Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
SANTURÎ ETHEM BEY (1885 ? 1926)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'un Beyazıt semtinde doğdu. Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra müzik kabiliyeti keşfedilerek on üç yaşlarında, Osmanlı Sarayı'nın eğitim merkezi olan Enderun'a alındı. Çeşitli hocalardan Türk ve Batı müzikleri, keman ve en son olarak da santur öğrendi. Uzun yıllar Kasımpaşa Mevlevîhanesi'nde santur çaldı. Osmanlı hânedânı mensuplarının konaklarına devam ederek itibar gördü ve santur dersleri verdi. Yıllarca biriktirdiği nota ve kitap koleksiyonu bir sel baskınında yokoldu. Elli sekiz yaşında geçirdiği felce rağmen, kuvvetli hâfızası sayesinde, selde kaybettiği nota koleksiyonunu yeniden kaleme aldı. Mangaldan yatağına sıçrayan bir kıvılcım sonucunda yanarak vefât eden bu santur üstâdının elimizde yirmi kadar eseri mevcuttur.