Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
KAZASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ (1801?1876)
Fotoğraf
Özgeçmişi
Tosya'da doğdu. Küçük yaşta babasını kaybedince, annesi tarafından İstanbul'a gönderildi. Fatih Başkurşunlu Medresesi'nde Arapça ve dinî ilimler okudu. Kömürcüzâde Hâfız Efendi'den musiki öğrenirken ney çalışmaya başladı. Sultan Mahmud zamanında girdiği Enderûn-ı Hümâyun'da, yani Osmanlı sarayının eğitim-öğretim merkezinde, Şakir Ağa'dan musiki, Vâsıf Efendi'den sülüs ve nesih yazı, Yesârizâde Mustafa İzzet Efendi'den tâlik yazı meşk etti ve kısa bir zamanda hânende, neyzen ve hattat olarak büyük ün yaptı. Birçok devlet görevinden sonra, Osmanlı devlet sisteminde en yüksek adalet görevi olan Rumeli Kazaskerliği'ne yükseldi. Arapça, Farsça ve dinî ilimleri çok iyi bilirdi. Ayasofya'daki yuvarlak stildeki dev levhalar, Bursa Ulu Cami'deki iki levha, Kasımpaşa Camii'ndeki levhalar ve İstanbul Üniversitesi'nin giriş kapısındaki yazılar hat sanatı alanındaki eserlerinden birkaçıdır. Bestekârın günümüze yirmi üç eseri gelebilmiştir.