Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
LEYLÂ HANIM (1850 ? 1936)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'da doğdu. Babasının Osmanlı sarayının hekimbaşı olması dolayısıyla, küçük yaştan itibaren Saray'da padişah kızlarıyla birlikte büyüdü ve öğrenim gördü. Musikiyi Nikoğos Ağa ile Medenî Aziz Efendi'den öğrendi. Babasının görevi dolayısıyla yaşadığı, şimdi Yunanistan sınırları içinde kalan Girit vilâyetimizde Fransızca ve Yunanca öğrendi. On altı yaşında yazmaya başladığı şiirleri, 'Solmuş Çiçekler' adı altında yayınlandı. Biraraya topladığı zamanın müzisyenlerini özendirmekle ve korumakla ün yaptı. Arapça, Farsça ve Rumca da bilen Leylâ Hanım'ın bazı şarkıları Şamlı İskender tarafından eski harflerle bastırıldı. Bir yangın felâketinde çok büyük ve önemli kütüphanesiyle birlikte eserleri de yokoldu. Kaleme aldığı saray hatıraları birçok dilde yayınlanan bestekârın, iki yüz eserinden günümüze ancak ancak elli kadarı ulaşabilmiştir.