Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
NEYZEN EMİN DEDE (1883 ? 1945)
Fotoğraf
Özgeçmişi
Neyzen, bestekâr ve hattat. Vefâ İdâdisi'nden mezun oldu. İki yıl Hukuk Fakültesi ile Süleymaniye Medresesi'nde öğrenim gördü. Neyzen Aziz Dede'den ney öğrendi ve Galata Mevlevîhanesi neyzenleri arasına katıldı. Hakkı Dededen (ö. 1918) meşkederek neyini ilerletti. Aziz Dede'nin vefatından sonra Hüseyin Fahreddin Dede'ye devam etti. Rauf Yekta Bey'den Hamparsum; Şevket Gavsî Bey'den batı notaları ve nazariyat; Galata kudümzenbaşısı Raif Dede'den âyinler; Hopcuzâde Ahmed Efendi ile Hopcuzâde Şeyh Rıza Efendiden Miraciye ve ilâhiler; Hâfız Haşim Efendi ile Ahmed Irsoy'dan birer âyin öğrendi. Lâdinî musikiyi Hâfız İshak Efendizâde Sâdık Bey'den ve Bolâhenk Nuri Bey'den meşketti. Galata Mevlevihanesi neyzenbaşısı oldu ve dergâhların kapatıldığı 1925'e kadar bu görevde kaldı. 1934'te çıkan Soyadı Kanunu'nda 'Yazıcı' soyadını seçti. Bir süre, ilk konservatuvarımız olan Dârülelhan'da ney öğretti. Başlıca öğrencileri Halil Dikmen, Halil Can, Süleyman Erguner, Dr. Emin Kılıçkale ve Hakkı Süha Gezgin'dir. Musikimizin klasik formlarına ve geleneğe bağlı kalmış ve değişik formlarda birçok eser bestelemiştir.