Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
SELÂHATTİN İNAL (1924-1982)
Fotoğraf
Özgeçmişi
1924 yılında Çankırı 'da doğan Selahattin İnal, fırıncılık yapan ve "çopur" namıyla tanınan Hacı Şükrü İnal 'ın oğludur. Annesi Nafia hanım Mevlevi şeyhlerinden Gürcü zade Mehmet Efendi 'nin kızıdır. İlk ve orta okul tahsilini Çankırı 'da yaptı. Ortaokulda iken müzik hocası İnal 'ın müziğe olan kabiliyetini görüp, teşvik ederek mandolin çalmasını öğretti. Daha sonra ise keman çalmayı öğrendi. Lise tahsili için Ankara 'ya geldi. Burada Hakkı Derman ile tanışarak, musiki bilgisini ilerletti ve keman çalmasını iyi bir şekilde öğrenerek, keman sanatçısı oldu. Askerliğini yedek subay olarak tamamladıktan sonra Ankara Radyosu 'na saz sanatçısı olarak girdi. Ankara Radyosunda 31 yıl çalıştı ve emekli oldu. Ticarette baba mesleğini devam ettirerek ekmek fabrikası kurdu ve çalıştırdı. 07. Haziran. 1982 yılında Akciğer kanserinden vefat etti. İlk bestesini 1947 yılında, güftesi Hüseyin Rifat Bey 'e ait olan " Gönül her gördüğün dildare birden müptelasın" mısraları ile başlayan şiiri besteledi. Radyo çalışmaları devam ederken memleketimizin birçok kentinde ve yurtdışında konserler verdi ve ünlü gazinolardaki çalışmalarıyla halkımızın karşısına çıktı. Devrin ünlü sanatçıları benzersiz refâkat tekniği ve ustalığı nedeniyle Selahattin İnal ile çalışmayı tercih etmişlerdir. Zeki Müren, Muallâ Mukadder, Ziya Taşkent, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Sevim Çağlayan, Nesrin Sipahi ve Behiye Aksoy başta olmak üzere tanınmış birçok sanatçıya defalarca eşlik etti. Selahattin İnal'ın Türk müziğine en önemli katkılarından birisi de özellikle sözlü eserlerin prozodi ve diksiyon hatalarının düzeltilerek TRT arşivinin düzenlenmesi ve nota birliğinin temini çalışmalarıdır.