Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Açıldı bahçede güller
Nişaburek
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Düyek
Ah etmez idim sabra dili râm edebilsem
Nişaburek
Sâlih Ağa(Acem)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Artık ne vaadlerle sevindir ne de kandır
Nişaburek
Erdinç Çelikkol
Orhan Ete
Şarkı
Aksak
Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün âh nesin
Nişaburek
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Ayrılık yarı ölmekmiş
Nişaburek
Selâhattin Pınar
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Bâde sunsam dîdeden kılmaz mısın bir nigâh
Nişaburek
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Müsemmen
Bahar gibi gün gibi doğdun içime
Nişaburek
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Semai
Bakmazsın âşık pendine
Nişaburek
Ahmet Ağa(Çilingirzâde)
Mihrî
Şarkı
Sofyan
Baktığım her yerde varsın dilde
Nişaburek
Yılmaz Karakoyunlu
O.Nuri Özpekel
Şarkı
Müsemmen
Baktıkça güzel çehrene hayran olurum
Nişaburek
Yılmaz Karakoyunlu
Osman Yazıcı
Şarkı
Aksak
Ben görmedim böyle güzel
Nişaburek
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Raks Aksağı
Beni sev cennete sevginle girilsin yeniden
Nişaburek
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Bilmem ki ne yaptım sana ben
Nişaburek
Necmi Pişkin
Mehmet Sâdi Bey
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan-perdâz ile
Nişaburek
Yusuf Ziyâ Paşa
Nedîm
Şarkı
Müsemmen
Bir eski şarap lezzeti buldum dudağında
Nişaburek
Cinuçen Tanrıkorur
Mecdinevin Tanrıkorur
Şarkı
Aksak
Bir görüşte can evimden bak
Nişaburek
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Müsemmen
Bir güzele bakıp gönlümü verdim
Nişaburek
_
_
Şarkı
Raksan
Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem
Nişaburek
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Hafif
Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde
Nişaburek
M. Nûrettin Selçuk
Nedîm
Şarkı
Türk Aksağı
Bir uzun yıl sanki günler
Nişaburek
Şerif İçli
_
Şarkı
Müsemmen
Buldun hevâsın sür safâsın zevk-i baharın
Nişaburek
Karnik Garmiryan
_
Şarkı
Müsemmen
Bulmak ne uzak neş'eyi bir eski rüyâyla
Nişaburek
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Şarkı
Aksak
Câme-i sürh ile sanma lâl-gûn olmuş gelir
Nişaburek
Enfî Hasan Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Câm-ı aşkı nûş edip sermest ü hayrân ol yürü
Nişaburek
H. Sadettin Arel
Gafûrî
Durak
Durak Evferi
Canlandı bu sessiz gecenin şi'ri denizde
Nişaburek
Akın Özkan
Hıfzı Tevfik Gönensoy
Şarkı
Semai
Çeşmini süzme bakıp sen ey perîşânım aman
Nişaburek
Hâfız Mehmet Eşref Ef.
_
Şarkı
Aksak
Çok vefâsızmış o yârim gitti dönmek bilmiyor
Nişaburek
Turan Yalçın
Yavuz Özen
Şarkı
Ağır Aksak
Dil de hayrân oldu bâline
Nişaburek
_
_
Şarkı
Ağır Aksak
Dil-nevâzım senle durmak derdnâk eyler beni
Nişaburek
Asdik Ağa
_
Şarkı
Yürük Semai
El-aman artık çekilmez derd-i aşk âsân değil
Nişaburek
Hacı Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Elin dert görmesin
Nişaburek
M. Reşat Aysu
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Düyek
Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade
Nişaburek
Cüneyt Kosal
Sezâî
İlahi
Sofyan
Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var
Nişaburek
Yusuf Ziyâ Paşa
Fuzûlî
Yürük Semai
Yürük Semai
Ey her biri bir güfteye renk râyihâ olmuş
Nişaburek
İ. Baha Sürelsan
M. Nedim Güntel-F. Uluç
Şarkı
Aksak
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim
Nişaburek
Akın Özkan
Şeyh Gâlip Dede
Şarkı
Ağır Aksak
Fasl-ı gülşen erdi
Nişaburek
Aydın Oran
Aydın Oran
Şarkı
Ağır Aksak
Fincanı taştan oyarlar
Nişaburek
_
_
Türkü
Aksak
Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim
Nişaburek
Kassamzâde Mehmet Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Gel gör ki nihanhâne-i dilde neler oldu
Nişaburek
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Evfer (Ağır)
Gel sevdiğim affet beni
Nişaburek
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Türk Aksağı
Gönlüm özler kaybolan mânâlı mahzûn çehreni
Nişaburek
Erdinç Çelikkol
Rehâ Gizey
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönlümde açan gül seni bahçem diye seçti
Nişaburek
O. Nûri Özpekel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Aksak
Görmek ister dâima her yerde çeşmânım seni
Nişaburek
Garbis Efendi
_
Şarkı
Sengin Semai
Görmesem bir lâhza cânânım seni
Nişaburek
Mutaf Ali Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gül yüzün soldukca ömrümden siler her neş'eyi
Nişaburek
Vecihe Daryal
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Müsemmen
Gül yüzünde ben var amma
Nişaburek
Alâeddin Yavaşca
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Müsemmen
Gülsün yaraşır gül sana
Nişaburek
Tâhir Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Gün senin devran senin
Nişaburek
İsmâil Demirkıran
Ümit Malkoç
Şarkı
Yürük Semai
Hasretinden çektiğim bir gün değil
Nişaburek
Turan Yalçın
Seyfettin Başçıllar
Şarkı
Devr-i Hindi
Her aşık olan ah mı eder baht-ı siyah mı
Nişaburek
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Her doğan günle doğar bir umut bir de dilek
Nişaburek
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Nim Evsat
Her ne dem bir bûse etsem iltimas
Nişaburek
Sâlih Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Hicrinle yanar parçalanır kalb-i mükedder
Nişaburek
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sengin Semai
Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam
Nişaburek
N. Halil Poyraz
İzzet
Şarkı
Ağır Aksak Semai
İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı
Nişaburek
Cevdet Çağla
Sultan I.Ahmet
Şarkı
Müsemmen
İştiyâkın mümkün değil sönmüyor
Nişaburek
H. Sadettin Arel
A. Refik Altınay
Şarkı
Yürük Semai
İ'tiraf etmek ne müşkül aşkımı
Nişaburek
Oğuz Şenler
M. Turan Yarar
Şarkı
Müsemmen
İzmir'linin cumbalıdır kafesi
Nişaburek
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Aksak
Kalbine yabancı girmiş diyorlar
Nişaburek
İsmâil Demirkıran
Şâhin Çangal
Şarkı
Semai
Karlar yağar buram buram
Nişaburek
Yusuf Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Kendim yanarım derdime gayre zararım yok
Nişaburek
Fehmi Tokay
Mehmet Said Paşa
Şarkı
Aksak
Kırdı geçirdi beni sadme-i dehr-i deni
Nişaburek
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Sofyan
Kokladım geysûların hep nükhet-i sevdâsını
Nişaburek
İsmâil Demirkıran
H.Suat
Şarkı
Devr-i Hindi
Küşâde sînesi bilmem ki bir seha'sı mı var
Nişaburek
Enfî Hasan Ağa
_
Beste
Zencir
Lâ'l oldu tenim kalmadı vallahî mecâlim
Nişaburek
Bîmen Şen
Mehmet Neş'et Bey
Şarkı
Sengin Semai
Lâzım değil artık bana can sevgilinindir
Nişaburek
İ. Hakkı Nebiloğlu
Abdullah Bey
Şarkı
Sofyan-Curcuna
Meclise gel dil-rübâ
Nişaburek
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Meğer oymuş senin derdin
Nişaburek
_
_
Şarkı
Evfer
Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni
Nişaburek
Yusuf Ziyâ Paşa
Nedîm
Şarkı
Yürük Semai
Mey gibi sermest eden dilşâd eden
Nişaburek
Necmi Pişkin
Turgut Tarhan
Şarkı
Semai
Meyl edip bir gül-izâre
Nişaburek
Ali Rif'at Çağatay
_
Şarkı
Yürük Semai
Neş'eyle geçen günleri tekrâra merâm et
Nişaburek
İsmet Danış
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Nişâburek bestelerde yoktur mislin hoş-edâ
Nişaburek
Hamparsum Limoncuyan
_
Beste
Hafif
Niye bilmem ki bugün bende keder var
Nişaburek
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Aksak
Ol gonca gülün seyr-i cemâlinde sefâ var
Nişaburek
Necmi Pişkin
Mehmet Sâdi Bey
Beste
Remel
Olmadı tenhâca bir işret çemende yâr ile
Nişaburek
O. Nûri Özpekel
Nedîm
Şarkı
Müsemmen
Onu çılgın gibi sevdim
Nişaburek
M. Reşat Aysu
Necdet Atılgan
Şarkı
Aksak
Ömrü beşer altın olsa biz artık kaç dirhemiz
Nişaburek
Yüksel Kip
Doğan Öğe
Şarkı
Düyek
Saklama hâl-i siyâhı bizden ey âhû-nigeh
Nişaburek
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Sana vâsıl mı değil âh ü figânım meleğim
Nişaburek
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Curcuna
Sehv ile olduysa günah
Nişaburek
H. Sadettin Arel
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Durak
Durak Evferi
Sen de mi ağyâre uydun
Nişaburek
Hattat Sâlim Efendi
_
Şarkı
Müsemmen
Sen mehtâba çıkınca yıldızlar kaçar derinden
Nişaburek
İsmâil Demirkıran
Selim Aru
Şarkı
Sofyan
Sevgiyle bakan bir göz isterim
Nişaburek
Fethi Karamahmudoğlu
Nâdide Buluç
Şarkı
Düyek
Sevgiyle baksa göğsünde yatsam
Nişaburek
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Semai
Sevilmek okşanmak istemiyorsun
Nişaburek
M. Reşat Aysu
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Düyek
Söyleyemem yâr yanında
Nişaburek
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Söz söylemez dillere gözler tercümân oldu
Nişaburek
Mustafa Fahlioğulları
Mustafa Fahlioğulları
Şarkı
Semai
Titrer yüreğim ismini ansam kederinden
Nişaburek
Emin Ongan
Betül Ersel
Şarkı
Curcuna
Uğruna ölürüm bir tek bûsenin
Nişaburek
Fethi Karamahmudoğlu
Ayhan İnal
Şarkı
Aksak
Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim
Nişaburek
Lem'î Atlı
Vecdi Bingöl
Şarkı
Türk Aksağı
Vuslatta görüp gül yüzünün nûruna baksam
Nişaburek
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Yâri gördüm bir hayâl oldu bana
Nişaburek
Markar Ağa
Sermet Efendi
Şarkı
Ağır Aksak
Yeter gönlüm yeter artık
Nişaburek
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Curcuna
Yıllarca süren gamlarının nâlesi dindi
Nişaburek
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Türk Aksağı
Yok başka dilber ey gül gözümde
Nişaburek
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Türk Aksağı
Yosun gözlüm dön bana gül yüzünü saklama
Nişaburek
M. Reşat Aysu
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Yüzünde ateşler yanar
Nişaburek
Fethi Karamahmudoğlu
Şâhin Çandır
Fantezi
Düyek
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Nişaburek
Ayhan Zeren
Ağır Düyek/Değ.
Ağıt
Muhterem Arel İçin
Nişaburek
A. Edip Yücelen
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
Ahmed Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
Ferit Sıdal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
Hasan Ferid Alnar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
Hüsnü Özkartal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
Kenan Yakar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
Küçük Osman Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
Mehmet İhsan Özer
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
Musi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
Münir Mazhar Kamsoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
Necdet Varol
Aksak Semai
Saz Semaisi
Minik Efe
Nişaburek
Nuri Halil Poyraz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
Reşat Aysu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
Seyit Ahmet Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nişaburek
Ahmed Ağa
Berefşan
Peşrev
_
Nişaburek
Nuri Halil Poyraz
Çifte Düyek
Peşrev
_
Nişaburek
Fahri Kopuz
Düyek
Peşrev
_
Nişaburek
Tanburi İsak
Fahte
Peşrev
_
Nişaburek
Aydın Oran
Muhammes
Peşrev
_
Nişaburek
Nayi Osman Dede
Muhammes
Peşrev
_
Nişaburek
Ziya Paşa
Muhammes
Peşrev
_
Nişaburek
Musi
Nim Devir
Peşrev
_
Nişaburek
Aydın Oran
Nim Sofyan
Longa
_
Nişaburek
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Oyun Havası
No:1
Nişaburek
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Oyun Havası
No:2
Nişaburek
H.Sadettin Arel
Sâkil-i Evvel
Saz Eseri
Bir hiç
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ayrılık Yarı Ölmekmiş
Nişaburek
Selâhattin Pınar
Vecdi Bingöl
Gel Ey Sabâ O Gül-İ Hoş-Nümâyı Söyleşelim
Nişaburek
K. Mehmet Ef.
_
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Ayrılık yarı ölmekmiş
Nişaburek
Selâhattin Pınar
Vecdi Bingöl
Şarkı
Remzi Oktar
Haktan gelen şerbeti
Nişaburek
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Cemil Altınbilek
N'oldun inlersin felek
Nişaburek
Mehmet Osman Erol Ünal
Zâti
Beste
Mehmet Osman Erol Ünal
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü