Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Aşk okudan gamzelerin dizde
Lalegül
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Yürük Semai
Yürük Semai
Bülbül figân edersin mevsim bahara erdi
Lalegül
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Beste
Lenk Fahte
Lâlegül bir şarkı yazdım yâd edin dostlar beni
Lalegül
Rüştü Eriç
Ümit Gürelman
Şarkı
Müsemmen
Nazlanma gel artık bu hayat kimseye kalmaz
Lalegül
Rüştü Eriç
Erdinç Beylem
Şarkı
Aksak
Ne elem şarkıları çalan sazın telisin
Lalegül
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Neden gülden nasîbim yok
Lalegül
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Ağır Semai
Aksak Semai
Perîşan eyledim dilden gam-ı dehri ferağım var
Lalegül
H. Sadettin Arel
İsmail Hakkı(Bursavî)
Durak
Durak Evferi
Saçların samur senin
Lalegül
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Semai
Sana doğru çekiyor hep beni bir el güzelim
Lalegül
Rüştü Eriç
Bedri Gürsoy
Şarkı
Aksak
Senin aşkınla yanan kalbimi bir an dinle
Lalegül
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Ağır Aksak
Sevda okudum aşk okudum gözlerinizden
Lalegül
Rüştü Eriç
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Titrer o hayâl en güzel aksiyle
Lalegül
Rüştü Eriç
Ercüment Berker
Şarkı
Aksak
Zaman zaman sen düştükçe aklıma
Lalegül
Sâdettin Çevik
Fatma Onur
Şarkı
Düyek
Bana candan bakacaksan hadi durma bakıver
Lalegül
Engin Çır
Engin Çır
Şarkı
Ağır Aksak
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Lalegül
Necmi Pişkin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Lalegül
Rüştü Eriç
Hafif
Peşrev
_
Lalegül
Rüştü Eriç
Tekvuruş
Saz Eseri
_
Lalegül
Korkut Samancı
aksak Semai
Saz Semaisi
-
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü