Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
KADRİ ŞENÇALAR (1912-1989)
Fotoğraf
Özgeçmişi
1912 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde dünyaya gelen Kadri Şençalar, Galata emniyet amiri Veli Rauf Bey ve Bahriye hanımın oğludur. Kadri Şençalar'ın çocukluğu Tarabya'da geçmiş ve 9-10 yaşlarında iken bir rum müzik hocasından ve kemani Cemil Bey'den keman dersleri almıştır. Keman'la musikiye başlangıç yapmış fakat daha sonraları Bursa'da ud hocası olan Tevfik Bey'den nota ve usul dersleri almıştır. İstanbul Belediyesi konservatuarına devam eden Şençalar, Darül-acize'de yıllarca müzik hocalığı yapmış, Türkiye'de ilk defa "Türk Musikisi Dergisi" ni çıkartmış, Türkiye'de ilk defa "Türk Musikisi Mensupları Sendikası" nı kurmuş ve Türkiye' de ilk "Ud metodu"nu yayınlamıştır. 1950 - 1960 yılları arasında birçok yerli ve yabancı filmlerin müziklerini besteleyen Şençalar' ın TRT repertuarında 100' e yakın birbirinden güzel besteleri bulunmaktadır. İstanbul Belediye Konservatuarına ud hocası olarak atanmış ve 1989 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Kaynak: turksanatmuzigi.org