Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
NÛMAN AĞA (1750 ? 1834)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'da doğdu. Osmanlı sarayının yüksek eğitim kurumu olan Enderûn'da yetiştirildi ve aynı kurumda tanbur hocası olup çavuş pâyesini aldı. Üçüncü Selim ve 1816'da musâhibi, yani yakın dost halkasına dahil olduğu İkinci Mahmud dönemlerinde bestekâr olarak büyük şöhret kazandı. Oğlu Tanburî Zeki Mehmed Ağa, torunu ise Tanburî Büyük Osman Bey'dir. Günümüze seksen kadar eseri ulaşmıştır.