Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
MEHMET FAHRİ KOPUZ (1885 ? 1968)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'da doğdu. Önceleri kanun çalıp daha sonra uda heves ederek bu sazı öğrendi. Tanbûri Cemil Bey, Sâdeddin Arel, Kanûni Hacı Ârif Bey ve İsmâil Hakkı Bey'den mûsıki öğrendi.Vefâ îdâdîsinden sonra Mûsıki-i Osmânî Cemiyeti'ne girdi. 1961'de Dârüttâlîm-i Mûsıki'nin başına geçerek 1939 yılına kadar bu görevi devam ettirdi ve sonra Ankara Radyosu'na geçti. 1961 yılında Ankara Radyosu'ndan ayrıldı. Seviyeli Türk Mûsıkisi için gerçek mânda hizmet veren ve öğrenciler yetiştiren bir hoca olmasının yanında iyi bir ûdî ve kıymetli bir bestekârdı. Altmış kadar bestesinin yanında plaklara kaydettiği değerli taksimleri vardır.