Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
NEYZEN YUSUF PAŞA (1821 - 1884)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'da, Beşiktaş Mevlevihânesi'nde doğdu. Aynı mekânda büyüdü ve babası Ney virtüözü Said Dede'den meşkederek yirmi yaşından önce bu dergahta çile çıkarıp Dede oldu. Dedesi Şeyh Mahmud Dede, amcası Sâlih Dede'dir. On dokuz yaşında neyzen olarak Muzıkâ-yı Hümâyun'a girdi. I. Abdülmecid zamanında mâbeyinci ve musâhib, Abdülaziz Han zamanında da mîrlivâ (tümgeneral) oldu. Öğrencileri arasında Abdülaziz Han, Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede, Üsküdar Neyzenbaşısı Osman Dede gibi değerli şahsiyetler bulunan bestekârın günümüze yirmi altısı saz eseri olmak üzere elli civarında eseri ulaşmıştır