Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
OSMAN NİHAD AKIN (1905-1959)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'da doğdu. Nihat bey'le Ahmet Rasim Bey'in kızı Râsime Hanım'ın oğludur. Sadri Bey'den piyano dersleri aldı. Dedesi Ahmet Rasim Bey'in meclislerine katıldı. Leon Hanciyan'dan mûsiki öğrendi. İktisat Fakütesini bitirdi.Yüksek Denizcilik Okulu'nda öğretmenlik yaptı. Elimizde otuz yedi eseri vardır.