Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
MESUT CEMİL (1902 ? 1963)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'da doğdu. Babası Tanbûri Cemil Bey'den solfej ve kemençe dersleri alarak müziğe başladı, daha sonra tanbur, lavta keman ve viyolonsel öğrendi. Berlin Müzik Akademisi'nde Hugo Becker ile viyolonsel çalıştı. Darülelhan'da solfej ve müzik nazariyatı dersleri verdi. İstanbul Radyosu'nun 1926 yılında kuruluşundan itibâren spikerlik, icrâcılık, yapımcılık görevlerinde bulundu. 1938 yılında kurulan Ankara Radyosu'nda Türk müziği yayınları şefi, radyo müdürü olarak görev yaptı ve 1950 yılında da Türkiye Radyoları genel müdürlüğüne getirildi. 1951 yılında İstanbul Radyosu müdürlüğüne atandı. 1955-1959 yıllarında Bağdat Güzel Sanatlar Akademisi'nde müzik bölümü başkanı ve tanbur hocası olarak çalıştı. Ankara Radyosu'nda kurduğu ve yönettiği Klâsik Koro'yla Türk müziğinin Batı disiplini içinde icrâsına ve gelişmesine öncülük etmiş büyük bir sanatçıdır. Nihâvend Saz semâisi, Şehnâz sirto ve iki şarkısı günümüze ulaşmıştır.