Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
MÛSÂ SÜREYYÂ BEY (1884 - 1932)
Fotoğraf
Özgeçmişi
Üsküdar'da doğdu. Bestekâr Giriftzen Âsım Bey'in oğludur. Üsküdar Rüşdiyesi'nde ve Üsküdar İdadisi'nde okudu. Babasından musiki ve girift öğrendikten sonra yirmi altı yaşında iken devrin hükümeti tarafından gönderildiği Berlin'de, Prusya Kraliyet Akademisi'nde Batı Müziği öğrendi. 1915'te yurda dönerek gelecek yıllarda İstanbul Belediye Konservatuvarı adını alan Dârülelhan'a müdür oldu. Çeşitli okullarda hocalık yaptı. Piyano, girift, ud gibi sazları çalan bestekârın, günümüze 20 kadar eseri gelebilmiştir.