Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
SELANİKLİ AHMET BEY (1868 - 927)
Fotoğraf
Özgeçmişi
Selânik'te doğdu. Berber çıraklığı yaparak hayata atıldı. Önceleri güzel sesiyle ve sonra da udu ile şöhret yaptı. Bir müddet Selânik Mevlevîhanesi'ne devam etti ve bir fasıl heyeti kurdu. 1909'da Hareket Ordusu ile İstanbul'a geldi. İstanbul müzik piyasasında şöhretli bir udî ve bestekâr olarak yıllarca çalıştı. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Aziz Basmacı'nın amcasıdır. Eserlerine ait notalar, ölümünden sonra ailesi tarafından İstanbul Konservatuvarı'na verildi. Fasıl musikimizin, özellikle de Ağır Aksak şarkıların ölümsüz bestekârıdır. Kürdîlihicâzkâr makamına olan sevgisinden dolayı 'Kürdîli Ahmed Bey' diye anılırdı.