Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
LEM'İ ATLI (1869 ? 1945)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'da doğdu. Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi'nden, yani ortaokulundan mezun oldu. Özel derslerle Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Devrin İçişleri Bakanlığı'nda çalıştı ve gazetecilikle uğraştı. Bir süre İzmir'de yaşadı. Hacı Ârif Bey, Hacı Faik Bey, Hânende Ali Bey, Bolâhenk Nuri Bey ve Hacı Kirâmi Efendi gibi hocalardan musiki öğrendi. İlk eserini henüz on dört yaşındayken besteleyerek kısa zamanda büyük bir üne kavuştu. 1907'den itibaren memuriyetten ayrılarak tamamen musiki ile uğraştı. Sesinin güzelliği ile bir efsane haline geldi ve 'Boğaziçi Bülbülü' diye anıldı. Eserleri en çok sevilen ve icra edilen bestekârlardandır. Yüz yetmiş civarındaki eserlerinden biri saz semaîsi, biri de istiklâl marşıdır.