ile bağlandı gönül râm oldu
Hüzzam
Rüştü Eriç
Bedri Gürsoy
Şarkı
Aksak
Sana bir şarkı bıraktım beni ansın diyerek
Hüzzam
Câvit Ersoy
Taner Çağlayan
Şarkı
Ağır Aksak
Sana canım feda ettim ey bi vefa
Hüzzam
Şekerci Udi Cemil Bey
Leyla Saz
Şarkı
Aksak-S.Semai
Sana gül verenleri gönül mü verdi sandın
Hüzzam
Gündoğdu Doğan
Engin Çır
Şarkı
Aksak (Yürük)
Sana hâlâ açık kapım bir gün döner gelir diye
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Sofyan
Sana hem en uzak hem en yakınım
Hüzzam
N. Kemal Aktan
N. Kemal Aktan
Şarkı
Sofyan-Semai
Sana kavuşmak için bir şey yapamıyorum
Hüzzam
Dursun Karaca
Saadet Vural
Şarkı
Düyek
Sana kul olmaya geldim güzelim
Hüzzam
Nûrettin Demirtaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Sofyan
Sana olan aşkımı söylemedim
Hüzzam
Aslan Hepgür
Aslan Hepgür
Şarkı
Düyek
Sandın ki zaman günleri bir bir koparınca
Hüzzam
M. Nazmi Özalp
G. Fahri Tüzün
Şarkı
Aksak
Sanma canım herkesi sen sadıkane yar olur
Hüzzam
İrfan Doğrusöz
Yavuz Sultan Selim
Şarkı
Müsemmen
Sanma şahım herkesi sen sadıkâne yar olur
Hüzzam
Burhan Durucu
Yavuz Sultan Selim
Şarkı
Ağır Aksak
Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur
Hüzzam
Ali Şenozan
Yavuz Sultan Selim
Şarkı
Ağır Aksak
Sarı ipek saçlarını ellerimle dağıtsam
Hüzzam
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
_
Şarkı
Semai
Sarsam kolumu boynuna bir bûseni alsam
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sengin Semai
Sâyebânısın bu dîn ü devletin
Hüzzam
Yusuf Paşa
_
Şarkı
Düyek
Saymadım aşkınla olan yılları
Hüzzam
Gürdal İnan
Vural Şahin
Şarkı
Düyek
Sazlar kırılan gönlümüzün hüznünü inler
Hüzzam
Melâhat Pars
O. Rahmi Gökçe
Şarkı
Aksak
Seherde açılan güller nedendir..
Hüzzam
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Sen artık o efsâne değilsin
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Fahte
Sen arzu ettin bu ayrılık senden eserdir
Hüzzam
O. Nihat Akın
Selim Aru
Şarkı
Curcuna
Sen bana vâ'd-i visâl ettin de zâlim gelmedin
Hüzzam
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Aksak
Sen bende ne leylâk ne karanfil ne de sünbülsün
Hüzzam
Ümit Gürelman
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Sen benim aşkımı bilinceyedek
Hüzzam
Rıdvan Tandoğan
Mehmet Erbulan
Fantezi
Nim Sofyan
Sen benim sonbaharım olma sakın
Hüzzam
Necdet Dönmez
Ali Tuna
Şarkı
Düyek
Sen de anlat bana hicrânını kalbin bırak ağlasın
Hüzzam
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
Sen de giy sırtına ateşten gömlek
Hüzzam
Bilge Özgen
Hülya Şenkul
Fantezi
Düyek
Sen de Leylâ'dan mı öğrendin cefâkâr olmayı
Hüzzam
Şerif İçli
Hilmi Soykut
Şarkı
Devr-i Hindi
Sen de mi unutmadın hâlâ o maziyi
Hüzzam
Hüseyin Erbay
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
Sen değilsin beni yürekten ağlatan
Hüzzam
Hasan Soysal
Bekir Mutlu
Şarkı
Sofyan
Sen geldiğin zaman mevsim ilkbahardı
Hüzzam
Taner Şener
Taner Şener
Şarkı
Semai
Sen gideli dile düştüm
Hüzzam
Ali Şenozan
Kani Soylu
Şarkı
Sofyan
Sen gideli gülmedim kırık kolum kanadım
Hüzzam
Vural Doğu
Turgut Yarkent
Şarkı
Düyek
Sen gidersen tad kalır mı haz kalır mı bir tânem
Hüzzam
Turan Yalçın
Yavuz Özen
Şarkı
Ağır Aksak
Sen gidince mevsimler
Hüzzam
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Düyek
Sen gittin gideli Ankara başka
Hüzzam
Zafer Sakıncı
Sabahattin Çankaya
Şarkı
Düyek
Sen gönül bahçemde açan tek gülsün
Hüzzam
İlgün Soysev
İlkan San
Şarkı
Düyek
Sen gözleri bahar saçları hazan
Hüzzam
Mustafa Töngemen
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca
Hüzzam
Necdet Tokatlıoğlu
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Aksak
Sen gülmeyen bahtımı gül gül açtıran bahar
Hüzzam
Bilge Özgen
Abdullah Satoğlu
Şarkı
Düyek
Sen hep böyle dertli hep yaslı mısın
Hüzzam
Nezih Gözonar
Fatma Onur
Şarkı
Düyek
Sen her zaman kalbimdesin
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Düyek
Sen kararan dünyâma bir güneş gibi doğdun
Hüzzam
Erol Bingöl
Nûriye Eracar
Şarkı
Semai
Sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın
Hüzzam
M. Nûrettin Selçuk
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Sen ki bana bütün neş'e bütün hayattın
Hüzzam
Fahri Kopuz
H. Fahri Ozansoy
Şarkı
Semai
Sen küçükten böyle hoppa bî-vefâ
Hüzzam
O. Nihat Akın
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Sen neş'eden haber ver derdi herkes tanıyor
Hüzzam
Selâhattin İçli
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Düyek-N.Sofyan
Sen oldun cevrine ey dil-şiken mahzun
Hüzzam
Murtaza Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsin
Hüzzam
Mûsa Süreyyâ Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Sen şimdi düşlerde aşkı arar gibisin
Hüzzam
Cemil Derelioğlu
Bülent Güldal
Şarkı
Düyek
Sen Tanrı'nın özenip yarattığı
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Cemâl Sâfi
Şarkı
Sofyan
Sen yanımda oldukça bahar aydın güz aydın
Hüzzam
Ali Osman Güngör
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Düyek
Sen yıllardır kalbimi bilmeden kanatırsın
Hüzzam
Necip Altın
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Sen yokken bu şehrin sokaklarında
Hüzzam
Fâruk Şâhin
Fâruk Şâhin
Şarkı
Düyek
Sende doğmuştur Muhammed Mustafa
Hüzzam
Hüseyin Tolan (Hâfız)
Abdülehad Nûri (Şeyh)
Tevşih
Semai
Senden ebedî hâtıra kalb ağrısı bende
Hüzzam
Erol Sayan
Zahirettin Erkılıç
Şarkı
Aksak
Sendin benim kadınım sendin benim meleğim
Hüzzam
Ali Şenozan
İ. Hakkı Özbilgin
Şarkı
Düyek
Senelerce boş yere ümitler beslemişim
Hüzzam
Necdet Tokatlıoğlu
A. Akınalp
Şarkı
Düyek
Senelerdir seni sensiz yaşarım ben güzelim
Hüzzam
Fâruk Şâhin
Fâruk Şâhin
Şarkı
Aksak
Seni ancak seni rûhum düşünür sonsuz inan
Hüzzam
Aleko Bacanos
_
Şarkı
Sofyan
Seni bir kez görmek bana rüyâ mı nedir
Hüzzam
Aziz Gökmen
Sevinç Atan
Yürük Semai
Yürük Semai
Seni candan sevmiştim sana gönül vermiştim
Hüzzam
Rıdvan Tandoğan
Rıdvan Tandoğan
Fantezi
Düyek
Seni çılgın gibi sevdim
Hüzzam
Akın Özkan
Akın Özkan
Şarkı
Sofyan
Seni gönlüm gözlerim nasıl özler arardı
Hüzzam
Ümit Mutlu
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Seni gönülden sevdim sakın beni bırakma
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Ziyâ Polat
Şarkı
Düyek
Seni gördü o şafak saçlara bağlandı gönül
Hüzzam
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Aksak
Seni görmek bana bilsen ne büyük zevk-i hayat
Hüzzam
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım
Hüzzam
Yılmaz Yüksel
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Düyek
Seni ne çok severim târifsiz bir sevgi bu
Hüzzam
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Düyek
Seni sesini gözlerinin rengini unutabilsem
Hüzzam
Sâdi Hoşses
_
Şarkı
Düyek
Seni sevdim güzelim unutmam mümkün değil
Hüzzam
Mûsa Kumral
Yalçın Doğan
Şarkı
Düyek
Seni sordum aradım diyar diyar her yerde
Hüzzam
Mahmut Oğul
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Senin kadar kimseye hiç yakın olamadım
Hüzzam
Rüştü Eriç
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Senin yeşil gözlerini gönül kıran sözlerini
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Münire Aksaray
Şarkı
Düyek
Senin yollarına umut bağladım
Hüzzam
Necdet Tokatlıoğlu
Hakkı Yalçın
Şarkı
Düyek
Senin'çün ettiğimiz âh ü zârı biz biliriz
Hüzzam
_
_
Beste
Hafif
Seninle birlikte yaşayalım biz
Hüzzam
Amir Ateş
Vural Şahin
Şarkı
Düyek
Seninle bu aşkı kaldığı yerden
Hüzzam
Alâaddin Pakyüz
Saadet Vural
Şarkı
Düyek
Seninle geçen yıllar bana çileydi derken
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Curcuna
Seninle ıslandığım Nisan yağmurlarına...
Hüzzam
Seyfi Güldağı
Meltem Baş
Şarkı
Nim Sofyan
Seninle kaybolduğum geceleri özledim
Hüzzam
Yaşar Bedük
Filiz Bedük
Şarkı
Düyek
Seninle ne renkli günlerim vardı
Hüzzam
Sibel Taşbaş
Nevin Örnek
Şarkı
Semai
Seninle yaşanan mutlulukları
Hüzzam
Sâmi Derintuna
Sâmi Derintuna
Şarkı
Aksak-N.Sofyan
Sensiz âlem bahtiyâr etmez beni
Hüzzam
Ekrem Güyer
_
Şarkı
Müsemmen
Sensiz benim hâlim ne olacak
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Sensiz doğar gün batar
Hüzzam
Semahat Özdenses
Rauf Alanyalı
Şarkı
Sofyan
Sensiz geceler öyle siyah öyle siyah ki
Hüzzam
Sâdi Hoşses
Sıtkı Angınbaş
Şarkı
Sengin Semai
Sensiz geçecek günleri âhımla eritsem
Hüzzam
Şerif İçli
Besim Tecer
Şarkı
Türk Aksağı
Sensiz geçen yıllarımı sildim artık başa döndüm
Hüzzam
Yılmaz Karakoyunlu
Uğur Gür
Şarkı
Sofyan
Sensiz mevsimlerin tadı kalmadı
Hüzzam
Metin Everes
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Sensiz olunca seni özlerim
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Sensiz yaşamaktansa ölmek evlâdır bana
Hüzzam
Melâhat Pars
Melâhat Pars
Şarkı
Curcuna
Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor
Hüzzam
Selâhattin İnal
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Düyek
Sevdâ bahçelerinde açılan gül ol da gel
Hüzzam
Rüştü Eriç
Kenan Akansu
Şarkı
Düyek
Sevda bahçelerinde geçen günleri düşün
Hüzzam
Ali Şenozan
O. Nuri Gündeş
Şarkı
Değişmeli
Sevdâ budur güzelim aç gönlümü bak da gör
Hüzzam
Kadri Şençalar
Ceyhun Savaşan
Şarkı
Düyek
Sevdâ ona yaklaşma yanarsın tutuşursun
Hüzzam
O. Nihat Akın
Hüseyin Rifat Işıl
Şarkı
Aksak
Sevdalı bülbüllerden aşk dolu gönüllerden
Hüzzam
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Düyek
Sevdalı gözlerin mest eyler beni
Hüzzam
Amir Ateş
Emine Ertem
Şarkı
Aksak
Sevdâlı gözlerle sen bana baktın
Hüzzam
Selâhattin Pınar
Badi Nedîm Bey
Şarkı
Sengin Semai
Sevdâmı o hülyâlı gözün rengi yarattı
Hüzzam
Ferit Sıdal
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Sengin Semai
Sevdâsı henüz sînede gönlüm gibi sağdı
Hüzzam
Yorgo Bacanos
Y.Sinan Ozan
Şarkı
Türk Aksağı
Sevdâ-zedeyim aşkıma bir çâre
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Türk Aksağı
Sevdâ-zedeyiz sâkî bize sun cam-ı şifâyı
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Sevdiğim âhûya teşbih eyledim çeşmânını
Hüzzam
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Fahte
Sevdiğim aşkınla oldum böyle mahzûn serseri
Hüzzam
Abdi Efendi (Tellâl)
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Sevdiğim dünyâlar kadar
Hüzzam
M. Nûrettin Selçuk
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Aksak
Sevdiğin sevdânı unutmuş artık
Hüzzam
Sâdun Aksüt
Hârun Karadeniz
Şarkı
Sofyan
Sevdim seni kır çiçeğim aşkın ile öleceğim
Hüzzam
Sâmi Serimer
Sâmi Serimer
Şarkı
Aksak
Sevdim yine bir âfet gibi yâr
Hüzzam
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak-Düyek
Seven gönül geçer mi sevdiği yardan
Hüzzam
Yılmaz Pakalınlar
Şefik Alacain
Şarkı
Düyek
Seven güler derler ben gülemedim
Hüzzam
Ziyâ Taşkent
Sâmi Derintuna
Şarkı
Nim Sofyan-Düyek
Sevenler sevilenler gönül derdi çekenler
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Sevenlerin kadrini anlayan var bilen var
Hüzzam
Ünal Narçın
Ünal Narçın
Şarkı
Aksak
Seversin diye sevdim düşmandan beter oldun
Hüzzam
İrfan Özbakır
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Düyek
Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim
Hüzzam
Murat Kadir Gök
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Sevgi özlemdir dedin hasretine katlandım
Hüzzam
Niyâzi Şengül
Cengizhan Altuntaş
Şarkı
Sofyan
Sevgilerden örülmüş ömür boyu dostluğu
Hüzzam
İlgün Soysev
İlkan San
Şarkı
Düyek
Sevgili küçük yaramaz sırrına akıl eremez
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Devr-i Turan
Sevgili ne demek bilmem
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek-Curcuna
Sevgilim gönlümün düşünce vakti
Hüzzam
Nilgün Demirağ
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Düyek-Semai
Sevgilim sanma seni bir an olsun unuttum
Hüzzam
Semahat Özdenses
Onur Akay
Şarkı
Düyek
Sevgilimdin sen benimdin eskiden
Hüzzam
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Semai
Sevgim yüreğine sığmadı senin
Hüzzam
Güldeniz Ekmen Agiş
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Düyek
Sevgimle yanan bahçede bir tâze baharsın
Hüzzam
Bilge Özgen
A. Şevket Bohça
Şarkı
Aksak
Sevgine hasretim yüzüne hasret
Hüzzam
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Düyek
Sevginle yanan kalbim için bir kere gelsen
Hüzzam
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Türk Aksağı
Sevince görürsün kimmiş tutuşan
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Ömer Kalafat
Şarkı
Semai
Seviyordum onu rûhumda kanarken yaralar
Hüzzam
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Sevmek hakkın sev gönül yaşarken baharını
Hüzzam
Metin Everes
Ertuğrul Akçaylı
Şarkı
Düyek
Sevmek seni yâr vallâhi ne hoş
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Sevmekten vazgeçtim sanma
Hüzzam
Aydın Oran
Aydın Oran
Şarkı
Aksak
Sevmemek kâbil midir ey âfitâbım hiç seni
Hüzzam
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sevmiyorsan söyle bitsin bu çile
Hüzzam
Semahat Özdenses
Kenan Şavklı
Şarkı
Düyek
Seyre daldık gonca-i handânı bir ömür bitti
Hüzzam
O. Nihat Akın
_
Şarkı
Aksak
Silinmez içimden derin hâtıran
Hüzzam
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Ziyâ Yazgan
Şarkı
Aksak-Curcuna
Simana tebessüm güle gülmek yaraşırmış
Hüzzam
Amir Ateş
Hayreddin Karaman
Şarkı
Sofyan
Simsiyah bahtıma ay gibi doğdun
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Sîne üryân geldi sâki, meclis artık târûmâr
Hüzzam
Özgen Gürbüz
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Müsemmen
Sînenin âşık-ı şûrîdesidir bûselerim
Hüzzam
Selânik'li Ahmet Ef.
Tevfik Sâmih Bey (Lâmî)
Şarkı
Ağır Aksak
Sitem bîhûdedir baht-ı zebûna
Hüzzam
Hâfız Yusuf Efendi
_
Şarkı
Aksak
Sitem mi etmedim dil mi dökmedim
Hüzzam
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Semai
Soldum artık âteş-i aşkınla bir bak hâlime
Hüzzam
Abdi Efendi (Ûdî)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Solgun bir hayâl gibi bekledim sâhillerde
Hüzzam
İ. Hakkı Nebiloğlu
İ. Hakkı Nebiloğlu
Şarkı
Düyek
Solgun durma isteklen
Hüzzam
M. Nûrettin Selçuk
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Solmasın incinmesin hep yaşasın aşkımız
Hüzzam
Oktay Tem
Oktay Tem
Şarkı
Sofyan
Son defa gülümse bırak yağsın yağmurlar
Hüzzam
İbrahim Umut
İbrahim Umut
Şarkı
Düyek
Son hâtıra aşkımda kalan bir sarı saçtı
Hüzzam
Artaki Candan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Sonbaharın bizi daldırdığı rüyâ geçici
Hüzzam
B. Sıtkı Sezgin
Mehmet Çınarlı
Şarkı
Aksak
Sonmuş bu gidiş dönmedi hicran seferinden
Hüzzam
Semahat Özdenses
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Düyek
Sordular pervâneye niçin böyle yanarsın
Hüzzam
Zeki Altun (Hâfız)
Azîzî
İlahi
Sofyan
Sormadın hâlimi hiç kalbimin esrârı nedir
Hüzzam
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Sormayın gönlümün kimdir sahibi
Hüzzam
Eyüp Uyanıkoğlu
G. Çiçek Tural
Şarkı
Sofyan
Sorsun bakışın hâlimi hicrânıma
Hüzzam
Metin Everes
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Sorun bütün âşıklara âşıklar bilir beni
Hüzzam
Ferhat Sarmusak
Ferhat Sarmusak
Şarkı
Aksak
Söküp atmak ne mümkün içimden gözlerini
Hüzzam
Engin Çır
Şâhin Çandır
Şarkı
Düyek
Söyle Allah aşkına nedir senden çektiğim
Hüzzam
İrfan Özbakır
Hüceste Aksavrın
Şarkı
Düyek
Söyle bir kerre daha başın için ey gonce-leb
Hüzzam
Lem'î Atlı
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Söyle ey dost söyle ey can
Hüzzam
Mustafa Töngemen
Mustafa Töngemen
Şarkı
Aksak
Söyle nerde benim civanım nazlı sünbülüm
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Semai
Söyle n'oldun sevdiceğim pek unuttun sen beni
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Söyle zâlim nerdesin
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini
Hüzzam
Selâhattin Altınbaş
İlkan San
Şarkı
Düyek
Söylemiştim sana birgün bu aşk bitecek diye
Hüzzam
Mümin Salman
Şâkir Döşemeciler
Şarkı
Düyek
Söylüyor hicrânını her hazin nağme bana
Hüzzam
Nurettin Gökmen
Nâdide Gülpınar
Şarkı
Düyek
Söz olurmuş varsın olsun
Hüzzam
Alâaddin Pakyüz
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Suçlusun kalbime böyle girip de
Hüzzam
Nabi Çakar
Sevim Sürer
Şarkı
Semai
Sular gibi akar çağlar
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Tarık Işıtman (Muallim)
Şarkı
Aksak
Sunar bir câm-ı memlû bin tehî peymâneden sonra
Hüzzam
Fahri Kopuz
Sâbit
Şarkı
Curcuna
Sus hiç bir şey söyleme anladım gideceksin
Hüzzam
Edvan Kengil
Edvan Kengil
Şarkı
Düyek
Sus sorma hiç ne haldeyim
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Semai
Susamış ömrüme yıllar içiyor hep içiyor
Hüzzam
Ali Dursun Yağlı
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden
Hüzzam
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Türk Aksağı-Cur.
Sussun mu gönül artık hicrinle mi hep yansın
Hüzzam
Rüştü Eriç
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Düyek
Susuz pınarlara döndürdün beni
Hüzzam
Sâdi Hoşses
Mustafa Sevilen
Şarkı
Curcuna
Sükûnda geçer ömrüm seyri gibi enhârın
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Sürmeli ceylân mısın o ne güzel bir bakış
Hüzzam
Erol Köker
Erol Köker
Şarkı
Aksak
Sürmeli kız gönlüm sende o yeşil gözlerinde
Hüzzam
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Yürük Semai
Sürûşan raksederler cümle tehlîl-i ilâhide
Hüzzam
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Nûri
İlahi
Düyek
Sürülmez safa cekilmez cefa
Hüzzam
Teoman Alpay
Melih Özer
Şarkı
Yürük Semai
Şâd olurdum belki bu baht-ı siyâhım olmasa
Hüzzam
Fahri Kopuz
Fehime Nükhet
Şarkı
Ağır Aksak
Şâhım ali abaya erenlere aşkolsun
Hüzzam
Nezih Uzel
Yusuf Fâhir Baba
İlahi
Sofyan
Şarkılar başlıyor yine hüzzamla
Hüzzam
Fâruk Şâhin
Fâruk Şâhin
Şarkı
Düyek
Şarkılar öksüz kaldı dudağımda dün gece
Hüzzam
Suphi İdrisoğlu
Şükrü Yetimoğlu
Şarkı
Düyek
Şarkılar söylerdin bana gel diye
Hüzzam
İlgün Soysev
Şâdıman Süeroğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Şarkıların boynu bükük güftelerin mâtemi var
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Müsemmen
Şebâbım durmadan geçti bütün ömrüm sarardı
Hüzzam
Mustafa Sunar
Mustafa Sunar
Şarkı
Curcuna
Şeb-i hüznümde hayâlinle teselli bulurum
Hüzzam
Artaki Candan
Artaki Candan
Şarkı
Ağır Aksak
Şeh-i hikmet-şinâs-ı bende-perversin efendim sen
Hüzzam
Hüsnü Efendi
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Şifa bulmaz bu derdim hiç bir zaman
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı güldendir
Hüzzam
Cevdet Çağla
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Düyek
Şu gönlüme kurmuşsun bin bir sevgi
Hüzzam
Arif Sâmi Toker
D. Atillâ Ergin
Şarkı
Semai
Şu gönül bahçemde bir çiçek gibi
Hüzzam
Akın Özkan
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Şu gönül yaramın dermânı sensin
Hüzzam
Nezahat Soysev
Sâmi Derintuna
Şarkı
Curcuna
Şu ömrümün bahçesinde açan tek çiçeğimsin
Hüzzam
Hüseyin Soysal
Özdemir Kiper
Şarkı
Düyek
Şu tertemiz kalbimle bir seni seviyorum
Hüzzam
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Ayşe Taşbaş
Şarkı
Düyek
Şu yalan dünyâyı aşksız geçirme
Hüzzam
Avni Anıl
İlkan San
Şarkı
Semai
Şu yaralı gönlüme bir çâre bulmak için
Hüzzam
Yılmaz Yüksel
Hakkı Günal
Şarkı
Düyek
Şûh-i nâzım olalı gözden nihan
Hüzzam
_
_
Şarkı
Curcuna
Tâ ezelden aşka düşmüş âşinâ bekler gönül
Hüzzam
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Tahtımı aşkınla sevginle kurdum
Hüzzam
Ali Ulvi Baradan
Necmettin Berin
Şarkı
Düyek
Talâ'al bedr u aleynâ
Hüzzam
_
_
Şuğul
Yürük Semai
Tal'at eyler mi diye sûy-i Kağıthâne'de
Hüzzam
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Tâlihin yıldızı gönlüme dargın
Hüzzam
Turgut Aksoy
Z.Nâdir Benlican
Şarkı
Düyek
Tâli'im olsaydı yârim olurdun
Hüzzam
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Curcuna
Taliim yâr olmuyor bilmem neden
Hüzzam
Amir Ateş
A. Hikmet Gökoğlu
Şarkı
Devr-i Hindi
Tâli'in elinde oyuncak oldum
Hüzzam
Arif Sâmi Toker
_
Şarkı
Düyek
Tam üç senedir aşkını rûhumda yaşattım
Hüzzam
Tanbûri Maksut Bey
Mahmut Gavsi Özdönmez
Şarkı
Türk Aksağı
Tanrım sevgiden yorulan kalbime
Hüzzam
Semahat Özdenses
Gönül Halıcı
Şarkı
Düyek
Tatlı tatlı sözlerine kandığım ...
Hüzzam
Kemânî Serkis Efendi
_
Şarkı
Düyek
Tâzelendi tâb-ı âlem herkesin bak şevki var
Hüzzam
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Terkedilen hep benim yine ben arıyorum
Hüzzam
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Düyek
Terkedip gitmekse maksadın eğer
Hüzzam
Pınar Köksal
Sâmi Derintuna
Şarkı
Sofyan
Terkedip gitti beni o vefâsız zâlim sevdiğim
Hüzzam
Güner Erman
Güner Erman
Şarkı
Düyek
Terkedip gittiğin o günden beri
Hüzzam
Fâruk Şâhin
Fâruk Şâhin
Fantezi
Düyek
Tersâ güzeli gerdene zünnârını taktı
Hüzzam
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Türk Aksağı
Teşhis olunur yâre değil dildeki yâre
Hüzzam
Mızıka'lı Lütfi Bey
_
Şarkı
Aksak
Tıfl-ı nâzenînim unutmam seni
Hüzzam
Arif Sâmi Toker
Mehmet Akif Paşa
Şarkı
Semai
Tîr-i firkat göz göz ettikçe dil-i bîmârımı
Hüzzam
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Aksak
Titrek bir damladır aksi sevincin
Hüzzam
İlhâmi Güreşin
A. Muhip Dıranas
Şarkı
Nim Sofyan
Toprak güler ocak ocak
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
M. Zeki Akdağ
Şarkı
Sofyan
Topraktan insanı var ettiğine
Hüzzam
Mustafa Erses
Sâmi Derintuna
İlahi
Sofyan
Tövbe ettim aşka cânâ dilde tâkat kalmadı
Hüzzam
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Müsemmen
Tutmaz olsun dizlerim
Hüzzam
Müfit Kuraner
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Tutundum ışıksız karanlıklara
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Hâlit Çelikoğlu
Fantezi
Düyek
Tutuşsun ol çemen ki lâlesinde dağ-ı hasret yok
Hüzzam
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Tutuşurken dalında gül
Hüzzam
Erol Uzunöner
Erol Uzunöner
Şarkı
Sofyan
Türlü derde ben devâ buldum elimle çok zaman
Hüzzam
Şerif İçli
Rahmi Duman
Şarkı
Müsemmen
Uçtu ellerimizden sevdiklerimiz
Hüzzam
İlgün Soysev
Kıymet Bütüner
Şarkı
Düyek
Uçtu tellendi bu saç esti gönüllerde bahar
Hüzzam
Şerif İçli
Besim Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Ufkumda güneş bende kalan son bakışındır
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Semai
Umdum ki gelirsin diye hep yollara baktım
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sengin Semai
Umutla beklerim seni gönlümce
Hüzzam
Zekâi Tunca
Asuman Erdemli
Şarkı
Düyek
Umutsuz bekleyiş geç vakte kadar
Hüzzam
Fâruk Şâhin
İbrâhim Yavuz Bildik
Şarkı
Düyek
Unut artık maziyi deşme sönsün küllensin
Hüzzam
Ali Hasırcı
Ali Hasırcı
Şarkı
Düyek
Unutamam seni yüreğim yanar
Hüzzam
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Raksan
Unutmam seninle geçen anları
Hüzzam
Neveser Kökdeş
_
Şarkı
Curcuna
Unuttum sevmeyi özlemeyi ben
Hüzzam
Nûrettin Demirtaş
Oğuz Çetinel
Şarkı
Düyek
Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini
Hüzzam
Mustafa Seyran
Mustafa Seyran
Şarkı
Düyek
Unutulmuş değilsin adın saklı kalbimde
Hüzzam
Sibel Taşbaş
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Unutulmuş gibi mazi acı bir son kaderim
Hüzzam
Hüseyin Erbay
Reha Gizey
Şarkı
Aksak
Unutulsun niye mâzi olan ömrüm
Hüzzam
Hasan Tezel
_
Şarkı
Curcuna
Unutur sanma sakın bir defa seven gönül
Hüzzam
Bilge Özgen
Celâl Çetin
Şarkı
Semai
Usandırdım mı âyâ gül-cemâli arz-ı hâlimle
Hüzzam
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Uzaklarda olsak da kalplerimiz bir olsun
Hüzzam
Akın Özkan
Yavuz Türkcan
Şarkı
Düyek
Uzaktan bir merhaba bana yeter sevgilim
Hüzzam
Rafet Kıral
Rafet Kıral
Şarkı
Düyek
Uzaktan merhaba olmaz
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Kuloğlu Süleyman
Şarkı
Düyek
Uzun olur efelerin bıçağı
Hüzzam
_
_
Türkü
Aksak
Uzun yıllar geçse de ayrılığın üstünden
Hüzzam
Yıldırım Gürses
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı
Hüzzam
Rüştü Şardağ
F. Edib Baksı
Şarkı
Semai
Ümîdim kalmadı ol nev-civandan
Hüzzam
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ümîdini kirpiklerine bağladı gönlüm
Hüzzam
Selâhattin Pınar
Nûrettin Rüştü Bingöl
Şarkı
Türk Aksağı
Ümitle bekliyorum yıllardan beri
Hüzzam
İrfan Özbakır
Günsel Çelikoğlu
Şarkı
Curcuna
Ümitler hayal oldu sevgimizden ne kaldı
Hüzzam
Gültekin Aydoğdu
Ferhunde Şehitoğlu
Şarkı
Düyek
Ümitlerim hep kırıldı yârim artık gelmeyecek
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde
Hüzzam
Ali Erköse
Müzehher Güyer
Şarkı
Düyek
Ümmîdimiz şefaatidir nûr-i âlemin
Hüzzam
Cinuçen Tanrıkorur
Memduh Cumhur
İlahi
Türk Aksağı
Üslûbu güzeldi şakıyan bir başkaca sesti
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Aksak
Üzme beni ne olur suskun durarak öyle
Hüzzam
Amir Ateş
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Düyek
Üzülme bu sevda bittiği için
Hüzzam
Pınar Köksal
Nûrettin Baykal
Şarkı
Düyek
Vakit geçmiş olsa da
Hüzzam
İlgün Soysev
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Vâr iken sende bu âyine gibi sîne-i sâf
Hüzzam
Zekâî Dede
Enderûnî Vâsıf
Beste
Evsat
Var mı söyle sevgili benim kadar seven seni
Hüzzam
İsmâil Ötenkaya
Sevgi Tutkuğ
Şarkı
Nim Sofyan
Vardım Kırklar yaylasına gel beri ey can dediler
Hüzzam
Aslan Hepgür
Hatâyî (Şah İsmâil)
İlahi
Sofyan
Varsın kar yağsın şakaklarıma
Hüzzam
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Sofyan
Vazgeç güzelim bağrımı hicrânına yakma
Hüzzam
Metin Everes
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Vefâ yoktur akan suda
Hüzzam
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Vuracak sîne arar gizlice tiğ-i nigehin
Hüzzam
Artaki Candan
Vâmık Bey
Şarkı
Aksak
Vuslatını beklemekten ihtiyarladı gönül
Hüzzam
Turan Yalçın
Tûran Yalçın
Şarkı
Devr-i Hindi
Ya ilâhi bize tevkini göster; amin
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Mehmet Akif Ersoy
İlahi
Nim Evsat
Yâ Rab bu ne derttir derman bulunmaz
Hüzzam
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Aksak-Düyek
Yâ sâhibe'l cemâlî ve yâ seyyîd-el beşer
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
_
İlahi
Düyek
Yağmur yağıyorken seni düşündüm seni andım
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Semai
Yakın gel bir daha göreyim seni
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
N. Sof.-Düyek
Yakışmaz sana hiç göz yaşı dökmek
Hüzzam
Sâmi Derintuna
Sami Derintuna
Ağıt
Düyek
Yaktın beni iflâhıma mâni seni gördüm
Hüzzam
Sâdettin Çevik
Yasin Hatipoğlu
N.Beste
Ağır Düyek
Yalan inanma sakın elâlem sözlerine
Hüzzam
Abdülkâdir Gökmen
Abdülkâdir Gökmen
Şarkı
Semai
Yalansız riyasız tatlı dilleri...
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
İlkan San
Şarkı
Düyek
Yalnız ben olsam da aşk ile yanan
Hüzzam
Selâhattin Sağlam
Ali Demir
Şarkı
Sofyan
Yalnızlar akşamında yürüyorum yağmurda
Hüzzam
Bilge Özgen
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Yanayım derd-i firâkınla perîşân olayım
Hüzzam
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yandı ciğerim çıktı arşa âh ü figânım
Hüzzam
Râif Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Yanıyor mu yeşil köşkün lâmbası
Hüzzam
_
_
Şarkı
Aksak
Yanma geçen ömrüne geri gelmez artık boş
Hüzzam
Abdürrezzak Tuğcu
Abdürrezzak Tuğcu
Şarkı
Düyek
Yapmacık çiçekler açan yüzünü görmez olaydım
Hüzzam
Raif Somer
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek-Serbest
Yaprak yaprak döküldü zaman denilen yıllar
Hüzzam
Özgen Gürbüz
Nâfia Ersavcı
Şarkı
Aksak
Yâr yolunu kolladım beyaz mendil salladım
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Türkü
Düyek
Yâre gitsem gül cemâlim neş'e bulmuyor
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Yaşadığın her günün kıymetini bil
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Seyfi Güldağı
Şarkı
Aksak
Yaşamam sensiz efendim bulurum dağ aşarım
Hüzzam
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yaşanmadan geçen yıllar
Hüzzam
Ali Kolaylıoğlu
Güngör Sarkın
Şarkı
Aksak
Yaşlı gözlerimde kalan buğuda
Hüzzam
Cengiz Cermen
Hüseyin Yurdabak
Şarkı
Düyek
Yaz kış bahar yediveren ...
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Düyek
Yazık oldu aşkımıza nazara geldik inan
Hüzzam
Selâhattin İnal
Selâhattin İnal
Şarkı
Aksak
Yemyeşil gözlerinle bakmadım diyemezsin
Hüzzam
Hasan Çizmeci
Hasan Çizmeci
Şarkı
Düyek
Yemyeşil gözlerinle gönlüme bahar getir
Hüzzam
Bilge Özgen
Ülkü Önder
Şarkı
Semai
Yeşil pencerenden bir gül at bana
Hüzzam
Rüştü Şardağ
A. Muhip Dıranas
Fantezi
Düyek
Yeter gayrı âşıka bunca cefâ
Hüzzam
Agopos Alyanak
_
Şarkı
Düyek
Yetsin deme yetmez güzelim bir daha doldur
Hüzzam
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Yıldızlar yok bu gece sen varsın yücelerde
Hüzzam
İbrahim Umut
İbrahim Umut
Şarkı
Düyek
Yıldızlara sordum güzelim hep seni andım
Hüzzam
Nihat Sezer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Türk Aksağı
Yıllar geçecek yaşlanacaksın kaderin bu
Hüzzam
Suphi İdrisoğlu
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Yıllar sonra saçlarında ak yüzünde geçmişin derin ...
Hüzzam
Ali Şenozan
İlkan San
Şarkı
Düyek
Yıllar var ben onu hiç unutmadım
Hüzzam
Süleyman Mertkanlı
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Semai
Yıllar var ben onu hiç unutmadım
Hüzzam
Gültekin Aydoğdu
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Düyek
Yıllar var kederinle hasretinle ağladım
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Değişmeli
Yıllar yılı gönlüme ümit verdin gelmedin
Hüzzam
İzzet Kamış
İzzet Kamış
Şarkı
Düyek
Yıllar yılı sevdim diye
Hüzzam
Hasan Esen
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Sofyan
Yıllarca ağladım hep için için
Hüzzam
Caner Bakır
Sâdık Atay
Şarkı
Semai
Yıllarca bana yâr-i füsunkâr olan eş'din
Hüzzam
Selâhattin Pınar
Badi Nedîm Bey
Şarkı
Sengin Semai
Yıllarca bütün gençliğimin zevkini tattın
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Yıllardır beklerim gelmedin hâlâ
Hüzzam
Necdet Tokatlıoğlu
Necdet Tokatlıoğlu
Şarkı
Düyek
Yıllardır hayâlimde yemyeşil bakışın var
Hüzzam
Rüştü Eriç
Turgut Yarkent
Şarkı
Düyek
Yıllardır kalbimdesin unutmadım seni ben
Hüzzam
İsmâil Demirkıran
Seyfi Güldağı
Şarkı
Curcuna
Yılları harcadık hayal peşinde
Hüzzam
Ünsal Silleli
Güzide Taranoğlu
Fantezi
Düyek
Yıllarıma hüzün yağdı cayıp döndün de sözünden
Hüzzam
İsmâil Akçapınar
Ömer Kalafat
Şarkı
Düyek
Yılların susamışlığıdır içimdeki
Hüzzam
Erol Sayan
Nâfia Ersavcı
Şarkı
Curcuna
Yılların yorgunu güzel İstanbul
Hüzzam
Osman Ülkü
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Yine bir gizli emel sarıyor kalbimi âh
Hüzzam
N. Halil Poyraz
Melâhat Akan
Şarkı
Curcuna
Yine bir sızı var içimde akşam oldu diye
Hüzzam
Şerif İçli
Selim Aru
Şarkı
Aksak
Yine bugün dertli gönlüm
Hüzzam
Abdullah yüce
Hasan Bayrı
Şarkı
Düyek
Yine çağlar eleminden gözümden eşk-i terim
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Yine düşman kurmuş hududa pusu
Hüzzam
Bîmen Şen
_
Marş
Sofyan
Yine efkârlıyım dilim dönmüyor
Hüzzam
İrfan Özbakır
Mustafa Sevilen
Şarkı
Curcuna
Yine göğsünde yatıp bir gece kalsam ne olur
Hüzzam
Ahmet Tutaklar
Ahmet Tutaklar
Şarkı
Aksak
Yine hırçın bakıyor gözleri meydan okuyor
Hüzzam
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Yine kalbim coşar ağlar bu gece
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Curcuna
Yine kalbimde o aşkın kanayan yâresi var
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Cemâleddin Yavaşça
Şarkı
Ağır Aksak
Yine mi yolumuz düştü gurbete
Hüzzam
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Nim Sofyan
Yine öfke yine şüphe yine bin dert ileyim
Hüzzam
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Yine sen kalbimi yaktın yine gönlüm dile düşmüş
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Yine yakmış yâr mektubun ucunu
Hüzzam
Erol Sayan
Mehmet Gökkaya
Şarkı
Nim Sofyan
Yine yalnızım bugün ızdıraplara gömülü
Hüzzam
M.Sabri Akçagül
M. Sabri Akçagül
Şarkı
Düyek
Yitirmişim ben gülümü uçurmuşum bülbülümü
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Semai
Yok nihâyet şefkat ü ihsânına
Hüzzam
Rif'at Bey
_
Şarkı
Sofyan
Yokluğun gönlümü sürükler gama
Hüzzam
Nilüfer Özkan
Mehmet Akça
Şarkı
Düyek
Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal
Hüzzam
Ferit Sıdal
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal
Hüzzam
İ. Hakkı Fencioğlu
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
Yoksun diye bu akşam gün kara mehtab kara
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Taner Çağlayan
Şarkı
Düyek
Yoksun diye sen şarkılarım böyle kederli
Hüzzam
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Türk Aksağı
Yoktur artık yer vefâya
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Yoktur eşi benzeri son sevgilim pek güzel
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
Yoktur gönlüme senden başka cânân
Hüzzam
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Yola çıkan yolcu ile ne olur bir selâm gönder
Hüzzam
Hüseyin Soysal
Özali Yılmaz
Fantezi
Aksak (Yürük)
Yollar sana sevinç bana hüzün verecek
Hüzzam
Müfit Kuraner
İhsan Geçer
Şarkı
Düyek
Yollarda gönül eylemeden gel
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
Seyfettin Başçılar
Şarkı
Aksak
Yollarda kaldı gözüm sensiz deli gibiyim
Hüzzam
Muzaffer Özpınar
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Sofyan
Yönelelim Allah'a Veysel Karâni gibi
Hüzzam
B. Sıtkı Sezgin
Ahmet Arıtürk
İlahi
Nim Sofyan
Yüce sultânım derde dermânım
Hüzzam
Sâdun Aksüt
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yüreğime yazdım senin adını
Hüzzam
Yılmaz Pakalınlar
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Nim Sofyan
Yürü yürü yalan dünya
Hüzzam
Hüseyin Erbay
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yüzüme bakarak gözleri nemli
Hüzzam
Necmi Pişkin
Mehmet Erbulan
Şarkı
Semai
Yüzünde son tebessüm çiçeği solmadan gel
Hüzzam
Ethem Demircan
Necip Mirkelamoğlu
Şarkı
Düyek
Zâlimler el vurup hep şimşîr-i can-rübâya
Hüzzam
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Kâzım Paşa
İlahi
Yürük Semai
Zaman zaman sen düştükçe aklıma efkâr basar
Hüzzam
M. Şen Sancakoğlu
Fatma Onur
Şarkı
Düyek
Zamanı var ki her bezmim anarsın
Hüzzam
Klârnetçi İbrâhim Ef.
Sermet Efendi
Şarkı
Aksak
Zamanla belki geçer bu aşk da hicran da
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Düyek
Zannetme ki giderken biri var ağlayacak
Hüzzam
Kenan Şavklı
Kenan Şavklı
Şarkı
Düyek
Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim
Hüzzam
M. İsmail Hakkı Bey
A. Rıdvan
Şarkı
Sengin Semai
Zevk-i vuslatla geçen demlerimi yâd edeyim
Hüzzam
Kasım İnaltekin
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Zevki yok hiç mehtâbın derdi varken ıstırâbın
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Semai
Zindan ettin gündüzümü
Hüzzam
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Nim Sofyan
Dertliyim yâ Resûlallah derde derman sendedir
Hüzzam
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Tevşih
Düyek
Dinmiyor hiç kalbimin akşamla artan ağrısı
Hüzzam
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Devr-i Hindi
Aşkıma ilk harcı attığım yerde
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
Esin Şenkal
Şarkı
Düyek
Sensiz geçen günleri
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Sensizlik çok zor şimdi
Hüzzam
Pınar Köksal
Meryem Sevin
Şarkı
Düyek
Yar seni gördüğüm o günden beri
Hüzzam
Câvit Ersoy
Hanife Uzun
Fantezi
Semai
Hüzzam Ayin-i Şerifi
Hüzzam
Dede Efendi
-
Ayin
Devr-i Revan
Gözlerden süzülen yaşları dindir
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Sen hep benim gözümde ki yaşlardasın
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
Halit Çelikoğlu
Şarkı
Sofyan
Mevsimler geçti bak arayıp hiç sormadın
Hüzzam
Erol Eryılmaz
Recep Gayretli
Şarkı
Sofyan-Nim sofyan
Özlerim ben seni
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
Gülten Çiçek
Şarkı
Düyek
Bir görüşte sevdim seni lutfeyle bir buseni
Hüzzam
Karnik Karmiryan Efendi
-
Şarkı
Ağır Aksak
İltifat etmezse ne gam rüzigar
Hüzzam
Bimen Şen
-
Şarkı
Ağır Aksak
Kimler dedi ey efendim ben acımam hâline
Hüzzam
Muallim Mihran Efendi
-
Şarkı
Müsemmen
Ruhuma ümmid-i vuslat verdiğin günden beri
Hüzzam
Enderuni Hanende Selahattin
-
Şarkı
Düyek
Uçun uçun bu pek temiz göklerinde vatanın
Hüzzam
Muallim Mihran Efendi
A. Osman
Marş
Nim Sofyan
Vefasız çıktı benim sevdiğim
Hüzzam
Kemani Sarkis Efendi
-
Kanto
Sofyan/Aksak
Beni Sermest Eden Çeşminle Âh Ebrûlerin Cânâ
Hüzzam
Hasan Fehmi Mutel
-
Şarkı
Curcuna
Düştü aşka bu can ü ten
Hüzzam
Kemani Sarkis Ef.
-
Şarkı
Düyek
Gül bahçesi sandım da göğsüne yattım
Hüzzam
Cavit Ersoy
Hanife Uzun
Şarkı
Türk Aksağı
Sevinçler yok hüzünler çok
Hüzzam
Cavit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Curcuna
Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım
Hüzzam
Yesari Asım Arsoy
-
Şarkı
Düyek
Yüzümü hasretine döndürdüm bekliyorum
Hüzzam
Mahmut Bilki
Aydın Yakut
Şarkı
Aksak
Ben hâlâ o günleri anar anar ağlarım
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Benliktir insana en büyük düşman
Hüzzam
Tahir Karagöz
Mehmet Oruç
İlahi
Düyek
Cân u dilde hâne ettin âkîbet
Hüzzam
Tahir Karagöz
Erz. İbrahim Hakkı
İlahi
Düyek
Bir selam vermeden gelip geçersin
Hüzzam
Abdullah Yüce
-
Şarkı
Düyek
İsterdim yanından ayrılmayayım
Hüzzam
Murat Hacıfazoğlu
Murat Hacıfazoğlu
Şarkı
Düyek
Değmesin güz yelleri
Hüzzam
Bülent Nuran
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Dudağımda süzülürken adının ilk hecesi
Hüzzam
Bülent Nuran
Güler Turan
Şarkı
Aksak
Geçti bak aylar yıllar
Hüzzam
Bülent Nuran
Cemalettin Turan
Şarkı
Düyek
Bir umut hep içimde
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
Leyla Ersuna
Şarkı
Düyek
Senle olmak çok güzeldi
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Düyek
Elveda diyorsan aşkıma eğer
Hüzzam
Turhan Taşan
Tacettin Özkaraman
Şarkı
Düyek
Kör karanlık bir sevda
Hüzzam
Turhan Taşan
Fatoş Koçarslan
Şarkı
Düyek
Portakal çiçeği olsan elimde
Hüzzam
Turhan Taşan
Hamza Demirağ
Şarkı
Sofyan
Rûhum ayrı bir bedende
Hüzzam
Turhan Taşan
İbrahim Taşdemir
Fantezi
Sofyan
Sen gideli hiç bir şeyin tadı yok
Hüzzam
Turhan Taşan
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Sonbaharla döküldü umutlarım yaprağım
Hüzzam
Turhan Taşan
Fatoş Koçarslan
Şarkı
Düyek
Bir çığ gibi büyüyen sevginle coşacağım
Hüzzam
Nevra GÜnay Tosun
Turhan Taşan
Şarkı
Sofyan-Semai
Gözüm sende gönlüm sende demiştin
Hüzzam
Turhan Taşan
Atılay Erge
Şarkı
Düyek
Senden aldım güzelim hayâtın tüm tadını
Hüzzam
Turhan Taşan
Rüştü Okyar
Şarkı
Sofyan
Bir teselli olsa şarkım
Hüzzam
Cavit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
AğırAksak
Der ki Yunus aşk oduyla yanmadıysan vay sana
Hüzzam
Volkan Gözübüyükoğlu
Vedat Fidanboy
Şarkı
Devri Hindi
Çile çektim nice yıllar
Hüzzam
Cavit Ersoy
Tahir Kaya
Şarkı
Aksak
Sendedir umudum
Hüzzam
Cavit Ersoy
Refa Ateş
İlahi
Sofyan
Seni ömrüm boyu sevdim
Hüzzam
Cavit Ersoy
Cavit Ersoy
Şarkı
Aksak
Okudukça anladım Kur'an'ın her sözünü
Hüzzam
Cavit Ersoy
Refa Ateş
İlahi
Sofyan
Özlemle bekledim, elimde resmin
Hüzzam
Cavit Ersoy
Refa Ateş
Şarkı
Düyek
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Hüzzam
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak
Zeybek
No:1
Hüzzam
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Abdülbaki Gökçen
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Ahmet Hatipoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Bilge Özgen
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Canan Sezgin Ulukan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Cemil Özbal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Cezmi Olcay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Derya Oral
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Edirneli Mehmet Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Ercümend Berker
Aksak Semai
Saz Semaisi
O Hayal
Hüzzam
Erol Köker
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Erol Özbayram
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Gevheri Osmanoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
Nemli Duygular
Hüzzam
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
Pınar
Hüzzam
Gültekin Aydoğdu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Hakan Alvan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Hasan Tezel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
İsmail Demirkıran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Kasım İnaltekin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Kenan Olguncan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
M. Muhterem Sezgin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Mahmut Koçbay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Mesut Duran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Nevres Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Nuri Sesören
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Orhan Özpekin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Refik Talat Alpman
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Sedat Oytun
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Sedat Öztoprak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Sefa Yelden
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Selâhattin Sağlam
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Şeref Gülsün
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Şerif Muhiddin Targan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Tamer Alanyalı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Tanburi Emin Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Tanburi Osman Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Tevfik Kudmanizade
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Yaşar Sağlam
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Yener Elmas
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Yusuf Paşa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hüzzam
Nayi Râşid Efendi
Çenber
Peşrev
_
Hüzzam
Behişti Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hüzzam
Tanburi Osman Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hüzzam
Sadun Aksüt
Devr-i Turan
_
_
Hüzzam
_
Düyek
Oyun Havası
Arap Çiftetellisi
Hüzzam
Alâeddin Yavaşça
Düyek
Medhal
No:1
Hüzzam
Hasan Soysal
Düyek
Medhal
_
Hüzzam
Süleyman Erguner
Düyek
Peşrev
Niyaz
Hüzzam
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Fahte
Peşrev
_
Hüzzam
Fethi Karamahmudoğlu
Frengifer
Peşrev
_
Hüzzam
Hasan Soysal
Muhammes
Peşrev
_
Hüzzam
Seyfettin Osmanoğlu
Muhammes
Peşrev
_
Hüzzam
_
Nim Sofyan
Sirto
_
Hüzzam
Aydın Oran
Nim Sofyan
Longa
_
Hüzzam
Santuri Ethem Efendi
Nim Sofyan
Longa
_
Hüzzam
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Oyun Havası
Gelin Havası
Hüzzam
Akın Özkan
Sâkil
Peşrev
_
Hüzzam
H.Aslan Hepgür
Semai
Oyun Havası
_
Hüzzam
Erol Başara
Sengin Semai
Medhal
_
Hüzzam
Ahmet Çağan
Sofyan
Medhal
_
Hüzzam
Alâeddin Yavaşça
Sofyan
Medhal
No:2
Hüzzam
Aydın Oran
Sofyan
Medhal
_
Hüzzam
Giriftzen Âsım Bey
Sofyan
Peşrev
_
Hüzzam
H.Aslan Hepgür
Sofyan
Oyun Havası
_
Hüzzam
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Oyun Havası
_
Hüzzam
Orhan Kızılsavaş
Sofyan
Medhal
_
Hüzzam
Sâdi Işılay
Sofyan
Medhal
_
Hüzzam
Turhan Yalçın
Sofyan
Medhal
_
Hüzzam
Muallim İsmail Hakkı Bey
Sofyan - Değ.
Oyun Havası
Çengiler
Hüzzam
H.Hüsnü Üstün
Türk Aksağı
Medhal
_
Hüzzam
Alâeddin Yavaşça
Yürük Semai - Değ.
Saz Eseri
Etüd (Meleklerin Dansı
Hüzzam
İ. Halil Taşkent
Aksak Semai
Saz Semaisi
Saz Semaisi
Hüzzam
Münir Ergi
Aksak Semai
Saz Semaisi
Renkler
Hüzzam
Erol Çifçi
Aksak Semai
Saz Semaisi
Hüznün Huzuru
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ada'nın Yeşil Çamları Aşkımıza Yer Olsun
Hüzzam
Şükrü Tunar
_
Ağla Çeşmim Eski Lezzet Kalmamış Peymânede
Hüzzam
Avni Anıl
Câhit Öney
Ağlaya Ağlaya Giderim Diyor (Gelin Alayı)
Hüzzam
Avni Anıl
Reşat Özpirinçci
Akasyalar Açarken (Yâr Yolunu Kolladım)
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Akşamın Olduğu Yerde Bekle Diyorsun
Hüzzam
Avni Anıl
İ. Behlül Pektaş
Ali'min Evleri Çamdan
Hüzzam
Sedat Öztoprak
_
Arabaya Taş Koydum
Hüzzam
_
_
Asker Oldum Piyâde
Hüzzam
B. Çakır dan
_
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlâllah
Hüzzam
Sadun Aksüt
Yunus Emre
Aşkınla Sürünsem Yine Aşkınla Delirsem
Hüzzam
Selâhattin Pınar
M. Nâfiz Irmak
Aylar Yıllar Geçti Yok Senden Bir Haber
Hüzzam
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Ayrılık Ümitlerin Ötesinde Bir Şehir
Hüzzam
Avni Anıl
Şahap Gürsel
Başka Bir Âlem Gerektir Gönlümü Seyrân İçin
Hüzzam
Gevherî Osmanoğlu
Abdülazîz Ef.
Batarken Ufukta Bu Akşam Güneş
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Atıf Zühtü
Bekledim Gelecektin Ömre Bedel An Gibi
Hüzzam
Azmi Tuğrul
Osman Dokuzoğuz
Bekledim Yıllarca Lâkin Gelmedin Ey Nazlı Yâr
Hüzzam
Râkım Elkutlu
Hüseyin Mayadağ
Beklerim Her Gün Bu Sâhillerde Mahzun Böyle Ben
Hüzzam
İ. Hakkı Nebiloğlu
Rahmi Duman
Benim Şu Yollardan Üzgün Geçtiğim
Hüzzam
Sâdettin Öktenay
Mehmet Erbulan
Bilmem Ki Sen Beni Ne Zaman Şâd Edeceksin
Hüzzam
Bimen Şen
Bin Hüzün Çöktü Yine Gönlüme Akşamla Benim
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Rahmi Duman
Bir Selam Vermeden Gelip Geçersin
Hüzzam
Haydar Telhüner
Bir Yangın Sonrası Şimdi Yüreğim
Hüzzam
Selâhattin Altınbaş
Y.Nesrin Aksoyer
Bu Hazan Yine Kalbim Mâzîden Daha Kırık
Hüzzam
Zeki Müren
Zeki Müren
Bu Ne Sevgi Ah Bu Ne Istırab
Hüzzam
Abdullah Yüce
Hasan Bayrı
Dargın Ayrılmayalım Diye Koştum Sana Dün
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Dil-Hûn Olurum Yâd-I Cemâlinle Senin Ben
Hüzzam
Bîmen Şen
Mehmet Hafîd Bey
Dönsen De Artık Sevemem Seni
Hüzzam
Mehmet Bürün
_
Dün Gece Bir Şûhun Bezmine Gittim
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Dün Gece Mehtâba Dalıp Hep Seni Andım
Hüzzam
Semahat Özdenses
M. Nedim Güntel
Ey Gül-İ Bağ-I Eda Sana Oldum Müptela
Hüzzam
Dede Efendi
_
Ey Saki Camında Nedir Bu Esrar
Hüzzam
Mümtaz Doğan
Aşık Dertli
Gecenin Mâtemini Aşkıma Örtüp Sarayım
Hüzzam
Selâhattin Pınar
M. Nâfiz Irmak
Gönlüm Seher Yeli Gibi Daldan Dala Essem Diyor
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
_
Görmedim Uysun Felek Âmâlime
Hüzzam
S. Ahmet Efendi
_
Gözünün Rengini Sordum "Kara Sevdâ"Dediler
Hüzzam
Selâhattin Pınar
Vecdi Bingöl
Gül Olsam Ya Sünbül Olsam Beni Koklar Mısın
Hüzzam
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Hasta Kalbimde Yanan Derdi Niçin Anlamadın
Hüzzam
Kap. Ali Rızâ Bey
M. Nâfiz Irmak
Hayat Budur Sevgilim Geçenler Unutulur
Hüzzam
Hüseyin Mayadağ
_
Her Gece Yollarda Gözledim Seni
Hüzzam
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Hülyâmı Saran Hâreli Bir Çift Göze Daldım
Hüzzam
Sâdi Işılay
N. Hilmi Özeren
İçimde Bin Türlü Keder Senden Gelir Sana Gider
Hüzzam
Avni Anıl
Ü. Yaşar Oğuzcan
İçimde Kim Vardır Bir Bilebilsen
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Kalbim Yanıyor Durmadan
Hüzzam
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Kalbimin Sahibi Sensin Orda Yalnız Sen Varsın
Hüzzam
Ş. Ayhan Özışık
Muazzez Kürdan
Kaleden Top Atarlar
Hüzzam
_
_
Kerem Eyle Mestane Kıl
Hüzzam
Medeni Aziz Efendi
-
Mâdem Küstün Dargındın Neden Geldin Ağladın
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Mahzûn Duruşun Âşıka Bin Ömre Bedeldir
Hüzzam
Ekrem Güyer
_
Mahzûn Gönül Şâd Olacak Mı Sanıyorsun
Hüzzam
Kemânî Sâlih Efendi
_
Mahzûn Kalbim Günden Güne Aşkınla Eriyor
Hüzzam
Semahat Özdenses
Mehmet Erbulan
Ne Bahar Âlemi Gördüm Ne Yaz'ın Neş'esini
Hüzzam
Rıdvan Lâle
M. Nâfiz Irmak
Ne Dökmek İstesem Yaş Var
Hüzzam
Sâdi Hoşses
Y. Nezihi Bükülmez
Neş'elerle Dolmak İster Sevgiliyle Olmak İster
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Nîm-Nigâhın Katle Ferman İbtisâmın Can Alır
Hüzzam
Abdi Efendi
Mehmet Sâdi Bey
Ölürsem Yazıktır Sana Kanmadan
Hüzzam
Hayri Yenigün
O. Seyfi Orhon
Ömrüm Seni Sevmekle Nihâyet Bulacaktır
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Fitnat Sağlık
Ömrümüzün Son Demi Sonbaharıdır Artık
Hüzzam
Selâhattin Altınbaş
Orhan Arıtan
Özlesem De Seni Her An
Hüzzam
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Saklarım Sînede Her An Seni Cânım Diyerek
Hüzzam
Alâeddin Yavaşça
Reşat Özpirinçci
Seni Çılgın Gibi Sevdim (Ayrılamam)
Hüzzam
Akın Özkan
Akın Özkan
Seni Sesini Gözlerinin Rengini Unutabilsem
Hüzzam
Sâdi Hoşses
_
Sesimde Şarkısı Aşkın Figân Olup Gidiyor
Hüzzam
Selâhattin İnal
H. Münir Ebcioğlu
Sevdâsı Henüz Sînede Gönlüm Gibi Sağdı
Hüzzam
Yorgo Bacanos
Y. Sinan Ozan
Seviyordum Onu Rûhumda Kanarken Yaralar
Hüzzam
Selâhattin Pınar
M. Nâfiz Irmak
Yine Yakmış Yâr Mektubun Ucunu
Hüzzam
Erol Sayan
Mehmet Gökkaya
Yitirmişim Ben Gülümü Uçurmuşum Bülbülümü
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Gözüm ki kâne boyandı
Hüzzam
-
Saffet
Adın her an dilimde
Hüzzam
Turhan Toper
Turhan Toper
Aşk yolunda bağrı yanık yolcular
Hüzzam
Sadettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Ay öperken suların göğsünü sâhil de yıkan
Hüzzam
Şükrü Tunar
Mustafa Nafiz Irmak
Baharlar hazân olur açmadan solar gülüm
Hüzzam
Recep Güçlüer
Recep Güçlüer
Peteksiz bal olur mu
Hüzzam
Eyüp Uyanıkoğlu
Eyüp Uyanıkoğlu
Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
Hüzzam
Necmi Rıza Ahıskan
Nevres
Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken
Hüzzam
Artaki Candan
Sinan Ozan (?)
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Aşkınla sürünsem
Hüzzam
Selâhattin Pınar
Mustafa Nâfiz Irmak
Şarkı
Remzi Oktar
Bilmem niye sinemde ki yârem
Hüzzam
Selâhattin Pınar
Şeref Şatana
Şarkı
Remzi Oktar
Gecenin mâtemini aşkıma örtüp sarayım
Hüzzam
Selâhattin Pınar
Mustafa Nâfiz Irmak
Şarkı
Remzi Oktar
Gönlümde derin bir sızı vardır elinizden
Hüzzam
Selâhattin Pınar
Mustafa Nâfiz Irmak
Şarkı
Remzi Oktar
Ümmidini kirpiklerine bağladı gönlüm
Hüzzam
Selâhattin Pınar
-
Şarkı
Remzi Oktar
Dolsun Yine İster Mi Gönül Gamla Hicrânla
Hüzzam
Mustafa Fahlioğulları
M. Gündüz Artan
Şarkı
Mustafa Fahlioğulları
Ellerim semadan inmedi yere
Hüzzâm
Mustafa Coşkun
Ayten Özgün
Fantezi
Mustafa Coşkun
Rahat olsun yüreğin(Bırakıp Gidiyorum)
Hüzzam
Mustafa Coşkun
Sevinç Atan
Fantezi
Mustafa Coşkun
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâm seni
Hüzzam
Mustafa Coşkun
Yûnus Emre Hz.
İlahi
Mustafa Coşkun
Ben De Aşka Sevdaya Gönül Verenlerdenim
Hüzzam
Ahmet Dalkılıç
Kenan Cingöz
Şarkı
Ahmet Dalkılıç
Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
Hüzzam
Necmi Rıza Ahıskan
Nevres
Şarkı
Sefer Karabük
Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken
Hüzzam
Artaki Candan
Sinan Ozan (?)
Şarkı
Sefer Karabük
Gül Yaprağını Öptüm Dudağındır Diyerek
Hüzzam
Mustafa Fahlioğulları
Ayfer Erdoğan
Şarkı
Mustafa Fahlioğulları
Diken olsan gülümde çalı olsan yolumda
Hüzzam
Mustafa Coşkun
Aysel Doğan
Şarkı
Mustafa Coşkun
Ay geceyi sever
Hüzzam
Halit Yıldırım
Oktay Zerrin
Şarkı
Halit Yıldırım
Gülemez şu yüzüm eğer gelmezsen
Hüzzâm
Mustafa Coşkun
Canan Karadeniz
Şarkı
Mustafa Coşkun
Sevdası Henüz Sinede Gönlüm Gibi Sağdı
Hüzzam
Yorgo Bacanos
Y. Sinan Ozan
Şarkı
M. Burak Tınaz
Ecel
Hüzzam
Suphi Soner
Mustafa Tahralı
Şarkı
Ali Rıza Singil
Kalbimdeki Acıya
Hüzzam
Recep Güçlüler
Recep Güçlüler
Şarkı
Recep Güçlüler
Baharlar Hazan Olur
Hüzzam
Recep Güçlüler
Recep Güçlüler
Şarkı
Recep Güçlüler
Ben Her Bahar Gelince
Hüzzam
Recep Güçlüler
Recep Güçlüler
Şarkı
Recep Güçlüler
Aylar geçiyor
Hüzzam
Recep Güçlüler
Recep Güçlüler
Şarkı
Recep Güçlüler
Bağrımdaki biten başlar
Hüzzam
İsmail Dede
Seyid Seyfullah
İlahi
Ali Rıza Singil
Mavi güvercin
Hüzzam
Cemil Altınbilek
-
Methal
Cemil Altınbilek
Coşkun Gönüller
Hüzzam
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Yorgun Düştü Yüreğim Yollarına Bakmaktan
Hüzzam
Muharrem D.Bademci
Nuriye Nakiboğlu
Şarkı
Ahmet Dalkılıç
Çözülen saçlarımı Her gece yoldum
Hüzzam
Abdullah Yüce
Aka Gündüz
Şarkı
Remzi Oktar
Hiç mi gülmeyecek
Hüzzam
Abdullah Yüce
Halim Büyükbulut
Şarkı
Remzi Oktar
Yaşamak mümkün mü acaba sensiz
Hüzzam
Abdullah Yüce
S. Atılgan
Şarkı
Remzi Oktar
Akşam yine yorgun,yüreğim dertli,soran yok
Hüzzam
Bülent Nuran
Bülent Nuran
Şarkı
Bülent Nuran
Hüzzam saz semaisi
hüzzam
Şahin Türkeşsiz
saz semaisi
Mehmet Türkeşsiz
Ne kurban kes artık ne de mum ada
hüzzam
Şahin Türkeşsiz
F.Nafiz Çamlıbel
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Muhabbet kapısın bil ki bir daha
hüzzam
Şahin Türkeşsiz
Özgür Çoban
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Bir gün bir yerlerde karşıma çıkma
hüzzam
Şahin Türkeşsiz
Turan Civelek
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
İçimde bir ateş yıllarıdr yanar
hüzzam
Şahin Türkeşsiz
Mehmet Erbulan
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Geldim sana kan ağlayarak sızlayarak bak
hüzzam
Şahin Türkeşsiz
M.Abdülkadir Keçeoğlu
yürük semai
Mehmet Türkeşsiz
Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi
hüzzam
Şahin Türkeşsiz
Yunus Emre
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Hasret
Hüzzam
Tolga Karaslan
-
Saz Semaisi
Tolga Karaslan
Sanma ki güneş doğmayacak
Hüzzam
Minaceddin Minarecioğlu
Oya Şahin
Şarkı
Minaceddin Minarecioğlu
İlk aşk fidanında gizli bahçede
Hüzzam
Ahmet Görür
Metin Vural
Şarkı
OLANLAR OLDU GEÇTİ ARTIK
HÜZZAM
YUSUF NALKESEN
YUSUF NALKESEN
MEHCADE
Alemlere Rahmet Olarak Geldin
Hüzzam
Ünal Ensari
Ünal Ensari
İlahi
Mustafa Kalay
Akşam Çöktü Aklıma Bu Nihan Meye Meze
Hüzzam
Oğuz Altıner
Suzan Yılmaz
Şarkı
Oğuz Altıner
Muhammed aşkına
Hüzzam
Kubilay Kolukırık
Nedim Uçar
İlahi
Kubilay kolukırık
Hülyamda Sen Varsın
Hüzzam
Türker ATİK
Yasemin MİRAHMETOĞLU
TSM
Türker ATİK
Nâzeninim nar çiçeğim , sünbülüm
HÜZZAM
Emin Ongan
.
Şarkı
.
İnleyen kalbim senin aşkınla bilmem n'eylesin
HÜZZAM
Emin Ongan
.
Şarkı
.
Hüsranla bu gece ağlayan gözlerim
HÜZZAM
Emin Ongan
.
Şarkı
.
Çiçekler derip de gönderdin bana
Hüzzâm
Mustafa Coşkun
Nedret ahin
Şarkı
Mustafa Coşkun
Emanetçisiyiz biz bu alemin (Emanet)
Hüzzam
Selahattin Sağlam
Ömer Umutlu
İlahi
Ömer Umutlu
Bir gün gelir de beni bulamazsan bu yerde
Hüzzam
Prof.Dr. Hanefi Özbek
Dt. Yasemin Avanoğlu
Şarkı
Prof.Dr. Hanefi Özbek
Aşıka yâr çeşm-i giryân ile ah
Hüzzam
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
İştiyakın derdi yaktı canımı-2
Hüzzam
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
Şarkı
Cemil Altınbilek
Her mısrası sevgi dolu aşk dolu
Hüzzam
S.Eyyubi Işıksal
Refik Özcan
Şarkı
S.Eyyubi Işıksal
Zâlimler El Urup Hep Şemşîr-i Can-Rübâya
Hüzzam
Hüseyin Sebilci
Kâzım Paşa
İlahi
ALUCRALI
Aşk Meydanında
Hüzzam
Necmeddin Çörekcioğlu
Talibî Emre
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Meded Eyle
Hüzzam
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud Hüdâî Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Lutf Et Meded Allah'ım
Hüzzam
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud Hüdâî Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Ömür Sermayesi
Hüzzam
Necmeddin Çörekcioğlu
Yûnus Emre
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Çekilip Nur-u Hidâyet
Hüzzam
Necmeddin Çörekcioğlu
Hasan Feyzî
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Senden Umarız Dermân
Hüzzam
Necmeddin Çörekcioğlu
Niyazî-i Mısrî
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Sendendir
Hüzzâm
Necmeddin Çörekcioğlu
Şeyh Galib
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Bu Cismim Ateş-i Aşkınla (Hannan Allah, Mennan Allah)
Hüzzam
Sami Özer
Şaire Leyla Hanım
İlahi
ALUCRALI
Utanacak Birşey Varsa Ortada
Hüzzam
F.Kaya Pınarses
İlkan San
Şarkı
Osman Nuri Edalı
HATIRLARSIN UMARIM
HÜZZAM
ERSİN ALİ ATLI
NADİDE GÜRPINAR
ŞARKI
ERSİN ALİ ATLI
, Her akşam güneşin battığı yerde, aşkının sihrine dalmak isterm
Hüzzam
Vehbi Tezcan
Taner Çağlayan
Şarkı
Vehbi Tezcan
Bir resmin var elimde anılar kucağımda
Hüzzam
Mustafa Coşkun
Gülden Alıcı
Şarkı
Mustafa Coşkun
Dört bir yanım uçurum
Hüzzam
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Gittin, kırıldı kolum kanadım
Hüzzam
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Ey Derdime Dermanım
Hüzzam
Kemal Gürses
Âşık Yunus
İlahi
Ömer Ünal
Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma
Hüzzam
Hulusi Gökmen
Eşrefoğlu Rumi
İlahi
Ömer Ünal
Alemlere Rahmet
Hüzzam
Ünal Ensari
Ünal Ensari
İlahi
Ömer Ünal
Gönül Hûn Oldu Şevkînden
Hüzzam
Dursun Çakmak
Yaman Dede (Mehmet Abdülkadir Keçeoğlu)
İlâhi
Ömer Ünal
Muhammed'e Bir Gece, Mevlâ'dan Geldi Burak
Hüzzam
Dursun Çakmak
Yûnus
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Yâ Rasûlallah İnâyet Kıl, Perîşânım Bugün
Hüzzam
Dursun Çakmak
Ârif Hikmet Gökoğlu
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Kalbimi Vâsi' Eyle, Korkunla Hâşi' Eyle
Hüzzam
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Düşelden Sen Nigârın Aşk-ı Cânâ
Hüzzam
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
Şarkı
İlker Aksoy
Hak Yaratdı Âlemi, Aşkına Muhammedin
Hüzzam
Hüseyin Tolan
Yûnus
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Zikreyle Her Nefeste, Çağır Allah'ı Seste
Hüzzam
Fikret Bozdoğan
Nûri (?)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Sende Doğmuştur Muhammed Mustafâ
Hüzzam
Hüseyin Tolan
Abdülehad Nûri
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Göklerde Fahr-i Rusûl, Seyrân Eder Bu Gece
Hüzzam
Dursun Çakmak
Hayri Köroğlu
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
İbret Almaz mısın Sen Ölülerden
Hüzzam
Dursun Çakmak
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Âteş-i Aşkınla Yandır, Kalbimi Subh u Mesâ
Hüzzam
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Elâ Ey Seyyid-i Mahbûb-i Mevlâ
Hüzzam
Dursun Çakmak
Vuslatî (Şeyh Hasan)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Ayrılık rüzgarı vurdu kalbimi
Hüzzam
Mustafa Coşkun
İrfan Yılmaz Aksoy
Şarkı
Mustafa Coşkun
Firkatin Nâriyle Yandım, Yâ Rasûlallah Meded
Hüzzam
Zeki Altun
Kenan Rifâi
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Rihlet Yaklaştı Ey Dostum
Hüzzam
Zeki Altun
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Merhabâ Ey Fahr-i Âlem
Hüzzam
Hacı Fâik Bey
Âdile Sultan
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Menba'-i İlm-i Hüdâsın Yâ Muhammed Mustafa
Hüzzam
Hacı Fâik Bey
İsmail Hakkı Bursevî
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Vaslın Bana Hayat Verir, Firkatin Memât
Hüzzam
Osman Dede Efendi (Musullu, Âmâ)
FuzûlÎ
İlahi
Ömer Ünal
Alma Tenden Cânımı, Aman Allah'ım Aman
Hüzzâm
Sadettin Kaynak
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Vardım Kırklar Yaylasına
Hüzzâm
Aslan Hepgür
Hatâyî
İlahi
Ömer Ünal
Sebeb-i Hilkat-i Âlem
Hüzzâm
Âmir Ateş
Hâfız Mecid Sesigür
İlahi
Ömer Ünal
Vazgeçtim artık ben
Hüzzam
Mehmet Osman Erol Ünal
Mehmet Osman Erol Ünal
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Sana Da Yaptırayım Naciyem Aman
Hüzzam
Anonim
Türkü
Osman Nuri Edalı
YİNE GÖNLÜMÜ YAKIP GEÇTİ BU ŞARKILAR
HÜZZAM
MEHMET CAVİT DEDEŞAH
MEHMET CAVİT DEDEŞAH
10/8
MEHMET CAVİT DEDEŞAH
Gurbet Elde Her Akşam Battı Bağrımda Güneş
Hüzzam
Şükrü Tunar
Osman Nihat Akın
Şarkı
Osman Nuri Edalı
Ey Allahım Beni Senden Ayırma
Hüzzam
Hulusi Gökmen
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Ömer Ünal
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü