Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Herkese mihr ü vefâ uşşâka nâz etmek neden
Acemkürdi
Osep Ağa (Ebeyan)
_
Beste
Muhammes
Tâ ezelden demek uşşâka mukadder bu çile
Bayatiaraban
Cinuçen Tanrıkorur
A. Ulvi Kurucu
Şarkı
Aksak
Gülistân-ı ruhun seyr etmeğe uşşâk özenmişler
Besteısfahan
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Aksak Semai
Biz ol uşşâk-ı ser-bâzız bize akl ıssı yâr olmaz
Bestenigar
H. Sadettin Arel
Ebu Hamid
Durak
Durak Evferi
Bir gece meclis-i uşşâka nihan
Büzürg
İsmet Ağa
_
Şarkı
Aksak
Niçin ey meh seni uşşâkın arayıp taramaz
Büzürg
Ali Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû
Evcara
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Aksak Semai
Eyle kerem uşşâkına ağlatma aman
Hisarbuselik
Nûman Ağa
_
Şarkı
Aksak
Her sözün uşşâka ihsan her kelâmın lûtf-i tâm
Hisarbuselik
Dede Efendi
_
Beste
Hafif
Yalı kenarında zülfüm tararım
Uşşak
_
_
Türkü
Aksak
Ol meh'in uşşâkını gördüm bu şeb mehtabda
Hüzzam
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Çamlarda buluşsak yine hülyâlara dalsak
Kürdilihicazkar
Ûdî Sâmi Bey
Rifat Ahmet Moralı
Şarkı
Yürük Semai
Sende acep uşşâka eziyyet mi çoğaldı
Kürdilihicazkar
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Eyleyen uşşakı şeyda daima tal'atindir
Mahur
Ahî Efendi(Hasan Efendizâde)
Mehmet Nasûhî Efendi
Durak
Durak Evferi
Eyledi meysiz bu şeb uşşâk-ı zârı neşveyâb
Nihavend
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Semai
Bu şeb uşşâkdan ol mâh-ı nev rûyın nihan tutmuş
Rahatülervah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Erler demine destur alalım
Rast
Tâhsîne Hanım
M. Nusert Dura (Uşşaki)
İlahi
Sofyan
Ey Resûl-i mir'at-i Hak uşşâka mevlîdin sebak
Saba
Rıfat Bey(Sermüezzin)
_
İlahi
Evsat
Dâima etmektesin uşşâk-ı zârına itâb
Segah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Uşşak ile dolsun der isen kûy-i muhabbet
Suzidil
Hâfız Hamdi Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Bezm-i uşşâka niçin gelmezsin
Suzinak
Hâfız Mehmet Efendi
Besim Bey
Şarkı
Aksak
Uşşakına eyler cefâ
Şevkefza
Yusuf Paşa
_
Şarkı
Aksak
Cezbe-dâr eyler dil-i uşşâkı pür-fer gözlerin
Tahirbuselik
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Abdülkadir kükredi yerler gökler inledi
Uşşak
Abdülkâdir Şehitoğlu
Kuddûsî
İlahi
Nim Sofyan
Abdülkâdiril Geylâni züt tasrîfi fil ekvâni
Uşşak
_
_
Şuğul
Sofyan
Acı sözler dilimizde
Uşşak
Kadri Kudret Güner
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Açıldı gönlümün sevdâ kapısı
Uşşak
Burhan Durucu
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Düyek
Açlıktan değil halsizliğim bükükse boynum...
Uşşak
Özgen Gürbüz
Avniye Baruönü
Şarkı
Değişmeli
Açsa gönlümde selâmet neş'esi her an saçılır
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Açtın yüreğimde derd-i yâre
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Ada'dan gitti seninle bütün ezvâk-ı safâ
Uşşak
Bîmen Şen
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Adım adım ileri beş âlemden içeri
Uşşak
Ali Rızâ Şengel
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Adın bir mukaddes duâ içimde
Uşşak
Zafer Sakıncı
Mehmet Yaş
Şarkı
Semai
Affeyle günâhım n'olur ey şûh-pesendim
Uşşak
Ali Bey (Enderûnî)
_
Şarkı
Yürük Semai
Ağaran saçların rengine
Uşşak
Necdet Varol
_
Şarkı
Curcuna
Ağlamaz mı çeşm-i hasret-perverim
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler
Uşşak
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Aksak
Ağyar eli değmiş gibi birdenbire soldun
Uşşak
Sâdi Erden (Ûdi)
_
Şarkı
Aksak
Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım
Uşşak
Rahmi Bey
Nef'i Ömer Efendi
Şarkı
Aksak
Âh eden âşıkların bahtına bir vefâ yok
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Ah ey aşk âteş-i hicrâna yakma cânımı
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak Semai
Ah yüreğimin ağrısı ah başımın belâsı
Uşşak
Fâruk Şâhin
Faika Sarp
Fantezi
Sofyan
Aheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın
Uşşak
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemal Beyatlı
Gazel
_
Ahım ile zülfün ağarır ak dökülür
Uşşak
Sâdettin Çevik
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Sofyan
Ahşap evler dar sokaklar
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Yürük Semai
Akıbet bezdirdi benden âh ü efgânım seni
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Akl ü fikrim gitti yâr dîdârına
Uşşak
(Şâir'lerin)
_
Şairleme
Sofyan
Aklımı başımdan alan gözlerin
Uşşak
S. Ziyâ Özbekkan
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Curcuna
Aklımı başımdan aldı inanki
Uşşak
Metin Everes
Nermin Çağlar
Şarkı
Sofyan
Aklını gönlünün emrine ver ki
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Hüsamettin Olgun
Şarkı
Düyek
Akşam güneşinin yaktığı sâhillere indik
Uşşak
Şükrü Tunar
H. Bekir Sabarkan
Şarkı
Türk Aksağı
Akşam oldu hüzünlendim ben yine
Uşşak
Semahat Özdenses
Ahmet Cengizoğlu
Şarkı
Düyek
Akşam oldu neyleyim, bade doldu neyleyim
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan
Akşam olsun şu perdeler insin
Uşşak
Ethem Ulvî Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Akşam olur kervan çıkar yokuşa
Uşşak
_
_
Şarkı
Curcuna
Akşam sabah ersem derim
Uşşak
Zeki Altun (Hâfız)
Nûri Baş
İlahi
Sofyan
Akşam yine çılgın gibi kıpkırmızı indi
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
T. Başer Üçok
Şarkı
Düyek
Akşamla ben dost oldum gündüzleri yastayım
Uşşak
Alâeddin Şensoy
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Al elmayı daldan al
Uşşak
_
_
Türkü
Curcuna
Alemde cânân var mı devâkâr
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Alemde doğru dost yoktur dedikleri gerçek imiş
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Kuloğlu
Şarkı
Sofyan
Aliş'imin kaşları kâre
Uşşak
_
_
Rumeli Türküsü
Nim Sofyan
Allah adın dillerde
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Allah Allah Lâ ilâhe illâllah
Uşşak
Ahmet Hatipoğlu
_
Zikir
Düyek
Allah Allah şükren Lillâh
Uşşak
Ahmet Hatipoğlu
_
İlahi
Sofyan
Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler
Uşşak
Âşık Niyâzî
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Allah emrin tutalım rahmetine batalım
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Allahümme salli alâ Muhammed'in ve?
Uşşak
_
_
Salavat
Serbest
Allahümme salli ve sellim ve bârik âlâ
Uşşak
_
_
Salavat
Serbest
Allı güllü giyersin giyer giyer gezersin
Uşşak
Yılmaz Özdemir
Kıymet Özdemir
Şarkı
Aksak
Aman sâkî canım sâkî
Uşşak
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Anar ömrünce gönül giden sevgilileri
Uşşak
Şükrü Tunar
Ahmet Kaçar
Şarkı
Düyek
Anarım ruhlerini güller ile eğlenirim
Uşşak
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ankara göz nûru başkent
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Ankara seninle cennet gibiydi
Uşşak
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Aksak
Anladın da derdime bir lahza dermân olmadın
Uşşak
Rüştü Eriç
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Müsemmen
Anlaşıldı yok imiş yâre senin hiç hevesin
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Anlatmak öyle zor birkaç satırla
Uşşak
Cem Adalı
Nezahat Onaner
Şarkı
Nim Sofyan
Annelerin en güzeli
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
H.Lâtif Sarıyüce
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Arabamın ispiti
Uşşak
_
_
Şarkı
Aksak
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe
Uşşak
Serûpe Efendi(Ûdî)
Abdülazîz Ef. (Hekimbaşı)
Şarkı
Curcuna
Arayı arayı bulsam izini
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ardından koşarım sanma gidersen
Uşşak
Pınar Köksal
Tuncer Önal
Şarkı
Düyek
Arıydım petekte bal bırakmadın
Uşşak
Mustafa Uyan
İlkan San
Şarkı
Düyek
Arıyı çiçekte dalda sevelim
Uşşak
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Fantezi
Sofyan
Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Uşşak
Amir Ateş
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Sofyan
Artık hicrâna tahammül edemez oldu gönül
Uşşak
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Ağır Aksak
Arz edemem hâlimi nâfile hiç kimseye
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Arzu ediyor vuslat-ı can-bahşını cânım
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Arzû-yi vuslatındır bağrımı kân eyleyen
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Âşık mıyım bilmem neyim
Uşşak
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Nim Sofyan
Âşık olanın ömrünün her faslı bahardır
Uşşak
Mustafa Kovancı
Necdet Atılgan
Şarkı
Sengin Semai
Âşık oldum ben sana ey gül-beden
Uşşak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Düyek
Âşık-ı nâlân olan her an şarkını söyler
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Âşıkım aklım perîşan hem-demim divâneler
Uşşak
Şükrü Tunar
Necdet Atılgan
Şarkı
Aksak
Âşıkım mecnûnunum kurbânınam
Uşşak
Rüştü Eriç
K. Emin Bara
Şarkı
Ağır Aksak
Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş
Uşşak
Mehmet Yürü (Nasib'in)
A. Refik Altınay
Şarkı
Curcuna
Âşıklar için bir meclis kurulsa
Uşşak
Eyüp Uyanıkoğlu
G. Çiçek Tural
Şarkı
Sofyan
Âşıktan etme cânâ hicâbı
Uşşak
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Aksak
Aşk beni etti zebûn
Uşşak
Kenan Rifâî
Kenan Rifâi
İlahi
Sofyan
Aşk bir yalan değil de ne
Uşşak
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Sofyan
Aşk oduna yandı gönül hey
Uşşak
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Aşk olsun o rindâne ki gönlünde emel yok
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Aşkı bende tanıyan kalbini veren
Uşşak
M. Reşat Aysu
Ülkü Armağan
Şarkı
Düyek
Aşkımız burada bitti diyorsan
Uşşak
Alâaddin Pakyüz
G. Çiçek Tural
Şarkı
Düyek
Aşkın dadı gönlümde hiç görmedim ömrümde
Uşşak
Sâdun Aksüt
Azîz
İlahi
Sofyan
Aşkın en tatlı yanı yaşanan ilk günüdür
Uşşak
Ali Hasırcı
Ali Hasırcı
Şarkı
Düyek
Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım
Uşşak
Ali Bey (Enderûnî)
_
Şarkı
Curcuna
Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım
Uşşak
Ali Bey (Enderûnî)
_
Şarkı
Yürük Semai
Aşkın oku kalpten vurur
Uşşak
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Şarkı
Nim Sofyan
Aşkın sırsa bana açıl çekinme
Uşşak
Rüştü Eriç
İskender Özsoy
Şarkı
Düyek
Aşkını alıp da giderken benden
Uşşak
Gül Kansu
Emine Öksüzoğlu
Şarkı
Sofyan
Aşkınla çâk olsa bu ten
Uşşak
Nafiz Bey(Hacı)
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Sofyan
Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın
Uşşak
Sâdettin Kaynak
H. İbrahim Akçam
Şarkı
Curcuna
Aşktır ey dil bâis-i sevdâ-yı yâr
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Avâre gönül hasta gezer yar emelinden
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi
Uşşak
Marko Çolakoğlu (Ûdî)
Besim Bey
Şarkı
Ağır Sengin Semai
Ay doğar ayan ayan düştüm yollara yayan
Uşşak
_
_
Türkü
Sofyan
Aynada bu gece bir gelin gibi kendimi görmek
Uşşak
Alâeddin Şensoy
Aysel Gürel
Şarkı
Düyek
Ayrılık akşamında bütün renkler kaybolur
Uşşak
Yılmaz Yüksel
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Curcuna
Ayrılmanın imkânı mı var sevgili senden
Uşşak
Rüştü Eriç
M. Nedim Güntel
Şarkı
Sofyan
Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek
Uşşak
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Râb biz n'eyleriz
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
İlahi
Sofyan
Azâd-ı gam olmak dil-i müştâka yakışmaz
Uşşak
Emin Ongan
_
Şarkı
Aksak
Bağ-ı hüsnün o güzel gülleri soldu
Uşşak
Kemâl Emin Bara
_
Şarkı
Aksak
Bağrımdaki biten taşlar Muhammed'in aşkındandır
Uşşak
_
Seyfullah Nizamoğlu
İlahi
Yürük Semai
Bahar erdi buyur gülzâre sen de
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Curcuna
Bahar geldi dahi seyr-i gülşen eylemedik
Uşşak
Hâfız Post
_
Beste
Zencir
Bahar rüzgârında bir fidan gibi
Uşşak
Refik Fersan
_
Şarkı
Aksak
Bahar vakti gelecektin
Uşşak
Alâeddin Şensoy
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Baharı beklerken ömrüm kış oldu
Uşşak
Selçuk Tekay
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Bahâr-ı hüsnünle bülbül gönül oldu figân eyler
Uşşak
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Baharı soldurup kışlarda kaldım
Uşşak
Nihat Sezer
Erol Kavşit
Şarkı
Nim Sofyan
Baharını bilemem kışa benziyor güzün
Uşşak
İsmâil Demirkıran
Celâl Çetin
Şarkı
Düyek
Baharla gel içime dol ne olur yalnız benim ol
Uşşak
Adem Şâhin
Neclâ Peker
Şarkı
Düyek
Bahçem yine sâyende serâb olmuş efendim
Uşşak
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Aksak
Bahçeye indim ki gülleri derem
Uşşak
_
_
Türkü
Sofyan
Bahriyelim güzelsin niçin beni üzersin
Uşşak
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Baht uyansa hâbe varsa dîde-i bîdârımız
Uşşak
Hacı Arif Bey
Vecdî
Şarkı
Müsemmen
Bahtım gibi bak gözlerinin rengide esmer
Uşşak
Yusuf Nalkesen
F. Edib Baksı
Şarkı
Aksak
Bakılmaz ârız-ı pür-tâbına ol mâh-i tâbânın
Uşşak
Basmacı Abdi Efendi
_
Beste
Nim Devir
Bakışların benimle konuşur her an
Uşşak
Erol Güldiken
Özdemir Kiper
Şarkı
Düyek
Bakışların gözlerimde eridi
Uşşak
S. Suphi Soner
Salih Suphi Soner
Şarkı
Aksak
Bakışlarından sevdim sözünden sevdim seni
Uşşak
İlhâmi Turan
Gül Conkara
Şarkı
Curcuna
Bakma bana öyle dayanılmazsın
Uşşak
İ. Halil Taşkent
Nilgün Bingöl
Şarkı
Düyek
Bakma diyor bakışların okşa diyen saçlarına
Uşşak
Kemâl Caner
Mustafa Bülbül
Şarkı
Düyek
Bakma gülen yüzüme neş'e değil zevk değil
Uşşak
İrfan Özbakır
Günsel Çelikoğlu
Şarkı
Semai
Bakmadın vaktiyle istikbâline
Uşşak
Şevkî Bey
Tevfik Bey
Şarkı
Aksak
Bakmıyorsun hiç yüzüme âh neden
Uşşak
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Düyek
Baktı bir gonceye bir hâre gönül
Uşşak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak-Cur.
Baktım bağlar yeşermiş
Uşşak
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Türkü
Curcuna
Bal rengi gözlerinle bakıp da geçme güzel
Uşşak
Nûrettin Demirtaş
Sedat Erdoğdu
Şarkı
Düyek
Bana bir gül vermiştin ya
Uşşak
Amir Ateş
Ali Akçeken
Şarkı
Düyek
Bana doğru söyle âhu-nigâhım
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Bana hiç yakışmıyor böyle intizâr şimdi
Uşşak
Râkım Elkutlu
O. Rahmi Gökçe
Şarkı
Aksak-Curcuna
Başımda siyâhım var güzellerde âhım var
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Sofyan
Başımı dizine koymasam da
Uşşak
Saadet İdrisoğlu
Aytaç Oy
Şarkı
Nim Sofyan
Baştan başa isterse cihan gülle donansın
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Bekledin gelmediyse
Uşşak
Akın Özkan
Akın Özkan
Şarkı
Semai
Bekliyorum günlerdir gelmiyorsun sen a güzel
Uşşak
Refik Fersan
_
Şarkı
Aksak
Belki bir hatâydı belki bir ümit bağlandı
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Belki yıl vardır ki cânâ sohbetinden yoksunum
Uşşak
Nûrettin Demirtaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Müsemmen
Ben ağlarım saz ağlar karşıda Gülnâz ağlar
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Ben ben değilim "Ben" dediğim sensin hep
Uşşak
Zekâî Dede
Mustafa Nakşî Ef. (Şeyh)
İlahi
Ağır Düyek
Ben bu aşkın mecnûnuyum
Uşşak
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
_
İlahi
Düyek
Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime
Uşşak
_
Seyyîd Nesîmî
Nefes
Düyek
Ben olsam bir de mutrib bir de tarf-ı cûy-bâr olsa
Uşşak
Akın Özkan
Nedîm
Yürük Semai
Yürük Semai
Ben sazıma yeter dedim dur dedim
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Ayten Uğuralp
Şarkı
Nim Sofyan
Ben sevdâ çağını kapattım derken
Uşşak
Ziyâ Taşkent
Hasan Karakuş
Şarkı
Düyek
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Beni aldatan ve mahveden yalanlar
Uşşak
Mehmet Öner
Namık Atlı
Şarkı
Aksak
Beni aldın benden beni vay güzel
Uşşak
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Düyek
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Uşşak
Akın Özkan
Fuzûlî
Ağır Semai
Aksak Semai
Beni koyup giden cefâcû dilber
Uşşak
Güngör Önder
Orhan Şâik Gökyay
Şarkı
Semai
Beni sakın sevme ne olur
Uşşak
Alâaddin Pakyüz
Cansın Erol
Şarkı
Düyek
Beni sevdiğini kimse bilmesin
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Ayhan İnal
Fantezi
Düyek
Benim gönlüm ne hâl oldu
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak Semai
Benim için ömre bedel
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Benim kadar seven nerde
Uşşak
Suphi İdrisoğlu
Hasan Karakuş
Şarkı
Düyek
Benim Ülken Senin Ülken
Uşşak
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Benim yârim güzeller serveridir
Uşşak
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Aksak
Benimle olmaktan bıktıysan eğer
Uşşak
Zeynettin Maraş
İlkan San
Şarkı
Düyek
Bestelerden taşan güzelliğine
Uşşak
Rüştü Eriç
M. Zeki Akdağ
Şarkı
Düyek
Beyhûde kaçırma gözünü sevgilim benden
Uşşak
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım
Uşşak
Mustafa Coşkun
Kânûnî Sultan Süleyman
Şarkı
Devr-i Hindi
Bıkmış gibi gönlüm itiyor aşkı içinden
Uşşak
Şerif İçli
Selim Aru
Şarkı
Aksak
Bıktım siteminden bıktım nazından
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Şevki Dinçal
Şarkı
Sofyan
Bıktım taşımaktan şu yanan kalbi usandım
Uşşak
Erol Sayan
Mehmet Gökkaya
Şarkı
Aksak
Bırak bana feryâdımı kalbin enîs-i yârıdır
Uşşak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Müsemmen
Bilmem bana ne oldu
Uşşak
Hâfız Fevzi Efendi
_
Şarkı
Nim Sofyan
Bilmem böyle niye uzun kalpten kalbe giden yolllar
Uşşak
Yılmaz Yüksel
_
Şarkı
Düyek
Bilmem ki neden ömr-i hazîn ah ile geçti
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Bilmem kime şekvâ edeyim derd-i derûnum
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak-Türk Aks.
Bilmem n'ideyim aşkın elinden
Uşşak
Nezih Tolan(Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bin dokuz yüz doksan biri kabûl ettik Yunus Yolu
Uşşak
Akın Özkan
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Sofyan
Bin gül açan bağından seçmek elimde değil
Uşşak
Edip Erten (Ûdî)
_
Türkü
Nim Sofyan
Binelim sevgi atına çıkalım Tanrı katına
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Halûk Timurtaş
İlahi
Yürük Semai-N.Sof.
Binlerce gönül güftesi dermiş Soyuer
Uşşak
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Sofyan
Bir akşam gelmedin insâf etmedin
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Bir akşam seninle başbaşa kalsak
Uşşak
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Curcuna
Bir annenin iki yavrusu varmış
Uşşak
Bilge Özgen
İbrâhim Alâettin Gövsa
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Bir ayrılık rüzgârı esti o akşam
Uşşak
Yusuf Nalkesen
Uğur Gür
Şarkı
Yürük Semai
Bir bahar ister gönül gülsüz çemensiz lâlesiz
Uşşak
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Bir bakarsın gelirim ben pencerene bir kuş gibi
Uşşak
Suat Yıldırım
Mustafa Demiray
Şarkı
Sofyan
Bir bakıp da gözlerimden anladın her hâlimi
Uşşak
Fahri Gürsoydan
Fahri Gürsoydan
Şarkı
Müsemmen
Bir beklediğim var bitmez gecenin bittiği yerde
Uşşak
M. Nûrettin Selçuk
Şahap Gürsel
Şarkı
Yürük Semai
Bir boynu bükük gül koparılmışsı dalından
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Turgut Çelik
Şarkı
Curcuna
Bir câm-ı safâ çek de unut derd-i cihânı
Uşşak
H. Sadettin Arel
K. Emin Bara
Şarkı
Sofyan
Bir çapkın elinde oyuncak oldum
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan
Bir çift göz olup gönlüme bir hamlede aktın
Uşşak
Lem'î Atlı
Hamid Refik Bey
Şarkı
Sengin Semai
Bir çiledir çekerim derdimi cihan bilmez
Uşşak
Şâhin Uz
Selâhattin Özgü
Şarkı
Aksak
Bir deli gönlüm var neden ki uslanmıyor
Uşşak
_
_
Şarkı
Düyek
Bir diyarım ben ki ötmez bülbülüm bitmez kışım
Uşşak
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Divan
Nim Sofyan
Bir eski şarkıda hayâle daldım
Uşşak
Bilge Özgen
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Bir geceden bir geceye sevdâ erişti niceye
Uşşak
Akın Özkan
Feyzi Halıcı
Nefes
Devr-i Revan
Bir gönül hikâyesi anlatırdı gözlerin
Uşşak
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Düyek
Bir gönül ki sevdi yandı aşka erdi vecd ile
Uşşak
Mebrûke Çağla
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir görüşte aklım aldın n'eylediğim bilmedim
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir görüşte sevdi gönlüm
Uşşak
Süleyman mertkanlı
Sibel Taşbaş
Şarkı
Düyek
Bir gün gelecek terk edecek âlemi canım
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Bir gün geleceksin diye bekler deli gönlüm
Uşşak
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Curcuna
Bir gün gelir elbette o günler ki mukadder
Uşşak
Melâhat Pars
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Bir gün ne olur gel beni vaslınla sevindir
Uşşak
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Curcuna
Bir güneş bahtıma bir gün doğacaktır sanırım
Uşşak
O. Nihat Akın
K. Şakir Yakar
Şarkı
Curcuna
Bir güneş doğuyor yüzün gülünce
Uşşak
Yusuf Nalkesen
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Bir güneşe bir de sana bakamam
Uşşak
Alâeddin Şensoy
Aşkın Tuna
Şarkı
Sofyan
Bir güzel gözlüye meyl etti gönül
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Bir güzele gönül verdim canımı yoluna serdim
Uşşak
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar
Şarkı
Düyek
Bir hakikat anladım dünyâda ben her şey yalan
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Müsemmen
Bir handene meftûn olan âşıkları kandır
Uşşak
Lem'î Atlı
Hüseyin Rifat Işıl
Şarkı
Yürük Semai
Bir hatırasın gençliğimin tatlı çağından
Uşşak
Sâdettin Kaynak
İ. İlhan
Şarkı
Curcuna
Bir hâtırâ-yı aşksın unutmam seni
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan
Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Gıyas Akdeniz
Şarkı
Sofyan
Bir keder var sanki kalpte
Uşşak
Yener Topaloğlu
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Ağır Aksak
Bir kuru dalım kalsa bahardan yazdan
Uşşak
Turan İnam
Melih Özer
Şarkı
Düyek
Bir mehin aşkıyla sînem yâredır
Uşşak
Asım bey
_
Şarkı
Aksak
Bir melek-sîma perî gördüm der-i meyhânede
Uşşak
Hacı Arif Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak
Bir meleksin nûra gark olmuş ser-â-pâ gül-tenin
Uşşak
Arşak Çömlekciyan
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Ağır Aksak
Bir mendildir ki sallanır dostlar elinde ayrılık
Uşşak
İsmet Değer
Erdoğan Alkan
Şarkı
Yürük Semai
Bir merhaleden güneşle dünyâ görünür
Uşşak
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Sengin Semai
Bir naza işveye bir güler yüze
Uşşak
Necip Gülses
İlkan San
Fantezi
Sofyan
Bir naza işveye bir güleryüze
Uşşak
M.Ünal Yılmazer
İlkan San
Şarkı
Semai
Bir nigâh et bana çeşmânına hayran olayım
Uşşak
Şeyh Edhem Ef.
İsmail Münif
Şarkı
Aksak
Bir nigâh-ı iltifâtı elverirken cânıma
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir onulmaz yâre açtı sevdiğim dil-hânede
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Ağır Aksak
Bir onulmaz yârem var ki vefâsız yâr devâ olmaz
Uşşak
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Curcuna
Bir ömür düğümlendi o yeşil gözlerinde
Uşşak
Ferrûh Atbaşoğlu
Ferrûh Atbaşoğlu
Şarkı
Düyek
Bir ömür tenime vursun nefesin
Uşşak
Talât Er
Ahmet Akdemir
Şarkı
Düyek
Bir sabah gün doğarken seni gitti dediler
Uşşak
Mahmut Oğul
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Bir saçı Leylâ'ya meftûn oldu
Uşşak
Markar Ağa
_
Şarkı
Düyek
Bir su içtim testiden
Uşşak
_
_
Türkü
Sofyan
Bir şifa sunmada zehrin kanayan her günüme
Uşşak
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Şarkı
Düyek
Bir şûh-i sitemkâr beni saldı yine derde
Uşşak
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Yürük Semai
Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir
Uşşak
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Düyek
Bir tek bakışın sihrine yandın deli gönlüm
Uşşak
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Bir tek gecenin aşkına
Uşşak
Sâmi Demirelli
_
Şarkı
_
Bir tomurcuk gülsün bahçemde
Uşşak
Suat Yıldırım
Etem Ertürk
Şarkı
Düyek
Bir türbe gibi rûhuna göm aşkımı söndür
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bir yanardağsın sen alev neyine
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Taner Çağlayan
Şarkı
Curcuna
Bir zamanlar neş'emizle artıyorken şânımız
Uşşak
Danyal Mantı
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Bir zülf-i siyâh âl ile gönlümü aldı
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Curcuna
Bî-rahm ü vefâ sen gibi meh-pâre bulunmaz
Uşşak
Ali Bey (Enderûnî)
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Sengin Semai
Birden bugün hayaline yaklaştı gözlerim
Uşşak
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Bîzâr ediyor âlemi bu hâl-i tebâhım
Uşşak
Şevkî Bey
Sâbih Şevket Bey
Şarkı
Curcuna
Bizim bağın başını ayıkladım taşını
Uşşak
_
_
Şarkı
Curcuna
Bizim hancı gerçek hancı
Uşşak
Tâhir Karagöz
İ.Hakkı Başer
Şarkı
Curcuna
Bizsizce Kâğıthâne'de dün eyleyip ârâm
Uşşak
Kadri Bey(Doktor)
_
Şarkı
Sengin Semai
Boş ümittir bilirim de seni yine beklerim
Uşşak
Fâruk Kayacıklı
Fâruk Kayacıklı
Şarkı
Aksak
Boş yere arama başka yerlerde
Uşşak
Turan Yalçın
Osman Kalay
Şarkı
Semai
Bu akl ü fikr ile Mevlâ bulunmaz
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bu akşam gün batarken gel
Uşşak
Tatyos Efendi
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Bu akşam içimde bir gariplik var
Uşşak
Muzaffer Özpınar
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Düyek
Bu akşam sarhoşum hiç sorma neden
Uşşak
Engin Çır
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Bu aşkın sonunda ayrılık varsa
Uşşak
Ali Şenozan
Tuncer Önal
Fantezi
Düyek
Bu ayrılık ne sana ne bana fayda
Uşşak
Suphi İdrisoğlu
Dağıstan Kılıçaslan
Şarkı
Düyek
Bu can teşne visâl-i hazretine
Uşşak
Ali Şîrüganî (Dede)
Recâi Efendi
Tevşih
Evsat
Bu dehrin germ ü serdinden
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Bu gece düğün dernek binbir geceden örnek
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Bu gönül şehrini seyrân ederken
Uşşak
_
Ali Kemter(Nasûhîzâde)
Nefes
Sofyan
Bu imtidâd-ı cevre-ki bahtın şitâbı var
Uşşak
Lem'î Atlı
Nedîm
Şarkı
Düyek
Bu reng-i letâfet güle gülzâre de kalmaz
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Bu sabah bağda erken gül açtı sen gülerken
Uşşak
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Sofyan
Bu şehr-i Sitanbul'ki bî misl ü bahâdır
Uşşak
Arif Sâmi Toker
Nedîm
Şarkı
Sofyan
Bu yaz geçen günlerimiz hatırından çıkmasın
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Curcuna
Bu yolu kurmuşlar Muhammed Ali
Uşşak
_
Güncî Baba
Nefes
Sofyan
Bugün bir keyfiyetim var (AYVAZ)
Uşşak
_
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bugün en mes'ud günüm
Uşşak
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Düyek
Bugünlerde hâlimi bir anlasan
Uşşak
Ferit Sıdal
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Bulutlar dökülse akan sel olsa
Uşşak
Hasan Soysal
Bekir Mutlu
Şarkı
Düyek
Bülbül de güle âh ederek yandı kül oldu
Uşşak
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Curcuna
Bülbül gibi raks eyler iken sahn-ı çemende
Uşşak
Hüseyin Fahri Tanık
_
Şarkı
Aksak
Bülbül öter gülzâr arar
Uşşak
Ömür Gençel
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Raks Aksağı
Bülbüller düğün eyler
Uşşak
_
_
Şarkı
Curcuna
Bütün bir gençliğim âvâre aşkınla harâb oldu
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Kadri Timurtaş
Şarkı
Curcuna
Bütün ömrü seninle geçirmek ne güzel şey
Uşşak
Kaya Bekat
Kaya Bekat
Şarkı
Curcuna
Büyük efsaneyi görür gibiyim
Uşşak
Beyazıt Sansı
Beyazıt Sansı
Şarkı
Sofyan
Câm-ı lâ'lin sun pey-â pey hâtır-ı mestâne yap
Uşşak
Zaharya
_
Beste
Çenber (Ağır)
Can feda eyledim ben o sevdâya
Uşşak
Uzman Sağlık
Samim Arıksoy
Şarkı
Curcuna
Can hasta düşüp şiddet-i sevdâ-yı serimden
Uşşak
Bahâ Bey (Sermüezzin)
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Aksak
Cânâ firakınla sîne çâk oldu
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Cânâ nesi var bu dünyânın aldanacak yâr
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Cânâ rakibi handân edersin
Uşşak
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Curcuna
Cânân bana cevr eylemeyi eyledi âdet
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Cânân mey içip gözleri mestâne süzülmüş
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Canda misâfir Tanrı'yı hoş tut
Uşşak
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
İlahi
Sofyan
Candan sevdiklerim çekip gittiler
Uşşak
Nihat Adlim
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Düyek
Canım çekti karanfili kokladım
Uşşak
Erol Uzunöner
Aydemir Doğan
Şarkı
Düyek
Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey âfet
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Canım tezdir sabredemem
Uşşak
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Canımdan bir parça gibi her an
Uşşak
Hüsnü Üstün
Aşkın Tuna
Şarkı
Aksak
Canımın yoldaşı ol
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Düyek
Cemâli dîdede yârin serâb olup gidiyor
Uşşak
Vecdi Seyhun
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Cemâlin gülşeninde bu saadet
Uşşak
İbrâhim Efendi(Kürkçüzâde)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Cevâhir taşı mısın
Uşşak
_
_
Türkü
Curcuna
Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldı
Uşşak
Şerif İçli
Selim Aru
Şarkı
Aksak Semai
Cihanda var mıdır aceb böyle yâr
Uşşak
_
Dertli
Koşma
Sofyan
Civan saçın örmezler seni bana vermezler
Uşşak
Fâhire Fersan
_
Türkü
Nim Sofyan
Coşmuyor gönüller tad yok neşelerde
Uşşak
Necip Gülses
Fevzi Aydın
Şarkı
Düyek
Cümle yârân sana uşşâk olduğun bilmez misin
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Nedîm
Şarkı
Curcuna
Çağla gönlüm ismin gibi çağla durma çağla coş
Uşşak
Mebrûke Çağla
Mebrûke Çağla
Şarkı
Devr-i Hindi
Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
Uşşak
Giriftzen Asım Bey
İsmail Safâ Bey
Şarkı
Aksak
Çâresiz günlerimde dermânımı verensin
Uşşak
Alâeddin Şensoy
Nemika Mürseloğlu
Şarkı
Düyek
Çaya indim çay susuz
Uşşak
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Çekildi fasl-ı dil gönül
Uşşak
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Aksak
Çerh elinden kimse yok âlemde giryân olmamış
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Çeşm-i nâzın süzülüp neş'eden olsa handân
Uşşak
Fahri Kopuz
F. Edib Baksı
Şarkı
Ağır Aksak
Çıkabilsem şu dağların başına
Uşşak
_
_
Türkü
Aksak
Çıkalım seyr-i füyüzân-ı baharan edelim
Uşşak
Hamparsum Limoncuyan
_
Şarkı
Aksak
Çıktım vâreste bugün bilcümle düşüncelerden
Uşşak
Nuri Şenneyli
İzzet Ertürk
Şarkı
Düyek
Çılgınca aşığım yıllardır sana
Uşşak
Pınar Köksal
Sami Derintuna
Şarkı
Düyek
Çılgınca kucaklaşmadan artık hazer eyle
Uşşak
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Aksak
Çiçeklerin gözü vardı gözünde
Uşşak
Bilge Özgen
Nedim Saatçıoğlu
Fantezi
Düyek -N.Sof.
Çiftçiyiz ünümüz var, sevinçli günümüz var
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Çok aradım sordum sizi bulamadım izinizi
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Mehmet M.Aykutoğlu
Şarkı
Düyek-Sofyan
Çok severdin sevgilim
Uşşak
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Çok takılmam utanma gel
Uşşak
Suphi Ezgi
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Aksak
Çözülmez gönlümün bu kördüğümü
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
_
Şarkı
Düyek
Çünki bildin mü'minin kalbinde Beytullah var
Uşşak
H. Sadettin Arel
Nesîmi
Durak
Durak Evferi
Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana
Uşşak
Akın Özkan
Nedîm
Beste
Lenk Fahte
Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Dağlar taşlar yollar aştım
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Hayri Köroğlu
İlahi
Sofyan
Dağların ötesinde kaybolan ümitlerim
Uşşak
S.Eyyûbi Işıksal
Gül Işıksal
Şarkı
Düyek
Daha dün beraberdik saatten bîhaberdik
Uşşak
Zekâî Tunca
Zekâi Tunca
Fantezi
Sofyan
Dalda gördüm bir hurma
Uşşak
_
_
Şarkı
Sofyan
Dalgalandı serden aştı bahr-i bî pâyân-ı aşk
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
Naimî
İlahi
Düyek
Dalında solarken akşamın gülü
Uşşak
Arif Sâmi Toker
_
Şarkı
Düyek
Dalında son gonca solsa da bir gün
Uşşak
Rüştü Eriç
Turgut Yarkent
Şarkı
Düyek
Dalıp deryâ-yı efkâre çeker hasret içersin mey
Uşşak
Yaşar Bedük
Azmi Aytaç
Şarkı
Düyek
Dâvetim var zâhidâ meydân-ı aşka gelmeli
Uşşak
Ahmet Hatipoğlu
Rüşdî
İlahi
Aksak Semai
Değirmene un yolladım
Uşşak
Şerif İçli
Kemâl Tözem
Şarkı
Devr-i Hindi-Oynak
Dehr içinde görmedim cânâ sen gibi nigâh-âfet
Uşşak
Osep Ağa (Ebeyan)
_
Beste
Hafif
Denizinle kumunla meşhur kara elmasınla
Uşşak
Güneş Müftüoğlu
_
Şarkı
Nim Sofyan
Derd ü gamı terk edelim
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Derd-i aşka düşmeyince o dermâna nice erer
Uşşak
H. Sadettin Arel
Hilmî
Durak
Durak Evferi
Derd-i aşkın yıktı hânümanımı
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Derdime kimseler devâ bulmasın
Uşşak
Nâbi Çakar
Nâbi Çakar
Şarkı
Düyek
Derdimi anlatırdım ıssız geceler aya
Uşşak
Tahsin Karakuş
Hüsnü Kayıran
Şarkı
Curcuna
Derdimi bilmez ki ne hallerdeyim
Uşşak
Mustafa Malay
Ülker Aygün
Şarkı
Düyek
Derdin nedir ey âfet her gidişin felaket
Uşşak
Nezahat Soysev
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Derdin nedir neden böyle susarsın
Uşşak
M. Şen Sancakoğlu
Fatma Onur
Şarkı
Düyek
Derdinle senin ey gül-i nevreste-nihâlim
Uşşak
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime
Uşşak
Ali Kemal Belviranlı
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Devr-i Hindi
Dere tepe dolaşır uzaklara ulaşır
Uşşak
Hüseyin Erbay
Nedim Uçar
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Dereler çağlar oldu gözlerim ağlar oldu
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Sofyan
Deşt-i dehşette kalıp zâr ü sefil
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Devrâniler zikri
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Dîdemiz giryân sînemiz sûzan
Uşşak
_
Sâmi Efendi
İlahi
Sofyan
Dil esîr-i kâkül-i nâmdâr heman âh geç gele
Uşşak
Hacı Sâdullah Ağa
Şâkir Efendi (18.yy)
Kar
Hafif
Dil nâle eder bülbül-i şeydâ revişine
Uşşak
Dede Efendi
_
Beste
Darb-ı Fetih (Ağır)
Dilâ çûnem dilâ çûnem
Uşşak
Mahmut Çelebi (Diyarbakır'lı)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Dilber sana ben gözleri mestan demedim mi
Uşşak
Erol Başara
Gevherî
Şarkı
Muaşşer
Dilbersiniz ey periler yandım gel
Uşşak
Dürrî Tûran
Süheylâ Muhterem Hanım
Şarkı
Sofyan
Dilde nedir söyle derdini güle
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Dile düştüm hâr elinden bâde içtim yâr elinden
Uşşak
İlgün Soysev
Mustafa Sevilen
Şarkı
Semai
Dil-i şâdânı görürsün ney içinde
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Aksak
Dinleme hasreti hüznü de boşver
Uşşak
S. Suphi Soner
T. Başer Üçok
Şarkı
Düyek
Dinmez hicran yarasının yaktığı yerler kanıyor
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Düyek
Dinmiyor gönlümün hıçkırıkları
Uşşak
Süleyman Mertkanlı
Sedat Erdoğdu
Şarkı
Düyek
Doğduğum topraklardan koştuğum sokaklardan
Uşşak
Erol Bingöl
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Aksak
Dokuz ay cânında cân
Uşşak
Ergüder Öktem
Güzide Taranoğlu
Fantezi
Düyek
Dolap niçin inilersin
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Dolap (12/8)
Dolap niçin inilersin
Uşşak
Selâhattin Gürer
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Dost derdine dosttur derman
Uşşak
Ali Hasırcı
Ali Hasırcı
Şarkı
Düyek
Dostla geçen bir güne bin günümü veririm
Uşşak
Akın Özkan
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Düyek
Dostun senden ırak değil
Uşşak
Ali Rif'at Çağatay
Samih Rif'at Bey
İlahi
Düyek
Dök dök yüzüme saçlarını gözyaşı bitsin
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Dök zülfünü ruhsâra karışsın gece gündüz
Uşşak
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Curcuna
Dökülmüş zanbak gibi perîşan leylâk gibi..
Uşşak
S. Ziyâ Özbekkan
Fevzi Bey
Şarkı
Aksak
Döküp kâküllerin ruhsâre karşı
Uşşak
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Dûçâr-ı hicr-i yâr olalı dîdem ağlıyor
Uşşak
Şevkî Bey
Reşid Bey(Akif Paşazâde)
Şarkı
Aksak
Dur açma falın bakma sakın öylece kalsın
Uşşak
Tûran Yalçın
Uğur Arar
Şarkı
Aksak
Dur gitme biraz kal beni aşkınla sevindir
Uşşak
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Duramıyorum görmeden yüzünü
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Oynak
Durmaz lîsânım der Allah Allah
Uşşak
_
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Dü cihânın mefhari
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
Mahfî
İlahi
Sofyan
Dün bezmimizin bir ezeli neş'esi vardır
Uşşak
Hayri Yenigün
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Sengin Semai
Dün gece ş'ol Yunus girdi rüyâma
Uşşak
Erol Sayan
Halil Soyuer
Çocuk Şarkısı
Düyek
Dünya nimetine boşuna kandım
Uşşak
Mümin Salman
Selçuk Öden
İlahi
Sofyan
Dünyâda biricik sevdiğim sensin
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Nim Sofyan
Dünyâmı unuttur bana âlâmı haram et
Uşşak
Rüştü Şardağ
_
Şarkı
Düyek
Düşmesin dudağından sevgi yüklü heceler
Uşşak
Gültekin Aydoğdu
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Düşmüş gibi gönlüm yine bin kahr ile derde
Uşşak
Akın Özkan
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Türk Aksağı
Düştüm yine bir âfet-i meşhûr-i cihâna
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Düşünüp mihneti gayri n'idelim
Uşşak
Asdik Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Düşünür dururum seni yıllar yılı özleyerek
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Çenber
Ebrûlerinin hançeri bu sînemi ey mâh
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Edirne'nin ardı da beyler
Uşşak
_
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Eğer Hakk'a makbûl olmak istersen
Uşşak
İlker Günçer
Zeynel Usul
İlahi
Sofyan
Elestü bi Rabbiküm hitâb olundu
Uşşak
Nezih Tolan(Hâfız)
Nezih Tolan(Hâfız)
İlahi
Düyek
En güzel demde gönül bir şeye yanmış gibisin
Uşşak
Sâdi Işılay
Rüştü Şardağ
Şarkı
Aksak
Erdi bahar açıldı yer yer çemende güller
Uşşak
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Curcuna
Erdi nev-bahar şenlendi dağlar
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Erenler demiş meseldir
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Hüseyin Mayadağ
Şarkı
Düyek
Esîr-i zülfünüm ey yüzü mâhım
Uşşak
Şevkî Bey
Bahriyeli Vâsıf
Şarkı
Curcuna
Eski bir şarkıyı hatırlar gibi
Uşşak
Ertuğrul Ottekin
Muharrem Gerçeker
Şarkı
Düyek
Estin yine dîvâne gönüllerde bu akşam
Uşşak
Ahmet Yardım
O. Rahmi Gökçe
Şarkı
Yürük Semai
Evlilik başa belâ bir büyük var bir küçük
Uşşak
Afet Mısırlıyan (Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Ey âlemleri yaradan
Uşşak
_
Yunus Emre
Nefes
Sofyan
Ey beni aşk ateşine yandıran
Uşşak
Ahmet Efendi (Şeyh-Çalâk)
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Evsat
Ey benim âhu misâlim nerdesin
Uşşak
Hamdi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Ey benim endâmı güzel bakışı nurdan güneşim
Uşşak
Celâl Abacı
Celâl Abacı
Şarkı
Ağır Aksak
Ey câzib-i vicdan ne yaman âfet-i cansın
Uşşak
Asdik Ağa
_
Şarkı
Aksak
Ey ciğer-pârem enîsim gam-güsârım lânede
Uşşak
Şeyh Edhem Ef.
_
Şarkı
Aksak
Ey dil ne bitmez bu âh ü vâhın
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Ey dil ne oldun feryâd edersin
Uşşak
Civan Ağa
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Ey enbiyâlar serveri ey evliyâlar rehberi
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Ey gökyüzü yol ver bana İsâ ile halvet dilerim
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Semai
Ey gözüm ağlama dildâr uyanır
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey Hûda'dan lûtf u ihsan isteyen
Uşşak
Zekâî Dede
Abdurrahman Ef.(Nefeszâde)
Tevşih
Düyek
Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım
Uşşak
Râkım Elkutlu
Fuzûlî
Beste
Devr-i Kebir
Ey kuş neden mahzûn durursun öyle
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Düyek
Ey ma'bûd-i lâ-yezâl
Uşşak
_
Emin Efendi
İlahi
Sofyan
Ey nûr-i basar vuslatı düşlerde görürsün
Uşşak
Nûman Ağa
_
Şarkı
Yürük Semai
Ey padişâh-ı saltanat-ârâ-yı yegâne
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Kar
Hafif
Ey sâkî câmında nedir bu esrar
Uşşak
Arif Sâmi Toker
Dertli
Şarkı
Düyek-Semai
Ey şehid-i Kerbelâ'ya ağlayan
Uşşak
Kemâl Gürses
Hasan Sezâi Efendi(Gülşenî)
İlahi
Düyek
Ey şehinşâh-ı serîr-i enbiyâ vü evliyâ
Uşşak
Yusuf Çelebi
Enverî
Tevşih
Sofyan
Ey şûh-i cefâ-pîşe bırak vâz-ı cefâyı
Uşşak
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Sengin Semai
Ey yâr-i cânan sana imdâd edecek yok
Uşşak
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Aksak
Eyâ nahvel hadî eyyûhe'l ihvanî
Uşşak
_
_
Şuğul
Sofyan
Eylemiş zâlim felek âlâmına me'men beni
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Eyyamın olmadan gemim yürümez
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan
Ezelden âşıkım ben Muhammed Mustafa'ya
Uşşak
Samih Rif'at Bey
Samih Rif'at Bey
Nefes
Düyek
Ezmeyilen süzmeyilen yar bulunmaz gezmeyilen
Uşşak
_
_
Şarkı
Aksak
Fâni olan bu dünyâda âdem isen sözle konuş
Uşşak
Ali Şenozan
Arif Nihat Aka
Şarkı
Düyek
Feda etmek de güç şey mi
Uşşak
Selçuk Kurt
Hüseyin Sebilci
Şarkı
Curcuna
Feleğin cevrini çektim yine feryâd edemem
Uşşak
M. Ali Çelikbaş
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Feleğin cevrini çektim yine feryâd edemem
Uşşak
Sâmi Serimer
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Feryâd ki bu devran zehretti hayatı
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Feryâdımı gördükçe benim ey gül-i rânâ
Uşşak
Bîmen Şen
Leylâ Hanım
Şarkı
Sengin Semai
Fındıklı bizim yolumuz
Uşşak
_
_
Türkü
Aksak
Fikr-i vaslın ile ağlar gece gündüz dîdelerim
Uşşak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Firâkınla kahretsem yine vuslat dilemem
Uşşak
Vural Doğu
Turgut Yarkent
Şarkı
Curcuna
Firâkınla zâlim harâb oldu can
Uşşak
Ûdî Ekrem Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Aksak
Firkat ü hicr ile mahvoldu yazık cism ü tenim
Uşşak
Sâlih Efendi ( Zencî )
_
Şarkı
Ağır Aksak
Florya'da sâhilde gördüm onu
Uşşak
_
_
Şarkı
Aksak
Gâh ümîd-i vuslat eylersin gönül
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Gâh yandıran gâh söndüren
Uşşak
Haydar Akdemir
Haydar Akdemir
İlahi
Düyek
Gâhî ki eder turrası dâmânını çide
Uşşak
Kara İsmail Ağa
Kemâlettin Ağa (Enderûnî)
Yürük Semai
Yürük Semai
Gamdan beni azad et yâ hazret-i Nureddin
Uşşak
Şeref Hanım
Şeref Hanım (Kemânî)
İlahi
Sofyan
Gamla kıymettar ömrün geldi geçti mevsimi
Uşşak
Asdik Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gam-zedeyim devâ bulmam
Uşşak
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Sofyan
Geceler yol aldı sabaha doğru
Uşşak
Alâeddin Şensoy
Oktay Zerrin
Şarkı
Düyek
Geçer her gün bir şirin kız buradan
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Geçeyim can ile tenden beni aşkınla şeydâ kıl
Uşşak
H. Sadettin Arel
Ahmet Dede (Köse)(Nev'î)
Durak
Durak Evferi
Geçti artık eski demler gelmez artık n'eyleyim
Uşşak
Turan Yalçın
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Ağır Aksak
Geçti aylar geçti yıllar nerdesin âh nerdesin
Uşşak
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Düyek
Geçti muhabbet demi ağla gönül yan gönül
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Curcuna
Gediz de yolların atlılar aştı
Uşşak
_
_
Türkü
Aksak
Gel de her derdini bir bir çözelim
Uşşak
Ferit Sıdal
Cevdet Aslangül
Şarkı
Düyek
Gel ey cânâ yeter olsun
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Devr-i Hindi
Gel Kalender'de safâyâb olalım mey çekelim
Uşşak
Ahmet Çağan
_
Şarkı
Sofyan
Gel lûtf ile cânâ bu gece hâne senindir
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Gel tatlı bakışlı güzelim bezm-i visâl et
Uşşak
Tevfik Bey (Selânik'li)
_
Şarkı
Curcuna
Geldi bezm-i vuslata ol gonce-leb
Uşşak
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gelmedin bir kerreden mâ'da neden
Uşşak
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Müsemmen
Gelmeseydim âleme
Uşşak
Şerif İçli
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gemi ister yedek ne yelken ne kürek
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Türkü
Düyek
Gemi yedekte bayrak direkte dayı kürekte
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan
Gemim gidiyor baştan yelkenleri kumaştan
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Raks Aksağı
Gezer dolaşırsın her an gönülde
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Curcuna
Giden günlerin ardından
Uşşak
Bilge Özgen
Asuman Erdemli
Fantezi
Düyek-Semai
Giderim önüm gurbet
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Hamit Baykal
Şarkı
Düyek
Giderken arkanda bir şeyler bırak
Uşşak
Yılmaz Karakoyunlu
Şâkir Döşemeciler
Şarkı
Sofyan
Gir kalbime gel sür sefâ
Uşşak
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Türk Aksağı
Girdab-ı ye'se düştüm yoktur halâsa çâre
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Girdim yârin bahçesine ayvalık narlık
Uşşak
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Gitme ne olursun gitme bu akşam
Uşşak
Erdal Şâhin
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Gitti de gelmeyiverdi
Uşşak
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Aksak
Gittiğin o yâre dil pâre pâre
Uşşak
Turan Yalçın
Tûran Yalçın
Şarkı
Türk Aksağı
Gittim ya ardımdan zevk-ü safâya
Uşşak
Engin Çır
Şevki Dinçal
Şarkı
Düyek
Gittin beni bırakıp acılarla yine
Uşşak
Necdet Varol
Ece Güngör
Şarkı
Düyek
Gittin bu gidiş bence ölümden de beterdi
Uşşak
Şerif İçli
Mesut Kaçaralp
Şarkı
Curcuna
Gittin gideli bir haberin almadım hâlâ
Uşşak
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Aksak-Curcuna)
Gittin gideli rûhuma hep gözyaşı doldu
Uşşak
Teoman Alpay
_
Şarkı
Aksak
Gittin gözü hiç kimseyi görmez ölüyüm ben
Uşşak
Abdülkâdir Gökmen
Abdülkâdir Gökmen
Şarkı
Curcuna
Gittin uzaklara çâresiz kaldım
Uşşak
Ahmet Görür
Osman İper
Fantezi
Düyek
Giydiğin ne olsa yakışır
Uşşak
Alâaddin Pakyüz
G. Çiçek Tural
Şarkı
Nim Sofyan
Gizli bir dünya vardır sabahın erkeninde
Uşşak
Amir Ateş
Yıldırım Gürses
Şarkı
Düyek
Gizli derdim kalbimdedir onu ancak bilen bilir
Uşşak
İ. Hakkı Nebiloğlu
İ. Hakkı Nebiloğlu
Şarkı
Curcuna
Gizli sevdâ yüzünden ben gülerken ağlarım
Uşşak
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
Göklerden boşanır gönlüme doğru
Uşşak
İlgün Soysev
Şûle Özmen
Şarkı
Sofyan
Gölgeler yürümüş güzel yüzüne
Uşşak
Ali Ulvi Baradan
Nûri Rüstem
Şarkı
Düyek
Gönlüm açılır zülf-i perîşânı görünce
Uşşak
Emin Akan
Fuzûlî
Şarkı
Aksak
Gönlüm niye boşsun yeniden dol
Uşşak
Yılmaz Yüksel
Rüştü Şardağ
Şarkı
Sofyan
Gönlüm üzdün nâz ü istiğna ile ey şîvekâr
Uşşak
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönlüm yürü var yârine ağyâre kapılma
Uşşak
Yusuf Ömürlü
Bâkî Bilgin
Şarkı
Aksak
Gönlümde bu akşam yine tatlı bir hüzün var
Uşşak
Bilge Özgen
Ülkü Önder
Şarkı
Aksak
Gönlümde düğümlendi nişanlım yine yâdın
Uşşak
Mûsa Süreyyâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Gönlümde gizli sevdâ kimseye açamadım
Uşşak
Yılmaz Pakalınlar
G. Çiçek Tural
Şarkı
Düyek
Gönlümde hasretin ateşi varken
Uşşak
Bilge Özgen
Nevin Tali
Şarkı
Düyek
Gönlümde hazan bülbülü var dinle gönülden
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Türk Aksağı
Gönlümdeki aşk hasreti deryâlara sığmaz
Uşşak
Selâhattin İçli
Orhan Yüksel
Şarkı
Türk Aksağı
Gönlüme gir doğ güneşim
Uşşak
Yılmaz Yüksel
Ahmet Aymutlu
Şarkı
Semai
Gönlümü etmektedir beytü'l-hazan
Uşşak
Turhan Bey
_
Şarkı
Aksak
Gönlümü yâd edecek yâr içün can vereyim
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Gönlümün bahçesinde ne gül koydun ne lâle
Uşşak
Suat Yıldırım
Erol Gül
Şarkı
Düyek
Gönlümün bâis-i giryanlığı cânân elidir
Uşşak
Hacı Arif Bey
Keçecizâde İzzet Molla
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönlümün bir hâli var ki gam değil kasvet değil
Uşşak
Emin Ongan
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Müsemmen
Gönül aşktan bıkar deme inanmam
Uşşak
Bilge Özgen
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Düyek
Gönül ayinesi olsun mücellâ
Uşşak
Mehmet Kemeroğlu
Mehmet Kemeroğlu
İlahi
Düyek
Gönül hasretle giryandır
Uşşak
Semahat Özdenses
_
Şarkı
Aksak
Gönül sevdikten sonra yollar ayrı düşer mi
Uşşak
İlgün Soysev
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Düyek
Gönül tellerimin sazı elinde
Uşşak
İlgün Soysev
Leman Subaşı
Şarkı
Nim Sofyan
Gördüğüm gün bu gönül derdine düşmüştü senin
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Gördüm göreli ey melek seni
Uşşak
Hakkı Bey (Sermüezzin)
_
Şarkı
Semai
Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndüm
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Ali Rızâ Sağman
Şarkı
Nim Sofyan
Gördümse seni rûhuma gir oy demedim ya
Uşşak
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Görmemiş tâ devr-i Yusuf'dan beri
Uşşak
Tanbûri Şâkir Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Görmesem bir kere hasretin sarar
Uşşak
Erdem Avcı
Adnan Ozan
Şarkı
Düyek
Görmeyip gözlerini vasfına meh-ru dediler
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Aksak
Göster cemâlin şem'ini yansın od'a pervâneler
Uşşak
_
Şemseddîn Sivâsî
İlahi
Sofyan
Gösterirken rûy-i zerdim derd-i mâfibâlimi
Uşşak
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyâhım
Uşşak
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Sengin Semai
Gözler vardır âşık eyler
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Fazilet Bilge
Şarkı
Sofyan-Düyek
Gözlerden ırak eyle gönüllerden al beni
Uşşak
İsmâil Akçapınar
Nihâl Özyüksel
Şarkı
Sofyan
Gözlerim yollarda yıllardan beri
Uşşak
Ferit Sıdal
Halil Soyuer
Şarkı
Sofyan
Gözlerime kilit vursan
Uşşak
Erol Özbayram
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Gözlerime kilit vursan gönül gözüm görmez değil
Uşşak
İsmail Akçapınar
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Gözlerin hayran bakarmış görmeyip ısrârımı
Uşşak
Şerif İçli
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Devr-i Hindi
Gözlerin neler söyler bakışından bilirim
Uşşak
Nihat Adlim
Şinâsi Özdenoğlu
Şarkı
Düyek
Gözlerin yemyeşil saçların sarı
Uşşak
Teoman Önaldı
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Düyek
Gözlerinden akmasın yaş
Uşşak
Mümin Salman
İsmâil Acar
Şarkı
Düyek
Gözlerini bir gün görsem o gün kalbim şenlenir
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Düyek
Gözlerinin ışığında yanan pervâneyim
Uşşak
Melâhat Pars
B. Süha Ediboğlu
Şarkı
Curcuna
Gözü doğru yolu gören varsa
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Ali Sevim
İlahi
Düyek
Gözü yaşlı bağrı yanık
Uşşak
Turhan Toper
Hâlis Koçak
İlahi
Düyek
Gözüm dâim güzel gözler
Uşşak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Devr-i Revan
Gözümde bir gül idin
Uşşak
Mûsa Kumral
Hayri Alkan
Şarkı
Düyek
Gözünde gülündüm diken mi oldum
Uşşak
İsmâil Demirkıran
Seyfi Güldağı
Şarkı
Yürük Semai
Gurbet âdemden kara
Uşşak
M. Nûrettin Selçuk
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Sofyan
Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde
Uşşak
Amir Ateş
K. Kâmi Kamu
Şarkı
Düyek
Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde
Uşşak
Yıldırım Gürses
K. Kâmi Kamu
Şarkı
Semai
Gurubun kızıl rengi alev alev rûhumda
Uşşak
Akın Özkan
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Sofyan-Semai
Gurup vakti Çeşme'de sevgililer gözgöze
Uşşak
M. Reşat Aysu
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Düyek
Gücendim artık sana ...
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Düyek
Gül açmaz bülbül ötmez gönül toprağı çorak
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Gül açsın yanağında güldükçe gül kıskansın
Uşşak
Atakan atasever
Ali Dilki
Şarkı
Türk Aksağı
Gül derler gül derler bana gül derler
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Sofyan
Gül hazin sünbül perişân bağ-ı zârın şevki yok
Uşşak
Bahâ Bey (Sermüezzin)
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Curcuna
Güldü cânân etti ihyâ ah eden gönülleri
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Güldü ol gonce açıldı güller
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Gülen yüzün hoş sözün beni sana bağladı
Uşşak
Mustafa Sağyaşar
Mustafa Sağyaşar
Şarkı
Düyek
Gülen yüzün solmuş sevgilim senin
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Sofyan
Gülerek bakıp geçme saçımın aklarına
Uşşak
Sabiha Alpman
Mâhir Yılmaz
Şarkı
Aksak
Güller açtı oldu bahar
Uşşak
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Türk Aksağı
Güller arasında seni bensiz gören olmuş
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Düyek
Güller güler bahar gelir
Uşşak
Mahmut Oğul
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Aksak
Gülmez tâlihin bir gün hâlden anlamaz yıllar
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Gülzâra nazar kıldım vîrâne-misâl olmuş
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Gün gelir de beni unutursun demiştin
Uşşak
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Düyek
Gün olur ey meh-i nâzım bu sabahat de geçer
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Sofyan
Günah gözyaşlarına ağlamaktan ne çıkar
Uşşak
Nezih Gözonar
Y. Doğan Ergeneli
Şarkı
Düyek
Günden güne hâl olmada aşkınla diğer-gûn
Uşşak
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Yürük Semai
Gündüze güneşe mehtâba dargın
Uşşak
İlgün Soysev
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Düyek
Gündüzlerim olur gece
Uşşak
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Sofyan
Güneşimsin sen benim bana ışık saçarsın
Uşşak
M. Nazmi Özalp
Mustafa Demiray
Şarkı
Düyek
Günler geçiyor gönlümün ezvâkı tükendi
Uşşak
Lem'î Atlı
Kâzım Ömer Bey
Şarkı
Aksak
Günler geçti aramadın sormadın
Uşşak
Necip Altın
İlkan San
Şarkı
Sofyan
Günler var bir an gibi günler var bin yıl kadar
Uşşak
Amir Ateş
Faik Bilki
Şarkı
Sofyan
Günlerdir düşlerim seni özlüyor
Uşşak
Sunerdem Batu
Sunerdem Batu
Şarkı
Aksak
Günlerdir haber yok dosttan cânândan
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
Fikret Kavafoğlu
Şarkı
Düyek
Günlerdir yolunu bekledim durdum
Uşşak
Necmi Pişkin
Necmi Pişkin
Şarkı
Sofyan
Günüm gecem ayrı özlem alev alev yanıyorum
Uşşak
Ali Şenozan
Ümran Çetin
Şarkı
Sofyan-Düyek
Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi
Uşşak
_
Pîr Sultan Abdal
Nefes
Yürük Semai
Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi
Uşşak
_
Pîr Sultan Abdal
Nefes
Sofyan
Güzel sözler gül dudaklar tatlanır
Uşşak
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Güzele ne yakışmaz ki
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Raks Aksağı
Güzelim kara gözlüm ne çok özledim bilsen
Uşşak
Ali Şenozan
H. Oral Şen
Şarkı
Sofyan
Hadi söz et bana n'olur güzellikten sevgiden
Uşşak
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Semai
Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım
Uşşak
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Hak şer'leri hayr eyler
Uşşak
Zekâî Dede
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Hak şer'leri hayr eyler
Uşşak
_
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Yürük Semai
Hakîkat gizli bir sırdır
Uşşak
_
Pîr Sultan Abdal
Nefes
Curcuna
Hakk'a kulluk edenler gerçek yoldan gidenler
Uşşak
Hasan Şanlıtürk
Mustafa Ertürk
İlahi
Sofyan
Hakk'ın habîbinin sevgili dostu
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Haklısın ne kadar üzsen de beni
Uşşak
Zekâi Tunca
Cemâl Sâfi
Şarkı
Sofyan
Hâlâ acıyor gözlerinin yaktığı yerler
Uşşak
Şerif İçli
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Hâlâ yanıyor leblerinin âteşi lebde
Uşşak
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Türk Aksağı
Hani ayrılmayacaktık aşkımızı nasıl yıktık
Uşşak
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Düyek
Hasret dolu âhım sana hüsrânımı söyler
Uşşak
Şerif İçli
Mesut Kaçaralp
Şarkı
Türk Aksağı
Hasretin acısı kalbi dağlıyor
Uşşak
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Curcuna
Hasretin kalbime yâreler açtı
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Hasretin onulmaz bir yara bende
Uşşak
Süleyman Mertkanlı
Nezahat Tuna
Şarkı
Düyek
Hasretinle bunca yıl gurbette yandım
Uşşak
İlgün Soysev
Uğur Gür
Şarkı
Düyek-N.Sofyan
Hasretinle yana yana bu ayrılık yetti cana
Uşşak
Akın Özkan
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Hasretle bu şeb gâh uyudum gâh uyandım
Uşşak
Nevres Paşa (Vezir-Kemânî)
Ethem Pertev Paşa
Şarkı
Aksak
Hasretle geçen günler ne zaman son bulacak
Uşşak
Kadri Şençalar
Ziyâ Polat
Şarkı
Aksak
Hasta kalbimde açılmış ebedî bir yarasın
Uşşak
Burhan Sesyılmaz (Hâfız )
_
Şarkı
Aksak
Hastasın zannım vefâ mahzûnusun
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Curcuna
Hastayım hâlimden hiç kimse haberdar olmuyor
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Müsemmen
Hatıralar bırakmıyor peşimi
Uşşak
Bilge Özgen
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Havva Ana'dan beri Allah'ın baş eseri
Uşşak
Akın Özkan
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Sofyan
Hayâli çıkmıyor bir dem gönülden
Uşşak
Fâiz Kapancı
Fâiz Kapancı
Şarkı
Aksak
Hayatın akışını çâresiz seyrederken
Uşşak
Câvit Ersoy
Hanife Uzun
Şarkı
Düyek
Hayâtın kıvrılan ıssız yolunda
Uşşak
Fâruk Şâhin
Sâdettin Kaplan
Şarkı
Düyek
Haydindi kızlar oyuna haydindi
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Hayli dem zencir-i zülfün aşkının meftûnuyum
Uşşak
Ebû-Bekir Ağa
Arif Abdülbâkî Efendi
Ağır Semai
Aksak Semai
Hayli demdir neye hırçınlığı var
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Hazan bahçelerinde dertli bülbül sesi var
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Düyek
Hep gönül gözümle bakmışım sana
Uşşak
Kadri Şarman
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Her akşam hüzünle batarken güneş
Uşşak
Alâeddin Şensoy
Aylâ Peken
Şarkı
Düyek
Her akşam muhakkak tesâdüfümüz
Uşşak
Ahmet Çağan
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Düyek
Her geçen gün yandı gönlüm
Uşşak
Bertan Üsküdarlı
Bertan Üsküdarlı
Şarkı
Müsemmen
Her gün bu senin derdin ile ağladı gönlüm
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Türk Aksağı
Her günüm mâzide kalmış günlerimden gün arar
Uşşak
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Düyek
Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Her kimi sevsem vefâdar olmuyor
Uşşak
Mehmet Ali Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Her mevsim içimden gelir geçersin
Uşşak
Semahat Özdenses
Hüseyin Yurdabak
Şarkı
Düyek
Her sabah karşıma yolda çıkardın
Uşşak
Ferit Sıdal
Mehmet Erbulan
Şarkı
Semai
Her seste bir nağmesi var ondan koku alır bahar
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Tarık Işıtman
Şarkı
Sofyan
Her şey bu zaman evinde nâ-çâr geçer
Uşşak
S. Ziyâ Özbekkan
C. Edhem Yeşil
Şarkı
Aksak
Hevâ-yı aşk eser serde
Uşşak
Şevkî Bey
Mahfî
Şarkı
Aksak
Hırâm-ı yâr çemende tarâb-dih-i candır
Uşşak
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Yürük Semai
Hiç düşmedi dilimden ne hâtıran ne adın
Uşşak
Yıldırım Gürses
Mustafa Sevilen
Şarkı
Sofyan
Hiç gelip sordun mu halin ne diye
Uşşak
Ali Şenozan
Halil Soyuer
Şarkı
Sofyan
Hiç gelip sormadın hâlin ne diye
Uşşak
Murat Kadir Gök
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam
Uşşak
Müezzin Cemil Bey
İzzet
Şarkı
Aksak
Hoy deniz Karadeniz suların kıpırdaşır
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Türk Aksağı
Hoy kemençe kemençe zerdali dal mısın
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Türkü
Sofyan
Hunhâre tiğe varken ne hâcet
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Hüdâ'mızdan hidâyettir sabahlar
Uşşak
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
İlahi
Devr-i Hindi
Hüzün kaynar göz pınarında
Uşşak
Güngör Önder
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Düyek
Ilgıt ılgıt esiyor söğüt kavak yelleri
Uşşak
Yavuz Alaybeyoğlu
Yavuz Alaybeyoğlu
Şarkı
Türk Aksağı
Ilık bir nefes gibi her zaman içimdesin
Uşşak
Bahri Altıntaş
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
İçimde bir ateş var sönmek bilmiyor
Uşşak
Mûsa Kumral
Yalçın Doğan
Şarkı
Düyek
İçimde sır gibisin dolaşırsın kanımda
Uşşak
Nihat Adlim
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
İçimden şu zâlim şüpheyi kaldır
Uşşak
Şerif İçli
Necdet Atılgan
Şarkı
Curcuna
İçin için ağlayan kanayan bu yaraya
Uşşak
Necdet Erdemli
Alaaddin Gökün
Şarkı
Semai
İçseydim kana kana çam kokulu suları
Uşşak
Bâki Çallıoğlu
_
Şarkı
Aksak
İçtiğim aşk şarabından
Uşşak
Zekâi Tunca
Kâmil Gök
Şarkı
Sofyan
İki kuğu bir dereden su içer
Uşşak
Yusuf Ağa (Kurukahveci)
_
Şarkı
Sofyan
İkimiz de bir odada bir boyda
Uşşak
_
_
Türkü
Sofyan
İlâhî dîde-i cânı münevver kıl tecellâdan
Uşşak
_
Sezâî Efendi (Gülşenî)
İlahi
Sofyan
İncindi biraz sözlerime münfail oldu
Uşşak
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Curcuna
İneyim gideyim Osmaneli'ne
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Karacaoğlan
Şarkı
Sofyan
İnsafın yok mu senin
Uşşak
İsmet Nedim
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
İnsan sevdiğini özler ya hani
Uşşak
Amir Ateş
Cengizhan Mutlu
Şarkı
Düyek
İpek saçlarını papatyalarla ördüğüm
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Oğuz Çetinel
Fantezi
Sofyan
İrfan meclisine erişebilsem
Uşşak
_
Atıf Efendi
İlahi
Sofyan
İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu
Uşşak
B. Sıtkı Sezgin
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
İsterim rüzgârların taşıdığı ses olmak
Uşşak
Yücel Aşan
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Sofyan
İştibâh etme gözüm nûru bana
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kaç yıldır hasretiz birbirimize
Uşşak
Ali Şenozan
Süleyman Başuğul
Şarkı
Sofyan
Kaç zamandır sende gönlüm
Uşşak
Mustafa Çalık
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Müsemmen
Kaçma dîdemden aman ey gül-tenim
Uşşak
Şekerci Cemil Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Kadehimde şarapsın yudum yudum sevgilim
Uşşak
Yılmaz Yüksel
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Düyek
Kader de var mıydı böyle gitmek te
Uşşak
Selâhattin Altınbaş
Hayri Köroğlu
Şarkı
Sofyan
Kader gülsün yüzüme acılarım dinmiyor
Uşşak
Aslan Hepgür
Aslan Hepgür
Şarkı
Düyek
Kadifeden kesesi kahveden gelir sesi
Uşşak
_
_
Türkü
Sofyan
Kalbim senin aşkın ile yanar iken derinden
Uşşak
Hasan Dede Dinç
Erol Güldiken
Şarkı
Düyek
Kalbimde bin ateşin volkanı vardır
Uşşak
Erdoğan Yıldızel
Erdoğan Yıldızel
Şarkı
Düyek
Kalbimde bir sızısın
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Aksak
Kalbimi bezlederim minnet ü zevkle dilesen
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Düyek
Kaldı âteşler içinde yine sevdâlı serim
Uşşak
Hânende Karabet
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kaleden indirdiler kır ata bindirdiler
Uşşak
_
_
Türkü
Oynak
Kalenin burcumuyam
Uşşak
_
_
Türkü
Sofyan
Kalk Ayvaz'ım kalk gidelim bağlara
Uşşak
_
_
Şarkı
Türk Aksağı
Kalmadı kudret efendim bende artık gayrete
Uşşak
Fahri Kopuz
K. Emin Bara
Şarkı
Düyek
Kalmadı sabrım
Uşşak
İsmet Nedim
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Kalû belâ'da İslâm olduk Elhamdülillâh
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Tuğman Cıranoğlu
İlahi
Sofyan
Kâm almadı gönlüm bu hayattan güzerinden
Uşşak
N. Cemil Sangan
Şekip Bey
Şarkı
Sengin Semai
Kanadım yok uçamam
Uşşak
Arif Sâmi Toker
Arif Sâmi Toker
Şarkı
Düyek
Kanatsız bir kuş gibi kaldım gurbet ellerde
Uşşak
Kadri Şençalar
Nâci Özlü
Şarkı
Aksak
Kapandı kapısı gönlümün
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşça
Şarkı
Aksak - Düyek
Kapım niçin çalınsın gelenim yok ki
Uşşak
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Zuhâl Sayman
Şarkı
Düyek
Kara gün kararıp kalmaz hele sabreyle sabreyle
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Ruhsatî
Fantezi
Sofyan
Karardı söndü hep hayâl oldu neş'eler zevkler
Uşşak
Rifat Ayaydın
Rifat Ayaydın
Şarkı
Düyek
Karşılardan yar gelir
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan
Kaşın hilal gözün ela bakışların derde deva
Uşşak
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Şarkı
Nim Sofyan
Kaybettiğimiz yılları kurban sayalım gel
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Orhan Ete
Şarkı
Aksak
Kesik saçı kumralmış
Uşşak
Kadri Şençalar
Ali Bey (Kemânî)
Şarkı
Aksak
Keşke bu yerlere gelmez olaydım
Uşşak
_
_
Türkü
Curcuna
Kıble-i ehli safâ oldu Cenâb-ı Mustafa
Uşşak
_
Müştak Baba
Tevşih
Düyek
Kıymetin bilelim kalan zamânın
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Orhan Ete
Şarkı
Düyek
Kıymetini bilemedik sevginin
Uşşak
Bilge Özgen
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Kız bürün de şalına
Uşşak
Refik Fersan
_
Şarkı
Nim Sofyan
Kız pınar başında yatmış uyumuş
Uşşak
_
_
Türkü
Aksak
Kızarmış hadd-i gül-fâmın
Uşşak
Rızâ Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Kibir tuzağını şefkatle çözmedinse
Uşşak
Necip Altın
Faruk Ermemiş
Şarkı
Sofyan
Kim demiş sûziş-i aşkı dil-i şeydâ bilmez
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Kim görür de aklın aldırmaz şehâ gül rengini
Uşşak
Ali Rif'at Çağatay
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kim ne derse desin sana
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Rüştü Şardağ
Şarkı
Müsemmen
Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer
Uşşak
Zekâî Dede
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Aksak
Kimi santur'a dokunmuş kimi tanbur çalıyor
Uşşak
İ. Baha Sürelsan
Halit Uzel
Şarkı
Aksak
Kimseler gelmez senin feryâd-ı âteş-bârına
Uşşak
Şevkî Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Kolay kolay saklanamaz sevdâ denen tatlı hisler
Uşşak
Mustafa Malay
Sâmi Derintuna
Şarkı
Sofyan
Köy hayatı ne güzeldir herkes için bir emeldir
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Kucağımda büyütürken nâ-gâh
Uşşak
Şevkî Bey
Memduh Bey
Şarkı
Aksak
Kul Hüvallâhü eheddir eşi yoktur bilirim
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Sofyan
Kulaklarım çınlıyor beni mi anıyorsun
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Kumruları dinledim susuverdiler
Uşşak
Selâhattin Altınbaş
Özdemir Kiper
Şarkı
Sofyan
Kuru dalım çiçek açtı viran bağımda
Uşşak
İlhâmi Güreşin
_
Şarkı
Düyek
Küçücükten bir yâr sevdim ezelî
Uşşak
Râif Korel(Kemânî)
_
Şarkı
Aksak
Leblerin gördüm usandım gonceden
Uşşak
İ. Fenni Ertuğrul
İ. Fennî Ertuğrul
Şarkı
Devr-i Hindi
Lofça'nın ardında kaya
Uşşak
_
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Lûtf eyle tabib dinleme kalbim benim öyle
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Madem ki seviyorum gönül dolusu aşkla
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Kemal Kaplancalı
Şarkı
Düyek
Mahkûm tuttum şu gönlümü
Uşşak
Nezahat Soysev
Beşir Kara
Şarkı
Aksak
Mahrekinde devr ederken lâ-yuad üftâdegân
Uşşak
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Mahvolup gitti ümîdim sabr ü sâmânım gibi
Uşşak
Râkım Elkutlu
Ethem Bey (Taşlızâde)
Şarkı
Ağır Aksak
Mahzûn dilimi yâdın ile şâd eder oldum
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak
Mahzûn gönüle zevk u safâ kâr-ger olmaz
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Mahzûn mahzûn bakıyorsun
Uşşak
Ali Çankaya
Ünal Suner
Şarkı
Semai
Maksadı âşıkların menzîl-i cânân olur
Uşşak
_
Nakşî "Akkirmanî"
İlahi
Yürük Semai
Mâzi gözlerimde kayboldu gitti
Uşşak
Metin Everes
Seyhan Girginer
Şarkı
Düyek
Mâzide kalan yılları bir bir düşünürken
Uşşak
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Mecnûn gibi ben dağlar gezerken
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak
Mecnûn gibi sensiz geçiyor leyl ü nehârım
Uşşak
İsak Varon
_
Şarkı
Aksak
Mecnûnum Leylâ'mı gördüm
Uşşak
Âşık Veysel Şatıroğlu
_
Türkü
Sofyan
Mefhâr-i cümle cihânsın ey şefaât mâdeni
Uşşak
Zeki Altun (Hâfız)
Vefâ Efendi (Şeyh)
İlahi
Devr-i Hindi
Mehtap sulara mâziden izler gibi aktı
Uşşak
M.Emin Yücel
Şule Özmen
Şarkı
Aksak
Mehtaplı gecelerde hep seni andım
Uşşak
Sevim Şengül
Sevim Şengül
Şarkı
Düyek
Mehtapta geçen bir gecenin hatırasından
Uşşak
İsmâil Demirkıran
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Memo gezer sine sine
Uşşak
_
_
Şarkı
Curcuna
Menekşe gözler hülyâlı
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Menekşeler tutam tutam
Uşşak
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Mevlâm sana ersem diye
Uşşak
Hasan Şanlıtürk
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Sofyan
Mevlâya dön ey insan düşün
Uşşak
Zeki Altun (Hâfız)
Nûri Baş
İlahi
Raks Aksağı
Mevsimle geçen şimdiki aşklar da kısaldı
Uşşak
S. Ziyâ Özbekkan
H. Şinasi Önol
Şarkı
Aksak
Mevsimler yas tutup çöller ağlasın
Uşşak
Erol Sayan
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Meyhâne değil meclis-i rindâne-i Cem'dir
Uşşak
Hacı Arif Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi
Uşşak
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Meyhaneler mesken oldu seni sevdim seveli
Uşşak
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Curcuna
Meyhâneye serdik postu
Uşşak
Şevkî Bey
Andelip
Şarkı
Aksak
Meyhâneyi seyr ettim uşşâka mutaf olmuş
Uşşak
Hacı Arif Bey
Şeyh Gâlip Dede
Şarkı
Aksak
Meyl etti gönlüm sen dil-rübâya
Uşşak
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Sofyan
Mihnetle geçen ömrüme bir penbe şafaksın
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Reşat Bilgin
Şarkı
Düyek
Mir'atı ele al da bak Allah'ı seversen
Uşşak
Mahmut Celâleddin Paşa
Mahmut Celâleddin Paşa
Şarkı
Sengin Semai
Mor sünbüllü dağların var
Uşşak
Mahmut Oğul
Sâmi Derintuna
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Muhabbet bağının gülleri soldu
Uşşak
Selâhattin İnal
Selâhattin İnal
Şarkı
Nim Sofyan
Muntazırdır sana uşşâk gel güzelim
Uşşak
Dellalzâde
_
Şarkı
Aksak
Mutlu günlerimi aldım kaleme
Uşşak
M. Şen Sancakoğlu
Sâbit Berberoğlu
Şarkı
Düyek
Mutsuz yüreğimdeki son yara izi senden
Uşşak
Metin Everes
Abidin Kumbasar
Şarkı
Aksak
Müjde yeşillendi yine gülistan
Uşşak
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Semai
Müptelâ-yı gam olan rahat-ı dünyâ bilmez
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak
Mürg-i can nahçîr-i sayyâd-ı firâk
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak Semai
Mürüvvet eyle nev-nihâl
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Müştâk olup özlediğim şehr-i Ramazan merhabâ
Uşşak
Rıfat Bey(Sermüezzin)
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Nâil-i vuslat olan zillet-i dünya bilmez
Uşşak
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Müsemmen
Nasıl çıksam başa zahm-ı kaderle
Uşşak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Nasib olsa yine gitsem yayla'ya
Uşşak
_
_
Türkü
Curcuna
Nâ-ümîd-i aşka doktor var mı tıbbın çâresi
Uşşak
Şekerci Cemil Bey
Leyla Saz
Şarkı
Ağır Aksak
Nazir olmaz sana alemde teksin
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Ne açan goncada renk ararım
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Rauf Alanyalı
Şarkı
Aksak
Ne bir çiçek koparmıştım
Uşşak
Celâl Abacı
Kemâl Özcan
Fantezi
Semai
Ne bir sevgilim var ne de bir sevenim
Uşşak
İsmet Nedim
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Ne dem ki hüsnüne ol mehveşin nazar ederiz
Uşşak
Ebû-Bekir Ağa
_
Beste
Zencir
Ne emel kaldı gönülde ne de aşkın sesi var
Uşşak
Necla Özmen
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Aksak
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
Uşşak
Akın Özkan
Şerâfettin Özdemir
Şarkı
Aksak
Ne için geçmez aceb bir günüm âzâd-ı elem
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Ne idi n'oldu hâlim çektiklerim vebalim
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan
Ne idim ben ne oldum bak meğer
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Curcuna
Ne kadar istersen o kadar naz et
Uşşak
Amir Ateş
Hasan Karakuş
Şarkı
Düyek
Ne mektup geliyor ne haber senden
Uşşak
Yusuf Nalkesen
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Sofyan
Ne olur gözlerimden çek gözlerini
Uşşak
İlgün Soysev
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Ne olur unutma beni
Uşşak
Kadri Şençalar
K.Yılmaz
Şarkı
Aksak
Ne recâlar yalvarışlar ona kâr etti
Uşşak
Ali Ulvi Baradan
A. Ulvi Baradan
Şarkı
Düyek
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin
Uşşak
Yılmaz Yüksel
E. Öztaş-Y. Benlican
Şarkı
Düyek
Ne sünbül ne şebboy yâr bana
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Raks Aksağı
Ne yaptım kendimi nasıl aldattım
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Ne yeşili ne siyahı gözümde hep gözleri var
Uşşak
Avni Anıl
Turhan Oğuzbaş
Şarkı
Düyek
Ne zaman gelse hayâlin bu harâbâta senin
Uşşak
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Aksak
Ne zaman görse seni âşıkın bir hoş olur
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Neden gittin niçin kaldın uzakta
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm
Uşşak
S. Ziyâ Özbekkan
F. Ahmet Aykaç
Şarkı
Curcuna
Nedendir rûhumda bu hicran neden
Uşşak
Ömer Altuğ
_
Şarkı
Müsemmen
Nefes almak gibi susamak gibi
Uşşak
Bülent Ulusoy
Işık Karaçam
Şarkı
Sofyan
Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur
Uşşak
Hacı Fâik Bey
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
Neler anlatır neler yanan gözbebeklerin
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Hayri Davas
Şarkı
Semai
Neler çektim neler cânân elinden
Uşşak
Lem'î Atlı
Lem'î Atlı
Şarkı
Müsemmen
Neler neler düşünmüştüm
Uşşak
Nihat Adlim
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Neler olur şu dünyada
Uşşak
Osman İper
Osman İper
İlahi
Sofyan
Neler söylüyor bana günün bitişi
Uşşak
Vehbi Gül
Günsel Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Nerde eski sevgiler nerde o sevgililer
Uşşak
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Nerdesin bunca yıldır kalbim hep
Uşşak
Ertan Sayan
Ertan Sayan
Şarkı
Aksak
Neşeyle geçir ömrünü bir can diyenin var
Uşşak
Yılmaz Karakoyunlu
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Ney nevâ eyler keman inler döğer def sînesin
Uşşak
Mustafa Ef. (Çorbacızâde)
_
Beste
Hafif
Ney'le konuştum dedim bana derdini söyle
Uşşak
M. Nûrettin Selçuk
Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî
Şarkı
Düyek
N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek
Uşşak
Sinan Efendi (Şeyh)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Nice bir rûz u şeb efgan edeyim
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Nice cânânlar gezdi şu gönül bahçesinde
Uşşak
Metin Everes
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Sofyan
Niçin baktın bana öyle
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Nim Sofyan
Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle
Uşşak
Tanbûri Süreyyâ Bey
A. Ziyâeddin Paşa
Şarkı
Aksak
Niçin yan yan bakarsın
Uşşak
_
_
Şarkı
Aksak
Nîm-nigâh eyle garib ü gam-keşe
Uşşak
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Niye gittin sevgilim öyle uzak ellere
Uşşak
Mûsa Kumral
Müzehher Güyer
Şarkı
Düyek
Niye sevdim seni bilmem niye özler anarım
Uşşak
Yener Topaloğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Aksak
N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm
Uşşak
Süleyman Erguner
Hacı Bayram Velî
İlahi
Düyek
Nur görsün gözlerim aç sîneni
Uşşak
H. Sadettin Arel
A. Refik Altınay
Şarkı
Curcuna
O günden sevdi gönlüm
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Cemâlettin Yavaşça
Şarkı
Düyek
O güzel gözlerinin sihrine kandım gönül
Uşşak
Ünsal Silleli
Ünsal Silleli
Şarkı
Düyek
O harab mâbede ben bekçi olup kalmalıyım
Uşşak
Refik Fersan
Halit Uzel
Şarkı
Türk Aksağı
O kadar muztaribim ki bunu ben anlatamam
Uşşak
M. Mazhar Kamsoy
H. İbrahim Akçam
Şarkı
Aksak
Ol kadar ağlattın ki gülmek bana oldu haram
Uşşak
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ol sîm-beden câme değişmekten usanmaz
Uşşak
Tab'î Mustafa Ef.
_
Şarkı
Yürük Semai
Ol şûh-i cefâ-perveri gördüm de bayıldım
Uşşak
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Olmaz canım böyle olmaz
Uşşak
Tülây Arıcı
Tülây Arıcı
Fantezi
Düyek
Olmaz dilim elemden bir dem tehî vü hâlî
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Onlar ninni söylemeyi bilmezler yavrum
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Ölse de âşık onulmaz yâresi
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ölürsem yazıktır sana kanmadan
Uşşak
_
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Sofyan
Ömrümce unutmam o gül cemâli
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Ömrümü verdiğim vefasız yıllar
Uşşak
Hasan Esen
Fatma Onur
Şarkı
Semai
Ömrümün gülüsün gül ki güleyim
Uşşak
Haydar Tatlıyay
_
Şarkı
Curcuna
Ömrün artık na baharı ne doyulmaz yazı var
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Ömrün şu biten neşvesi tâm olsun erenler
Uşşak
Süleyman Erguner
Y. Kemal Beyatlı
Nefes
Yürük Semai
Ömrünün baharında bir tomurcuk gibisin
Uşşak
Ali Şenozan
Cengizhan Altıntaş
Şarkı
Düyek
Ömür bir top yün yumağı
Uşşak
Müfit Kuraner
Azmi Aytaç
Şarkı
Düyek
Ömür bu rüzgâr gibi sel gibi akıp geçti
Uşşak
Alâeddin Şensoy
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Düyek
Ömür güzel dünyâ güzel
Uşşak
Burhan Durucu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Aksak
Ömür neden çabuk geçer
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Önce cânân diyen gönül kaldı mı cânân
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Düyek
Öperken ağzını düştüm bayıldım
Uşşak
Arşak Çömlekciyan
_
Şarkı
Aksak
Ördeksiz göllerde avın avlama
Uşşak
_(Radife Erten'den alınma)
_
Türkü
Devr-i Turan
Ötmüyor bahçende bülbülü şeydâ
Uşşak
İlgün Soysev
Mustafa Sevilen
Şarkı
Aksak
Öyle çektim ki cefâ dilde safâ niyetine
Uşşak
Şükrü Tunar
Hüseyin Rifat Işıl
Şarkı
Aksak
Öyle özledim ki sevgilim seni
Uşşak
İlgün Soysev
Seyhan Girginer
Şarkı
Nim Sofyan
Öyle sevdim ki seni anlatamam ben sana
Uşşak
Ünsal Silleli
Köksal Öner
Şarkı
Düyek
Özlem dolu şu kalbimiz muradına çok geç erdi
Uşşak
Akın Özkan
Sâmi Derintuna
Şarkı
Curcuna
Özlemle doldu geçti seneler
Uşşak
Bilge Özgen
Tunç Kemâl
Şarkı
Düyek
Özlemle hep bekledim beni ararsın diye
Uşşak
Ali İhsan Merâl
Ali İhsan Merâl
Şarkı
Düyek
Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn ü ân senin
Uşşak
Halifezâde Tâhir Efendi
Nûri Ağa (Klârnetçi)
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Pâre pâre oldu sînem gamze-i cânâneden
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi-Cur.
Pek muztaribim ey gül-i ter zahm-ı dilimden
Uşşak
Ûdî Kirkor Berberyan
_
Şarkı
Aksak
Pencereden ay doğdu
Uşşak
Haydar Telhüner
_
Türkü
Sofyan
Pencereden kar geliyor
Uşşak
_
_
Türkü
Sofyan
Perde çektin âh a kâfir matla-i âmâlime
Uşşak
Şevkî Bey
Hamdi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Perîşan ömrümün neş'esi söndü
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Ali İlmî (Ceyhan'lı)
Şarkı
Aksak-Serbest
Pertev-i hüsnün salarken dehre tâb
Uşşak
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Müsemmen
Peşimden bir bahar gelir sanırım
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Curcuna
Peymân-ı dilberâna inanmam kefil ile
Uşşak
Zekâî Dede
_
Beste
Sakil
Pınaran başında bir güzel gördüm
Uşşak
Raif Kırlıoğlu
Abdullah Atay
Şarkı
Sofyan
Pîr bugün bize geldi gülleri tâze geldi
Uşşak
_
Himmet Efendi(Kul)
İlahi
Sofyan
Pîr dîvânına uğradım...
Uşşak
Ahmet Hatipoğlu
Seyyîd Nesîmi (Ümmî Sinan)
Nefes
Raks Aksağı
Plaklarda sesini duydum da
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Türk Aksağı
Pür-âteşim açtırma benim ağzımı zinhar
Uşşak
Dede Efendi
Leylâ Hanım
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Rabbimiz ihsan eder bi-hikmet-i Bismillâh
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Rahmı yok bir yâre düştüm el aman
Uşşak
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Reng-i ruhsârına gülgûn dediler
Uşşak
Şevkî Bey
Sait Efendi (Üryânizâde)
Şarkı
Ağır Aksak
Revâdır bu dil-i zârın figânı
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Düyek
Rindler bu şerâbı nice yıllar içti
Uşşak
Rifat Ayaydın
Hakkı Uysal
Şarkı
Düyek
Riyâsız söylüyorum ben seni seviyorum
Uşşak
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Aksak
Rûh-i nâbı mey-i nâb ile kaçan gül-gül olur
Uşşak
Recep Çelebi (Çömlekçizâde)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ruhsârı gibi gamzesi de âfet-i candır
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Yürük Semai
Rûhum bir uzak hâtıranın uğruna yandı
Uşşak
Şerif İçli
B. Süha Ediboğlu
Şarkı
Türk Aksağı
Rûhum musun ey rûh-i safâ-bahşı cihanın
Uşşak
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Türk Aksağı
Rûhumda buldum vecd-i visâli
Uşşak
Lem'î Atlı
Nigâr Hanım (Kemânî)
Şarkı
Türk Aksağı
Rûhumun ışığısın aşkımın güneşisin
Uşşak
Halit Ziyâ Konuralp
Fevzi Okan
Şarkı
Devr-i Hindi
Rûz-i mahşerde beni yâd eyle Allah aşkına
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Sermet Efendi
İlahi
Müsemmen
Rüyâ gibi geçen yıllar biraz durun durun biraz
Uşşak
Rıdvan Lâle
Rüştü Şardağ
Şarkı
Düyek
Sabâ eser gûsun-i ter ki mürg-i aşka lânedir
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Tevfik Fikret
Şarkı
Düyek
Saçlarına sinmiş gülün baharı
Uşşak
Güngör Kandeğer
Şükran Yücedağ
Şarkı
Düyek
Saçlarının arasında özlemle kokladığım yer
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Raks Aksağı
Sadr-ı cem'-i mürselin sensin ya Resûlallah
Uşşak
Aslan Hepgür
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Tevşih
Sofyan
Safâ senin tebessümün
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Türk Aksağı
Sâkıyâ câmında nedir bu esrâr
Uşşak
Serkis Nurlıyan (Şâir)
Dertli
Şarkı
Sofyan
Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
Uşşak
Ekrem Güyer
Sultan II.Mehmet (Avnî)
Şarkı
Müsemmen
Sâkî içelim câm-ı musaffâyı keremden
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Sâkî yetişir uyan aman gel
Uşşak
Hacı Arif Bey
Nâmık Kemâl
Şarkı
Türk Aksağı
Saklayıp kalb-i mükedderde seni
Uşşak
Şevkî Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Aksak
Salıp sevdâlara zülf-i siyâhın
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Curcuna
Salli yâ Rabb-i alâ cedde'l Hüseyn
Uşşak
_
_
Salavat
Sofyan
Samanlık dolu saman
Uşşak
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Türkü
Sofyan
Sana ben kendimi kendim adadım al beni
Uşşak
Rüştü Eriç
_
Şarkı
Aksak
Sana gönül borcum var ödemek kolay değil
Uşşak
Bilge Özgen
İ. Hakkı Koçar
Şarkı
Düyek
Sana nasıl anlatılır
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Düyek
Sana olan hasretim bilmem ki nasıl biter
Uşşak
İsmâil Demirkıran
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Sardın âmâlimi sen a güzeller güzeli
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Aksak
Sarı gülüm var benim
Uşşak
_
_
Türkü
Aksak
Sebîl edip yıllarımı verdim Yûnûs Yûnûs diye
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Sâdık Atay
İlahi
Düyek
Selâm vermeden gelip geçersin
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Düyek
Seller gibi taşmak niye sakin olabilsek
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Sofyan
Semâdan sırr-ı tevhîdi duyan gelsin bu meydâne
Uşşak
Mustafa Ef.(Çolakzâde)
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Devr-i Kebir
Sen benimdin kalbimindin
Uşşak
Ahmet Şahin Ak
Alaeddin Atalık
Şarkı
Düyek
Sen bu aşktan dönme kalbim
Uşşak
Erol Erdiş
Vedat Fidanboy
Şarkı
Devr-i Hindi
Sen bu ufkun yegâne yıldızısın
Uşşak
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
A. Refik Altınay
Şarkı
Aksak
Sen ey serv-i revân ruhsârı gülgûn
Uşşak
Ali Bey (Enderûnî)
_
Şarkı
Curcuna
Sen gelsen eğer her gece
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Aksak
Sen gidince gurbet oldu burası
Uşşak
Nezih Gözonar
Mustafa Töngemen
Şarkı
Nim Sofyan
Sen gittin ya artık mevsimler sarı
Uşşak
Kasım Birel
Hakkı Yalçın
Şarkı
Sofyan
Sen günâhım alıyorsun bilerek bilmeyerek
Uşşak
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Sen küsüp giderken bir çift sözüme
Uşşak
Bülent Özbayram
Cemâl Sâfi
Şarkı
Semai
Sen melâhat milkinin sultânısın
Uşşak
Ali Bey (Enderûnî)
_
Şarkı
Sengin Semai
Sen serv-i nâzın ruhsâr-ı âli
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Sen söyle ne oldun yine âvâre mi kaldın
Uşşak
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Sende ey şehr-i gufran inzal olundu Kur'an
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Sofyan
Sendeki bu gördüğüm hâlet nedir
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Senden uzaklarda seni düşünsem
Uşşak
Erol Sayan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Sofyan
Seneler geçti haber yok senden
Uşşak
Refik Fersan
Semih Mümtaz
Şarkı
Aksak
Senelerdir saklarım bende bir mektubu var
Uşşak
Hasan Özçivi
Aydemir Doğan
Şarkı
Semai
Seni arzu ediyor dîdelerim
Uşşak
Lem'î Atlı
Hüseyin Avni Bey
Şarkı
Aksak
Seni bilmem amma ben kararlıyım
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Seni bilsen ne kadar çok severim
Uşşak
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar
Şarkı
Aksak
Seni çözmek çok müşkül bir bilmece gibisin
Uşşak
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Seni gidi çapkın seni
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sofyan
Seni gördüm hep üzüntüyle geçen bir günde
Uşşak
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Aksak
Seni görmek için ferman çıkardım
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Samim Cebeci
Şarkı
Sofyan
Seni görmek ile rûşen oluyor dîdelerim
Uşşak
Asdik Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Seni sevdim de ne oldu
Uşşak
Fâruk Emhaz
_
Şarkı
Aksak
Seni sevdim ben güzelim lûtfuna âmâdeyim
Uşşak
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Sengin Semai
Seni seven deli gönlüm yalnızca
Uşşak
Sâmi Derintuna
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Seni yıllarca sevdim hâtıranda ne kaldı
Uşşak
Yıldırım Gürses
_
Şarkı
Düyek
Senin vasfın leb-i takrîre gelmez yâ Resûlallah
Uşşak
Zekâî Dede
Salâhî
Naat
Serbest
Senin yanında iken mevsim bahar mı yaz mı
Uşşak
Zekâi Tunca
Zeki Müren
Şarkı
Düyek
Seninle bu aşka veda edeli elim boş
Uşşak
Necip Altın
Tarık Çıtak
Şarkı
Düyek
Seninle doğan güldür bu gönül
Uşşak
Safiye Ayla
R. Gökalp Arkın
Şarkı
Sofyan
Senle gelen kış bana bahar gelir yaz gelir
Uşşak
Akın Özkan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Müsemmen
Sensiz gecenin acı karanlığında
Uşşak
Ferrûh Atbaşoğlu
Ferrûh Atbaşoğlu
Şarkı
Düyek
Sensiz geçen günleri bir bir saydım bitmiyor
Uşşak
Erdoğan Berker
Bekir Mutlu
Şarkı
Düyek
Sensizlik içimi yakar kor gibi
Uşşak
Selâhattin Altınbaş
Fatma Onur
Şarkı
Düyek
Sermest edecek gönlümü bir zülfü zer olsun
Uşşak
Arşak Çömlekciyan
Mesîh Bey
Şarkı
Sengin Semai
Sevdâ bahçem kuru toprak soldu
Uşşak
Hüseyin Soysal
Sâmi Derintuna
Fantezi
Düyek
Sevdâ benim gözümde en mukaddes bir kindi
Uşşak
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sevdâ çölüne hiç düşmesin yollar
Uşşak
Ergüder Öktem
Ergüder Öktem
Şarkı
Aksak
Sevdâ dolu gözleri sözleri cana yakın
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Düyek
Sevdâ o kadar rûhumu sarmış ki derinden
Uşşak
Drama'lı Hasan Hasgüler
_
Şarkı
Sengin Semai
Sevdâ ona yaklaşma yanarsın tutuşursun
Uşşak
Şerif İçli
Hüseyin Rifat Işıl
Şarkı
Türk Aksağı
Sevdâ öyle müşkil ki onu çekenler bilir
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Sofyan
Sevdâ sardı kalbimi sensin onu sardıran
Uşşak
Haydar Tatlıyay
_
Şarkı
Curcuna
Sevdalar çiçek açsın açsın goncalar güller
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Devr-i Turan
Sevdâlı gönül hoşdu gönül gönüle koşdu
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Reşad Özpirinççi
Şarkı
Düyek
Sevdâma yakın gel beni eller gibi tutma
Uşşak
Artaki Candan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Sevdana uzanmışsa muradım dalı n'eyler
Uşşak
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
Sevdiğim çok yaramazdır yaramaz
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Curcuna
Sevdiğim sevdim seni ben saklamam
Uşşak
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Sevdim diye zâlim seni beyhûde avundum
Uşşak
Drama'lı Hasan Hasgüler
M. Cenâni Kandiye
Şarkı
Aksak
Sevdim seni ömrümce düşündüm ki dönersin
Uşşak
Nûrettin Demirtaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Aksak
Seveni sevmektir sevdanın özü
Uşşak
İ. Hakkı Özbilgin
Eyüp Göksu
Fantezi
Sofyan
Sevenleri sev sen de sitemkâr olma gönül
Uşşak
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Aksak
Severim gerçi seni bana vefâkâr olasın
Uşşak
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Severim gönülden seni her zaman
Uşşak
Gufran Taş
Gufran Taş
Şarkı
Düyek
Sevgi bazen bir sıcacık eldedir
Uşşak
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Şarkı
Düyek
Sevgi bazen bir sıcacık eldedir
Uşşak
Erdoğan Berker
Ayten Baykal
Şarkı
Düyek
Sevgi dolu o gözlerin duyguların pınarı mı
Uşşak
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Düyek
Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı
Uşşak
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Şarkı
Düyek
Sevgi sınavına geldik yokla biraz öğretmenim
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Sevgiden aşktan vefâdan olmam asla hisseyâb
Uşşak
Arif Hikmet Gökoğlu
Arif Gökoğlu
Şarkı
Devr-i Hindi
Sevgiler sevgi olur onu kalpte duyunca
Uşşak
İrfan Özbakır
Vâhit Özaydın
Şarkı
Sofyan
Sevgilerin en yücesi sözde Allah özde Allah
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Ömer Kalafat
İlahi
Sofyan
Sevgilim bir tânem gel artık bana
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
_
Şarkı
Düyek
Sevgimi anlatmak isterim sana
Uşşak
Aslan Hepgür
Şâhin Çangal
Şarkı
Düyek
Sevgimi bahar olunca çiçek çiçek bölüştürdüm
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Erol Uzunöner
Şarkı
Sofyan
Sevgisiz yaşadım ben her sevgiyi
Uşşak
Amir Ateş
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Düyek
Sevilmiyor dedik amma hakikat öyle değil
Uşşak
Hayri Yenigün
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Şarkı
Düyek
Sevinçle neş'e ile kalbim dolaydı
Uşşak
Dürrî Tûran
Süheylâ Muhterem Hanım
Şarkı
Curcuna
Seviyorum çılgınca benliğimle rûhumla
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Cemil Çataloğlu
Şarkı
Düyek
Sevmek ne müşkülmüş meğer
Uşşak
Mümin Salman
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Sofyan
Sevmek şöyle dursun sensiz baharı
Uşşak
Metin Altay
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Seyr edip ruhsârın ey Yusuf-cemâl
Uşşak
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Seyre çıkmı nevnihâl ağyâr ile seyrân eder
Uşşak
Fâruk Şâhin
Azmi Aytaç
Divan
Nim Sofyan
Seyyah olup şol âlemi ararsan
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Sıcaktan çatlayan topraklar
Uşşak
Ziyâ Taşkent
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Sofyan
Sılaya dön diye mektubun geldi
Uşşak
Ali Şenozan
Ali Şenozan
Şarkı
Sofyan
Sigaramın dumanı yoktur yârin imanı
Uşşak
_
_
Türkü
Sofyan
Sihirli atlara mı bindim
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Zeki Ömer Defne
Şarkı
Sofyan
Silemem bir gün hayâlimden o dilber kadını
Uşşak
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Ağır Aksak-Cur.
Sînâ'ya tırmanan Mûsâ'dan evvel
Uşşak
Fehmi Tokay
Muhiddin Aynas
Nefes
Sofyan
Sitemle niyazla kapıma gelme
Uşşak
M.Ünal Yılmazer
İlkan San
Şarkı
Nim Sofyan
Sivâdan kalbini pâk et gönül mir'at-i Rahmandır
Uşşak
Hacı Fâik Bey
Himmet Efendi
İlahi
Devr-i Hindi
Siyah ebrûlerin durûben çatma
Uşşak
Lem'î Atlı
Kul Mehmet
Şarkı
Aksak
Solacak her gülü taktık güzelim saçlara biz
Uşşak
Sâdettin Çevik
Sevinç Atan
Şarkı
Aksak
Solar güller susar bülbüller yürek dağlar ...
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Curcuna
Sonbahar çiçeği gibi rengin solmuş
Uşşak
Drama'lı Hasan Hasgüler
Tahsin Karakuş
Şarkı
Düyek
Sonu gelmez gurbetin durağıyım her derdin
Uşşak
Nihat Adlim
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Düyek
Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş
Uşşak
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Curcuna
Sönmez gönlümdeki sevdamın yangını
Uşşak
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Şâhin Çangal
Şarkı
Sofyan
Söyle cânâ neden şekvâ edersin
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Söyle ne zaman yollarımı gözleyeceksin
Uşşak
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Türk Aksağı
Söyle neden yaşlı gözün
Uşşak
Vedat Çetinkaya
Dursun Kayış
Şarkı
Düyek
Söyle sevgili sevgili söyle
Uşşak
M. Nûrettin Selçuk
Vecdi Bingöl
Şarkı
Nim Sofyan-Düyek
Söylenecek ne kaldı ayrılıp gidiyorsun
Uşşak
Nezih Gözonar
Celâl Çetin
Şarkı
Düyek
Söyletme beni derdim büyüktür
Uşşak
_
_
Şarkı
Nim Sofyan
Söyleyin güneşe bugün doğmasın
Uşşak
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Söz vardır baldan tatlı
Uşşak
Yılmaz Karakoyunlu
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Sofyan
Söz verip de zâlim aldattın beni
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
Necdet Tokatlıoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Sözlerinle hayâtımın akışını değiştirdin
Uşşak
Hüsnü Üstün
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Su doldurmuş testisini
Uşşak
Kadri Şençalar
Cemâl Özcan
Şarkı
Sofyan
Suda balık yan gider açma yârem kan gider
Uşşak
_
_
Türkü
Curcuna
Suda balık yan gider gâh eğlenir gâh gider
Uşşak
Ali Bey (Enderûnî)
_
Türkü
Sofyan
Suluk başında zeytin ağacı
Uşşak
_
_
Türkü
Sofyan
Süzüldü nâz ile çeşm-i siyâhın
Uşşak
Azmi Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Süzülmüş damlalar aydan güneşten
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan
Süzülüp mavi göklerden yere doğru..
Uşşak
Mahmut Yivli
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Nim Sofyan
Süzüp çeşmânını gel yânıma âh merâlim
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Şakıyan şu bülbüller der Yârabbî Yârabbî
Uşşak
Erdinç Çelikkol
_
İlahi
Sofyan
Şâm ü seher zikr eylerem Allah derim Allah derim
Uşşak
Mesûd Efendi
Sâfî
İlahi
Düyek
Şâmiyam ben nûr-ı çeşm-i Mustafa'yım öldürün
Uşşak
Zeki Altun (Hâfız)
_
İlahi
Düyek
Şarkılar yazdım sana sazlar seni kıskandı
Uşşak
Erdoğan Berker
Erol Kavşit
Şarkı
Düyek
Şehinşâh-ı cihan-bân-ı risâlet şâh-ı zî-ünvan
Uşşak
Zekâî Dede
_
İlahi
Düyek
Şem'-i aşkın ben idim pervânesi
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Evfer
Şen güzeller şen güzeller birbirinden güzeller
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Şeyhimin illeri uzaktır yolları
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Şiir gibi bir aşktı o
Uşşak
Mahmut Oğul
A. Selçuk İlhan
Şarkı
Düyek
Şimdi aşklar eski sevdalar kadar şâd etmiyor
Uşşak
Hasan Soysal
H. Şinasi Önol
Şarkı
Müsemmen
Şimdi nerde nâz ile perverdesin
Uşşak
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Curcuna
Şu benim dîvâne gönlüm yine hûbdan hûba düştü
Uşşak
_
Kul Yusuf
İlahi
Düyek
Şu çilekeş masa neler anlattı
Uşşak
Orhan Kızılsavaş
Çiğdem Akbulut
Şarkı
Sofyan
Şu dağlardan geçtin mi
Uşşak
_
_
Türkü
Aksak
Şu dereden gece geçtim
Uşşak
_
_
Türkü
Curcuna
Şu dünyâda sen olmasan
Uşşak
Aydın Tekindor
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Şu geçen her güne kalbim yazıyor hasretini
Uşşak
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
Şu gönül bahçemden kaç mevsim geçti
Uşşak
Eyüp Uyanıkoğlu
İlkan San
Şarkı
Nim Sofyan
Şu karşımdan gelen dilber
Uşşak
Necip Gülses
Âşık Ömer
Şarkı
Curcuna
Şu salkım söğüdün altı dâima...
Uşşak
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Şarkı
Aksak
Şu yorgun başım ile bir ömür boyu yatsam
Uşşak
Pınar Köksal
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni
Uşşak
Bahâ Bey (Sermüezzin)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Tad verse de coşturmuyor ruhları
Uşşak
Erol Sayan
Halûk Eser
Şarkı
Düyek
Tamzara'dan geçtin mi , rakı şarab içtin mi
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Evfer
Tanrı saklasın bir gün düğüm olur
Uşşak
Erol Sayan
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Sofyan
Tanrım senin aşkın ulu gönül yanası yanası Allah
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Ali Sevim
İlahi
Sofyan
Tanzîr ederek bir perîyi nâz ü edâda
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Uşşak
_
Yûnûs (Âşık Yûnûs)
İlahi
Düyek
Tecellî şevk-i dîdarın beni mest eyledi hayran
Uşşak
Ali Efendi (Üsküdarlı)
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Devr-i Hindi
Telgırafın tellerine kuşlar mı konar
Uşşak
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Te'lif edebilsem feleği âh emelimle
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Telve telve olmuş hasret fallar beni anlamıyor
Uşşak
Yıldırım Gürses
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Tenhâda bulup yârimi âgûşuma aldım
Uşşak
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Curcuna
Terkedilmiş bir şehirdim seni tanımadan önce
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
M. Zeki Akdağ
Şarkı
Nim Sofyan
Terk-i diyâr eyler dil dîvâne midir bilmem
Uşşak
Ali Rızâ Efendi
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Tevbe yâ Rabbî yâ Kerîm
Uşşak
Remzi Oktar
Sırrî (Şeyh)
İlahi
Düyek
Tıfl-ı nâzım meclis-i rindâne gel
Uşşak
Tanbûri Ali Ef.
İ. Fennî Ertuğrul
Şarkı
Yürük Semai
Tombul civan sevdiğim
Uşşak
Mustafa Nûri Ef. (Melekzet)
_
Şarkı
Düyek
Toprak ana selam sana ürün doldur harmanlara
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan
Tutkudur aşk bir alevdir çok sevenler yansa da
Uşşak
Bilge Özgen
Civan Argönül
Şarkı
Düyek
Tutuldu dâm-ı zülf-i yâre gönlüm
Uşşak
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
U (Ez)şevk-i lika ışk-ı cemâlest u dîdîm
Uşşak
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Kar
Hafif
Umutları toprağına ekmişim
Uşşak
Bilge Özgen
T. Başer Üçok
Fantezi
Nim Sofyan
Unut diyorsun beni bunu söylemek kolay
Uşşak
İsmâil Ötenkaya
Neclâ Ünal
Şarkı
Nim Sofyan
Unuttuk dostu yoldaşı vefâmız artık dildedir
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
F. Edib Baksı
Şarkı
Düyek
Unutuldum diye küsmem sana ben
Uşşak
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Urum'da Acem'de görmediğin gördü
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Uşşakın şâd etmektedir şeh-i hûbâna yakışan
Uşşak
_
_
Beste
Çenber
Uzaklaştın gözüm yollarda kaldı
Uşşak
Memduh İmre (Hâfız)
Nâzım Özgünay
Şarkı
Aksak
Uzaktan uzağa bakışın yeter
Uşşak
İsmâil Demirkıran
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Ümîdim bağına nurlar saçıldı
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Ümîdim söndü artık
Uşşak
Lem'î Atlı
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Üşüsem yakacak bir ocağım yok
Uşşak
Aytekin Çolakoğlu
Aytekin Çolakoğlu
Şarkı
Düyek
Üzülmedim gittiğine nasıl olsa döneceksin
Uşşak
Metin Everes
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Var mıdır takrîre hâcet derd-i mâfibâlimi
Uşşak
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Var mıdır tetkîke hâcet dilberim ef'âlimi
Uşşak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Vardım Kırklar yaylasına
Uşşak
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Hatâyî (Şah İsmâil)
İlahi
Sofyan
Varırken niyazım arş-ı âlâya
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
İlahi
Düyek
Vasf-ı lîsan seninledir vasfedemem gönül seni
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan
Uşşak
B. Sıtkı Sezgin
Şemseddîn Sivâsî
Tevşih
Düyek
Vâsıl-ı feyz-i Hüdâ'yız Halvetî-uşşâkî'yız
Uşşak
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Hüsamî
İlahi
Sofyan
Vâsıl-ı sem'in değil mi âh ü feryâdım benim
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Vaz geç gönül bu aşktan sevmenin çağı geçti
Uşşak
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Semai
Vaz geçtim o sevdâdan o da bir dem idi geçti
Uşşak
Ekrem Güyer
_
Şarkı
Aksak
Vazgeçemem bu erekten çekseler de dara beni
Uşşak
İbrâhim Yavuz Bildik
İbrâhim Yavuz Bildik
Türkü
Curcuna
Vuslat-ı cânâna erişmiş gönül
Uşşak
Râkım Elkutlu
Ercüment Ekrem Talû
Şarkı
Ağır Sengin Semai
Yâ hannân yâ mennân yâ zel cûdi ve'l ihsan
Uşşak
_ (Der:S.Eyyûbi Işıksal)
_
Şuğul
Sofyan
Yâ Rabbenâ Yâ Rabbenâ
Uşşak
Hasan Şanlıtürk
Nûri Baş
İlahi
Sofyan
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ yardım eyle kıyâmette
Uşşak
Kemâl Gürses
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Yâ sâkîn nüdman imlâ ve's kınan
Uşşak
_
_
Şuğul
Sofyan
Yâd ile geçmiş zamanı ağlarım
Uşşak
Şevkî Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Curcuna
Yağmurlar yağsa da gül sana hasret
Uşşak
Yılmaz Yüksel
C.Oktay Çağlar
Şarkı
Sofyan
Yağmurun sesi ince saz
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Mustafa Rûhi Şirin
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Yakın gel kaçma ey şûh-i cihan
Uşşak
H. Sadettin Arel
Nedîm
Şarkı
Müsemmen
Yalanım yok sen çok iyi bilirsin
Uşşak
Burhan Atik
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken
Uşşak
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
A. Refik Altınay
Şarkı
Türk Aksağı
Yalnız bırakıp gitti o yâran sevdalı serimle
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Yalnız kalalım bir gece olsun ne olursun
Uşşak
Mustafa Tunar
_
Şarkı
Türk Aksağı
Yalnız senin aşkınla yaşayacak bu gönlüm
Uşşak
Ünsal Silleli
Ertan Demirtaş
Fantezi
Sofyan
Yalnızım kimsesizim yok beni hiç anlayanım
Uşşak
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Yalnızım yalnız artık sensiz şu gurbet elde
Uşşak
Emin Ongan
_
Şarkı
Düyek
Yaman vurdu canevimden ayrılık
Uşşak
Amir Ateş
Yalçın Benlican
Şarkı
Curcuna
Yanakların çiçektir gönlüm bir kelebektir
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Düyek
Yandı gönül özlemden sevgimi bilmezmisin
Uşşak
H. Cemil Şensever
Ülkü Ahıska
Şarkı
Düyek
Yandım aşkın ateşinden yâ Muhammed
Uşşak
Ahmet Yardım (Neyzen)
Ahmet Yardım (Neyzen)
İlahi
Düyek
Yandım âteşlere ey meh seni gördüm göreli
Uşşak
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yandım bilerek çâresi yok gerçi bu nâre
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Yandım o senin gül gibi ruhsârına yandım
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Yangın olur biz yangına gideriz
Uşşak
_
_
Türkü
Aksak
Yanık bıraktın beni türbende bir mum gibi
Uşşak
Mahmut Yivli
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Yâr için uşşâk baktı fâlime
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Yâran sohbet etsin hep nağmeler sazda kalsın
Uşşak
İsmail Akçapınar
İsmail Akçapınar
Şarkı
Düyek
Yârda mı ağyârda mı yâ sende mi cürm ü kusur
Uşşak
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Yârelidir dilim dilim
Uşşak
Amir Ateş
Hamit Belli
Şarkı
Düyek
Yâri görsem karşımda aklım kalmaz başımda
Uşşak
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Sofyan
Yârim güler güller açar yaz olur
Uşşak
S. Ziyâ Özbekkan
Suphi Ziyâ Özbekkan
Şarkı
Aksak
Yâsemenler dile geldi
Uşşak
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Düyek
Yaslanıp sipilin yamaçlarına
Uşşak
Amir Ateş
Metin Vural
Şarkı
Düyek
Yaşamıştım ne güzel bezminde cemâlinle senin
Uşşak
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Aksak
Yattım yârin dizine daldım sevgi izine
Uşşak
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Aksak
Yavru kuşlar gibi çıkmaz yuvadan civanım
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Yavrucağım güzellendi
Uşşak
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Evfer
Yavrum benim canlarım ben de size kurbanım
Uşşak
Abdülkadir Şendal
Abdülkadir Şendal
Şarkı
Sofyan
Yaz mevsimidir aşka heveslendi bu gönlüm
Uşşak
Raşit Ceylân
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Yazdan beridir ot bürüyen bahçede bir gün..
Uşşak
Cinuçen Tanrıkorur
Müfit Kuraner
Şarkı
Aksak
Yemenimin oyası rengi de rengine
Uşşak
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Yemin ettim Tanrı'ya
Uşşak
Orhan Kızılsavaş
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Yemyeşil bahçemden güneşe doğru
Uşşak
Yılmaz Karakoyunlu
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Sofyan
Yeryüzünde her nîmet biz insanlar içindir
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Ömer Kalafat
İlahi
Sofyan
Yeter bu gam-ı dünyâ arşı aştı kederim
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Yıllar geçse aradan aşkın alev alevdir
Uşşak
İsmet Nedim
_
Şarkı
Nim Sofyan
Yıllar ne çabuk geçti o demler hani nerde
Uşşak
Ferit Sıdal
Celâl Bıçakçı
Şarkı
Türk Aksağı
Yıllar seni soldursa da gönlümde yerin var
Uşşak
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Şarkı
Yürük Semai
Yıllar sonra anlatılsın aşkımız
Uşşak
Metin Everes
Ertuğrul Akçaylı
Şarkı
Düyek
Yıllar yılı şu yüreğim yalnızca
Uşşak
İlgün Soysev
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Yıllarca süren sevgide gönlüm ne kazandın
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sengin Semai
Yıllardır bekliyorum sevgilim nerdesin
Uşşak
M.Sabri Akçagül
M. Sabri Akçagül
Şarkı
Curcuna
Yıllarımı yıllarına katmıyorsam
Uşşak
Alâaddin Pakyüz
Leylâ Dirikcan
Şarkı
Sofyan-Düyek
Yine bir hüzün var gözlerinin siyahında
Uşşak
Ertuğrul Ottekin
Ahmet Çakmak
Şarkı
Sofyan
Yine esti muhabbetin yelleri
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Yine gam yükünün kervanı geldi
Uşşak
_
Feryâdî
Türkü
Nim Sofyan
Yine yalnız mı kaldın
Uşşak
_
_
Şarkı
Düyek
Yine yola düşmek gerek
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
H. Nusret Zorlutuna
Şarkı
Düyek
Yok dilde tahammül elem-i firkate artık
Uşşak
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Yürük Semai
Yol geçen hanı değil şu gönlümün dergâhı
Uşşak
Alâeddin Şensoy
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Yol göründü serime od düştü içerime
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan
Yollar pınarla dolu köyler çınarla dolu
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Çocuk Şarkısı
Türk Aksağı
Yollarını bekledim bir gün...
Uşşak
Mûsa Kumral
Necdet Erkol
Şarkı
Düyek
Yolunu gözlüyorum elimde kırık sazım
Uşşak
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Yönelelim Allah'a Veysel Karâni gibi
Uşşak
Teoman Önaldı
Ahmet Arıtürk
İlahi
Sofyan
Yurtta ümit tükenmişti
Uşşak
Sâmi Derintuna
Sami Derintuna
Çocuk Şarkısı
Curcuna
Yüklenmeyin geceler yüklenmeyin üstüme
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Sofyan
Yüreğim aşkından başka...
Uşşak
Bilge Özgen
Levent Gürsel
Şarkı
Sofyan
Yürü dilber yürü ömrümün vârı
Uşşak
_
_
Türkü
Sofyan
Yüzün nûr-i Hüdâ'dır yâ Muhammed
Uşşak
_
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Sofyan
Yüzünden gözünden binbir iz taşır
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Yüzüne bakınca canım tutuşur
Uşşak
Zekâi Tunca
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Yüzünün rengi solmuş sonbahar gülü olmuş
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Düyek
Zâlim beni yalnız bırakıp kaçtı bu akşam
Uşşak
Melâhat Pars
_
Şarkı
Aksak
Zaman o gül gibi gül görmemiştir
Uşşak
Emin Akan
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Düyek
Zamana aldanıpta sakın beni unutma
Uşşak
Hasan Şanlıtürk
Ali Demirel
Şarkı
Düyek
Z'an bülbül-i şûrîde hayâlest u dîdîm
Uşşak
_
_
Kar
Hafif
Zehir saçan sözlerinle günahsızım deme artık
Uşşak
Engin Çır
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Zeybeklerle gezer dağlar başında
Uşşak
Şevkî Bey
Ahmet Reşat Paşa
Şarkı
Aksak
Zincirini aşkın gülerek boynuma taktın
Uşşak
Hüseyin Fahri Tanık
_
Şarkı
Türk Aksağı
Zûlmetle ayrılık bestesi yapan
Uşşak
Kemâl Gürsese
A. Haydar Abdullahoğlu
Şarkı
Düyek
Zülfüne olsun esîr âzâdeler
Uşşak
Tayyîb Efendi
_
Şarkı
Aksak
Zülfünü görsem izârın üzre ey hûr-i cemil
Uşşak
Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
Bâkî
Beste
Çenber (Ağır)
Âbidân-ı Mustafâ'yız biz Hüseynilerdeniz
Uşşak
Hüseyin Sebilci
M. Hilmi Dede
İlahi
Düyek
Uşşak Ayin-i Şerifi
Uşşak
Nâyi Osman Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Salkım salkım bağlarının içinde
Uşşak
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Sofyan
İklimleri havasıyla sıradağı ovasıyla
Uşşak
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Geldikçe heman hatırıma şi'r-i hayalin
Uşşak
Bimen Şen
-
Şarkı
Sengin Semai
Girdim Yarin Bahçesine Ayvalık Narlık
Uşşak
Tan. Mustafa Çavuş
-
Şarkı
Aksak
Telgraf'ın tellerine kuşlar mı konar
Uşşak
-
-
Türkü
Düyek
Seni sevdim bem ben güzelim lutfuna âmadeyim
Uşşak
Kanuni Nazım Bey
-
Şarkı
Sengin Semai
Sevda-yı cemalin beni pek derbeder etti
Uşşak
Bimen Şen
-
Şarkı
Sengin Semai
Turnam nerden geliyor aslı Maraş'tan
Uşşak
Kanuni Mustafa Bey
-
Şarkı
Nimsofyan
Bakıp bakıp ne durursun yüzüme
Uşşak
Yesari Asım Arsoy
Yesari Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan
Söz veripte zalim aldattın beni
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
Necdet Tokatlıoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Hiç faydası yok gözyaşının, ağlama gönlüm
Uşşak
Bülent Nuran
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Sengin Semai
Vurdun yüreğimden beni dilhûna çevirdin
Uşşak
Bülent Nuran
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Sengin Semai
Biraz ümit ver de istersen gelme
Uşşak
Turhan Taşan
Sadık Atay
Şarkı
Düyek
İsmin ile çarpan kalbi
Uşşak
Turhan Taşan
Fatoş Koçarslan
Şarkı
Sofyan
Çaresiz yılların çaresi sensin
Uşşak
Murat Demirhan
Zeki Akdoğan
Şarkı
Semai
Beni dünyada hiç bir ferde muhtaç etme Allahım
Uşşak
Rakım Elkutlu
Müftü Âkif Salı
İlahi
Düyek
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Uşşak
_
Aksak
Oyun Havası
Bandırma Dörtleme
Uşşak
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak
Zeybek
No:1
Uşşak
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak
Zeybek
No:2
Uşşak
_
Aksak
Zeybek
Aydın Zeybek Havası
Uşşak
Sedat Öztoprak
Aksak
Zeybek
_
Uşşak
İsmail Demirkıran
Aksak
Oyun Havası
_
Uşşak
A. Edip Yücelen
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Abdülbaki Gökçen
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Akın Özkan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Corci
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Dede Salih Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Mehmet Osman Erol Ünal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
Köyden Haber
Uşşak
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
Neva'da
Uşşak
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Kambosoğlu Mehmed Çelebi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Kantemiroğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Kemençeci Nikolaki
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Kenan Olguncan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Mümin Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Münir Mazhar Kamsoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Neyzen Aziz Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Numan Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Sefa Yelden
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Subhi Ezgi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
Sultan Mahmut 1.
Aksak Semai
Saz Semaisi
Dertli Uşşak
Uşşak
Şerif Muhiddin Targan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Uşşak
_
Berefşan
Peşrev
_
Uşşak
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Çenber
Peşrev
No:1
Uşşak
_
Çifte Düyek
Peşrev
_
Uşşak
Çengi Said Efendi
Çifte Düyek
Peşrev
_
Uşşak
Farabizade
Çifte Düyek
Peşrev
_
Uşşak
Muallim İsmail Hakkı Bey
Çifte Düyek
Peşrev
_
Uşşak
Sultan Mahmut 1.
Darbeyn
Peşrev
_
Uşşak
Akın Özkan
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Uşşak
Corci
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Uşşak
Dede Salih Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Uşşak
Nayi Şeyh Osman Dede
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Uşşak
Sultan Mahmut 1.
Devr-i Kebir
Peşrev
Dertli Uşşak
Uşşak
Sultan Selim 3.
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Uşşak
Tatyos Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Uşşak
Aydın Oran
Devr-i Turan
Oyun Havası
_
Uşşak
H.Hüsnü Üstün
Devr-i Turan
Sirto
_
Uşşak
Alâeddin Yavaşça
Düyek
Medhal
_
Uşşak
H.Aslan Hepgür
Düyek
Oyun Havası
No:2
Uşşak
H.Sadettin Arel
Düyek
Oyun Havası
No:3 Eğlence
Uşşak
Hasan Soysal
Düyek
Medhal
Hasret
Uşşak
Haydar Tatlıyay
Düyek
Oyun Havası
No:2 - Çiftetelli
Uşşak
Haydar Tatlıyay
Düyek
Peşrev
_
Uşşak
Klarnet İbrahim Efendi
Düyek
Oyun Havası
Bahariye Çiftetellisi
Uşşak
Muallim İsmail Hakkı Bey
Düyek
Oyun Havası
Raksak / Fasl-ı Lale'den
Uşşak
Orhan Kızılsavaş
Düyek
Medhal
_
Uşşak
Sâdi Işılay
Düyek
Medhal
_
Uşşak
Şeref Gülsün
Düyek
Oyun Havası
_
Uşşak
Şükrü Tunar
Düyek
Oyun Havası
No:1 Raks-ı Arabi
Uşşak
_
Düyek (Ağır Düyek)
Peşrev
Son Peşrev - Bülbül Uşşâkı
Uşşak
_
Evfer
Oyun Havası
Rumeli Karşılaması
Uşşak
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Evsat
Peşrev
No:2
Uşşak
H.Sadettin Arel
Frenkçin
Peşrev
Hicran
Uşşak
_
Hafif
Peşrev
Kampos
Uşşak
Adnan Abana
Hafif
Medhal
_
Uşşak
Kambosoğlu Mehmet Çelebi
Hafif
Peşrev
_
Uşşak
Tanburi Osman Bey
Hafif
Peşrev
_
Uşşak
İbrahim Ağa
Nim Çenber
Peşrev
_
Uşşak
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Medhal
_
Uşşak
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Oyun Havası
No:3 - Çiftetelli
Uşşak
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Oyun Havası
No:4 - Çiftetelli
Uşşak
İlgün Soysev
Nim Sofyan
Sirto
_
Uşşak
Muallim İsmail Hakkı Bey
Nim Sofyan
Oyun Havası
Anadolu Havası
Uşşak
Aydın Oran
Sofyan
Medhal
_
Uşşak
Erol Sayan
Sofyan
Oyun Havası
Anadolu
Uşşak
H.Hüsnü Üstün
Sofyan
Medhal
_
Uşşak
H.Sadettin Arel
Sofyan
Peşrev
İşveler
Uşşak
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Oyun Havası
No:1 - Çiftetelli
Uşşak
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Oyun Havası
Raks-ı Makbule
Uşşak
Haydar Tatlıyay
Sofyan
_
Dolap
Uşşak
Santuri Ethem Bey
Sofyan
Longa
_
Uşşak
Şükrü Tunar
Sofyan
Oyun Havası
Neva Perdesinde
Uşşak
Şükrü Tunar
Sofyan
Oyun Havası
No:2
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eyle Kerem Uşşâkına Ağlatma Aman
Hisarbuselik
Nûman Ağa
_
Erler Demine Destur Alalım
Rast
Tâhsîne Hanım
M. Nusert Dura (Uşşaki)
Ah Bu Gönül Şarkıları
Uşşak
Safiye Ayla
R. Gökalp Arkın
Aheste Çek Kürekleri Mehtâb Uyanmasın
Uşşak
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemâl Beyatlı
Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine
Uşşak
Semahat Özdenses
Ahmet Cengizoğlu
Aman Sâkî Canım Sâkî Doldur Doldur Da Ver
Uşşak
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Anar Ömrünce Gönül Giden Sevgilileri
Uşşak
Şükrü Tunar
Ahmet Kaçar
Arıyı Çiçekte Dalda Sevelim
Uşşak
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Ayva Çiçek Açmış Yaz Mı Gelecek
Uşşak
_
_
Bahçem Yine Sâyende Serâb Olmuş Efendim
Uşşak
Râkım Elkutlu
_
Bıkmış Gibi Gönlüm İtiyor Aşkı İçinden
Uşşak
Şerif İçli
Selim Aru
Bir Çapkın Elinde Oyuncak Oldum
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Bir Gönül Hikâyesi Anlatırdı Gözlerin
Uşşak
Zeki Müren
Zeki Müren
Bir Tatlı Tebessümün Bin Vuslata Bedeldir
Uşşak
Zeki Müren
Zeki Müren
Bîzâr Ediyor Âlemi Bu Hâl-İ Tebâhım
Uşşak
Şevkî Bey
Sâbih Şevket Bey
Bu Akl Ü Fikr İle Mevlâ Bulunmaz
Uşşak
_
Yûnûs Emre
Bu Akşam Gün Batarken Gel
Uşşak
Tatyos Efendi
A. Râsim Bey
Bu Aşkın Sonunda Ayrılık Varsa
Uşşak
Ali Şenozan
Tuncer Önal
Bu Gece Düğün Dernek Binbir Geceden Örnek
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Cânâ Rakibi Handân Edersin
Uşşak
Giriftzen Asım Bey
_
Canım Tezdir Sabredemem
Uşşak
Tan. Mustafa Çavuş
_
Canımın Yoldaşı Ol
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Çaldırıp Çalgıyı Rakkaseleri Oynatalım
Uşşak
Giriftzen Asım Bey
İsmail Safâ Bey
Dökülmüş Zanbak Gibi
Uşşak
S. Ziya Özbekkan
Fevzi Bey
Dünyada Biricik Sevgilim Sensin
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
O. Seyfi Orhon
Esîr-İ Zülfünüm Ey Yüzü Mâhım
Uşşak
Şevkî Bey
Bahriyeli Vâsıf
Gam-Zedeyim Devâ Bulmam
Uşşak
Tatyos Efendi
_
Gitti De Gelmeyiverdi
Uşşak
Dede Efendi
Dede Efendi
Gittin Gideli Bir Haberin Almadım Hâlâ
Uşşak
Nûri Halil Poyraz
_
Gittin Gideli Rûhuma Hep Gözyaşı Doldu
Uşşak
Teoman Alpay
_
Gönlüme Gir Doğ Güneşim
Uşşak
Yılmaz Yüksel
Ahmet Aymutlu
Gülzâra Nazar Kıldım Vîrâne-Misâl Olmuş
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Gün Gelir De Beni Unutursun Demiştin
Uşşak
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Günler Geçiyor Gönlümün Ezvâkı Tükendi
Uşşak
Lem'î Atlı
Kâzım Ömer Bey
Hakk'ın Habîbinin Sevgili Dostu
Uşşak
_
Yûnûs Emre
Her Mevsim İçimden Gelir Geçersin
Uşşak
Semahat Özdenses
Hüseyin Yurdabak
Kimseler Gelmez Senin Feryâd-I Âteş-Bârına
Uşşak
Şevkî Bey
A. Râsim Bey
Mehtaplı Gecelerde Hep Seni Andım
Uşşak
Sevim Şengül
Sevim Şengül
Menekşe Gözler Hülyâlı
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Meyhâne Mi Bu Bezm-İ Tarabhâne-İ Cem Mi
Uşşak
Hacı Ârif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Ne Yeşili Ne Siyahı (Yalan Yıllar)
Uşşak
Avni Anıl
Turhan Oğuzbaş
Neler Çektim Neler Cânân Elinden
Uşşak
Lem'î Atlı
_
Niye Gittin Sevgilim Öyle Uzak Ellere
Uşşak
Mûsa Kumral
Müzehher Güyer
Ömrün Şu Biten Neşvesi Tam Olsun Erenler
Uşşak
Süleyman Erguner
Y. Kemâl Beyatlı
Salıp Sevdâlara Zülf-İ Siyâhın
Uşşak
Şevkî Bey
_
Sana Gönül Borcum Var Ödemek Kolay Değil
Uşşak
Bilge Özgen
İsmail Hakkı Koçar
Sevdâ Öyle Müşkil Ki Onu Çekenler Bilir
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Sigaramın Dumanı Yoktur Yârin İmanı
Uşşak
_
_
Siyah Ebrûlerin Durûben Çatma
Uşşak
Lem'î Atlı
Kul Mehmet
Sönmez Artık Yüreğimde Yanan Bu Sonsuz Ateş
Uşşak
Kadri Şençalar
_
Söyleyin Güneşe Bugün Doğmasın
Uşşak
_
_
Şu Salkım Söğüdün Altı Dâima...
Uşşak
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Tevbe Yâ Rabbî Yâ Kerîm
Uşşak
Remzi Oktar
Sırrî (Şeyh)
Tutuldu Dâm-I Zülf-İ Yâre Gönlüm
Uşşak
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Vâsıl-I Sem'in Değil Mi Âh Ü Feryâdım Benim
Uşşak
Bîmen Şen
_
Yalnız Bırakıp Gitme Bu Akşam Yine Erken
Uşşak
Mısır'lı İbrâhim Ef.
A. Refik Altınay
Yanakların Çiçektir Gönlüm Bir Kelebektir
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Reşat Özpirinçci
Yine Gam Yükünün Kervanı Geldi
Uşşak
_
Feryâdî
Zûlmetle Ayrılık Bestesi Yapan (Geceler)
Uşşak
Kemâl Gürses
Ali Haydar Abdullahoğlu
Girdim Yarin Bahçesine Ayvalık Narlık
Uşşak
Tanbûri Mustafa Çavuş
-
Âbidân-ı Mustafayız, biz Hüseynilerdeniz
Uşşak
Hüseyin Sebilci
M.Hilmi Dede
İçimden şu zâlim şüpheyi kaldır
Uşşak
Şerif İçli
Necdet Atılgan
Bahriyelim güzelsin niçin beni üzersin
Uşşak
Derleyen: Radife Erden
-
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Aşkınla Bu Uşşakı Viraneye Dönderdin
Şanlıurfa
A.Uzungöl/Y. Özer/İ.Uyanıkoğlu
Mehmet Özbek
Mehmet Özbek
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Meyhânenin ahvâlini sor pîr-i mugandan
Uşşak
Cem Tecimer
Cem Tecimer
Şarkı
Cem Tecimer
Bahçevan geldi
Uşşak
Zeki Müran
Zeki Müren
Şarkı
K. Acar-M. Doğan
Bahriyelim güzelsin niçin beni üzersin
Uşşak
Derleyen: Radife Erden
-
Türkü
Sefer Karabük
Aşkımın bahçesin gönlümün ta içinden
uşşak
Mustafa Coşkun
Serap Yılmazer
Şarkı
Mustafa Coşkun
Bilmem kime uyduk
Uşşak
Cemil Altınbilek
Y. Kemal Beyatlı
Nakış Beste
Cemil Altınbilek
Sivas Sivas Olalı
Uşşak
Doğan Karatepe
Doğan Karatepe
türkü
Doğan Karatepe
Allah değilmi
Uşşak
Doğan Karatepe
Doğan Karatepe
türkü
Doğan Karatepe
Benim Gibi
Uşşak
Doğan Karatepe
Doğan Karatepe
türkü
Doğan Karatepe
Matiz İsmail
Uşşak
Doğan Karatepe
Doğan Karatepe
roman havası
Doğan Karatepe
Tam Sivaslı
Uşşak
Doğan Karatepe
Doğan Karatepe
türkü
Doğan Karatepe
Nankör
Uşşak
Doğan Karatepe
Doğan Karatepe
fantazi
Doğan Karatepe
Aşka giden mutlu yolu bilmezdim
Uşşak
H. Hüsnü Üstün
Halit Çelikoğlu
Şarkı
-
Gönül sana nasihatim (Çiğdem der ki)
uşşak
Âşık Veysel Şatıroğlu
Recai Fidan
Aklımı aldın kaçtın nerelere sakladın
Uşşak
-
-
Türkü
-
Buhça Kolunda
Uşşak
Şanlıurfa Yöresi
Şanlıurfa Yöresi
Türk Halk Müziği
Zekeriya Okut
Şifa-yı Derd-i Dildir
Uşşak
Dursun Çakmak
Lütfi
Tevşih
Hayri Dinçaslan
Öyle Bir Sevda Bendeki
Uşşak
Ahmet Kansız
Uğur Karakuş
Türk Halk Müziği
Zekeriya Okut
Mardin Peşrevi(Zengül Bayati Peşrevi)
Uşşak
T. Tüfekçi-İ. ilgiçoğlu- E.Gürdal
Peşrev
Zekeriya Okut
Mezarımın Taşı Urfaya Karşı
Uşşak
Cemil Cankat
Cemil Cankat
Türkü
Zekeriya Okut
Akşamlar Hicranla Gelir
Uşşak
Recep Güçlüler
Recep Güçlüler
Şarkı
Recep Güçlüler
Oğlum coştu
Uşşak
Cemil Altınbilek
-
Sirto
Cemil Altınbilek
Var Nefs İle Kıl Cihad
Uşşak
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
İki Cihanda Kıl Aziz
Uşşak
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Kıl Şefaat Ya Resul
Uşşak
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Arzum İllallah
Uşşak
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Ne güzel Meydan
Uşşak
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
İçimde Ümit Gibi Bitmeyen Bir Sen Varsın
Uşşak
Ahmet Dalkılıç
Ahmet Selçuk İlkan
Şarkı
Ahmet Dalkılıç
Bahriyeli çiftetellisi
Uşşak
Klarinet İbrahim Ef.
Ayşın Güler
Gönlümce sevmeye gücüm yetmedi
Uşşak
Şahin Türkeşsiz
İsmail Hakkı Koçar
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Biz Tarik-i Aşkın Aşıklarıyız
Uşşak
Uğur Alkan
Erzurumlu Emrah
İlahi
Peşrev-i Tilmîz
Uşşâk
Rûhî Ayangil
Peşrev
Rûhî Ayangil
Dü Cihanın Mefhari
Uşşak
Muallim İsmail Hakkı Bey
Mahvî
İlahi
Mustafa Kalay
Uşşak Saz Semai
Uşşak
Turgut İçten
Turgut İçten
Engel Oldu Bana Yüce Dağ Gibi
Uşşak
Emin Değırmenci
Cahit Kıroğlu
Şarkı
Cahit Kıroğlu
Sensiz olmuyor gönlüm bırakıp gitme sakın
UŞŞÂK
Emin Ongan
?
Şarkı
.
Hor Görme Garibi
Uşşak
Orhan Gencebay
Orhan Gencebay
Arabesk
Turan Sarıoğlu
Zalim
Uşşak
Abdullah Nâil BAYŞU
Abdullah Nâil BAYŞU
Şarkı
ALUCRALI
Geçmişe Bir Perde Çekelim Derken (Bilemezsin Sen)
Uşşak
Volkan Sağlam
Ömer Umutlu
Şarkı
Ömer Umutlu
Aklımda Fikrimde Hep Sen Varsın (Tutku)
Uşşak
Mustafa KESER
Mustafa KESER
Fantezi
ALUCRALI
ACİL
Uşşak
Şenol Dağdelen
Cahit Askan
Şarkı
Şenol Dağdelen
Kamerun min Beni Haşim
Uşşak
Anonim
Usame eş-Şerif
Şuğul
ALUCRALI
Aşkın beni etti zebun
Uşşak
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Erlik keramet acz ile yokluktur
Uşşak
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Şükredelim Hakka ki Allah diyelim
Uşşak
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Taşıp can bahri attı taşra beni
Uşşak
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Geçmiyor Günler Geçmiyor
Uşşak
Ahmet Kaya
Sabahattin Ali
Popüler Müzik
ALUCRALI
Ben Bu Aşkın Mecnunuyum
Uşşak
Hüseyin Sebilci
-
İlahi
ALUCRALI
Aşk Beni Etti Zebun
Uşşak
Kenan Rifâî
Kenan Rifâî
İlahi
ALUCRALI
Ne Anam Var Ne Babam
Uşşak
Onay ŞAHİN
Onay ŞAHİN
Türkü
ALUCRALI
Şem'a Yanan Pervâneler
Uşşak
Harputi
Harputi
İlahi
ALUCRALI
Dervişlik Dedikleri
Uşşak
Necmeddin Çörekcioğlu
Yûnus Emre
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Erzurum'dan Çevirdiler Yolumu
Uşşak
Türkü
ALUCRALI
Omuzumda Sevda Yükü
Uşşak
Musa EROĞLU
Abdürrahim KARAKOÇ
Türkü
ALUCRALI
Sevgiliye Sitem
Uşşak
Ahmet Dalkılıç
Mediha Şen Sancakoğlu
Şarkı
Ahmet Dalkılıç
RÜYAM BAŞKA HÜLYAM BAŞKA
UŞŞAK
ZÜBEYDE ÖKTEM
Zübeyde Öktem
Şarkı
İdil Bilge
Evlerinde Lambaları Yanıyor
Uşşak
Abdurrahman Kızılay
Türkü
ALUCRALI
Bu Can Sana Hayran
Uşşak
Göksel Baktagir
Mustafa Demirci
İlahi
ALUCRALI
Saz Semai
Uşşak
Abidin Özpek
Saz Semai
Abidin Özpek
Çıktım Allah Yoluna
Uşşak
Abidin Özpek
Bekir Sıdkı Visâlî (Hz.)
İlahi
Abidin Özpek
Şu Günahkar Gidişime
Uşşak
Dursun Çakmak
Dursun Çakmak
İlahi
Ömer Ünal
Her şey geçiyor, gün bitiyor
Uşşak
Mehmet Osman Erol Ünal
Prof. Dr. İ. Hakkı Aydın
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Mevlam Aşkın Meydanına Yanmağa Geldik Yanmağa
Uşşak
Dursun Çakmak
Ümmi Sinan
İlahi
Ömer Ünal
Dîvan Dururum, Rukû Ederim
Uşşak
Kemal Tezergil
Kemal Tezergil
İlahi
Ömer Ünal
Şah-ı İklîm-i Risâlet Hem Muazzam Pâdişah
Uşşak
Dursun Çakmak
Hafız Ulvî (Seyyid Ali Bedreddin)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Zulmet-i Hicrinle Bîdâr Olmuşam Yâ Rab Meded
Uşşak
Dursun Çakmak
Niyazi-i Mısrî
İlâhi
Ömer Ünal
Ay Dahî Güneş Dahî Nûrundan Muhammedin
Uşşak
Dursun Çakmak
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Bitti Dünya Yolculuğun, Son Durak
Uşşak
Dursun Çakmak
Kenan Ünaldı
İlahi
Ömer Ünal
Yaradana Habîb Olmak, Sana Mahsus Yâ Muhammed
Uşşak
Dursun Çakmak
Özcan Oğuzhan
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Taşdı Rahmet Deryası, Gark Oldu Cümle Âsî
Uşşak
Dursun Çakmak
Yunus Emre
İlahi
Ömer Ünal
Açılsın Ellerimiz, Allah Diyelim, Allah
Uşşak
Dursun Çakmak
M. Çavuş Sık
İlahi
Ömer Ünal
Boş Yere Gamlanma Dîvâne Gönül
Uşşak
Dursun Çakmak
Noksânî (XIX.Yüzyıl Alevî-Bektaşi Şâiri)
İlahi
Ömer Ünal
Âşıkız Muhammed'e, İnandık O Sermede
Uşşak
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Âşık Olmuşam Ben Güle
Uşşak
Dursun Çakmak
Aşkî (Muzaffer Ozak)
İlahi
Ömer Ünal
Ya Rasûlallah, Firâkın Yaktı, Ben Soldum Bugün
Uşşak
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Gönül Bezminde Uşşâka Safâsın Yâ Rasûlallah
Hüseyni
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Tevhîd İle Gir Yola
Uşşak
Dursun Çakmak
(Niğdeli Âşık) Hüseyin Hüdaverdi
İlahi
Ömer Ünal
Seherlerde Eser Bâd-ı Tecellî
Uşşak
Dursun Çakmak
İsmail Hakkı Bursevî
İlahi
Ömer Ünal
Hakk'ın Emri İle Kâbe'yi Kurdu
Uşşak
Dursun Çakmak
Hüseyin Özen
İlahi
Ömer Ünal
Ne Devletdir Ki Dildârım Sen Oldun
Uşşak
Dursun Çakmak
İbrahim Hakkı Erzurûmî
İlahi
Ömer Ünal
Ey Güzel Rabbim, Bizi Sen Böyle Nâçâr Eyleme
Uşşak
Dursun Çakmak
Fâhir (?)
İlahi
Ömer Ünal
Bu Akl ü Fikr İle Mevlâ Bulunmaz
Uşşak
?
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Aldanma Dünyâ Varına, Gel Ey Gönül...
Uşşak
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Allah'ı Çok Anmış Kulun, Hep Gözleri Giryân Olur
Uşşak
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Medîne'de Gittim Mîkat Yerine
Uşşak
Dursun Çakmak
M. Sırrı Dumlu
İlahi
Ömer Ünal
Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan
Uşşak
Dursun Çakmak
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Sana Minnet İle Şükran, Sana Hamd Olsun İlâhî
Uşşak
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Seni Seven Âşıklar, Senden Asla Usanmaz
Uşşak
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Senin Zâtın İçindir Hep Bütün Hamd ü Senâm
Uşşak
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Şifa-yı Derd-i Dildir Âsitânın Yâ Rasûlallah
Uşşak
Dursun Çakmak
Alvarlı Efe (Lütfî)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
İlâhî, Cennet Evine Girenlerden Eyle Bizi
Uşşak
Dursun Çakmak
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Vuslatın Aşkîyle Kalbim, Nûr Olur, Şâdân Olur
Uşşak
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Nazargâh-ı Ümmetde,Gencîne-i Vefâsın
Uşşak
Dursun Çakmak
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Ecel Şerbetin İçmeden, Yalvar Mevlâya, Mevlâya
Uşşak
Dursun Çakmak
Seyfeddin Gün
İlâhi
Ömer Ünal
Âşıkım Yâre, Düşmüşüm Zâre
Uşşak
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Adını Andıkça Vücûdüm Titrer
Uşşak
Dursun Çakmak
Ceylâ Gezer
İlahi
Ömer Ünal
Sensin Âlemlere Nûr, Varlığa Can Efendim
Uşşak
Dursun Çakmak
M. Necati Bursalı
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Şehinşâh-ı Cihan-bânı Risâlet Şâh-ı Zî-ünvân
Uşşak
Zekâi Dede Efendi
?
İlahi
Ömer Ünal
Gelin Diyelim Şevk İle, Lâ İlâhe İllâllah
Uşşak
Zekâi Dede Efendi
Aziz Mahmud Hüdâyî
İlahi
Ömer Ünal
N'oldu Bu Gönlüm, N'oldu Bu Gönlüm
Uşşak
Süleyman Erguner (Dede)
Hacı Bayram Velî
İlahi
Ömer Ünal
Ey Hüdâ'dan Lûtf u İhsân İsteyen
Uşşak
Zekâi Dede Efendi
Nefeszâde Abdurrahmân (Vâlî)
İlahi
Ömer Ünal
Müştâk Olup Özlediğim, Şehr-i Ramazan Merhaba
Uşşak
Rifat Bey
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Dembedem Âşıkan Bekler Seni
Uşşak
İzzeddin Hümâyi Elçioğlu
?
İlahi
Ömer Ünal
Kıble-i Ehl-i Safâ Oldu Cenâb-ı Mustafâ
Uşşak
?
Neccarzâde Rızâ Efendi
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Yâ Rab Bizi Kahretme, Helâk Eyleme
Uşşak
Âmir Ateş
M. Âkif Ersoy
İlahi
Ömer Ünal
Ey Resûl-i Mir'ât-ı Hakk, Uşşaka Mevlûdün Sebâk
Sabâ
Rıfat Bey
Hasan Rızâ Efendi (Said Paşa İmamı)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Nefse Uyup Râh-ı Hakk'dan Taşra Çıkmak Yol mudur
Uşşak
Hacı Fâik Bey
Aziz Mahmud Hüdâyî
İlahi
Ömer Ünal
Yâ Rab, Bizi Kahretme, Helâk Eyleme
Uşşak
Âmir Ateş
Mehmet Akif Ersoy
İlahi
Ömer Ünal
Seni seven âşıkların
Uşşak
Mehmet Osman Erol Ünal
Yunus Emre
İlahi
Mehmet Osman Erol Ünal
Yol ver ulu dağlar yol ver
Uşşak
Kartal ACAR
Erzurumlu Aşık Sümmani
Türkü
Kartal ACAR
Akşam akşam
Uşşak
Doğan Karatepe
Doğan Karatepe
Türkü
Doğan Karatepe
Anam babam
Uşşak
Doğan Karatepe
Doğan Karatepe
Türkü
Doğan Karatepe
Ben adam olmam
Uşşak
Doğan Karatepe
Doğan Karatepe
Türkü
Doğan Karatepe
Bi zahmet
Uşşak
Doğan Karatepe
Doğan Karatepe
Türkü
Doğan Karatepe
Ne Bir Çiçek Koparmıştım
Uşşak
Celâl Abacı
Kemal Özcan
Şarkı
Osman Nuri Edalı
Ne İdi Ne Oldu Halim
Uşşak
Sadettin Kaynak
Şarkı
Osman Nuri Edalı
Ayva Çiçek Açmış Yaz Mı Gelecek
Uşşak
Anonim
Türkü
Osman Nuri Edalı
Gemim Gidiyor Baştan Yelkenleri Kumaştan
Uşşak
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Şarkı
Osman Nuri Edalı
EMİRDAĞDAN ESİNTİLER
UŞŞAK
ÜNAL AYRANCI
ÖMER YİĞİT
Gün Gelir De Beni Unutursun Demiştin
Uşşak
Şekip Ayhan Özışık
Şekip Ayhan Özışık
Şarkı
Osman Nuri Edalı
Bu Sabah Bağda Erken
Uşşak
Faiz Kapancı
Şarkı
Osman Nuri Edalı
Kader
Uşşak
Baran yılmaz (van)
Yazılmadı
Sensizim
Uşşak
Baran yılmaz
Arabesk
Baran yılmaz
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü