Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
A gözüm bakma hevâi sözüne
Karcığar
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Acılar ey zâlim acılar gidin
Karcığar
M. Nafiz Irmak
_
Şarkı
Aksak
Adana'lı güzel kızlar
Karcığar
Pınar Köksal
Cumâli Karataş
Şarkı
Sofyan
Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık
Karcığar
Feridun Darbaz
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Ağır Aksak
Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler
Karcığar
Akın Özkan
Bağdat'lı Rûhî
Şarkı
Ağır Düyek
Ah efendim dinle gel bu nâle vü feryâdımı
Karcığar
Hâfız Yusuf Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ah ü zâre düştüm dostlar n'işleyim
Karcığar
_
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Akkaya'dır Muğla'nın şirin beldesi
Karcığar
Erol Erdiş
İlkan San
Şarkı
Nim Sofyan
Akşam oldu güneş girdi buluta
Karcığar
_
_
Türkü
Türk Aksağı
Al yazmalım hadi gel gençlerin aklını çel
Karcığar
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşça
Köçekçe
Aksak
Alalım devr-i felekten kâmı
Karcığar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak Semai
Aldın dil-i nâşâdımı
Karcığar
Ali Bey (Enderûnî)
_
Şarkı
Aksak
Alnımda çizgiler saçım doldu ak
Karcığar
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Amâde olur zevk-i Cem'e zümre-i rindân
Karcığar
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Ağır Sengin Semai
Aman Esmâ'm aman canım yosmam aman
Karcığar
M. Sabahattin Ezgi
M. Sabahattin Ezgi
Şarkı
Aksak
Ararım eşim ararım
Karcığar
_
_
Köçekçe
Aksak
Ararım hayli zamandır seni
Karcığar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Ardına dek açık kalbin kapısı
Karcığar
Bilge Özgen
Funda Binnur Ünal
Şarkı
Düyek
Arı olsam bakmaz idim balına
Karcığar
Necmi Pişkin
Mehmet Çakırtaş
Şarkı
Aksak
Arılar çevreni sarmış bal için
Karcığar
Bahri Altıntaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Aksak
Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı
Karcığar
Mustafa Nûri Ef.
_
Şarkı
Aksak Semai
Âşık ne kadar çekse ibadet sayılır
Karcığar
Rüştü Eriç
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Aksak
Âşık oldum ben sana ey gül-beden
Karcığar
İbrâhim Tuğberk
_
Şarkı
Müsemmen
Âşıka bir özge sevdâ saçların
Karcığar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Aşk ateşi çoktan sarmış bacayı
Karcığar
Alâeddin Şensoy
Nûrettin Baykal
Şarkı
Aksak
Aşka yasak koyma artık sevdiğini biliyorum
Karcığar
Suphi İdrisoğlu
Şükrü Yetimoğlu
Şarkı
Düyek
Aşkı pinhân edemem nâle vü efgandır bu
Karcığar
Hacı Arif Bey
Leylâ Hanım-İzzet Molla
Şarkı
Düyek
Aşkımın kadrini bilmeyen güzel
Karcığar
Selâhattin Altınbaş
Kaya Özdemir
Şarkı
Sofyan
Aşkın dil-i âşüftemi sevdâya düşürdü
Karcığar
Hâşim Bey
_
Beste
Evsat
Ateş misin yakıyorsun bakınca
Karcığar
Yücel Aşan
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Ateş-i âlâm ile yandıkca gönlüm hânesi
Karcığar
Şekerci Cemil Bey
_
Şarkı
Curcuna
Ateşiyle yanıyorken yüreğim
Karcığar
Râkım Elkutlu
Akif Salı (Müftü)
Şarkı
Aksak
Ateştir yüreği kavurur gider
Karcığar
Mustafa Malay
İlkan San
Şarkı
Düyek
Avuçlarında bahar serinliği
Karcığar
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Ayın ondördü yüzün ipekten hâlesi var
Karcığar
Alâeddin Yavaşca
Ali Rıdvan Umar
Şarkı
Nim Sofyan
Ayşe'm Ayşe'm mor menekşem
Karcığar
_
_
Türkü
Aksak
Bağa girdim üzüm yok
Karcığar
M. Niyâzi Ayomak
_
Şarkı
Düyek
Bağlandı siyah zülfüne dîvâne mi gönlüm
Karcığar
Bîmen Şen
_
Şarkı
Curcuna
Bahar ile neşâtımız
Karcığar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bahar oldu güzel seyre gelmez mi
Karcığar
_
_
Şarkı
Curcuna
Bahar sensiz hazan sensiz olamaz
Karcığar
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Bahçendeki gonca gülmüş
Karcığar
Mustafa Malay
Sami Derintuna
Şarkı
Düyek
Bahçenden derlediğin güllerini takıver
Karcığar
Aslan Hepgür
İbrâhim Bodur
Şarkı
Aksak
Bak gönlüme gurbette açan bir güle döndü
Karcığar
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Curcuna
Bakışları hovarda, buluşalım Fuar'da
Karcığar
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Nim Sofyan
Bana o kadar yakınsın ki seni ben sandım
Karcığar
Cevdet Çağla
Erşet Ömerî
Şarkı
Düyek
Bana sakın git deme gitmek kolay mı dersin
Karcığar
Mehmet İhsan Özer
Sevgi Balın
Şarkı
Aksak
Başımda esmiyor sevdanın yeli
Karcığar
Ünal Narçın
İlkan San
Şarkı
Düyek
Bekletme yeter kalmadı hiç sabra mecâlim
Karcığar
Necmi Pişkin
Lütfi Fikret German
Şarkı
Aksak
Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek
Karcığar
Rıdvan Lâle
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek
Karcığar
S. Suphi Soner
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Ben sana gönlüm verip de şu cihanda gülmedim
Karcığar
Nihat Adlim
Âşık Ömer
Şarkı
Düyek
Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmamış
Karcığar
H. Sadettin Arel
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Durak Evferi
Ben sararken bir gecenin böyle sonsuz hüznünü
Karcığar
Şeref Yaman
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Benim gönlüm seher yeli eser durur deli deli
Karcığar
Aydın Tekindor
Aydın Tekindor
Fantezi
Aksak
Benim yârim koklanmamış bir gonce gül olmalı
Karcığar
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Şarkı
Curcuna
Benliyi aldım kaçaktan
Karcığar
_ (Öztuna'da Dede Ef.)
_
Köçekçe
Aksak
Beyaz tene siyah sorma
Karcığar
Alâeddin Şensoy
Yasemin Atasever
Şarkı
Aksak
Bıktım gam-ı hûbân-ı zamandan yeter olsun
Karcığar
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Yürük Semai
Bî-kes ü bî-çâreyim âh ağlarım
Karcığar
Asdik Ağa
_
Şarkı
Curcuna
Bilirim sözün söz değişmemiştir
Karcığar
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Sofyan
Bilmem ki safâ neş'e bu ömrün neresinde
Karcığar
Leon Hancıyan
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa
Karcığar
Refik Fersan
Fevzi Öget
Şarkı
Sengin Semai
Binlerce güzel görsem yine kalbim sendedir
Karcığar
Necmi Pişkin
Necmi Pişkin
Şarkı
Sofyan
Bir alevdir gözlerin bana bakma ne olur
Karcığar
Necmi Pişkin
Necmi Pişkin
Şarkı
Sofyan
Bir beste için titrediğim çok senelerdi
Karcığar
H. Fehmi Mutel
Celîle Ayyıldız
Şarkı
Aksak
Bir gonca gülün revnâkı parlar deheninde
Karcığar
Lem'î Atlı
Mehmet Neş'et Bey
Şarkı
Sengin Semai
Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül
Karcığar
Hacı Arif Bey
Nevres Efendi
Şarkı
Sengin Semai
Bir gölge ol beni peşinden koştur
Karcığar
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Yürük Semai
Bir gönül yangınının yaktığı pinhân ateşi
Karcığar
Cinuçen Tanrıkorur
Mustafa Tahralı
Şarkı
Aksak
Bir gül koparıp göğsüme tak
Karcığar
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Semai
Bir gün bile olsun beni sensiz koma lütfen
Karcığar
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın
Karcığar
Sâdi Hoşses
Sâdi Hoşses
Şarkı
Yürük Semai
Bir gün sevilenden ve sevenden ne kalır
Karcığar
Rüştü Eriç
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Aksak
Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor
Karcığar
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Curcuna
Bir hoş tekellüm eyler ol âfet çıtır çıtır
Karcığar
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün
Karcığar
İ. Baha Sürelsan
Gıyas Akdeniz
Şarkı
Aksak
Bir Karadeniz oyunu oynayalım
Karcığar
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Çocuk Şarkısı
Türk Aksağı
Bir kere gel desen bak neler olur
Karcığar
Yeldâ Alpak
Yâsemin Balkan
Şarkı
Düyek
Bir kere sevmeye gör yoktur aşkın molası
Karcığar
İlgün Soysev
Orhan Altınbaşak
Şarkı
Aksak
Bir kız ile bir gelinin ahdı var
Karcığar
Sâdettin Kaynak
Karacaoğlan
Şarkı
Düyek
Bir kız sevdim Yalova'lı
Karcığar
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Sofyan
Bir kuş uçmaz kervan geçmez
Karcığar
M. Nafiz Irmak
İbrâhim Sâdi Bey
Şarkı
Aksak-Curcuna
Bir melek sanki özü
Karcığar
Alâaddin Pakyüz
Taşkın Kukul
Şarkı
Düyek
Bir Rum dilbere oldum müptelâ
Karcığar
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Bir ses beni efsunladı ömrüm boyu coştum
Karcığar
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Aksak
Bir sıcak gülüştü kalbimi çalan
Karcığar
Remzi Oktar
Adil Candar
Şarkı
Düyek-Sofyan
Bir soluk nefha misâli beni aldattı kadın
Karcığar
İbrâhim Tuğberk
Hayri Tümer
Şarkı
Aksak
Bir şuh gülüşün attı beni bil bu cefâya
Karcığar
Selâhattin İçli
Sabahattin Ergi
Şarkı
Sengin Semai
Bir tanbur nağmesi inler rûhuma seslenir
Karcığar
Arif Sâmi Toker
Şâhin Çavuldak
Şarkı
Düyek
Bir taraftan âşıkı derd ü gam-ı yâr ağlatır
Karcığar
Tanbûri Ali Ef.
Şâdi Bey
Şarkı
Aksak
Bir uzun rüyâdır hayat dediğin
Karcığar
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Yürük Semai
Bir yanardağ gibidir sana hasret bu gönül
Karcığar
Arif Sâmi Toker
Hakkı Günal
Şarkı
Düyek
Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde
Karcığar
Kanûni Hacı Arif Bey
Tevfik Fikret
Şarkı
Aksak
Bir yudum sevgiye muhtaç olur da
Karcığar
İlgün Soysev
Pervin Şakar
Şarkı
Düyek
Bir yüce dağ düşün işte öylesin
Karcığar
Hüseyin Soysal
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Birden değişti dünyâm tuttun da ellerimi
Karcığar
Süleyman Mertkanlı
Aşkın Tuna
Şarkı
Düyek
Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım
Karcığar
Necmi Pişkin
Hayri Mumcu
Şarkı
Türk Aksağı
Bizim dağlar meşelidir meşeli
Karcığar
_
_
Türkü
Aksak
Böyle çatık kaşlı taşlı söz ile
Karcığar
Necdet Tokatlıoğlu
Mehmet Erbulan
Şarkı
Nim Sofyan
Bu çırpınış mutluluk mu melâl mi
Karcığar
Ali Şenozan
Ayten Uğuralp
Fantezi
Yürük Semai
Bu devirde bu dünyâda bir görüşte ne bu sevdâ
Karcığar
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Fantezi
Düyek
Bu gece çamlarda kalsak ne olur
Karcığar
Artaki Candan
Avram Naum
Şarkı
Aksak
Bu hayat kimseye bâkî değildir
Karcığar
Hüsnü Üstün
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Bu kış hanım İstanbul'a taşın da
Karcığar
İsmet Ağa
_
Şarkı
Aksak
Bu yosmalık geçer bu çağ değişir
Karcığar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Bugün bayram günüdür yârim köyün gülüdür
Karcığar
Hasan Özçivi
Hasan Özçivi
Şarkı
Aksak
Bülbül niçin böyle feryâd edersin
Karcığar
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bülbül olsam kona (da ) bilsem dallere
Karcığar
_
_
Köçekçe
Oynak
Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda
Karcığar
Artaki Candan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın
Karcığar
Mustafa Nûri Ef. (Melekzet)
_
Şarkı
Curcuna
Bülbülüm ötmez oldu
Karcığar
Nihat Adlim
Nâzım Refet Kayakıran
Türkü
Aksak
Bülbülün çektiği dilinin belâsı
Karcığar
İsmâil Demirkıran
E.Kemâl Kırmacı
Şarkı
Düyek
Bütün renkler içiçe bakar kalırsın hayran
Karcığar
Amir Ateş
Hamza Tanyaş
Şarkı
Sofyan
Cânân diye bin âh ile feryâd etme gönül
Karcığar
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Aksak
Cevr-i sitemin yâreledi cismimi
Karcığar
İsmet Doğru
Dürdâne Altan
Şarkı
Aksak
Ceylan gözlerinin candan bakışı
Karcığar
Yılmaz Yüksel
Engin Çır
Şarkı
Aksak
Çâresiz bir derde düştüm oldu aklım serseri
Karcığar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Çayıra serdim postu imanım
Karcığar
_
_
Türkü
Aksak
Çekme mihnet yâr için dünyâ misafirhânedir
Karcığar
Râdife Erten
Celâl Erten
Şarkı
Curcuna
Çektim cefâsın hayli zamandır
Karcığar
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Aksak
Çeşmânı o mehveşin elâdır
Karcığar
Lem'î Atlı
Abdülbâki Baykara (Şeyh)
Şarkı
Semai
Çıktı çayıra kuzu güldü kırların yüzü
Karcığar
Alâeddin Yavaşca
Tahsin Bilengil
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Çok yazık gençliğim yolunda oldu ziyan
Karcığar
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Düyek
Çok zamandır gelmez oldun
Karcığar
Ethem Efendi (Tersâne'li )
Hüsnü Efendi
Şarkı
Oynak
Dağda tavşanlar geziyor
Karcığar
Hacı Ârif Bey
Hacı Ârif Bey
Şarkı
Aksak
Dağları hep kar aldı gülleri hep hâr aldı
Karcığar
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Aksak
Dedim "Dilber yanakların kızarmış"
Karcığar
Erol Başara
Âşık Ömer
Şarkı
Nim Sofyan
Değmez bu ömür boş yere feryada gönül
Karcığar
Demir Karabaş
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Türk Aksağı
Deli gönül uçtu yine
Karcığar
Mutlu Torun
Karacaoğlan
Şarkı
Aksak (Yürük)
Derd ü gamdan azâd et benim güzel Allah'ım
Karcığar
Hayâti Günyeli
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Dikenler gül olur sevgi dalında
Karcığar
Burhan Durucu
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Düyek
Dil haste-i muhabbet dûçâr-ı hicr-i cânân
Karcığar
Zekâî Dede
_
Beste
Lenk Fahte
Dil-beste tâb-ı hüsnüne ins ü melek senin
Karcığar
Hâşim Bey
_
Beste
Firengifer
Dile düştüm senin yüzünden yine
Karcığar
Selâhattin Pınar
F. Edib Baksı
Şarkı
Aksak-Curcuna
Dil-hûn oluyor kalb-i hazînim feryâdıma gel
Karcığar
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Aksak
Dilimden düşürmem o güzel adını
Karcığar
Sibel Taşbaş
Şâhin Çangal
Şarkı
Sofyan
Dillerde söylenir şarkımız bizim
Karcığar
Suat Yıldırım
Mustafa Demiray
Şarkı
Düyek
Dinle aklın var ise pîr-i mugânın pendini
Karcığar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Dinmeyen bir sızı var gün boyu sinemde yatar
Karcığar
Ahmet Görür
Fuat Azgur
Şarkı
Aksak
Dinmiyor içimde hasretin seli
Karcığar
Hüseyin Erbay
Mehmet Akça
Şarkı
Düyek
Dostlar kime dâd edeyim felekten
Karcığar
Arif Sâmi Toker
Geda Ahmet
Şarkı
Düyek
Dök derdini gel bu gece, düşman olan çatlasın
Karcığar
M. Ünal Yılmazer
Vedat Fidanboy
Şarkı
Aksak
Dualar sevgimi verse geriye
Karcığar
M. Şen Sancakoğlu
Turgut Yarkent
Şarkı
Düyek
Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını
Karcığar
Erol Sayan
Ali Hâdi Okan (Alâiye'li)
Şarkı
Aksak
Duvarda resmin var içimde sevgin
Karcığar
Sâmi Derintuna
Sami Derintuna
Şarkı
Sofyan
Dün gece yârin elinden bâdeyi nûş eyledim
Karcığar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Dünya sanki cennettir sevilince sevince
Karcığar
Nihat Adlim
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Düşünme tefekkür etme kendini ko da
Karcığar
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Şarkı
Nim Sofyan
Elâ gözlüm mahzun olma gel kapında kul olayım
Karcığar
Rıdvan Tandoğan
Emine Ertem
Fantezi
Aksak
Elbet geleceksin günün birinde
Karcığar
M. Nazmi Özalp
Tûran Kekevi
Şarkı
Sofyan
Elde solan kuru çiçek misali
Karcığar
Selâhattin Sağlam
Salih Erkol
Şarkı
Nim Sofyan
Elem çekme gönül böyle kalınmaz
Karcığar
_
_
Köçekçe
Oynak
Elimdeyken senin gül-penbe destin
Karcığar
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Curcuna
Elin avcumda çiçek taze mine
Karcığar
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Düyek
Eller güzel beller güzel
Karcığar
Fethi Karamahmudoğlu
Emine Ertem
Şarkı
Sofyan
Elvermedi mi gayrı dil âteşlere yansın
Karcığar
Civan Ağa
_
Şarkı
Aksak
Emine'min şalvarı penbedir penbe
Karcığar
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Endâmına şûh işvene hayrânım efendim
Karcığar
Şeref Çakar
Ahmet Özhan
Şarkı
Aksak
Esîrinim civan senin
Karcığar
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Evlerinin önü handır
Karcığar
_
_
Türkü
Aksak
Ey felek bâri bırak ki yanayım ağlayayım
Karcığar
Asdik Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey gönül niçin perîşânsın beyâz kâkül gibi
Karcığar
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey gönül seyrâna çık âlem-i ahbâbı gör
Karcığar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Ey güzel gözlü şirin sözlü güzel
Karcığar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Ey melek-sîmâ seni günden güne sevmekteyim
Karcığar
Hâfız İsmail Özses
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey sıra sıra dizilen serviler
Karcığar
A. Mükerrem Akıncı
Vasfi Rızâ Zobu
Şarkı
Curcuna
Eyle şevk-engîz-i hasret sîne-i sûzanımı
Karcığar
Yusuf Paşa
_
Şarkı
Aksak
Fecrin sönen ilk yıldızı yanmış gibi baştan
Karcığar
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Curcuna
Feryâd ederim zülf-i siyehkârın elinden
Karcığar
Zekâî Dede
_
Beste
Firengifer (Ağır)
Feyz-bahş-i can iken âleme şirin sözlerin
Karcığar
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Aksak
Firâkınla ederken âh ü nâle
Karcığar
Kanûni Reşat Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gam çekme güzel n'olsa bahârın sonu yazdır
Karcığar
Sâdettin Kaynak
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Sofyan-Aksak
Gam değil bana cefâ ise eğer mu'tâdın
Karcığar
Zekâî Dede
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Gamı kederi bırak
Karcığar
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Aksak
Gece yorgundu sular durgundu
Karcığar
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
H. Bekir Sabarkan
Şarkı
Düyek
Gecelerden seni sormak uyanıp
Karcığar
Ömür Gençel
Turgut Çelik
Şarkı
Semai
Gel derim gelmez yanıma
Karcığar
_ (Dede Efendi-Y.Öztuna'da)
_
Köçekçe
Aksak
Gel desen de neye yarar aşkımızda bitti bahar
Karcığar
Niyâzi Şengül
Nâdide Gülpınar
Şarkı
Aksak
Gel nazlı kuşum kalbimi aç derdimi dinle
Karcığar
_
_
Şarkı
Sengin Semai-Cur.
Gelince hatıra ol şûh-i istiğnâ melek-haslet
Karcığar
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gelmiyorsun n'eyleyim ben darda kaldım
Karcığar
Turan Yalçın
Yavuz Özen
Şarkı
Ağır Aksak
Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın
Karcığar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Gidiyorum sizin olsun
Karcığar
_
_
Köçekçe
Aksak
Girdi gönül aşk yoluna
Karcığar
Dede Efendi
Dede Efendi
Köçekçe
Evfer
Git diyorsam da gitme
Karcığar
Ziyâ Taşkent
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Gitme diye çok ağladım ardından
Karcığar
Fethi Karamahmudoğlu
Hasan Karakuş
Şarkı
Sofyan
Gitme ne kadar uzaklara gitsen ellerini götürme
Karcığar
Ziyâ Taşkent
Hüsâmettin Şen
Şarkı
Düyek
Gitti o diyormuşsun bırakıp beni
Karcığar
Hilmi Atalay
Hilmi Atalay
Şarkı
Düyek
Gittiğin yerde unutma bir gün olsun beni an
Karcığar
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gizli sevdâ çeken bilir âh bu aşkın tadını
Karcığar
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Curcuna
Gonca açmış çiçek misin
Karcığar
Alâeddin Şensoy
Necâti Dilsizoğlu
Şarkı
Aksak
Gonca gülsün gül açılsın
Karcığar
Necmi Pişkin
Nâbî
Şarkı
Yürük Semai
Göçmen kızları göçmen kızları
Karcığar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Köçekçe
Aksak
Gönlümdeki yangın seninle söner
Karcığar
Bilge Özgen
Erol Kavşit
Fantezi
Düyek
Gönlümün âlâyiş-i dünyâya istiğnâsı var
Karcığar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönlümün bir hâli var ki gam değil kasvet değil
Karcığar
N. Cemil Sangan
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Gönlümün efkârı ey yâr her ne etsem bitmiyor
Karcığar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Gönül beni usandırdı bana ağyârı andırdı
Karcığar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Gönül bezm-i harâb-âbâd-ı gamdır
Karcığar
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Gönül derdim üçbeş değil yüz benim
Karcığar
Ali Şenozan
Hasan Karakuş
Şarkı
Sofyan
Gönülde bir ateş yakalım dedi
Karcığar
M. Nafiz Irmak
_
Şarkı
Aksak
Gönüldür bu sevgilim neler yapar bilinmez
Karcığar
Ziya Alşan
Ziyâ Alşan
Şarkı
Düyek
Gönüllere hükmetmeye kalkma gel
Karcığar
Mustafa Uyan
Aydemir Doğan
Şarkı
Aksak
Gördüm yüzünü gözlerimin nûru karardı
Karcığar
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Aksak
Gördünse cânân illerin
Karcığar
Cüneyt Kosal
Aziz Mahmud Hüdai
İlahi
Düyek
Görünce ben seni ey mâh
Karcığar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Göründü bak yâr hânesi
Karcığar
İlgün Soysev
Mustafa Sevilen
Şarkı
Aksak
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Karcığar
M. İsmail Hakkı Bey
Süleyman Nahîfî Efendi
Yürük Semai
Yürük Semai
Göz süzüp yan bakışınla yine aldatma beni
Karcığar
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Aksak
Gözlerim buğulanmış kime ne
Karcığar
İsmâil Ötenkaya
Zühâl Sayman
Şarkı
Sofyan
Gözlerimde dinmeyen akan yaşsın sen
Karcığar
İlgün Soysev
Nâci Derçin
Şarkı
Düyek
Gözlerin neler söyler bakışından bilirim
Karcığar
Rüştü Eriç
Şinâsi Özdenoğlu
Şarkı
Aksak
Gözümde gönlümde senden başkası yok
Karcığar
Ziyâ Taşkent
Meryem Sevin
Şarkı
Sofyan
Gül açar bülbül öter yaz geçer
Karcığar
Cevdet Çağla
N. Güler-B.Kemâl Çağlar
Şarkı
Curcuna
Gül açıl gel aslı ne durgunluğun
Karcığar
Dede Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gül aldın elinden baharın yazın
Karcığar
Bahri Altıntaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Aksak
Gül bensiz hiç solmasın mutsuz günün olmasın
Karcığar
Sadık Selçukkaya
Engin Çır
Şarkı
Aksak
Gül dökmüşler al yanağın üstüne
Karcığar
Reyhan Karataş
Sait Güneş
Şarkı
Aksak
Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın
Karcığar
H. Sadettin Arel
Hüseyin Rifat Işıl
Şarkı
Aksak
Gül seven bülbül mü var hiç yâresiz
Karcığar
M.Ünal Yılmazer
Azmi Aytaç
Şarkı
Müsemmen
Gül zamanı geleceğim demiştin
Karcığar
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Aksak
Güldün eğlendin perîşân hâl ü kal'imle bugün
Karcığar
Tatyos Efendi
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Gülmedim içimden seni sevdim seveli
Karcığar
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Aksak
Gülmezse yüzün goncaların kalbi kan ağlar
Karcığar
M. Nafiz Irmak
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Aksak-S.Semai
Gülüşün de güzel ağlayışın da
Karcığar
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Sofyan
Gün ola harman ola demiştin bana
Karcığar
Ferhat Sarmusak
Ferhat Sarmusak
Şarkı
Nim Sofyan
Günâhım ne ise gel bir bir söyle
Karcığar
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Güneş ruhsâreli cânân nikab-ender-nikab oldu
Karcığar
Şerif İçli
Şerif İçli
Şarkı
Aksak Semai
Günlerce yaşlar döktü ağlayan gözlerimiz
Karcığar
Akın Özkan
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Günleri gecelere ayları mevsimlere
Karcığar
Mustafa Malay
Tarık Çıtak
Şarkı
Düyek
Güzel dudağı ne kanlı
Karcığar
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Curcuna
Güzelsin sevdiğim bir nev-civansın
Karcığar
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Haber yok geçiyor hep aylar dedim
Karcığar
Adem Şâhin
Adnan Ürey
Şarkı
Nim Sofyan
Haklıyım ger arşa îsâl eylesem efganımı
Karcığar
Asdik Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hangi güzelde bulunur bu eda füsûn efendim
Karcığar
Rüştü Eriç
Alimoğlu
Şarkı
Düyek
Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim
Karcığar
Gültekin Çeki
M. Nedim Güntel
Şarkı
Evfer
Hasretle güzel günleri hep ansa da gönlüm
Karcığar
Bahri Altıntaş
K. Şakir Yakar
Şarkı
Sengin Semai
Haste-i gamdır şifâ ister gönül
Karcığar
Asdik Ağa
Leylâ Saz
Şarkı
Ağır Aksak
Hâtıram rahatsız etmezse seni
Karcığar
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Havayı bulut aldı Tokat'a dolu yağdı
Karcığar
_
_
Şarkı
Aksak
Hayâllerin ötesinden bahar mı yaklaşacak
Karcığar
Rüştü Eriç
Ümit Gürelman
Şarkı
Düyek
Hayat bana ıstırap ellere düğün oldu
Karcığar
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Aksak
Hele gel gör ne yarım kaldı bu ömrüm ne tamam
Karcığar
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai
Hem derdimi hem gözyaşımı döksem önünde
Karcığar
Selâhattin Altınbaş
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Hem seversin hem yanarsın hem yine âvâresin
Karcığar
Sâdi Hoşses
A. Refik Altınay
Şarkı
Müsemmen
Hem sevildin hem başımda dert olup
Karcığar
M.Nazmi Özalp
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Ağır Aksak
Hemîşe renc-i gamdan lezzet aldım
Karcığar
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Hep güzeller güzellikler burada
Karcığar
Sâdi Hoşses
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Nim Sofyan
Hep neş'eli sevdâ dolu peymânen olaydım
Karcığar
Refika Hanım
_
Şarkı
Aksak
Her akşam bağrıma bir gam çöker ağlarım
Karcığar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Her an şakıyor bak yine bülbül kafesinden
Karcığar
Şeref Çakar
Amir Ateş
Şarkı
Aksak
Her aşkın var kalpte yeri ayrılır mı gören seni
Karcığar
Ali İhsan Merâl
Ali İhsan Merâl
Fantezi
Düyek
Her gördüğün yerde iki yakamdan
Karcığar
Eyüp Uyanıkoğlu
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Her gün gönlüm ister seni görmeyi
Karcığar
Fethi Karamahmudoğlu
Âşık Derdiçok
Şarkı
Düyek
Her kalbi yanan ben gibi ağlar mı diyorsun
Karcığar
_
_
Şarkı
Türk Aksağı
Her seher goncalar açtıkça solan gül dökülür
Karcığar
Nevzat Demir
H. Şinasi Önol
Şarkı
Düyek
Her sevginin arkasından tutuşup da yanma artık
Karcığar
Yılmaz Yüksel
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Curcuna
Her subh u şâmım dâim safâda
Karcığar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sofyan
Her şey değişir ne zaman sen yâdıma gelsen
Karcığar
Rüştü Eriç
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül
Karcığar
S. Ziyâ Özbekkan
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Her zaman bir olur mu ey hunrîz nigâhım
Karcığar
Artaki Candan
Melâhat Pars
Şarkı
Sofyan
Hey kız nerelisin sen
Karcığar
Şerif İçli
Vecdi Bingöl
Şarkı
Aksak
Hezâr zâr iledir senden niyâzım
Karcığar
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
Leylâ Hanım
Şarkı
Evfer (Ağır)
Hiç elem çekmezdim sevseydin beni
Karcığar
_
_
Köçekçe
Aksak
Hiç ilişme meh-cemâlim dîde-i sevdâ-keş'e
Karcığar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Hiç sönmeyen bir arzudur sana olan hasretim
Karcığar
Sâdi Hoşses
Rifat ayaydın
Şarkı
Curcuna
Hûdâyâ cümle âlem sana âşık seni özler Resûlullah
Karcığar
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Hülyâlı bahar gelse de kırlarda gezinsek
Karcığar
N. Hakkı İzmirli
M. Nafiz Irmak
Şarkı
_
Hürünü de yavrum hürünü
Karcığar
_
_
Türkü
Aksak
Hüsnüne etvâr-ı nâzın şan senin
Karcığar
Lem'î Atlı
Reşid Mümtaz Paşa
Şarkı
Ağır Aksak
Issız geceler rûhuma hicrân oluyorken
Karcığar
Mustafa Coşkun
Enver Öncü
Şarkı
Aksak
İç badeyi rindan-ı safaya bi meram et
Karcığar
Şekerci Udi Cemil Bey
_
Şarkı
Aksak
İçtim bu gece ben hiç durmadan içtim
Karcığar
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Düyek
İhtirazla arz-ı hâl eyler gönül
Karcığar
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Yürük Semai
İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül
Karcığar
_
_
Şarkı
Ağır Aksak
İki de turnam gelir allı kareli
Karcığar
Dede Efendi
_
Köçekçe
Oynak (Aksak)
İki keklik bir kayada ötende
Karcığar
Amir Ateş
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Düyek
İksir-i gınâ hâk-i der-i uzletimizdir
Karcığar
Dellalzâde
_
Beste
Hafif
İlkbahar olunca leylim şen olur dağlar
Karcığar
_
_
Köçekçe
Aksak
İnleyen âh eyleyen bî-çâre bir ney'dir gönül
Karcığar
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Ağır Aksak
İstanbul güzelleri hayâta mânâ verir
Karcığar
_
_
Şarkı
Aksak
İstemem seni artık gelsen de olur gelmesen de
Karcığar
Ferit Sıdal
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Aksak
İşte gördüm anladım hem sebebim ağyâr değil
Karcığar
Kemânî Necâti Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kaçsan da sen uzaklara olsan bile ellerin
Karcığar
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Müsemmen
Kaderim hiç yüzüme gülmedi gitti
Karcığar
İlgün Soysev
Eyüp Göksu
Şarkı
Aksak
Kalbim yine sevdâ-yı visâlinle perîşân
Karcığar
Kâzım Uz (Muâllim)
_
Şarkı
Semai
Kalbimde hayalimde ümidimde emeldin
Karcığar
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sengin Semai
Kalbimdeki tek hâtıranın rengi solarken
Karcığar
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Aksak
Kalbime volkan düştü seni görür görmez
Karcığar
Ali Hasırcı
Ali Hasırcı
Şarkı
Aksak
Kalbime yuva yaptın sonra da yıktın
Karcığar
Arif Sâmi Toker
Yaşar Gürsoy
Şarkı
Aksak
Kaldı mâzide bizim aşkımızın hâtırası
Karcığar
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Aksak
Kara bulutları kaldır aradan
Karcığar
Sâdettin Kaynak
R. Gökalp Arkın
Şarkı
Aksak
Karadeniz gümbür gümbür gümeler
Karcığar
_
_
Türkü
Sofyan
Karşıdan karşıya mendil sallardık
Karcığar
Nihat Adlim
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Düyek
Kemend-i zülfün esîr-i zülf-i yâr oldum
Karcığar
Afet Mısırlıyan (Ûdî)
_
Şarkı
Düyek
Kervan da konmuş derler dağların ardına
Karcığar
Kemâl Gürses
_
Şarkı
Aksak
Kına olsam eline sürülsem gelin
Karcığar
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Aksak
Kınalar yakmış eline
Karcığar
Sâdettin Kaynak
Necdet Rüştü Efe
Şarkı
Aksak
Kırdın kalbimi aşkımı yıktın
Karcığar
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Düyek
Kışın engin bir sudur yazın altın buğudur
Karcığar
Arif Sâmi Toker
A.Hikmet Sarıcalıoğlu
Şarkı
Aksak
Kimi gün hasreti dağlar gibi kalbimde büyür
Karcığar
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Kirpiği oyalı kız bakışı rüyalı kız
Karcığar
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Koçyiğitler durağı şen köyüm şirin köyüm
Karcığar
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan
Konacak yer bulunmaz dolaşır divane gönül
Karcığar
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Aksak
Köçekçeler
Karcığar
_
_
Köçekçe
Aksak-Serbest
Kuzumun gözleri kara
Karcığar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sofyan
Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa
Karcığar
Mustafa Uyan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Mâdem bir garip kulsun
Karcığar
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
Madem ki bu güzel dünyaya geldin
Karcığar
Gülen Ertek
Halil Soyuer
Şarkı
_
Mahrûm-i emel kalmış iken sözlerinizden
Karcığar
Kasım İnaltekin
Hâşim Nezîhi Okay
Şarkı
Yürük Semai
Meclise gelirsin neş'e saçarsın
Karcığar
N. Halil Poyraz
Akif Salı (Müftü)
Şarkı
Aksak
Meded ey perî gamından ciğerim kebab olupdur
Karcığar
Hâşim Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Mendili aldım elinden
Karcığar
_
_
Türkü
Aksak
Mersin Mersin güzel Mersin
Karcığar
Cevdet Çağla
Niyâzi Güler
Şarkı
Aksak
Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam
Karcığar
Şerif İçli
Rahmi Duman
Şarkı
Curcuna
Mest olup ıtrına güller gibi gül bû dediler
Karcığar
Sâdettin Çevik
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Müsemmen
Mest olup seyrine daldıkça derinden derine
Karcığar
Ferit Tan
_
Şarkı
Ağır Aksak
Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır
Karcığar
Hâşim Bey
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Mevsimleri takvimden teker teker kopardım
Karcığar
İlgün Soysev
Betül Yücer
Şarkı
Düyek
Meydan-ı muhabbette gezerken dil-i şeydâ
Karcığar
Râkım Elkutlu
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Mutlu günler görmek için
Karcığar
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Mutluluk kapıyı kapamış bana
Karcığar
Güngör Önder
Erhan Sözen
Şarkı
Aksak
Mümkün olur mu sevmemek seni
Karcığar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Nar ağacı narsız olmaz
Karcığar
_
_
Köçekçe
Aksak
Nasıl oldu anlamadım sana inan çok bağlandım
Karcığar
Selâhattin Sağlam
F.Gül Kızılkan
Şarkı
Aksak
Nasıl unuttun beni hani çok seviyordun
Karcığar
Metin Everes
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Semai
Nâz olur dem-beste çeşm-i nîm-hâbında senin
Karcığar
Râkım Elkutlu
Nedîm
Beste
Devr-i Kebir
Nazîr olmaz sana âlemde teksin
Karcığar
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Aksak
Nazîrin yok senin ey mâh yerde
Karcığar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Nazlım sana kavuşamam
Karcığar
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Ne dâne vü ne dâm ü ne sayyâd gerektir
Karcığar
Dellalzâde
Yahyâ Nazîm Efendi
Ağır Semai
Aksak Semai
Ne dökmek istesem yaş var
Karcığar
Fahri Düngelen
Y. Nezihi Bükülmez
Şarkı
Düyek
Ne güzel şöyle yakından bakışın vardı senin
Karcığar
Refik Fersan
Muhittin Kozanoğlu
Şarkı
Aksak
Ne kadar güzelsin ne kadar da şirin
Karcığar
İrfan Doğrusöz
Adnan Varol
Köçekçe
Aksak
Ne kederdir ne çile seni beklemek
Karcığar
S. Süha Ansen
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Aksak
Ne oldu sevgilim açıkça söyle
Karcığar
Kasım İnaltekin
Fuat Tolga
Şarkı
Aksak
Ne olursun beni yalnız bırakıp gitme sakın
Karcığar
Emin Akan
_
Şarkı
Aksak
Ne sana ne bana kalır bu dünyâ
Karcığar
Caner Bakır
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Ne şafak rengi bulutlarda hayalin gülüyor
Karcığar
Engin Çır
Taner Çağlayan
Şarkı
Aksak
Ne yaptımsa olmadı seni unutmak için
Karcığar
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Ne yüzden arz-ı hâl etsem acep ol şâh-ı hûbâna
Karcığar
_
_
Şarkı
Sofyan
Neden beni böyle bırakıp gittin
Karcığar
Nusret Ersöz
Muhittin Fisunoğlu
Şarkı
Düyek
Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna
Karcığar
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Aksak
Nedir bu işveli edâ canım yeter artık
Karcığar
Selâhattin İçli
Selâhattin İçli
Şarkı
Düyek
Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki
Karcığar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Nerde o neş'e âh o şen günlerimiz
Karcığar
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Aksak
Nerde yazım baharım
Karcığar
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek
Karcığar
Zeki Altun (Hâfız)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Neyse Mecnûn'una Leylâ bana bil sende"o"sun
Karcığar
Emin Ongan
_
Şarkı
Aksak
Nice aşklar gelip geçti ömrümde
Karcığar
Yusuf Kemâl Boğa
_
Şarkı
Nim Sofyan
Nihan oldu gözümden bestekârım
Karcığar
Asdik Ağa
_
Şarkı
Aksak
Nihâni ol büt-i şîrin-sühanle söyleşiriz
Karcığar
Dellalzâde
Yahyâ Nazîm Efendi
Yürük Semai
Yürük Semai
O âhû bakışlara bir anda kandın gönül
Karcığar
Fehmi Tokay
Lütfi Fikret German
Şarkı
Curcuna
O mâhitâbı acep gösterir mi bana felek
Karcığar
Tatyos Efendi
_
Beste
Zencir
Oh güzel kız şirin kız bakışları derin kız
Karcığar
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Ol hihâl-ebrû gamiyle sîneyi meşhun eder
Karcığar
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
_
Şarkı
Sengin Semai
Oldu gönlüm bir perînin âşık-ı âvâresi
Karcığar
Kanûni Nubar Efendi
Kaytazzâde Nâzım Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Olmaz olamaz böyle muhabbet
Karcığar
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Aksak
Olunca mihnet-i sevdâna lâyık
Karcığar
Bogos Efendi(Hânende)
_
Şarkı
Aksak
Ondördü ayın gel güzelim îd edelim gel
Karcığar
Şerif İçli
Mesut Kaçaralp
Şarkı
Yürük Semai
Ormancı ormancı ne mutlu sana ormancı
Karcığar
Arif Sâmi Toker
Şâhin Çavuldak
Çocuk Şarkısı
Aksak (Yürük)
Oya gibi incesin dağlar kadar yücesin
Karcığar
Mete Cevâhir
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Ömrümü gözyaşıma acılara bağladım
Karcığar
Fethi Karamahmudoğlu
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Aksak
Ömrümün son demini acılarla yaşadım
Karcığar
Akın Özkan
Halit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Ördek isen göle gel
Karcığar
Kastamonu Türküsü
_
Türkü
Ağır Aksak
Öyle bir cânâna gönül verdim ki
Karcığar
İsmâil Demirkıran
Cumâli Karataş
Şarkı
Düyek
Öyle içten yanmasaydım kül olur muydum güzel
Karcığar
Turan Yalçın
İlhâmi Güntel
Şarkı
Devr-i Hindi
Özler de ararsan bulamazsın beni artık
Karcığar
Câvit Ersoy
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Parça parça beyazlanmış yüreğin
Karcığar
Bilge Özgen
Emine Ertem
Şarkı
Düyek
Pek güzeldir gönül kapar
Karcığar
H. Sadettin Arel
K. Emin Bara
Şarkı
Curcuna
Perişânım senin her an elinden
Karcığar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Pervâne olsam dönsem bağında
Karcığar
Arif Sâmi Toker
_
Şarkı
Türk Aksağı
Pınar başlarına dolar güzeller
Karcığar
Hüseyin Erbay
Necdet Şâhin
Şarkı
Sofyan
Pınarın başında güller açıldı
Karcığar
Mustafa Ağa
_
Şarkı
Aksak
Reng-i ruhsârın gören der "gül gibi"
Karcığar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Rûhum gam içinde ezilir örselenir
Karcığar
Ûdî Sâmi Bey
_
Şarkı
Aksak
Sabredip te bekler miydim yolunu
Karcığar
İlgün Soysev
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek-N.Sofyan
Saçlarında ıtırlaşıp savrulanı istiyorum
Karcığar
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Sâhilin eşsiz beldesi mutluluk bekler herkesi
Karcığar
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Raks Aksağı
Sâkin geceler ömrümün âlâmını söyler
Karcığar
Ferit Tan
_
Şarkı
Aksak
Salınıp seyran yerine çıkan dilber kiminsin sen
Karcığar
Kasım İnaltekin
Karacaoğlan
Köçekçe
Aksak
Sana gönül verdim beni bırakma
Karcığar
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak-Türk Aks.
Sana vardır bir sözüm meleğim
Karcığar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Sanma bir gün unutup kalbimden sileceğim
Karcığar
S. Süha Ansen
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Evfer
Sanma ki üzgünüm ayrıldık diye
Karcığar
Zekâi Tunca
Nûrettin Baykal
Fantezi
Aksak
Saymakla tükenmez kara bahtımda neler var
Karcığar
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Sen artık ellerin olduktan sonra
Karcığar
Amir Ateş
A. Selçuk İlhan
Şarkı
Sofyan
Sen beni severdin şimdi ne oldu
Karcığar
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Semai
Sen de memnun eyle bir gün sâkıyâ mestâneyi
Karcığar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Sen durup baktın da bir an sanki can verdin bana
Karcığar
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Curcuna
Sen gittin artık bu yerlerin tadı kalmadı
Karcığar
Sâdi Hoşses
Sâdi Hoşses
Şarkı
Curcuna
Sen gönlüme bin neş'e veren gonca-dehensin
Karcığar
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Türk Aksağı
Sen gözümden uzakken neş'e zevk kimden gelsin
Karcığar
Vedat Çetinkaya
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Sen gülerken gönlümde bahar açar sanırım
Karcığar
Nihat Adlim
Tevfik Yalçın
Şarkı
Aksak
Sen hep beni geçmişteki hâlimle tanırsın
Karcığar
Talât Özarın
H. Şinasi Önol
Şarkı
Curcuna
Sen mehi gördükde şehâ yandı derûnum
Karcığar
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Sengin Semai
Sen öyle bir cansın ki kaybetmem mümkün değil
Karcığar
Cengiz Cermen
Mahmut Koçbay
Şarkı
Aksak Semai
Sen rüzgâra benze ben bir buluta
Karcığar
Amir Ateş
Samim Cebeci
Şarkı
Düyek
Sen yoksun diyerek bir ömür boyu
Karcığar
Kâmuran Yarkın
Sami Derintuna
Fantezi
Düyek
Sende ey ateş-i suzân bana var ah nice derman
Karcığar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Sende son günlerde garip haller var
Karcığar
Ali Şenozan
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Seni gönülden sevdim beni mahzun bırakma
Karcığar
Arif Sâmi Toker
Ziyâ Polat
Şarkı
Düyek-Curcuna
Seni kim görse olur müptelâ
Karcığar
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Curcuna
Seni rûhumla sarıp kalbime yazdım adını
Karcığar
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Nim Sofyan
Seni sevilesice öpülesice seni
Karcığar
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Senin aşkın elemi yakıyor hep âlemi
Karcığar
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Düyek
Senin elinden elma...
Karcığar
Fethi Karamahmudoğlu
Necâti Cumalı
Şarkı
Raks Aksağı
Senin güzel yüzünü senin şirin sözünü
Karcığar
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Aksak
Senin için yaşadım hayallerim hep sendin
Karcığar
Mahmut Oğul
Turhan Taşan
Şarkı
Aksak
Senin o yeşil gözlerin beni benden alıp gitti
Karcığar
Sâdi Hoşses
Celâl Ökte
Şarkı
Sofyan
Seninle birliktelik inan dünyaya değer
Karcığar
Ziya Alşan
Ziya Alşan
Şarkı
Düyek
Seninle çok mutluyum sensiz olamam bir an
Karcığar
Süleyman Mertkanlı
S. Kıvanç-N. Pamukçu
Şarkı
Düyek
Sensin ey mihrim bu âlemde muhabbet rehberi
Karcığar
Hâfız Yusuf Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sensiz geçen günleri günden saymam
Karcığar
Celâl Abacı
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Sensizlik çiledir yalnız çekilen sensizlik
Karcığar
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Berefşan
Serçeler oynaşıyor kanları kaynaşıyor
Karcığar
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek-Aksak
Serde sevdâ bir belâ müptelâyım müptelâ
Karcığar
Rüştü Eriç
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Düyek
Sesimdeki bu hüznü gel hiç sorma sen benden
Karcığar
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Düyek
Seslendim dağlara nerdesin diye
Karcığar
Turgut Aksoy
Yalçın Benlican
Şarkı
Nim Sofyan
Sevdasına daldıkça vurgun yediğim güzel
Karcığar
Gültekin Aydoğdu
Muammer Kayahan
Şarkı
Düyek
Sevdi gönlüm bir gül-i nâzik-ter'i
Karcığar
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Şarkı
Aksak
Sevdim bu yaz bir esmer
Karcığar
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Sofyan
Sevgini ta yüreğimde canevimde taşıyorum
Karcığar
İsmâil Ötenkaya
Hülyâ Akarsu
Şarkı
Aksak
Sevgisi var dağdan yüce o inanır hep o güce
Karcığar
Sâmi Derintuna
Sâmi Derintuna
Şarkı
Aksak-Düyek
Sevgisiz güller de solar demiştim
Karcığar
İlgün Soysev
Pervin Şakar
Şarkı
Düyek
Seviyorum diyorsun sevmek bu mu güzelim
Karcığar
İsmâil Demirkıran
Yâsemin Balkan
Şarkı
Düyek
Sevmek altın anahtar
Karcığar
Alâeddin Yavaşca
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Sevmek ne güzel sevgiliyi tatlı lebinden
Karcığar
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Sevmemiş bir sevdiğim var anlamaz sevdâ nedir
Karcığar
Akın Özkan
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Devr-i Hindi
Sevmiyorsan beni gülüm gülerek bakma
Karcığar
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Şarkı
Aksak
Seyre çıkmışsın bugün Kağıthâneyi
Karcığar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Sînemi sad-pâre etti tîr-i müjgânın aman
Karcığar
Klârnetçi İbrâhim Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Son ayrılışın sevdiceğim pek acı oldu
Karcığar
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Curcuna
Son hâtıranın üstüne ben hicranla eğildim
Karcığar
Semahat Özdenses
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Sorma deşme derdimi gözyaşımla avuttum
Karcığar
Selâhattin Erköse
Nazmi Yükselen
Şarkı
Düyek
Sorma dostum gizli kalsın bilmesinler hâlimi
Karcığar
Turan Yalçın
Yavuz Özen
Şarkı
Ağır Aksak
Söyle ey gönlüm Allah aşkına ne oldu sana
Karcığar
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Sengin Semai
Söyle güzel söyle bir selâm yok mu
Karcığar
Erdoğan Berker
Kâni Soylu
Şarkı
Sofyan
Söyle kurban olayım söyle meramın nedir
Karcığar
Ali Hasırcı
Ali Hasırcı
Şarkı
Aksak
Söyleme sırrımızı askımız dillenmesin
Karcığar
İlgün Soysev
Oktay Çağlar
Şarkı
Düyek
Sun sâgarı sâki bana mestâne desünler
Karcığar
Yusuf Ömürlü
Şeyhülislam Yahya Efendi
Nakış
Yürük Semai
Susturamam gözlerimi saklayamam hislerimi
Karcığar
Erdinç Çelikkol
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Sürmeli gözünün kenarı yaştı
Karcığar
Ali Şenozan
Âşık İhsânî
Şarkı
Düyek
Süzülür neş'e-i sevdâ o güzel gamzelerinden
Karcığar
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Aksak
Şimşir pınar'ı geçtin mi
Karcığar
_
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Şîvene yok söz güzelsin
Karcığar
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Aksak
Şu dumanlı karlı dağlar
Karcığar
İ. Hakkı Özbilgin
Eyüp Göksu
Türkü
Aksak
Şu göğsüm çağlayan olsa
Karcığar
Amir Ateş
İbrâhim Bodur
Şarkı
Curcuna
Şu kısacık ömrümüzde çiçek açan çölümüzde
Karcığar
Erol Bingöl
Nilgün Bingöl
Şarkı
Düyek
Şu Sille'nin ufacık taşları
Karcığar
Sâdettin Kaynak
_
Türkü
Düyek
Tanburamın ince kıvrak beli var
Karcığar
Sâdettin Kaynak
R. Ahmet Sevengil
Şarkı
Türk Aksağı
Taptâze bahardım niye bilmem güze geldim
Karcığar
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Türk Aksağı
Tarâvet-bahş olup gülzâra jâle
Karcığar
Sâdık Bey (Muhasebeci)
_
Şarkı
Aksak Semai
Târif olmaz güzelliğin
Karcığar
Vefik Ataç
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Semai
Telli turnam yücelerden aştı mı
Karcığar
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Tîr-i çeşmânınla sayd ettin dil-i âvâreyi
Karcığar
Selânik'li Ahmet Ef.
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Ağır Aksak
Uludağı Uludağı dumanlıdır başın senin
Karcığar
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Düyek-Curcuna
Unutmadım seni ben her zaman kalbimdesin
Karcığar
Ş. Ayhan Özışık
Müzehher Güyer
Şarkı
Düyek
Unuttum sanma sakın anmadığım günüm yok
Karcığar
Hüsnü Üstün
Ali İhsan Birgül
Şarkı
Aksak
Uymaz bu tabîat bana asla a civanım
Karcığar
Alâeddin Yavaşca
Selâhattin Tunçman
Şarkı
Aksak
Uyu kurbanım sana, minicik kelebeğim
Karcığar
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Ninni
Sofyan
Uyutmaz kimseyi sensiz
Karcığar
Semahat Özdenses
Yahyâ Efendi
Şarkı
Düyek
Uzaklarda olsanda hiç üzülme sevgilim
Karcığar
Alâeddin Şensoy
Serdar Aksoyer
Şarkı
Düyek
Üzgün durma yorgun gönlüm
Karcığar
Mustafa Çalık
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Curcuna
Vâh me'yûs-i visâlindir gönül
Karcığar
Mahmut Celâleddin Paşa
Mahmut Celâleddin Paşa
Şarkı
Semai
Varam gidem Diyarbekir düzüne
Karcığar
_
_
Köçekçe
Sofyan
Varken gönülde bin türlü yâre
Karcığar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Vuslat dilerim yârime hicrandan usandım
Karcığar
Asdik Ağa
_
Şarkı
Yürük Semai
Yabandan geldim yabandan
Karcığar
_
_
Köçekçe
Sofyan
Yâdıyla uzaklarda düşer derde gönül
Karcığar
Emin Akan
Fuat Bayramoğlu
Şarkı
Düyek
Yağmur olur aşk bağına yağarım
Karcığar
Bilge Özgen
Bekir Mutlu
Şarkı
Aksak
Yaklaş güzelim nabzımı tut gönlümü şâd et
Karcığar
Aynur Akçınar
Vedat Fidanboy
Şarkı
Türk Aksağı
Yaktın beni yandırdın
Karcığar
M. Ali Çelikbaş
Yunus Emre
Şarkı
Sengin Semai
Yalanmış gözyaşın da ettiğin yemin de
Karcığar
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Semai
Yalnızlık acısı ölümden beter
Karcığar
Mustafa Malay
Mahir Gürbüz
Şarkı
Düyek
Yalpalayıp çıktım merdivenleri
Karcığar
Rifat Ayaydın
_
Şarkı
Aksak
Yalvarırım oturmaz aman aman
Karcığar
Lavtacı Civan
_
Şarkı
Evfer
Yalvarmaktan yorgun düştü dudağım
Karcığar
Alâeddin Şensoy
Kâni Soylu
Şarkı
Sofyan
Yanma kalbim yanma artık bende tâkat kalmadı
Karcığar
Fethi Karamahmudoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Curcuna
Yapraklar misâli sararıp solmuşum
Karcığar
İsmâil Demirkıran
Seyfi Güldağı
Şarkı
Semai
Yaralı bir kuş gibi çırpınır durur gönlüm
Karcığar
Metin Everes
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Sofyan
Yedi tepe üstünde yedi cennet kurulu
Karcığar
Ali Şenozan
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Yeryüzü zümrüt gibi oldu
Karcığar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Curcuna
Yeşil gözlerinde nemler
Karcığar
Avni Anıl
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Aksak
Yeşil olur şu Konya'nın Meram'ı
Karcığar
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Sofyan
Yeter hicrân-ı nâzın
Karcığar
Lem'î Atlı
Şükrü Şenozan
Şarkı
Müsemmen
Yıkıldı aşk ile âbâd gördüğün gönlüm
Karcığar
Dellalzâde
_
Beste
Zencir
Yıkma sakın burc-ı penâhım felek
Karcığar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Yıllar önce küllendi ocağımda közüm yok
Karcığar
İsmâil Demirkıran
Leylâ Dirikcan
Şarkı
Düyek
Yıllar var ki kalbimdesin
Karcığar
Bilge Özgen
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Yıllar yılı ardı sıra koştuğum
Karcığar
Akın Özkan
Hüseyin Özkarahan
Şarkı
Nim Sofyan
Yıllarca peşinden ağlatan kadın
Karcığar
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Semai
Yıllarca seviştik bana her derdini verdi
Karcığar
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Yine bu gözlerim kan ile doldu
Karcığar
Nâil Güneş
Nâil Güneş
Şarkı
Düyek
Yine ey yosma şûh-i serv-bülendim
Karcığar
Santûri Ethem Ef.
_
Şarkı
Ağır Düyek
Yine geldi evvel bahar günleri
Karcığar
Sâdettin Kaynak
Karacaoğlan
Şarkı
Aksak
Yine yalnız kaldım bu yâd ellerde
Karcığar
Ali Ulvi Baradan
A. Ulvi Baradan
Şarkı
Düyek
Yine yol vermedi Acem Dağları
Karcığar
_
_
Köçekçe
Türk Aksağı
Yolların en sonunda arıyorum sen yoksun
Karcığar
Muzaffer Özpınar
Nûrettin Baykal
Şarkı
Semai-Aksak
Yolunda gençliğim solsa da yine ...
Karcığar
Ali Ulvi Baradan
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Semai
Yüreğimde dert kervanı sıralı
Karcığar
Mümin Salman
Nedim Uçar
Şarkı
Düyek
Yürü dilber yürü saçın sürünsün
Karcığar
_
_
Köçekçe
Sofyan
Yüzü güldü semâ-yı pür-hazenin
Karcığar
Ahmet Irsoy
_
Şarkı
Düyek
Yüzünü görüverdim sana ben gönül verdim
Karcığar
Kemâl Emin Bara
_
Şarkı
Sofyan
Zahm-ı hicrânım gibi âlemde yâre var mıdır
Karcığar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Zehr-i aşkın dem-be-dem artar gönülde gam olur
Karcığar
Rıdvan Lâle
Rıdvan Lâle
Şarkı
Devr-i Hindi
Zevk âlemidir derd ü gamı anmayalım
Karcığar
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Zeybek(de) geldı karşımıza dayandı
Karcığar
_
_
Köçekçe
Aksak
Bir ipek dokunur dudaklarıma
Karcığar
İlgün Soysev
Ünal Tarhan
Şarkı
Aksak
Bugün bayram sevinelim
Karcığar
Muzaffer İlkar
_
Şarkı
Aksak
Cenâb-ı Pâkine lâyık amel yok
Karcığar
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Çağlayanlar cûş eder bî-dar eder çeşmânımı
Karcığar
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Devr-i Hindi
Hep seninle yaşadım o en güzel aşkları
Karcığar
Rüştü Eriç
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Şu âlemde gerçek mîraç kalpde huzûr kâbede Hac
Karcığar
Erdinç Çelikkol
Nedim Uçar
İlahi
Sofyan
Derdime katlanacak
Karcığar
İ. Halil Taşkent
Esin Şenkal
Şarkı
Düyek
Karcığar Ayin-i Şerifi
Karcığar
Bolahenk Nûri Bey
-
Ayin
Devr-i Revan
Güneş doğmayacak mı
Karcığar
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Semai
Kalbe girdik aşkı gördük
Karcığar
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Müsemmen(Yürük)
Söyle ey çeşm-i ela sen nur-i imanım mısın
Karcığar
Kemani Tatyos Efendi
-
Şarkı
Ağır Aksak
Bahtıma güneş gibi doğan sensin
Karcığar
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Aksak
Rûhunu usulca okşarsa sesim
Karcıgar
İ. Halil Taşkent
Esin Şenkal
Şarkı
Düyek
Yanakları kırmızı
Karcıgar
İ. Halil Taşkent
Esin Şenkal
Şarkı
Düyek
Atladım geçtim avlusun
Karcığar
-
-
Köçekçe
Aksak
Başından fesi kaparım
Karcığar
-
Köçekçe
Aksak
Gönül yâri arzuladı bu günde
Karcığar
Fâruk Şahin
Mustafa Arif Ark
Şarkı
Aksak
Sabret sitem-i yâre gönül nakş-ı serimdir
Karcığar
Asdik Ağa
-
Şarkı
Müsemmen
Sînen de başım gönlümü dinlendirebilsem
Karcıgar
Bimen Şen
-
Şarkı
Sengin Semai
Terk edip cihânı yar-i vefâkar
karcıgar
Asdik Ağa
-
Şarkı
Aksak
Ağlıyorum gönülden çarem kalmadı
Karcığar
Özdemir Hafızoğlu
İ. Hakkı Altıntaş
Şarkı
Düyek
Duman olsam döne döne dağılsam
Karcıgar
Tahir Karagöz
Dr. Fuat Taner
Köçekçe
Aksak
Ayşem Ayşem mor menekşem
Karcıgar
-
-
Kanto
Aksak
Ben her mevsim o yere
Karcıgar
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Semai
Seni candan severim
Karcıgar
Bülent Nuran
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Aksak
Çağlayan su gibi yıktım bendimi
Karcığar
Faruk Şahin
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Aksak
Sen yoksun diye
Karcığar
Murat Demirhan
Rüştü Okyar
Şarkı
Aksak
Bir daldan bir dala konan gönlümü
Karcıgar
Rakım Elkutlu
--
Şarkı
Aksak
Dumansızdır nâr-ı aşkın yanar
Karcıgar
Volkan Gözübüyükoğlu
Vedat Fidanboy
Şarkı
Düyek
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Karcığar
Anonim
_
Zeybek
Bergama Zeybeği
Karcığar
Mehmet Düzağar
_
Oyun Havası
_
Karcığar
_
Ağır Oynak
Zeybek
Koyundere
Karcığar
Ali Fuat Aydın
Aksak
Oyun Havası
_
Karcığar
H.Aslan Hepgür
Aksak
Oyun Havası
Köçek
Karcığar
H.Sadettin Arel
Aksak
Oyun Havası
Köy Düğünü
Karcığar
Ahmet Mükerrem Akıncı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Akagündüz Kutbay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Bülent Ulusoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Erol Özbayram
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Farabi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Gültekin Aydoğdu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Hasan Ferid Alnar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Kâni Karaca
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Kanuni Edhem Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Kanuni Ömer Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Kemençeci Nikolaki
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Kenan Olguncan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Muhittin Erev
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Sultan Mahmud 1.
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
Tatyos Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Karcığar
H.Aslan Hepgür
Curcuna-Sofyan
Oyun Havası
_
Karcığar
Tatyos Efendi
Çifte Düyek
Peşrev
_
Karcığar
H.Aslan Hepgür
Devr-i Hindi
Oyun Havası
_
Karcığar
Bolâhenk Nûri Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Karcığar
Fethi Karamahmudoğlu
Devr-i Kebir
Medhal
_
Karcığar
Kanuni Edhem Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Karcığar
Sultan Mahmud 1.
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Karcığar
_
Düyek
Peşrev
_
Karcığar
Arif Gülfidan
Düyek
Oyun Havası
Dostluğa Çağrı
Karcığar
Mutlu Torun
Düyek/ Devr-i Turan
Oyun Havası
_
Karcığar
Mutlu Torun
Evfer
Saz Eseri
Ege'de Yağmur Sevinci
Karcığar
_
Fahte
Peşrev
_
Karcığar
Akın Özkan
Frenkçin
Peşrev
_
Karcığar
Kanuni Ömer Efendi
Muhammes
Peşrev
_
Karcığar
H.Sadettin Arel
Nim Sofyan
Oyun Havası
Op. 31, No:8
Karcığar
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Saz Eseri
Yetim Kız
Karcığar
S. Eyyubi Işıksal
Nim Sofyan
Sirto
_
Karcığar
Turhan Yalçın
Nim Sofyan
Sirto
_
Karcığar
Ali Fuat Aydın
Oynak
Zeybek
Söğüt Ağacı Zeybeği
Karcığar
_
Sofyan
Oyun Havası
Üç Ayak
Karcığar
Alâeddin Yavaşça
Sofyan
Medhal
_
Karcığar
Aydın Oran
Sofyan
Longa
_
Karcığar
H.Sadettin Arel
Sofyan
Saz Eseri
Şaka
Karcığar
Tanburi Ali Efendi
Zencir
Peşrev
_
Karcığar
Erol Çifçi
Nim Sofyan
Sirto
Bayram
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Benliyi Aldım Kaçaktan
Karcığar
(Öztuna'da Dede Ef.)
_
Bir Kuş Uçmaz Kervan Geçmez Ellerde Kalırdım...
Karcığar
M. Nâfiz Irmak
İbrâhim Sâdi Bey
Dağları Hep Kar Aldı Gülleri Hep Hâr Aldı
Karcığar
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Dinle Aklın Var İse Pîr-İ Mugânın Pendini
Karcığar
Hacı Ârif Bey
_
Hüsnüne Etvâr-I Nâzın Şan Senin
Karcığar
Lem'î Atlı
Reşid Mümtaz Paşa
Kara Bulutları Kaldır Aradan
Karcığar
Sâdettin Kaynak
R. Gökalp Arkın
Mevsim-İ Gül Fasl-I Bülbül Nev-Bahar Eyyâmıdır
Karcığar
Hâşim Bey
_
Nazîrin Yok Senin Ey Mâh Yerde
Karcığar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Reng-İ Ruhsârın Gören Der Gül Gibi
Karcığar
Hacı Ârif Bey
_
Senin Güzel Yüzünü Senin Şirin Sözünü
Karcığar
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Unutmadım Seni Ben Her Zaman Kalbimdesin
Karcığar
Ş. Ayhan Özışık
Müzehher Güyer
Yeşil Olur Şu Konya'nın Meram'ı (Konya'lı Kız)
Karcığar
Kadri Şençalar
_
Arı olsam bakmaz idim balına
Karcıgar
Mehmet Çakırtaş
Necmi Pişkin
Ayşem Ayşem mor menekşem
Karcıgar
-
-
Ben her mevsim o yere üzgün üzgün giderim
Karcıgar
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Bir yanardağ gibidir sana hasret bu gönül
Karcıgar
Arif Sami Toker
Hakkı Günal
Bu devirde bu dünyada
Karcıgar
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Gülüşün de güzel ağlayışın da
Karcıgar
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Gül açar bülbül öter yaz geçer
Karcığar
Cevdet Çağla
Niyazi Güler-B. Kemal Çağlar
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Gül açar bülbül öter yaz geçer
Karcığar
Cevdet Çağla
Niyazi Güler-B. Kemal Çağlar
Şarkı
Sefer Karabük
Unutuldu mazi oldu
Karcığar
Recep Güçlüler
Recep Güçlüler
Şarkı
Recep Güçlüler
Yolunu gözleyen kimler var senin
Karcıgar
Cemil Altınbilek
Cemil Altınbilek
Şarkı
Cemil Altınbilek
Kurulmuş tüm saatler gözümdeki akşama
Karcığar
Şahin Türkeşsiz
Şevki Dinçal
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Dillerde gezen aşkı bende bulursun
Karcığar
Mustafa Coşkun
Nurcan Talay
Şarkı
Geceler yürek dağlarken
Karcığar
Minaceddin Minarecioğlu
Oya Şahin
Şarkı
Minaceddin Minarecioğlu
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede
Karcığar
Prof.Dr. Hanefi Özbek
Dr. Cahit Öney
Şarkı
Hanefi Özbek
Yâr saçları belik belik dökülmüş gül göğsüne
Karcığar
Mustafa Coşkun
Zehra Demirtaş
Fantezi
Mustafa Coşkun
Gurbetimsin hasretimsin bitmeyen hicranımsın
Karcığar
S.Eyyubi Işıksal
S.Eyyubi Işıksal
Şarkı
S.Eyyubi Işıksal
Deniz Gözünde Güzel
Karcığar
Burhan Bakışkan
Burhan Bakışkan
Şarkı
Burhan Bakışkan
Salına salına yürürken bir dur
Karcıgar
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Köçekçe
Mehmet Osman Erol Ünal
Üftâdenim terkedemem etsem de yalandır
Karcıgar
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Düşsün ona isterim zâlim bir dilber
Karcığar
Mehmet Osman Erol Ünal
Hz. Mevlana
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Ey Benim Kurtarıcım, Ey Benim Ulu Şâhım
Karcığar
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Sen Ki Lutf-i Kibriyâsın, Şems-i Sermedsin Bize
Karcığar
Dursun Çakmak
Abdülkadir Akgündüz
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Gönlüme Eş Bildim
Karcığar
Kemal Külah
Şafaknur Yalçın
Şarkı
Abidin Kırkoç
Gönlüme sığmayan yeminli aşksın
Karcığar
Tahsin Çolak
Ayla Mediha Eser
Şarkı
Tahsin Çolak
Yıllarca Senin Aşkını
Karcığar
Ahmet Kağızman
Ahmet Uzel
Şarkı
Ahmet Kağızman
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü