Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Aldırıp kendini hüsnün seyreden seyyâh olur
Rahatülervah
Tab'î Mustafa Ef.
_
Beste
Çenber
Andelîb-i bağ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ
Rahatülervah
H. Sadettin Arel
Kâmil Efendi (Şeyh)
Durak
Durak Evferi
Bir tek bakışı hançer olup işledi cana
Rahatülervah
Alâeddin Yavaşca
Rıfkı Melûl Meriç
Yürük Semai
Yürük Semai
Bu şeb uşşâkdan ol mâh-ı nev rûyın nihan tutmuş
Rahatülervah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ey nûr-i dîde nazını ancak çeken bilir
Rahatülervah
Ahmet Avni Konuk
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Fikrimde hayâlin güzelim işve-nümâdır
Rahatülervah
Ahmet Avni Konuk
_
Beste
Hezec
Gel açıl sînemde istirahat et
Rahatülervah
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Gül bülbülü âzâr ediyor hârı ile
Rahatülervah
Alâeddin Yavaşca
Rıfkı Melül Meriç
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Gül mevsimi geldi yine bülbüllere müjde
Rahatülervah
Ahmet Avni Konuk
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Her ne dem alsa ele câm-ı safâyı sâkî
Rahatülervah
Eyyûbî Rızâ Efendi
_
Beste
Zencir
Kim demiş güle sorma bilmez aşkı sevdâyı
Rahatülervah
Sâdettin Çevik
Özcan Candan
Şarkı
Düyek
Kimi kök lâle taşırken kimi var yonca açar
Rahatülervah
Sâdettin Çevik
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Aksak
Mürg-i dili mest etti gül-i rûy-i muhabbet
Rahatülervah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Nûr-i hüsnün sevdiğim her bir hayâle can verir
Rahatülervah
Ahmet Avni Konuk
_
Beste
Darb-ı Türki
Rencîde olur ağladığım çün siteminden
Rahatülervah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Hafif
Sahilde gezerken seni yazdım bu şiirde
Rahatülervah
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Aksak Semai
Yollar aşarak gûşuma yârin sesi gelsin
Rahatülervah
Alâeddin Yavaşca
Rıfkı Melûl Meriç
Beste
Devr-i Kebir
Bir şarkı bırak hep beni nâlâna götürsün
Rahatülervah
Câvit Ersoy
Taner Çağlayan
Şarkı
Ağır Sengin Semai
Saf duygularım belki hayâl belki düş'tü
Rahatülervah
Câvit Ersoy
Taner Çağlayan
Yürük Semai
Yürük Semai
Rahat-ül ervah Ayin-i Şerifi
Rahatülervah
Ahmet Hüsmettin Dede Ef.
-
Ayin
Devr-i Revan
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Rahatülervah
Câvit Ersoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rahatülervah
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rahatülervah
Alâeddin Yavaşça
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rahatülervah
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rahatülervah
Elçi
Aksak Semai
Saz Semaisi
Gulgulesâz
Rahatülervah
Tanburi Emin Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rahatülervah
Sultan Bayezid 2.
Çifte Düyek
Peşrev
_
Rahatülervah
Tanburi Emin Ağa
Darbeyn
Peşrev
_
Rahatülervah
Seyit Ahmet Ağa
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Rahatülervah
Alâeddin Yavaşça
Muhammes
Peşrev
_
Rahatülervah
_
Zencir
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü