Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
A gönül cür'a mıyız ka'r-ı penâh eyleyelim
Suzidilara
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Sâbit
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor
Suzidilara
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Esâd Efendi (Bağdat'lı)
Yürük Semai
Yürük Semai
Bârekallah dü cihânın serveri
Suzidilara
Zekâî Dede
Fevzî
İlahi
Düyek
Ben kalemsem sen de cânân
Suzidilara
Akın Özkan
İlhami Güntel
Şarkı
Düyek
Bir kesâfet ârız oldu kevkeb-i ikbâlime
Suzidilara
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler
Suzidilara
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Bağdad'lı Es'ad Efendi
Beste
Hafif
Ey nev-bahâr-ı üzz-ü nâz
Suzidilara
Manok Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Gülşende yine meclis-i rindâne donansın
Suzidilara
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Ethem Pertev Paşa
Şarkı
Aksak Semai
Hasretin meltem gibi karışmış saçlarıma
Suzidilara
Alâeddin Yavaşca
Rüştü Şardağ
Şarkı
Düyek
Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş
Suzidilara
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Beste
Devr-i Kebir-Berefşan
Keremkâr-ı cemâlindir cihanı eyleyen pür-nûr
Suzidilara
Dellalzâde
_
Methiye
Düyek
Kıskanır her gece senden beni zülf-i tannâz
Suzidilara
Sultan Vahdettin
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kim görse bakıp halime avare diyorlar
Suzidilara
Sâdettin Çevik
Sevinç Atan
Yürük Semai
Yürük Semai
Nihâl-i kametin bir gül-fidandır
Suzidilara
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Şarkı
Aksak
Öldürse de aşkın beni senden yine geçmem
Suzidilara
Sultan Vahdettin
_
Şarkı
Sengin Semai
Öyle bir süzül ki birgün dünyama
Suzidilara
Sıtkı Sahil
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Düyek
Sen beni terk eyliyelden ey melek
Suzidilara
Hâfız Mehmet Efendi
Hacı Fâik Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Seyr et oyuncu ol şûh-i gül-femi
Suzidilara
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Şehir durgun bahar mahrum
Suzidilara
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Ağır Semai
Aksak Semai (Ağır)
Uydum kaderin hükmüne takdîre sözüm yok
Suzidilara
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Beste
Hafif
Va'd etmiş idin ey gül-i ter vakt-i şitâda
Suzidilara
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Suzidilâra Ayin-i Şerifi
Suzidilara
Sultan III. Selim
-
Ayin
Devr-i Kebir
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Suzidilara
Arabzade
_
Peşrev
_
Suzidilara
Sultan Selim 3.
Ağır Düyek
Peşrev
_
Suzidilara
Arabzade
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidilara
Bülbüloğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidilara
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidilara
Kantemiroğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidilara
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidilara
Reftar Kalfa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidilara
Sultan Selim 3.
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidilara
Tanburi Cemil Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidilara
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Çenber
Peşrev
_
Suzidilara
Kantemiroğlu
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Suzidilara
Reftar Kalfa
Fahte
Peşrev
_
Suzidilara
Bülbüloğlu
Muhammes
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ab ü Tâb İle Bu Şeb Hâneme Cânân Geliyor
Suzidilara
Sultan III.Selim
Esâd Efendi
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Çin-İ Geysusuna Zincir-İ Teselsül
Suzidilara
Iıı.Selim
Hafif
Keman-I Aşkını Çekmek
Suzidilara
Iıı.Selim
Darbeyn
A Gönül Cur'amıyız
Suzidilara
Iıı.Selim
Aksaksemai
Peşrev
Suzidilara
Musahip Ahmed
Peşrev
Ağırdüyek