Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
MISIRLI İBRÂHİM EFENDİ
Fotoğraf
Özgeçmişi
Asıl adı Avram Levi olan Udî Mısırlı İbrahim Efendi 1879 yılında o zaman Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde olan Halep, Suriye'de doğdu. Babası Ovadia Halep'li bir tüccardı. Mısırlı İbrahim Efendi küçük yaşta ud çalmaya başlamış, sazını ilerletmek için Osmanlı İmparatorluğu'nun Kahire, Şam, Halep gibi büyük kentlerde çalışmış, daha sonra İstanbul'a yerleşmiş; uzun yıllar Kahire'de yaşamış olması nedeniyle 'Mısırlı' sıfatıyla anılmıştır. Hem hanende hem sazende olan Mısırlı İbrahim Efendi, Klasik Türk müziğini Hacı Kirami Efendi, Hoca Ziya Bey ve İsmail Hakkı Bey'den öğrenmiştir. İkinci kez açılan Mehterhane'de hocalık da yapan Mısırlı İbrahim Efendi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış son büyük udilerinden olarak bilinir. Beşyüzün üzerinde bestesi olduğu öne sürülmekle birlikte bunlardan sadece 56'sının kendisine ait olduğu kanıtlanabilmiştir. Sinagoglarda seslendirilmek üzere bestelenmiş dini eserleri de vardır. Yaşamının büyük ve geri kalan bölümünü İstanbul'da geçiren Mısırlı İbrahim Efendi, 1948 yılında gene İstanbul'da öldü.