Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
AHMET RASİM (1864 ? 1932)
Fotoğraf
Özgeçmişi
Gazeteci, yazar ve bestekâr. Fâtih Sarıgüzel'de doğdu. Kıbrıslı Menteşoğlu Bahâeddin Efendi'nin oğludur. Mahalle mektebinden sonra girdiği Dârüşşafâka'da Zekâi Dede'den musiki öğrendi. Birincilikle mezun olduğu bu okuldan sonra çeşitli memuriyet görevlerinde bulundu. Ahmat Mithat Efendi'nin teşvikiyle girdiği gazetecilik ve yazarlık mesleğinde, giderek Türk basın tarihinin en seçkin gazeteci ve yazarlarından biri oldu. Bir ara, Atatürk'ün isteğiyle milletvekilliğinde de bulunan Ahmet Râsim'den Türk musikisi repertuvarında 50 civârında eser bulunmaktadır. Osman Nihat Akın, bestekârımızın torunudur. Kaynak:devletkorosu.com