Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
KLARNETÇİ İBRAHİM EFENDİ ( ? - 1925 )
Fotoğraf
Özgeçmişi
Doğum yeri ve yılı bilinmeyen İbrahim Efendi, Ankara Radyosu'nda 1950'li yıllarda keman sanatkârı olarak çalışan bestekâr Naci Tektel'in babasıdır. Klârnet sazının Türk Musikisi'ne dahil olmasına zemin hazırlayan sanatkâr olarak ün yaptı. Aynı zamanda tanbur da çalan İbrahim Efendi'den günümüze on beş kadar eser ulaşmıştır.