Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
CİVAN AĞA ( ? - 1910 )
Fotoğraf
Özgeçmişi
Asıl adı Zivanis Kiryazis olan bestekârımız İstanbul'da doğdu. Gözleri az gördüğü için Âmâ Civan ve Kör Civan isimleriyle de anıldı. Adına, bazı kaynaklarda Zirvan olarak da rastlanır. Köçekçe takımlarındaki kudreti icrasıyla tanınan Lavtacı Civan Ağa, hânendeliğinin, yani ses sanatkârlığının yanısıra parlak üslûbuyla da tanınan bir bestekârdır. Lavtacı Andon'un küçük kardeşi, Lavtacı Hristo'nun ise ağabeyi olan sanatçı hem kardeşlerine, hem de Kemenceci Vasilaki ve Kemanî Tatyos Efendi gibi müzisyenlere ders vermiş ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Elimizde yirmi civarında eseri vardır.