Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
RAHMİ BEY ( 1864-1924)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'da doğdu. Dönemin Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden, yani Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne'den mezun oldu. Çeşitli devlet görevlerinde, bugün korgeneralliğe eşit bir sivil rütbe olan ûlâlığa kadar yükseldi. Sonraki yıllarda İstanbul Belediye Konservatuvarı adını alan Dârülelhan'ın müdürlüğünde bulundu. Musikiyi Medenî Aziz Efendi'den öğrendi. Ney ve nısfiye sazlarını çalar, güzel bir sesle okurdu. Şiirle de uğraşmış, birçok şarkısının güftesini kendisi yazmıştır. Şarkıları, üstün bestekârlık seviyesinin ürünleri olarak değerlendirilmiştir. Biri tekbir formunda, geri kalanı şarkı olmak üzere kırk kadar eseri bulunmaktadır.