Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
MANYASÎZÂDE REFİK BEY (1854 ? 1909)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'da doğdu. Galatasaray Sultânîsi'nden ve devrin Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Genç yaşında Yeni Osmanlılar Hareketi'ne katıldı. Otuz sekiz yaşında Mülkiye ve Hukuk fakültelerine müderris, yani profesör oldu; fakat o dönemde illegal sayılan İttihad ve Terakki'ye üye olduğu için üniversiteden çıkarıldı. 1908 Meşrutiyeti'nde İstanbul milletvekili seçilerek meclise girdi. Zaptiye Nâzırı, yani Polis ve Jandarma ve Adliye, yani Adalet bakanlıkları yaptı. Türk tarihinin en önemli siyasi hadiselerinden olan ve 'Yıldız Mahkemesi' diye bilinen, Abdülaziz'e suikast dâvâsında zanlıların avukatlığını yaparak da tarihe geçti.