Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
ARTAKİ CANDAN (1885 - 1948)
Fotoğraf
Özgeçmişi
O dönemlerde bize bağlı bir vilâyet olan, şimdi Yunanistan'ın sınırları içindeki Selânik'te doğdu. Selânik İdâdîsi'ni (lise) bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde iki yıl okudu. Kanun sazını çok iyi derecede çalan sanatçı, Selânik'te meşhur bestekâr Udî Ahmet Bey'den hayli eser meşk etti. Kemâni Tatyos'un fasıllarına katıldıktan sonra müzik çevrelerinde şöhret yaptı. Ünlü Sahibinin Sesi firmasında Türk Musikisi şefi olarak çalıştı ve binlerce eserin plaklara kaydedilmesini sağladı. Konservatuvar İcrâ Heyeti'nde de görev yapan bestekârın elimizde taşplaklardaki taksimlerinden başka üçü saz eseri diğerleri şarkı formunda olmak üzere elli civarında eseri vardır