Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
NEYZEN SÂLİH DEDE (1823-1888)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'da doğdu. Mevlevîlik'te Çile adı verilen eğitim aşamalarını tamamladı ve Dede ünvânını kazandı. Padişahın müzik kurumu olan Muzıka-yı Hümâyun'da neyzen olarak çalıştı ve sivil yarbay anlamına gelen kaymakam rütbesiyle emekli oldu. Resmi bir kurumda çalıştığı için Dede'lik ünvânına rağmen şeyh olamadı. Sırasıyla Beşiktaş, Maçka, Bahariye ve Kasımpaşa mevlevîhanelerinin neyzenbaşılığını yaptı. Sazını, ney üstâdı olan ağabeyi Said Dede'den öğrenmiş, Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede gibi bir ney üstâdını yetiştirmişti. Güldeste makamını terkib eden Salih Dede'nin, üçü şarkı, diğerleri peşrev ve saz semâîsi olmak üzere yirmi sekiz eseri elimizdedir.